Drop Down Menu
V E N E D I G,  I/  V E N I C E,  I
Italien
Italy

Drop Down Menu
Kampanilen ... Markuskirken ... Markuspladsen ... Sukkenes Bro ... Dogepaladset
The Campanile ... St. Marks's Basilica ... St. Mark's Square ... The Bridge of Sighs... The Doge's Palace
Kampanilen 1514/The Campanile 1514

Klokketårnet til Markuskirken er placeret overfor kirkens facade. Tårnet er 98,6 meter højt. Det har fem klokker. Over klokketårnet ses relieffer med Markusløven. Spiret er pyramideformet, og på dets top er en vejrhaneskulptur af ærkeenglen Gabriel. Ved tårnets fod er Loggettaen opført af Jacopo Sansovine 1537-46. Oprindeligt var bygningen opført som ly for dogens vagter.

I 1902 kollapsede tårnet under et jordskælv, og det nuværende tårn blev rekonstrueret i dets nuværende form i 1912.
Det første tårn på stedet blev opført i 600-tallet og var formentlig et fyrtårn. Det første klokketårn blev opført omkring år 900, og i de kommende århundreder blev tårnet nybygget adskillige gange på grund af brande og jordskælv.

The bell tower of St Mark's Basilica is placed opposite the facade of the basilica. The tower is 98,6 metres tall. The belfry housing five bells. Atop of the belfry are reliefs showing the Lion of St Mark. Atop the tower is a pyramid shaped spire of which is a weathercock sculpture of the Archangel Gabriel. The Loggetta at the foot of Campanile is built by Jacopo Sansovine in 1537-46, originally used as a shelter to the Doge's guardians.
In 1902 the tower collapsed during an eartquake, and the current tower was reconstructed in its present form in 1912.
The first tower on the site was a lighthouse built in the 7th century. Around 900 the first bell tower was built.

Markuskirken 1063-1094/St Mark's Basilica 1063-1094
Kirken er det mægtigste venitianske monument. Arkitekturen er en blanding af byzantinsk, romansk og venetiansk stil. På grund af kirkens fornemme udsmykning er dens tilnavn "Chiesa d'Oro" (Den gyldne kirke). Kirken ligger op til Dogepaladset og var oprindeligt Dogens kirke. Siden 1807 har den været Venedigs domkirke.
Kirkens grundplan er det ligearmede (græske) kors. I facaden er fem portaler. Over hovedportalen ses fire antikke hesteskulpturer. Kirken krones af fem klokkeformede kupler. Karakteristisk for kirken er de overdådige mosaikudsmykninger, der viser scener fra Testamenterne og beretter historien om Markus.
Historien fortæller at evangelisten Markus fik til opgave af disciplen Peter at skrive sit evangelium, hvilket han gjorde i Rom. Venetianerne valgte Markus som deres skytshelgen på grund af hans bånd til Rom og erklærede sig dermed uafhængige af den byzantinske kirke. Efter Peters korsfæstelse, omkring 64 e.Kr. som følge af kejser Neros kristenforfølgelser tog Markus til Alexandria i Ægypten, hvor han blev biskop og dræbt af hedninge i 67 e.Kr. Venitianske købmænd på vej østover gjorde ofte ophold i Alexandria for at bede ved Markus' grav. I 828 stjal to venetianske købmænd Markus' jordiske rester og bragte dem til Venedig. Da det afsjælede legeme nåede til Venedig blev det hilst velkommen af triumftog og opbevaret i et midlertidigt kapel i dogepaladset.
Markuskirken som gravkirke for evangelisten og paladskirke for dogen på påbegyndt 829 og indviet 832. Kirken nedbrændte i 976. Den nuværende kirke blev påbegyndt 1063 og indviet 1094. Markus' symbol er den vingede løve.

The basilica is connected to the Doge's Palace and was originally the Doge's chapel. Since 1807 the church has been the city's cathedral. The architure is a mixture of Byzantine, Romanesque and Venetian style. Because of its brilliant design the basilica was nicknamed "Chiesa d'Oro" (Church of gold).
In 828 the relics of St Mark was stolen from Alexandria in Egypt by Venetian merchants and brought to Venice and housed in a temporary chapel. St Mark's basilica was built in 829-32 and destroyed by fire in 976. The present basilica was built in 1063-1094. The symbol of Mark is the winged lion.
Canaletto, "Markuspladsen", slutn. 1720, Metropolitan Museum of Art, New York. Klik for at se hele billedet.
Canaletto, "Piazza San Marco", late 1720, Metropolitan Museum of Art, New York. Click to view full size image
1 De fire Fjerdingsfyrster. En skulpturgruppe fra omkring år 300, udformet i rødt ægyptisk porfyr, placeret i kirkens sydvestlige hjørne. Skulpturgruppen blev taget med fra Konstantinopel i 1204 under det 4. Korstog da Venedig erobrede byen.

Istanbul i Tyrkiet hed oprindeligt Byzans/Byzantion og blev grundlagt omkring 660 f.Kr. I 330 e.Kr. skiftede den navn til Konstantinopel (efter den romerske kejser Konstantin I den Store) og blev hovedstad i Romerriget. I 395 e.Kr. blev Romerriget delt i en østlig og vestlig del og Konstantinopel blev hovedstad i Det Byzantinske Rige. I 1931 blev Konstantinopel omdøbt til Istanbul. Vikingernes betegnelse for Konstantinopel var Miklagård.
En fjerdingsfyrste/tetrak var en hersker over en fjerdedel af et område og betegnelsen for en vasalfyrste over et mindre område under romersk overherredømme.

The Four Tetrachs, a sculpture group of four Roman emperors, c. 300, crafted from red Egyptian porphyry, placed in the south-west corner of the basilica. The sculpture group was taken from Constantinople in 1204 during the Fourth Crusace when Venice conquered Byzantium.
Modtagelsen af Markus' legeme i Markuskirken, mosaik fra 1200-tallet/Reception of St Mark's body into St Mark's Basilica, 13th century mosaic.
Markuspladsen/St Mark's Square
1 Den hellige Theodor, Venedigs oprindelige skytshelgen, er placeret på toppen af den ene af de to kæmpesøjler på Markuspladsen. Hans relikvier findes i kirken San Salvador i Venedig.
St Theodore, the original patron saint of Venice, placed on the top of one of the two huge columns at St Mark's Square. His relics are in the church of San Salvador in Venice.
2 Den originale statue af den hellige Theodor. Selve figuren er hellenistisk. Theodor står på en drage. Hans dragt er en soldats med et sværdbælte. Han holder et skjold og en stav. Glorien indikerer, at han er helgen. Skulpturen er placeret i buegangen i dogepaladsets indre gård.
The original statue of St Theodore
. The body of the statue is Hellenistic. Theodore is standig on a dragon. He is dressed as a soldier wearing a sword belt, and holding a shield and a staff. The halo shows him to be a saint. The sculpture is placed inside the court yard of the Doge's Palace.
3 Markus' klokketårn/Det mauriske klokketårn, slutning af 1400-tallet. På tårnets top ses to mandsfigurer i bronze. Den ene er gammel, den anden ung, hvilket symboliserer tidens gang. Figurerne bærer fåreskind, måske er de hyrder. De kaldes også Maurerne på grund af den mørke lød, der skyldes det patinerede bronze. Under figurerne ses Venedigs symbol, den vingede løve med en åben bog (Markusevangeliet). Under løven ses i en halvcirkelform en statue af Jomfru Maria med Jesusbarnet. Til siderne for skulpturnichen ses to felter, der viser tiden. Til venstre vises timerne i romertal, til højre minutterne i arabertal. Herunder ses et stort 24-timers ur med romertal. I midten af uret ses jorden, månen og stjernerne, jorden er centralt placeret. På viseren ses solen. Inden for cirklen med de 24 romertal ses de tolv stjernetegn i dyrekredsen.

St Mark's Clocktower/The Moors' Clocktower
, Early Renaissance building, late 15th century. At the top of the tower are two bronze figures, one old, and one young symbolizing the passing of time. They were dressed in sheepskin, mayby they are shepherds. They are called "the Moors", because of the dark patina acquired by the bronze. On the level below is the symbol of the city of Venice, the winged lion with the open book (St Mark's Gospel). Below the lions is a simi-circular gallery with a statue of the Virgin and Child. On either side are two panels showing the time, to the left the hour in Roman numerals and to the right the minuts in Arabic numerals. Below is a great 24-hour clock in Roman numerals. Central placed is the earth surrounded by the moon and stars. At he pointer is the sun. Within the marble circle is the signs of the zodiac.
4 Caffè Florian fra 1720 er den ældste Café i Venedig/Caffè Florian, established in 1720.
Sukkenes Bro/The Bridge of Sighs

Broen, tegnet af Antonio Contin, blev opført i begyndelsen af 1600-tallet og blev forbindelsesled mellem det gamle fængsel i Dogepaladset kaldet Blykamrene/Piombi og det nye fængsel. Kanalen under broen hedder Rio di Palazzo.
Legenden fortæller, at når de dømte blev ført over broen til fængslet og fra den lukkede bros vinduer kunne se ud på den verden, de nu blev afskåret fra, drog de et suk, og det endda så højlydt, at det kunne høres at folk udenfor.
En af de mest berømte fanger var eventyreren, forfatteren, lurendrejeren og kvindebedåreren Giacomo Casanova (1725-1798), hvis erindringer blev opført i den katolske kirkes fortegnelse over forbudte bøger Index Librorum Prohibitorum
, 1559-1966. Casanova blev indsat i 1755 for at sprede antireligiøse synspunkter, og flygtede i 1756 fra fængslet og udgav i 1787 historien som sin flugt.

The bridge was designed by Antoni Contin in the beginning of the 17th century. The bridge connects the old prison in the Doge's Palace called The Leads/Piombi with the new prison. The canal below the bridge is Rio di Palazzo (Palace River).
The Legend says, that the prisoners, who walked across the bridge, were sighing when seeing the outer world for the last time, when looking through the windows of the closed bridge. The sighs were said so be so deep, that they could be heard outside.
On of the most famous prisoner was Giacomo Casanova (1725-1798), he was arrested in 1755 for spreading antereligious sentiment. He escaped in 1756, and i 1787 he published "The Story of My Escape".

Dogepaladset/The Doge's Palace
Gallerie dell'Accademia
1 Tintoretto, "Skabelsen af dyrene", 1550-53/Tintoretto, "Creation of the Animals", 1550-53.
2 Tintoretto, "Skt. Markus' mirakel", 1548/Tintoretto, "The Miracle of St Mark", 1548.
3 Paolo Veronese, "Festen i Levis hus", 1573/Paolo Veronese, "The Feast in the House of Levi", 1573.
1 Tiepolo, "Festen for Korset og Den Hellige Helena", beg. 1740'erne/Tiepolo, "The Feast of the Cross and Saint Helena", early 1740s.
2 Giovanni Bellini, "Madonna af de små træer", 1487/Giovanni Bellini, "Madonna of the Small Trees", 1487.
3 Tizian, "Præsentationen af Jomfru Maria i Templet", 1534-38/Tizian, "Presentation of the Virgin at the Temple", 1534-38.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt