Drop Down Menu
 
Drop Down Menu
Vikingetiden, klik på billedet for forstørrelse/The Viking Age, click on image for enlargement.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

Nordisk mytologi   Kongehal fra Vikingetiden   Vikingetiden 
Centralt i gobelinen ses Ask Yggdrasil, livets træ, det allerhelligste træ.
Yggdrasils tre rødder omslutter nornerne, den ene rod strækker sig under Asgård, den anden under Jotunheim og den tredje strækker sig hen over dødsriget Niflheim. Træets grene breder sig ud over hele verden og når op over himlen og holder den på plads.

Centrally placed in the tapestry is Ash Yggdrasil aka The Tree of Life. In Nordic mythology the greatest of all trees.
The Norns are surrounded by the three roots of Yggdrasil, that reach into three distant, different lands: Asgaard (home of the gods), Jotunheim (land of the giants) and Niflheim (land of the dead). Yggdrasil's branches overshadow the whole world and reach into heaven and hold it up.
Ved askens rod ses de tre norner, Urd, Verdande og Skuld, fortids, nutids, og fremtids gudinder, der spinder menneskets skæbne, og hver gang en tråd klippes dør et menneske.

By the root of the ash tree are the three Norns, Urd, Verdande and Skuld, goddesses of the past, the present and the future. On their spinning wheel they spin the fate of man. The length of the string is the length of the person's life, every time the life thread is cut a person dies.
Foran asken foregår en hesteofring.
A horse-sacrifice takes place in front of the ash tree.
Lige over askens rod ses et portræt af H.M. Dronning Margrethe 2.
Above the root of Yggdrasil is a portrait of HM Queen Margrethe II.
I venstre billedhalvdel ved askens rod ses en liggende person og ved siden af personen er en dolk. Her er foregået en kongeofring.

On the left half of the tapestry
a man is lying down at the foot of Yggdrasil and a sheath knife lies beside him. A king-sacrifice has taken place.
Centralt i billedhalvdelen ses en kvinde med nøgen overkrop, hun kan repræsentere en præstinde eller en hellig kvinde.

Centrally located is a woman nude from the waist. She represents a priestess or a holy woman.
Bag kvinden ses Kong Hårik 1. med hjelm og guldhorn

Behind the woman is King Haarik I, with helmet and golden horn.
Vikingerne drager ud, se Historiske Krige.
Foran Hårik ved nederste bordure ses Kong Harald Klak (der regerede sammen med Reginfrid og Godfredssønnerne fra henholdsvis 812-813 og 819-27).

In front of Haarik by the lower border of the tapestry is King Harald Klak (who reigned together with Reginfrid and the sons of Godfred from 812-813 and 819-27 respectively).
I billedhalvdelens venstre side, placeret med front mod beskueren, ses Kong Hemming med hornet hjelm og spyd, han var nevø til Kong Godfred og dennes efterfølger.

To the left, facing the spectator, is King Hemming with horned helmet and spear. He was a nephew of King Godfred and his successor.
Kong Godfred
(d. 810) sidder yderst til venstre, han har snoet skæg.

King Godfred
(died 810) is sitting at the far left with braided beard.
Øverst i venstre hjørne ses torden- og frugtbarhedsguden Thor/Tor holdende sin hammer Mjølner i gribehandsken og i højre hånd tre lyn. Han kører hen over himlen i sin vogn, der trækkes af gedebukkene Tanngrisner og Tanngnjost. Bag Thor ses hans tjener Tjalfe. Til højre for bukkene ses Frigg/Sigyn, henholdsvis Odins og Lokes hustruer.

In the top left corner is Thor/Tor, the god of thunder and fertility holding his hammer Mjølner in a catching-glove, and in his right hand three lightning-bolts. He is driving his goat-drawn carriage across the sky. The goats are named Tanngrisner and Tanngnjost. Behind Thor is his servant Tjalfe. To the right of the goats is Frigg/Sigyn, respectively Odin's and Loke's wives.
Til højre herfor ses Odin ridende på sin ottebenede hest Sleipner. Ravnene Hugin (tanke) og Munin (erindring) sidder på hans skuldre.

Next to them is Odin riding on his eight-legged horse Sleipner and with his ravens Hugin (thought) and Munin (memory).
Til venstre øverst i billedhalvdelen ses tre hedenske ofre.
At the top to the left are three pagan sacrificial victims.
Til højre i askens top ses Tyr med sin hånd i gabet på Fenrisulven. Tyr mistede sin hånd, da rebet Gleipner blev strammet om den ustyrlige ulvs hals.
To the right in the top of Yggdrasil is Tyr holding his hand in the mouth of the Fenris Wolf, who bites off his hand, so he has ever since remained one-handed.
I højre billedhalvdel rygvendte mod Ask Yggdrasil ses siddende Kong Knud den Store (Knud 2., regeringsperiode 1018-1035), stående bag ham ses Dronning Emma, som Kongen indgik ægteskab med i 1017.

On the right half of the tapestry, seated with his back towards Ash Yggdrasil, is King Canute the Great (ruled 1018-1035), standing behind him is Queen Emma, whom Canute married in 1017.
Støttende sig til en hellebard, ses Kong Svend 1. Tveskæg (regeringsperiode ca. 986-1014), ved hans side står hans hustru Dronning Sigrid Storråde.

Leaning on a halberd is King Swein I Forkbeard (ruled c. 986-1014). By his side stands his wife Queen Sigrid Storråde.
Bag Svend Tveskæg og Sigrid Storråde står Kong Harald Blåtand (d. ca. 987), ved hans side, med rødt hår, ses hans første hustru Dronning Gunhild.

Behind Swein Forkbeard and his wife is King Harald Bluetooth (died c. 987), by his side, his first wife Queen Gunhild (with red hair).
Bag Harald Blåtand ses Kong Gorm den Gamle (d. ca. 958). Han regerede fra Jelling og var gift med Dronning Thyra Danebod, der ses stående lige bag ham.

Behind Harald Bluetooth is King Gorm the Old (died c. 958), the last pagan king of Denmark, who reigned from Jelling and was married to Thyra Danebod, who is standing just behind him.
I askens grene ses en hjort spisende et skud, den er en af de fire hjorte, der i den mytologiske historie springer rundt i træet.

In the branches of Yggdrasil is a deer eating a plant shoot. It is one of four deers in the mythological history frolicking in the ash-branches.
Til højre for hjorten ses Kristus på korset, om ham slynger sig Midgårdsormen, der i mytologien slynger sig om Midgård og bider sig selv i halen, og som Thor uden held forsøgte at tilintetgøre. Motivet har lighed med Kristusfiguren, indrammet af båndslyngninger, på den store Jellingsten.

To the right of the deer is Christ on the Cross surrounded by the Midgård's Worm, which in the myth lay in the sea with its tail in its mouth, encircling the lands of the world and creating the oceans. The motif of Christ and the Midgård's Worm is influenced by King Harald's runic stone at Jelling, Jutland.
Til højre over Kristusfiguren ses liggende den synske gud Balder, der forudså sin egen skæbne, at jætten Loke lokkede Høder, Balders blinde bror, til at skyde efter Balder med en pil af mistelten og dræbte ham.

To the right, above the figure of Christ, is the psychic god Balder laying down. He foresaw his own fate: the giant Loke persuaded Høder/Hodur, Balder's blind brother, to throw a dart of mistletoe at him.
Til venstre for Balder ses elskovsgudinden Freja.

To the left of Balder is Freja, the goddess of love.
På træets øverste gren sidder Heimdal med sin lur Gjallerhornet, som han vil blæse i ved Ragnarok for at advare aserne om, at jætterne kommer.

At the top of the branch sits Heimdal holding his lure called the Gjallerhorn. At Ragnarok (the twilight of the Gods), he will blow the Gjallerhorn in warning, and it will be heard throughout the nine worlds.
I træets top sidder den vise Ørn, under den høgen Vedrfolner.

At the very top of Yggdrasil sits the wise Eagle and below him the hawk Vedrfolner.
På askens venstre side ses egernet Ratatosk, der piler op og ned af træets stamme og bringer hadske ord mellem fjenderne, som er ørnen i toppen af træet og dragen Nidhug, der gnaver i Yggdrasils rødder.


At the left side of the ash is the squirrel Ratatosk, who runs up and down the world-tree with messages and spreads gossip between the eagle at the top of the ash and the dragon Nidhug beneath its roots.

Dværgene Brok og Sindre. De har bl.a. smedet Thors hammer Mjølner.

The dwarfs Brok and Sindre, who forged Mjølner, the hammer of Thor.
Dværgene bærende himlens hvælving, højre nederste hjørne.

Dwarfs carrying the vault of heaven
,
bottom right corner
.
Nederst fra venstre mod højre ses Balder og Høder hos Hel,

Balder and Hørder with Hel.
Dværgene bærende himlens hvælving, venstre nederste hjørne.

Dwarfs carrying the vault of heaven,
bottom left corner
.
På havet ses ledingsflåden eller krigsskibe som et herred eller skibslaug på kongens befaling skulle stille til hans rådighed udruste og bemande. Fæstere og selvejere var ledingspligtige, de skulle deltage i krigstogter uden for landets grænser. Leding er den ældste skandinaviske militære organisationsform. I den sene vikingetid, måske før, havde Danmark en folkelig leding.

At sea are warships.
Poppos Jernbyrd
Ifølge historikeren Saxo Grammaticus (ca. 1150-1220) som på latin skrev Danmarkskrøniken Gesta Danorum (ca. 1200), på opfordring fra ærkebiskop Absalon, blev jernbyrd (glødende jern) som retsafgørelse indført. Jernbyrd er en gudsdom
Da missionæren og munken Poppo (som Saxo ikke omtaler) på Isøre Ting (ca. år 960) ville overbevise Harald Blåtand (d. ca. 987) om den kristne tro, lod kongen sig omvende, da Poppo holdt sin hånd iført en handske ind i ild til handsken blev glødende. Hånden viste sig at være uskadt da Poppo tog handsken af, Harald var dermed overbevist om, at den kristne gud var de nordiske guder overlegen, og ikke bare kongen, men hele folket var hermed blevet kristent.
Harald Blåtand (d. ca. 987) opførte den første trækirke i Jelling, og omkring 965 rejste han den store Jellingsten til minde om sine forældre: "Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin og efter Thyra moder sin, den Harald som sig vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne". Imidlertid om det var Harald Blåtand, der gjorde danerne kristne, eller om det var Ansgar som i 826 påbegyndte sin missionsvirksomhed i Hedeby, kan der være tvivl om, men Ansgars virksomhed blev afbrudt, så der er tvivl om dens blivende betydning. Da Harald Blåtand levede, eksisterede både asatroen og kristendommen, der havde været på fremmarch i landet i mere end hundrede år. 
Anders Bøgh skriver i sin bog "Dansk samfundshistorie fra istid til landboreformer", 1987,
at jernbyrd oftest bestod i at den anklagede skulle bære et stykke glødende jern ni skridt, hvorefter han kastede det fra sig. Hans hænder blev derefter forseglet med vanter. Udfaldet afhang af, hvordan hans hænder så ud, når vanterne nogle dage efter blev taget af. Gik der betændelse i sårene anså man manden for dømt af guderne. Modsat, hvis der ikke var betændelse i sårene, var han frikendt. Kvinder skulle tage en sten op fra en gryde med kogende vand med samme afgørelse efter nogle dage.
Se motiv i borduren.
Motiver i borduren/Border Motifs
Øverste venstre halvdel/Top left half
1 Regnar Lodbrogs banner syet af hans døtre. Motivet er Odins ravne. Banneret blev kendt og frygtet af alle fartøjer på Østersøen og det nordlige Atlanterhav.
The banner of Regnar Lodbrog made by his daughters. The motif is the ravens of Odin. The banner was well-knowned and struck fear into the heart of seamen on the Baltic and the North Atlantic Ocean.
2 Hedenske symboler: Odins hest Sleipner, et spyd og Odins guldring Draupner udført af dværgene Brok og Sindre i forbindelse med Lokes væddemål med dværgene.
Pagan symbols: Odin's horse Sleipner, a spear, and Odin's golden ring Draupner made by the dwarfs Brok and Sindre.
3 Regnar Lodbrog, vikinge- og sagnkonge og søfarer, internationalt berygtet, formentlig faldet i kamp mod den britiske Kong Ella.
Regnar Lodbrog, Danish legendary King, supposed to had been defeated in battle against the British King Ella.
4 Olof Skötkonung, den første kristne konge af Sverige (regeringsperiode ca. 995-1022), søn af Sigrid Storråde.
Olof the Treasurer/Olof Skötkonung (ruled c. 995-1022) son of Sigrid the Haughty/Sigrid Storråde. Olof was baptised, and he was the first Swedish king to remain Christian until his death.
5 Olaf 1. Tryggvason, vikingehøvding, konge af Norge, indførte kristendommen.
Olaf 1. Tryggvason, viking king of Norway, imposed Christianity on the areas under his control, the coast and the western islands.
6 Olav 2. Haraldsson, Olav den Hellige, konge af Norge, fortsatte med at kristne det norske folk.
Saint Olav II Haraldsson, King of Norway, continued the Christianization of the Norwegian people.
Øverste højre halvdel/Top right half
1 Odinkar, biskop i Ribe (d. 1043)/Odinkar, bishop of Ribe (died c. 1043).
2 Erik Blodøkse Haraldsson, kriger, hærmand og konge af Norge (regeringsperiode ca. 931-933).
Erik Bloodaxe Haraldsson, viking leader and king of Norway (ruled c. 931-933).
3 Rollo, nordisk vikingehøvding/Rollo the Viking aka Robert of Normandy.
4 Erik den Røde, opdagede Grønland i 985, gav landet navn.
Eric the Red, the viking warlord that discovered Greenland in 985 and gave it its name.
5 Regnar Lodbrogs banner syet af hans døtre. Motivet er Odins ravne. Banneret blev kendt og frygtet af alle fartøjer på Østersøen og det nordlige Atlanterhav.
The banner of Regnar Lodbrog, made by his daughters. The motif is the ravens of Odin. The banner was well-knowned and struck fear into the heart of seamen on the Baltic and the North Atlantic Ocean.
Nederste venstre halvdel/Bottom left half
1 Kors og slange fra Jellingstenen/The cross and the snake from the Jelling runic stone.
2 Den arabiske købmand Al Hakam/The Arab merchant Al Hakam.
3 Kristne symboler: Øvest livstræet, symboliserende opstandelse og evigt liv, det er omgivet af bevingede løver, der kan være et sindbillede på Kristus som hedenskabets besejrer, herunder fisken, der er et Kristussymbol. Skrives begyndelsesbogstaverne for Jesus Kristus Guds Søn Frelseren på græsk Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr fremkommer ordet ichthys, der betyder fisk på græsk. Under fisken ses en omvendt fugl, måske en due, symbol på Helligånden, omkring fuglen ses et anker (håb), et hjerte (kærlighed) og et kors (tro), "Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden." (1. Kor. 13,13).
Christian symbols: Tree of Life, symbolizing resurrection and eternal life. Winged lions a symbol of Christ's victory over paganism. A fish, symbol of Christ, Ichtys (Greek for fish) is an acronym for Jesus Christ God's Son Savior. An upturned bird, symbol of the Holy Spirit. An anchor (hope), a heart (love) and a cross (fait). "So now faith, hope, and lov abide, these three; but the greatest of these is love." (1 Corinthians 13:13).
4 Edmund 2. Jernside, konge af England (regerede fra april til november 1016), kaldet Jernside for sit mod og sin styrke.
Edmund II Ironside, King of England for only af few months in the year of 1016.
5 Ethelred 2. den Rådvilde, lidet bemærkelsesværdig og uduelig konge af England (regeringsperiode 978-1016), tvunget af de danske vikinger flygtede han i sikkerhed i Normandiet.
Ethelred II The Unready, King of England (ruled 978-1016).
6 Athelstan, angelsaksisk konge/Athelstan, Anglo-Saxon King.
Nederste højre halvdel/Bottom right half
1 Knud den Store, konge af Danmark 1018-1035, af England 1016-1035 og af Norge 1028-1035, søn af Svend Tveskæg.
King Canute the Great, King of Denmark 1018-1035, of England 1016-1035, and of Norway 1028-1035, son of Swein Forkbeard.
2 Lothar, frankisk konge/Lothar, Frankish King.
3 Ansgar (ca. 801-865), fransk adelsmand og missionær, kaldet nordens apostel, forsøgte at omvende de hedenske høvdinge til den kristne tro. I 826 begyndte han sin missionsvirksomhed i Hedeby. Af kongerne i Danmark og Sverige fik Ansgar tilladelse til at opføre kirkebygninger i henholdsvis Hedey, Ribe og Birka. I 832 blev han indsat som ærkebiskop i Hamborg. Ærkebiskoppen af Hamborg-Bremen Rimberg skrev ca. 870 "Vita Anskarii", et skrift om Ansgars liv og gerninger. Ansgar er blevet Helgenkåret.
Saint Ansgar (c. 801-865), French nobleman and missionary Archbishop of Hamburg (832), called "the Apostle of the North". "Vita Anskarii", ca. 870 by Rimbert, is a writing on Ansgar's life and works.
4 Wulfstan, angelsaksisk købmand/Wulfstan, Anglo-Saxon merchant.
5 Adam af Bremen (ca. 1040-1081) tysk historiskriver og kannik/Adam of Bremen (c. 1040-1081) German chronicler and canon.
6 Kors og slange fra Jellingstenen/The cross and the snake from the Jelling runic stone.
Venstre side/to the left
1 Vikingeskibet Langskibet.
The Viking ship, the longship.
2 Vikingeborgen Trelleborg anlagt i 980-81.
The viking castle Trelleborg, built 980-81.
Højre side/To the right
1 Den kristne missionær munken Poppos Jernbyrd. Om jernbyrd, se ovenfor.
The Christian missionary Poppo's ordeal by fire.
2 Harald Blåtands dåb.
The baptism of Harald Bluetooth. He was baptised by the monk Poppo.
3 Runealfabetet futhark. Gørlevstenene.
Runic alphabet futhark
. The stones of Gørlev.
Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Kongehal fra Vikingetiden i Sagnlandet Lejre
Kongehallen, Sagnlandet Lejre er en rekonstruktion af Lejrekongernes hovedsæde. Hallen er opført af dansk egetømmer, den er 61 m lang, 12 m bred og 10 m høj. Ved arkæologiske udgravninger i Gl. Lejre foretaget af Roskilde Museum i 2009 blev resterne af denne Danmarks største vikingehal fra 700-tallet fundet.
Kongehallen blev indviet den 17. juni 2020 af H.M. Dronningen. Københavns Snedkerlaug tildelte kongehallen Snedkerprisen 2020.

Sagnlandet Lejre er Historisk, Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter. I Sagnlandet findes huse og miljøer fra bl.a. stenalder, jernaler og vikingetid.   Sagnlandet ligger i "Nationalpark Skjoldungernes land", Sjællands første nationalpark, der blev indviet i 2015.

Ribe VikingeCenter, Historiske krige, Jellingmonumenterne.
Lejre Museum
Landsbyen Gl. Lejre er et af Danmarks ældste og vigtigste magtcentre. I Vikingetiden var Gl. Lejre hjemsted for sagnkongeslægten Skjoldungerne. Arkæologiske fund og historiske kilder beretter om Gl. Lejre som enten stormandsresidens eller kongesæde. Der er udgravet syv kongehaller vest for Lejre Museum, og hallerne er et afgørende bevis på at Gl. Lejre har været et konge- eller fyrstesæde fra omkr. år 500-1050 e.Kr. Imidlertid er der ikke nogen endelig dokumentation for at danernes første kongeslægt havde sæde i Gl. Lejre.
Fund af Lejreskatten og andre værdifulde guldskatte omkring Gl. Lejre vidner om internationale forbindelser og rigdom. Lejreskatten, der blev fundet i 1850, bestod af bl.a. et sølvbæger, et vægtlod og en perlekæde.
1 Lille Odinfigur i sølv, ca. 950, fundet samme sted som kongehallen. Odin, gudernes konge, sidder på sin tronstol Lidskjalv, der giver ham magiske kræfter, og herfra kan han skue ud over hele verden. På tronstolens armlæn sidder ravnene Hugin og Munin, der hver dag bringer nyheder fra verden til Odin.
Vikingetiden  ...   se også Ribe VikingeCenter, Historiske krige, Jellingmonumenterne
Varighed 793-1066
begyndende med vikingernes plyndring i 793 af Lindisfarne kloster på Holy Island, en tidevandsø på Englands nordøstkyst, og sluttende med Slaget ved Hastings i 1066, hvor England blev invaderet af Wilhelm Erobreren, der var tiptipoldebarn af vikingehøvdingen Rollo.
Danmarks forhistoriske tid eller oldtiden slutter med vikingetiden.
Ordet viking
Den gængse opfattelse er at ordet viking betyder søkriger og sørøver. Betegnelsen "at drage i viking" kan forstås som at drage på plyndringstogt.
Handelsfolk
Vikingerne var også handelsfolk, opdagelsesrejsende og nybyggere. I Skandinavien var de væsentligste handelspladser: Kaupang i Norge, Birka i Sverige samt Ribe og Hedeby i Danmark. Handelspladserne var placeret på steder, hvor kongen eller høvdingen var garant for, at der ikke skete røverier eller pirateri.
Vikingerne bosatte sig i England og Frankrig, men også i hidtil næsten eller helt ubeboede områder som Færøerne, Island og Grønland, hvorfra de nåede Nordamerika (Canada) - Leif den Lykkelige Eriksen (søn af den norske viking Erik den Røde, der fandt Grønland) sejlede til den canadiske ø Newfoundland omkr. år 1000. Vikingerne kaldte Nordamerika for Vinland.
Ved vikingetidens begyndelse herskede dyrkelsen af de nordiske guder som overguden den enøjede Odin og hans søn tordenguden Thor.
Betegnelsen "asatro" er af nyere dato, fra 1800-tallet, vikingerne betegnede deres tro "den gamle skik" (Forn Sidr). Se nordisk mytologi.
Ved periodens slutning var kristendommen kommet til Norden.

Kong Hårik 1. (d. 854) gav omkr. 850 missionæren Ansgar lov til at bygge en kirke i Hedeby. Se Vikingekirken, Ansgars Kirke.
Harald Blåtand indførte den kristne tro som officiel religion.

Skjoldungerne
danske sagnkonger som var efterkommere af Skjold, den første konge i Lejre. Der er ikke nogen endelig dokumentation for at landets første kongeslægt havde sæde i Lejre.
Ifølge Lejrekrøniken: Dan. Ro. Halfdan. Helge. Rolf Krake. Fridlev. Frode. Ingjald. Olav. Åsa. Harald Hildetand.
Ifølge Beowulf: Scyld Scefing/Skjold. Beov. Hoalfdeno/Halfdan. Hrodgar/Roar. Helga/Helge. Hrodulf/Rolf Krake.
Ifølge Saxo Grammaticus: Dan. Humble. Løder. Skjold. Gram. Hadding. Frode. Halfdan. Roar. Helge. Rolf Krake. Høder. Rørik. Viglek. Vermund. Uffe. Dan hin Storladne. Huglek. Frode hin Frøkne. Dan. Fridlev hin Hvate. Frode hin Fredegode. Hjarne Skjald. Fridlev. Frode. Ingeld. Olaf. Frode. Harald. Harald. Haldan. Harald Hildetand.
Jomsvikingerne
var en vikingebande med en streng disciplin, et kvindeløst krigersamfund som boede på fæstningen Jomsborg (formentlig grundlagt af Harald Blåtand) på den vendiske kyst ved Østersøen. Jomsvikingerne menes at have hærget på Østersøen og i Skandinavien i 900-tallet.
Stilarter
Borrestilen ca. 850-975, opkaldt efter en bådgrav i Borre i Norge.
Jellingstilen slutn. af 800-tallet til anden halvdel af 900-tallet. Navngivet efter drikkebæger af sølv fundet i Nordhøjen. Dyreornamentik, slyngede båndformede dyr med hoved i profil, lang nakketop og krølle på overlæben.
Mammenstilen ca. 950-1000. Opkaldt efter den sølvdekorerede jernøkse fra gravhøjen Bjerringhøj i Mammen sogn øst for Viborg, også kaldet Mammengraven fra omkr. 970 e.Kr. Øksens motiver kan tolkes som hedenske og kristne.
Stilens motiver er dyreornamentik (løver og slanger) og ansigtsmasker. Den store Jellingsten er udsmykket i Mammenstil.
Århusstenen eller Maskestenen, omkr. 970-1020, Moesgård Museum, er en runesten og har en indskrift som beretter, at den er en mindesten: "Gunulv og Øgot og Aslak og Rolf rejste denne sten efter deres fælle Ful. Han fandt døden ... da konger kæmpede".

Stenen blev fundet i 1850 som hjørnegrundsten under den gamle nedbrændte vandmølle i Århus.

Mammenøksen Århusstenen
Ringerikestilen ca. 1000-1050. Navngivet efter runesten med dyre- og plantemotiver fundet omkring Rinkerike nord for Oslo.
Urnesstilen ca. 1050 til første halvdel af 1100-tallet. Navngivet efter Urnes i Vestnorge. Store slanke sammenflettede bølgende dyreformer.
Udsmykninger kan ses på bl.a. dragter, vægtæpper, dragtspænder, drikkebægre, seletøjsbeslag, våben samt på bygninger og mindesten. Motiverne var især båndfletninger, fabeldyr, slanger, masker og Thors hammer.
Bygningsværker
"Thyra Danebod ved Danevirke", udført af
Christen Dalsgaard.
726 Kanhavekanalen, kanal på tværs af Samsø.
737
Dannevirke/Danevirke (Danernes værk), beliggende sydvest for Slesvig by, opførtes af ukendt regent og er Nordens største fortidsminde, et forsvarsanlæg bestående af en række volde og mure.
Historikerne Svend Aggesen og Saxo Grammaticus var enige om, at det var Thyra Danebod, der byggede Dannevirke i 900-tallet og dermed forsvarede riget mod den tyske kejser, men arkæologisk er det bevist, at Dannevirke blev påbegyndt før Thyras tid.
Kovirke, en af Dannevirkes volde og en alternativ stilling, beliggende syd for hovedvolden, er formentlig bygget af Svend Tveskæg.
Valdemarsmuren blev opført af Valdemar 1. den Store omkring 1165. Den indgik i forsvarsværket Dannevirke. Den er ca. 4 km lang, 5-7 m høj, ca. 2,5 m bred og opført af teglsten, som formentlig her blev anvendt for første gang i Danmark.
Under Krigen i 1864 fungerede Dannevirke som forsvarsværk.
Dannevirke og Hedeby blev i 2018 optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
808 Hedeby. Danmarks største og vigtigste by i vikingetiden. Se nedenfor.
980 Ravning Enge broen. Egetræsbro tværs over Vejle Ådal syd for Jelling. Dens længde var omkr. 760 m og bredden omkr. 5 m. Opført af Harald Blåtand. Den ældste kendte bro i Norden.
970/980
Ringborge som forsvars-værker
Trelleborg på Sjælland. Opført i Harald Blåtands tid. Den bedst bevarede.
Nonnebakken på Fyn.
Fyrkat i Nordøstjylland.
Aggersborg ved Limfjorden.
Borgeby i Skåne.
Skibssætning
en stensætning af form som et skib og ramme om en grav, eller den kan være et mindesmærke.

Skibsformen kan symbolisere, at den døde skal sejles hinsides eller betragtes som en markering af afdødes høje position i samfundet.
Skibssætninger blev anvendt i bronzealderen, jernalderen og vikingetiden.

Skibssætningen i Jelling er fra vikingetiden.
Ved Gl. Lejre kan ses resterne af flere skibssætninger fra vikingetiden.

var vikingernes transportmiddel. Langskibet var en af skibstyperne, det betegnes også drageskibet. Det var et smalt og hurtigt skib med mast og sejl og årehuller og i stævnen kunne være placeret et dragehoved.
Af Bayeuxtapetet fremgår hvordan skibene var bemandede, hvordan krigerne var udrustet samt at der var heste om bord.
Et af de væsentligste skibsfund fra vikingetiden er de fem Skuldelevskibe, der blev fundet ud for Skuldelev i Roskilde Fjord. De er bygget i perioden 1030-50.
Det norske vikingeskib Osebergskibet fra år 820 blev udgravet i 1904. Skibet var højsat og skibsgrav for en velhavende kvinde måske en dronning.

slaget ved Svold

år 1000

hvor det lykkedes Svend Tveskæg at besejre den norske kong Olav 1. Tryggvason, der ifølge de islandske sagaer deltog i slaget med skibet "Ormen hin lange", herefter blev Svend den mægtigste hersker i Norden. I folkemunde er årstallet for Slaget blevet husket med rimet "Slaget ved Svold i tusindogtolv".
Ifølge den islandske skjald Snorre og den danske historieskriver Saxo Grammaticus var Svold en ø ud for Rügen, og ifølge den tyske historiker Adam af Bremen fandt slaget sted i Øresund ved Helsingborg.
Jomsvikingen Thorkild den Høje tog del i slaget ved Svold. 
Plyndringstogter
af danske, norske og svenske vikinger
Vikingerne drog til øer og kyster i Europa og til Nordatlanten, de plyndrede klostre og kirker, voldtog kvinder og tog trælle. De rige engelske klostre og byer var yndede mål for de første vikingetogter.
De danske vikinger er især kendt eller berygtede for:
- Plyndringen af Paris i 845.
- Bosættelserne i England i slutningen af 800-tallet.
- Bosættelserne i Normandiet i begyndelsen af 900.
- Erobringen af hele England i 1013 og igen i 1016.
Danelagen
(dansk lov, Danelaw) områder i det nordlige og østlige England, der kom under dansk herredømme og hvor dansk lovgivning gjaldt.
Danegæld
var den skat eller tributbetaling som vikingerne tiltvang sig i England mod at afstå fra at plyndre og afbrænde.
Krigeren
Vikingernes hjelme var uden horn. De var barhovedet eller gik med simple jernindrammede læderhjelme.

Den fornemme kriger bar sværd, spyd, hjelm og måske guldring.

De ledende hirdmænd (kongens vagter og følgere) bar sværd og hjelm.

Bersærker og valkyrier
Odins frygtløse krigere og tjenerinder.
Bersærker: en slags guder og Odins krigere.

Bersærker på det lille guldhorn, drikke- eller offerhorn af guld fra germansk jernalder (400-800). Bersærkerne ses nøgne og med skjold og sværd, de var de usårlige. En bersærk ses med horn. Bersærk = bar særk = kampform i vikingetiden, hvor krigeren kæmpede nøgen og frygtløs. At gå bersærk/bersærkergang vil sige at krigeren blev grebet af ustyrligt raseri og angreb sanseløst og vildt.

 
Valkyrie: en slags gudinder i Odins tjeneste, der bestemte hvem, der skulle henholdsvis falde eller komme til gudernes verden Asgård og Odins bolig Valhal, der var krigernes paradis.
Wikinger Museum Haithabu
(Haithabu, oldnordisk for Hedeby) inderst i fjorden Slien ved byen Slesvig.
Hedeby var i vikingetiden ved siden af Birka og Ribe en af de vigtigste bosættelser i Nordeuropa.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt