Drop Down Menu
Stilretninger/Art styles
Ny Ekspressionisme 1972/New Expressionism 1972
Postmodernisme 1974/Postmodernism 1974
Lys- og rumkunst 1975/Light and Space Art 1975
New Image Painting 1978
Italiensk Transavantgarde 1979/ItalianTransavantgarde 1979
Graffiti 1980
Die Neuen Wilden/The New Savages/New Fauves 1982
De danske nyekspressionistiske/vilde malere
Ny figuration 1990/New Figuration 1990
Performance Art/Body Art 1990
Kunstnere/Artists
Baselitz, Georg
Dominicis, Gino De
Hindsbo, Sys
Immendorff, Jörg
Kiefer, Anselm
Kirkeby, Per
Koons, Jeff
Lemmerz, Christian
Malinovsky, Lise
Middendorf, Helmut

Paladino, Mimmo
Penck, A.R.
Salomé
Toubro, Elisabeth
Trampedach, Kurt
Wörsel, Troels
Ny ekspressionisme 1972
New Expressionism 1972
"Ny ekspressionisme" anvendes i flæng om: Neo-ekspressionisme, Neue Wilden, De unge Vilde, Den italienske Transavantgarde, Bad Painting, New Image Painting og Figuration Libre.
Den nye ekspressive stilart eller bevægelse var dominerende fra 1970'erne og frem til midten af 1980'erne i primært Tyskland, Italien og USA. Betegnelsen "Ny ekspressionisme" bruges især om den tyske og italienske kunst fra 1980'erne.

Stilen, der var en reaktion mod minimalismen og konceptkunsten, har hentet inspiration fra den tyske ekspressionisme og den abstrakte ekspressionisme og genopliver de formelle elementer fra de tyske ekspressionisters billeder og skulpturer.

I de kunstneriske udtryk ses stærke farveholdninger, kraftige penselføringer og figurative motiver. Værkerne udtrykker stærke følelser i motiver, der tidligere var tabubelagte. Stilen markerer overgangen fra modernisme til postmodernisme.

Baselitz, Georg
Det var den østtyske maler og grafiker Georg Baselitz der førte an
i det nye figurative maleri sammen med andre kunstnere fra DDR
Baselitz, Georg (1938) egentlig Hans-Georg Kern, født i Deutschbaselitz, ca. 50 km nordøst for Dresden, Sachsen, som senere blev en del af Østtyskland. Baselitz udfordrer den traditionelle måde at betragte billeder på ved at vende sine motiver på hovedet, malingen løber ned ad lærredet. Ligesom hos Jackson Pollock er hele kroppen i brug ved billedfremstillingen. I 1956 rejste Baselitz til Østberlin, hvor han studerede maleri på "Hochschule für bildende und angewandte Kunst", og efter at været blevet bortvist, studerede han fra 1957-1962 på "Hochschule der bildenden Künste" i Vestberlin, og i denne periode tog han efternavnet Baselitz efter sin fødeby. Baselitz søgte efter alternativer til socialrealistisk kunst og blev interesseret i psykisk syges kunst. i 1963 havde han sin første soloudstilling på "Galerie Werner & Katz" i Berlin, og den blev en skandale, flere billeder blev konfiskeret for usømmelighed. I 1965 var han i seks måneder i Villa Romana i Firenze, det første af hans årlige besøg i Italien. I 1966 flyttede han til Osthofen i nærheden af Worms og begyndte at lave træsnit og malede sit første omvendte billede. I 1975 flyttede han til Derneburg ved Hildesheim og rejste for første gang til New York og til Brasilien til São Paulo biennalen. I 1976 havde han en retrospektiv udstilling på "Staatsgalerie Moderner Kunst" i München, og han fik et atelier i Firenze, som han brugte til 1981. 1978 blev han professor ved "Staatliche Akademie der Bildenden Künste" i Karlsruhe. I 1980 valgtes han til at repræsentere Tyskland på biennalen i Venedig. Gennem 1980'erne og ind i 1990'erne var hans billeder hyppigt udstillet på Michael Werner Galleri i New York. I 1983 blev han professor ved "Hochschule der Künste" i Berlin, hvilket han opgav i 1988, men vendte tilbage i begyndelsen af 1990'erne. I 1987 oprettede Baselitz et atelier i Imperia i Italien. Hans billeder har været vist på soloudstillinger i bl.a. Tyskland, Italien og USA.
Baselitz, Georg (1938). Born as Hans-Georg Kern in Deutschbaselitz, c. 50 km north-east of Dresden, Saxony in what later became East Germany. He made his paintings appear from a different angle as the traditional, he turned his subjects upside down. Just like Jackson Pollock he used his whole body to paint. In 1956 Baselitz moved to East Berlin, where he studied painting at the "Hochschule für bildende und angewandte Kunst" (College of Fine and Applied Arts), he got expelled from college. From 1957-62 he studied at the "Hochschule der bildenden Künste" (Academy of Fine Arts) in West Berlin. He became interested in the writings of Kandinsky, Malevich and Nay, and he became friend with A.R. Penck. In 1961 he visited Paris and became intensely interested in the works of Moreau und Picabia - the same year he took as his last name Baselitz after his native town. In searching for alternatives to Socialist Realism in art he became interested in the art of mentally ill persons. In 1963 he had his first solo exhibition at "Galerie Werner & Katz" in Berlin, it caused a scandal, several paintings were confiscated because of impropriety. In 1965 he spent six month in Villa Romana in Florence, the first of his yearly visits to Italy.
In 1966 he moved to Osthofen near Worms and started making woodcuts, and did his first upside down painting. In 1975 he moved to Derneburg near Hildesheim, and for the first time he traveled to New York and to Brazil to the São Paulo Biennale. In 1976 a retrospective exhibition of his works was held at "Staatsgalerie Moderner Kunst" in Munich, and he established a studio in Florence, which he used until 1981. From 1978-83 he was professor at "Staatliche Akademie der Bildenden Künste" (State Academy of Fine Arts) in Karlsruhe. In 1980
he was chosen as Germany's representative at the Venice Biennale. During the 1980s and in the early 1990s his paintings were often exhibited at the New York Gallery "Michael Werner". In 1983 he left the academy in Karlsruhe to assume a professorship at the "Hochschule der Künste" (Academy of Fine Arts), Berlin, which he gave up in 1988 but returned to in the early 1990s.
Udvalgte værker/Selected works
"Aftensmåltid i Dresden", 1983, Kunsthaus Zürich/"Supper in Dresden", 1983, Museum of Art Zurich.
"Hyrden", 1965, Neue Nationalgalerie, Berlin/"The Shepherd", 1965, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Kattehoved", 1966-67, Kunsthaus Zürich/"Cat's Head", 1966-67, Museum of Art Zurich.
"Atelieret", 1980, Kunsthaus Zürich/"The Studio", 1980, Museum of Art Zurich.
"Hilsen fra Oslo", 1986, Kunsthaus Zürich/"Greetings from Oslo", 1986, Museum of Art Zurich.
"Folkedans III", 1989, Kunsthaus Zürich/"Folk Dance", 1989, Museum of Art Zurich.
"Pace-Piece", 2004. Galleria dell'Accademia, Firenze/Florence.
Immendorff, Jörg
Immendorff, Jörg (1945-2007). Tysk kunstner. Mest berømt er nok hans serie på 16 billeder betitlet "Café Deutschland", som han påbegyndte i 1977 og fortsatte med til 1984. Hans imaginære natklub befandt sig i et ingenmandsland mellem Øst- og Vesttyskland. I Cafébilledet fra 1984 forudså Immendorff Tysklands genforening, da han til venstre i det kaotiske billede viser Brandenburger Tor hvor stridsvognens fire heste vælter ind over baren medtagende et stykke af det istæppe, der ligger over landet.
Sammen med A.R. Penck fik Immendorff betydning for Die Ne
uen Wilden i Tyskland og De Unge Vilde i Danmark.

Immendorff, Jörg (1945-2007). German artist. Best known for his crowded scenes in the "Café Deutschland"
series of sixteen large paintings (1977-1984). In his 1984-Café painting he predicted the reunification of Germany.
Together with
A.R. Penck Immendorff influenced The German "Neue Wilden" and the Danish "Unge vilde".
Udvalgte værker/Selected works
"Elbquelle", 1999, skulptur i Riesa i Sachsen, Tyskland. Immendorff var inspireret af vinteregen, som kan ses hos Caspar David Friedrich.
"Elbquelle", 1999, sculpture, Riesa, Saxony, Germany. Immendorff was inspired by the winter oak, which can bee seen in Caspar David Friedrich's paintings.
Lüpertz, Markus
Lüpertz, Markus (1941). Tysk maler, grafiker og billedhugger.
Lüpertz, Markus (1941). German painter, graphics artist and sculptor.
Udvalgte værker/Selected works
"Auseinandersetzung mit Courbet", 1984, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Reckoning with Courbet", 1984,
ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"Hommage á Liebermann", 1997, Berlin.
Kiefer, Anselm
Kiefer, Anselm (1945). Tysk maler og billedhugger, en af landets vigtigste og mest kontroversielle nutidige kunstnere. Født i Donaueschingen, ca. 60 km øst for Freiburg, Baden-Württemberg. I 1966 forlod han jurastudiet ved universitetet i Freiburg for at studere på kunstakademierne i Freiburg og Karlsruhe. Fra 1970-72 studerede han ved akademiet i Düsseldorf under Joseph Beuys. Kiefer begyndte sin kunstneriske løbebane med fotografiske værker, bl.a. et selvportræt hvor han efterlignede nazihilsenen. I 1969 havde han sin første soloudstilling på Galerie am Kaiserplatz i Karlsruhe, hvor han udstillede fotoserien "Besetzungen (Occupations)" om kontroversielle politiske handlinger. Tidligt i sin karriere og til midten af 1980'erne var Kiefer optaget af Tysklands historiske forløb især under og efter 2. Verdenskrig. Øvrige gennemgående temaer i Kiefers kunst er myter, heroiske fortællinger og historiske personer. Skabelse og destruktion, død og opstandelse, tidløshed og her og nu er tæt forbundet i hans store kompositioner med pastose farvelag og hvor der også kan indgå materialer såsom strå, sand, aske og glas.
Kiefer, Anselm (1945). German artist. In 1966 he left law studies at the University of Freiburg to study art at the academies in Freiburg, Karlsruhe and Düsseldorf. Kiefer is one of Germany's most important and most controversial modern artists.
Udvalgte værker/Selected works
"Parsifal", 1973, Kunsthaus Zürich/Museum of Art, Zurich.
Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser!
= Ypperste frelseunder! Frelse til Frelseren/Supreme Miracle of Salvation! Redemption to the Redeemer!
"Det Røde Hav", 1984-85, Museum of Modern Art, New York/"The Red Sea", Museum of Modern Art, New York.
Kirkeby, Per
Kirkeby, Per (1938-2018). Dansk geolog og multikunstner - maleri, tegning, grafik, akvareller (fra Grønland), monumentalskulpturer (røde murstensskulpturer), environments, happenings, udsmykninger, arkitektur, film og forfatterskab. Kirkebys naturvidenskabelige studier har haft betydning for hans maleri, og ses bl.a. i hans brug jordfarver - han var inspireret af Pop Art, senere af den abstrakt-ekspressionistiske malemåde, og formaterne blev større. Fra 1962-66 deltog han i happenings og arbejdede med maleri ved "Den eksperimenterende Kunstskole", Eksskolen, i København, hvor han havde Paul Gernes og Richard Winther som lærere. Kirkebys gennembrudsværk var "Trækvogn 13", 1963, udført sammen med Paul Gernes og Peter Louis-Jensen til Kunstnernes Efterårsudstilling, KE, det blev vraget af censorerne. Fra 1964-67 studerede han naturvidenskab ved Københavns Universitet, og i studietiden deltog han i geologiske ekspeditioner bl.a. til Grønland. I 1960'erne var han tilknyttet Fluxus-bevægelsen. Kirkeby deltog i 1966 i en happening i København, hvor Joseph Beuys var en af deltagerne. I 1967 arrangerede han, sammen med Nam June Paik (videokunstens fader), happenings i New York. I 1968 modtog han Akademirådets guldmedalje for yngre danske malere og billedhuggere. I 1970 skabte han "Nomadelandskab" på Louisiana i Humlebæk, rum fyldt med bl.a. sten, grene, sand, telte. I 1976 og 1993 repræsenterede Kirkeby Danmark ved Biennalen i Venedig (i 1976 sammen med Bjørn Nørgaard). Kirkeby blev knyttet til den nyekspressionistiske bevægelse i 1978 via det tyske Galleri Michael Werner i Köln. I kunstnerkredsen omkring galleriet var også Georg Baselitz, A.R. Penck og Jörg Immendorf. Udstillingen i Galleri "Michael Werner" betød begyndelsen på en international karriere for Kirkeby. Hans internationale berømmelse viser sig også ved, at han i Frankrig har fået sin kunst på frimærker. Kirkeby var gæsteprofessor ved Kunstakademiet i Karlsruhe 1978-82. Fra 1982 var han Medlem af Det danske Akademi. I 1982 og 1992 udstillede han på den prestigefyldte "Documenta" i Kassel. I 1987 modtog han Thorvaldsens Medalje. Fra 1989-2000 var Kirkeby gæsteprofessor ved Kunsthøjskolen i Frankfurt. I 1996 modtog han Henrich Steffens-prisen og i 2001 blev han af H.M. Dronningen dekoreret med medaljen Ingenio et arti, en medalje for videnskab og kunst indstiftet af Kong Christian 8.
"Vinterbilleder", dokumentarfilm af Jesper Jargil, viser processen i et Kirkebymaleri fra begyndelse til slut.
Kirkeby, Per (1938). Danish geologist and multiartist - paintings, drawings, graphics, watercolours (from Greenland), monumental sculptures (red brick sculptures), environments, happenings, decorations, architecture, film and authorship. Kirkeby's scientific studies became important for his painting, e.g. his use of earthen colours and for his solo performance series from 1967-1968, "Arctic I-III". Kirkeby was influenced by Pop Art, later the abstract expressionistic way of painting.
From 1962-66 he took part in happenings and worked with painting at The Experimental Art School, "Eksskolen", in Copenhagen, where his teachers were Paul Gernes and Richard Winther. Kirkeby's breakthrough work was "Trækvogn 13" ("handcart 13"), 1963 (executed together with Gernes and Peter Louis-Jensen) - the work was made for The Artists' Autumn Exhibition, Copenhagen, and was rejected by the judges. 
From 1964-67 he studied geology at the Copenhagen University - at university he took part in geological expeditions in e.g. Northern Greenland. In the 1960s he was connected with the Fluxus movement (an art movement noted for the blending of different artistic disciplines).
In 1966 Kirkeby took part in a happening in Copenhagen, Joseph Beuys was one of the participants. In 1967, together with Nam June Paik (the father of video art), Kirkeby arranged happenings in New York. In 1968 he was awarded The Academy Council's Gold Medal for Younger Artists and Painters. In 1976 and 1993 he represented Denmark at the Venice Biennale (in 1976 together with Bjørn Nørgaard). In 1978, through the German Gallery Michael Werner in Cologne, Kirkeby came into contact with the New Expressionist movement - the circle of artists around the gallery included Georg Baselitz, A.R. Penck and Jörg Immendorf - exhibitions in the Gallery Michael Werner meant the start of an international career for Kirkeby. From 1978-82 Kirkeby was visiting professor at the Art Academy in Karlsruhe. From 1982 he was a member of The Danish Academy.
He took part in many important exhibitions of contemporary art, including the Documenta in Kassel, where he exhibited in 1982 and 1992. In 1987 he received the Thorvaldsen Medal. From 1989-2000 he was visiting professor at the Kunsthochschule in Frankfurt. In 2001 HM Queen Margrethe II decorated him with the medal of Ingenio et arti, instituted by King Christian 8.
Kirkeby lived and worked in Copenhagen, on the Danish island Læsø and in Frankfurt am Main in Germany.
Udvalgte værker/Selected works
"Et romantisk billede", 1965, Statens Museum for Kunst/"A Romantic Picture", 1965, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Blå stakit", 1965, museum jorn/"Blue Fence", 1965, museum jorn.
"Nyt Læsø-hoved"", 1984, Statens Museum for Kunst/"New Head. Læsø", 1984, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Murstensskulptur, 1994, Ørestaden/Brick Sculpture, 1994, Ørestaden, Copenhagen.
"Uden titel (Vinterbillede)", 1995, Statens Museum for Kunst/"No title (Winter Picture)", 1995, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Anastasis" [gr. opstandelse], 1997, TRAPHOLT, Kolding/"Anastasis" [Gr. Resurrection], 1997, TRAPHOLT - Museum of Modern Art, Kolding.
Loftsmaleri, 1999, Den sorte Diamant, København/Ceiling Painting, 1999, The Black Diamond, Copenhagen.
Vindue med glasmaleri over alteret i Klosterkirken i Aarhus, 2001/Painted glass window, The Abbey Church, Aarhus, 2001.
Bronzerelieffer, 2004, Operahuset, København/Bronze reliefs, 2004, Copenhagen Opera House.
"FRAM" bronzeskulptur placeret foran ARoS. Skulpturen er en donation fra Ny Carlsbergfondet, 2008. Fram, 1892, er navnet på det skib, som blev bygget til brug for Fridtjof Nansens (1861-1930) nordpolsekspedition.
"FRAM", 2008, bronze sculpture (named after The polar ship "Fram", 1892) in front of ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark. 
Postmodernisme 1974/Postmodernism 1974
Postmodernismens rødder går tilbage til 1960'erne, hvor ideerne blev formuleret af den amerikanske arkitekt og teoretiker Robert Venturi (1925-2018), der gjorde op med videreførelsen af den funktionalistiske arkitektur, der var blevet en menneskefjendsk arkitektur, og han ønskede en menneskevenlig arkitektur, som afspejlede det moderne liv og rigdom, og der skulle anvendes kendte historiske elementer i bygningerne. I den postmodernistiske arkitektur kan f.eks. ses en funktionalistisk bygning tilføjet detaljer såsom søjler, der refererer til ældre stilarter.
Postmodernisme er et af de vigtigste begreber, som blev anvendt til at beskrive verden i slutningen af 1900-tallet, og er en samlende betegnelse for de stilretninger som opstod af resterne af den modernistiske kunst og arkitektur.
Ny Ekspressionisme og Det postmoderne Maleri kom til at dominere billedudtrykkene i 1980'erne.
Kunstnere/Artists
Robert Venturi  -  Gerhard Richter  -  Sigmar Polke  -  Guillermo Kuitca.
Postmodernistisk arkitektur/Postmodern architecture
1 Palace Abraxas "Versailles for folket", 1978-83, tegnet af Ricardo Bofill.
Palace of Abraxas "Versailles for the people" 1978-83, designed by Ricardo Bofill.
2 Hundertwasserhaus i Wien, 1982-85, tegnet af Friedensreich Hundertwasser.
Hundertwasser House
, Vienna, 1982-85
, designed by Friedensreich
Hundertwasser.
3 Den britiske ambassade i Berlin, 1994-2000, tegnet af den engelske arkitekt Michael Wilford.
The British Embassy in Berlin, 1994-2000, designed by the English architect Michael Wilford.
Lys- og rumkunst 1975/Light and Space Art 1975
Bevægelsen blev skabt af californiske kunstnere i 1970'erne. Der blev eksperimenteret med lys og rum.
Kunstnere/Artists
Flavin,  Dan (1933-1996), "Uden titel (monument for V. Tatlin) nr. 53", 1968, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Flavin, Dan (1933-1996), "Untitled (monument for V. Tatlin) no. 53", 1968, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Robert Irwin - James Turrel - Larry Bel - Maria Nordman - Douglas Wheeler - Chryssa - Stephen Antonakos.
New Image Painting 1978
En udstilling i 1978 på Whitney Museum i New York havde titlen "New Image Painting" og gav retningen navn. Julian Schnabel og David Salle var de første, der fik et gennembrud med et figurativt postmodernistisk maleri.
Kunstnere/Artists
Julian Schnabel - David Salle - Erich Fischl - Elizabeth Murray - George Condo - Jennifer Bartlett - Susan Rothenberg - Robert Moskowitz - Joe Zucker - Pat Steir - Terry Winters - Neil Jenney.
Italiensk transavantgarde 1979
Italian Transavantgarde 1979
Det var den italienske kunstkritiker Achille Bonito Oliva det opfandt begrebet Den italienske Transavantgarde til en gruppe malere, der ikke passede ind i den traditionelle forståelse af avantgarde. Kunstnerne ironiserede og kommenterede kendte kunstværker af bl.a. Chagall og værker fra renæssancen og futurismen
1980 udstillede kunstnerne på biennalen i Venedig, og det internationale gennembrud fik de på udstillingerne "A New Spirit in Painting" i London i 1981 og i Tyskland i 1982 på "documenta 7" og "Zeitgeist".
The Italian art critic Achille Bonito Oliva formed the idea of The Italian Transavantgarde - a group of painters who did not fit into the traditional understanding of avant-garde were given this name. The artists spoke ironically about and commented on works of well-known artists such as Chagall and works from Renaissance and Futurism.
In 1980 the artists exhibited at the Venice Biennale, and they got their international breakthrough at the exhibitions "A New Spirit in Painting", London, 1981 and in Germany in 1982 at "Documenta VII" and "Zeitgeist".
Kunstnere/Artists
Mimmo Paladino - Sandro Chia - rancesco Clemente - Enzo Cucchi - Nicola de Maria.
Paladino, Mimmo
"Cavallo", 2004, Il Vittoriale degli Italiani.
Paladino, Mimmo (1948). Italiensk multikunstner. Født i Paduli nær Benevento i Campania. Fra 1964-68 studerede han ved kunstskolen i Benevento "Liceo Artistico di Benevento". I 1970'erne udviklede han det figurative billedsprog, som senere sås i hans arbejder. I 1975 havde han sine første soloudstillinger på gallerierne D’Arte Duemila i Bologna og Nuovi Strumenti i Brescia. Det følgende år flyttede han til Milano, hvor han hovedsageligt fremstillede monokrome billeder. I 1980 blev han sat i forbindelse med den Italienske Transavantgarde. Han blev verdenskendt på sine arbejder, der var udstillet på Biennalen i Venedig i 1980 og på Documenta i Kassel i 1982. Under et længere ophold i Brasilien undersøgte han syntesen af katolicisme og afrikansk kultur. Han var også inspireret af den klassiske mytologi, det gamle Egypten og moderne kunst. Hans arbejder er karakteriseret ved menneskefremstillinger og organiske og arkaiske geometriske figurer. Han har udstillet på utallige museer og gallerier over hele verden.
Paladino, Mimmo (1948). Italian multiartist. Born in Paduli near Benevento, Campania. From 1964-68 he studied at the Liceo Artistico di Benevento. In the 1970s he developed the figurative imagery that later appeared in his work. In 1976 he had his first solo exhibitions at the galleries D’Arte Duemila, Bologna, and Nuovi Strumenti, Brescia. The following year he moved to Milan, where he mainly produced monochrome paintings. In 1980 he was associated with the Italian Transavantgarde. Works exhibited at the Biennale in Venice in 1980 and at Documenta in Kassel, Germany, 1982 made him world-famous. During a longer stay in Brazil he became interested in the synthesis of Catholicism and African culture. He was also influenced by classical mythology, ancient Egyptian and modern art. His work was characterized by human figures, organic and archaic geometrical forms. Paladino's work has been shown in exhibitions all over the world.
Graffiti 1980
Graffiti (graffito, ital. = indridset billede eller tekst, af graffiare = indridse). Der findes eksempler på graffiti fra før Kristi fødsel, der kan ses i eksempelvis hulemalerier, ruiner, gravkamre bl.a. i katakomberne i kirken San Sebastiano fuori le Mura i Rom og i Pompeji. I middelalderkirkerne kan ses graffiti og senere igen på monumenter og skulpturer samt på træstammer og offentlige toiletter, altsammen spor sat af personer, der ønsker at markere, at de har været på stedet.
Graffiti som hærværk er udført på andres ejendom uden tilladelse og opstod i slutningen af 1960'erne som en subkultur i USA som et af elementerne i hiphop kulturen. Graffiti kom til Danmark i begyndelsen af 1980'erne, og er velkendt i form af maling på bygningsfacader, overmalingen af S-tog, jernbanebroer etc.

Graffiti er hovedsageligt en ulovlig visuel kommunikation i form af især murdekorationer bestående af ord, symboler eller billeder spraymalet på offentlige steder af anonyme enkeltpersoner eller grupper, og kan ses som udtryk for en antisocial opførsel, at skabe opmærksomhed omkring sig selv, at søge spænding på egen og andres bekostning, ikke mindst økonomisk, da ofrene for graffitihærværk bruger store summer for at få fjernet de ulovlige dekorationer.

TTP = tags, throw-ups og pieces og er betegnelsen for nutidens form for graffiti.
Tags
= bogstaver, signatur, øgenavn, malet eller sprayet i én farve og i skarp kontrast til baggrunden og signalerer til andre i miljøet at dette er "NNs" territorium. 
Throw-ups = store fyldige farvelagte bogstaver ofte med sorte konturer.

Pieces = masterpiece (mesterværk), dvs. selve det store tidkrævende komplekse mangefarvede billede med rumeffekter. Er det malet på et bygningsværk, der er vanskeligt tilgængeligt, og tillige tager sig godt ud, giver det respekt til ophavsmanden. I subkulturen er der en slags lov om, at man ikke overmaler andres billeder.
Graffiti som kunstværk er udført af en talentfuld graffitimaler på andres ejendom med tilladelse eller på lærred og mod betaling.
Graffitikunstnere fra East Village i New York blev lynhurtigt berømte, da de fik mulighed for at udstille på kendte amerikanske gallerier og fik mediernes og kritikernes bevågenhed. 
Kunstnere/Artists
Kenny Scharf - Jean-Michel Basquiat - Keith Haring.
Lovlig graffiti udført for private af den professionelle graffitimaler og tatovør Jacob Bjørk.  Ulovlig graffiti, New York Subway, 1987.
Arles
Marseille
Marseille
Paris
Die Neuen Wilden 1982
The New Savages/New Fauves 1982
Navnet "Die Neuen Wilden" fik kunstnerne i forbindelse med udstillingen "Les Nouveaux Fauves - Die Neuen Wilden", 1980, der blev vist i Aachen.
The name "Die Neuen Wilden"/The New Wilde/New Fauves) was given to the artists in connection with the Aachen exhibition "Les Nouveaux Fauves - Die Neuen Wilden", 1980.

Die Neuen Wilden betegner tyske nyekspressionistiske malere. De fik deres gennembrud i 1982 på udstillingen
"Zeitgeist" i Berlin og på "documenta 7" i Kassel

Berlin: Salomé - Rainer Fetting - Helmut Middendorf - Bernd Zimmer - Luciano Castelli - Elvira Bach - Ina Barfuss - Martin Kippenberger - Bernd Koberling - Anne Jud - Berthold Schepers - Rolf von Bergmann - Peter Robert Keil
Köln: Hans Peter Adamski - Peter Bömmels - Walter Dahn - Georg Jiri Dokoupil - Gerard Kever - Gerhard Naschberger - Leiko Ikemura - Stefan Szczesny - Volker Tannert
Hamborg: Werner Büttner - Albert Oehlen - Markus Oehlen
Dresden: A.R. Penck
Düsseldorf: Moritz Reichelt - Horst Gläsker - Martin Kippenberger
Sydtyskland: Franz Hitzler - Siegfried Kaden - Felix Pfefferkorn - Peter Vogt - Troels Wörsel
Østrig: Sigfried Anzinger - Erwin Bohatsch - Herbert Brandl - Gunter Damisch -
Thomas Reinhold - Hubert Scheibl - Hubert Schmalix
Schweiz: Martin Disler - Aleks Weber - Tarcisi Cadalbert
De nye malere har været gode til at markedsføre sig selv. De har sat sig i offentlighedens søgelys på en radikal og direkte måde ved fælles- og enkeltudstillinger, publikationer og interviews. 

Det ny maleri har ikke noget manifest og der er ingen internationale tendenser i billedproduktionen, men der er tale om en national orienteret produktion. Kunstnernes egne kommentarer til billederne skaber mere usikkerhed end afklaring omkring eventuelle hensigter med billedfremstillingen:
Gerard Kever : "Det dummeste spørgsmål man kan stille til vores billeder er, hvad de skal betyde". "Indhold i traditionel forstand findes egentlig slet ikke for os".
Walter Dahn: "Bagved ligger ingen rationel forstand, heller ingen vilje til at oplyse andre om verden, ingen didaktik".
H.P. Adamski: "Vores arbejde kan ikke defineres klart, ikke indordnes".

Gerhard Naschberger: "Vores billeder er ingen forlængelse af kunsthistorien. Det er intet nyt maleri".
Alting kan betyde alting, der er lagt op til flertydighed.


I begyndelsen af 1980'erne var nogle af hovedcentrene stabiliseret omkring denne nymaleriske bevægelse: New York, Berlin, Köln og Milano, fælles herfor er, at der tilstræbes en grim æstetik, en visuel provokation.
Det ny maleri er billedproduktion mere end maleri, hvorfor kulturanalyse er vigtig (Jean Baudrillard, Mario Perniola, J.F. Loytard). 

Det er i det postmoderne samfund vanskeligere at tillægge noget en sikker og fast mening, der tages ikke stilling, der er mangel på arrangement, men en selvcentrering, en narcissistisk kultur.
To til tre kunstnere kan arbejde indenfor en speciel problematik. Der lægges afstand til tidligere kunstnerpersonligheder, kunstneren har ikke nogen egen stil, maler helt forskelligt hver gang, det ny maleri kan ikke sættes på nogen formel.

Imidlertid kan nogle stikord anvendes om stilen:
Store lærreder. Kraftige brede vilde penselstrøg. Stærke farver. Det figurative. Anonymitet. Kraftige konturer. Lange billedtitler. Små fortællinger i små utopiske rum. O-punkts-æstetik, bevæger sig ikke rigtig nogen steder hen. Nomadisk position (at skifte stil). Unaturlig. Seksualitet. Kropsfiksering. Udveksling (f.eks. tale, seksualitet). Ekshibitionisme. Gestikulering. Sort humor. Bogstavelighed. Associationer. Automatisme/spontanitet. Ikke-politisk, ikke kamplyst.
Berlin  Berlin-malerne er inspireret af de tyske ekspressionister fra begyndelsen af 1900-tallet.
"Die Moritz Boys":
Helmut Middendorf (1953). Tysk ny vild maler. Fra 1973-79 studerede han under Karl-Horst Hödicke på Universität der Künste i Berlin. I 1977 var Middendorf medstifter af "Galerie am Moritzplatz" i Berlin-Kreuzberg. Rockkulturen, byen, stammeromantik (á la Gauguin). "Ghosttrain", "Electric night".

German Neo-Expressionist. From 1973-79 he studied under Karl-Horst Hödicke at Universität der Künste Berlin (The College of Fine Arts). Middendorf was in 1977 co-founder of "Galerie am Moritzplatz" in Berlin-Kreuzberg.

"Flydrøm", 1982, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Airplane Dream", 1982, The Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

Salomé (Wolfgang Ludwig Cihlarz) (1954).
Rainer Fetting (1949). Kraftig kropsfiksering. Gestikulering. Inspireret af den tidlige ekspressionisme. "Ricky", "Van Gogh und Maur", "Jægerne", "Den skaldede Salomé". Maler sig selv.
Bernd Zimmer (1959).
Salomé
Salomé/Castelli: "Tiere"Udstilling af haute couture skabt af Erik Mortensen, (Huset Pierre Balmain), august 1989, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg.
Salomé/Castelli: "Tiere" (Amimals). Exhibition of haute couture by Erik Mortensen, (The house of Pierre Balmain), August 1989, at KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, Denmark.
Salomé (Wolfgang Ludwig Cihlarz), (1954). Tysk kunstner, født i Karlsruhe. Han er uddannet som bygningskonstruktør. I 1973 flyttede han til Berlin, hvor han engagerede sig i homoseksuelles rettigheder i "Rosa Winkel" (den lyserøde trekant, som homoseksuelle i koncentrationslejrene skulle bære. Trekanten er blevet et internationalt symbol for homoseksuelles rettigheder og Gay Pride parade). Han tog navnet Salomé*, han stod model for kunstnere, hvilket inspirerede ham til selv at begynde at tegne - sig selv, hans selvfremstillinger gav ham adgang til kunstakademiet i Berlin (Hochschule der Künste), hvor han studerede fra 1974-80 under Ulrich Knipsel, senere blev han Meisterschüler hos neoekspressionisten Karl Horst Hödicke - en Meisterschüler arbejder med sit afgangsprojekt, et undervisningsforløb af et års varighed, hvor der arbejdes med et selvvalgt projekt under vejledning af en ekspert inden for den valgte disciplin. I 1977 grundlagde han sammen med Helmut Middendorf, Rainer Fetting og Bernd Zimmer selvhjælpsgalleriet am Moritzplatz i bydelen Kreuzberg i Berlin, hvor der blev skabt en ny bykultur, medlemmerne af galleriet blev kaldt "De unge vilde" ("Die Jungen Wilden" deres stil for Neoexpressionismus). Salomé begyndte nu på selvmanifestationer og performances. I et gestikulerende ekspressivt maleri viser han eksistentielle og moralske konflikter som eksotiske outsidere og randeksistenser, han tematiserer erotisk voyeurisme, han fremstiller sin homoseksualitet, sig selv og sin ven, hans narcissisme og ekshibitionisme er ikke provokation for provokationens egen skyld, den handler om forståelse af mennesker, han udlever i sin kunst, den frihed, han ikke har i samfundet. I 1980 fik han sit gennembrud med udstillingen "Heftige Malerei" i udstillingsbygnigen Haus am Waldsee i Berlin. I 1982 blev Salomé inviteret til at deltage i "documenta 7" i Kassel af kunsthistorikeren Rudi Fuchs, der var udnævnt til kunstnerisk leder af documenta dette år - documenta-udstillingen er afholdt hvert 7. år siden 1955.
I perioden 1983-99 pendlede Salomé mellem New York og Berlin, fra 1999 har han boet og arbejdet i Berlin. 
Salomé har udført billeder i stil med
Monet bl.a. "Wasserstück - Seerosen".
*Navnet Salomé, Matthæusevangeliet, 14,6-12:
"Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias' datter [Salome] for selskabet og betog Herodes, så han svor på at ville give hende, lige meget hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor siger hun: "Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad!" Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det."
Salomé (Wolfgang Ludwig Cihlarz), (1954). German artist, born in Karlsruhe. He was trained as a structural draughtsman. I 1973 he went to Berlin, where he was engaged in e.g. homosexual rights movement (Rosa Winkel/the pink triangle). He took the name Salomé*, he posed for artist, which inspired him to begin drawing - himself, he was admitted to the academy because of his self-representations. From 1974-1980 he studied at the Academy of Art in Berlin (Hochschule der Künste/HdK) under Ulrich Knipsel, later he became Meisterschüler under the Neo-Expressionist Karl Horst Hödicke - a Meisterschüler worked on his self-elected final project under the supervision of an expert within the chosen discipline. In 1977 Salomé together with Helmut Middendorf, Rainer Fetting and Bernd Zimmer, founded the Moritzplatz Self-Help Gallery in Berlin-Kreuzberg, a new city culture was created, and the members of the gallery were called "The Young Wild Ones" ("Die Jungen Wilden", and their style Neoexpressionismus).
Salomé began work on his self-manifestations and performances. In expressive paintings he depicted existential and moral conflicts e.g. exotic outsiders - he thematized erotic voyeurism, he depicted his homosexuality, himself and his friend, his narcissism and exhibitionism were not provocation for provocations sake, they were attempts towards understanding of human sexuality. In 1980 Salomé got his breakthrough at the exhibition "Heftige Malerei" (violent painting) in Haus am Waldsee in Berlin. In 1982 he was invited to participate in "documenta 7" in Kassel by the arthistorian Rudi Fuchs, who was appointed artistic director of that year's Documenta.
In the period 1983-99 Salomé commuted between New York and Berlin. Since 1999 he has lived and worked in Berlin.
Salomé has created
Monet-like paintings e.g. "Wasserstück - Seerosen".
The name Salomé, Matthew 14:6-12:
"But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias [Salome] danced before the company and pleased Herod, so that he promised with an oath to give her whatever she might ask. Prompted by her mother, she said, "Give me the head of John the Baptist here on a platter." And the king was sorry, but because of his oaths and his guests he commanded it to be given. He sent and had John beheaded in the prison, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. And his disciples came and took the body and buried it, and they went and told Jesus."
Köln Köln-malerne havde hentet inspiration fra de italienske transavantgarde-kunstnere.
"Mülheimer Freiheit":
Hans Peter Adamski (1947).
Peter Bömmels (1951).
Georg Jiri Dokoupil (1954). Tjekke bosat i Tyskland. Nomadisk position, skifter position hele tiden. "Gud vis mig dine æg", "Fostervand", "Læseren".
Gerard Kever (1956). Pikant seksualitet. Kristus.
Gerhard Naschberger (1955-2014).
Walter Dahn (1954). Bogstavelighedsmaleri. "Tilhører", "Rygerben", "Kæderyger".
Hamborg Hamborg-malerne var i deres realisme tæt på Berlin-malerne, men hvad angår ironi og satire lægger de sig op ad Köln-malerne.
Werner Büttner (1954). Sort humor. "Ins Kino Onanieren", "Badende russer 2".
Albert Oehlen (1954).
Markus Oehlen (1956).
Dresden
Penck, A.R.
Penck, A.R. (1939-2017) blev født i Dresden i Sachsen som Ralf Winkler. Tysk maler, grafiker, tegner og skulptør. Efter luftangrebet på Dresden under 2.verdenskrig i 1945 fandt han i ruinerne en bog om impressionistiske malere, hvilket blev et vendepunkt for ham. Fascinationen af det han så og læste førte til, at han besluttede sig for at blive kunstner. Han boede i Østberlin da byen blev delt af muren. I begyndelsen af 1960'erne var han tilhænger af det socialistiske system skønt hans tilgang til kunst var langt fra den officielle socialrealisme, og han arbejdede som uofficiel kunstner. Fra 1961 og fremefter udviklede han sine velkendte "tændstikmænd". I 1969 ignorerede han udstillingsforbuddet i vest og udstillede i Vestberlin på Galleri Michael Werner under pseudonymet A.R. Penck. I midten af 1970'erne fik han kontakt med den Vesttyske maler Jörg Immendorff. Og sammen med Jörg Immendorff, Georg Baselitz og Markus Lüpertz havde han sit udgangspunkt i den ny ekspressionisme. Penck blev senere en af de væsentligste repræsentanter for "ny figuration".
I 1980 blev Penck af kommuniststyret anset for at være systemkritiker og tvunget i eksil, og han bosatte sig i Köln. Siden da måtte han præsentere sine værker under pseudonymer (Mike Hammer, Tancred Mitchell, Theodor Marx og Y) for at beskytte dels sig selv mod censur og dels bidrage til myten om sin egen kompleksitet.
Penck skabte et universelt sprog som nedbrød alle grænser mellem mennesker. Under påvirkning af sit lands deling udførte han værker, der indeholdt symboler og former som kendes fra forhistoriske hulemalerier og klippemalerier.
Penck, A.R. (1939-2017) was born in Dresden, Saxony as Ralf Winkler. German painter, graphic artist, draughtsman and sculptor. After the bombing of Dresden in 1945, he found in the ruins a book on Impressionism, which became a turning-point in his life and made him decide to become an artist. He lived in East Berlin after the post-war division of Germany. In the early 1960s he was still a supporter of the socialist system, but his approach to art was far from the officially sanctioned Socialist Realism, and he worked entirely as an unofficial artist. From 1961 onwards he developed the "stick figures" for which he is best known. In 1969, ignoring official prohibition, he exhibited for the first time in the West, in the Michael Werner Gallery in Berlin, under the pseudonym A.R. Penck. In the mid-1970s he made contact with the West German painter Jörg Immendorff. And together with Jörg Immendorff, Georg Baselitz and Markus Lüpertz he has his starting point in the New Expressionist movement. Penck later became one of the foremost exponents of the "new figuration".
In 1980 Penck was considered a dissident under the communist regime and forced into exile, and he settled in Cologne. Since then, he had to present his work using an alias.
He used different pseudonyms
(Mike Hammer, Tancred Mitchell, Theodor Marx and Y) for two reasons: to protect himself angainst State censorship and to contribute to the myth of his own complexity.
Penck created an universal language
that breaks down all the borders between people. And influenced by his country's division he made works containing symbols and shapes that seem to be found in prehistoric cave and rock paintings.
Udvalgte værker/Selected works
"Verdensbillede", 1961, Kunsthaus Zürich/"Weltbild", 1961, Museum of Art Zurich.
"Uden titel", 1968, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Untitled", 1968, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Uden titel", 1974, Kunsthaus Zürich/"Untitled", 1974, Museum of Art Zurich.
"TRR", 1982, Kunsthaus Zürich/"TRR", 1982, Museum of Art Zurich.
Sydtyskland
Wörsel, Troels
Wörsel, Troels (1950-2018), dansk international maler og grafiker født i Aarhus og død i Köln. I 1974 bosatte Wörsel sig i München og flyttede senere til Köln. I 1995 bosatte han sig i Pietrasanta i Toscana, Italien. I 1995 modtog Wörsel Eckersbergs Medalje, og i 2002 blev han hædret med den store nordiske Carnegie Art Award, og i 2004 modtog han Thorvaldsens Medalje.
I 2007 var Wörsel Danmarks repræsentant ved biennalen i Venedig, udstillingen blev senere vist på Statens Museum for Kunst.
Wörsels værker er repræsenteret på danske og udenlandske museer bl.a.
MoMA, Museum of Modern Art, New York.
Udvalgte værker/Selected works
"Uden titel", 1985, Statens Museum for Kunst/"Untitled", 1985, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Morbido", 1996, Statens Museum for Kunst/"Morbido", 1996, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Uden titel", 2009, Statens Museum for Kunst/"Untitled", 2009, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Le Rêve", 2011, Statens Museum for Kunst/"Le Rêve", 2011, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
De danske nyekspressionistiske/vilde malere
Maj 1982 sås den første danske manifestation af det nye maleri i udstillingen
"Kniven på hovedet", Tranegården (nu Tranen) i Gentofte.
Sten-Knudsen, Nina (1957)
Dansk maler og grafiker. Uddannet på Akademiet 1977-82.
Kunstværker/Works of Art
"Yeibi chai", 1983, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Hesten", 1984, Statens Museum for Kunst/"The Horse", 1984, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"En god dag at dø II", 1984, Horsens Kunstmuseum/"A good day for dying II", 1984, Horsens Art Museum, Denmark.
"Nerthus II", 1988, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Mono Blues", 1991, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Random Walk", 1995, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Mnemonic. Nude Ascending a Staircase", 1998, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Just give me my Equality", 2004-2005, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Dette er hvad jeg så", 2010, Horsens Kunstmuseum/"This is what I saw", 2010, Horsens Art Museum, Denmark.
Odde, Knud (1955)
Billedkunstner og tidligere bassist i bandet "Sort Sol".
Kunstværker/Works of Art
"Portræt af H.K.H. Kronprins Frederik", 1992. Privateje.
"Verklärte Nacht (Jugend)", 1996, TRAPHOLT, Kolding.
Portræt af Reddersen, 1998, TRAPHOLT, Kolding.
Frandsen, Erik A. (1957)
Dansk maler og grafiker. Medstifter af Værkstedet Værst fra 1981 sammen med Christian Lemmerz, og senere kom Lars Nørgård til.
Kunstværker/Works of Art
"Komposition. Grønt maleri med Pirelli-dæk og Continental-dæk", 1987, ARoS Aarhus Kunstmuseum.

"Composition. Green painting with Pirelli-tires and Continental-tires", 1987, ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.

Fra Bruxelles-serien, 1991, Statens Museum for Kunst.
From the Brussels Series
, 1991,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"24", 1995, kvindeskød nedsænket i en skål yoghurt, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Body Drawings", 1996, Statens Museum for Kunst/National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Pinseliljer i agurkeglas", 2002, Horsens Kunstmuseum.
"Narcissus in Cucumber Jar", 2002, Horsens Art Museum, Denmark.
"Tulipaner i syltetøjsglas", 2002, Horsens Kunstmuseum/"Tulips in Jam Jar", 2002, Horsens Art Museum, Denmark.
"Mælkebøtte i drikkeglas", 2002, Horsens Kunstmuseum.
"Dandelion in Drinking Glass", 2002, Horsens Art Museum, Denmark.
"Undressing", 2002, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"Hvedeaks i urinflaske", 2004, Horsens Kunstmuseum.
"A Stalk of Wheat in a Urine Bottle", 2004, Horsens Art Museum, Denmark.
"Anette og Maiken, Lissabon", 2006, Horsens Kunstmuseum.
"Stålblomster", 2006, Horsens Kunstmuseum.
"Laika på Bøsøre", 2006, Horsens Kunstmuseum.
"Blomster", 2007, Horsens Kunstmuseum/"Flowers", 2007, Horsens Art Museum, Denmark.
"Drengen", 2007, Horsens Kunstmuseum/"The Boy", 2007, Horsens Art Museum, Denmark.
Neonlampe, 2008, Horsens Kunstmuseum/Neon Lamp, 2008, Horsens Art Museum, Denmark.
"Pinocchio", 2009, ARoS Aarhus Kunstmuseum/ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Pige, Arizona", 2012, Horsens Kunstmuseum/"Girl, Arizona", 2012, Horsens Art Museum, Denmark.
Bonde, Peter (1958)
Dansk maler og grafiker. Uddannet ved Akademiet 1976-82, professor samme sted fra 1996.
Kunstværker/Works of Art
"Hell", 1990, Statens Museum for Kunst/National Gallery of Denmark.
"Pissss offf", 1992, ARoS, Aarhus Kunstmuseum/ARoS Aarhus Museum of Art.
"Bang You're dead", 1996, ARoS, Aarhus Kunstmuseum/ARoS Aarhus Museum of Art.
Ellegaard, Inge (1953-2010)
Dansk maler og grafiker. Uddannet på Skolen for Brugskunst i København 1972-76 og Akademiet 1976-82.
Kunstværker/Works of Art
"Diane på kirkegården I-III", 1990, Statens Museum for Kunst.
"Diana at the Cemetery I-III", 1990, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"To roser", 2010/"Two Roses", 2010.
"Storbyens jungle nr. 2". Sofistikeret kvindefremstilling. "Frokost i det grønne", parafrase over Manet. "Udskænkning af mælk og spejlvendt". "King and Queen surrounded by swift nudes", "Hvide nætter", "Juno med lange fingre".
Jensen, Berit (1956)
Dansk maler og grafiker. Uddannet ved Akademiet 1978-83.
Kunstværker/Works of Art
"Energi som forføres i lyset", 1982, Statens Museum for Kunst.
"Energy Seduced in Light", 1982,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Land arsenalet", 1987, Horsens Kunstmuseum.
"The Land Arsenal", 1987, Horsens Museum of Art, Denmark.
"H.C. Ørstedsparken - en rød beskidt klud". "Succubus 2", "I den fri stil som Picassos Guernica", "Reparation af en cirkel med en spiral", "Accept/Woher hast du deine Bilder", "Vogn og boomerang", "Energi som forføres i lyset", "Hvorfor er jeg så transfattig".

Dahlin, Dorte (1955)
Dansk maler og grafiker. Uddannet på Akademiet 1978-84. Det lille rum. Det erotiske.
Kunstværker/Works of Art
"Ostebillede", "Stormfulde højder", "En øjeblikkelig spegepølse", "Hende damen der", "Kamel og ufo", "En hvis hoved eksploderer", "Bøddel og offer", "Schnelleben", "Schnelleben I" (Dahlin og Sten-Knudsen). "Poserede for Tatlin".

Jensen, Søren (1957)
Dansk billedhugger og fotograf. Uddannet ved Akademiet 1978-86. Rektor ved Det Fynske Kunstakademi fra 1999.
Kunstværker/Works of Art
"Uden titel", 1985, Statens Museum for Kunst/"Untitled", 1985, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Carstensen, Claus (1957)
Dansk maler, grafiker og forfatter. Uddannet på Akademiet 1977-83 og professor samme sted 1993-2002.
Kunstværker/Works of Art
"nom de guerre/nom du père", 1997, Statens Museum for Kunst/National Gallery of Denmark.
"Le plaisir du texte nr. 1 og 2", "Kong Paul og palisadefortet", "Incident in Cairo", "Girl with violet eyes", "Tank",

"Splintstorm", "Malstrøm/tegnstrøm", "Den talende krop eller tegnenes fødsel 5 og 6", "Sun with violet eyes".

Carlsen, Peter (1955)
Dansk kunstner.
Kunstværker/Works of Art
"Anker Jørgensen", 1996, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.

"Anker Jørgensen", [former Danish Prime Minister], 1996, The Museum of National History, Frederiksborg Castle.

"Danmark 2009", 2009, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Dansk version af Delacroixs billede "Friheden fører folket på barrikaderne".
"Denmark 2009", 2009, The Museum of National History, Frederiksborg Castle. Danish version of Delacroix's painting
"Liberty Leading the People".
"Maler og model", "Klokken er mange, bøgerne brænder, bomberne tikker" (sammen med Claus Carstensen). "Maleren med den erigerede pensel".

Nørgård, Lars (1956)
Dansk maler og grafiker. Café Nørgård, Statens Museum for Kunst, er navngivet efter og indrettet af Nørgård og udsmykket med hans kunst og design - duge, menukort, tehætter (som kan købes) etc.
Kunstværker/Works of Art
"De tre gratier", 1985, Statens Museum for Kunst.
"The Three Graces", 1985, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Larks' Tongues", 2005, ARoS, Aarhus Kunstmuseum/ARoS Aarhus Museum of Art.

Ravn, Lars (Hansen) (1959)
Dansk autodidakt maler, grafiker, keramiker og billedhugger. Født i Ålborg. I 1980 blev der afholdt en udstilling af den danske maler og billedhugger Peter Louis-Jensen på Vejle Kunstmuseum, Ravn var Louis-Jensens assistent, og mødet var af afgørende betydning for Ravn. Senere samme år studerede han kunst på Holbæk Kunsthøjskole. Ravn var i begyndelsen af 1980'erne en af de Unge Vilde. I 1980'erne udviklede han et unikt billedsprog - figurative billeder med lyse farver, symboler, ornamenter og humor, han yndlingsemne var erotiske billeder.
I 1990 skabte han årets Tivoli Plakat og i 1996 plakaten til Copenhagen Jazz Festival. Siden 1990'erne har Ravn modtaget adskillige dekorationsopgaver. Ravn er medlem af "Akademiet For De Skønne Kunstner".
Ravn, Lars (Hansen) (1959). Danish self-taught painter, graphic designer, ceramic artist and sculptor. Born in Aalborg, Northern Jutland.
In 1980 an exhibition of the works of the Danish painter and sculptor
Peter Louis-Jensen was held at the Vejle Museum of Art, and Ravn became Louis-Jensen's assistant - the meeting was of decisive importance to Ravn. Later that year he was studying art at Holbæk Kunsthøjskole (High School of Art), Denmark. 
Ravn was at first connected with Die Neue Wilden (New Wild Painters or Neo-Fauves of the 1980s).
In the late 1980s he developed his art and created a unique imagery - figurative paintings, bright colours, symbols, ornamentation and humour - his favorite subjects were erotic paintings.
In 1990 he created the Tivoli-poster and in 1996 Copenhagen Jazz Festival-poster.
Since 1990 quite a few decoration tasks had been executed by Ravn e.g. a Flower Frieze for Carlsberg Brewery in Copenhagen. Ravn is member of The Royal Danish Academy of Fine Arts.
Kunstværker/Works of Art
"Hvid kanin", 1989, TRAPHOLT, Kolding/"White Rabbit", 1989, TRAPHOLT, Kolding, Denmark.
"Beirut", "Fuglekvidder", "Lys", "Røven over vandskorpen", Spanking", "Pølseskæreske", "Cream", "Temperaturmåler" (sammen med Berit Jensen), "Tre snapfotos", "En finger i næsen og en strik om halsen", "Iagttagende spejder", "Mellem muren".
Nielsen, Kehnet (1947)
Dansk maler og grafiker.
Kunstværker/Works of Art
"Kniven på hovedet", "TV dans", "Stilleben", "Transistor", "Tidens slager er sjælenes melodi", "Filosof møder det irreversible", "Erindringsspor I og II", "Hammertræ", "Tidsakse", "Adskilte sensationer".

Abrahamsen, Anette (1954)
Født i Norrköping. Maler og grafiker. Uddannet på Akademiet 1978-83. Tegneserieagtige billeder. Erotik. Forførelsen spiller en stor rolle.
Kunstværker/Works of Art
"Surfing Bird", "Quite-Ox", "Vinden blæser og jeg har dræbt tre ulve I og II", "Runner up", "Art of Seduction I-III", "Salome", "Woman with snake", "El cuento sobre el y el significativo".
Lemmerz, Christian
Alter, 2012, Lyngby Kirke/Altar, 2012, Lyngby Church.
Fotografierne er anvendt med Christian Lemmerz' tilladelse/
The photos are used with Christian Lemmerz' permission.
Lemmerz, Christian (1959). Billedhugger, grafiker og performancekunstner, blev født i Karlsruhe, uddannet på Kunstakademiet i Carrara fra 1978-82 og på Det Kgl. Danske Kunstakademi fra 1983-88, var en af "De unge Vilde" kunstnere. I sin kunst er Lemmerz optaget af livets forgængelighed. Han debuterede på "Der Ring des Nibelungen", værkstedet Værst, København i 1982. Han blev landskendt i 1994, da han på Esbjerg Kunstmuseum udstillede sammensyede grisekroppe anbragt i glasmontre. På ARoS' udstilling "Fairytales Forever", 2005, udstillede han en forrådnet havfrue i marmor. På udstillingen "God" på Galleri Faurschou, 2006, var hovedværket en sønderbombet model af København.
Udvalgte værker/Selected works
"Uden titel", 1984, Horsens Kunstmuseum/"No Title", 1984, Horsens Museum of Art, Denmark.
"Schein und Schönheit. (Seele)", 1984, ARoS Aarhus Kunstmuseum/ARoS, Aarhus Museum of Art.
"Afasi I", 1986, Statens Museum for Kunst/"Aphasia I", 1986, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"UT 4", 1987, ARoS, Aarhus Kunstmuseum/ARoS Aarhus Museum of Art.
"Gestalt (Todesfigur)", 1987-88, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Figure (Death)", 1987-88, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Psyke 1-3", 1988, Horsens Kunstmuseum/"Psyche 1-3", 1988, Horsens Museum of Art, Denmark.
"Uden titel", 1988, Horsens Kunstmuseum/"No Title", 1988, Horsens Museum of Art, Denmark.
"Valium", 1988/89, Horsens Kunstmuseum/Horsens Museum of Art, Denmark.
"Tvehoved", 1989, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Double Head", 1989, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Der Zwilling" (Tvillingen), 1997, Horsens Kunstmuseum/"Der Zwilling" (The Twin), 1997, Horsens Museum of Art, Denmark.
"Selbst (Suicide terrorist)", 2000-2002, Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
"City of God", 2006, Horsens Kunstmuseum. Model af et sønderbombet København inden for voldene. På videoværket på væggen "CPH. The Final Solution", 2006, bevæger et kamera sig hurtigt hen over karton-modellen af det bombede København. Lydsiden er Jimi Hendrix' "The Star-Spangled Banner" og lyd af bombefly.
"City of God"
, 2006, Horsens Art Museum, Denmark.
1 "Todesfigur", 1987-88, foran Horsens Kunstmuseum/in front of Horsens Museum of Art, Denmark.
2 "Adam-Kadmon" 2000, Pustervig, Århus. Adam-Kadmon er et hebr. sindbillede på menneskeheden/urtypisk menneske, det himmelske ikke-syndige menneske. Se Århus Fotos.
"Adam-Kadmon", the Primordial Man, 2000, Pustervig, Aarhus. See Aarhus Photos.
3 "Madonna (Darfur)", 2008, Søndergade, Horsens. Skulpturen kan beskrives som en píeta dvs. Jomfru Maria med Jesu afsjælede legeme, her er der dog tale om et dødt spædbarn og ikke den døde Jesus nedtaget fra korset. "Darfur" refererer til hungersnøden i Afrika.

"Madonna (Darfur)", 2008, the pedestrian street Horsens. The sculpture can be described as a piéta, Virgin Mary holding her deceased son, here, however, it is a dead new born infant and not the dead Jesus taken down from the cross. "Darfur" refers to the famine in Africa.

4 "Adam", 2016, Søndergade, Horsens. Skulpturen er overordnet et minde for krige og lidelser og specifikt for ofrene for massakren i 1994 i Rwanda i det centrale Afrika, der kostede over 800.000 mennesker, primært tutsier, livet.

"Adam", 2016, the pedestrian street Horsens. The sculpture is generally a war memorial reflecting human sufferings and specific a memorial to the victims of the Rwandan genocide of 1994, where more than 800,000 civilians, primarily Tutsi, were killed.

5 "Hyæne med barn", 2016, Søndergade, Horsens/"Hyena with Child", 2016, the pedestrian street Horsens.
Toubro, Elisabeth
"Torvenes Brøndsløjfe" kaldet "Vanddragen", 2003, Store Torv foran Aarhus Domkirke. Skulpturen blev fjernet i maj 2020.
Toubro, Elisabeth (1956). Billededhugger født i Nuuk, kom til Danmark som 17-årig. Uddannet ved Kunstakademiet 1982-86 under Hein Heinsen. Lektor ved Akademiet fra 1992-94. Fra 1995 Forsker ved Center for Urbanitet og Æstetik ved Københavns Universitet.
Billedhuggerne i 1980'erne var optaget af filosofiske debatter om det postmoderne samfund, og interesserede sig for formen og det æstetiske element i kunsten (modsat de samtidige Unge Vilde). Skulpturen skulle læses som en fortælling. Kunsten var kunst for kunsten egen skyld. 
Eksempler på Toubros arbejder:
Vandkunsten "Torvenes Brøndsløjfe" kaldet "Vanddragen" tidl. på Store Torv i Århus, er en af de lange skulpturer, som kunstneren er kendt for. Hun arbejder i træ, jern, glasfiber, stål, gips og granit. "Hyldest til Donald Judd", (1986). "Apollo og Daphne" (1992) 6 m lang. "Konstruktion af en mulig om end løsagtig skulptur", 19 m lang. "By-Fraktal", skulptur på Søren Kierkegaard Plads ved "Den Sorte Diamant" i København. Skulpturinstallationen "Golems øer" i Kunsthallen på Brandts Klædefabrik.
Toubros skulptur "Torvenes Brøndsløjfe" kaldet "Vanddragen" tidl. på Store Torv i Århus er siden indvielsen i 2003 blevet heftigt debatteret. Nogle byrådspolitikere har ønsket den fjernet fra Store Torv, det samme har været ønsket fra hundrede århusianere eller andre, der kommer i byen. Der er bl.a. blevet sagt om skulpturen: "Den kan være vejspærrer, der hvor jeg bor", "Den skal stå i kunstnerens egen baghave". (Citater fra Østjyllands Radio 17.11. og 18.11.2004). "Den er så grim, at den næsten ligner et pissoir" (Erik Meistrup, kunstkritiker, tv2 Østjylland, 18.11.2004).
"Vanddragen hører til på Store Torv, og der skal den blive. Det fastslår hovedsponsoren Statens Kunstfond og kunstneren Elisabeth Toubro, efter at byens politikere nu har foreslået at flytte Vanddragen til ARoS".
Elisabeth Toubro kalder Århus Stiftstidendes dækning af sagen for en hetz. "Den skulptur er lavet til Store Torv, den hører til på Store Torv, og det er en fantastisk god skulptur på Store Torv. Jeg har ikke mere at sige til det overhovedet. Resten må I diskutere ovre i Århus, siger hun, og påpeger, at vandkunsten blev valgt af 24 ud af 27 stemmer i byrådet". (Citater fra Århus Stiftstidende, 18.11.2004).
I september 2005 besluttede Byrådspolitikerne at flytte Vanddragen, en flytning der vil koste 5-7 millioner, skulpturen kostede 4,5 millioner, hvoraf Statens Kunstfond bidrog med 3,7 millioner. Oplysninger om prisen for flytningen har betydet, at et flertal nu ønsker, at Vanddragen skal blive på Store Torv, ifølge Epinions måling. Rådmand Flemming Knudsen har udtalt "... og træer kan plantes for at give Store Torv et bedre indtryk", Knudsen har hele tiden ment, at Vanddragen skal blive på Store Torv (Århus Stiftstidendes Netavis, 10. september 2005).
I 2019 ser det ud til, at der omsider er en beslutning omkring skulpturen, da rådmand Bünyamin Simsek ønsker Vanddragen flyttet fra Store Torv. En mulighed kunne være at placere den i Aarhus Ø, eller måske et helt andet sted i byen. Simsek har sat sin forvaltning til at regne på prisen for en flytning af den, efter hans ytring, skæmmende skulptur.
På et byrådsmøde i januar 2020, blev det besluttet at Vanddragen, populært betegnet byens største pissoir, skal væk fra Store Torv og køres i depot, og den forventede regning herfor bliver omkring en million kroner.
Trampedach, Kurt
en ener i dansk kunst, en outsider, der ikke kan sættes i bås,
en ekspressiv naturalist, der var vild før De Unge Vilde
Trampedach, Kurt (1943-2013). Dansk maler og tegner. Portrætter, hyperrealistiske skulpturer.
I 1964 uddannet som maler (håndværker). 1963-69 uddannelse på Akademiet, undervist af Dan Sterup-Hansen og Søren Hjort Nielsen. Debuterede på KE i 1964. I 1969 fik han Statens Kun
stfonds 3-årige arbejdslegat og Dronning Ingrids Romerske Legat. Fra 1969-1994 var han Medlem af Decembristerne. I 1980 malede han sit første portræt af DSB's generaldirektør Poul Hjelt. I perioden 1983-90 var han bosat i New York. I 1983 får han Eckersberg Medaljen. I 1997 malede han et dobbeltportræt af Prins Joachim og Prinsesse Alexandra, det var hans fødeby Hillerøds bryllupsgave til parret, portrættet hænger på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. I 1979 købte han et hus i Sare i det franske Baskerland (hans atelier der nedbrændte to gange) og fra 1993 boede han permanent i Frankrig. 
I tv-portrættet fra 1995 "Manden på bjerget" fortalte Trampedach om sit liv i Frankrig og sine maniodepressive dispositioner, en arv fra faderen, og om mangel på tryghed i barndommen, og om den tryghed han fandt i den isolerede livsstil og arbejdet med sine billeder i sit franske hjem i bjergene. Trampedachs billeder er blevet beskrevet som terapibilleder med økonomisk succes, men modsat gængse billedudtryk skabt af en psykisk syg persons arbejde med sit sinds dybder og mørke sider, har Trampedachs billeder aldrig de primitive eller de klicheagtige udtryk som ofte ses i terapibilleder eller meget private/personlige billeder, som er skabt af en trang til at billedliggøre en indre tilstand. Rene terapibilleder har deres fulde berettigelse som terapi, men er kun interessante for den, der har skabt dem eller en snæver kreds. Trampedachs foruroligende, voldsomme, mørke, dramatiske, dæmoniske, surrelle, hyperrealistiske billeder er vedkommende i deres originalitet og hvis de har været terapi for kunstneren bliver de aldrig anmasende terapeutiske udtryk for beskueren, det er forskellen på terapi og kunst.
Trampedach, Kurt (1943-2013). Danish artist - especially known for his portraits and hyperrealistic sculptures. In 1964 he was educated as house painter. From 1963-69 he studied under Dan Sterup-Hansen and Søren Hjort Nielsen at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. He exhibited for the first time in 1964 at The Autumn Exhibition for Painters in Copenhagen. In 1969 he was awarded a three-year grant from the Danish State Arts Foundation and Her Royal Majesty Queen Ingrid's Roman Foundation. From 1969-94 he was member of the artist union Decembristerne (the name refers to December as the group's yearly exhibitions were always held in the Christmas month). In the period 1983-90 he lived in New York. In 1983 he received the Eckersberg Medal. In 1997 he painted a double portrait of Prince Joachim and Princess Alexandra, a wedding present to the royal couple from Trampedach's native town Hillerød in North Zealand, the portrait is on permanent display at The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Hillerød. In 1979 he bought a house in Sare in the French Basque Country (his studio has been set on fire twice), and since 1993 he settled down permanently in France. Trampedach suffered from manic-depressive illness, his paintings are described as therapy-paintings with financial success, contrary to the conventional wisdom of paintings created by a mentally ill person, Trampedach's paintings never become clichés or private - his worrying, intense, dark, dramatic, surreal, hyperrealistic paintings have evoked a meaningful and powerful experience for the audience.
Udvalgte værker/Selected works
"Nadverbillede", 1969, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg/"The Last Supper", 1969, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, Denmark.
"Selvportræt, hel figur, gående", 1970, Statens Museum for Kunst/"Self-Portrait, Full Figure, Walking", 1970, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Sovende mand i en stol", 1976/77, Statens Museum for Kunst/"A Sleeping Man in a Chair", 1976/77, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Pegasus", 2000.
Ny figuration 1990/New Figuration 1990
Malerne er inspireret af forskellige stilarter bl.a. Pop Art eller surrealisme. I England er en gruppe malere, der er knyttet til "Saatchi Gallery" i London inspireret af Lucian Freud fra School of London-bevægelsen. Nogle af malerne er inspireret af den amerikanske maler Milton Avery. 
Kunstnere/Artists
Jeff Koons ("Michael Jackson and Bubbles", 1988, SFMOMA, San Francisco Museum of Modern Art) - Brian Calvin - Kurt Kauper - Franz Ackermann - Cecilia Edefalk - Gary Hume - Haluk Akakce - Kai Althoff - Michael Raedecker - Luc Tuymans - Laura Owens - Glenn Brown - Kevin Appel - John Currin - Marcel Dzama - Marlene Dumas - Thomas Scheibitz  - Fred Tomaselli - Neo Rauch.
Performance Art/Body Art 1990
I 1960'erne sås grænseoverskridende handlinger inden for Body Art, hvor man talte om den lidende kunstner, der brugte kroppen som redskab, påførte sig smerte. I 1990'erne ses en fornyet interesse for kroppen i kunsten, men med en mere humoristisk tilgang til kunstneres aktion. Der gøres brug af videodokumentation, der er både live og dokumenteret Performance Art.

Kunstnere: Marina Abramovic - Carolee Schneeman - Matthew Barney - Ulrike Rosenbach - Chris Burden -  Valie Export - Rebecca Horn - Gina Pane.
Dominicis  ...  Malinovsky  ...  Hindsbo
Dominicis, Gino De
Dominicis, Gino De (1947-1998) Italiensk kunstner. Besat af udødelighed og usynlighed. 
Hans karriere er en at de mest gådefulde i sidste del af 1900-tallet. Siden sin første udstilling i midten af 1960'erne har han forsøgt at skille sig ud fra konceptkunst og Arte Povera og andre samtidige kunstbevægelser. Hans lille, men bemærkelsesværdige, samling af arbejder inkluderer forskellige installationer og et stort antal af tegninger og malerier. Der er ikke blevet udgivet kataloger om hans kunst med undtagelse af en publikation han lavede med "Galleria L’Attico" i Rom til sin første soloudstilling i 1969. En anden udgave blev senere lavet i 1998 af "Mazzoli gallery" i Modena med små næsten usynlige reproduktioner. Død og udødelighed. Han annoncerede sin egen "død" i november 1969 i form af en minde-plakat, dette blev fulgt op af en serie af takkekort sendt til hans venner, hvor han ønskede dem udødelighed. Dominicis ville virkeliggøre det umulige. Hvert værk forsøger af udfordre gældende naturlove, som legemets udødelighed, flyve, forårsage en persons forsvinden under en forelæsning, overrække usynlige gaver, lave kvadrater i stedet for cirkler ved at kaste en sten i vandet gentagne gange med det formål. 
"The Second Solution of Immortality (The Universe is Immoble)" (1972).
Udvalgte værker/Selected works
"Uden titel", 1981-82, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Uden titel",  1996-97, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli.
Malinovsky, Lise
Malinovsky, Lise (1957) Dansk maler og grafiker. Født i København. 
I 1974 kom Malinovsky i lære som væver, og fra 1976-79 studerede hun ved Skolen for Brugskunst - hendes barndomsdrøm var at blive væver, men hendes temperament var til en friere form for kunstnerisk udfoldelse, derfor søgte hun ind på Det kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun studerede fra 1979-85 under Stig Brøgger og
Robert Jacobsen.
Malinovsky har sit eget ekspressionistiske billedsprog. På lærreder i kæmpeformater anvendes kraftige penselstrøg og stærke farver - motivvalgene i hendes billeder er bl.a. eksotiske dyr, tyrefægtere og blomster og menneskefiguren f.eks. en billedserie af hovedløse kvindefigurer, portrætter som et farvelitografi af H.C. Andersen samt mere abstrakte kompositioner. 
I 2001 blev årets Tivoli-plakat skabt af Malinovsky. Motivet er den gamle dyrekarrusel. 
Hun har udstillet i store dele af verden og modtaget adskillige legater bl.a. Statens Kunstfonds arbejdslegat og Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat.
Malinovsky, Lise (1957). Danish painter and graphic designer. Born in Copenhagen. Malinovsky apprenticed as a weaver in 1974, and from 1976-79 she studied at the School of Applied Art in Copenhagen - her childhood dream was to become a weaver, meanwhile her artistic temperament did not fit with the discipline of art handicraft, so in 1979 she began studies at The Danish Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen under Stig Brøgger and Robert Jacobsen, in 1985 she graduated from the Royal Academy.  
In her own expressionistic manner Malinowsky has executed paintings on gigantic canvases, using strong brushstrokes and powerful colours - her motifs are e.g. exotic animals, bullfighters, flowers, human figures, portraits and more abstract compositions. 
In 2001 she created the
Tivoli poster for the Copenhagen amusement park Tivoli. The motif was the old animal roundabout.
Her works have been shown in many exhibitions in Denmark and abroad, and she has received quite a few grants.
Hindsbo, Sys
Hindsbo, Sys (Nina Bodil) (1944). Dansk tegner, maler og grafiker. Født på Frederiksberg i København. Som barn og ung var hendes fritidsinteresse at tegne og modellere. Fra 1962-65 studerede Hindsbo ved Kunstakademiets billedhuggerskole under Gottfred Eickhoff, i studietiden besluttede hun sig for at blive grafiker, og fra 1965-69 studerede hun ved Grafisk Skole under Holger Jens Sophus Jensen. Fritiden i studietiden tilbragtes i "Det hemmelige Akademi", hvor hun mødte bl.a. Svend Wiig Hansen, Hjorth-Nielsen, Dan Sterup og Palle Nielsen. 
Karakteristika for Hindsbos kunst: Mennesket gengivet i skitseagtige tegninger i en ofte klassicerende stil, hvor mænd fremstilles helteagtige, menneskets proportioner og bevægelser interesserer kunstneren, vægten er lagt på den fysiske fremtoning, kontakten mellem personerne ofte distræt og fysisk, personerne anonyme. Hindsbo arbejder primært i gråtoner og få, ofte sarte farver. Den samme figur går igen i flere billeder, og således skabes en kontinuitet. Billedelementerne er genkendelige, historierne der fortælles, eller scenerne der vises, er ikke fortællinger skåret ud i pap. Der er en "fjernhed" i Hindsbos billeder, de kan til tider forekomme værende i grænselandet mellem det triste og depressive, men aldrig lukket om sig selv og beskueren uvedkommende, tværtimod.
Hindsbo er medlem af Trykkerbanden, Kammeraterne, Decembristerne, Kunstnersammenslutningen Jylland - af Akademirådet fra 1984 og bestyrelsen for Thorvaldsens Museum.
Hindsbo, Sys (Nina Bodil) (1944). Danish draughtsman, painter and graphics artist. She was born in Copenhagen. Her interest in drawing and modelling goes back to her early childhood. From 1962-65 she studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Sculpture, under the sculptor Gottfred Eickhoff, during the period she decided to become a graphics artist, and from 1965-69 she studied at the Copenhagen Technical School under the painter and graphics artist Holger Jens Sophus Jensen - she spent her spare time at "The Secret Academy", where she met the painters and graphics artists Svend Wiig Hansen, Hjorth-Nielsen, Dan Sterup and Palle Nielsen. 
The characterizing features of her art: a fascination with the human figure, represented in sketch-like drawings in an often classicistic style, where men are heroes - she is interested in human proportions and motions, she emphasizes the physical appearance, the contact between the persons is often absent-minded and physical, the people are faceless. Hindsbo uses primarily the gray tone scale and a few delicate colours. The same figure is repeated several times - a continuity has been created. The elements in her pictures are recognizable, the sceneries are not plain sailing. There is a distance in Hindsbo's pictures, they often exist in a borderland between the sad and the depressive - her pictures are not self-sufficient or irrelevant to the spectator - far from it!
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt