Drop Down Menu
R A P H A E L
Drop Down Menu
"Selvportræt", ca. 1506, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Self-portrait", c. 1506, Galleria degli Uffizi, Florence.
Rafael (Raffaello Santi eller Sanzio/Sanzi) (1483-1520). Italiensk maler, tegner og arkitekt. Han blev født i Urbino i regionen Marche, hvor hertugen, hærføreren og kunstelskeren Federico da Montefeltro residerede. Rafael døde i Rom på sin 37 års fødselsdag og blev efter eget ønske gravsat i Pantheon i Rom. Graven blev åbnet i 1833.
Rafaels far
var kunstneren Giovanni di Sanati, han havde fingeren på pulsen hvad angik kunstneriske tiltag, og han underviste sin søn i maleri og introducerede ham til den humanistiske filosofi og kunstnerne omkring Federicos hof så som Luca Signorelli, Paolo Ucello, Hieronymus Bosch, Bramante, Piero della Francesca og Leon Battista Alberti. Da Rafael var 16 år gammel rejste han til Perugia, hvor han blev elev af Pietro Perugino. De stilistiske karakteristika, som han erhvervede hos Perugino, var bl.a. en præcis organisation af kompositionen og at undgå overdreven brug af detaljer. 
I 1504 rejste
Rafael til Firenze, hvor hans lærere var Michelangelo og Leonardo da Vinci. I Firenze udførte han en serie Madonnabilleder inspireret af Leonardo da Vincis tema "Jomfru Maria og Jesusbarnet", hans lysteknik sfumato, og hans måde at opbygge perspektiv i kompositionerne. Af Michelangelo lærte Rafael menneskefigurens udtryksmuligheder og dens anatomi. På anmodning fra Pave Julius II rejste Rafael til Rom i 1508 og blev der til sin død. 
Rafaels første opgave i Vatikanet var at male en serie fresker til pavens private rum, de tre Vatikanstanzer, og af hans fresker er "Skolen i Athen" den mest berømte. Stanzerne var udtryk for Peterskirkens opfattelse af sig selv som værende omfavnende (Peterskirkens kolonnade udtrykker dette arkitektonisk), retfærdighedssøgende, kulturel og videnskabelig alsidig. Stanzerne handler om tro/viden, kristendommens gamle og nye historie og den antikke kultur.
I 1513 (under Pave Leo X) arbejdede
Rafael sammen med Bramante på Peterskirken, efter Bramantes død blev Rafael leder af bygningsprojektet. Leo X bestilte ham til at tegne 10 store kartoner til gobeliner til at hænge på væggene i det Sixtinske Kapel, 1519.
Rafael udførte
tegninger til Villa Madama på Monte Mario i Rom (1506), arkitekturen var inspireret af de romerske termer (badeanlæg) og ornamentikken af Neros Gyldne Hus. Hans Madonnabilleder fik stor berømmelse - "Den Sixtinske Madonna" med "Rafaels engle" og "Madonna di Foligno" i Vatikanet. Desuden udførte han et stort antal tegninger.
Raphael (Raffaello Santi or Sanzio/Sanzi) (1483-1520). Italian painter, illustrator and architect, born in Urbino in the Marche region, the seat of the condottiere (army commander) Federico da Montefeltro, a great admirer of art. Raphael died in Rome at age 37 on his birthday. He was buried in the Pantheon at his own request. See "The Opening of Raphael's Grave in Pantheon 1833"
Raphael's father, the artist Giovanni di Sanati, a man of culture and in contact with the artistic ideas, gave his son instructions in painting and introduced him to the humanistic philosophy and artist at the Federico's court e.g.: Luca Signorelli, Paolo Ucello, Hieronymus Bosch, Bramante, Piero della Francesca and Leon Battista Alberti. At the age of 16 Raphael went to Perugia, where he became apprenticed to Pietro Perugino. The stylistic characteristics which he had acquired from Perugino, such as clear organization of the composition and the avoidance of excessive details, also provided useful means through which to express the new spirit of the High Renaissance.
In 1504 Raphael moved to Florence where his masters were
Michelangelo and Leonardo da Vinci. In Florence Raphael executed a great series of Madonna paintings particularly influenced by Leonardo da Vinci's "Madonna and Child theme", his lighting technique sfumato, and his way of building up his compositions in depth with pyramidal figure masses. From Michelangelo Raphael learned the expressive possibilities of human anatomy.
At the request of Pope Julius II Raphael moved to Rome in 1508 and remained there for the rest of his life. His first task in the Vatican was to paint a cycle of frescoes in the Pope's private rooms, the three Stanzas (= Raphael's Rooms). The Stanzas were an apotheosis of the universality of St Peter's Basilica: faith/knowledge, the old and new history of Christendom, the antique culture. 
In 1513 (during Pope Leo X's reign) Raphael worked with Bramante at the St Peter's Basilica, after Bramantes dead, Raphael became the leader of the building project. Leo X commissioned Raphael to design 10 large tapestries to hang on the walls of the Sistine Chapel, 1519.
Rafaels stanzer i Vatikanet
Stanze di Rafaello - Musei Vaticani

Stanza dell'Incendio, 1514-17

Pave Leo III's edsaflæggelse.
The Oath of Pope Leo III. 
Borgos brand.
The Burning of the Borgo.
Slaget ved Ostia.
The Battle of Ostia.
Loftsfresker af Pietro Perugino.
Ceiling frescoes by Pietro Perugino.
Karl den Stores kroning.
The Coronation of Charlemagne.
Højt panel.
High wainscot.

Stanza della Segnatura, 1508-11
"Skolen i Athen" er den mest berømte af de fire fresker
"The School of Athens" is the most famous of the four frescoes

Disputa (teologi).
Disputa (theology).
Parnassus (poesi.
Parnassus (poetry).
Karinaldyderne (retfærdighed).
Cardinal Virtues (justice).
Skolen i Athen (filosofi).
The School of Athens (philosophy, showing Plato and Aristotele surrounded by philosophers).
Skolen i Athen/The School of Athens
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse/
Click on images to view full size
Stanza d'Eliodoro, 1512-14
Heliodorus' uddrivelse af templet.
The Expulsion of Heliodorus.
Mødet mellem Leo den Store og Attila.
The meeting between Leo the Great and Attila.
Messen i Bolsena.
The Mass at Bolsena.
Skt. Peters befrielse.
The Freeing of St Peter.

Stanza di Constantino
Denne stanza er malet efter Rafaels død af hans elever Giulio Romano, Francesco Penni og Raffaello del Colle.
This stanza was painted after Raphael's dead by his pupils Giulio Romano, Francesco Penni and Raffaello del Colle.

Konstantins dåb.
The Baptism of Constantine.
Åbenbaringen af Korset.
The Vision of the Cross.
Konstantins gavebrev.
The Donation of Constantine.
Slaget ved Milvianbroen.
The Battle of Milvian Bridge.
"Forklarelsen på bjerget", 1516-20, Vatikanmuseerne.
"Transfiguration", 1516-20, Pinacoteca Vaticana.

Forklarelsen på bjerget


Vatikanmuseerne. Det er en åbenbaring disciplene modtager, Jesus viser sig på Tabor bjerg, hvor han bliver forvandlet for øjnene af dem. Jesus ses svævende klædt i hvidt, hans ansigt lyser som solen. Svævende, til venstre for Jesus, ses Moses med tavlerne og til højre profeten Elias, der holder bogen med sine profetier. Liggende på bjerget ses disciplene Peter, Jacob og Johannes.
Den lysende sky bag Jesus er Guds røst, der siger "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham".
Således bekræfter Gud at Jesus er den, som skal komme til verden som den ventede Messias.

I N.F.S. Grundtvigs salme fra 1853, "Med strålekrans om tinde" står om Jesu forvandling på bjerget:
v1
"Med strålekrans om tinde forklaret Jesus stod" ...
v2
"Han stod på Tabors Høje, den Guds og Davids søn, som solen var hans øje, som lys hans klædning skøn." 

Nedenfor bjerget ses disciple og en folkemængde og blandt dem den vantro barnefader med sin epileptiske (månesyge) søn, som Jesus helbredte.

"Forklarelsen på bjerget" var Rafaels sidste arbejde, som han efterlod ufærdigt, og det menes at være fuldendt af hans elev manieristen Giulio Romano. Raphael har ikke blot malet "Forklarelsen på bjerget", men kædet den sammen med "Helbredelsen af den månesyge dreng".

Billedet blev i 1516 bestilt til Skt. Just katedralen i Narbonne af Giulio de Medici, men Rafaels død før værket var fuldendt medførte at Giulio de Medici, i stedet for at sende værket til Frankrig, donerede det til katedralen San Pietro in Montorio i Rom. 1797 blev værket bragt til Paris af franske tropper, og efter 1815 kom det tilbage til Rom og dets nuværende placering i Vatikanmuseerne.


Forklarelsen på bjerget, Matt. 17: 1-14
Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: "Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias." Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!" Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: "Rejs jer, og frygt ikke!" Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: "Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde." Så spurgte disciplene ham: "Hvordan kan de skriftkloge da sige, at Elias først skal komme?" Han svarede: "Ja, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd." Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.
Helbredelsen af den månesyge dreng, Matt. 17: 14-21
Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad: "Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. Og jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham." Jesus udbrød: "Du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!" Og Jesus truede ad dæmonen, og den fór ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask.
Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: "Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?" Han sagde til dem: "Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste."
"Den Sixtinske Madonna", ca. 1513-1514, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
"Sistine Madonna"
, c. 1513-1514, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Pave Sixtus II's med 6 fingre, der kan symbolisere hans synskhed. Imidlertid synes den formodede 6. finger at være håndfladen.
Pope Sixtus II has an extra finger said to symbolizing his clairvoyance. However the so-called sixth finger seems to be a part of his palm.

Den Sixtinske Madonna

Indtil 1700 hængte billedet over højalteret i klosterkirken San Sisto i Piacenza, og blev senere af munke doneret til kurfyrst Friedrich August III af Sachsen, det blev bragt til Moskva efter 2. verdenskrig og vendte senere tilbage til Dresden.
Billedet er formentlig malet i anledning af Pave Julius II's død i 1513. Julius II var født Giuliano della Rovere, han var adelsslægtens Roveres mest berømte pave. Slægtens våbenskjold var et
egetræ.
Som et svar på påkaldelsen i bønnen for den døende pave, træder Himmeldronningen Maria, bærende Jesusbarnet, frem på jordkloden, hun henvender sig til beskueren, hun er fremstillet svævende nedad. Omkring hende ses det himmelske lys med ansigter/
englehoveder. Til venstre for hende ses den oldkirkelige pave, den hellige Sixtus II (257-258), der gestikulerer mod beskueren. På højre hånd har Sixtux II 6 fingre (2 pegefingre), i hans kåbe er egeblade i relief, han var Della Rovere slægtens skytshelgen. Til højre ses den hellige Barbara knælende på skyerne, hun påkaldes i dødstimen. Julius II's sarkofag antydes nederst i billedet, to himmelske sendebud, engle, læner sig på sarkofagen, hvor pavens agernsmykkede tiara, den tredobbelte krone, er placeret. 
Et forhæng trækkes bort af usynlige hænder, det adskiller denne verden hvori sarkofagen står, fra det hinsidige, som nu skal modtage den døde (Julius II).
Billedet taler om det ophøjede, inderlige, det guddommelige, det menneskelige. Det himmelske trænger ind i det jordiske, scenen er henlagt til himlen. De eneste mørke farver i kompositionen er givet de billedelementer, der symboliserer det jordiske, såsom draperier, kistelåg og pavekronen.
"Jomfru Marias bryllup", 1504, Pinacoteca di Brera, Milano.
"The Wedding of the Virgin", 1504, Pinacoteca di Brera, Milan.

Jomfru Marias bryllup

Matt. kap. 1, 18-21:
"Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."

The Wedding of the Virgin

Matthew Chapter 1:18-21:
"Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins."
1 Buste af Rafael udført af Bertel Thorvaldsen, Thorvaldsens Museum, København.
Bust of Raphael by the Danish sculptor Bertel Thorvaldsen, Thorvaldsen's Museum, Copenhagen.
2 "Korsfæstelsen", 1502-1503, The National Gallery, London/"Crucifixion", 1502-1503, The National Gallery, London.
3 "Jomfru Marias kroning", 1503-1504, Vatikanmuseet/"Coronation of the Virgin", 1503-1504, The Vatican Museum.
4 "Skt. Jørgen og dragen", 1504, Louvre, Paris/"Saint George and the Dragon", 1504, Musée du Louvre, Paris.
5 "Portræt af en ung mand med et æble (Francesco Maria della Rovere?)", 1504-05, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Portrait of Young Man with an Apple (Francesco Maria della Rovere?)", 1504-05, Galleria degli Uffizi, Florence.
6 "Madonna af engene", 1505, Kunsthistorisches Museum, Wien/"Madonna of the Meadows", 1505, The Art History Museum Vienna.
1 "Madonna af stillidsen", 1505–06, Galleria degli Uffizi, Firenze. (Stillids/stillits = en farvestrålende fugl lidt mindre end en gråspurv).
"Madonna of the Goldfinch", 1505–06,
Galleria degli Uffizi, Florence.
2 "Selvportræt", ca. 1506, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Self-portrait", c. 1506, Galleria degli Uffizi, Florence.
3 "Galateas triumf", 1511, Villa Farnesina, Rom/"The Triumph of Galatea", 1511, Villa Farnesina, Rome.
4 "Portræt af Julius II", ca. 1510-11, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Portrait of Julius II", c. 1510-11, Galleria degli Uffizi, Florence.
5 "Madonna di Foligno", 1511-12, Vatikanmuseerne/"Madonna of Foligno", 1511-12, Musei Vaticani.
6 "La Donna Velata" (kvinden med sløret), 1514-1516, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Firenze.
"La Donna Velata" (the woman with the veil) 1514-1516, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Florence.
1 "Det mirakuløse fiskedræt", 1515, Victoria and Albert Museum, London.
"The Miraculous Draught of Fishes"
, 1515, Victoria and Albert Museum, London.
2 "Jesus segner under korset på vejen til Golgata", ca. 1516, Pradomuseet, Madrid. Billedet var bestilt til klostret Santa Maria dello Spasimo i Palermo og deraf er afledt dets populære navn "Lo Spasimo de Sicilia".
"Christ falls on the way to Calvary", c. 1516, Museo del prado, Madrid. The painting was commissioned for the Monastery of Santa Maria dello Spasimo in Palermo, from which it derives its popular name, "Lo Spasimo di Sicilia".
3 "Psyke overrækker Venus vand fra Styx", 1517, Louvre, Paris.
"Psyche Offering Venus the Water of Styx", 1517, The Louvre, Paris.
4 "Portræt af Pave Leo X med kardinalerne Giulio de' Medici og Luigi de' Rossi", ca. 1518, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Portrait of Pope Leo X with Cardinals Giulio de' Medici and Luigi de' Rossi", c. 1518, Galleria degli Uffizi, Florence.
5 "Johannes Døberen", 1518-20, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Saint John the Baptist", 1518-20, Galleria degli Uffizi, Florence.
6 Rafaels engle er et yndet motiv på glansbilleder.
"Åbningen af Rafaels grav i Pantheon 1833", 1836, af den italienske kunstner Francesco Diofebi (1781-1851), Thorvaldsens Museum.

Den 14. september 1833, efter ordre fra pave Gregor XVI, blev Rafaels grav i Pantheon åbnet i overværelse af gejstlige og kunstnere med det formål at kontrollere om Rafael virkelig var begravet der. Blandt deltagerne ved ceremonien var bl.a. Bertel Thorvaldsen (med det hvide hår), der står til højre for kardinalen, pavens repræsentent. Skelettet som graven indeholdt blev fastslået af tilstedeværende læger at være Rafaels jordiske rester.

"The Opening of Raphael's Grave in Pantheon 1833", executed by the Italian painter Francesco Diofebi (1781-1851), Thorvaldsens Museum. Bertel Thorvaldsen (with the white hair) was among the participants at the ceremony.

Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt