Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Oluf 1. Hunger       Erik 1. Ejegod
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
Tegning af Alfred Schmidt i "Klods-Hans", 1923.
SØN AF
Svend 2. Estridsen og ukendt frille
HUSTRU
Ingegerd af Norge
BØRN
Formentlig datteren Ulfhild
Om Kongen
Hunger blev hans tilnavn, da høsten svigtede flere år i træk. Der skete undere ved hans myrdede bror Knuds grav i Odense og den svigtende høst blev tolket som Guds vrede over mordet på broderen. Ifølge Saxo Grammaticus havde Oluf stået bag en sammensværgelse med de stormænd, der dræbte Knud.
GRAVSAT
Gravstedet ukendt  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Erik 1. Ejegod
Oluf 1. Hunger       Erik 1. Ejegod
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
Erik Ejegods mønt præget i Lund, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet.
SØN AF
Svend 2. Estridsen og ukendt frille
HUSTRU
Bodil
BØRN
Knud Lavard (ca. 1096-1131), hertug over Slesvig og Holsten. I 1131 blev han myrdet med en lanse i Haraldsted Skov af sin fætter Magnus den Stærke, søn af Kong Niels, der anså ham som en konkurrent til tronen. Der sprang en kilde på mordstedet og en et stykke derfra. I 1170 blev Knud Lavard helgenkåret. På hans gravsten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted står: "Sanctus Canutus Dux" (hellig Knud hertug).
FRILLER
Med forskellige friller fik han børnene: Harald Kesja, Benedikt, Erik 2. Emune, Ragnhild
DØDE
pludseligt på Cypern på vej til Det Hellige Land (Jerusalem)
GRAVSAT
Paphos Cypern  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. I 1103 besluttede Erik at foretage en pilgrimsrejse til Jerusalem, han nåede ikke frem, han døde på Cypern, og blev begravet i Paphos. Erik nåede under sin rejse at sende relikvier af den hellige Nikolaus til sin fødeby Slangerup. Ejegod betyder "den altid gode".
EFTERFØLGER
Niels
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt