Drop Down Menu
I L   V I T T O R I A L E   D E G L I   I T A L I A N I
Italien
Italy

Drop Down Menu
Il Vittoriale degli Italiani
hjem og monument for General Gabriele D'Annunzio
home and monument to General Gabriele D'Annunzio
Vittoriale degli Italiani (de italienske sejres helligdom) i Gadone Riviera var det hjem og monument som General Gabriele D'Annunzio (1863-1938), prins af Montenevoso og hertug af Gallese skabte for sig selv. Dandyen D'Annunzio var en italiensk forfatter (kaldet Il Vate, nationaldigteren), journalist, dramatiker og soldat under 1. Verdenskrig. Han blev født i Pescara i regionen Abruzzo, der nogle år tidligere havde været en del af "Kongeriget de to Sicilier" (1816-61). D'Annunzio døde 74 år gammel i Gardone Riviera på vestkysten af Gardasøen. D'Annunzio var døbt Gaetano Rapagnetta. Hans forældre var Franscesco Paolo Rapagnetta og Luisa de Benedictis. Navnet Gabriele D'Annunzio betyder "Gabriel bebuderen", det er ærkeenglen Gabriel, der bebuder Jesu fødsel for Jomfru Maria.
D'Annunzio var gift med Maria Hardouin fra 1883-91, sammen fik de tre børn. Han havde utallige kvindebekendtskaber bl.a. den milanesiske aristokrat Luisa Casati (1881-1957) samt den italienske skuespillerinde Eleonora Duse (1858-1924), der tolkede både D'Annunzios poetiske dramaer og Henrik Ibsens kvindeskikkelser.
Under 1. Verdenskrig ændredes opfattelsen af D'Annunzio fra litterær figur til national krigshelt. Han var i specialstyrken Arditi (de modige) i den kongelige italienske hær. Den 8. september 1920 bekendtgjorde D'Annunzio "La Carta del Carnaro", en forfatning som erklærede Fiume for selvstændig og med ham selv som "duce" (føreren). Forfatningen varslede det senere italienske fascistiske system og dets leder Benito Mussolini, "Il Duce".
I komplekset ved Gardasøen boede D'Annunzio fra 1922 til sin død i 1938. Området består af hans private bolig kaldet "La Priora" (munkeklosteret), et amfiteater, krydseren "Puglia", der er placeret i bjergsiden, et bådhus med MAS, et fartøj D'Annunzio anvendte i 1918 samt
hans mausoleum.
Il Vittoriale er omtalt som både et storslået citadel og en fascistisk vanvidspark.

Den oprindelige hovedbygning var Villa Cargnacco, der havde tilhørt en tysk kunsthistoriker, og den beslaglagde D'Annunzio med Mussolinis billigelse, og lod sin arkitekt Giancarlo Maroni udvide og ombygge stedet. La Priora er i dag museum, der er bl.a. et flygel, der har tilhørt Franz Liszt.
D'Annunzio sammenlignede sig med Dante Alighieri og Michelangelo. Han var en mand med stor kærlighed til sig selv, en Narcissus samt en mytemager. I sin bolig skabte han et rum til sit dødsleje, som han kaldte spedalskhedsrummet. Sengen er placeret på en lille forhøjning, der fører leopardskindsdækkede trapper op til det vuggelignende leje. D'Annunzios bolig er meget mørkt fordi lys generede ham. Han mistede det ene øje ved en flyulykke. 

"The Randy Dandy" (Den liderlige dandy), artikel i New York Times, september 2009 af Grazia D'Annunzio.


The Vittoriale degli Italiani (the shrine of Italian victories) was the home and monument to General Gabriele D'Annunzio (1863-1938), Prince of Montenevoso, duke of Gallese established to himself. D'Annunzio was a flamboyant and eccentric Italian writer, journalist, playwright and soldier during World War I. He was born in Pescara in the region of Abruzzo which few years earlier was part of "The Kingdom of the Two Sicilies", (1816-61). D'Annunzio died at the age of 74 in Gardone Riviera at the west coast of Lake Garda in Northern Italy. D'Annunzio was born Gaetano Rapagnetta. His parents were Franscesco Paolo Rapagnetta and Luisa de Benedictis. The name Gabriele D'Annunzio means "Gabriel of the Annunciation", the angel Gabriel announces the birth of Christ to Virgin Mary.
D'Annunzio was married to Maria Hardouin from 1883-91, together they have three children. He had multiple affairs among them were Eleonora Duse (1858-1924), Italian actress, and the Milanese aristocrat Luisa Casati (1881-1957).
During World War I the perception of D'Annunzio was transformed from literary figure into a national hero. He was associated to the special forces of Italy, Arditi. On September 8, 1920 D'Annuncio promulgated "La Carta del Carnaro", a constitution that declared Fiume to be autonomous with himself as duce (the leader). The constitution foreshadowed the later Italian Fascist system and its leader Benito Mussolini, "Il Duce".
D'Annunzio lived in the complex at Lake Garda from 1922 until his death in 1938. The estate contains his private residence called "La Priora" (monastery), an amphitheatre, the cruiser "Puglia" in the hillside, the vessel MAS and his mausoleum.
Il Vittoriale has been called af momumental citadel and a fascist lunapark.
The original main building Villa Cargnacco, had belonged to a German art historian, and was seized by D'Annunzio with Mussolini's approval and reconstructed by D'Annunzio's architect Giancarlo Maroni. La Priora is today museum and among the effects is a piano which has belonged to Franz Liszt.
D’Annunzio compared himself to Dante Alighieri and Michelangelo. He was a man in love with himself, a Narcissus, and a personal mythmaker. He created what's called the "Leper's Room", where he would be laid out on his deathbed, leopard-skin rugs and steps leads up to the cradle bed.
There are low ceilings and darkness in his house, darkness because bright light hurt his eyes. He could not bear the daylight, mayby that's the reason why he create a world of his own inside the house.

"The Randy Dandy", article in New York Times, september 2009 by Grazia D'Annunzio.
"La Priora" (munkeklosteret), D'Annunzios private bolig/"La Priora"(monastery), D'Annunzio's private residence.
1 Buste af D'Annunzio/Bust of D'Annunzio.
2-4 "La Priora" (munkeklosteret), D'Annunzios private bolig/"La Priora"(monastery), D'Annunzio's private residence.
1-4 "La Priora" (munkeklosteret), D'Annunzios private bolig/"La Priora"(monastery), D'Annunzio's private residence.

1-3 "La Priora" (munkeklosteret), D'Annunzios private bolig.
"La Priora"
(monastery), D'Annunzio's private residence.
2-3 Piazzetta dalmata.
4-5 Museo "D'Annunzio segreto".
1-4 D'Annunzios kiste blev på hans begravelsesdag transporteret på denne kanonlavet.
D'Annunzio's coffin was transported at this cannon lavette the day he was buried.
1 D'Annunzios kiste blev på hans begravelsesdag transporteret på denne kanonlavet.
D'Annunzio's coffin was transported at this cannon lavette the day he was buried.
2 D'Annunzios Isotta Fraschini fra 1936/D'Annunzio's Isotta Fraschini from 1936.
3 Propagandaflyvningen over Wien den 9. august 1918 var iværksat af D'Annunzio og foregik i biplanfly af modellen Ansaldo SVA. 50.000 foldere, forfattet af D'Annunzio, blev kastet ned.
The propaganda flight over Vienna on August 9, 1918 in biplane Ansaldo SVA, was arranged by D'Annunzio. 50.000 leaflets, written by D'Annunzio were dropped.
1-4 Den beskyttede krydser "Puglia"/The protected cruiser "Puglia".
1-3 Memento Audere Semper (husk altid at turde), D'Annunzios motto og akronym for MAS. Motortorpedobåden MAS 96 blev brugt af D'Annunzio i nogle af hans eventyrer under 1. Verdenskrig.
Memento Audere Semper (remember always to dare), D'Annunzios motto and acronym for MAS. The fast patrol boat MAS 96 was used by D'Annunzio in some of his World War I adventures.
Mimmo Paladino, "Cavallo", 2004.
1-2 Amfiteatret er opført efter klassiske eksempler. Giancarlo Maroni, D'Annunzios arkitekt, besøgte Pompeji for at hente inspiration.
The amphitheatre is influenced by classical architecture. Giancarlo Maroni, D'Annunzio's architect, wisited Pompeii for inspiration.
1-4 D'Annunzio døde i 1938 og fik en statsbegravelse foranlediget af Mussolini. Det cirkulære mausoleum blev tegnet efter D'Annunzios død, men først opført i 1955, og D'Annunzios jordiske rester blev bragt til mausoleet i 1963. I mausoleet er også de jordiske rester af de mænd som tjente D'Annunzio. D'Annunzios grav er omgivet af sarkofager, der indeholder hans skotske greyhounds. Hundevæddeløb optog D'Annunzio i en sådan grad, at han besluttede at skrive en bog om hunde og deres beundringsværdige gerninger, hvilket imidlertid ikke blev til noget.
D'Annunzio was given a state funeral by Mussolini. The circular mausoleum was designed after his death and built in 1955. D'Annuzio's remains were brought there in 1963. The mausoleum also contains the remains of men who served D'Anunzio. D'Annunzio's tomb is surrounded sarcophagi containing his Scottish Greyhounds.
D'Annunzio flyvning over Trieste hvor der kastes bomber og flyveblade.
Den ugentlige italienske avis "Domenica del Corriere", 22. august, 1915.

Fly of D'Annunzio over Trieste.
The weekly Italian newspaper "Domenica del Corriere", 22. August, 1915.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt