contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Schweiz/Switzerland
Drop Down Menu

 
De 26 schweiziske kantoner. Klik på billedet for forstørrelse/The 26 cantons of Switzerland. Click on the image for enlargement.
Kantonernes våbenskjold. Klik på billedet for forstørrelse/Cantonal coats of arms. Click on the image for enlargement.
 
1-5 Igor Mitoraj, "Eros forblindet" (Eros Bendato), 1999. Parco Civico. Eros er en græsk bevinget kærlighedsgud, søn af Ares og Afrodite (rom. Venus) og personifikation af kærligheden og begæret. Hans romerske navn er Amor eller Amor Cupido. I kunsten kan han være vist som ung mand eller dreng med bue og pile, som han rammer menneskene med. At være "ramt af Amors pil" = at være forelsket. Når Eros har bind for øjnene er det fordi kærligheden rammer blindt. I Boticellis "Våren" (La Primavera) ses Amor Cupido med bind for øjnene mens han sender en af sine pile afsted. Han ses ovenover Venus. Shakespeare, "En skærsommernatsdrøm" (slutn. 1500): "Kærlighed ser ikke med øjnene, men med sindet. Og derfor er den vingede Amor malet blind".

Igor Mitoraj
, "Eros Blindfolded" (Eros Bendato), 1999.
Parco Civico. The winged god Eros is a Greek god of love and desire, son of Aphrodite (Roman, Venus) and Ares. His Roman counterpart is Cupid. He is sometimes depicted blindfolded, because love is often blind. In Botticelli's "Allegory of Spring" is Cupid shown blindfolded while shooting one of his arrows, positioned above the central figure of Venus. Shakespeare, "A Midsummer Night's Dream", (late 1500s): "Love looks not with the eyes, but with the mind. And therefore is winged Cupid painted blind."
 
1 Villa Ciani i Parco Civico-Ciani, er opført 1840-43 af brødrene Giacomo og Filippo Ciani. Siden 1933 har villaen været udstillingsbygning. I dag anvendes bygningen til midlertidige kunstneriske og historiske udstillinger og kan reserveres til kongresser.
Villa Ciani in Parco Civico-Ciani, built 1840-43 by the brothers Giacomo and Filippo Ciani. Since 1933 the Ciani Villa has been used as exhibition building. Today the villa hosts temporary art and historical exhibitions and can be reserved for special events.
2-3

Befrielsesmonument, Piazza Indipendenza (Uafhængighedspladsen). Luganesernes motto i 1798 var "Liberi e Svizzeri" (frie og schweizere).
Ticino blev medlem af konføderationen (
Confoederatio Helvetica) i 1803.
I 1798 var Schweiz slagmark for de franske Revolutionskrige.
Acte de Médiation (Mediationsakt/mæglingsforslag) blev givet af Napoleon Bonaparte den 19. februar 1803 og genoprettede delvist den schweiziske konføderation. Først med Wienerkongressen i 1815 etableredes konføderationens fulde uafhængighed.
Liberation Monument, Piazza Indipendenza (Independence Square). The motto of the people of Lugano was in 1798 "Liberi e Svizzeri" (free and
Swiss).

The canton Ticino became member of Confoederatio Helvetica (the Swiss Confederation = Switzerland) i 1803.
In 1798 Switzerland became a battlefield of the Revolutionary Wars.
Acte de Médiation (The Act of Mediation) issued by Napoleon Bonaparte on 19 February 1803 partially restored the Swiss Confederation. The Congress of Vienna of 1815 fully reestablished Swiss independence.

 
1-3 "Kæden", 1968, af Piero Travaglini/"The Chain", 1968, by Piero Travaglini.
3 "Piero Travaglini. Kæde 1968. (I højre side hans monogram "PT"). Anskaffet ved den nationale udstilling af friluftsskulpturer. Gambarogno, Lago Maggiore 1968".
 
 
1-2 Palazzo Civico (rådhuset), nyklassicisme, opført 1842-44, Piazza della Riforma. Ifølge Forfatningen af 1814 blev Ticino regeret på skift af byerne Bellinzona, Locarno og Lugano for en periode på seks år, og derfor var det nødvendigt at opføre en regeringsbygning. På facaden står "Fabbricato con i denari dei cittadini nel 1844" (opført for borgernes penge i 1844). En arkitektkonkurrence blev udskrevet og vundet af den milanesiske arkitekt Giacomo Moraglia. Under regeringens fravær anvendtes paladset til hotel, først under navnet Lake Hotel og senere under navnet Washington Hotel. I 1980-erne stod den schweiziske arkitekt Gianfranco Rossi for en total renovering af bygningen.

Palazzo Civico (town hall)
, Neoclassical style, built 1842-44, Piazza della Riforma. According to the Constitution of 1814 the Government of Ticino was ruled alternately by Bellinzona, Locarno and Lugano for a period of six years, and therefore it was necessary to erect a building intended for administrative purposes. An inscription on the facade says: "Fabbricato con i denari dei cittadini nel 1844" (made with the money of the citizens in 1844). An architectural competition was announced and won by the Milanese architect Giacomo Moraglia. During the relocation of the Government the Palace was used as a hotel named Lake Hotel and later Washington Hotel. In the 1980s the building was totally renovated by the Swiss architect Gianfranco Rossi.
3-4 Piazza della Riforma.
 
Kirken San Rocco 1580-1910
Church of San Rocco 1580-1910
Kirkens ottekantede kuppel er dekoreret med stuk af Muzio Camuzzi og freskerne er af Carlo Carlone, ca. 1760.
The church's octagonal dome
. The stucco decorations are executed by Muzio Camuzzi and the frescoes by Carlo Carlone, c. 1760.
 
1-3 San Rocco, Via Canova. Påbegyndt 1580, indviet 1591, fuldført 1910.
Kirken blev opført på det sted, hvor en ældre kirke lå, den var opført i 1349 og indviet til Den Hellige Blasius. San Rocco er indviet til Den Hellige Rochus af Montpellier (omkring 1340-16. august 1378) fransk pilgrim og mirakelmager. Han blev født med et rød kors på brystet, et tegn på en særlig forudbestemt skæbne. Rochus plejede og helbredte de pestramte i Rom ved at gøre korsets tegn. I dag er han skytshelgen for dem, der lider af smitsomme sygdomme.
Kirken er berømt for sine kalkmalerier (1622-32) på kirkeskibets vægge, der skildrer episoder fra Den Hellige Rochus' liv. Loftsfreskerne er udført i 1760 af Carlo Carlone.
Facaden i nybarok stil, 1909-10, er tegnet af Paolo Zanini.

San Rocco
, Via Canova. Begun in 1580, consecrated in 1591, completed in 1910. The church replaced a former church on the site built in 1349 and dedicated to San Biagio. San Rocco is dedicated to Saint Roch (or Rocco) of Montpellier (about 1340-August 16, 1378), French pilgrim and miracle-worker. He was born with a red cross on his chest, the sign of a very special predestination. Saint Roch cared for victims of the plaque in Rome and performed many miraculous healings by making the sign of the Cross. Today Saint Roch is patron saint of those suffering from a contagious disease.
The church is famous for its frescoes (1622-32) depicting the life of Saint Roch. The ceiling paintings is executed in 1760 by Carlo Carlone.
The facade in Neo-Baroque style, 1909-10, is designed by Paolo Zanini.
4 Kirkens ottekantede kuppel er dekoreret med stuk af Muzio Camuzzi og freskerne er af Carlo Carlone, ca. 1760.
The church's octagonal dome
. The stucco decorations are executed by Muzio Camuzzi and the frescoes by Carlo Carlone, c. 1760.
 
1 Rektangulær skib med tøndehvælv og højalteret/Rectangular nave with barrel vault and the high altar.
2-3 Senbarok marmoralter med statue af Jomfru Maria. Koret er opført i midten af 1700-tallet.
Late Baroque marble altar with a statue of the Virgin Mary. The choir was built in the mid-1700s.
4 Orglet er bygget i 1905 af Guiseppe Vedani/The organ is built in 1905 by Guiseppe Vedani.
 
1 Den Hellige Rochus/Saint Roch.
2 Scene fra Den Hellige Rochus' liv udført af Marco Antonio Pozzi.
Scene of Saint Roch's life
, executed by Marco Antonio Pozzi.
3 Den hellige St. Blasius martyrium, udført af Andrea Casella, 1662. Han var skytshelgen for uldkartere, vilde dyr og halslidelser. Blasius var en af den 14 nødhjælpere, senere helgener, der kunne anråbes af folk i nød. Han skulle have reddet en dreng, der havde fået et fiskeben galt i halsen.
Blasius led martyrdøden i 316 ved at blive slået, pint med kartejern og halshugget.

Martyrdom of Saint Blaise
 by Andrea Casella, 1662. He was patron Saint of wool combers, wild beasts and throat illnesses.
He was martyred by being beaten, attached with iron wool combs and beheaded.
5-6 Loftsfreske af ​​Marco Antonio Pozzi.
Ceiling fresco by Marco Antonio Pozzi.
 
Kirken Skt. Abundius (Sant'Abbondio)
Den hellige Abundius (ca. 400-468) var biskop af Como. Kirken og den tilhørende kirkegård i kommunen Collina d'Oro er optaget på listen over schweizisk kulturarv af national betydning.
Kirkegården er hvilested for den tyskfødte schweiziske digter, forfatter, maler og Nobelprismodtager i litteratur Hermann Hesse (1877-1962) og hans 3. hustru kunsthistorikeren Ninon Hesse Ausländer (1895-1966) samt for den tyske forfatter, digter og ledende dadaist Hugo Ball (1886-1927) og den tyskfødte dirigent, pianist og komponist Bruno Walter, født Bruno Schlesinger (1876-1962).
Church of St Abundius (Sant'Abbondio)
The holy Abundius was bishop of Como (c. 400-468). The church and the cemetery in Collina d'Oro municipality are listed as Swiss heritage site of national significance.
The cemetery is the resting place of the German-born Swiss poet, novelist, painter and Nobel Prize Laureate in Literature Hermann Hesse (1877-1962) and his 3rd wife the art historian Ninon Hesse Ausländer (1895-1966) and also to the German author, poet and one of the leading Dada artists Hugo Ball (1886-1927) and the German-born conductor, pianist and composer Bruno Walter, born Bruno Schlesinger (1876-1962).
       
 
       
 
1-4 Scuola Americana (TASIS).
 
Luganosøen
på grænsen mellem Sydschweiz og Norditalien
Luganosøen, på italiensk "Ceresio", som kan være afledt af det keltiske ord "keresios", en frugtbarhedsgud med hjortegevir. Den mangearmede sø ligger gemt i bjergene mellem Comosøen og Maggioresøen. Lidt over en tredjedel af kysten tilhører Italien, den øvrige del tilhører kantonen Ticino.
Lake Lugano
on the border between southern Switzerland and northern Italy
Lake Lugano, in Italian "Ceresio", could be derived from the Celtic word "keresios", a god of fertility with the antlers of a deer. The many-fingered Lake Lugano lies hidden in the mountains between lakes Como and Maggiore. Just over a third of the shore belongs to Italy, the rest to the canton of Ticino.
       
1-4 Campione d'Italia beliggende ved Luganosøen er en lille italiensk enklave med omkring 3000 indbyggere og en kommune i provinsen Como i Lombardiet. Kasinoet blev grundlagt i 1917 og åbnet i 1933 og er enklavens hovedindtægtskilde.

Campione d'Italia located at Lake Lugano is a little Italian enclave with around 3000 inhabitants and is administratively part of the province of Como in Lombardy. The Casino was founded in 1917 and opened in 1933. The enclave's major source of income comes from the casino.
 
Morcote, Ceresios perle
en malerisk landsby ved Luganosøen (Ceresiosøen). I 2016 blev Morcote hædret med titlen "Den smukkeste landsby i Schweiz". Kirken Santa Maria del Sasso, er udbygget i flere omgange i perioden 1470-1758, og fremtræder i tre stilarter, romansk, renæssance og barok.

I 1750 blev opført en stor kirkegård ud til Luganosøen. På graven for den italienske bankier Carlo Bombieri står skulpturen "Umbilicus" udført af Henry Moore.

Morcote, the Pearl of Ceresio
a picturesque village on the shores of Lake Lugano (= Lake Ceresio). In 2016 Morcote won the title "Most beautiful village of Switzerland".
The church of Santa Maria del Sasso, Romanesque-Renaissance-Baroque, built between 1470-1758. 
In 1750 a large cemetery, overlooking the lake, was added near the church. At the grave of the Italian banker Carlo Bombieri is the sculpture "Umbilicus" by Henry Moore
.
 
         
Hermann Karl Hesse, født 2. juli 1877 i Calw i kongeriget Württemberg og død 9. august 1962 i Montagnola. Hesse var digter, forfatter og maler. Hans mest kendte værker er "Steppeulven", "Siddhartha" og "Glasperlespillet".
Under 2. Verdenskrig bekæmpede Hermann Hesse nazismen gennem talrige avis- og tidsskriftartikler. I 1946 fik Hesse Nobelprisen i Litteratur og i 1954 Pour le Mérite, en tysk militær og civil orden (for kunst og videnskab). I 1960-erne blev Hesse kultfigur blandt amerikanske hippier.
Hermann Hesse Museet, grundlagt i 1997, er beliggende i Camuzzi tårnet, som er en del af Casa Camuzzi, hvor Hermann Hesse boede i perioden 1919-1931.

Hermann Karl Hesse, born on 2 July 1877 in Calw, the Kingdom of Württemberg and died on 9 August 1962 in Montagnola. His best-known works are "Steppenwolf", "Siddhartha" and "The Glass Bead Game". During World War II Hesse fought against the Nazis through numerous of articles in newspapers and magazines. In 1946 Hesse received the Nobel Prize in Literatur, and in 1954 he was appointed a member of the Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite (for Sciences and Arts). In the 1960s Hesse became a cult figure among American hippies.
The Herman Hesse Museum, founded in 1997, is situated in the Camuzzi Tower, which is a part of Casa Camuzzi, where Hermann Hesse lived between 1919-1931
.
 
1-2 Museo Hermann Hesse, Camuzzi tårnet/Museo Hermann Hesse, Camuzzi Tower.
3-4 Casa Camuzzi, hvor Hermann Hesse boede i perioden 1919-1931/Casa Camuzzi, where Hermann Hesse lived between 1919-1931.
 
Montagnola
Landsbyen Montagnola i kommunen Collina d'Oro er især kendt fordi den tysk-schweiziske forfatter Hermann Hesse boede der halvdelen af sit liv, og fordi "den stille beatle" George Harrison tilbragte de sidste måneder af sit liv i Montagnola i sin villa "Collina d'Oro", der har udsigt over Luganosøen.

The village of Montagnola in Collina d'Oro municipality is especially known because the German-Swiss writer Hermann Hesse spent half of his life there, and because the late Beatle George Harrison spent some of the last months of his life in his villa "Collina d'Oro" overlooking Lake Lugano.
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu