Drop Down Menu
S I E N A
Italien
Italy

Drop Down Menu
Palazzo Pubblico & Piazza del Campo
1-2 Palazzo Pubblico, Sienas gotiske rådhus, opført af røde mursten og sten fra lokalområdet fra 1284-1305, som regeringspalads for "Il Governo dei Nove", ni mænd der styrede Siena fra 1287-1355. De ni sektioner i Piazza del Campo (se nedenfor) refererer hertil. I dag har byrådet til huse i bygningen, der også indeholder Museo Civico, Sienas bymuseum.
Kampanilen
Torre del Mangia, 1338-45, blev tegnet af arkitekterne Francesco og Muccio di Rinaldo. Torre del Mangia (spiserens tårn) refererer til den første klokker, en overvægtig grovæder, Giovanni di Balduccio, kaldet Mangiaguadagni (pengespiseren), der brugte alle sine penge på mad. Klokketårnet skulle have samme højde som domkirken i Siena for at demonstrere at kirken og staten havde lige stor magt. Siena skulle ikke ligge under for sin tætte nabo og rival Firenze, hvorfor kampanilen skulle være større end tårnet på Palazzo Vecchio,
Firenzes rådhus.
The Palazzo Pubblico
, the Gothic town hall of the city of Siena, 1284-1305, built of local red brick and stone to serve as the headquarters of "the Government of the Nine", the rulers of Siena from
1287-1355. The nine sections of the Piazza del Campo (see below) refer to the nine men. Today the palace houses the head office of the City Council and the Museo Civico, the city museum of Siena.
The campanile
Torre del Mangia, 1338-45, was designed by the architects Francesco and Muccio di Rinaldo. Torre del Mangia (Tower of the Eater) refers to its first bellringer an overweight glutton Giovanni di Balduccio, nicknamed Mangiaguadagni (money eater), who spend all his money on food. The bell tower was built to be the same height as the cathedral of Siena as a sign that the church and the state had equal amounts of power. And the campanile was designed to be taller than the tower of Palazzo Vecchio of Florence, Siena's close neighbour and rival.
3 Københavns Rådhus, 1892-1905, tegnet af arkitekten Martin Nyrop er inspireret af rådhuset i Siena.
Copenhagen Town Hall, 1892-1905, designed by the architect Martin Nyrop is influenced by the town hall of Siena.
4 Odense Rådhus, 1881-83, tegnet af arkitekterne Johan Daniel Herholdt og Carl Lendorf i italiensk-gotisk stil inspireret af rådhuset i Siena.
Odense Town Hall, 1881-83, designed by the architects Johan Daniel Herholdt and Carl Lendorf in Italian Gothic style influenced by the town hall of Siena. Odense is the native town of the fairy tale writer Hans Christian Andersen.
1-4 Rådhuset på Piazza del Campo, Sienas historiske center, som i 1995 blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
The Palazzo Pubblico
(
town hall) at Piazza del Campo, the historic centre of Siena, since 1995 a UNESCO World Heritage.
1-4 Den muslingeskalsformede Piazza del Campo, kaldet "il Campo" er en af de største middelalderpladser i Europa. Pladsen er belagt med røde sten placeret i sildebensmønster og delt i ni striber af et solstrålemønster i travertin. De ni felter symboliserer "Il Governo dei Nove".
Et hestevæddeløb, "Palio di Siena", holdes omkring pladsen to gange om året henholdsvis 2. juli og 16. august.
The shell-shaped Piazza del Campo, populary known as "il Campo", is one of the greatest medieval squares in Europe. The paving is made of red bricks arranged in fishbone style, divided into a sunbeam pattern by nine strips of travertine, symbolizing the "Government of the Nine".
A horse race, "Palio di Siena", is held around the edges of the piazza twice each year, on July 2 and August 16.
1-2 Piazza del Campo.
3 Gaiafontænen, stilmæssigt en blanding af gotik og renæssance, 1419, er udført af Jacopo della Quercia. Den rektangulære fontæne er prydet på tre sider med basrelieffer med Madonna omgivet af klassiske og kristne dyder. Fontænen er en kopi, og de originale hvide marmorpaneler kan ses i Santa Maria della Scala, et tidligere hospital nu museum, på Piazza del Duomo.
The Gaia Fountain, a mix of Gothic and Renaissance styles, 1419, by Jacopo della Quercia. The rectangular fountain is adorned on three sides with bas-reliefs with the Madonna surrounded by the Classical and the Christian Virtues. The fountain is a copy, and the original white marble panels can be seen in Santa Maria della Scala, a former hospital now museum, situated at Piazza del Duomo.
4 Siena er ifølge myten grundlagt af brødrene Senius og Aschius, sønner af Remus og nevøer til Romulus (Romulus og Remus var Roms grundlæggere). Efter Remus var blevet myrdet af Romulus flygtede Senius og Aschius fra Rom til Siena og med sig tog de "Romulus og Remus der dier den kapitolinske hunulv".
Hvorfra stammer navnet Siena? Det stammer fra Senius? Det stammer fra den etruskiske familie "Saina"? Eller blev Siena grundlagt i 300 f.Kr. af Brennus, leder af Senonerne
(Galli Senoni), en gammel keltisk stamme som boede i det nordlige Gallien?
Siena is said to be founded by the brothers Senius and Aschius, sons of Remus and nephews of Romulus (Romulus and Remus were Rome's twin founders).
After
Remus was murdered by Romulus Senius and Aschius fled from Rome and took the "The Capitoline Wolf Suckling Romulus and Remus" to Siena.
Where does the name "Siena" come from? It derives from Senius? It derives from the Etruscan family the "Saina"? Or was Siena founded in the 4th century BC by Brennus, the leader of the Senones (Galli Senoni), an ancient Celtic tribe
who resided in Northern Gaul?
Museo Civico, Sienas bymuseum, Palazzo Pubblico

Museo Civico, the city museum of Siena, Palazzo Pubblico

Ambrogio Lorenzetti, Allegori over virkningerne af det gode og det dårlige styre, 1338-39
Sala dei Nove i Palazzo Pubblico.
Serien af fresker består af seks scener: Allegori over det gode styre. Allegori over det dårlige styre. Virkningerne af dårligt bystyre. Virkningerne af det gode styre i byen. Virkningerne af det gode styre på landet.
Ambrogio Lorenzetti, The Allegory and Effects of Good and Bad Government, 1338-39
Sala dei Nove in Palazzo Pubblico.
The fresco series consists of six scenes: Allegory of Good Government. Allegory of Bad Government. Effects of Bad Government in the City. Effects of Good Government in the City. Effects of Good Government in the Country.
1-2 "Virkningerne af det gode styre i byen"/"Effects of Good Government in the City".
3-4 "Virkningerne af det gode styre på landet"/Effects of Good Government in the Country.
5 "Virkningerne af dårligt bystyre"/"Effects of Bad Government in the City".
6 "Allegori over det gode styre"/"Allegory of Good Government".
1 Simone Martini, "Maestà", 1315, Palazzo Pubblico. Maestà er betegnelsen for et motiv, der viser Himmeldronningen Maria med Jesusbarnet ofte omgivet af engle og helgener.
"Maestà", 1315, Palazzo Pubblico.
2 Simone Martini, "Guidoriccio da Fogliano [til hest] ved Montemassi", 1330, Palazzo Pubblico
Simone Martini, "Guidoriccio da Fogliano  [on horseback] near Montemassi", 1330, Palazzo Pubblico.
3 "Ærkeenglen Mikael", Palazzo Pubblico/"Michael the Archangel", Palazzo Pubblico.
1-3 Udsigt fra rådhusets balkon/View from the balcony of Palazzo Pubblico.
Domkirken i Siena 1196-1348
Siena Cathedral of Santa Maria Assunta aka The Duomo 1196
-1348
1-3 Statue af skulptøren Nicola Pisano, Uffizi Galleriet, Firenze. Han udførte katedralens prædikestol, 1265-68. Den er udført i Carrara marmor. Prædikestolen er det ældste bevarede inventar i kirken.
Portrait statue of the sculptor Nicola Pisano
, Uffizi Gallery, Florence. He executed the pulpit of the cathedral, 1265-68. I is made of Carrara marble. The pulpit is the earliest remaining work in the cathedral.
1-4
I 1921 blev opført en pyramide til minde om "Slaget ved Montaperti" sydøst for Siena 4. september 1260. Fra pyramiden kan man se ud over slagmarken, hvor slaget mellem guelfere og ghiberllinere fandt sted.
Slaget omtales af Dante i 10. sang af Helvede, hvor digteren på sin vej gennem underverdenen møder slagets store sejrherre, den florentinske ghibelliner Farinata degli Uberti.

Ved Montaperti besejrede en ghibellinsk armé med seneserne som hovedkraft en guelfisk, hvor florentinerne udgjorde den vigtigste andel. Den ultrakorte definition af forskellen på de to grupper er, at ghibellinere ønskede en kejserlig myndighed og guelfere ønskede mere selvstyre for byerne.

Efter den ghibellinske sejr ved Montaperti ønskede sejrherrerne, især dem fra Siena, at tage hævn over deres modstandere og brænde Firenze af. Med et ødelagt Firenze ville Siena have noget nær monopol på handel i det centrale Toscana. Farinata modsatte sig imidlertid, at man tog hævn over hans fødeby på den måde.
Få år efter vendte den lokale krigslykke, og guelferne, der altid havde udgjort flertallet i Firenze, indtog igen den forrangsstilling i Toscana, de havde før Montaperti. Slaget indledte således et meget kortvarigt ghibellinsk herredømme i området.
Farinata degli Uberti anbringes af Dante i kætternes kreds i helvede, fordi Farinata angiveligt benægtede det evige liv og ikke troede på Gud.
På pyramiden står årstallet 1260 og citatet fra det sted hos Dante (Inf. 10.84-85), hvor slaget omtales som:
"lo strazio e 'l grande scempio
che fece l'Arbia colorata in rosso"
(ødelæggelsen og det store blodbad, som farvede Arbia-strømmen rød)

In 1921 a pyramid was built as a memorial at Montaperti (near Siena) on the hill overlooking the plain where on 4 September 1260 "The Battle of Montaperti" between Guelf and Ghibellines took place.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt