Drop Down Menu
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Ancher, Anna
Ancher, Helga
Ancher, Michael
Anchers hus
Björck, Oscar
Blache, Christian
Drachmann, Holger
Johansen, Viggo
Krohg
, Christian  
Krøyer, Marie
Krøyer, P.S.
Locher, Carl
Tuxen, Laurits
Oversigt over Skagensmalerne
Overview of the Skaw Painters
Brøndums hotel og spisesal
Brøndum's Hotel and dining hall
Fotos fra Skagen - Skagen Kirke, Kunstnergrave etc.
Pictures from the Skaw - the Skaw Church, artist graves etc.
Fynboerne fra 1880
The Funish Painters from 1880
Birkholm, Jens
Hansen, Peter
Larsen, Johannes
Syberg, Fritz
Se realisme/See Realism
Se museer på Fanø

Skagensmalerne var en gruppe af kunstnere der fra 1870'erne til ind i 1900-tallet samledes på Skagen og her, tro mod modeller og omgivelser, skildrede folkets liv og hverdag og landskabet. Stilistisk betragtet hører Skagensmalerne til realismen, men inspiration fra impressionismen kan spores hos nogle af dem i friluftsmaleri og lysere farveholdning. 
Kunsthistorikeren Karl Madsen, den første direktør for Skagens Museum, fik i 1874 den bornholmske maler Michael Ancher til at flytte til Skagen, her blev han og giftede sig med Anna Brøndum, og de blev omdrejningspunktet i den kunstnerkreds, som fik tilslutning af malere fra Danmark, Norge og Sverige.
Skagensmalernes billeder blev genopdaget i 1980'erne, dels handledes malerierne på auktioner til høje priser (det gør de stadig), og de blev masseproduceret i form af plakater, postkort og dekoration på kagedåser etc. 
Skagens Kunstmuseer (= Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus.


The artists' colony at the Skaw/the Skaw painters. The Skaw is a little town in Jutland on the very top of Denmark where light and water from two seas, Kattegat and Skagerak, break above the northern-most tip Grenen. The Skaw was known for its very special light that attracted painters in the late 1800's. The painters found their motifs among fishermen and peasants. The Hotel Brøndum became the centre of the artists' colony. The artists who visited the hotel had donated their portraits of each other, mounted in a frieze under the ceiling, to hotel proprietor Degn Brøndum, the big brother to Anna Ancher.
The Skaw Museums (= the Skaw Museum, Ancher's House and Drachmann's House.
Oversigt over Skagensmalerne/Overview of the Skaw Painters
Anna Ancher
(1859-1935)
Dansk. Født Brøndum og den eneste af Skagensmalerne der var født i Skagen. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård. Gift med Michael Ancher og mor til kunstneren Helga Ancher (1883-1964).

Danish. Née Brøndum and the only one of the Skaw painters who was born in the Skaw. She died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery. She was married to Michael Ancher and the mother of the artist Helga Ancher (1883-1964)
.
Michael Ancher
(1849-1927)
Dansk. Født på Bornholm. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård. Gift med Anna Ancher og far til kunstneren Helga Ancher (1883-1964).

Danish. Born on the island of Bornholm.
He died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery. He was married to Anna Ancher and the father of the artist Helga Ancher (1883-1964).
P.S. Krøyer
(1851-1909)
Norsk-dansk. Født i Stavanger i Norge. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård. Gift med Marie Krøyer og far til Vibeke "Vipsen" Krøyer (1895-1985).

Norwegian-Danish. Born in
Stavanger in Norway.
He died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery. Married to Marie Krøyer and the father of Vibeke "Vipsen" Krøyer (1895-1985).
Marie Krøyer
(1867-1940)
Dansk. Født Triepcke på Frederiksberg. Død i Stockholm. Begravet på Leksand Kirkegård i Sverige sammen med sine døtre Vibeke Krøyer (1895-1985) og Margita Alfvén (1905-1962). Gift første gang med P.S. Krøyer med hvem hun fik datteren Vibeke kaldet Vipsen. Gift anden gang med den svenske komponist, dirigent og violinist Hugo Alfvén med hvem hun fik datteren Margita.

Danish. Née Triepcke. Born in Copenhagen and died in Stockholm. She was buried at Leksand Cemetery in Sweden together with her two daugthers Vibeke Krøyer (1895-1985) and Margita Alfvén (1905-1962). She was married twice, first to the painter Peder Severin Krøyer with whom she had her daughter Vibeke called Vipsen. Her second husband was the Swedish composer Hugo Alfvén, with whom she had her daughter Margita.
Laurits Tuxen
(1853-1927)
Dansk. Født og død i København, begravet på Vestre Kirkegård. Gift to gange. I første ægteskab får han fire døtre med den belgisk fødte Charlotte Pauline Ursule de Baisieux (1862-1899), der døde af tuberkulose. To af døtrene døde. Som enkemand med to døtre giftede Tuxen sig i 1901 med den norskfødte Frederikke Koës Treschow (1856-1946), de bosatte sig i København og erhvervede samme år Madam Bendsens Gård i Skagen, der blev ombygget til sommerbolig og fik navnet "Dagminne". 

Danish. Born and died in Copenhagen and buried in
Vestre Cemetery. He was married twice. In his first marriage he had four daughters with the Belgian-born Charlotte Pauline Ursule de Baisieux (1862-1899), who died from tuberculosis. Two of his daughters died. In 1901, as a widower with two daughters, Tuxen married the Norwegian-born Frederikke Koës Treschow (1856-1946), they settled down in Copenhagen and the same year they bought Madam Bendsens property in the Skaw as summer residence and named it "Dagminne".
Holger Drachmann (1846-1908)
Dansk marinemaler og digter. Født i København. Død i Hornbæk. Højsat på Skagens Gren. Kendt for at være kvindeglad. 1. hustru Vilhelmine Erichsen (kaldet fru Belli) giftede Drachmann sig med i 1871. De fik en datter. Ægteskabet blev opløst i 1878. Forhold til Polly Culmsee, sammen fik de en datter. 2. hustru Emmy Culmsee (søster til Polly), sammen adopterede de datteren, han fik med Polly og fik fire fællesbørn, et af børnene døde. Forhold til syngepigen Edith (Amanda Nilsson), der blev hans foretrukne kvindelige relation, hun giftede sig til anden side. Forhold til Oda Krohgs søster den norske cabaretsangerinde Caroline Lasson, kaldet Bokken. 3. hustru Sophie Lasson, kaldet Soffi, søster til Bokken, der krævede at han blev skilt fra Emmy, hvilket skete i 1903.

Danish marine painter and poet. Born in Copenhagen. He died in Hornbæk in North Zealand and was buried in a burial chamber in the dunes at Grenen near the Skaw. He was known as a ladies man. In 1871 Drachmann married his first wife Vilhelmine Erichsen (named Mrs. Belli). They had a daughter. The couple were divorced in 1878. Relationship with Polly Culmsee, with whom he had a daughter. Second Wife was Emmy Culmsee (the sister of Polly), toghether they adopted his and Polly's daughter, and had four children in common, one of the children died. Relationship with the cabaret singer Edith (Amanda Nilsson), who became his favorite female relationship, she married another. Relationship with the sister of Oda Krohg, the Norwegian cabaret singer Caroline Lasson, named Bokken. Third wife Sophie Lasson, named Soffi, the sister of Bokken, she demanded him to divorce Emmy, which he did in 1903.
Christian Krohg
(1852-1925)
Norsk maler, forfatter og journalist, uddannet jurist. Professor og direktør ved Statens Kunstakademi i Kristiania (Oslo) fra 1909-25. Født i Aker (nu Oslo) og død i Oslo, begravet i Vor Frelsers Gravlund, se tegning af begravelsesoptoget. I 1888 giftede Krohg sig med norskfødte Othilia Lasson, kaldet Oda (1860-1935). De fik to børn, datteren Nana og sønnen Per Lasson Krohg, der også blev kunstner.

Norwegian painter, writer and journalist, trained as a lawyer. Professor and director at the Norwegian Academy of Arts from 1909-25. He was born in Aker (today Oslo), he died in Oslo. He is buried at Our Saviour's Memorial Cemetery in Oslo, see drawing of the funeral procession. In 1888 Krohg married the Norwegian-born Othilia Lasson, named Oda (1860-1935). They had two children, a daughter Nana and a son Per Lasson Krohg, who also became an artist.
Oscar Björck
(1860-1929)
Svensk maler. Født og død i Stockholm, begravet på Solna kirkegård ved Stockholm. Gift med Isaria, født Boklund. Parret fik to døtre.

Swedish painter. He was born and he died in Stockholm and was buried in the cemetery of Solna, a suburb of Stockholm. He was married to Isaria, née Boklund. The couple had two daughters
.
Carl Locher
(1851-1915)
Dansk marinemaler og raderer. Født i Flensborg, død i Skagen og begravet på Skagen Assistens Kirkegård. I 1875 giftede han sig med Anna Marie Frederikke Gyllich (1852-1920). Parret fik to sønner Axel og Jens.

Danish painter and graphics artist. He was born in Flensburg, Germany, he died in the Skaw and was
buried at the Skaw Assistens Cemetery. In 1875 he married Anna Marie Frederikke Gyllich (1852-1920). The couple had to sons, Axel and Jens.
Viggo Johansen
(1851-1935)
Dansk maler. Professor ved Kunstakademiet 1906-20. Født og død i København. Begravet på Vestre Kirkegård i København. I 1880 gift i Skagen med Martha Kirstine Møller (1861-1929), kusine til Anna Ancher.

Danish painter. From 1906-20 professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen. He was born, and he died in Copenhagen and was buried at Vestre Cemetery in Copenhagen. In 1880 he was married in the Skaw to Martha Kirstine Møller (1861-1929), cousin to Anna Ancher
.
Christian Skredsvig
(1854-1924)
Norsk maler og forfatter. Født i Modum og død i Eggedal nordvest for Oslo. Begravet på Eggedal kirkegård. Gift første gang i 1882 med Margaret Ann (kaldet Maggie) Plahte (1863-1955). De fik et barn som døde. I 1898 gift med Beret Knudsdatter Holt (1877-1969), de fik fire børn.


Norwegian painter and writer. He was born in Modum and he died in Eggedal north west of Oslo and was burried at Eggedal Cemetery. I 1882 he married Margaret Ann (named Maggie) Plahte (1863-1955). They had a child who died. In 1898 the couple divorced and the same year he married Beret Knudsdatter Holt (1877-1969), they had four children
.

Eilif Peterssen
(1852-1928)
Norsk maler og tegner. Født i Kristiania (nu Oslo) og død i Lysaker udenfor Oslo. I 1879 giftede han sig med Nicoline Ravn (1850-1882), født Gram. Som enkemand giftede han sig i 1888 med Frederikke Magdalene, kaldet Magda, Kielland (1855-1931).

Norwegian painter and draughtsman. He was born in Kristiania (today Oslo) and he died in Lysaker outside Oslo. In 1879 he married Nicoline Ravn (1850-1882), née Gram. In 1888, as widower, he married Frederikke Magdalene, named Magda, Kielland (1855-1931).

Christian  Blache (1838-1920)

Dansk marinemaler, tidlig Skagensmaler.
Danish marine painter, early Skaw Painter.
KUNSTNERE/ARTISTS
Ancher, Anna
"Sorg", 1902, Skagens Museum.
"Grief"
, 1902, the Skaw Museum.
"Høstarbejdere", 1905, Skagens Museum.
"Harvesters", 1905, the Skaw Museum.
Ancher, Anna Kirstine (1859-1935). Født Brøndum og den eneste af Skagensmalerne der var født i Skagen. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård.
Hun var datter af købmand og gæstgiver Erik Brøndum (1820-1890) og Anna Hedvig Møller, kaldet Ane (1826-1916). Af Brøndumparrets seks børn var også Degn Brøndum, der ved faderens død overtog gæstgiveriet, der blev stedet hvor Skagensmalerne samledes, og det var her, Anna Brøndum mødte Michael Ancher, som hun blev gift med i 1880. Sammen fik de datteren Helga (1883-1964).
Interessen for den bildende kunst fik Anna Brøndum fra de kunstnere, der i perioder boede og arbejdede i Skagen. Landskabsmaleren Vilhelm Kyhn drev fra 1865-95 en tegne- og maleskole for kvinder og her var Anna Brøndum elev fra 1875-78. At hun drog til København for at uddanne sig var ualmindeligt, en kunstner var på den tid en mand.
Anna Brøndum debuterede i 1880 på Charlottenborg med billedet "
Lars Gaihede snitter en pind"
De motiver der optog koloristen Anna Ancher var de nære ting, så som skagboerne i færd med deres gøremål, landskaber samt interiører med og uden personer.
I nogle af sine interiørbilleder er hun inspireret af den hollandske interiørmaler Jan Vermeer van Delft. Det var lyset, farven og kompositionen der optog hende frem for intense personskildringer.

Ancher, Anna Kirstine
(1859-1935),
née Brøndum and the only one of the Skaw painters who was born in the Skaw. She died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery.
She was the daughter of grocer and innkeeper
Erik Brøndum (1820-1890) and Anna Hedvig Møller, called Ane (1826-1916). Anna had five siblings, one of them was Degn Brøndum who, after the death of their father, run the inn and converted it into Hotel Brøndum, and the hotel became a stamping ground of the Skaw painters. It was at the hotel Anna met Michael Ancher, whom she married in 1880 and together they had a daugther Helga (1883-1964). Anna got the interest in visual arts from the artists who at regular intervals lived and worked in the Skaw. The landscape painter Vilhelm Kyhn run from 1865-95 a drawing and painting school for women in Copenhagen, and from 1875-78 Anna was one of Kyhn's pupils. It was uncommon that a woman went to Copenhagen to study art, because at that time an artist was identical with a man.
Anna Ancher exhibit for the first time in 1880 at
Charlottenborg in Copenhagen with the work "Lars Gaihede Whittling a Stick".
The colourist Anna Ancher prefer motifs such as interiors and themes of everyday life. Some of her interior paintings are influenced by the Dutch interior painter
Jan Vermeer van Delft. It was the light, the colours and the composition which captivated her rather than intense portrayals of people.
Kvinder havde ikke adgang til Akademiet for de Skønne Kunstner før 1888. En skole for tegning og kunsthåndværk for kvinder åbnede i København i 1875 og blev i 1888 lagt sammen med Akademiet, og fra det år kunne de deltage i Akademiets undervisning på "Den med Akademiet forbundne Kunstskole for Kvinder" (nedlagt 1908). Kvinderne måtte ikke male efter nøgenmodel, det kunne pirre upassende lidenskaber, hvorimod blomstermotiver fandtes passende. I 1908 kunne kvinder optages som elever på Akademiet, men klasserne var kønsopdelte. Først i 1924 kunne de deltage i Akademiets undervisning på lige fod med mændene.

Women had no right to attend The Royal Danish Academy of Fine Arts before 1888
. A school of drawing and applied art for women opened in Copenhagen in 1875 and was amalgamated with the Royal Danish Academy in 1888. Women were not allowed to draw from nude models, it might arouse inappropriate passions, but floral motifs were appropriate. In 1908 women could be admitted to the gender segregated Academy. In 1924 women and men got equal access to the Academy.
1 "Lars Gaihede snitter en pind", 1880, Skagens Museum/"Lars Gaihede Whittling a Stick", 1880, the Skaw Museum.
2 Anna og Michael Ancher, "Dagens arbejde bedømmes", 1883, Statens Museum for Kunst, deponeret på Skagens Museum.
Anna og Michael Ancher, "Evaluation of the Day's Work", 1883,
the Skaw Museum, on loan from the National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Pæretræet, efterår", 1883, Skagens Kunstmuseer/"The Pear Tree, Autumn", 1883, the Skaw Museums.
4 "To gamle, der plukker måger", 1883, Den Hirschsprungske Samling/"Two Old People Plucking Gulls", 1883, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
5 "Pigen i køkkenet", 1883-86, Den Hirschsprungske Samling/"Girl in the Kitchen", 1883-86, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
1 "Solskin i den blindes stue", 1885, Den Hirschsprungske Samling/"Sunshine in the Blind Woman's Room", 1885, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
2 "En unge pige ordner blomster", ca. 1885, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"A Young Girl Arranging Flowers", c. 1885, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Irisser", u.å. Skagens Museum/"Irises", s.a., the Skaw Museum.
4 "Mor og barn", ca. 1888, privateje/"Mother and Child", c. 1888, private collection.
5 "Syende fiskerpige", 1890, Randers Kunstmuseum/"The Fisherman's Daughter Sewing", 1890, Randers Museum of Art, Denmark.
6 "Solskin i den blå stue", 1891, Skagens Museum/"Sunshine in the Blue Room", 1891, the Skaw Museum.
1 "En begravelse", 1891, Statens Museum for Kunst/"A Funeral", 1891, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Stuen med de blå gardiner", ca. 1892, Skagens Museum/"The Living Room with the Blue Curtains", c. 1892, the Skaw Museum.
3 "Hundene fodres", 1894, Anchers Hus, Skagen/"Feeding the Dogs", 1894, Ancher's House, the Skaw.
4 "Ung pige under Gudstjenesten i Skagen Kirke", senest 1896, Skagens Kunstmuseer.
"Young Girl at Service in the Skaw Church", around 1896, the Skaw Museums.
5 "En unge pige, der plukker en svane", 1900, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.
"A Young Girl Plucking a Swan", 1900, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.
1 "Interiør med ung pige, der fletter sit hår", 1901, Statens Museum for Kunst.
"Interior with Young Girl Plaiting her Hair", 1901,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "I høstens tid", 1901, Fuglsang Kunstmuseum/"Harvest Time", 1901, Fulgsang Art Museum.
3
"Sorg", 1902, Skagens Museum.
I slutningen af 1880'erne fik Indre Mission fodfæste i Skagen især blandt fiskerkonerne. Anna Ancher sås sammen med sin religiøse moder og søstre til bønnemøder. Anna Anchers forhold til kristendommen er ukendt, men faktum er at maleriet "Sorg" er malet efter en drøm. I anledning af Anna Anchers 70-års fødselsdag i 1929 får hun følgende spørgsmål af en jornalist ved Frederikshavns Avis: "Er der nogle af Fru Anchers Lærreder, der er malede efter ganske særlige Inskydelser?", hvortil hun svarer "Ja, det kan man vist godt sige. Saaledes gik jeg en Tid og manglede Motiver. Jeg tænkte Dag og Nat. Saa en Nat havde jeg en Drøm. Jeg saa under et Kors paa en Kirkegaard en Moder og Datter mødes. Moderen knælede og Datteren bøjede sig over hende. Den ene var gaaet bort. Dette Møde paa Kirkegaarden stod lyslevende for mig, og næste Dag tog jeg saa fat paa at male det.". Anna Anchers mor fru Brøndum sad model til den knælende mørkklædte kvinde. Om billedet viser en gudfrygtig fru Brøndum og en nøgen Anna Ancher, der angrer sit bohemeliv blandt ateister og fritænkere, er der ikke nogen dokumentation for. Billedet er atypisk for Anna Ancher, det tangerer i sin malestil symbolisme.
"Grief", 1902, the Skaw Museum.
In the late 1880s Indre Mission (an evangelical wing of the Church of Denmark) got a foothold in the Skaw especially among the fishermen's wives. Anna Ancher was seen at prayer meetings together with her very religious mother and sisters. Anna Ancher's relationship to Christianity is unknown, but the fact is that "Grief" is painted after a dream, where she saw a meeting between a mother and a daughter under a cross at a cemetery, one of them has passed away. Anna Ancher's mother Mrs Brøndum posed for the woman dressed in black. Whether the painting shows a god-fearing Mrs Brøndum and a naked Anna Ancher regretting her bohemian life style among atheists and free thinkers is not documented. This painting is atypical for Anna Ancher, it is close to Symbolism.
4 "Sorg", forarbejder, ca. 1902, Skagens Kunstmuseum/"Grief", drafts, c. 1902, the Skaw Museum.
5 "Fru Brøndum, siddende", ca. 1902, Skagens Museum/"Mrs. Brøndum, sitting", c. 1902, the Skaw Museum.
6 "Et missionsmøde", studie af prædikanten", ca. 1902, Skagens Kunstmuseer/"A Mission Meeting", study of the preacher, c. 1902, the Skaw Museums.
1 "Et missionsmøde", 1903, Skagens Kunstmuseum/"A Mission Meeting", 1903, the Skaw Museum.
2 "Missionmøde ved Fyrbakken", 1903, Anchers Hus, Skagen/"Mission Meeting at Fyrbakken in the Skaw", 1903, Ancher's House, the Skaw.
3 "Kyhn i sit atelier", 1903, Skagens Kunstmuseum/"Kyhn in his Studio", 1903, the Skaw Museum.
4 "Julegæssene plukkes", 1904, Statens Museum for Kunst/"Plucking the Christmas Geese", 1904, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Interiør med røde valmuer", 1905, Skagens Museum. Den læsende kvinde er pianist og musikpædagog Lizzy Hohlenberg.
"Interior with Red Poppies", 1905, the Skaw Museum.
1 "Lillebror", 1905, Den Hirschsprungske Samling/"Little Brother", 1905, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
2 "Kunstnerens mor Ane Hedvig Brøndum i den blå stue", 1909, Statens Museum for Kunst.
"The Artist's Mother Ane Hedvig Brøndum in the Blue Room", 1909,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Ane Brøndum i den røde stue", 1910, Skagens Kunstmuseer/"Ane Brøndum in the Red Room", 1910, the Skaw Museums.
4 "Bedstemor underholdes", 1912, Ribe Kunstmuseum/"Entertaining grandmother", 1912, Ribe Art Museum.
5 "Fru Ane Brøndum i den blå stue", 1913, Skagens Museum/"Mrs Ane Brøndum in the Blue Room", 1913, the Skaw Museum.
6 "Den gamle fru Brøndum", 1913, Sorø Kunstmuseum/"The Old Mrs Brøndum", 1913, Sorø Art Museum.
1 "Før koncerten", 1913, Skagens Museum/"Before the Concert", 1913, the Skaw Museum.
2 "Aftensol i kunstnerens atelier på Markvej", tidligst 1913, Skagens Museum.

"Evening Sun in the Artist's Studio at Markvej", around 1913, the Skaw Museum.

3 "I middagsstunden", 1914, Sorø Kunstmusem/"At Noon", 1914, Sorø Art Museum.
4 "Det gamle vindue", 1914, Skagens Kunstmuseer/"The Old Window", 1914, the Skaw Museums.
5 "På vej til kirken", ca. 1915, Loeb Danish Art Collection. John Langeloth Loeb Jr. (f. 1930) tidligere USAs ambassadør i Danmark og samler af dansk kunst.

"On the Way to the Church", c. 1915, Loeb Danish Art Collection. John Langeloth Loeb Jr. (b. 1930) former U.S. Ambassador to Denmark and collector of Danish art.

6 "Interiør. Brøndums Anneks", ca. 1916, Skagens Kunstmuseer/"Interior. Brøndum's Annexe", c. 1916, the Skaw Museums.
1 "En vielse i Skagen kirke", forarbejde, u.å., Skagens Kunstmuseer/"A Wedding Ceremony in the Skaw Church", draft, s.a., the Skaw Museums.
2 "Efter dagens møje", 1917, Skagens Museum/"After the Day's Labor", 1917, the Skaw Museum.
3 "Børn binder kranse på en mark nord for Skagen", ca. 1919, Skagens Kunstmuseer.
"Children Making Garlands in a Field North of the Skaw", c. 1919,
the Skaw Museums.
4 "Strikkende kone. Aftenlys", 1919, Skagens Kunstmuseum/"A Woman Knitting. Evening Light", 1919, the Skaw Museum.
5 "Tre gamle syersker", 1920, Skagens Museum/"Three Old Seamstresses", 1920, the Skaw Museum.
1 "Interiør med klematis", 1913, Skagens Museum/"Interior with Clematis", 1913, the Skaw Museum.
2-4 Anna Anchers atelier, Anchers Hus/Anna Ancher's studio, Anchers House in the Skaw.
5 Anna Anchers sølvbroche fundet i april 2017 i Anchers Hus, hvor den lå gemt i en lille pose bag nogle papirer i nederste skuffe i en arkivreol.
Sølvankeret var en gave fra Michael Ancher til Anna på deres bryllupsdag den 18. august 1880. Ankerbrochen bæres af Anna på flere portrætter. Kæden mangler.
Anna Ancher's silver brooch anchor was found in April 2017 in Ancher's House. The silver anchor was a gift from Michael Ancher to Anna on their wedding day August 18, 1880. Anna Ancher wears the brooch in several portraits.
Ancher, Michael
"En strandpromenade", 1896, Skagens Museum. De 5 kvinder på stranden er fra venstre mod højre: Ida Holst, bag hende søsteren Anna Holst med sin veninde Elisabeth Bang og de to kvinder bagest er Minne og Sophie Holst. Holstdøtrenes far var købmand og justitsråd Lars Holst.
"A Stroll on the Beach", 1896, the Skaw Museum.
Ancher, Michael Peter (1849-1927). Dansk Skagensmaler. Født på Bornholm. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård.
I perioden 1871-75 blev han uddannet på Akademiet i København, hvor han bl.a. mødte kunsthistorikeren Karl Madsen, der senere blev den første direktør på Skagens Museum. I 1874 besøgte Ancher Skagen og året efter bosatte han sig der permanent. Han giftede sig med kroejer Erik Brøndums datter maleren Anna Kirstine, sammen fik de datteren Helga. I 1880'erne rejste han til Wien, Paris og Italien. I 1887 modtog han Eckersberg Medaillen.
Ancher beskrev fiskernes liv og drama i heroiske monumentale skildringer. Især er han berømt for sine portrætter (store gruppebilleder og enkeltportrætter), der viser hans store evne til indlevelse og forståelse for personerne og deres vilkår. I hans mange portrætskildringer ses også Anna Ancher, datteren Helga og kollegerne og vennerne Krøyer, Bindesbøll og Carl Locher.

Ancher, Michael Peter (1849-1927). Born on the island of Bornholm. He died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery.
From 1871-75 educated at the
The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, where he met the art historian Karl Madsen, who later became the first director of the Skaw Museum. In 1874 he visited the Skaw and the following year he went to live there permanently. He married Anna Kirstine, née Brøndum, who was
the daughter of the grocer and innkeeper Erik Brøndum. In the 1880s he traveled to Vienna, Paris and Italy. In 1887 he received the Eckersberg Medal. Ancher was among the first Skaw painters and became closely attached to the inhabitants and the environments. He pictured the family life and everyday life of the fishermen in an earnest realism. He is especially famous for his portraits of fishermen, friends and colleagues such as Krøyer, Bindesbøll and Carl Locher.
1 "Vil han klare pynten?", ca. 1880, Skagens Museum/"Will he Manage to Weather the Point?", c. 1880, the Skaw Museum.
2 "Fiskere i færd med at sætte en rorsbåd i vandet", 1881, Skagens Museum/"Fishermen launching a Rowing Boat", 1881, the Skaw Museum.
3 "Den syge pige", 1882, Statens Museum for Kunst/"The Sick Girl", 1882, National Gallery of Denmark, Copenhagen. 
4-5 "Redningsbåden køres gennem klitterne", 1883, Statens Museum for Kunst.
"The Lifeboat is Carried Through the Dunes", 1883, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"En barnedåb", 1883-88, Ribe Kunstmuseum. Scenen viser dåben af Michael og Anna Anchers datter, der døbes Helga Cathrine Ancher i Skagen kirke den 21. oktober 1883. Personerne fra venstre mod højre: Michael Ancher, der læner sig op ad kirkebænken, ved siden af ham sømanden hr. Mariager, maleren Marianne Stokes, P.S. Krøyer med briller, Anna Anchers bror John/Johan Henrik Brøndum, Anna Ancher med dåbsbarnet, husassistent frk. Arvidsen, der er huemor og præsten Oscar Boeck. Billedet er et af Anchers hovedværker og inspireret af nederlandsk kunst.

Af kirkebogen fra Skagen Sogn i Hjørring Amt fremgår at fadderne til Helga Kathrine Ancher, datter af genremaler i Skagen Michael Peter Ancher og hustru Anna Kirstine Brøndum var:
"1.
Barnets Moder 2. Pige Marie Sofie Brøndum 3. Barnets Fader 4. Ungkarl Styrmand J.H. Brøndum 5. Ungkarl Commis Christen D. Brøndum. Alle af Skagen.
6.
Maler Peder Severin Krøyer af Kjøbenhavn 7. Enkemand Ejlif Peterssen 8. Ungkarl Charles Lund. 9. Ungkarl Christian Krogh. Alle af Christiania."


"A Christening", 1883-88, Ribe Art Museum. The scene shows the baptism of Michael and Anna Ancher's daughter, who is baptized Helga Cathrine Ancher in the Skaw church on October 21, 1883. From left to right the persons are as follows: Michael Ancher, leaning against the pew, next to him the sailor Mr Mariager,
the Austrian-English painter Marianne Stokes, P.S. Krøyer wearing glasses, John/Johan Henrik Brøndum the brother of Anna Ancher who holds the child in her arms, housemaid Miss Arvidsen, and the vicar Oscar Boeck. The painting is one of Ancher's masterpieces and influenced by the Dutch Golden Age painting.

1 "Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher", 1884. Den gravide Anna Ancher med sin mands jagthund.
"Portrait of My Wife. The Painter Anna Ancher"
, 1884
. The pregnant Anna Ancher with her husband's gundog.
2 "Pigen med Solsikkerne", 1885, Statens Museum for Kunst/"Girl with Sunflowers", 1885, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Spillende dame. Anna Ancher", 1887, Skagens Museum/"Lady Playing the Piano. Anna Ancher", 1887, the Skaw Museum.
4 "Anna Ancher tegner for Helga, julenissen står model", 1888, Skagens Museum.
"Anna Ancher Drawing for Helga, the Christmas Elf Modelling", 1888, the Skaw Museum.
5 "Anna og Helga i haven", 1889, Skagens Museum/"Anna and Helga in the Garden", 1889, the Skaw Museum.
6 "To fiskere ved en båd" (Ole Svendsen og Søren Kruse), 1889, deponeret Skagens Museum.
"Two Fishermen by a Boat", (Ole Svendsen and Søren Kruse), 1889,
deposited at the Skaw Museum.
1 "Fiskerhovede", 1890, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Head of a Fisherman", 1890, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
2 "Ved et hus i nærheden af Fyrbakken", ca. 1890, Skagens Museum/"By a House near Fyrbakken", 1890, the Skaw Museum.
3 "Selvportræt med Anna og Helga", ca. 1891, Skagens Kunstmuseum/"Self-portrait with Anna and Helga", c. 1891, the Skaw Museum.
4 "Middagshvil", 1890'erne, Skagens Kunstmuseum/"Midday Rest", 1890s, the Skaw Museum.
5 "Sommerdag på havet", 1894, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Summer's Day at Sea", 1894, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
1 Forarbejde til "Den druknede", 1896, Skagens Museum/Study for "The Drowned Fisherman", 1896, the Skaw Museum.
2-3 "Den druknede", 1896, Skagens Museum/"The Drowned Fisherman", 1896, the Skaw Museum.
4 "Juledag 1900".
Fra venstre mod højre: Hulda Brøndum (søster til Anna Ancher), Marie Brøndum (søster til Anna Ancher), Ane Hedvig Brøndum (mor til Anna Ancher), Helga Ancher (Anna og Michael Anchers datter), Anna Ancher, Skagens Museum.
"Christmas Day 1900".
From left to right: Hulda Brøndum (Anna Ancher's sister), Marie Brøndum (Anna Ancher's sister), Ane Hedvig Brøndum (Anna Ancher's mother), Helga Ancher (Anna and Michael Ancher's daughter), Anna Ancher, the Skaw Museum.
5 "Fisker Jens Røntved foran et hus ved Fyrbakken. Skagen Østerby", 1901, Skagens Museum.
Fisherman Jens Røntved in front of a House at Fyrbakken. Skagen Østerby", 1901,
the Skaw Museum.
1 "Anna Ancher vender hjem fra marken", 1902, Skagens Museum/"Anna Ancher Returns Home from the Field", 1902, the Skaw Museum.
2 "Bølgen", 1903, Skagens Museum/"The Wave", 1903, the Skaw Museum.
3 "Carl Locher med sin hund Tiger", 1909, Skagens Museum/"Carl Locher with his Dog Tiger", 1909, the Skaw Museum.
4 "Bølger", 1910, Gottorp Slot/"Waves", 1910, Gottorf Castle, Germany.
5 Skagens strand, 1913/The Skaw Beach, 1913.
"Portræt af piberygende fisker"
er ofte tilskrevet Michael Ancher, hvilket ikke er korrekt. Originalen er malet af Hamburg marinemaleren impressionisten Harry Haerendel (1896-1991). Personen der er portrætteret er den nederlandske fisker og redningsmand Dorus (Theodorus)
Rijkers (1847-1928), der var den redningsmand, der havde reddet det største antal mennesker (487) fra druknedøden og derfor blev folkehelt. Redningsbådsmuseet "Dorus Rijkers Redding Museum" i den nordhollandske by Den Helder er opkaldt efter den berømte redningsmand.
Billedet er et af de utallige kopier, der er malet af "Fiskeren".

"Portrait of a Pipe Smoking Fisherman"
often attributed to Michael Ancher, which is not correct. The original picture is painted by the German marine painter and Impressionist Harry Haerendel (1896-1991). The person who is portrayed is the Dutch seaman Dorus (Theodorus)
Rijkers
(1847-1928), who had saved the largest number of people (487) from drowning and therefore became a folk hero. The National Lifeboat Museum Dorus Rijkers, Den Helder, The Netherlands is named after him.
Ancher, Helga
Ancher, Helga (1883-1964). Dansk maler. Født og død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård. Eneste barn af Anna og Michael Ancher. Hun var ugift og barnløs. Gik på "Den med Akademiet forbundne Kunstskole for Kvinder", hvor hun var elev af Valdemar Irminger og Viggo Johansen. Fra 1909-10 fik hun undervisning hos de parisiske malere Lucien Simon og René Ménard. De fleste af hendes motiver er hentet i Skagen Østerby. At Helga betvivlede sit eget talent skyldtes måske, at hun ikke følte sig i stand til at leve op til sine forældres kunstneriske kunnen, og hun udstillede sjældent.
Hun efterlod sin ejendom til "Helga Ancher's Fond", og det fremgår bl.a. af fundatsen: "at den af fonden tilhørende ejendom skulle indrettes som museum, således at der blev givet offentligheden adgang til huset, ligesom der på bekostning af fonden skulle ansættes en kustode. Fondens hovedformål var og er således at forestå driften af "Michael og Anna Ancher's hus" som museum." Forældrenes hjem på Markvej 2 i Skagen blev åbnet for offentligheden i 1967 og står i dag som ved Anna Anchers død i 1935.

 

Ancher, Helga (1883-1964). Danish painter. Born and died in the Skaw, buried at the Skaw Assistens Cemetery. The only child of Anna and Michael Ancher. She was unmarried and childless. At The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, she studied under Valdemar Irminger and Viggo Johansen. From 1909-10 she studied in Paris under the artists Lucien Simon and René Ménard. Most of her motifs are centred on a small area, Skagen Østerby. She doubted her own talent, and she rarely exhibited her works. Through "The Helga Ancher Foundation" she ensured that her family home, the Ancher's House, would become a museum. Her parents home at Markvej 2 in the Skaw was opened to the public in 1967 and it remains today as Anna Ancher left it in 1935.

"Raketblomst", ca. 1924, Skagens Museum
"Torch Lily", ca. 1924,
the Skaw Museum.
"Sankt Hansaften på Skagen. Måne bag skyer", 1948, Skagens Museum.
Midsummer's Eve at The Skaw. The Moon behind Clouds", 1948,
the Skaw Museum.
Tilskrevet Helga Ancher, "Mennesker omkring et bål", Skagens Museum.
Ascribed to Helga Ancher, "People Gathered around a Bonfire",
the Skaw Museum.
"Selvportræt med Anna og Helga", ca. 1891, af Michael Ancher, Skagens Kunstmuseum.
"Self-portrait with Anna and Helga"
, c. 1891, 
by Michael Ancher, the Skaw Museum.
Anna Ancher med sin datter Helga.
Anna Ancher with her daughter Helga.
Anchers hus i Skagen/Anna and Michael Ancher's house in the Skaw
I maj 1884 flyttede familien Ancher ind i huset på Markvej 2. De fejrede indflytningen med en frokost i haven sammen med deres venner. Den tyske marinemaler Fritz Stoltenberg var blandt gæsterne, og han fotograferede ivrigt selskabet omkring havebordet, og hans billeder af begivenheden inspirerede Krøyer til værket "Hip Hip Hurra". I 1967 åbnede "Ancher's Hus" som museum, og står som da Anna Ancher døde i 1935. Ønsket om huset som museum fremgår af fundatsen i "Helga Ancher's Fond", se ovenfor.
Som det fremgår af husets ydre og indre er der gennem årene foretaget om- og tilbygninger, sidst i 1913 af arkitekten Ulrik Plesner.

In May 1884 the Ancher Family moved into the house at Markvej 2. A housewarming party with friends was held to celebrate their new residence. The German marine painter Fritz Stoltenberg was among the guests, and he was an eager photographer, and his pictures inspired P.S. Krøyer to his work "Hip Hip Hurrah". In 1967 "Ancher's House" opened its doors to the public, and still remains as in 1935 when Anna Ancher died.
It is obvious that the house has been rebuilt and expaneded over the years, last time in 1913 by the architect Ulrik Plesner.
1 Michael Ancher, "Spillende dame. Anna Ancher", 1887, Skagens Museum.
Michael Ancher
, "Lady Playing the Piano. Anna Ancher", 1887
, the Skaw Museum.
2-3 Stue i Anchers hus/Living room in Ancher's house.
4 P.S. Krøyer, "Dobbeltportræt af Michael og Anna Ancher i anledning af deres sølvbryllup 1905".

P.S. Krøyer, "Double Portrait of Michael and Anna Ancher on the Occasion of Their Silver Wedding 1905".

5 Michael Ancher, 1884, "Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher". Den gravide Anna Ancher med sin mands jagthund.

Michael Ancher, 1884, "Portrait of My Wife. The Painter Anna Ancher". The pregnant Anna Ancher with her husband's gundog.

6 Michael Ancher, "Anna Ancher læser højt for sin mor, fru Brøndum".
Michael Ancher, "Anna Ancher Reading to Her Mother, Mrs Brøndum".
1 Michael Ancher, "Portræt af Holger Drachmann", 1894. P.S. Krøyer, "Buste af Michael Ancher", 1884.
Michael Ancher, "Portrait of Holger Drachmann", 1894. P.S. Krøyer, "Bust of Michael Ancher", 1884.
2 P.S. Krøyer, "Buste af Holger Drachmann"/P.S. Krøyer, "Bust of Holger Drachmann".
3 Michael Ancher, "Pigen med solsikkerne" 1893/Michael Ancher, "The Girl with Sunflowers" 1893.
4-6 Spisestuen/The dining room.
1-6 Anna Anchers atelier/Anna Ancher's studio.
1 Anna Anchers atelier/Anna Ancher's studio.
2-6 Michael Anchers atelier. Foran kaminen er et portræt af kunstneren J.F. Willumsen. De grønne møbler er udført 1895 af Susette Holten, født Skovgaard.
Michael Ancher's studio. In front of the fireplace is a portrait of the artist J.F. Willumsen. The green furniture is designed 1895 by Susette Holten, née Skovgaard.
Krøyer, Peder Severin
"Hip, Hip, Hurra", 1888, Göteborgs Kunstmuseum. Værket indgik i den svenske kunstsamler Pontus Fürstenberg og hans hustru Göthildas samling, som ægteparret donerede til museet.
Fra venstre mod højre ses Martha Johansen med ryggen til, Viggo Johansen, Chr. Krohg, P.S. Krøyer, Degn Brøndum, Michael Ancher, Oscar Björck, Thorvald Niss, Helene Christensen, Anna Ancher og datteren Helga Ancher.

 

"Hip, Hip, Hurrah", 1888, The Gothenburg Museum of Art. The painting was included in the art collection donated by the Swedish art collector and merchant Pontus Fürstenberg and his wife Göthilda.
From left to right: Martha Johansen, Viggo Johansen, Chr. Krohg, P.S. Krøyer, Degn Brøndum, Michael Ancher, Oscar
Björck, Thorvald Niss, Helene Christensen, Anna Ancher and her daugther Helga Ancher.

1 I billedet, bag Degn Brøndum, ses en hovedløs figur/en jakke. Krøyer kan have planlagt endnu en figur i sin komposition og fortrudt det og sløret jakken, så den fremtræder som en del af buskadset uden at være ét med det.
Behind Degn Brøndum is a headless figure/a jacket. Krøyer may have planned one more figure for his painting and changed his mind and blurred the jacket, so it appears as a part of the shrubbery without being at one with it.
2-3 I haven ved Anchers Hus hvor festen blev holdt, ses en opstilling med stol, bord og bænk som kan genkendes i Krøyers billede.
Da familien Ancher i 1884 flyttede ind i huset på Markvej holdt de en frokost i haven, der blev inspirationskilde til Krøyers
"Hip Hip Hurra". Det er ikke indflytterfestens personer Krøyer skildrer, men den sociale begivenhed og det samvær som Skagensmalerne havde.
The garden of Ancher's House, where the artists' party was held.
4 "Hip, hip, hurra!", 1888, Skagens Museum/"Hip, Hip, Hurrah!", 1888, the Skaw Museum.
Krøyer, Peder Severin (1851-1909), kaldet Søren blandt venner. Norsk-dansk Skagensmaler. Født i Stavanger i Norge. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens Kirkegård.
Krøyers mor Ellen Cecilie Gjesdahl led af depressioner (en psykisk lidelse som Krøyer også var disponeret for), og hun lod derfor sin søster og svoger i København, Bertha og Henrik Krøyer, adoptere sin søn.
Fra
1864-70 blev Krøyer uddannet på Kunstakademiet under genremaleren Frederik Vermehren, senere hos Bonnat i Paris. I 1871 debuterede han på Charlottenborg. Krøyer foretog studierejser til Frankrig, Spanien og Italien, rejserne fik stor betydning for hans maleri. Fra 1882 malede han Skagens fiskere og livet blandt kunstnerne samt portrætter. Krøyer var gift med maleren Marie Triepcke, de fik sammen datteren Vibeke kaldet Vipsen (1895-1985). Marie forlod Skagen i 1903 og flyttede til Sverige med komponisten Hugo Alfvén. Krøyer og Marie blev skilt i 1905.

Krøyer, Peder Severin (1851-1909), called Søren among friends. Norwegian-Danish Skaw Painter. Born in Stavanger, Norway. He died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery
Krøyer's mother Ellen Cecilie Gjesdahl suffered from depressions and was judged unfit to care for her child, and he grew up in Copenhagen with his foster parents, his maternal aunt and uncle. 
At the age of 13 he began studying under the genre painter
Frederik Vermehren at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Later he was apprenticed to Leon Bonnat in Paris and influenced by the plein-air naturalism. He made several study visits to France, Spain and Italy, the visits became important for his paintings. In 1882 Krøyer visited the Skaw, and he was fascinated by light, colours and environments on the very top of Denmark. He painted the fishermen, the life among the artists' colony at the Skaw and portraits. 
He was married to the painter and actress Marie
Triepcke, and she became his beloved wife and model. Marie gave birth to their daughter Vibeke called Vipsen
(1895-1985). Krøyer suffered from a mental disease which influenced his life and marriage. In 1905 Marie was pregnant with the baby of her lover, the Swedish composer Hugo Alfvén, and she and Krøyer were divorced.
KUNSTNERNES STUDIESKOLE oprettedes i Begyndelsen af Firserne af en Kreds af Kunstnere, hvis Uddannelse paa Kunstakademiet var endt, og som ønskede at faa Lejlighed til at fortsætte Studiet efter nøgen Model. Til disse sluttede sig en Kreds af begyndende Kunstnere, der vare misfornøjede med Kunstakademiets Undervisningsforhold og ønskede kunstnerisk Vejledning hos enkelte af de Malere, der oprindeligt havde dannet »Kunstnernes Studieskole« navnlig af Tuxen, Krøyer og Zahrtmann.
Skolen har herefter udviklet sig saaledes, at den nu bestaaer af 3 Afdelinger:
1. Afdelingen for Viderekomne, det vil sige Kunstnere, som enten have udstillet paa mindst 5 af de aarlige Forårsudstillinger paa Charlottenborg eller have Afgangsbevis fra Kunstakademiet eller skjønnes at have tilsvarende Dygtighed.
2. Afdelingen for Krøyers Elever.
3. Afdelingen for Zahrtmanns Elever.
Til at blive Elev paa en af de sidstnævnte 2 Afdelinger kræves den Modenhed, som udfordres for at faa Adgang til Kunstakademiets Malerskole og dets øverste Modelskole for Billedhuggere.
Der har i flere Aar kun været arbejdet i 2 Ateliers, saaledes at de Viderekomne arbejde sammen dels med Krøyers og dels med Zahrtmanns Elever.
Skolen modtager af Staten en Understøttelse af 4000 Kr. aarlig."
Fra "Fortegnelse over den af Kunstnernes Studieskole foranstaltede Udstilling af Arbejder i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg", 1896.
Kunstnernes studieskole betegnes også Kunstnernes Frie Studieskoler. Skolen eksisterede fra 1882-1912.
1 "Smedien i Hornbæk", 1873, Statens Museum for Kunst/"A Smithy in Hornbæk", 1873, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Et sardineri i Concarneau, Bretagne", 1879, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"A Sardinery at Concarneau, Brittany", 1879, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Kunstnerfrokost i Cernay-la-Ville", 1879, Skagens Kunstmuseum/"Artists' Lunch in Cernay-la-Ville", 1879, the Skaw Museum.
4 "Italienske landsbyhattemagere", 1880, Den Hirschsprungske Samling, København.
"Italian Village Hatters", 1880, Hirschsprung Collection, Copenhagen.
5-6 "Ved Frokosten", 1883, Skagens Museum. Nederst på billedet står personernes navne: M. Ancher, Eilif Peterssen, V. Peters, Ch. Lundh, Brøndum, Krouthén, O. Bjørck, C. Krohg.
"At Lunch"
, 1883, the Skaw Museum. At the bottom of the painting are written the names of the portrayed persons: M. Ancher, Eilif Peterssen, V. Peters, Ch. Lundh, Brøndum, Krouthén, O. Bjørck, C. Krohg
.
1 "Fra Burmeister & Wains jernstøberi", 1885, Statens Museum for Kunst.
"The Iron Foundry, Burmeister & Wain", 1885, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Landskab fra Stenbjerg med måne", 1889, Skagens Museum/"Landscape from Stenbjerg with Moon", 1889, the Skaw Museum.
3 "Dobbeltportræt af Marie og P.S. Krøyer", 1890, Skagens Kunstmuseum. Parret har portrætteret hinanden på samme billede, der har Krøyers signatur "SK".
"Double Portrait of Marie and P.S. Krøyer", 1890,
the Skaw Museum. The couple have portrayed each other in the same painting signed "SK" = P.S. Krøyer.
4 "Sommeraften ved Skagen", 1892, Skagens Museum/"Summer Evening at the Skaw", 1892, the Skaw Museum.
5 "Badende drenge", 1892, Skagens Museum/"Boys Bathing", 1892, the Skaw Museum.
I 1890 var Marie og P.S. Krøyer på bryllupsrejse i Italien, og i Amalfi sydøst for Napoli blev Krøyer inspireret til et stort billede af badende børn og malede flere studier og skitser på stranden. Grundet antagelig Maries svigtende helbred forlod parret Amalfi og Krøyer færdiggjorde først sit store billede i 1892. I 1893 blev det, med titlen "Badende drenge" udstillet på Charlottenborg, herefter på Allmänne Konstförenings udstilling i Stockholm, herefter kom det på en vinterudstilling i Budapest, hvor det blev solgt til den ungarske greve og politiker Gyula Andrássy d.y. (1860-1929). I 1909 blev det vist for sidste gang på Venedig Bienalen. Det vides ikke, hvor billedet i dag befinder sig.
"Boys Bathing", 1892,
the Skaw Museum.
6 "I haven. Skagen. 13. juli 1893", Skagens Museum/"In the Garden. The Skaw. July 13, 1893, the Skaw Museum.
"Sommeraften på Skagen Sønderstrand" (Anna Ancher og Marie Krøyer), 1893, Skagens Museum. Maleriet blev i 1978 købt på auktion hos Bruun Rasmussen i København for 520.000 kr. af den tyske forlægger Axel Springer (1912-1985). Samme år blev værket skænket til Skagens Museum på den betingelse, at det i en periode på 20 år skulle være i Springers private samling. Året efter Springers død blev maleriet skænket til museet af hans enke: "Til minde og som tak for den danske befolknings indsat med redningen af de danske jøder 1943".
"Summer Evening on Skagen Sønderstrand" (Anna Ancher and Marie Krøyer), 1893,
the Skaw Museum. In 1978 the painting was sold at auction in Copenhagen for DKK 520.000 to the German media magnate Axel Springer (1912-1985). The same year he donated the work to the Skaw Museum on condition that it should be a part of his private collection for 20 years. In 1986 Springer's widow gave the painting to the Danish people in remembrance of the 1943 rescue of the Danish Jews from the Nazis.
1 "Ved frokosten. Kunstneren, hans hustru og forfatteren Otto Benzon", 1893, Den Hirschsprungske Samling.
"A Luncheon. The Artist, his Wife and the Writer Otto Benzon", 1893,
The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
2 "Fiskekutterne skal lette. Efter Solnedgang. Skagen", 1894, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Fishing Boats Leaving. After Sunset. The Skaw", 1894, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Holger Drachmann", 1895, Skagens Museum"The Danish Painter and Poet Holger Drachmann", 1895, the Skaw Museum.
4 Skagens Museum/The Skaw Museum.
5 "En lille pige, Helga Melchior, i lang kjole", 1897, Statens Museum for Kunst.
"A Little Girl, Helga Melchior, in a Long Dress", 1897,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Hanne og Else Benzon ved Stokkerup Strand", 1897, deponeret på Trapholt, Kolding.
"Hanne and Else Benzon at Stokkerup Beach", 1897, on deposit at Museum Trapholt, Kolding, Denmark.
1 "Skagens jægere", 1898, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"The Hunters of the Skaw", 1898, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
2 "Sommeraften ved Skagens strand. Kunstneren og hans hustru", 1899, Den Hirschsprungske Samling.
"Summer Evening at the Skaw Beach. The Artist and His Wife", 1899, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
3 "Selvportræt", 1899, Statens Museum for Kunst/"Self-portrait", 1899, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Selvportræt", 1899, Den Hirschsprungske Samling, København/"Self-portrait", 1899, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
5 Giulio Bertoncelli, kopi af P.S. Krøyers selvportræt i Uffizierne, Firenze, ca. 1900, Skagens Kunstmuseum.
Giulio Bertoncelli, copy of P.S. Krøyer's self-portrait in the Uffizi Gallery, Florence, c. 1900,
the Skaw Museum.
1 "Badende drenge en sommeraften ved Skagens Strand", 1899, Statens Museum for Kunst.
"Boys Bathing on a Summer Evening at the Skaw Beach", 1899, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Ved kaminilden. Portræt af Holger Drachmann med rød fez", 1903, Skagens Museum.
"By the Fireside. Portrait of Holger Drachmann with a Red Fez, 1903, the Skaw Museum.
3 "Dobbeltportræt af Michael og Anna Ancher i anledning af deres sølvbryllup 1905", Anchers Hus.
"Double Portrait of Michael and Anna Ancher on the Occasion of Their Silver Wedding 1905", Ancher's House.
4 "Sankt Hansblus på Skagen strand", 1906, Skagens Museum/"Midsummer Eve Bonfire on the Skaw Beach", 1906, the Skaw Museum.
1 "Selvportræt", Skagen Juli 1909, Anchers Hus/"Self-portrait", the Skaw July 1909, Anchers House.
2 P.S. Krøyers atelier/P.S. Krøyer's studio.
3-4 Holger Drachmanns grav i klitterne på Skagens Gren. Drachmann døde i Hornbæk i 1908 og hans urne blev ført til gravkammeret i Skagen. Kobberportalen er tegnet af Krøyer.
Holger Drachmann's grave in the dunes of the Skaw. When Drachmann died in 1908 in Hornbæk in North Zealand, his urn was transported to the burial chamber in the Skaw. The copper portal is designed by Krøyer.
Krøyers hus i Skagen, (Sankt Laurentii Vej 148)/Krøyer's House in the Skaw, (Sankt Laurentii Vej 148).
I 1894 fik Krøyer tilladelse til at leje og ombygge den gamle Byfogedgård i Skagen platage, som er en enetages bindingsværkslænge fra 1700-tallet, der blev forlænget mellem 1801-09. Det var arkitekten Ulrik Plesner, der stod for ombygning og modernisering af den gamle længe. Skilt på huset oplyser: "Her havde P.S. Krøyer sommerhus fra 1895-1909". Krøyers helårsbolig i Bergensgade 10, København, var tegnet af Plesner.
Ud over Krøyers bolig ses på grunden et gult hus, den nuværende skovriderbolig, der blev opført i 1831 af arkitekt Georg Nielsen Holgren.
I 1911 åbnede Krøyers hus som museum, men da Skagens Museum åbnede i 1928 blev væsentlige værker af Krøyer flyttet til museet. Fra 1928-40 var Krøyers hus en afdeling af Skagens Museum. Herefter blev det igen kunstnerbolig for Marie (1901-1996) og Victor Haagen-Müller (1894-1959). Huset blev fredet i 1970. I 1995 blev det kontor for Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel.
På huset er ophængt skibsnavneskilte. Fra ve. mod hø.: WILHELM KISKER. FORTUNA TVEDESTRAND,
en norsk brig, bygget 1814, Tvedestrand, Arendal, forlist 1875-76. HERMO F ÅBO KORPO, en finsk brig, bygget i Korpo i 1875. ARTUSHOF DANZIG Dampskib, bygget 1873, Danzig, Tyskland. Sejlede med stenkul, da det forliste ved Skagen efter kollision med Dampskibet Mauritus 18. juni 1899. Skawdyk (Skagen Sportsdykker Klub) opfiskede i 1992 skibets anker. FATUM.

 

In 1894 P.S. Krøyer got permission to rent and modernise the Bailiff's house in the Skaw plantation, which dates back to the 18th century and was extended between 1801-09. The rebuilding and modernising was led by the architect Ulrik Plesner. The house was P.S. Krøyer's summer residence from 1895-1909. Krøyers permanent residence in Bergensgade 10, Copenhagen, was designed by Plesner.
In 1911 Krøyer's House became museum, but when Skagens Museum opened to the public in 1928, the most famous paintings by Krøyer were moved to the new museum. From 1928-40 Krøyer's House was a part of Skagens Museum. From 1940-1995 the artist couple Marie (1901-1996) and Victor Haagen-Müller (1894-1959) lived in the house. In 1970 Krøyer's House was listed. Today the building houses the Danish Forest and Nature Agency Vendsyssel.
At the house is name plaques from ships. From left to right: WILHELM KISKER. FORTUNA TVEDESTRAND, a Norwegian
brig, built 1814, Tvedestrand, Arendal, wrecked 1875-76. HERMO F ÅBO KORPO, a Finnish brig, built 1875 in Korpo. ARTUSHOF DANZIG steamship, built 1873, Danzig, Germany, wrecked at the Skaw June 18, 1899. FATUM.

Krøyer, Marie
(1867-1940). Dansk Skagensmaler og designer. Født Triepcke på Frederiksberg, datter af tyske forældre. Død i Stockholm. Begravet på Leksand Kirkegård i Sverige sammen med sine døtre Vibeke Krøyer (1895-1985) og Margita Alfvén (1905-1962).
I begyndelsen af 1880'erne fik Marie privat undervisning i København på bl.a. genremaleren Carl Thomsens tegneskole og hos P.S. Krøyer. Kvinder havde ikke adgang til Akademiet før i 1888. Hun debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1888. Samme år rejste hun til Paris, hvor hun blev undervist hos
Gustave Courtois, Alfred Roll og Pierre Puvis de Chavannes, der især er kendt for sine fresker. Det var også i Paris hun igen mødte P.S. Krøyer, som hun giftede sig med i 1889 i Augsburg i Tyskland, hvor hendes forældre nu boede. Hvedebrødsdagene blev holdt i Stenbjerg i Thy og herefter tog parret på bryllupsrejse til Italien, hvor de bl.a. opholdt sig i Amalfi og i Ravello. Under bryllupsrejsen fik Marie tyfus. I december 1890 var parret tilbage i Danmark og opholdt sig i København og Hornbæk og i 1891 ankom de til Skagen hvor deres faste sommerbopæl blev Den gamle Byfogedgård (Sankt Laurentii Vej 148). De fik datteren Vibeke kaldet Vipsen i 1895. Ægteskabet med Krøyer betød at Maries billedkunstneriske ambitioner blev sat på vågeblus, hun var først og fremmest optaget af at indrette og bl.a. designe møbler til parrets hjem i Skagen og villaen på Bergensgade 10 på Østerbro i København (tegnet af arkitekten Ulrik Plesner). Marie designede et dagligstuemøblement, som i dag er opmagasineret på Nationalmuseet. Hendes inspirationskilde til møbelkunsten var den skotske designer Charles Rennie Mackintosh. I 1900 blev P.S. Krøyer indlagt første gang på sindssygehospitalet i Middelfart, og hans psykiske sygdom (maniodepressivitet) prægede ægteskabet i negativ retning, og ofte tog de hver for sig på rekreationsrejser, og på en sådan rejse til Sicilien i 1902 mødte Marie den svenske komponist Hugo Alfvén. Den gensidige forelskelse førte til at Marie samme år ønskede skilsmisse fra Krøyer, hvilket han nægtede. Alfvén besøgte Marie i Skagen flere gange mens hun endnu var gift med Krøyer. Først i 1905 da hun var gravid med Alfvéns barn gik Krøyer med til separation og skilsmisse året efter. P.S. Krøyer fik forældremyndigheden over Vibeke, som blev opdraget af barnepigen Henny Brodersen. I 1907, to år efter Margita blev født, flyttede Marie sammen med Alfvén i Sverige. I 1909 påbegyndtes opførelsen af Alfvéngården i Tällberg i Dalarne i det centrale Sverige, Marie tegnede og indrettede gården. I 1912 giftede Marie Krøyer sig med Hugo Alfvén i Sankt Petri Kirke i København, det blev ikke noget lykkeligt ægteskab, den kvindeglade Alfvén havde et utal af affærer med andre kvinder, og i 1936 blev parret skilt.

I 2012 havde Bille Augusts film "Marie Krøyer" premiere.

Krøyer, Marie (1867-1940). Danish Skaw Painter and designer. Neé Triepcke at Frederiksberg in Copenhagen, her parents were German. She was buried at Leksand Cemetery in Sweden together with her two daugthers Vibeke Krøyer (1895-1985) and Margita Alfvén (1905-1962).
In the early 1880s Marie took private lessons in Copenhagen at the drawing school run by the genre painter Carl Thomsens and from her later husband P.S. Krøyer.
Women had no no right to attend The Royal Danish Academy of Fine Arts before 1888. That year she traveled to Paris where she took lessons with Gustave Courtois, Alfred Roll and Pierre Puvis de Chavannes, especially known for his murals. In Paris she again met P.S. Krøyer, whom she married in 1889 in Augsburg in Germany, where her parents now lived. Their honeymoon was spent in Denmark and in Amalfi and Ravello in Italy. During the honeymoon Marie got sick with typhoid fever. In December 1890 the couple returned to Denmark and stayed in Copenhagen and in Hornbæk in Northern Zealand, and in 1891 they arrived in the Skaw, where their permanent summer residence became a property which had served as the residence of the town bailiff (Sankt Laurentii Vej 148). They had a daughter Vibeke called Vipsen in 1895. The marriage with Krøyer sidetracked Marie's artistic ambitions, as she was primarily busy furnishing and designing furniture for their home in the Skaw and the villa at Bergensgade 10 in Copenhagen (designed by the architect Ulrik Plesner). Marie designed a living-room suite, which today is stored at The National Museum of Denmark in Copenhagen. She was influenced by the Scottish architect and designer Charles Rennie Mackintosh, who is famous for unique furniture designs. In 1900 P.S. Krøyer was hospitalized for the first time in a mental hospital with manic-depressive illness which affected their marriage, and they often traveled separately on rest cures, On such a trip to Sicily in 1902 Marie met the Swedish composer Hugo Alfvén and they fell in love. Marie wanted a divorce, but Krøyer refused to divorce her. Alfvén visited Marie several times in the Skaw while she still was married to Krøyer. In 1905 when she was pregnant with Alfvén's child Krøyer agreed to end their marriage. P.S. Krøyer was given custody of Vibeke, and she was raised by the nanny Henny Brodersen. In 1905 Marie gave birth to her and Alfvén's daughter Margita. She was a single mother in Copenhagen for two years, before she and Margita in 1907 moved to Sweden to live with Alfvén. In 1909, work began on the large country house (Alfvéngården) in Tällberg in Dalarna in central Sweden. Marie designed and furnished the house. Marie Krøyer and Hugo Alfvén were married in 1912 in Saint Petri's Church in Copenhagen. Marie was not happy in her marriage, the womanizer Alfvén had numerous affairs with other women, and in 1936 the couple got divorced.

1 "Sidende dreng", 1887, Skagens Kunstmuseum/"Seated Boy", 1887, the Skaw Museum.
2 "Mandlig model. Helfigur", 1889, Skagens Kunstmuseum/"Male Model. Full-length", 1889, the Skaw Museum.
3 "Solbeskinnet pergola fra Ravello", 1890, Skagens Museum. Værket blev udført under Krøyerparrets bryllupsrejse i Italien.
"Sunlit Pergola from Ravello", 1890,
the Skaw Museum. The work was execututed during Mr and Mrs Krøyer's honeymoon in Italy.
4 "Vasketøj mellem gavle", 1895-1900, Skagens Museum/"Laundry between House Ends", 1895-1900, The Skaw Museum.
5 "Markedsplads i en fransk by", 1898, Skagens Museum/"Market Place in a French Town", 1898, the Skaw Museum.
6 Marie Krøyer og Hugo Alfvén portrætteret på P.S. Krøyers billede "Sankt Hansblus på Skagen strand", 1906.
Marie Krøyer and Hugo Alfvén portrayed in P.S. Krøyer's painting "Midsummer Eve Bonfire on the Skaw Beach", 1906.
Tuxen, Laurits
Tuxen, Laurits (1853-1927). Dansk Skagensmaler. Født og død i København, begravet på Vestre Kirkegård. Gift to gange. I første ægteskab fik han fire døtre med den belgisk fødte Charlotte Pauline Ursule de Baisieux (1862-1899), der døde af tuberkulose. To af døtrene døde. Som enkemand med to døtre giftede Tuxen sig i 1901 med den norskfødte Frederikke Koës Treschow (1856-1946), de bosatte sig i København og erhvervede samme år en sommerbolig i Skagen, som de navngav "Villa Dagminne". 
Tuxen var naturalismens foregangsmand i Danmark sammen med P.S. Krøyer. Uddannet på Akademiet 1868-72 og i perioderne 1875-76 og 1877-78 på Léon Bonnats malerskole i Paris. Han udstillede på Charlottenborg fra 1874 og fra 1878-1913 med jævne mellemrum på Salonen i Paris. Fra vinteren 1878-79 samlede Tuxen malere som Kristian Zarhtmann, Frans Schwartz, August Jerndorff og Otto Backe til studier efter model i Søkvæsthuset (i dag Orlogsmuseet) i København, hvilket udviklede sig til Kunstnernes Frie Studieskoler (1882-1912), der blev etableret i protest mod Akademiets kunstsyn og optagelsesregler. Tuxen blev skolens første leder og Krøyer en af lærerne. Tuxens malestil er naturalistisk med betoning af farverne. Han havde en stor produktion af portrætter og gruppebilleder fra Europas fyrstehuse, som indledtes med maleriet
"Christian 9. med familie" fra 1886, og han portrætterede den engelske Dronning Victoria med sin familie og den russiske tsarfamilie. Hans "Arkonas indtagelse af Valdemar den Store og Absalon 1169", 1894, er et af hans hovedværker. I 1894 modtog han Eckersbergs Medalje. Fra 1909-16 var han professor ved Akademiet.
Tuxen var i Skagen første gang i 1870 og kom i dette årti dertil flere gange. I 1901 købte han en sommerbolig i Skagen Vesterby, det var den oprindelige Madam Bendsens Gård fra 1833, som blev ombygget til bolig og atelier af slotsarkitekt Thorvald Jørgensen. "Villa Dagminne" er navngivet efter den danske prinsesse og russiske Enkekejserinde Dagmar (1847-1928), der var på besøg i 1908 og igen i 1911. Dagmar var datter Kong Christian 9. og Dronning Alexandrine. I Skagen malede Tuxen dem og det som omgav ham nemlig familien, vennerne, landskabet og havet. Han var engageret i oprettelsen af Skagens Museum.
Tuxen, Lauritz (1853-1927). Danish Skaw Painter. Born in Copenhagen. He died in Copenhagen and was buried in Vestre Cemetery in Copenhagen. He was married twice. In his first marriage he had four daughters with the Belgian-born Charlotte Pauline Ursule de Baisieux (1862-1899), who died from tuberculosis. Two of his daughters died. In 1901, as a widower with two daughters, Tuxen married the Norwegian-born Frederikke Koës Treschow (1856-1946), they settled down in Copenhagen and the same year they bought a summer residence in the Skaw and named it "Villa Dagminne".
Together with P.S. Krøyer Tuxen was one of the first pioneers of Danish Naturalism. From 1868-72 he studied at
The Royal Danish Academy of Fine Arts, and twice (1875-76 and 1877-78) he entered the private studio of Léon Bonnat in Paris. From 1874 he exhitited at Charlottenborg in Copenhagen, and from 1878-1913 at regular intervals at the Paris Salon. Tuxen became the first head of The Artists' Free Study School which was an alternative to and protest against the concept of art and admission rules for The Royal Danish Academy of Fine Arts. P.S. Krøyer was one of the teachers. Tuxen was a leading court painter to European Royal Houses. In 1894 he received the Eckersberg Medal. From 1909-16 he was professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts. Tuxen visited the Skaw for the first time in 1870 and returned several times in this decade. In 1901 he bought a summer residence in the Skaw, Madam Bendsen's Yard from 1833, which was converted into habitation and studio by the architect Thorvald Jørgensen. The house was named "Villa Dagminne" after the Danish Princess Dagmar (Dowager Empress Maria Fyodorovna of Russia), who visited the Skaw in 1908 and 1911. In the Skaw Tuxen painted his family and friends, the landscape and the sea. Tuxen was involved in the founding of the Skaw Museum.
1 "Christian 9. med familie", 1886, Fredensborgsalen, Christiansborg Slot. Christian 9. fik tilnavnet "Europas svigerfar" fordi hans 6 børn blev gift ind i europæiske kongehuse (det russiske, engelske og græske). I sommermånederne samlede han sin store familie på Fredensborg Slot, og de hyggelige stunder fik betegnelsen "Fredensborgdagene", og det er familiesamværet, som Tuxen skildrer i sit maleri.
Scenen er Havesalen på Fredensborg Slot og viser Kong Christian 9. og Dronning Louise omgivet af deres 6 børn og 20 af deres 39 børnebørn.
Gruppeportrættet "Kongehuset", 2013, udført af Thomas Kluge refererer til Tuxen maleri. I både Tuxens og Kluges billeder indgår det samme baggrundsbillede, der er et maleri, som den italienske maler Jacopo Fabris udførte til havesalen på Fredensborg Slot i 1750-51.
"King Christian IX of Denmark with Family", 1886, Christiansborg Castle, Copenhagen.
2 "Udsigt mod Cairo", 1889, Statens Museum for Kunst/"View of Cairo", 1889, The Danish National Gallery, Copenhagen.
3 "Arkonas indtagelse af Valdemar den Store og Absalon 1169", 1894, Biskoppen og kongen overværer ødelæggelsen af statuen af vendernes firhovedet gud Svantevit. Rügen erobres 1169. Billedet er et studie til vægmaleriet på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot i Hillerød.
"The Taking of Arkona in 1169 by King Valdemar the Great and Bishop Absalon"
, 1894. The statue Svantevit, the four-headed Wendish god of war, is destroyed. Study for the Wall Painting at Frederiksborg Castle, The Museum of National History, Hillerød, Denmark.
4 Zar Nikolaj 2.'s bryllup med Prinsesse Alexandra af Hessen-Darmstadt", 1895, Statens Eremitagemuseum, Sankt Petersborg, Rusland. Brylluppet stod i kirken i Vinterpaladset i Sankt Petersborg i november 1894. Bag gommen ses stående op mod væggen Kong Christian 9., og ved siden af ham hans datter og gommens mor Enkekejserinde Maria Feodorovna (den danske prinsesse Dagmar), der var enke efter Zar Alexander 3. 
Tvunget af Februarrevolutionen abdicerede Zar Nikolaj 2.
 i marts 1917 (efter den gregorianske kalender) og året efter blev han, hans hustru og deres fem børn transporteret til Jekaterinburg, hvor de blev holdt fanget og myrdet af bolsjevikkerne natten til den 17. juli 1918. Dagmar nægtede at tro på at henrettelsen havde fundet sted.
"Wedding of Nicolas II and Grand Princess Alexandra Fyodorovna", 1895, The State Herimitage Museum, Saint Petersburg, Russia. The wedding took place in the Chapel of the Winter Palace in St. Petersburg in November 1894.
Nicolas II was the son of Tsar Alexander III and the Danish Princess Dagmar, who became
Empress Maria Fyodorovna of Russia.
Nicolas II was the last Russian emperor, who, with his wife and five children, was killed by the Bolsheviks after the October Revolution.
5 "Liggende kvinde i klitterne ved Skagen. Soffi Drachmann, ca. 1904"Drachmanns Hus, Skagen.
"Reclining Woman in the Dunes at the Skaw. Soffi Drachmann, c. 1904"Drachmann's House, the Skaw.
1 "Portræt af Peder Severin Krøyer", 1904, Kunstmuseet, Budapest/"Portrait of Peder Severin Krøyer", 1904, Museum of Fine Arts, Budapest.
2 "Morgenkaffen skænkes", 1906, Skagens Museum/"Puoring the Morning Coffee", 1906, the Skaw Museum.
3 "Børn i haven ved Dagminne", Skagens Museum/"Children in the Garden at Dagminne", the Skaw Museum.
4-6 Michael Ancher og P.S. Krøyer, 1907, foran Skagens Museum/Michael Ancher and P.S. Krøyer, 1907, in front of the Skaw Museum.
1 "Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer", 1909, Skagens Kunstmuseum/"Yvonne Tuxen and Vibeke Krøyer", 1909, the Skaw Museum.
2 "Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen", 1909, Skagens Museum.
"The North Sea in Stormy Weather. After Sunset. Højen", 1909,
the Skaw Museum.
3 "Den druknede bringes i land", 1913, Skagens Museum/"The Drowned Boy is Brought Ashore", 1913, the Skaw Museum.
4 "Rhododendron i Dagminnes have", 1917, Skagens Kunstmuseum/"Rhododendron in Dagminne's Garden", 1917, the Skaw Museum.
5 Julius Paulsen, "Dobbeltportræt" (Frederikke og Laurits Tuxen i haven i Skagen), 1907, Skagens Kunstmuseum.

Julius Paulsen, "Double Portrait" (Frederikke and Laurits Tuxen in the garden at the Skaw), 1907, the Skaw Museum.

Locher, Carl
(1851-1915). Dansk Skagensmaler (marinemaler) og raderer. En af de første af Skagensmalerne. Født i Flensborg, død i Skagen og begravet på Skagen Assistens Kirkegård. I 1875 giftede han sig med Anna Marie Frederikke Gyllich (1852-1920). Parret fik to sønner Axel og Jens.
Locher blev undervist i marinemaleri af sin far Jens Locher (1823-1869), der var skibsmaler. Som barn, efter faderens død, rejste familien til København, hvor han bidrog til familiens underhold ved at portrættere skibe og sælge dem til skipperne. Som 19-årig foretog han en rejse til Vestindien og lærte på turen havet at kende, og det forblev hans foretrukne motiv, også en rejse med flådens skib til Grønland bidrog til fascination af havet. Locher var elev hos C. Neumann, C.E. Baagøe og Holger Drachmann. På Drachmanns anbefaling kom han til Skagen for første gang i 1872, besøgene fortsatte og i 1910 fik han opført sit eget hus på Skagen Sønderstrand (Østre Strandvej 55). Fra 1872-74 gik han på
Akademiet. I 1875 var han på studieophold i London. Fra 1875-76 og igen fra 1878-79 var Locher i Paris, hvor han var elev på Léon Bonnats malerskole. Fra 1880-89 boede han i Hornbæk, hvor han bl.a. udførte maleriet "Frederik VII.s ligfærd d. 2. december 1863" og "Slaget på Kolberger Heide". I 1887 modtog han legater, der muliggjorde en rejse til Spanien og Frankrig.

Fra 1893-96 var Locher i Berlin for at uddanne sig i raderkunsten hos kobberstikker Hans Meyer, opholdet blev financieret af Kultusministeriet. Locher hørte til de dygtigste og mest produktive danske raderere. Efter hjemkomsten til Danmark fik han støtte til at drive en privat raderskole i København, hvor bl.a. P.S. Krøyer samt Anna og Michael Ancher tog undervisning. I 1903 og 1904 modtog han Eckersbergs Medalje. Sine sidste år boede han i Skagen.

Locher, Carl (1851-1915). Danish Skaw Painter (marine painter) and
graphics artist. He was born in Flensburg, Germany, he died in the Skaw and was buried at the Skaw Assistens Cemetery. In 1875 he married Anna Marie Frederikke Gyllich (1852-1920). The couple had to sons, Axel and Jens.
Locher's father, ships painter Jens Locher (1823-1869), gave him his first lessons in marine painting. At the age of 19 he traveled aboard a Danish Navy ship to the West Indies and got knowledge of the sea, which always remained his favorite motif. Locher was apprentice to C. Neumann, C.E. Baagøe and Holger Drachmann. Drachmann highly recommend him to visit the Skaw, which he did for the first time in 1872, he loved this place and had a house built there in 1910 (Østre Strandvej 55). From 1872-74 he studied at
The Royal Danish Academy of Fine Arts. In 1875 he was on a study visit to London. From 1875-76 and again from 1878-79 Locher visited Paris for further studies under Léon Bonnat. From 1880-89 he lived in Hornbæk in Northern Zealand. In 1887 he received scholarships which enabled him to visit Spain and France. From 1893-96 he was apprenticed to the engraver Hans Meyer in Berlin. Locher was among the best and most productive Danish graphics artists. After his homecoming to Denmark he opened a graphic school in Copenhagen, and among his students were P.S. Krøyer and also Anna and Michael Ancher. In 1903 and 1904 Locher received Eckersberg's Medal. He spent the last years of his life in the Skaw.

1 "Ageposten", 1885, Skagens Museum/"The Mail Coach", 1885, the Skaw Museum.
2 "Koner reder garn", 1888, Statens Museum for Kunst/"Women Mend a Fishing Net", 1888, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Frederik VII.s ligfærd d. 2. december 1863", 1889, Statens Museum for Kunst. Kongens afsjælede legeme sejles gennem havnen til Christiansborg Slot. Frederik 7. døde på Glücksborg Slot og blev sejlet til Danmark. Den sortdraperede kiste blev sejlet langsomt ind i Nyhavn ved aftentide, der sås fakler og hørtes sørgemusik.
"The Funeral of King Frederik VII December 2, 1863", 1889, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Dagvognen på vej til Skagen", ca. 1890/"The Stagecoach on its Way to the Skaw", c. 1890.
5 "Morgen ved Skagen", 1890, Statens Museum for Kunst/"Morning at the Skaw", 1890, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Skagen Rev fyrskib", 1892, Skagens Museum/"The Lightship at the Skaw Reef", 1892, the Skaw Museum.
2 "Fra grenen", 1899, Statens Museum for Kunst/"From Grenen at the Skaw", 1899, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Sundet lukkes. Hornbæk Strand", 1901, Marienlyst Slot, Helsingør/"Hornbæk Beach", 1901, Marienlyst Castle, Elsinore.
4 "Storm ved Tisvilde", 1903, Statens Museum for Kunst/"Storm at Tisvilde", 1903, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Skagen Sønderstrand. November efter solnedgang", 1905, Skagens Museum.
"Skagen Sønderstrand. November after Sunset", 1905, the Skaw Museum.
Björck, Oscar

(1860-1929). Svensk Skagensmaler. Født og død i Stockholm, begravet på Solna kirkegård ved Stockholm. Gift med Isaria, født Boklund. Parret fik to døtre.
Fra 1877-1882 studerede Björck under portræt- historie- og genremaleren Edvard Persús på Akademiet i Stockholm. Björck kom til Skagen, opmuntret af P.S. Krøyer, som han havde mødt i Paris, og opholdt sig der i sommermånederne 1882-1884 og sluttede sig til kolonien, der dyrkede det franske friluftsmaleri og hverdagsrealismen. I 1883 modtog han statens stipendium for figurmalere og tog til Paris, hvor han opholdt sig i vintermånederne i 1883-84. I 1885 rejste Björck til Italien, og han boede i Rom fra 1885-88. Fra 1888 havde han fast bopæl i Stockholm
, hvor han først og fremmest portrætterede fyrstelige personer. Fra 1889 var han lærer ved Akademiet i Stockholm, og i 1898 blev han professor og var fra 1918 vicepræses.
Björck vakte stor forargelse i Stockholm i 1895 med sine 10 malerier til den nye restaurant Operakælderen i den nyopførte Kongelige Opera. Billedernes motiver var nøgne bakkanter (dyrkere af vinguden Bacchus, rom. mytologi), nymfer (smukke kvindelige naturvæsener, gr. mytologi) og satyrer (skov- og bjergvæsener med spidse ører, horn og hale, gr. mytologi). Der opstod en sædelighedsdebat da billederne blev opfattet som erotiske og umoralske, og blandt debattanterne var forfatteren og maleren August Strindberg og digteren Viktor Rydberg. Kong Oscar 2. forsøgte at mægle og resultatet blev at Björck måtte ændre på billederne ved f.eks. at lade sivbevoksningen skjule de mest anstødelige elementer, hvilket Björck rettede sig efter under protest.

Björck var kommissær for Stockholmsudstilling i 1897, for den Baltiske udstilling i 1914 og den svenske udstilling i London i 1924.
I sine senere år var Björck en populær portrætmaler af det højere borgerskab, adelen og kongehuset.


Björck, Oscar (1860-1929).
Swedish painter. He was born and he died in Stockholm and was buried in the cemetery of Solna, a suburb of Stockholm. He was married to Isaria, née Boklund. The couple had two daughters.
From
1877-1882 Björck studied under the portrait- history- and genre painter Edvard Persús at the Academy. Björck met P.S. Krøyer in Paris and he advised him to visit the Skaw, which he did, and stayed there during the summer months of 1882-1884 and joined the artists' colony. In 1883 he received a scholarship for figure painters and went to Paris, where he stayed during the winter months of 1883-84. In 1885 he traveled to Italy, and lived in Rome from 1885-88. He settled permanenetly in Stockholm in 1888, where he primarily painted portraits of royal personages. From 1889 he taught at the Royal Swedish Academy of Arts in Stockholm, in 1898 he became professor and in 1918 he was elected vice president of the Academy.
In 1895
Björck executed 10 paintings with nude male and female bacchants for the Operakällaren (opera cellar)
restaurant in Stockholm, and they were considered as representing immorality and aroused a great scandal, and Björck had to change his paintings against his will.
Björck was Commissar for Art at the Stockholm Exhibition in 1897, for the Baltic Exhibition in 1914 and for the Swedish exhibition in London in 1924. In his later years Björck was a highly regarded portraitist, he portrayed the upper middle class, the aristocracy and the royal family.

1 "Udsigt mod Det Grå Fyr", 1880'erne, Skagens Museum/"View towards the Grey Lighthouse", 1880s, the Skaw Museum.
2 "Stilleben med lammekølle og kål", 1883, Skagens Museum/"Still -life with a Leg of Lamb and Cabbage", 1883, the Skaw Museum.
3 "Et Nødskud", 1884, Statens Museum for Kunst/"Signal of Distress", 1884, National Gallery of Denmark.
4 "Madam Henriksens pigeskole i Skagen", 1884, Skagens Museum/"Madam Henriksens' Girls' School in the Skaw", the Skaw Museum.
1 "Båden sættes i søen. Skagen", 1884, Skagens Museum/"Launching the Boat. The Skaw", 1884, the Skaw Museum.
2 "Parklandskab"/Garden Landscape.
3 Operakælderens restaurant, 1895. Foto: Frans Gustaf Klemming/The opera cellar's restaurant, 1895. Photo: Frans Gustaf Klemming.
4 Oskar 2. (Oskar Fredrik), 1829-1907, konge af Sverige 1872 og af Norge 1872-1905. Gave fra Kong Gustav 5., 1939. Nationalmuseum, Stockholm.
Oskar 2. (Oskar Fredrik), 1829-1907, King of Sweden 1872 and of Norway 1872-1905. Gift from King Gustav V, 1939. Nationalmuseum, Stockholm.
Johansen, Viggo
(1851-1935). Dansk Skagensmaler. Født og død i København, begravet på Vestre Kirkegård. I 1880 gift i Skagen med Martha Kirstine Møller (1861-1929), kusine til Anna Ancher. De fik 6 børn, Frits, Ellen, Gerda, Lars, Bodil og Nanna, den senere billedhugger Nanna Ullman (1888-1964).
Fra 1868-75 var Johansen elev af Jørgen Roed
Akademiet, han fik aldrig afgang. I 1875 kom han til Skagen på opfordring af Michael Ancher, som han kendte fra Akademiet. I Skagen mødte han Martha, som han giftede sig med, og i 1880'erne tilbragte han somrene der sammen med sin kone og deres voksende børneflok. Imidlertid kom Johansen sjældent til Skagen efter at P.S. Krøyer og hans hustru Marie for alvor slog sig ned, en ny livsstil i kolonien og en konflikt var årsagen.
Fra 1882 underviste Johansen på Kunstnernes Studieskole. I 1888 blev han lærer på
"Den med Akademiet forbundne Kunstskole for Kvinder". Fra 1906-20 var han professor ved Akademiet, og fra 1911-14 Akademiets direktør.
Johansen søgte nye motiver og dem fandt han i Dragør, hvor hans mor var født og hvorfra han havde gode barndomsminder, og han blev en af Dragør Kunstnerkolonis (1890-1930) første malere. I flere årtier var han fast sommergæst.
Johansens motiver var landskabsbilleder og billeder af Martha og børnene, han blev i tiden kaldt "Hjemmets maler". Hans malestil var usentimentale realistiske skildringer, visse steder grænsende til impressionisme.

Johansen, Viggo (1851-1935). Danish Skaw Painter. He was born, and he died in Copenhagen and was buried at Vestre Cemetery in Copenhagen. In 1880 he was married in the Skaw to Martha Kirstine Møller (1861-1929), cousin to Anna Ancher. They have six children Frits, Ellen, Gerda, Lars, Bodil and Nanna, the later sculptor Nanna Ullman (1888-1964).
From 1868-75 Johansen studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts under Jørgen Roed, he was never given the diploma. In 1875 he arrived in the Skaw at the suggestion of
Michael Ancher, who he knew from the Academy. In the Skaw he met Martha, who he married, and in the 1880s he spent his summers in the Skaw together with his wife and their growing family. After P.S. Krøyer and his wife Marie took up residence in the Skaw, Johansen was a rare visitor because of the new life style in the art colony and conflicts between his family and the Krøyer family.
From
1882 Johansen tought at the Artists Studio School in Copenhagen. In 1888 he became a teacher at the school of drawing and applied art for women. From 1906-20 he was professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, and from 1911-14 the director of the Academy.
In the search of new motifs Johansen ended up in Dragør, a small fishing village south of Copenhagen, where his mother was born and from where he has fond memories from his childhood. He became one of the first painters in the artists' colony in Dragør
(1890-1930). For decades he was a permanent summer resident.
Johansens
landscapes and intimates scenes of family life were unsentimental realism. Some of his paintings show strong tendencies towards Impressionism.
1 "Konfirmationssøndag. Dragør", skitse, 1878, Statens Museum for Kunst.
"Confirmation Sunday", sketch, 1878, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Køkkeninteriør", 1884/"Kitchen Interior", 1884.
3 "Skagen Østerby efter regn", 1885, Skagens Kunstmuseum.
"Østerby after Rain", 1885, the Skaw Museum. Østerby is the old quarter of the Skaw.
4 "Aftenpassiar", 1886, Statens Museum for Kunst. Maleriet fik international anerkendelse.
"Evening Talk",
1886, National Gallery of Denmark, Copenhagen. The painting brought him international recognition.
5 "Nature morte med krabbe", 1887/"Still Life with Crab", 1887.
6 "Børnene vaskes", 1888, Ordrupgaard/"Washing the Children", 1888, Ordrupgaard Museum, Copenhagen.
1 "Glade jul", 1891, Den Hirschsprungske Samling.
Billedet viser juleaften i kunstnerens familie i hjemmet i Amaliegade 35 i København. Martha Johansen (rygvendt) og hendes 6 børn samt Helene Christensen, der var lærer og organist i Skagen. Kvinden i døren er Martha Johansens moster.
"Silent Night", 1891, the Hirschsprung Collection, Copenhagen. Christmas Eve in the artist's home in Amaliegade 35 in Copenhagen. The artist's wife Martha Johansen (seen from the back), her six children and Helene Christensen theacher and organist in the Skaw. The woman in the doorway is Martha Johansen's maternal aunt.
2 "Ved klaveret. Kunstnerens hustru og børn", 1891-92, Skagens Museum/"By the Piano. The Artist's Wife and Children", 1891-92, the Skaw Museum.
3 "Mor fortæller for de små", 1892,  Skagens Kunstmuseum/"A Mother Telling Stories for the Little Ones", 1892, the Skaw Museum.
4 "Børn, der maler forårsblomster", 1894, Skagens Museum. De afbildede børn er Viggo Johansens, fra venstre mod højre ses: Bodil, Ellen, Gerda og Nanna.
"Children painting Spring Flowers "
, 1894
, the Skaw Museum. The artist has portrayed his children Bodil, Ellen, Gerda and Nanna.
5 "Gæs ved en sø, mod uroligt vejr, Dragør", 1897, Statens Museum for Kunst.
"Geese by a Lake, Rough Weather coming, Dragør"
, 1897, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Interiør med død svane", 1910, Randers Kunstmuseum/"Interior with Dead Swan", 1910, Randers Museum of Art.
Krohg, Christian
(1852-1925). Norsk Skagensmaler (realisme og socialrealisme), forfatter og journalist, uddannet jurist. Født i Aker (nu Oslo) og død i Oslo og begravet i Vor Frelsers Gravlund, se tegning af begravelsesoptoget. I 1888 giftede Krohg sig med norskfødte Othilia Lasson, kaldet Oda (1860-1935). De fik to børn, datteren Nana og sønnen Per Lasson Krohg, der også blev kunstner.
Fra 1874-75 var Krohg elev af den norske romantiske landskabsmaler Hans Gude, som var professor ved Staatliche Akademie der Bildenden Künste i Karlsruhe, og fra 1875-78 hos maleren og professoren Karl Gussow i Berlin, hvor han bl.a. mødte den tyske maler Max Klinger og litteraten Georg Brandes, som stod fadder til det moderne gennembrud, og som han knyttede venskab med. Krogh kom til Skagen første gang i 1879. I 1880'erne opholdt han sig i Skagen om sommeren. Fra 1881-82 var Krohg i Paris, hvor han fik kendskab til Manet og impressionisterne. I 1890'erne boede han i flere perioder i København. fra 1909-25 var Krohg professor og direktør ved Statens Kunstakademi i Kristiania (Oslo).
Et at Kroghs foretrukne motiver var fiskerfamilien Gaihede, der boede i Skagen Østerby, nær vippefyret.
I 1894 besøgte Krogh Skagen for sidste gang, hvor han som udsendt for dagbladet Politiken skulle skrive om fiskeren og redningsmanden Lars Kruses begravelse. Kruse var druknet ud for Skagens Nordstrand, og denne tragiske hændelse inspirerede Michael Ancher til maleriet "Den druknede". Kruse var blevet landskendt fordi Holger Drachmann havde skrevet en novelle om ham: "Lars Kruse: en skildring fra virkelighedens og sandets regioner", 1879. Lars Kruses første store redningsdåd var i 1862, da den svenske brig Daphne den 27. december, 3. juledag, gik på grund på Nordstranden, og under redningsforsøget af Daphnes besætning kæntrede redningsbåden, og 8 af Skagens redningsmænd druknede (se mindestøtte i Skagen Østerby) og 25 børn blev forældreløse. Det lykkedes Kruse at redde 10 svenske søfolk.
Krohg, Christian (1852-1925). Norwegian painter (Realism and Social Realism), writer and journalist, trained as a lawyer. He was born in Aker (today Oslo), he died in Oslo and is buried at Our Saviour's Memorial Cemetery, see drawing of the funeral procession. In 1888 Krohg married the Norwegian-born Othilia Lasson, named Oda (1860-1935). They had two children, a daughter Nana and a son Per Lasson Krohg, who also became an artist.
From 1874-75 Krogh studied under the Norwegian Romantic landscape painter Hans Gude, professor at State Academy of Fine Arts in Karlsruhe, Germany, and from 1875-78 under the painter and professor Karl Gussow in Berlin, where he met the German painter
Max Klinger and the Danish critic and scolar Georg Brandes, regarded as the godfather of The Modern Breakthrough, to whom he became friend. Krohg arrived at the Skaw for the first time in 1879. In the 1880s he stayed in the Skaw during the summer. From 1881-82 Krogh visited Paris, where he got knowledge of Manet and the Impressionists. He lived periodically in Copenhagen during the 1890s. In 1894 Krogh visited the Skaw for the last time as a journalist to write about the funeral of the fishermand and rescuer Lars Kruse. From 1909-25 Krogh was professor and director at the Norwegian Academy of Arts in Oslo.
One of the Krohg's favourits motifs was the Gaihede family, a fisherman's family from the Skaw.
1 "Fisker Rasmus Gaihedes middagslur", ca. 1882, Skagens Museum/"Fisherman Rasmus Gaihede's After-dinner Nap", c. 1882, the Skaw Museum.
2 "Roret i læ", 1882, Folkegave til Kong Oscar og Dronning Sophies sølvbryllup i 1882. ("Roret i læ" er en kommando, rorpinden drejes til bådes læside).
"Hard Alee", 1882, National Gallery in Oslo. Silver wedding anniversary gift from the people to King Oscar and Queen Sophie. ("Hard alee" is a command to put the helm to the lee side).
3 "Træt", 1885, Nasjonalgalleriet, Oslo/"Tired", 1885, National Gallery in Oslo.
4 "Albertine i politilægens venteværelse", 1887, Nasjonalgalleriet, Oslo.
Den fattige syerske Albertine er i politilægens venteværelse sammen med 11 andre kvinder. De er alle "offentlige fruentimmere". Albertine står foran betjenten, hun ses med nedbøjet hoved og er formentlig beklemt ved situationen. Hun er iført simple klæder og hovedtørklæde. Hun og kvinden, der står på en bænk, yderst til højre, skiller sig ud fra de øvrige kvinder i venteværelset. De ti andre kvinder er iført fine dragter, flotte hatte og nogle har parasoller med. De to kvinder forrest i billedet synes ældre end de øvrige og er angiveligt fortrolige med situationen. Kvinden helt centralt placeret ser mod beskueren, og hendes blik er svagt flirtende.
Maleriet er baseret på bogen "Albertine", som Krogh skrev i 1886. Albertine er beordret til at møde hos politilægen til tvangsundersøgelse for kønssygdomme, da hun er set komme på byens barer af en politifuldmægtig som selv havde forgrebet sig på hende. Det var politiets opgave at føre tilsyn med "offentlige Fruentimmere" som befattede sig med tidens lovlige kontrollerede prostitution.

Rigsdagen vedtog den 10. april 1874 "Lov om Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse", og den reglementerede prostitution fungerede fra 1874-1906. Loven blev vedtaget på baggrund af en kraftig stigning i antallet af personer, der var smittet med kønssygdomme, og myndighederne frygtede for, at der ville udvikle sig en epidemi.
Politiet havde hjemmel til at tvangsindskrive kvinder som offtentlige fruentimmere, og denne tvang til at ernære sig ved prostitution gjaldt bl.a. ugifte kvinder, der to gange var blevet straffet for at søge erhverv ved seksuel løsagtighed.

Krohgs bog og maleri vakte opsigt og forargelse. Myndighederne beslaglagde bogen, og maleriet måtte ikke udstilles i Danmark.
Krohg var optaget af Sædelighedsfejden, der toppede fra 1885-87, og var en debat om seksualmoralen i samfundet, som blev debatteret af forfattere og intellektuelle i Danmark og Norge. Debatten tog afsæt i Georg Brandes' forelæsningsrække i 1870'erne "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur", som fandt sted på Københavns Universitet, og hvor han i en af sine forelæsninger kritiserede den patriarkalske familieform, der begrænsede seksualiteten og var kvindeundertrykkende fordi kun mænd havde lov til seksuel udfoldelse før de blev gift samt til at besøge prostituerede.
I ord og billede angreb Krohg den offentlig politikontrollerede prostitution. Han talte de unge fattige kvinders sag og hans deltagelse i debatten var medvirkende til at offentlig prostitution blev afskaffet i Norge i 1888 (i Danmark i 1906).


"Albertine in the Police Doctor's Waiting Room", 1887, National Gallery in Oslo.
The poor seamstress Albertine is in the police doctor's waiting room together with eleven other women. They are all prostitutes. Albertine stands with bowed head in front of the police officer, and she seems uneasy about the situation. She is wearing a simply dress and headscarf. She and the woman on the far right, standing on a bench, differ from the other women in the waiting room. The ten other women are dressed in fine costumes, smart hats and some have a sunshade. The two women in the foreground look older than the others and to be familiar with the situation. The woman, central placed, looks towards the spectator, and she is flirting a bit.
The painting is based on the novel "Albertine", written by Krohg in 1886, and is about
the unmarried seamstress Albertine, who was forced into prostitution due to the social system of the time.
Krohg's novel and painting caused an outburst of public indignation. The book was confiscated by the authorities and the painting was forbidden to be exhibited in Denmark.
In words and painting Krohg attacked the police-controlled prostitution. He was the spokesman of the prostitutes and his participation in the debate has expedited the abolition of prostitution. Public prostitusion were abolished in Norway in 1888 and in Denmark in 1906.
5 "Portræt af maleren Oda Krohg, født Lasson", 1888, Nasjonalgalleriet, Oslo.
"Portrait of the Painter Oda Krohg, Née Lasson", 1888, The National Gallery, Oslo.
1 "Ane Gaihede", 1888, Nasjonalgalleriet, Oslo/"Ane Gaihede", 1888, National Gallery in Oslo
2 "Oda maler Niels Gaihede", 1888, Skagens Museum/"Oda painting Niels Gaihede", 1888, the Skaw Museum.
3 "En mor fletter sin lille datters hår", 1888, Skagens Museum/"A Mother Plaiting Her Little Daughter's Hair", 1888, the Skaw Museum.
4 "Kampen for tilværelsen", 1888-89, Nasjonalmuseet, Oslo/"The Struggle for Existence", 1888-89, The National Museum, Oslo.
5 "I baljen", 1889, Statens Museum for Kunst/"In the Tub", 1889, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Blache, Christian
(1838-1920). Dansk marinemaler, tidlig Skagensmaler. Født i Aarhus, hvor hans far Hans Henrik Blache var rektor ved Aarhus Katedralskoke. Død i København, begravet på Garnisons Kirkegård.
I slutningen af 1850'erne var Blache i lære som skibsbygger, og fik her interessen for marinemaleret. I 1861 blev han optaget på Akademiet og var elev af marinemaleren C.F. Sørensen. Han udstillede for første gang i 1863. Som marinesoldat deltog Blache i Krigen 1864. I 1865 og
1869 vandt han Neuhausens præmie for henholdsvis "Danske Orlogsskibe under Letning i Sundet" og "Søgang imod Land. Kronborg". I 1872 modtog han et større rejselegat, der førte ham sydpå. Fra 1881-1914 var han medlem af udstillingskommiteen ved Charlottenborg og kommiteens formand fra 1907-14. I 1888 blev Blache medlem af Akademiets Plenarforsamling, og i 1890 blev han indvalgt i akademirådet og dettes dirigent fra 1892-1914. I 1887 og 1888 modtog han Eckersbergs Medalje, dengang kaldet Aarsmedaillen. I 1898 blev han udnævnt til titulær professor.

Blache kom til Skagen i 1869, hvor han var blandt de første til at skildre Skagens strand og kysten ved Gl. Skagen.
Han havde rejst i Holland, Belgien, Italien, på Færøerne og Island og besøgt Paris, Wien, Dresden og Berlin, men hentede sine motiver fra danske farvande og kyster, bl.a. den jyske vestkyst, herunder Fanø.

Blache, Christian (1838-1920). Danish marine painter, early Skaw Painter. He visited the Skaw for the first time in 1869, where he was among the first to portray the Skaw beach and the coast at the old part of the Skaw. Despite travelling abroad his preferred motifs were Danish waters and the west coast of Jutland.
Brøndums Hotel og spisesal/Brøndum's Hotel and dining hall
Hotelejer Degn Brøndum.
Se flere billeder af hotellet.
Hotel proprietor Degn Brøndum.
View more photos of the hotel
.
Anna Anchers farmor Ane Kirstine Houmann (gift Brøndum) arvede i 1839 bygningen, der da var købmandsgård. Den gik i arv til Annas far Erik Brøndum og hans hustru Ane Hedvig kaldet Madam Brøndum. I 1859 blev købmandsgården udvidet med et gæstgiveri, og blev besøgt af H.C. Andersen, der efter en lang rejse i åben vogn langs stranden fra Frederikshavn, lang tids venten på friske rødspætter og irritation over værtens pulsen på sin pibe, fik et hysterisk anfald, der skulle have været den udløsende årsag til at den højgravide Madam Brøndum om natten fødte Anna.

 

Anna Ancher's paternal grandmother Ane Kirstine Houmann (married Brøndum) inherited the building in 1839, which at that time was a grocer's shop. It went to Anna's father Erik Brøndum and his wife Ane Hedvig named Madam Brøndum. In 1859 the grocer's shop was expanded with an inn, and one of the guests was the Danish fairytale writer Hans Christian Andersen, who after a long journey in an open carriage along the shore from Frederikshavn, a long wait for fresh plaice and irritation at the landlord's puffing on his cigar, went into hysterics, which supposedly was the triggering cause of the heavily pregnant Madam Brøndum going into labor and in the middle of the night giving birth to her daughter Anna.
Anna's brother Christen Degn Brøndum (1856-1932) inherited the inn and converted it into Brøndums Hotel.

Claus Jacobsens bog "Anna Ancher", udgivet 8. februar 2016 på forlaget Lindhardt og Ringhof:
"Mødet med H.C. Andersen bliver en bedrøvelig affære. Han er træt og sulten efter en anstrengende dagsrejse med den hestetrukne agepost fra Frederikshavn og ønsker derfor noget at spise snarest. Den højgravide Ane Hedvig Brøndum, hvis natur det er at gøre det bedste for gæsterne, også for den berømte digter, sender pigen ud til Grenen, hvor fiskerne trækker vod fra stranden. Det varer imidlertid så længe, at H.C. Andersen forlader gæstgivergården, inden måltidet kan serveres. Han er gnaven og vred, og det sårer Madam Brøndum." ...
 "Episoden gør så dybt indtryk på hende, at hun går til sengs og pigen Anna kommer til verden. I sine erindringer flere år senere gengiver Anna Ancher historien, som hun har fået den fortalt: "- Mor tog sig dette saa nær, at hun matte gaa til Sengs, og om Natten arriverede jeg. Vreden gik over, Andersen kom igen og boede nogle Dage oppe i Storstuen mod Vest, og sov i et af de fire smaa Gæstekamre, der omgav den."
Den religiøse og meget missionske Ane Hedvig Brøndum oplever begivenheden som et tegn fra Gud: "- Vor Herre saa' dog min gode vilje og har belønnet den ved at give det Barn, hvis Fødsel blev fremskyndet under saa sære Forhold, Talent for Kunsten."
I sit eventyr "En historie fra Klitterne", 1860, skriver H.C. Andersen om middagen på kroen: "Fade med Fisk bleve satte paa Bordet, Rødspætter, som en Konge kunde kalde Pragtret."

Annas bror Christen Degn Brøndum (1856-1932) arvede gæstgiveriet og skabte Brøndums Hotel.
Brøndums spisesal/Brøndum's dining hall
Brøndums spisesal, 1892, tegnet af Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll i forbindelse med hotelejer Degn Brøndums udvidelse af hotellet.
Portrætfrisen med i alt 81 værker ses øverst på spisesalens vægge og er portrætter, som kunstnerne malede af hinanden og forærede til Degn Brøndum. Ideen til frisen var P.S. Krøyers.
Det blev i 1908 besluttet at spisesalen skulle flyttes til det planlagte Skagens Museum, der blev indviet i 1928. Da det var hotelejer Brøndums ønske at salen skulle blive på sin plads så længe hans søskende levede, blev den først flyttet til museet i 1946.
Under den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig anvendte tyskerne salen som gymnastiksal, og billederne blev taget ned og gemt.

Brøndum's dining hall, 1892, designed by the architect Ulrik Plesner and
the architect, designer and ceramic artist Thorvald Bindesbøll.
The frieze at the top of the wall consists of 81 portraits, which the artists painted of each other and gave to Degn Brøndum. The idea to the frieze was conceived by
P.S. Krøyer. The dining hall was moved to the Skaw Museum in 1946. During the German occupation of Denmark (1940-45), the dining hall was used as gymnasium by German soldiers, and the paintings were taken down and stored.
Michael Ancher, "Michael Therkildsen", dansk maler.
Michael Ancher, "Michael Therkildsen", Danish painter.
Christian Krohg, "Otto Benzon", dansk forfatter.
Christian Krohg, "Otto Benzon", Danish author.
P.S. Krøyer, "Viggo Johansen", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Viggo Johansen", Danish painter.
P.S. Krøyer, "Eilif Peterssen", norsk maler.
P.S. Krøyer, "Eilif Peterssen", Norwegian painter.
P.S. Krøyer, "Beatrice Diderichsen", dansk koncertsangerinde.
P.S. Krøyer, "Beatrice Diderichsen", Danish concert singer.
P.S. Krøyer, "Fritz Stoltenberg", tysk maler.
P.S. Krøyer, "Fritz Stoltenberg", German painter.
P.S. Krøyer, "Oscar Björck", svensk maler.
P.S. Krøyer, "Oscar Björck", Swedish painter.
P.S. Krøyer, "Anna Ancher", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Anna Ancher", Danish painter.
P.S. Krøyer, "Michael Ancher", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Michael Ancher", Danish painter.
Christian Krohg, "Degn Brøndum", hotelejer, bror til Anna Ancher.
Christian Krohg, "Degn Brøndum", hotel proprietor, brother of Anna Ancher.
P.S. Krøyer, "Marie Krøyer", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Marie Krøyer", Danish painter.
Oscar Björck, "P.S. Krøyer", dansk maler.
Oscar Björck, "P.S. Krøyer", Danish painter.
P.S. Krøyer, "Anna Palm", svensk maler.
P.S. Krøyer, "Anna Palm", Swedish painter.
Christian Krohg, "Oda Krohg", norsk maler.
Christian Krohg, "Oda Krohg", Norwegian painter.
P.S. Krøyer, "Christian Krohg", norsk maler.
P.S. Krøyer, "Christian Krohg", Norwegian painter.
P.S. Krøyer, "Vilhelm Rosenstand", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Vilhelm Rosenstand", Danish painter.
P.S. Krøyer, "Carl Locher", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Carl Locher", Danish painter.
P.S. Krøyer, "Thorvald Niss", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Thorvald Niss", Danish painter.
P.S. Krøyer, "J.F. Willumsen", dansk maler og billedhugger.
P.S. Krøyer, "J.F. Willumsen", Danish painter and sculptor.
P.S. Krøyer, "Julius Paulsen", dansk maler.
P.S. Krøyer, "Julius Paulsen", Danish painter.
Michael Ancher, "Ellen Gulbranson", svensk operasanger.
Michael Ancher, "Ellen Gulbranson", Swedish opera singer.
Michael Ancher, "Niels Hansteen", norsk maler.
Michael Ancher, "Niels Hansteen", Norwegian painter.
Valdemar Schønheyder Møller, "Gustav Wied",  dansk forfatter.
Valdemar Schønheyder Møller, "Gustav Wied",  Danish writer.
P.S. Krøyer, "Hans Gyde Petersen", dansk maler og billedhugger.
P.S. Krøyer, "Hans Gyde Petersen", Danisk painter and sculptor.
Gad Frederik Clement, "Einar Hein", dansk maler.
Gad Frederik Clement, "Einar Hein", Danish painter.
"Jørgen Aabye", selvportræt, dansk maler.
"Jørgen Aabye", self-portrait, Danish painter
.
Anna Ancher, "Valdemar Christian Schønheyder Møller", dansk maler.
Anna Ancher, "Valdemar Christian Schønheyder Møller", Danish painter.
Michael Ancher, "Jens Vige", dansk maler.
Michael Ancher, "Jens Vige", Danish painter.
Michael Ancher, "L.A. Ring", dansk maler.
Michael Ancher, "L.A. Ring", Danish painter.
Michael Ancher, "Jacob Sømme", norsk maler.
Michael Ancher, "Jacob Sømme", Norwegian painter.
Viggo Madsen, "Karl Madsen", dansk maler og kunsthistoriker og den første direktør for Skagens Museum.
Viggo Madsen, "Karl Madsen", Danish painter and art historian and the first director of the Skaw Museum.
"Laurits Tuxen", selvportræt, dansk maler og billedhugger.
"Laurits Tuxen", self-portrait, Danish painter and sculptor.
Michael Ancher, "Niels Pedersen Mols", dansk maler.
Michael Ancher, "Niels Pedersen Mols", Danisk painter.
P.S. Krøyer, "Julia Strömberg", svensk maler.
P.S. Krøyer, "Julia Strömberg", Swedish painter.
Michael Ancher, "Anton Svendsen", dansk violinist.
Michael Ancher, "Anton Svendsen", Danish violinist.
Viggo Johansen, "Alice Nordin", svensk billedhugger.
Viggo Johansen, "Alice Nordin", Swedish sculptor.
P.S. Krøyer, "Henrik Pontoppidan", dansk forfatter.
P.S. Krøyer, "Henrik Pontoppidan", Danish writer.
Michael Ancher, "Georg Brandes", dansk forfatter og kritiker.
Michael Ancher, "Georg Brandes", dansk writer and critic.
P.S. Krøyer, "Marianne Stokes", østrigsk-engelsk maler.
P.S. Krøyer, "Marianne Stokes", Austrian-English painter.
P.S. Krøyer, "Adrian Stokes", engelsk maler.
P.S. Krøyer, "Adrian Stokes", English painter.
Michael Ancher, "Hakon Børresen", dansk komponist.
Michael Ancher, "Hakon Børresen", Danish composer.
Michael Ancher, "Johannes Wilhjelm", dansk maler.
Michael Ancher, "Johannes Wilhjelm", Danish painter.
Michael Ancher, "John H. Brøndum", dansk styrmand.
Michael Ancher, "John H. Brøndum", Danish mate.
"Frederik Lange", selvportræt, dansk maler.
"Frederik Lange", self-portrait, Danish painter
.
Jens Vige, "Paul Graf", svensk maler.
Jens Vige, "Paul Graf", Swedish painter.
Valdemar Schønheyder Møller, "Frida Schytte", dansk violinist.
Valdemar Schønheyder Møller, "Frida Schytte", Danish violinist.
Michael Ancher, "Gerda Ahlborn", svensk sangerinde.
Michael Ancher, "Gerda Ahlborn", Swedish singer.
Christian Krohg, "Charles Lundh", norsk maler.
Christian Krohg, "Charles Lundh", Norwegian painter.
Michael Ancher, "Thorvald Bindesbøll", dansk arkitekt, designer og keramiker.
Michael Ancher, "Thorvald Bindesbøll",
Danish architect, designer and ceramic artist.
Niels Pedersen Mols, "Ulrik Plesner", dansk arkitekt.
Niels Pedersen Mols, "Ulrik Plesner", Danish architect.
Michael Ancher, "Prins Christian", senere Kong Christian 10.
Michael Ancher, "Prince Christian", later King Christian X.
Michael Ancher, "Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine".
Michael Ancher, "King Christian X and Queen Alexandrine".
Brøndums Hotel, 1892.
Skagens Museum tegnet af Ulrik Plesner, indviet i 1928/The Skaw Museum designed by Ulrik Plesner, inaugurated in 1928.
"Den lille havfrue" udført af billedhuggeren Axel Locher (1879-1941), søn af Carl Locher. Gave 1985 fra solodanserinde fru Ulla Poulsen Skou og ægtemand Helge Skou.

"The Little Mermaid" executed by the sculptor Axel Locher (1879-1941), son of Carl Locher. The sculpture is a gift to the museum from the soloist Mrs Ulla Poulsen Skou and her husband Helge Skou.

Drachmann, Holger
(1846-1908). Dansk marinemaler og digter. Født i København. Død i Hornbæk. Højsat på Skagens Gren. Kendt for at være kvindeglad. 1. hustru Vilhelmine Erichsen (kaldet fru Belli) giftede Drachmann sig med i 1871. De fik en datter. Ægteskabet blev opløst i 1878. Forhold til Polly Culmsee, sammen fik de en datter. 2. hustru Emmy Culmsee (søster til Polly), sammen adopterede de datteren, han fik med Polly og fik fire fællesbørn, et af børnene døde. Forhold til syngepigen Edith (Amanda Nilsson), der blev hans foretrukne kvindelige relation, hun giftede sig til anden side. Forhold til Oda Krohgs søster den norske cabaretsangerinde Caroline Lasson, kaldet Bokken. 3. hustru Sophie Lasson, kaldet Soffi, søster til Bokken, der krævede at han blev skilt fra Emmy, hvilket skete i 1903.
I 1866 blev Drachmann optaget på Akademiet i København, hvor han var elev af Wilhelm Marstrand og marinemaleren C.F. Sørensen. Han besøgte ofte Bornholm, hvor han blev inspireret af skibene og havet. I 1869 debuterede han på Charlottenborgs Forårsudstilling.
I 1872 kom Drachmann til Skagen for første gang og blev fascineret af byen og dens omgivelser. Han havde en oprigtig interesse i den lokale befolkning, og han involverede sig i fiskernes liv og
var bl.a. medvirkende til at fisker og redningsmand Lars Kruse fik sin hædersmedalje, selvom byfogeden og borgmester Frich havde havde nægtet ham den, fordi han i sin pure ungdom havde stjålet et stykke drivtømmer og solgt det og derfor var forbryder. Drachmann kom Kruse til undsætning ved at skrive et helteepos om ham "Lars Kruse: en skildring fra virkelighedens og sandets regioner", 1879, og Kruse fik oprejsning, bl.a. overrakte danske mænd og kvinder ham et sølvkrus med indskriptionen "Ydmyg i Ordet, stolt i sin Daad, kristen i Gjerning, Mand i sin Baad". I 1882 blev Lars Kruse Dannebrogsmand og således officielt hædret for sin indsats. Kruses første store redningsdåd var i 1862, da den svenske brig Daphne den 27. december, 3. juledag, gik på grund på Nordstranden, og under redningsforsøget af Daphnes besætning kæntrede redningsbåden, og 8 af Skagens redningsmænd druknede (se mindestøtte i Skagen Østerby) og 25 børn blev forældreløse. Det lykkedes Kruse at redde 10 svenske søfolk.

Det var skribenthvervet det skaffede Drachmann brød på brodet, men han var livet igennem optaget af maleriet.
I 1872 debuterede han med "Digte". Som skribent var han en del af Brandeskredsen (Det Moderne Gennembrud), som han imidlertid brød med (og senere igen tilsluttede sig) og nærmede sig i begyndelsen af 1880'erne mere konservative kredse. Drachmann skrev i 1885 "Midsommervisen", hvis rette navn er "Vi elsker vort land", og er fra hans eventyrspil "Der var engang", om Prinsessen af Illyrien, der afviser den ene bejler efter den anden også Prinsen af Danmark. Stykket havde premiere på Det Kongelige Teater den 23. januar 1887.

Drachmann døde i Hornbæk i 1908, hans urne blev fragtet med skib til Frederikshavn og med tog til Skagen. Her blev den mødt af et enormt begravelsesoptog, flere tusinde mennesker fulgte Drachmann fra stationen til hans sidste hvilested på Grenen. Hans grav blev flere gang flyttet, og i dag er den i klitterne syd for Grenens spids. Portalen til hans gravkammer er lavet af kobber og er tegnet af vennen P.S. Krøyer.

Drachmann, Holger (1846-1908). Danish marine painter and poet. Born in Copenhagen. He died in Hornbæk in North Zealand and was buried in a burial chamber in the dunes at Grenen near the Skaw. He was known as a ladies man. In 1871 Drachmann married his first wife Vilhelmine Erichsen (named Mrs. Belli). They had a daughter. The couple were divorced in 1878. Relationship with Polly Culmsee, with whom he had a daughter. Second Wife was Emmy Culmsee (the sister of Polly), toghether they adopted his and Polly's daughter, and had four children in common, one of the children died. Relationship with the cabaret singer Edith (Amanda Nilsson), who became his favorite female relationship, she married another. Relationship with the sister of Oda Krohg, the Norwegian cabaret singer Caroline Lasson, named Bokken. Third wife Sophie Lasson, named Soffi, the sister of Bokken, she demanded him to divorce Emmy, which he did in 1903.
In 1866 Drachmann
was admitted to The Royal Danish Academy of Fine Arts where he studied under Wilhelm Marstrand and the marine painter C.F. Sørensen. He often visited the island of Bornholm, where he was inspired by the ships and the sea. In 1869 he exhibited for the first time at the annual Spring Exhibition at Charlottenborg (art academy and exhibition building in Copenhagen).
In 1872 Dracmann visited the Skaw for the first time and became fascinated by the town and its surroundings. He had a sincere interest in the locals, and got involved in the fishermen's life. Drachmann's intervention caused that the fisherman and rescuer Lars Kruse in 1882 was awarded the Medal of Honour which was denied him by mayor Frich because Kruse in his youth had stolen a piece of driftwood.
Drachmann died in Hornbæk in 1908 and his urn was transported by ship to Frederikshavn and by train to the Skaw, where he was met by one of the largest funeral processions ever seen in Denmark. Thousands of people followed him to his final resting place on Grenen. His grave was moved several times, and today it is placed in the dunes south of the tip of Grenen. The burial chamber's copper portal is designed by P.S. Krøyer.
1 "Kysten nord for Aarsdale", 1869, Bornholms Kunstmuseum/"Costal Scene North of Aarsdale", 1869, Bornholm Art Museum.
2 "Kysten syd for Hammershus", 1870, Bornholms Kunstmuseum/"The Coast South of Hammershus", 1890, Bornholm Art Museum.
3 "Havet i oprør. Skagens Gren", 1900-1908, Skagens Museum/"Raging Sea. The Skaw", 1900-1908, the Skaw Museum.
4 "Forstrand og klit ved Skagen", Drachmanns Hus, Skagen/"Foreshore and Dune at the Skaw", Drachmann's House in the Skaw.
5 Fra "Skitsebog om Fanø 1893 og 1894", Fanø Kunstmuseum/From "Sketch book about Fanø 1893 and 1894", Fanø Art Museum.
Drachmanns Hus i Skagen/Drachmann's House in the Skaw
"Villa Pax" i Skagen Vesterby (Hans Baghs Vej 21). Drachmann og hans hustru Soffi købte huset i 1902. I gavlen ses det store ateliervindue. Huset åbnede som museum i 1911.
"Villa Pax" in the Skaw (Hans Baghs Vej 21). Drachmann and his wife Soffi bought the house in 1902. In the gable is the large studio window. The house opened to the public in 1911.
1 Holger Drachmann og hans hustru Soffi i haven ved Villa Pax/Holger Drachmann and his wife Soffi in the garden of Villa Pax.
1 Holger Drachmann.
2 Drachmann udenfor sit atelier/Drachmann outside his studio.
3-4 Drachmann overtøj/Drachmann's hats and coats.
5 Drachmann og Soffi portrætteret på P.S. Krøyers billede "Sankt Hansblus på Skagen strand", 1906. Drachmann var en markant personlighed med langt hvidt skæg, kappe og bredskygget hat.
Drachmann and his wife Soffi portrayed in P.S. Krøyer's painting "Midsummer Eve Bonfire on the Skaw Beach", 1906. Drachmann was an eccentric personality with long white beard, cape and broad-brimmed hat.
6 Laurits Tuxen, "Liggende kvinde i klitterne ved Skagen. Soffi Drachmann, ca. 1904".
Laurits Tuxen, "Reclining Woman in the Dunes at the Skaw. Soffi Drachmann, c. 1904".
1 P.S. Krøyers skitse til Holger Drachmanns grav/P.S. Krøyer, sketch of the plans for the tomb of Holger Drachmann.
2-5 Holger Drachmanns grav i klitterne på Skagens Gren. Drachmann døde i Hornbæk i 1908 og hans urne blev ført til gravkammeret i Skagen. Kobberportalen er tegnet af P.S. Krøyer.
Holger Drachmann's grave in the dunes of the Skaw. Drachmann died in 1908 in Hornbæk in North Zealand, and his urn was transported to the burial chamber in the Skaw. The copper portal is designed by P.S. Krøyer.
1 Skagen. Holger Drachmann høisættes/The funeral of Holger Drachmann, he was buried in a mound.
2-5 Drachmanns grav og Skagen fyr, "Den lange jyde"/Drachmann's grave and the lighthouse of the Skaw called "The Long Jutlander".
Skagens tre Kirker/The three Churches of the Skaw
Sct. Laurentii Kirke alias Den Tilsandede Kirke, slutningen af 1300-tallet til 1795. Se tårnet i LEGO.
Saint Lawrence Church aka The Buried Church, the late 14th century until 1795. See the tower in LEGO.
C.F. Hansens kirke, indviet 1841.
The church built by the architect C.F. Hansen, inaugurated 1841.
Ulrik Plesners kirke, indviet 1910.
The church was rebuilt by the architect Ulrik Plesner, inaugurated 1910.
1
Sct. Laurentii Kirke alias Den Tilsandede Kirke var Skagens første kirke, opført i røde teglsten i gotisk stil i slutningen af 1300-tallet. Som følge af rovdrift på klitvegetation og småskove blev sandflugt et problem for området, og adgangen til kirken blev besværliggjort. På Store Bededag i 1775 lå fygesandet så højt op ad kirken, at det stort set var umuligt at grave sig frem til kirkedøren. I 1795 blev der givet tilladelse til at lukke og nedrive kirken. Kun tårnet blev stående. Inventaret blev solgt og byggematerialerne genanvendt. Det eneste der er bevaret fra Sct. Laurentii Kirke er en alterkalk, en disk, en oblatæske og to lysestager. De bevarede dele er i dag i Skagen Kirke. I 1816 overtog fyrvæsenet tårnet, kalkede det hvidt og anvendte det som sømærke. Tårnet blev fredet i 1903.
Saint Lawrence Church aka The Buried Church, the first church in the Skaw, a red-brick building in Gothic style from the late 14th century. Sand drift had over centuries buried the church, and in 1795 the church was demolished, apart from the tower. In 1816 the Danish Lighthouse Authority takes ownership of the tower and it was whitewashed and used as a navigation mark. The tower was listed in 1903.
2
C.F. Hansens kirke, indviet 1841. Prospekt af Skagens nye kirke, 1843, af maleren Henrik Rasmus Kruse (1796-1877).
Efter Sct. Laurentii kirke blev revet ned i 1795 stod menigheden uden kirke og måtte benytte sig af kapeller indtil den nye kirke i nyklassicistisk stil stod færdig i 1841. Kirken fik en tagrytter og ikke noget tårn, da C.F. Hansen så tårne som et problematisk levn fra gotikken. Skagboerne var utilfredse med kirkens beskedne udseende og gav den navnet Gråspurven.
Den 21. oktober 1883 blev Michael og Anna Anchers datter Helga døbt i kirken, se Michael Anchers billede af dåben.
The church built by the architect C.F. Hansen in Neoclassical style was inaugurated 1841. The new church of the Skaw, 1843, by the painter Henrik Rasmus Kruse (1796-1877).
The church was given a ridge turret because to C.F. Hansen towers were a problematic survival from the Middle Ages. The parishioners didn't like the new modest church building and named it "The Sparrow".
On October 21, 1883
Michael and Anna Ancher's daughter Helga was baptized in the church, see Michael Ancher's painting "A Christening".
3
Ulrik Plesners kirke indviet 1910. I 1909-10 blev kirken ombygget af arkitekt Ulrik Plesner, som bl.a. gav kirken det nuværende tårn og den Skagengule farve. Plesner og Thorvald Bindesbøll samarbejdede omkring kirkens interiør.
The church rebuilt by architect Ulrik Plesner, inaugurated 1910. From 1909-10 the church was rebuilt by Ulrik Plesner and the present tower was added, and the church was painted yellow, "Skagen yellow", similar to the characteristic yellow color known from the houses of the Skaw. Thorvald Bindesbøll, the pioneer of Danish Art Nouveau, worked together with Plesner on the interior.
Ulrik Plesners kirke/Ulrik Plesner's church
1-3 Ulrik Plesners kirke indviet 1910. I 1909-10 blev kirken ombygget af arkitekt Ulrik Plesner, som bl.a. gav kirken det nuværende tårn og den Skagengule farve. Plesner og Thorvald Bindesbøll samarbejdede omkring kirkens interiør.
The church rebuilt by architect Ulrik Plesner, inaugurated 1910. From 1909-10 the church was rebuilt by Ulrik Plesner and the present tower was added, and the church was painted yellow, "Skagen yellow", similar to the characteristic yellow color known from the houses of the Skaw. Thorvald Bindesbøll, the pioneer of Danish Art Nouveau, worked together with Plesner on the interior.
4-5 De fritstående stole af egetræ er udført af Thorvald Bindesbøll/The freestanding chairs of oak tree are designed by Thorvald Bindesbøll.
1-3 Træudskæringerne på kirkebænkenes høje gavle er tegnet af Thorvald Bindesbøll.
The wood carvings of the church pews gables are designed by Thorvald Bindesbøll.
1 Prædikestolen er placeret i centrum af knæfaldet, da Bindesbøll ønskede symmetri i kirken. Placeringen er en fordel for de tilhørere, der sidder på pulpituret. Prædikestolens bronzeornamenter er udført af Thorvald Bindesbøll.
The pulpit is placed in the center of the altar rail, because symmetry was important to Thorvald Bindesbøll, who designed the pulpit's bronze ornaments.
2-3 Døbefont, knæfald, prædikestol og alter. De to marmorsøjler med korintiske kapitæler, der flankerer alteret, er udført i Italien af italiensk marmor.

The baptismal font, the altar rail, the pulpit and the altar. The altar is flanked by two Italian marble columns with Corinthian capitals.

4
Altertavlen er udført af Joakim Skovgaard og dets ramme af Thorvald Bindesbøll. Billedet viser Jomfru Maria, Jesusbarnet og Josef i stalden i Betlehem. Billedet er skænket af en af Skagens sommergæster godsejer Ida M. Suhr, Petersgaard, Sjælland.
Alterstagerne stammer fra Den Tilsandede Kirke.
Korsfæstelsesskulpturen, der er placeret centralt på alteret, er en udført 1994 af Niels Helledie. Den korsfæstede Jesus Kristus er omgivet af Jomfru Maria og disciplen Johannes. Figurerne står i en cirkelform, og øverst ses tre duer (Den Hellige Treenighed).

Alterbordets forsideudsmykning, 1989, udført af Arne L. Hansen.
De tre kvadratiske felter på alterbordets forside symboliserer påskens begivenheder. I første felt ses et skråtstillet kors og bag det nogle røde felter som samlet symboliserer Via Dolorosa, Smertens Vej, Jesu vej til Golgata. I andet felt ses et kors i en cirkelform og bag det en skråning symboliserende Jesu korsfæstelse på Golgatahøjen. Tredje felt symboliserer Jesu opstandelse vist ved tre gule felter, der opefter er tiltagende i størrelse.

The altarpiece with the Nativity Scene is executed by Joakim Skovgaard and its frame by Thorvald Bindesbøll. The altarpiece was donated by one the summer visitors the estate owner Mrs Ida M. Suhr.
The altar candlesticks originates from the Buried Church.
The circular sculpture, centrally placed on the communion table, showing the Crucifixion Scene, is executed in 1994 by Niels Helledie. The sculpture is crowned by three doves (The Holy Trinity).

The front of the communion table is decorated by Arne L. Hansen and symbolizes Easter events: Via Dolorosa, the Crucifixion of Christ, and the resurrection of Jesus Christ.

5 Døbefonten, 1841, bemalet og forgyldt træskærerarbejde. Dåbsfadet af messing er fra 1894.
The baptismal font, 1841, wood carved, painted and gilded. Baptismal brass bowl from 1894.
1 Tæppet mellem knæfaldet og prædikestolen er tegnet af Thorvald Bindesbøll.
The carpet between the altar rail and the pulpit is designed by
Thorvald Bindesbøll.
2-3 Gulvet blev ved kirkens renovering i 1989 belagt med ølandsfliser/The Floor was coated with Oland limestone in 1989.
4-5
Orgel, 1962, bygget af Marcussen & Søn. Facaden og orgelhusene i ubehandlet eg er udført af arkitekt Christen Justesen.
På billede 4 ses skoleskibet "København", en femmastet bark, som forsvandt sporløst i Sydatlanten i december 1928 med 59 mand ombord, herunder en dreng fra Skagen.

Kirken har tre kirkeskibe:

1. Fuldriggeren "Dronning Louise", bygget 1880.
2. Skoleskibet "København", bygget 1930 og skænket 1944.
3. Fuldriggeren "Fremad", bygget 1934.

The organ built 1962 by Marcussen & Søn.
The church have three votive ships:
1. The full-rigged ship "Dronning Louise", built 1880.
2. The training ship "København", built 1930 and donated 1944.
3. The full-rigged ship "Fremad", bygget 1934
.
Skagen Assistens Kirkegård/The Skaw Assistens Cemetery
Skagen Assistens Kirkegård på Christian X's Vej blev taget i brug i 1884, da kirkegården på Markvej var blevet for lille. Kirkegårdens kapel, tegnet af Ulrik Plesner, blev opført i 1925.
1 P.S. KRØYER * 23.07.1851 † 20.11.1909
2 CARL LOCHER FØDT I FLENSBORG 21 NOV. 1851 DØD PAA SKAGEN 20 DEC. 1915 og HUSTRU ANNA FØDT GÜLLICH * 29.6.1852 † 14.3.1920
3 ULRIK PLESNER
4 MICHAEL ANCHER * PAA BORNHOLM 9.6.1849 † I SKAGEN 19.19.1927

ANNA ANCHER f. BRØNDUM * I SKAGEN 18.8.1859 † I SKAGEN 15.4.1935
VENNER SATTE DENNE MINDESTEN

5 MALERINDEN HELGA ANCHER FØDT 19.8.1883 OG DØD PAA SKAGEN 18.3.1964
6 HOTELEJER DEGN BRØNDUM * 21 MARTS 1856 † 18 APRIL 1932
7 Agnes Kristine Brøndum f. 27 Febr. 1849 d. 12 Maj 1910.
8 STYRMAND J.H. BRØNDUM * 17. SEPTBR. 1862 † 28. JULI 1918
Admiralgaarden, Østre Strandvej 51, et anneks til Brøndums Hotel, er opkaldt efter Johan Henrik (kaldet John) Brøndum med tilnavnet "Admiralen". Han var bror til Degn Brøndum og Anna Ancher.

Den fredede Admiralgaard, opført 1915, er tegnet af Ulrik Plesner, der også tegnede Klitgaarden/Kongevillaen.

9 Marie Sofie Brøndum F. 28. FEBR 1851 D. 31. MARTS 1945
Brøndums Hotel/Brøndum's Hotel
Sigurd Swane, 1931, "Huse bag Skagens Museum".
Sigurd Swane, 1931, "Houses behind Skagens Museum".
Hotellets restauant med portræt af Kong Christian 10.
The restaurant, portrait of King Christian X.

Portræt af Degn Brøndum.
Portrait of Degn Brøndum.
1-5 Thorvald Bindesbøll, de gavlvendte fiskepakhuse i Skagen, 1905-07/Thorvald Bindesbøll, The fish warehouses in the Skaw, 1905-07.
LEGOLAND
1 "Dansk fisker og redningsmand", rejst 1933, udført af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.
"Danish Fisherman and Rescuer", erected 1933, executed by the sculptor Anne Marie Carl-Nielsen.
2-4 Fyrtårne/Lighthouses:
1627 Vippefyret. Det nuværende vippefyr er en kopi af originalen fra 1627, der afløstes af Det Hvide Fyr i 1747.
The present bascule light is a replication of the original from 1627.
1747 Det Hvide Fyr, 1747, Danmarks ældste grundmurede fyrtårn, tegnet af arkitekten Philip de Lange (1704-1766).
The White Lighthouse, 1747, is Denmark's oldest brich-built lighthouse, designed by Philip de Lange (1704-1766).
1858 Det Grå Fyr (den lange jyde), 1858, tegnet af arkitekten Niels Sigfred Nebelong (1806-1871). Det er Danmarks nordligste fyranlæg.
The Gray Lighthouse (
The Long Jutlander), 1858, designed by the architect Niels Sigfred Nebelong (1806-1871).
5 Klitgaarden alias Kongevillaen, 1914, tegnet af Ulrik Plesner som sommerresidens for Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine.
Klitgaarden, 1914, designed by
Ulrik Plesner as summer residence of King Christian X and Queen Alexandrine.
Råbjerg Mile en af de største vandreklitter i Nordeuropa/One of Northern Europe's largest drifting dunes
Fynboerne fra 1880/The Funish Painters from 1880
Fynboerne, der oftest forbindes med malerne Peter Hansen, Anna og Fritz Syberg, Johannes Larsen, Jens Birkholm, Poul S. Christiansen og Karl Schou, begyndte at gøre sig gældende i 1880'erne og virkede langt ind i 1900-tallet. Deres kunst er præget af en vis socialrealisme, som de anvendte i forbindelse med en kolorit og malemåde, der var inspireret af impressionismen. Motiverne var beskrivelser af dagliglivet på landet og gav dem tilnavnet "bondemalerne". På Faaborg Museum kan ses en samling af de fynske kunstnere, der sammen med museets stifter konservesfabrikant Mads Rasmussen skabte museet, der blev indviet i 1915. I museets rotunde er en skulptur af Mads Rasmussen, der er fremstillet 1912-14 i sort poleret granit af billedhuggeren Kai Nielsen, der havde tilknytning til Fynboerne.
KUNSTNERE/ARTISTS
Hansen, Peter
(1868-1928)
. Dansk maler. Portrætter og folkelivsbilleder fra Fyn, Vesterbro i København og Italien.
1 "Bølgende rug", 1894, Statens Museum for Kunst/"A Field of Waving Rye", 1894, National Gallery of Denmark.
2 "Pløjemanden vender", ca. 1900, Statens Museum for Kunst.
"The Ploughman Turns", c. 1900,
National Gallery of Denmark.
3 "Badende drenge", 1902, Statens Museum for Kunst/"Bathing Boys", 1902, National Gallery of Denmark.
4 "Gødningssamlere", 1904, Davids Samling, København/"Dung Collectors", 1904, The David Collection, Copenhagen.
5 "Legende børn. Enghave Plads", 1907-08, Statens Museum for Kunst.
"Playing Children. Enghave Plads", 1907-08,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Skibsbyggeri i Faaborg", 1915, Davids Samling, København.
"Shipbuilding in Faaborg"
, 1915,
The David Collection, Copenhagen.
Syberg, Fritz
(1862-1939)
. Dansk maler og tegner. Gift med Anna Syberg, der er kendt for sine blomsterbilleder. Det var lyset som interesserede Fritz Syberg. Syberg har udført illustrationer til H.C. Andersens eventyr "Historien om en Moder".
1 "Ved nadverbordet", 1895, Faaborg Museum/"Supper", 1895, Faaborg Museum.
2 "Moder og datter", 1899, Statens Museum for Kunst/"Mother and Daughter", 1899, National Gallery of Denmark.
3 "Aftenleg i Svanninge Bakker", 1900, Faaborg Museum.
"Evening Game in Svanninge Hills", 1900, Faaborg Museum.
4 "Ved frokosten", 1906, privateje/"Lunch", 1906, private collection.
5 "Overkærby bakke. Vinter 1917", Statens Museum for Kunst.
"Winter Landscape 1917", National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Vinterlandskab", ca. 1919, akvarel, Davids Samling, København.

"Wintry Scene", c. 1919, The David Collection, Copenhagen.

Larsen, Johannes
Larsen, Johannes (1867-1961). Dansk maler og grafiker fra Kerteminde, hvor Johannes Larsen Museet blev åbnet i 1986 i hans hjem. Han er kendt for Landskabs- og dyrebilleder, især med svaner.
Udvalgte værker: "Bygevejr i  april. Taarbystranden", (1901-07), "Svanerne letter. Fiilsø" (1914). Loftsmaleri med flyvende storke i Kongens Håndbibliotek (1924). Fresker i Odense Rådhus' festsal (1935). Larsen har illustreret bl.a. Steen Steensen  Blichers "Trækfuglene" i 1914 og Schiølers "Danmarks fugle" (1925-1931). 
"Til bords. Scene fra fattighuset i Faaborg", 1904, Kunstmuseum Brandts, Odense.
"To the Table. A Scene from the Pauper's House in Faaborg", 1904,
Art Museum Brandts, Odense.
"Varmestue i Berlin", 1908, Berlinische Galerie, landdelsmuseum for moderne kunst, fotografi og arkitektur, Berlin.
"Warm Shelter in Berlin", 1908, Berlin's Museum of Modern Art, Photography, and Architecture, Berlin.
"I forårssolen uden for familiehuset", 1910, Kunstmuseum Brandts, Odense.
"
In the Spring Sun Outside the Family House", 1910,
Art Museum Brandts, Odense.
Birkholm, Jens
Birkholm, Jens (1869-1915). Dansk maler født i Fåborg. Han bosatte sig i 1892 i Berlin, og var her optaget af gengivelser af storbyens fattige mennesker. I 1902 vendte han tilbage til Fåborg, og inspireret af sine kolleger fik hans billeder en lysere kolorit end kendt fra de barske socialrealistiske skildringer fra Berlin. I Fåborg begyndte han at udføre landskabsmotiver samt fortsatte med sine socialrealistiske skildringer.
Fanø Kunstmuseum  Se genremaleri, klik her
1 Johan Rohde (1856-1935) "Moder og datter på vej hjem fra kirke".
2 Sigvard Marius Hansen (1859-1938).
3 Jacob Nøbbe (1850-1919) "Kvinde med væv", 1915.
4 Claus Adolf Heinrich Hansen (1859-1925).
5 C.F. Sørensen (1818-1879) "Parti fra Nordby Havn", 1849.
6 Niels Pedersen Mols (1859-1929), "Ørkenvandringen, Æ Hjøwerplads set fra vest", 1918.
En hjøwerplads = samlingssted for en hjord. En hjøwermand = en hyrde der driver og vogter kvæget.
1 Walther Meinhardt (1891-1948).
2 Holger Drachmann (1846-1908), "Fra skitsebog om Fanø 1893 og 1894".
Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling
1 Portræt af "Gerda".
2 Struder for ansigtet blev båret af kvinderne under alt arbejde udendørs for at beskytte huden mod sol og vind. Struden bestod af to halve masker.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt