Drop Down Menu
Dansk guldalder 1800-1850/Danish Golden Age 1800-1850
Bissen, H.W (Istedløven)
Blunck, Ditlev
Dreyer, Dankvart
Eckersberg, C.W
Freund, G.C.
Gebauer, C.D.
Gertner, J.V.

Gurlitt, Louis

Hansen, Constantin
Hansen, Heinrich
Jensen, C.A.
Købke, Christen
La Cour, Janus
Lund, J.L.

Lundbye, J.Th.
Marstrand, Wilhelm

Roed, Jørgen
Rørbye, Martinus
Skovgaardmalerne
Skovgaard, Niels
Skovgaard, P.C.
Thorvaldsen, Bertel
_


Se realisme/See Realism

Johan Vilhelm Gertner, "Portræt af C.W. Eckersberg", 1850
Guldalder er en kvalitetsbetegnelse og ikke en betegnelse for en bestemt stil, men betegnelsen for en periode, 1800-1850, der har haft særlig betydning for eftertiden.
I litteraturen kan nævnes personer som H.C. Andersen, Sten Steensen Blicher, Adam Oehlenschläger, Poul Møller, Emil Aarestrup, Jacob Paludan-Müller, B.S. Ingemann, Carsten Hauch, Christian Winther og Søren Aaby Kierkegaard. 
Komponisterne i tiden var Kuhlau og Weyse.
Guldaldermalernes malestil kunne være:
romantik, klassicisme, realisme, naturalisme
Guldaldermalernes motiver var hovedsageligt landskabsbilleder, dyrebilleder, bybilleder, søstykker (marinebilleder), interiørbilleder, portrætter, blomsterbilleder, opstillinger med frugt. Motiverne er rolige og idylliske, og i menneskeskildringerne ses sjælefred. I tiden rejste kunstnerne ud, bl.a. C.W. Eckersberg, der var i Rom, og herfra har gengivet klassisk arkitektur, og han var på søen for at studere skibe og bølger, og han malede motiver fra København. I portrætmaleriet kom borgerskabet ind i billedet.
Dansk guldalder præges af Eckersberg både som kunstner, teoretiker (perspektivskrifter) og som lærer ved
Akademiet i København.  
Johan Vilhelm Gertner, "Portræt af C.W. Eckersberg", 1850, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Akademiraadet.
Johan Vilhelm Gertner, "Portrait of C.W. Eckersberg", 1850, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen.
Eckersberg, C.W.  -  dansk malerkunsts fader

"Mendel Levin Nathansons ældste døtre, Bella og Hanna"
, 1820,
Statens Museum for Kunst.
"Mendel Levin Nathanson's Elder Daughters, Bella and Hanna", 1820,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Det russiske linieskib "Asow" og en fregat til ankers på Helsingør rhed"1828, Statens Museum for Kunst.
"The Russian ship of the line "Asow" and a frigate lay at anchor at Elsinore roads", 1828, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Eckersberg, Christoffer Wilhelm (1783-1853) var dansk malerkunsts fader, fordi han dannede egentlig skole og guldalderens fineste kunstværker skabtes af hans og kollegaens J.L. Lunds elever i 1820'erne og 1830'erne.

Eckersberg blev født i Neder Blåkrog mellem Aabenraa og Sønderborg, og han døde i København og er begravet på Assistens Kirkegård. Han kom i malerlære i Aabenraa og Flensborg og som udlært i 1803 rejste han til København og begyndte på Akademiet, hvor en af hans lærere var Abildgaard. I 1805 modtog han den lille sølvmedalje og guldmedalje, og i 1809 fik han den store guldmedalje, der gav ham et rejsestipendium. Fra 1811-13 var Eckersberg i Paris og elev hos J.L. David, hvor han lærte om nyklassicismen, om betydningen af naturstudiet og om den detaljerede naturalisme. I 1812 malede han "Spartanske drenge", Den Hirschsprungske Samling. I 1813 var han i Rom og mødte Bertel Thorvaldsen, og malede her det kendte portræt af Thorvaldsen. I 1818 blev Eckersberg professor ved Kunstakademiet og var dets direktør fra 1827-29.

Eckersbergs motivkreds omfatter portrætter, marinemalerier, genrebilleder, historiemalerier og arkitektur- og landskabsbilleder. Som teoretiker er han kendt for sin perspektivlære. I nogle af Eckersbergs tidligere tegninger har han ikke styr på perspektivet og figurerne kan virke både krampagtige og amatøragtige, men gennem sin kunstneriske udvikling og perspektivlæren kom der orden i forholdene, og den udvikling kan ses som et bevis på, at talent kombineret med teori kan føre til mesterværker.

Eckersberg, Christoffer Wilhelm (1783-1853), the father of Danish Golden Age Painting (1800-1850). The painting styles of this period were Neoclassicism, Realism or Naturalism, and the motifs were mainly quiet and idyllic such as landscapes, animal paintings, seascapes (marine paintings), interiors, portraits (humans with peace of mind), still life with fruits and flower paintings. Eckersberg developed an objective Realism which he applied in portraits, seascapes and classical architecture paintings. From 1811-13 he was a student of the Neoclassical painter J.L. David in Paris. In 1813 he visited Rome, where he met the leading Danish Neoclassical sculptor Bertel Thorvaldsen. In Rome Eckersberg painted the famous portrait of Thorvaldsen. In 1818 he became professor of The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen (Charlottenborg), and from 1827-29 he was the director of the Academy. Eckersberg was, besides being a painter, a theorist and was known for his theories of perspective.
1 "Prospekt af Lyngby", 1803/10, Statens Museum for Kunst/"View Towards Lyngby", 1803/10, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Alexander den Store på sygelejet", 1806, Statens Museum for Kunst.
"Alexander the Great on his Sickbed", 1806,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Christine Rebekka Eckersberg, f. Hyssing, kunstnerens første hustru", 1809, Statens Museum for Kunst.
"Christine Rebekka Eckersberg, née Hyssing", 1809,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Djævlekløften i Liselunds have på Møn", 1809, Statens Museum for Kunst.
"View of the Park of Liselund Manor on the Island of Møn", 1809,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 Udsnit af "Loke og Sigyn", 1810, Statens Museum for Kunst/Detail of "Loke and Sigyn", 1810, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Selvportræt", 1811, Statens Museum for Kunst/"Self-Portrait", 1811, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Odysseus' hjemkomst. Motiv fra Odysséen, XIX sang", 1812, Statens Museum for Kunst.
"Scene from Homer's Odyssey", 1812,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Udsigt ved Pont Royal fra Quai Voltaire i Paris", 1812, Statens Museum for Kunst.
"Pont Royal seen from Quai Voltaire", 1812,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Alkyones afskedshilsen til sin bortsejlende ægtefælle", 1813, Statens Museum for Kunst.
"Alcyone by the Sea. Episode from Ovid: Metamorphoses", 1813,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Porta Angelica og en del af Vatikanet", 1813, Statens Museum for Kunst.
"Porta Angelica and Part of the Vatican", 1813,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Parti af kolonnaden omkring Peterspladsen", 1813-16, Davids Samling, København.
"View of the Colonnade on St Peter's Square", 1813-16, The David Collection, Copenhagen.
2 "Peterspladsen i Rom i solskin", 1813-16/"St Peter's Square in Sunshine", 1813-16.
3 "Parti i Villa Borgheses have", 1814, Statens Museum for Kunst.
"View of the Garden of the Villa Borghese in Rome", 1814,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Portræt af Bertel Thorvaldsen", 1814, DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI, København.
"Portrait of Bertel Thorvaldsen, 1814, The Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen.
5 Bertel Thorvaldsens portrætbuste af Eckersberg, Thorvaldsens Museum.

Bertel Thorvaldsen's Portrait Bust of Eckersberg, Thorvaldsen's Museum, Copenhagen.

Drop Down Menu

"Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredie stokværk", 1813-1816, Statens Museum for Kunst.
"A View through Three Arches of the Third Storey of the Colosseum", 1813-1816,  National Gallery of Denmark.
Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
1 "Udsigt over Forum i Rom", 1814, The National Gallery, London/"View of the Forum in Rome", 1814, The National Gallery, London.
2 "Marmortrappen, som fører op til Santa Maria in Aracoeli i Rom", 1814-16, Statens Museum for Kunst.
"The Marble Steps Leading to the Church of Santa Maria in Aracoeli in Rome"
, 1814-16,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Modellen Maddalena", ca. 1815, Den Hirschsprungske Samling.
"The Model Maddalena", c. 1815, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
4 "Ida Mariane Brockenhuus", 1817, Davids Samling, København/"Ida Mariane Brockenhuus", 1817, The David Collection, Copenhagen.
1 "Frederik von Lowzow", 1817, Davids Samling, København/"Frederik von Lowzow", 1817, The David Collection, Copenhagen.
2 "Familien Nathanson", 1818, Statens Museum for Kunst/"The Nathanson Family", 1818, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Mendel Levin Nathansons ældste døtre, Bella og Hanna", 1820, Statens Museum for Kunst.
"Mendel Levin Nathanson's Elder Daughters, Bella and Hanna", 1820,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Emilie Henriette Massmann, gift 1824 med kammerjunker Frederik Wilhelm Caspar von Benzon", 1820, Statens Museum for Kunst.
"Portrait of Emilie Henriette Massmann, Betrothed of Wilhelm von Benzon", 1820,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Frederik 6. med dronning Marie Sofie Frederikke og prinsesserne Caroline og Vilhelmine", 1821, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
"King Frederik VI with Queen
Marie Sofie Frederikke and the Princesses Caroline and Vilhelmine", 1821, The Museum of National History, Frederiksborg Castle, Hillerød north of Copenhagen.
1 "Portræt af kgl. kapelmusikus Magnus Foght", 1821, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Portrait of Magnus Foght, Court Musician", 1821,
ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
2 "Portræt af Madam Foght", 1821, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Portrait of Mrs Foght", 1821, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Klostergården i Santa Maria in Aracoeli i Rom", 1824, Galleria nazionale d'arte moderna, Rom.
"The Cloister Garth of
Santa Maria in Aracoeli in Rome", 1824, Galleria nazionale d'arte moderna, Rome.
4 "Klostret San Lorenzo uden for murene", 1824, The Art Institute of Chicago.
"The Cloisters, San Lorenzo fuori le mura", 1824,
The Art Institute of Chicago.
5 "Sommerdag i Charlottenlund skov", 1825, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Summer's Day in Charlottenlund Forest",
1825, ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
1 "Dronning Marie Sophie Frederikke af Danmark", 1826, Portrætsamlingen på Frederiksborg Slot.
"Marie Sophie Frederikke Queen of Denmark", 1826, The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark.
2 "En russisk flåde til ankers på Helsingørs red", 1826, Statens Museum for Kunst.
"A Russian Fleet at Anchor in the Roads of Elsinore", 1826,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Det russiske linieskib "Asow" og en fregat til ankers på Helsingør rhed", 1828, Statens Museum for Kunst.
"The Russian ship of the line "Asow" and a frigate lay at anchor at Elsinore roads", 1828, National Gallery of Denmark.
4 "Teglværket Renbjærg ved Flensborg Fjord", 1830, Statens Museum for Kunst.
"Renbjærg Tileworks by Flensburg Fiord", 1830,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Politilæge Johan Frederik Rost. Kunstnerens huslæge og ven", 1831, Statens Museum for Kunst.
"The Artist's Family Doctor and Friend", 1831,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "En amerikansk orlogsbrig, der ligger for anker, mens sejlene tørres", 1831-32, Statens Museum for Kunst.
"An American Naval Brig Laying at Anchor while Her Sails Are Drying", 1831-32,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Søstykke", 1833, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Seascape", 1833, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Udsigt fra Kongevejen over Furesøen i nærheden af Rudersdal", 1833, Statens Museum for Kunst.
"View of Lake Fure near Rudersdal, North Zealand", 1833,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Udsigt fra søen mod den sydøstlige del af Møens klint", 1835, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"View from the Sea of the South-Eastern Part of the Cliffs of Møen", 1835, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
5 "Langebro i måneskin med løbende figurer", 1836, Statens Museum for Kunst.
"Langebro, Copenhagen, in the Moonlight with Running Figures", 1836,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Professor Georg Frederik Ursin", 1836, Privateje/"Professor Georg Frederik Ursin", 1836, Private Collection.
2 "En hentydning til stavnsbåndets løsning under Chr. VII", 1837-39, Christiansborg Slot. Se også Frihedsstøtten.

"A Reference to The Abolition of the Adscription during the reign of Chr. VII", Christiansborg Castle (houses the Danish Parliament).
See also
The Liberty Memorial in Copenhagen.

3 "Kvinde foran et spejl", 1841, Den Hirschsprungske Samling/"Woman in front of a Mirror", 1841, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
4 "Portræt af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen", kopi efter maleri af Eckersberg, Nationalmuseet.
"Portrait of the sculptor Bertel Thorvaldsen", copy after Eckersberg's painting, The National Museum of Denmark.
5 "Christian VIII med følge overværer på sit dampskib "Ægir" den 2. maj 1843 manøvreringen af en eskadre på Københavns ydre red", 1844, Statens Museum for Kunst. (Ægir = havets gud i nordisk mytologi).
"Christian VIII with Attendants Present on his Steamship "Ægir", the 2nd of May 1843 Overseeing Squadron Manoeuvres on Copenhagen's Outer Road",
1844, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Skovgaard-malerne 
P.C. Skovgaard  (1817-1875)

gift med
Georgia, f. Schouw, (1828-1868)

Joakim Skovgaard (1856-1933)
gift med
Agnete f. Lange (1861-1924)
Niels Skovgaard (1858-1938)
gift med
Ingeborg f. Luplau Møller (1868-1957)

Susette Skovgaard (1863-1937)
gift med
Hans Nicolai Holten (1871-1937)

- Peter Skovgaard (1887-1972), maler.
- Johan Thomas Skovgaard (1888-1977), maler.
- Niels Skovgaard (1890-1958).
- Eline Skovgaard (1891-1972), væver.
- Georgia Skovgaard (1893-1973), væver.
- Morten Christian Skovgaard (1894-1914), maler.
- Signe Skovgaard (1895-1985).
- Esbern Skovgaard (1897-1898).
- Eskild Skovgaard (1899-1914), tegner.
- Ingrid Marie Cathrine Skovgaard (1903-1969), tegner.
- Ebbe Nielssøn Skovgaard (1895-1982), billedhugger.
- Ole Skovgaard (1897-1968), billedskærer.
- Hans Georg Skovgaard (1898-1969), arkitekt og tegner.
- Hjalte Skovgaard (1899-1967), maler og billedhugger.
- Irene Georgia Skovgaard (1902-1982).
- Elise Skovgaard (1907-1984).
- Aage Holten (1897-1968).
 

Skovgaard, P.C.

"Udsigt over havet fra Møens Klint", 1850, Skovgaard Museet, Viborg.
"View over the Sea from the Cliffs of Møn", 1850, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
Skovgaard, Peter Christian (1817-1875). Dansk maler. Født ved Ringsted, død i København. Var elev af Eckersberg og Lund på Akademiet, hvor han gik fra 1831. Han udstillede på Charlottenborg 38 gange fra 1836-75. I 1860 blev han titulær professor. Skovgaard arbejdede i de unge år bogstavelig talt side om side med den jævnaldrende J.Th. Lundby, hovedsageligt i Nordsjælland, hvor de begge var vokset op, og enkelte billeder er et samarbejde f.eks. Gåsetårnet i Vordingborg, 1842, udført i olie af Lundbye efter en akvarel af Skovgaard. Formentlig inspireret af den norskfødte J.C. Dahls danske landskaber (1811-18) malede Skovgaard i 1839 sit første større billede "Udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Hegn", Statens Museum for Kunst. Lidt senere ca. 1844 blev kunsthistorikeren
N.L. Høyen den, der gav hans kunst retning med sit krav om en national og monumental kunst, der var umiddelbart begribelig for almindelige mennesker, og dette førte Skovgaard til at vælge det store format, som han herefter altid brugte i gennemarbejdede atelierbilleder, og til at sammenfatte sine naturindtryk i rolige simple formler. Skovgaard skolede sig til sin periodes
landskabsfortolker, han studerede den klassiske europæiske landskabskunst, f.eks. Rubens, Ruisdael og Claude Lorrain, og fandt frem til en form, der var helt hans egen og også specielt dansk. I sine studier viste han ofte en stor frihed i behandlingen og i koloritten som ikke genfindes i de monumentale billeder. Hans landskabstegninger, kan have en lignende spontanitet i udførelsen. Ud over landskaberne malede Skovgaard også portrætter og udførte illustrationsopgaver. Skovgaards ungdomsværker hører til guldalderkunsten.
1 "Skovsø i måneskin", 1838, Skovgaard Museet, Viborg/"Forest Lake in Moonlight", 1838, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Frederiksborg Slot set fra Jægerbakken", 1841, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
"Frederiksborg Palace seen from Jægerbakken"
, 1841,
The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark.
3 "Udsigt fra Frederiksborg Slot", 1842, Ordrupgaard, København/"View from Frederiksborg Castle", 1842, Ordrupgaard, Copenhagen.
4 "Højerup Kirke på Stevns Klint", 1842, Statens Museum for Kunst.
"Højerup Church on the Cliffs of Stevns, Zealand", 1842,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Bygevejr, Vejby", 1843, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Showery Weather, Vejby", 1843, ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
1 "I udkanten af landsbyen Vejby. Lundbye sidder ved vejkanten og tegner", 1843, Statens Museum for Kunst.
"The Outskirts of the Village of Vejby. By the Roadside the Painter J.Th. Lundbye Sketching", 1843,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2-3 "Parti fra udkanten af Tisvilde Skov", 1845, Skovgaard Museet, Viborg.
"View from the Outskirts of Tisvilde Forest", 1845, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "Stuen i Vejby, kunstnerens barndomshjem", 1847, Skovgaard Museet, Viborg. Kunstnerens mor Cathrine Elisabeth ses på billedet sammen med to kvinder sysselsat med deres sytøj. Købmandshandelen i Vejby anses for at være P.C. Skovgaards barndomshjem. Der var til tider trange kår i hjemmet, men i sine ufærdige erindringer har Skovgaard skrevet, at han og hans to søstre kun mærkede lidt til fattigdommen, at barndommen var lykkelig, og de var omgivet af kærlige forældrene og gode venner herunder skolelæreren Niels Jensen i Veiby, der sørgede for at Skovgaard fik friplads på Kunstakademiet i en alder af 14 år.
"The Living Room in Vejby, the Artist's Childhood Home", 1847, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
5 "Parken ved Nysø", 1849, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"The Park at Nysø", 1849, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
1 "Udsigt over havet fra Møens Klint", 1850, Skovgaard Museet, Viborg.
"View over the Sea from the Cliffs of Møn", 1850, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Taleren ved Møns klint set fra stranden", 1850, Skovgaard Museet, Viborg. Navnet "Taleren" henviser til, at der tidligere kunne høres et meget klart ekko ved den del af klinten.
"Netop fra det landskab, der omgiver Liselund, og fra den del af Klinten, som behævnes Taleren, fortælles der i de gamle sagn fra Møn, at der skulle ligge en have. Ifølge sagnene påstår mange at have set den, og gennem tiderne er der blevet fortalt utrolige historier om den. Haven skulle være ganske fortryllende, fyldt med frugttræer i blomst uanset årstiden. Undertiden omtales den i sagnene om Den Fortryllede Have, Paradisets Have eller Klintekongens Have. "Citat fra Bente Scavenius, "Liselund. Den fortryllede have på Møn", Gyldendal, 2010.

"Taleren at Møn seen from the Beach"
, 1850,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. "Taleren" means the speaker, on account of a very clear echo which formerly was heard there.
3 "Sommerdag ved Møns Klint", 1850, Skovgaard Museet, Viborg/"Summer Day at the Cliffs of Møn ", 1850, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "Møns Klint", 1850, Skovgaard Museet, Viborg, lånt fra Statens Museum for Kunst.
"The Cliffs of the Island of Møn", 1850, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark, on loan from National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Parti fra Møns Klint", 1852, Fuglsang Kunstmuseum/"View of the Cliffs of Møn", 1852, Fuglsang Museum of Art.
2 "Ung dame i lyserødt", 1855, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Young Lady in Pink", 1855, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Strand ved Præstø", 1855, Skovgaard Museet, Viborg, lånt fra Statens Museum for Kunst.

"Beach at Præstø", 1855, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark, on loan from National Gallery of Denmark, Copenhagen.

1 "Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen", 1857, Statens Museum for Kunst.
"A Beech Wood in May near Iselingen Manor, Zealand", 1857,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Bøgestamme med en stor afblæst gren", 1858, Skovgaard Museet, Viborg.
"Beech Trunk with a Large Broken Branch", 1858, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "Studier af sten og træstubbe, Hellebæk, 7. september 1858", Skovgaard Museet, Viborg.
"Studies of Stones and Tree Trunks, Hellebæk, September 7, 1858", Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "Blegeplads under store træer", 1858, Statens Museum for Kunst/"Bleaching Linen in a Clearing", 1858, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Hassel og eg på et stengærde", 1860, Skovgaard Museet, Viborg/"Hazel and Oak on a Stone Fence", 1860, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Parti fra Dyrehaven - en bøgeskov i oktober", u.å., Skovgaard Museet, Viborg.
"Dyrehaven - a Beech Wood in October", s.a., Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "En skovsø. Badende drenge i Bondedammen", 1867, Skovgaard Museet, Viborg. De fire drenge er P.C. Skovgaards to sønner Joakim og Niels i to forskellige aldre.
"Forest Lake. Boys Bathing in a Pond",
1867, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. The four boys are the artist's sons Joakim and Niels in two different ages.
4 H.W. Bissen, "Buste af P.C. Skovgaard", 1859, Skovgaard Museet, Viborg.
H.W. Bissen, "Bust of P.C. Skovgaard", 1859, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
5 Constantin Hansen, "Interiør med Georgia Skovgaard og sønnerne Joakim med byggeklodser og Niels stående på moderens skød", 1860, Skovgaard Museet, Viborg.
Georgia
Skovgaard, f. Schouw (1828-1868) giftede sig i 1851 med P.C. Skovgaard. Hun var datter af botanikeren og politikeren J.K. Schouw og Susette Dalgas, der var søster til baronessen på Nysø Christine Stampe (f. Dalgas), hvor Georgia opholdt sig om sommeren. Herregården Nysø og den omkringliggende egn var et af P.C. Skovgaards yndlingsmotiver, og efter sit ægteskab med Georgia besøgte han Nysø hver sommer. Georgia Skovgaard døde i barselsseng med sit fjerde barn.
Constantin Hansen,"Interior with Georgia Skovgaard and her Sons. Joakim with Building Blocks and Niels Standing on His Mother's Lap", 1860, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
1 Wilhelm Marstrand, "Portræt af P.C. Skovgaard", 1866, Skovgaard Museet, Viborg.
Wilhelm Marstrand, "Portrait of P.C. Skovgaard", 1866,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 P.C. Skovgaard, "Portræt af Joakim Frederik Skovgaard, 14 år gammel", 1871, Skovgaard Museet, Viborg.
P.C. Skovgaard, "Portrait of Joakim Frederik Skovgaard, 14 Years Old", 1871,
Skovgaard Museet, Viborg.
3 P.C. Skovgaard, "Portræt af Niels Kristian Skovgaard, 13 år gammel", 1871, Skovgaard Museet, Viborg.
P.C. Skovgaard, "Portrait of Niels Kristian Skovgaard, 13 Years Old", 1871,
Skovgaard Museet, Viborg.
4 P.C. Skovgaard, "Portræt af Susette Cathrine Skovgaard, 7 år gammel", 1870, Skovgaard Museet, Viborg.
P.C. Skovgaard, "Portrait of Susette Cathrine Skovgaard, 7 Years Old", 1870,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
Skovgaard, Niels
"Broen og fjældene", 1913, Skovgaard Museet, Viborg. I det fjerne ses fjeldene i Rondane. Brokonstruktionen er inspireret af Leonardo da Vincis tegning til en selvbærende bro fra 1502. Broen er i dag erstattet af en hængebro. Se træmodel af broen udstillet i kirken Skt. Barnabas i Venedig.
"The Bridge and the Mountains", 1913, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. In the distance is the mountains of Rondane. The bridge structure is inspired by Leonardo da Vinci's design for a self-supporting bridge from 1502. Today the bridge is replaced by a suspension bridge. See wood model of the bridge exhibited in the church of San Barnaba, Venice.
"Trata, kvindedansen i Megara", 1923, Skovgaard Museet, Viborg/"Trata, the Women's Dance in Megara", 1923, Skovgaard Museet, Viborg.
Skovgaard, Niels (1858-1938). Dansk maler, billedhugger, keramiker og bogillustrator. Søn af P.C. Skovgaard og bror til Joakim Skovgaard. Han blev født i København og døde i Kgs. Lyngby og begravet på Sorgenfri Kirkegård. Skovgaard blev udlært som håndværksmaler og fik sin første skoling som kunstmaler hos sin far. Han studerede ved Akademiet fra 1874-79, men tog ikke afgang. I 1880 debuterede Skovgaard på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor han udstillede frem til 1890. I årene 1881-85 foretog han rejser til Skotland og England samt til Holland, Belgien og Frankrig og 1887-89 til Sverige samt en længere rejse gennem Italien til Grækenland. Skovgaard blev i 1891, sammen med sin bror Joakim og sin søster Susette, en del af gruppen, der arbejdede for at oprette et alternativ til Charlottenborg, og det resulterede i 1891 i kunstnersammenslutningen Den frie Udstilling, hvor han udstillede næsten årligt til sin død i 1938. I 1894 giftede Skovgaard sig med Ingeborg f. Luplau Møller (1868-1957), og de tog på en langvarig bryllupsrejse, der gik gennem Tyskland og Italien til Grækenland, hvor deres første barn Ebbe blev født. I 1898 udførte han "Magnusstenen", en mindesten for Magnus den Godes sejr i slaget ved Lyrskov Hede i 1043. I 1904 rejste Skovgaard til Norge for første gang, og fra 1908-09 opholdt han sig i Torre Pellice i Piemonte, Italien. I 1922 rejste han til Norge for sidste gang samt foretog en rejse over Tyskland og Schweiz til Italien. Da Skovgaard i 1928 fyldte 70 år arrangerede Den frie Udstilling en stor udstilling af hans værker. I det sidste årti af sit liv udførte han flere illustrationsopgaver (så som eventyr) og kirkeudsmykninger. Året før sin død modtog Skovgaard Thorvaldsens Medalje.
Skovgaard, Niels (1858-1938). Danish painter, sculptor, ceramic artist and book illustrator. His father was P.C. Skovgaard and his elder brother Joakim Skovgaard. He was born in Copenhagen and died in Kongens Lyngby. He became skilled house painters, and began his art training with his father and studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts from 1874-79.
1 "Selvportræt", 1874, privateje/"Self-portrait", 1874, private collection.
2 "Landskab ved Damsmosegaard", 1877, Skovgaard Museet, Viborg. Dette er et af Skovgaards tidligst kendte malerier, der kompositorisk og maleteknisk er beslægtet med faderens P.C. Skovgaards landskabsmalerier.
"Landscape near Damsmosegaard", 1877,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "Køer paa en bakke, Knabstrup", 1878, Skovgaard Museet, Viborg/"Cows on a Hill, Knabstrup", 1878, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "Faar paa græs - Öströö", 1879, Skovgaard Museet, Viborg/"Sheep Grazing - Öströö", 1879, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
5 "Brændingen ved Jyllands Vestkyst", 1885, De Buhlske Stuer, Museum Østjylland, Randers.
"Breakers on the West Coast of Jutland", 1885,
Museum Østjylland - Museum of Cultural History.
1 "Kvinderne ved Kristi grav påskemorgen", 1886, Skovgaard Museet, Viborg. Billedet er Niels Skovgaards første religiøse motiv. Farveholdning og belysning er inspireret af Rembrandts værker, som Skovgaard havde set i Holland i 1883.
"The Women at the Tomb of Christ Easter Morning", 1886,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. Influenced by Rembrandt's color and lighting effects.
2 "Efterårsaften noget efter solnedgang, Öströö, 1886, Den Hirschsprungske Samling, København.
Autum Evening some time after Sunset,
Öströö, 1886, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
3 "Æ hav. Solskin"1888/1892, Davids Samling, København. Billedet blev malet i 1888, men i 1892 valgte Niels Skovgaard at arbejde videre på det. Sandkorn i farven tyder på, at billedet er malet på stedet.
"The Sea. Sunshine", 1888/1892, The David Collection, Copenhagen.
4 "Kvindernes dans paa pladsen i Megara", forstudie, 1889, Carl Nielsen Museet, Odense. Dette er Niels Skovgaards første billede af kvindernes dans i Megara. Det oprindelige billedformat har været for lille til at vise dansescenariet i dets helhed, hvorfor der i højre side af billedet er gjort en åbenlys tilføjelse.
"Women Dancing on the Square in Megara", study, 1889, Carl Nielsen Museum, Odense.
1 "Klitroser ved Filsø", 1892, Ribe Kunstmuseum/"Burnet Roses near Filsø", 1892, Ribe Art Museum.
2 "Traner i klitterne, Kærgaard", 1894, Den Hirschsprungske Samling/"Cranes in the Dunes, Kærgaard", 1894, The Hirschsprung Collection.
3 "Svære dønninger ved Jyllands vestkyst", 1894, Statens Museum for Kunst.
"Heavy Swells at the West Coast of Jutland", 1894,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 Vignet til Højskolesangbogen, 1894. I 1890'erne var Niels Skovgaard en del af højskolebevægelsen og en del af kredsen omkring N.F.S. Grundtvig.
Vignet for the Folk High School Song Book, 1894.
5 "Udsigt fra vor bolig paa Naxos. Tidlig sommermorgen", 1895, Den Hirschsprungske Samling, København. I 1894 blev Niels Skovgaard gift med Ingeborg, og de tog på en langvarig bryllupsrejse og opholdt sig bl.a. i Grækenland på øen Naxos i Kykladerne i sommeren 1895. På billedet ses Niels Skovgaard siddende ved sit staffeli, og Ingeborg står ved siden af.
"View from our House on Naxos. Early Summer Morning", 1895, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
1 "Under lindeløv i Nysø Have", 1897, Skovgaard Museet, Viborg. Niels Skovgaard tilbragte som barn flere somre på Nysø Gods ved Præstø, da hans mors slægtninge ejede Nysø, og som voksen, da han blev gift med Ingeborg, vendte han tilbage til godset. Kvinden på bænken under lindetræet er Ingeborg, der ser på deres søn Ebbe, der leger.
"Under a Lime Tree in the Garden at Nysø", 1897,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. The artist's wife Ingeborg is sitting on the bench looking at their son Ebbe playing .
2 "Studie til altertavle i Immanuelskirken" (på Frederiksberg), 1898, privateje.
"Study of the Alterpiece in the Church of Emmanuel" (Frederiksberg, Copenhagen), 1898, private collection.
3 "Pinsedåben", 1905, Immanuelskirken, Frederiksberg. I 1895 begyndte Niels Skovgaard at male kirkens altertavle, som han selv anså som sit hovedværk. Kirken blev opført af den første grundtvigske valgmenighed i København.
"Easter Baptism", 1905,
the Church of Emmanuel, Frederiksberg, Copenhagen. In 1895 Niels Skovgaard began work on the altarpiece, which he regarded as his masterpiece.
4 "Den gode hyrde", 1899, Skovgaard Museet, Viborg. Som en del af udsmykningen til Immanuelskirken på Frederiksberg udførte Niels Skovgaard en mosaik over en af kirkens sidedøre. Joakim Skovgaard udførte mosaikker over de fire øvrige døre. Niels' hyrde forsvarer det sårede lam mod ulven, og Joakims hyrde sidder roligt blandt fårene.
"The Good Shepherd", 1899,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. Study for the mosaic above a side portal of the Church of Emmanuel, Frederiksberg, Copenhagen.
1 "Eftermidddagssol over Vesterhavsdønninger i stille vejr", 1904, Vardemuseerne.
"Afternoon Sun over North Sea Swells in Quiet Weather",
1904, The Museums of Varde, Denmark.
2-4 Portrætbuste af N.F.S. Grundtvig, 1907-13. Indskriften med citat af Grundtvig lyder: "Kun i Ordet Jorderige fundet har en Himmelstige, Slægten har et Levnedsløb!" Busten med tilhørende frise var et bestillingsværk til Grundtvigs hus i København. I 1972 købte KAB (Københavns Almennyttige Boligselskab) bygningen og værket blev skænket til Skovgaard Museet i Viborg. Se værket på dets oprindelige plads.
Niels Skovgaard har lavet flere statuer og gipsmodeller af Grundtvig, som Skovgaard-familien, der var grundtvigianere, havde en nær tilknytning til.
Portrait Bust of N.F.S. Grundtvig, 1907-13. Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
5 "Familiebillede", 1908, privateje. Billedet viser Niels Skovgaards kone Ingeborg samt deres seks børn: Ebbe, Ole, Hans Georg, Hjalte, Irene og Elise.
"Family Portrait"
, 1908, private collection. The painting shows the artist's wife Ingeborg with their six children: Ebbe, Ole, Hans Georg, Hjalte, Irene og Elise.
1 "Kilden i Kastanjelunden. Torre Pellice", 1908, Skovgaard Museet, Viborg.
"The Spring in the Chestnut Grove. Torre Pellice", 1908,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Kilden i Kastanjelunden. Torre Pellice", 1909, Skovgaard Museet, Viborg.
"The Spring in the Chestnut Grove. Torre Pellice",
1909, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "Italiensk landskab", 1909, Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland. Skitse til "Bjergsiden i den tidlige vaar".
"Italian Landscape", 1909, Fuglsang Museum of Art, the island of Lolland, Denmark. Study for the painting
"Mountainside in the Early Spring".
4 "Bjergsiden i den tidlige vaar", 1909, Ribe Kunstmuseum/"Mountainside in the Early Spring", 1909, Ribe Art Museum, Denmark.
5 "Italiensk kostald", 1909, Statens Museum for Kunst/"An Italian Cowshed", 1909, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Alpeglød ved Torre Pellice" (italienske region Piemonte), 1909, Skovgaard Museet, Viborg.
"The Glowing Alps near Torre Pellice" (Italian region Piemonte), 1909,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Landskab ved Torre Pellice (Piemont)", 1909, Skovgaard Museet, Viborg/"Landscape in Torre Pellice (Piemont)", 1909, Skovgaard Museet, Viborg.
3 "Bjerget Friolan i solopgang", 1909, BRANDTS - Museum for kunst & visuel kultur, Odense.
"Mount Friolan at Sunrise",
1909, BRANDTS - Museum of art and visual culture, Odense, Denmark.
1 "Dansende kvinde. Megara", 1910, Statens Museum for Kunst/"Dancing Woman. Megara", 1910, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Højslette ved Gudbrandsdalen", 1911, Bornholms Kunstmuseum/"Plateau at the Gudbrand Valley", 1911, The Art Museum of Bornholm, Denmark.
3 "Landskabsparti med kvæg, der drives over en bro", 1912, Skovgaard Museet, Viborg.
"Norwegian Landscape with Cattle being Driven Across a Bridge", 1912,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "Broen og fjældene", 1913, Skovgaard Museet, Viborg. I det fjerne ses fjeldene i Rondane. Brokonstruktionen er inspireret af Leonardo da Vincis tegning til en selvbærende bro fra 1502. Broen er i dag erstattet af en hængebro. Se træmodel af broen udstillet i kirken Skt. Barnabas i Venedig.
"The Bridge and the Mountains", 1913, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. In the distance is the mountains of Rondane. The bridge structure is inspired by Leonardo da Vinci's design for a self-supporting bridge from 1502. Today the bridge is replaced by a suspension bridge. See wood model of the bridge exhibited in the church of San Barnaba, Venice.
1 "Granen i sætervangen", 1914, Statens Museum for Kunst/"Fir Tree in Sætervangen", 1914, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Kvindernes dans i Megara", 1919, tilhører H.M. Dronning Margrethe 2.

"The Women's Dance in Megara", 1919, belongs to HM Queen Margrethe II of Denmark.

3 "Opstandelsen", 1919, Skovgaard Museet, Viborg/"Resurrection", 1919, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "Julenat", 1921, ROMU, museerne i Roskilde, Frederikssund og Lejre/"Christmas Eve", 1921, ROMU, group of Zealandic museums, Denmark.
1 "Trata, kvindedansen i Megara", 1923, Skovgaard Museet, Viborg.
"Trata, the Women's Dance in Megara", 1923, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Den døde ask", 1927, TRAPHOLT - Museum for moderne billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign.
"The Dead Ash",
1927, TRAPHOLT - Museum of Modern Art, Applied Art, Design and Architecture, Kolding, Denmark.
3 "Vandmøllen i Halland", 1930, TRAPHOLT - Museum for moderne billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign.
"Water Mill in Halland", 1930,
TRAPHOLT - Museum of Modern Art, Applied Art, Design and Architecture, Kolding, Denmark.
4 "Grundtvig og livskilden. Præsten og salmedigteren N.F.S. Grundtvig, knælende", statuette, 1912-14, Statens Museum for Kunst. Statue i Vartovs Grønnegård, København.
"Grundtvig and The Well of Life", statuette, 1912-14,
National Gallery of Denmark, Copenhagen. Statue, Vartov, Copenhagen.
1 "Bjerglandskab. Sølen, Norge", 1935, Skovgaard Museet, Viborg. I de sidste år af sit liv havde Niels Skovgaard så dårligt syn, at han havde svært ved at skelne mellem lyse røde og blå farver, hvilket fremgår af dette billede.
"Mountain Landscape, Sølen, Norway", 1935,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark. In the last years of his life poor eyesight affected Skovgaard's vision, and his ability to differentiate between colors (light red and blue) decreased, as can be seen in this painting.
2 Fresker med motiver fra Johannes' Åbenbaring, 1936, triumfvæggen, Ansgar Kirke, Odense. På billedet ses Niels Skovgaard og sønnen Hjalte.
Frescoes with motifs from
the Book of Revelation, 1936, Ansgar Church, Odense. The artist is with his son Hjalte.
3 "Helge Hundingsbane", ca. 1938, Skovgaard Museet, Viborg. Ufuldent maleri med emne fra den nordiske mytologi. Sagnkongen Hunding fældes af Helge Hundingsbane, og Jundings sønner forsøger forgæves at hævne deres far.
"Helge Hundingsbane", c. 1938, Skovgaard Museem, Viborg, Denmark.
4 Niels Skovgaards Thorvaldsen Medalje, som han modtog i 1937. Bertel Thorvaldsens Medalje er siden 1837 blevet tildelt talentfulde kunstnere.
Thorvaldelsen's Medal. In 1937 Niels Skovgaard was awarded Thorvaldsen's Medal, which since 1837 has been awarded to talented artists.
Hansen, Constantin
Hansen, Constantin (1804-1880). Dansk maler. Elev af sin far Hans Hansen og præget af Jens Juels malestil. Opholdt sig i Italien fra 1835-43 og malede her landskaber og prospekter fra Rom, Napoli og Pæstum med antik arkitektur og genrescener.
Hansen, Constantin (1804-1880). Danish painter. He was apprenticed to his father Hans Hansen and influenced by the painting style of the foremost Danish portrait painter Jens Juel. From 1835-43 he stayed in Italy, where he painted land- and cityscapes from Rome, Naples and Paestum.
Den grundlovgivende Rigsforsamling
The fathers of the Danish constitution
"Den grundlovgivende Rigsforsamling", Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Grundloven af 1849.
The fathers of the Danish constitution assembled in Copenhagen on October 23, 1848, The Museum of National History, Frederiksborg Castle, Hillerød.
Forarbejde til "Den grundlov-givende Rigsforsamling", Folketinget.
Sketch
for
"The fathers of the Danish constitution", the Sketch belongs to Folketinget (The Danish Parliament).
1 P.G. Bang 14 A.S. Ørsted 27 J.A. Hansen 40 David
2 J.E. Larsen 15 J.P. Mynster 28 ? 41 F.M. Knuth
3 J.N. Maadvig 16 A.F. Krieger 29 Balth. Christensen 42 C.C. Zahrtmann
4 H.N. Clausen 17 Brinck-Seidelin 30 A.W. Moltke 43 Orla Lehmann
5 M.P. Bruun 18 Mich. Dreusen/Drewsen ? 31 Ole Kirk 44 N.E. Tuxen
6 C.M. Jespersen 19 C.C.G. Andræ 32 ? 45 M. Hammerich
7 Bregendahl 20 C.C. Hall 33 Gleerup 46 Flor
8 Dahl 21 C.E. Bardenfleth 34 Corn. Pedersen 47 Frederik Barfod
9 L.N. Hvidt 22 ? 35 Jens Jørgensen 48 P. Boisen
10 J.F. Schouw 23 V. Bjerring 36 D.G. Monrad 49 N.F.S. Grundtvig
11 Wegener ? 24 W.C.E. Sponneck 37 Westergaard 50 Carl Ploug
12 P.D. Bruun 25 Schytte 38 A.F. Tscherning 51 Georg Aagaard
13 ? 26 C.A. Blühme 39 Sidenius 52 Hother Hage
De 4 stående personer forrest fra venstre:
Teolog H.N. Clausen, nationalbankdirektør L.N. Hvidt, botaniker J.F. Schouw og i uniform jurist P.D. Bruun.
Fra venstre mod højre forrest:
Officer C.C.G. Andræ (med briller), jurist C.C. Hall (i profil), stiftamtmand i Odense C.E. Bardenfleth (siddende i rød uniform), rigsgreve W.C.E. Sponneck (stående med korslagte arme), jurist C.A. Blühme (siddende med briller), redaktør J.A. Hansen (stående bag Blühme), jurist Balth. Christensen (stående med højre arm under frakkens revers), lensgreve og premierminister A.W. Moltke yderst til højre.
Fra venstre mod højre:
Teolog D.G. Monrad, officer A.F. Tscherning (i mørkeblå uniform), lensgreve F.M. Knuth (i rød uniform), søofficer C.C. Zahrtmann (i profil og blå uniform), jurist Orla Lehmann (gestus med højre hånd), kaptajnløjtnant N.E. Tuxen (bag Lenmann, forstander for Borgerdydskolen
M. Hammerich
(forklarende gestus med højre hånd) og yderst til højre journalist Carl Ploug. Mellem Hammerich og Ploug ses siddende N.F.S. Grundtvig.
1 "Et selskab af danske kunstnere i Rom", 1837, Statens Museum for Kunst.
Kunstnergruppen er samlet i Rom hos arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856), der er iført fez. På stolen bag Bindesbøll sidder Constantin Hansen. Martinus Rørby sidder i døråbningen til balkonen. På balkonen fra venstre mod højre ses Wilhelm Marstrand, Albert Küchler og Ditlev Conrad Blunck. Jørgen Sonne sidder på bordet. Til højre for balkondøren ses øverst Constantin Hansens skitse til "Vestatemplet med dets omgivelser" udført i olie på lærred, 1837, tilhører Statens Museum for Kunst. Bindesbølls grundplan til Thorvaldsens Museum står på bordet.
"A Company of Danish Artists in Rome", 1837, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Vestatemplet med dets omgivelser", 1837, Statens Museum for Kunst. Templets faktiske navn er "Herkules den sejrendes tempel" og ligger på Forum Boarium.
"The temple of Vesta and surroundings", 1837,
National Gallery of Denmark, Copenhagen. The actual name of the temple is "Temple of Hercules Victor", Forum Boarium.
3 "En gade i Rom. Vicolo Sterrato", ca, 1837, Statens Museum for Kunst.

"A street in Rome. Vicolo Sterrato", c. 1837, National Gallery of Denmark, Copenhagen.

4 "Scene på Molo'en ved Napoli", 1838-39, Statens Museum for Kunst. Folkemængden foran fyrtårnet på havnemolen i Napoli lytter til en mand der reciterer Ludovico Ariostos ridderdigt fra 1516 "Orlando Furioso" (Den rasende Roland). I baggrunden ses Vesuvs røgfane, der forsvandt efter det sidste udbrud i 1944.

"Scene on the Molo near Naples", 1838-39, National Gallery of Denmark, Copenhagen.

5 "Parti fra Villa Albanis have, Rom", 1841, Statens Museum for Kunst.
"In the Gardens of the Villa Albani Rome", 1841,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Parti af Forum Romanum med Concordia-Templet og Septimius Severus' Triumphbue, set fra Foden af Capitol", 1846.
"View of the Roman Forum with the Temple of Concordia and the Arch of Septimius Severus seen from the Foot of the Capitoline Hill", 1846.
2 "En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig", 1850, Statens Museum for Kunst.
"A Little Girl, Elise Købke, with a Cup in front of her", 1850, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Interiør med Georgia Skovgaard og sønnerne Joakim med byggeklodser og Niels stående på moderens skød", 1860, Skovgaard Museet, Viborg.
"Interior with Georgia Skovgaard and her Sons. Joakim with Building Blocks and Niels Standing on His Mother's Lap", 1860, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "N.F.S. Grundtvig", 1862, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
5 "Esaias Tegnér laurbærkranser Oehlenschläger i Lunds Domkirke 1829", 1866, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
"Esaias Tegnér crowned Oehlenschläger with laurels in Lund Cathedral 1829", 1866, The Museum of National History at Frederiksborg, Denmark.
1-3 Klassisk udsmykning af forhallen Københavns Universitet, Frue Plads. Udsmykning udført 1844-53 af Georg Hilker (dekorationer), Constantin Hansen (fresker) og H.W. Bissen (statuer).
Vestibule decoration of the University of Copenhagen, 1844-53, executed by Georg Hilker (decorations), Constantin Hansen (frescoes) og H.W. Bissen (statues).
4 "Pallas Athenes fødsel", 1850. Hefaistos har spaltet Zeus' hoved. Sammen med fødselsgudinden Eileithyia viger han tilbage for den nyfødte Athene,
der i ildrød dragt svinger sin lanse. Vestibulen, Københavns Universitet.
"The Birth of Pallas Athena", 1850, the Entrance Hall of the University of Copenhagen.
5 "Athene fulgt af den vingede sejrsgudinde Nike i striden med Posejdon om Attika", 1851-52. Athene peger på oliventræet som hun har plantet og Posejdon på den kilde, der sprang af klippen, da han stødte sin trefork mod den. Vestibulen, Københavns Universitet. 
"Athena with her companion, Nike, the winged goddess of victory, in her dispute with Poseidon for possession of Attica", the Entrance Hall of the University of Copenhagen.
Købke, Christen

Drop Down Menu

"Efterårsmorgen ved Sortedamssøen", 1838, Ny Carlsberg Glyptotek.
"Autumn Morning on Lake Sortedam", 1838, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
Købke, Christen (1810-1848). Dansk romantisk landskabs- og portrætmaler. Købke voksede op i Københavns Kastel, hvor hans far var bagermester og stod for brødforsyningen til soldaterne. Købkes tegnetalent viste sig tidligt, og da han som 11-årig fik gigtfeber og måtte ligge til sengs i længere tid tog han beslutningen om at blive kunstmaler. Fra 1822-32 var Købke elev på Akademiet under C.A. Lorentzen og senere Eckersberg. I 1832 modtog han Akademiets store sølvmedalje. Eckersbergs særlige interesse for perspektivlære prægede Købke, der anvendte den teoretiske viden i sine naturstudier. Senere i sin kunstneriske udvikling gik Købke bort fra Eckersbergs strenge regler omkring perspektiv og farveholdning, der kom en næsten poetisk mysticisme over Købkes farvevalg og den Eckersbergske kompositoriske stivhed aftog. Købkes første rejse gik til Aarhus, hvor han malede "Parti i Århus Domkirke" (1830), et billede helt efter N.L. Høyens forskrifter. Fra 1838-40 rejste Købke sammen med dekorationsmaleren Georg Hilker (1807-1875) til Tyskland (Berlin og Dresden) og videre til Italien (Rom, Napoli, Sorrento og Capri). Købke fandt først og fremmest sine motiver i sine nære omgivelser - persongalleriet var familie og venner, arkitekturen var fra bl.a. Kastellet.
Ustillingen "Christen Købke: Danish Master of Light" blev vist i 2010 på The National Gallery, London.
Købke, Christen (1810-1848). Danish romantic landscape- and portrait painter. Købke showed a talent for drawing in boyhood, and at the age of 11 he suffered an attack of rheumatic fever and had to stay in bed for a very long time, and during this stay he decide to become a painter.
From 1822-32 he studied under C.A. Lorentzen and later
Eckersberg at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Eckersberg, known for his theories of perspective, made a great influence on Købke, but his later artistic development shows declining interest in Eckersberg's strict rules of perspective and his colour scheme, and an almost poetic mysticism was seen in Købke's colour choice. From 1838-40 Købke was travelling together with the decorative painter Georg Hilker to Germany (Berlin and Dresden) and to Italy (Rome, Naples, Sorrento and Capri).
1 "Parti i Aarhus Domkirke", 1830, Statens Museum for Kunst/"The Transept of Aarhus Cathedral", 1830, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Parti af torvet i Kastellet med udsigt til Kastelvolden", 1830, National Gallery of Scotland, Edinburgh.
"A View of the Square in the Kastel Looking Towards the Ramparts", 1830, National Gallery of Scotland, Edinburgh.
3 "Fra Kunstakademiets afstøbningssamling på Charlottenborg", 1830, Den Hirschsprungske Samling.
"View of the Cast Collection at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Charlottenborg Palace", 1830, Hirschsprung Collection.
4 "Udsigt fra loftet på Kornmagasinet ved bageriet i Kastellet", 1831, Statens Museum for Kunst.
"View from the Loft of the Grain Store at the Bakery in the Citadel of Copenhagen", 1931,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Landskabsmaleren F. Sødring", 1832, Den Hirschsprungske Samling.
"Portrait of the Landscape Painter Frederik Sødring", 1832, Hirschsprung Collection.
6 "Ida Thiele, senere gift Wilde, som barn", 1832, Statens Museum for Kunst.
"Ida Thiele, the Future Mrs Wilde, as a Child", 1832,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Inger Margrethe Høyen, f. Schrøder. Kunsthistorikeren Niels Lauritz Høyens moder", 1832, Statens Museum for Kunst.
"Portrait of Inger Margrethe Høyen, the Mother of the Art Historian N.L. Høyen", 1832,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Selvportræt", ca. 1833, Statens Museum for Kunst/Self-Portrait, c. 1833, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Udsigt fra et vindue på Toldbodvej til Kastellet", ca. 1833, Statens Museum for Kunst.
"View from a Window in Toldbodvej Looking towards the Citadel of Copenhagen",
c. 1833, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Parti uden for den nordre Kastelsport", 1834, Ny Carlsberg Glyptotek.
"View outside of the North Gate of the Citadel", 1834, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
5 "Portræt af maleren Constantin Hansen", 1834-35, Ribe Kunstmuseum/"Portrait of the Painter Constantin Hansen", 1834-35, Ribe Art Museum.
1 "Tagryggen over Frederiksborg med udsigt over sø, by og skov", 1834-35, Designmuseum Danmark.
"Roof Ridge of Frederiksborg Castle with a view over the lake, city and forest", 1834-35, Design Museum Denmark.
2 "Et af de små tårne på Frederiksborg Slot", 1834-35, Designmuseum Danmark.
"One of the Small Towers on Frederiksborg Castle", 1834-35, Design Museum Denmark.
3 "Frederiksborg Slot ved aftenbelysning set fra Jægerbakken", 1835, Den Hirschsprungske Samling.
"Frederiksborg Castle in Evening Light", 1835, Hirschsprung Collection.
4-5 "Et af de små tårne på Frederiksborg Slot", ca. 1835, Davids Samling, København.
"One of the small towers on Frederiksborg Castle", c. 1835, The David Collection, Copenhagen.
6 "Cecilie Margrethe Petersen, f. Købke, kunstnerens søster", 1835, Statens Museum for Kunst.
"Cecilie Margrethe Petersen, née Købke, the Artist's Sister", 1835,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Frederiksborg Slot. Parti ved Møntbroen", 1836, Statens Museum for Kunst.
"Frederiksborg Castle seen from the Northwest", 1836,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Parti af Østerbro i morgenbelysning", 1836, Statens Museum for Kunst.
"Morning View of Østerbro outside Copenhagen", 1836,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Parti af bugten ved Kalkbrænderiet set fra Strandpromenaden mod nord. Stille sommereftermiddag", 1837, Statens Museum for Kunst.
"View of the Bay near the Copenhagen Limekiln. A Quiet Summer Afternoon", 1837,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Parti af den nordre Kastelsbro. Studie", ca. 1837, Statens Museum for Kunst.
"View of the North Bridge of the Citadel. Study", c. 1837,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro", 1838, Statens Museum for Kunst.
"A View from Dosseringen near the Sortedam Lake Looking Towards Nørrebro", 1838,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Udsigt fra Dosseringen mod Østerbro", 1838, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"View from Dosseringen Towards Østerbro"
, 1838
, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
1 "Billedhuggeren H.E. Freund", 1838, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Akademiraadet.
"The Sculptor H.E. Freund"
, 1838, The Royal Danish Academy of Fine Arts.
2 "Valdemar Hjartvar Købke (1813–1893), kunstnerens bror", ca. 1838, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Valdemar Hjartvar Købke (1813–1893), the Artist's Brother", c. 1838, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Parti af Marina Grande på Capri. I baggrunden forbjerget Massa. Eftermiddag. Optrukne både i mellemgrunden", 1839-40, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"View of the Marina Grande on Capri. In the Background the Massa Cape. Afternoon. Beached Boats in the Middle Distance", 1839-40,
ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 "Castel dell'Ovo i Napoli", 1839-40, Statens Museum for Kunst/"Castell dell'Ovo in Naples", 1839-40, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Havelågen ved bagermester Købkes gård på Blegdammen", ca. 1845, Statens Museum for Kunst.
"The garden Gate at the Artist's Home at Blegdammen", c. 1845,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Havetrappen ved kunstnerens malestue på Blegdammen", ca. 1845, Statens Museum for Kunst.
"The Carden Steps leading to the Artist's Studio on Blegdammen", c. 1845,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Marstrand, Wilhelm  se separat side/View separate page
"Romerske borgere forsamlede til lystighed ved et osteri", 1839, Nivaagaards Malerisamling.
"Roman Citizens Gathered for Festivities at an Osteria", 1839, Nivaagaard, Copenhagen.
Lundbye, J.Th.
"Gåsetårnet i Vordingborg", 1842, Statens Museum for Kunst. Udført i olie af Lundbye efter en akvarel af P.C. Skovgaard.
"Goose Tower, Vordingborg Castle"
, 1842, National Gallery of Denmark
.
"Vinterlandskab uden sne. Motiv fra Julebæksbroen med udsigt mod Kullen og Höganäs", 1848, Skovgaard Museet, Viborg.
"Winter Landscape with no Snow. Motif from Julebæk Bridge with a View of Kullen and Höganäs, Sweden", 1848, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
Lundbye, Johan Thomas (1818-1848). Dansk romantisk landskabs- og dyremaler og en af det danske guldaldermaleris betydeligste malere. Lundbye fulgte Niels Laurits Høyens ideer om en national kunst. Lundbye var på Akademiet elev af Eckersberg og J.L. Lund. De danske landskaber skildrede han i store kompositioner. Han udførte flere bogillustrationer, bl.a. til H.V. Kaalunds Fabler for børn (1843-45). Lundbye omkom ved et vådeskud som frivillig i Treårskrigen (Den første slesvigske krig 1848-50).


Lundbye, Johan Thomas (1818-1848). Danish "Golden Age Painter" of landscapes and animal portraits. He realized the ideas of the national-liberal art historian and professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts Niels Laurits Høyen (1798-1870), who argued for the development of a Scandinavian tradition of national art based on Nordic mythology, the history of the country, scenes from everyday life and landscapes. Lundby volunteered for service in the Three Year War (1848-50), and was killed by a stray shot before he ever engaged in battle.

1 "Oberstinde Cathrine Lundbye, f. Bonnevie, kunstnerens moder", 1836, Statens Museum for Kunst.
"Mrs Cathrine Lundbye, née Bonnevie, the Artist's Mother", 1836, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Vinderød kirke ved Frederiksværk", 1837, Statens Museum for Kunst. 
"Vinderød Church near Frederiksværk", 1837, National Gallery of Denmark, Copenhagen
3 "Kalundborg Kirke", 1837, Statens Museum for Kunst/"Kalundborg Cathedral", 1837, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs", 1839, Thorvaldsens Museum, København.
"Prehistoric Burial Mound at Raklev on Refsnæs", 1839,
Thorvaldsens Museum, Copenhagen.
5 "Sjællandsk landskab. Åben egn i det nordlige Sjælland", 1842, Statens Museum for Kunst.
"Zealand Landscape. Open Country in North Zealand", 1842,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Kostald i en bondegård med to køer", studie, 1842, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Cowshed and Two Cows", study, 1842,
ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
2 "En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord", 1843, Statens Museum for Kunst.
""A Danish Coast. View from Kitnæs on Roskilde Fjord, Zealand", 1843,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Udsigt over Arresø mod Tibirke bakker", 1843, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"View across Arresø of Tibirke Downs", 1843, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 "Sortbroget tyr", 1844, Statens Museum for Kunst/"Piebald Bull", 1844, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "To kalve", 1844, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Two Calves", 1844, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
1 "En kostald i en bondegård. Vejby", 1844, Statens Museum for Kunst.
"A Cowshed on a Farm at Vejby, Zealand", 1844, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Gadekær i Brofelde", 1844, Statens Museum for Kunst/"Village Pond in Brofelde", 1844, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "To køer på en åben mark", 1845, Statens Museum for Kunst/"Two Cows in an Open Field", 1845, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Landskab med klippe i forgrunden. Civitella, Italien", 1845, Statens Museum for Kunst.
"Landscape with Rocks in the Foreground. Civitella, Italy", 1845.
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Udsigt fra Tivoli", o. 1845, Horsens Kunstmuseum/"View from Tivoli", c. 1845, Horsens Art Museum, Denmark.
1 "Kolås Skov ved Vejrhøj", 1846, Statens Museum for Kunst/"Kolås Forest near Vejrhøj", 1846, National Gallery of Denmark.
2 "Et boelsted ved Lodskov nær Vognserup", 1847, Statens Museum for Kunst.
"A Croft at Lodskov near Vognserup Manor, Zealand", 1847,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Seksten-årig hingst af Knabstrup-racen", 1847, Statens Museum for Kunst.
"Sixteen-year-old Knabstrupper Stallion", 1847, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Vinterlandskab uden sne. Motiv fra Julebæksbroen med udsigt mod Kullen og Höganäs", 1848, Skovgaard Museet, Viborg.
"Winter Landscape with no Snow. Motif from Julebæk Bridge with a View of Kullen and Höganäs, Sweden", 1848, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
Gurlitt, Louis
"Møens Klint", 1842, Statens Museum for Kunst.
"The Cliffs on the Island of Møn", 1842,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Gurlitt, Heinrich Louis Theodor (1812-1897). Dansk-tysk landskabsmaler født i Altona og død i Naundorf nær Schmiedeberg. Elev af Eckersberg. Uddannet i Hamburg under malerne Gunther Gensler og Siegfried Detlev Bendixen.
I 1832 rejste han til København og derfra til Norge for at tage I.C. Dahls værker i øjesyn. Samme år begyndte han på
Akademiet i København, hvor han knyttede venskab med Wilhelm Marstrand. I 1833 udstillede Gurlitt sine første landskabsmalerier på Charlottenborg. I 1836 rejste han til München, hvor han opholdt sig de følgende år og vendte tilbage til København hvor han arbejdede til 1842, og han rejste så til Düsseldorf og videre til Italien, hvor han boede
til 1846. I Rom sluttede Gurlitt sig til den danske kunstnerkoloni. Fra 1847 boede han i Tyskland, hvor han kunne udvikle sin kunst anderledes og friere og ikke var underlagt det strenge Eckersbergske naturstudium.
Gurlitts billeder blev fjernet fra Det Kongelige Billedgalleri på Christiansborg, da han støttede Slesvig-holstenerne i Treårskrigen (1848-50) og dermed blev anset for en forræder.
Gurlitt hører hjemme under de danske guldaldermalere, fordi hans billeder af de danske landskaber fik stor betydning for udviklingen af det nationale danske landskabsmaleri.
Louis Gurlitt var farfar til Hildebrand Gurlitt (1895-1956), den tyske kunstsamler og kunsthistoriker, der opkøbte bl.a. "Entartete Kunst" (vanskabt/degenereret kunst) i Nazitiden og hvis omfattende samling blev konfiskeret i 2012 af de bayerske myndigheder. Han var Hitlers personlige samler af kunst til et "Führermuseum", der var planlagt til at skulle ligge på Hitlers hjemegn i Linz i Østrig.
Roed, Jørgen
"Parti af en gade i Roskilde med domkirken i baggrunden. Vinterstykke", 1936, ARoS.
"A Street in Roskilde with the Cathedral in the Background. Winter", 1936,
ARoS.
Roskilde Domkirke.
Roskilde Cathedral.
Roed, Jørgen (1808-1888). Dansk maler. Elev af Eckersberg og Lund, inspireret af Hammershøi, og i sin portrætkunst af Marstrand. Fik stor interesse for Rafael under et ophold i Italien. Kopierede nogle af Rafaels malerier bl.a. Den Sixtinske Madonna og Marias himmelkroning. Altertavlemalerier i Nødebo (1839) og Sct. Catharinæ Kirke i Ribe (1853).
1 "Afskedsscene på Toldboden", 1834, privateje/"Departure from Toldboden", 1834, private collection.
2 "Ribe Domkirke i måneskin", 1836, Ribe Kunstmuseum/"Ribe Cathedral in the Moonlight", 1836, Ribe Art Museum.
3 "Fængselsgården i Palazzo Bargello i Firenze", 1842, Statens Museum for Kunst.

"The Courtyard of the Palazzo del Bargello, Florence", 1842, National Gallery of Denmark.

4 "Ludvig Holberg", 1847, Nasjonal-galleriet, Oslo.
Rørbye, Martinus
"Kirurgen Fenger m/Familie", 1829, Ribe Kunstmuseum.
"The Surgeon Fenger with Family"
, 1829, Ribe Art Museum.
"Arrestbygningen ved råd- og domhuset", 1831, Statens Museum for Kunst.
"
The Prison of Copenhagen",
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Rørbye, Maritnus (1803-1848). Dansk maler, født i Norge, elev af Eckersberg og C.A. Lorentzen. Han malede folkelivsbilleder fra bl.a. Italien, Grækenland og Danmark, og var blandt de første danske kunstnere, der tog til Vestjylland for især at studere folkelivet, men også det storladne landskab vakte hans interesse. I Grækenland var det de påbegyndte udgravninger, der interesserede ham. Hans store billeder fra det halvt orientalske dagligliv var en slags impressionisme før impressionismen, idet de besad en på det tidspunkt sjælden umiddelbarhed og friskhed. I Italien yndede han kirkeinteriører som motiv og formåede at gengive stemningen og atmosfæren af evighed og uforanderlighed.
1 "Udsigt fra kunstnerens vindue", ca. 1825. Statens Museum for Kunst.
"View from the Artist's Window", c. 1825, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Vester Egede  Kirke. I baggrunden Gisselfeld Kloster", 1832, Ny Carlsberg Glyptotek, København.
"Vester Egede Church with Gisselfeld Monastery in the Background", 1832, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
3 "Scene af det offentlige liv i Orienten. Motiv ved karavanebroen i nærheden af Smyrna", 1838, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Akademiraadet.
"A Scene from Public Life in the Orient. Motif by the Caravan Bridge near Smyrna", 1838, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen.
4 "Brønden på pladsen St. Sophie ved Seraillets port i Constantinopel", 1846, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Well on St Sophie's Square near the Gate of the Seraglio in Constantinople", 1846, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
5 "Indgang til en kro ved præstegården i Hillested", 1844, LACMA, Los Angeles County Museum of Art.
"Entrance to an Inn in the Praestegarden at Hillested", 1844, LACMA, Los Angeles County Museum of Art.
6 "Mænd af Skagen en sommeraften i godt vejr", "Men of the Skaw a Summer Evening in Fine Wheather", National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Gertner, J.V.
Gertner, Johan Vilhelm (1818-1871). Dansk portrætmaler.
Gertner, Johan Vilhelm (1818-1871). Danish portrait painter.
1 "Et soveværelse på Bernstorff Slot nær København", ca. 1845, Metropolitan Museum of Art, New York.
"A Bedroom in Bernstorff Palace near Copenhagen", c. 1845,
Metropolitan Museum of Art, New York.
2 "Kong Christian VIII, 1786-1848", 1845/"King Christian VIII, 1786-1848", 1845.
3 "Adam Gottlob Oehlenschläger", 1846-47, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
"Adam Gottlob Oehlenschläger", 1846-47,
The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark.
4 "Portræt af C.W. Eckersberg", 1850, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Akademiraadet.
"Portrait of C.W. Eckersberg", 1850, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen.
5 "Kong Frederik VII, 1808-1863", 1861, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
"King Frederik VII, 1808-1863", 1861, The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark.
Gebauer, C.D.
Gebauer, Christian David (1777-1831). Dansk maler, især kendt som dyremaler.
Gebauer, Christian David (1777-1831). Danish painter, especially known for his animal paintings
.
"Vinterlandskab med Brabrand kirke", 1831, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Winter Landscape with Brabrand Church", 1831,
ARoS, Aarhus Museum of Art.
"Det vilde stutteri", 1831, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"The Wild Stud Farm", 1838,
ARoS Aarhus Museum of Art.
La Cour, Janus
La Cour, Janus (1837-1909). Dansk landskabsmaler. Født på Timgård ved Ringkøbing og død i Odder. Han blev uddannet på Akademiet fra 1857-64. I 1856 mødte han P.C. Skovgaard, som fik stor indflydelse på hans arbejder.
La Cour, Janus (1837-1909). Danish landscape painter. From 1857-64 he studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts. In 1856 he met the painter P.C. Skovgaard, who had a great influence on him.
1 "Kysten ved Sorrent", 1867, Skovgaard Museet, Viborg/"The Sorrento Coast", 1867, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Oliventræer på en skrænt", 1869, Skovgaard Museet, Viborg/"Olive Trees on a Slope", 1869, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "Regnvejr over stranden ved Kalø Vig", 1883, Statens Museum for Kunst.
"Showery Weather over the Beach at Kalø Vig",
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Udsigt fra en Villa i Italien (Villa d'Este"), ARoS Aarhus Kunstmuseum/"View from a Villa in Italy (Villa d'Este)", ARoS Aarhus Museum of Art.
5 "Moesgårds strand", 1890, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"The Beach at Moesgaard", 1890, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
Bissen, H.W.
Bissen, Herman Wilhelm (1798-1868). Dansk billedhugger, uddannet maler. Relieffer, portrætbuster, statuer. Fik den lille guldmedalje i 1821 og den store i 1823. Tog til Rom på rejsestipendium. Professor ved Akademiet i 1840 og dets direktør fra 1850-53.
Bissen, Herman Wilhelm (1798-1868). Danish sculptor.
"Moses", 1858, Vor Frue Kirke, København/"Moses", 1858, Our Lady's Church, Copenhagen. "Istedløven"/"The Isted Lion".
"Den danske landsoldat efter sejren", Prinsens Plads, Fredericia.
H.W. Bissen fik overdraget opgaven at udføre et monument for det sejrrige udfald fra Fredericia den 6. juli 1849. Efter nogen overvejelse valgte Bissen, at monumentet skulle sættes over den menige landsoldat fra Treårskrigen. Landsoldaten i Fredericia blev derved det første monument i verden for den menige ukendte soldat. En landsindsamling skaffede de nødvendige økonomiske midler, og den 6. juli 1858 kunne monumentet afsløres på Prinsens Plads i Fredericia. Figuren er i næsten dobbelt naturlig størrelse. Granitfodstykket er 2,5 meter og bronzefiguren 3,75 meter høj. Bissen lod sig inspirere af antikkens formsprog. Men én bestemt landsoldat Christian Christiansen, som deltog i alle tre krigsår, var kunstnerens model.
"A Victorious Danish Soldier", bronze statue in Fredericia, erected in memory of the Danish victory over the Schleswig-Holsteiner at Fredericia on July 6, 1849.
1 Forhallen Københavns Universitet, Frue Plads. Udsmykning udført 1844-53 af Georg Hilker (dekorationer), Constantin Hansen (fresker) og H.W. Bissen (statuer).
Vestibule decoration of the University of Copenhagen, 1844-53, executed by Georg Hilker (decorations), Constantin Hansen (frescoes) and H.W. Bissen (statues). 
2 Kvadrigaen på Thorvaldsens Museum, 1845-48. Udført af Bissen og Stephan Ussing efter Thorvaldsens skitser. En kvadriga er en oldtidshestevogn, et firspand.
Quadriga at Thorvaldsen's Museum, Copenhagen, 1845-48. Executed by Bissen and Stephan Ussing after Thorvaldsen's sketches. A Quadriga is a four-in-hand, a four-horse chariot, raced in the Olympic Games and other games.
3 "Den danske landsoldat efter sejren", 1850-51, Statens Museum for Kunst/"Victorious Danish Soldier", 1850-51, National Gallery of Denmark.
4-5 Dronning Thyra Danebod. Gipsstatue udført i 1853 til Dronningens trappe på Christiansborg. Slottet brændte i 1884, men statuen blev reddet og istandsat af Vilhelm Bissen (søn af H.W. Bissen). Placeret i Kongernes Jelling.
The Danish Queen Thyra Danebod, 1853.
1 "Oehlenschläger", 1854-61, ved Det Kgl. Teater. "Hr. Bissen har vist os som ung og smækker den siden så digre hr. Oehlenschläger".
Sculpture of the Danish poet and playwright Adam Oehlenschläger, 1854-61, the Royal Theatre, Copenhagen.
2 Statue af Frederik 6., 1855-58, Frederiksberg Have, København/Statue of King Frederik 6., 1855-58, Frederiksberg Gardens, Copenhagen.
3 "Moses", 1858, Vor Frue Kirke, København/"Moses", 1858, Our Lady's Church, Copenhagen.
4 "Buste af P.C. Skovgaard", 1859, Skovgaard Museet, Viborg/"Bust of P.C. Skovgaard", 1859, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
5 "Frederik d. 7.", 1863-73, Christiansborg Slotsplads/"King Frederik VII", 1863-73, Christiansborg Palace Square, Copenhagen.
6 Christopher Ernst Frederik Weyse, 1866, Frue Plads, København.
The Danish composer Christopher Ernst Frederik Weyse, 1866, Frue Plads, Copenhagen.

Istedløven/The Isted Lion

Istedløven (til de danske krigergrave i Flensborg) mens den endnu stod ved Tøjhusmuseet, Søren Kirkegårds-plads, København.
"The Isted Lion" when still in Copenhagen.
Istedløven, 1859-60, udført af H.W. Bissen, monument over Slaget ved Isted Hede nord for Slesvig, Danmarkshistoriens største slag, der endte med dansk sejr over den slesvig-holstenske hær i 1850. Monumentet blev i 1863 placeret på Skt. Maria kirkegård i Flensborg. En af de tilstedeværende ved indvielsen var H.C. Andersen. På soklen er 4 relieffer af officerer. I forbindelse med krigen i 1864 blev der øvet hærværk mod skulpturen, og i 1868 blev den flyttet til Berlin. I 1945 blev Istedløven flyttet tilbage til Danmark efter over 80 år i eksil, den blev placeret på Tøjhusmuseet. At løven skulle vende tilbage til Flensborg har været et tilbagevendende emne siden 2. verdenskrig, imidlertid blev løven placeret på Søren Kirkegårdsplads bag Tøjhusmuseet ved Den Sorte Diamant, og den blev, på ny sokkel, indvidet i 2000. Regeringen besluttede i 2009 at Istedløven skulle tilbage til Flensborg. Den vendte tilbage i 2011.

Den 10. september 2011 vendte Istedløven tilbage
til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård

Udenrigsminister: Istedløven skal tilbage til Flensborg
Et symbol på dansk krigslykke er nu endelig på vej tilbage til Tyskland, nærmere bestemt Flensborg.
Istedløven har ellers nærmest haft karakter af et dansk Loch Ness-uhyre. Den dukker op næsten hvert år, men der er aldrig rigtig nogen afklaring i sagen. Men det er der nu: Torsdag besluttede Flensborg Byråd at bede den danske regering om at få skulpturen, som er skabt til minde om Slaget på Isted Hede i 1850, tilbage. I 1864 tog prøjserne den som krigsbytte med til Berlin, og i 1945 blev den givet tilbage til Danmark af det amerikanske militær. Siden da har den stået i Tøjhusmuseets gård, men udenrigsminister Per Stig Møller, sagde i sin tale ved de danske årsmøder i Sydslesvig søndag, at løven skal tilbage til Flensborg: - Tiden er moden nu, og det er derfor regeringen en stor glæde at kunne tilkendegive, at vi vil besvare henvendelsen fra byrådet i Flensborg positivt. Istedløven vil vende tilbage og symbolisere, at stridens tid er forbi, sagde Per Stig Møller.
DR nyheder, 7. juni 2009.
På mindepladen står nederst:
"2011 wieder errichtet
als Zeichen von Freundschaft und Vertrauen
zwischen Dänen und Deutschen"

(2011 genrejst som tegn på venskab og tillid mellem det danske og det tyske folk)
The Isted Lion, the Battle of Isted Monument, executed by Herman Wilhelm Bissen 1859-60, was in 1863 placed at St Mary's cemetery in Flensburg, Germany. The fairytale writer H.C. Andersen was present at the inauguration. In 1868 the momument was moved to Berlin. In 1945 it returned to Denmark after more than 80 years in exile. The Isted Lion will now return to its rightful place in Flensburg, a decision taken by the Danish Government in 2009. In 2011 The Isted Lion was placed in Flensburg, Germany.
Istedløven på sin endelige placering på Flensborg Gamle Kirkegård
The Isted Lion on its final placement of St Mary's churchyard in Flensburg, Germany
Fra Berlin til København
Amerikanske tropper transporterede i efteråret 1945 Istedløven fra kasernegården i Lichterfelde, Berlin til Tøjhusmuseet i København
23. oktober 1945 modtager Christian 10. Istedløven. Hjemkomsten fejres, Dannebrog og Stars and Stripes vajer i Tøjhusmuseets gård, København.
Kongens tale ved overrækkelsen:
"Mange Aar er gaaet, siden dette Monument sidst stod på dansk Jord. Jeg modtager Istedløven med Tak til dem, der bragte Monumentet herop, og med Tak til dem, der ofrede Livet, for at vi kunde blive fri. Naar man tænker tilbage paa Kong Frederik 7. og hans Generation, der skænkede denne Gave til Flensborg, synes jeg, at vi skal følge Traditionen. Naar Forholdene tillader det, bør den vende tilbage til Flensborg for der at staa som et Minde om de Tider, der er gaaet, og til Erindring om alle dem, der ofrede Livet i Treaarskrigen."
Istedløvens hjemkomst, løven set fra oven liggende på savsmuld i lastbil. Foto fra Det Kgl. Biblioteks Samling.
Blunck, Ditlev
"Ungdommen". Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45, Statens Museum for Kunst.
"Youth". From the series: The Four Ages of Man, 1840-45,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Blunck, Ditlev Conrad (1798-1854). Dansk maler, født i Holsten og død i Hamborg. Uddannet på Akademiet i København. Han studerede i München fra 1818-20 og opholdt sig i Rom fra 1828-38, hvor han blev inspireret af Nazarenerne. Bluncks foretrukne motiver var folkelivsscener og portrætter, og her ses inspirationen fra Eckersberg.
Efter årene i Rom kom Blunck tilbage til Danmark, som han igen forlod for stedse i 1841, da han havde fået en dom for seksuel overtrædelse.
1 "Interiør med ung officer", ca. 1825-28, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Interior with Young Officer", c. 1825-28,
ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
2 "En Bataillemaler, Jørgen Sonne (1801-90) i sit arbejdsværelse", ca. 1826, Statens Museum for Kunst.
"A Battle-Painter, Jørgen Sonne, in his Studio", c. 1826,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Barndommen". Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45, Statens Museum for Kunst.
"Childhood". From the series: The Four Ages of Man, 1840-45, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Manddommen". Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45, Statens Museum for Kunst.
"Manhood". From the series: The Four Ages of Man, 1840-45, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Alderdommen". Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45, Statens Museum for Kunst.
"Old Age". From the series: The Four Ages of Man, 1840-45, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Lund, J.L.
(1777-1867)
(Johan Ludvig). Dansk maler og lærer på Akademiet. født i Kiel. Altertavler, portrætter og historiske billeder. Uddannet sølvsmed og elev af N.A. Abildgaard og hos David i 1800-02. Kollega til Eckersberg. Mest kendt er Akropolistæppet på Det Kgl. Teaters gamle scene.
"De tre norner", 1844.
Skæbnegudindernes navne står skrevet med runer: Urd (fortiden, holder tavle), Verdande (nutiden, holder vægt) og Skuld (fremtiden, holder sværd). Nornerne spinder menneskets skæbne, og hver gang en tråd klippes dør et menneske.
Jensen, C.A.
(1792-1870)
(Christian Albrecht). Dansk portrætmaler. Elev på Akademiet 1810-16 under C.A. Lorentzen og 1817-18 elev på Akademiet i Dresden. Han modtog i 1818 et rejselegat, som førte ham til Norditalien og til et tre års ophold i Rom. Blev medlem af Akademiet i 1824. Selvom han modtog portrætbestillinger fra kongehuset og fra højborgerskabet blev hans talent aldrig rigtig anerkendt af tidens smagsdommere.
"Cathrine Jensen, f. Lorenzen, kunstnerens hustru med turban", ca. 1842-44. Statens Museum for Kunst.
Dreyer, Dankvart  
(1816-1852)
Dansk romantisk maler, elev af J.L. Lund og Eckersberg. En af Danmarks betydeligste landskabsmalere, inspireret af Lundbye og P.C. Skovgaard. Kendt for sine jyske landskaber, ofte med et oldtidsminde/gravhøj centralt placeret. Udstillinger i Paris og London.
"Munkemølle i Odense", ca. 1844. Statens Museum for Kunst.
Hansen, Heinrich
(1821-1890)
"Sorø kirke", 1855, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Thorvaldsen, Bertel
(1770-1844)
Dansk billedhugger
(se under
nyklassicisme).
Schweizerløven i Luzern.

Lukas Ahorn udhuggede Thorvaldsens løve 1820-21 i klippevæggen. Den er et mindesmærke over Louis XVI's Schweizergarde, der blev massakreret den 10. august 1792 under den franske revolution da de forsvarede Tuilerierne, da de revolutionære styrker stormede slottet.

G.C. (Georg Christian) Freund (1821-1900). Dansk billedhugger. Naturalisme. 1836 uddannet på Akademiet, hvor han undervistes af sin onkel
H.E. Freund og H.W. Bissen. 1843-47 deltog han i interiørudsmykningen af
Thorvaldsens Museum.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt