Drop Down Menu
Drop Down Menu
 
     
     
 
 

Operahuset på Dokøen, skænket til staten af
"A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal"
.
Huset er tegnet af Henning Larsen, det blev indviet januar 2005.
The Opera House, the Dock Island in Copenhagen Harbor designed by architect Henning Larsen. The House was donated to the Danish state by A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation. Inaugurated on January 2005.

 
 
10-11 De tre store lysekroner i foyeren er skabt at den islandske kunstner Olafur Eliasson - han modtog 24.09.2006 Kronprinsparrets Kulturpris på 500.000 kr. samt en statuette, designet af
ham selv. Kronprinsparrets Kulturpris var Bikubenfondens bryllupsgave til parret.
The lamps are created by the Icelandic artist Olafur Eliasson.
12 Operahusets logo på gulvet i foyeren tegnet af Per Arnoldi, logoet ses også på Arnoldis blå scenefortæppe. Logoet er et "O" for Opera, det store O indeholder et mindre ovalt O. 
Per Arnoldi has designed the logo for the Opera House and the large main curtain for the main stage.

 
 
 
 
1-4
Fire Bronzerelieffer af Per Kirkeby.
Four Bronze reliefs by the Danish multi-artist Per Kirkeby.
 
 
     
  Operaen er tegnet af Henning Larsen. Byggeriet begyndte i 2001 og stod færdigt den 1. oktober 2004. Huset har 14 etager, 5 under jorden og 9 over jorden. Der er plads til 1500 på Store Scene (56 ståpladser) og til 200 på eksperimentalscenen Takkelloftet (Takkelloftet, maritim betegnelse, er det rum, hvor riggen eller takkelagen, de afmålte tovender, fremstilles, repareres og gemmes).
Operaen er en gave til det danske folk fra "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal", byggeriet har kostet 2,5 milliarder. 
Operaen og ballethuset blev officielt overdraget og indviet den 15. januar 2005, med til indvielsen var det officielle Danmark med kongefamilien, giveren Hr. Møller og statsministeren og kulturministeren i spidsen.
Adskillige kunstnere har udsmykket operaen bl.a. har Per Arnoldi tegnet logoet, der kan ses på gulvet i foyeren og på hans blå scenefortæppe. Logoet er et "O" for Opera, det store O indeholder et mindre ovalt O. På scenetæppet indgår stjernebilledet Lyren* sammen med O-et.
Den første opførelse i det nye operahus var "Aida", Giuseppe Verdi's ægyptiske opera.

*Lyren var Apollons søn Orfeus instrument, han spillede så smukt, at det bevægede alt og alle. Orfeus var gift med Eurydike, der døde af et slangebid, Orfeus fulgte hende til underverdenen, hvor han spillede på sin lyre, og han fik Eurydike ud af Hades på betingelse af, at han ikke måtte se sig tilbage, hvilket han gjorde og Eurydike blev i Hades. Orfeus fortsatte med at spille på sin lyre, men kvinder tiltrak ham ikke mere, og det førte til, at nogle kvinder, forført at hans musik, sønderlemmede hans legeme, hans hoved og lyren blev kastet i havet og drev til Lesbos, hvor lyren blev hængt op i Apollons tempel. "Orfeus og Eurydike" (1762) opera i 3 akter af den tyske komponist Christoph Willibald Gluck.

Kunstneren
Tal R (Tal betyder dug på hebraisk, og R’et står for Rosenzweig) står for udsmykningen af Takkelloftets foyer, og malerier af Erik A. Frandsen, Sonny Tronborg, Lars Nørgaard, Pia Andersen, Jesper Christiansen, Niels Erik Gjørdevik og Kasper Bonnén kan ses på væggene bag scenen. 
Store Scene er udvendig beklædt med ahornfiner og loftet i hovedscenens auditorium er belagt med 24 karat bladguld.
Huset er beklædt med den sydtyske kalkstensart Jura Gelb, foyeren er belagt med siciliansk perlatinomarmor.
 
     
 

Two old chaps

"The Danish newspaper WeekendAvisen reported that the project was really a story about "two old chaps" - 91-year- old shipping magnate Maersk McKinney Moeller, one of Denmark's richest men and the opera house's progenitor, and architect Henning Larsen, 79, of the architecture firm Henning Larsens Tegnestue.
Much of the controversy surrounds Moeller's request to Larsen to break up the uninterrupted-glass bubble with horizontal metal lines. The architect did so, but to seemingly ill effect: The Danish newspaper Politiken wrote that the metal-and-glass facade looks like the grille of a 1955 Pontiac." (The Washington Post, March 27, 2005). 
 
     
  The Opera House was a gift to the people of Denmark from the Danish shipping magnate Mærsk McKinney Møller. The 14-story Opera House was official handed over and inaugurated on January 15, 2005. The Danish architect Henning Larsen (1925) designed the building, he was also the designer of The Foreign Ministry in Riyadh in Saudi Arabia, completed 1984.
Several artists have decorated the Opera House: The Danish artist Per Arnoldi has designed the logo for the Opera House and the stage curtain for the mainstage. The Logo is the letter "O", it stands for Opera, the big "O" contains a smaller oval-shaped "O", in the stage curtain is the constellation Lyra* and the letter "O". "The Danish multi-artist
Per Kirkeby has executed the four bronze reliefs in the Opera foyer. The house is illuminated by three chandeliers/spherical lamps composed of millions of crystals that splinter and project the light, the lamps are designed by the Icelandic artist Olafur Eliasson. Other artist are Tal R, Erik A. Frandsen, Sonny Tronborg, Lars Noergaard, Pia Andersen, Jesper Christiansen, Niels Erik Gjoerdevik and Kasper Bonnén. The mainstage is coated in golden maple veneer to a height of about five stories. The exterior walls of the Opera are Jura Gelb, South German limestone.
The first performance of the new Copenhagen Opera House was "Aida", Giuseppe Verdi's Egyptian opera.
 
     
  *Lyra (lyre) is a small bright constellation in the northern hemisphere. The brightest star in Lyra is Vega. In Greek mythology, Orpheus, the son of Apollo and the Muse Calliope, sang and played the lyre, and his music was so beautiful that he could charm the birds and the beasts. Orpheus married the nymph Eurydice, she was bitten by a snake and died, Orpheus was heartbroken, and he vows to went down to the Underworld to find his wife. Hades, God of the dead and ruler of the Underworld, could not resist his playing, he allowed Orpheus to take Eurydice back with him on the condition that he did not look back until he had reached the land of the living, however when he reached the surface, he was so overjoyed, that he looked back to share the moment with Eurydice. Immediately she disappeared into the underworld. Orpheus remained the rest of his life, singing songs that enchanted the beast and the trees of the forest, he taught the rest of the world the sound of sadness.
"Orpheus and Eurydice" (1762) an opera in three acts by the German composer Christoph Willibald Gluck.
 
     
  Amalienborg  
 
 
 
1
Indgår i den danske kulturkanon/Represented in the Danish Cultural Canon
Christians 7.'s Palæ. Amalienborg, se rokoko.
Indgår i den danske kulturkanon: Frederiksstaden, bydelen nord for Skt. Annæ Plads (bag Nyhavn) med palæer, borgerhuse og Amalienborgkomplekset.
Christians VII's Palace. Amalienborg Palace, see Rococo.
2 Christian 8.'s Palæ/Christians VIII's Palace.
3 Frederiks 8.'s Palæ med ur på facaden, Kronprinsparrets residens.
Frederik VIII's Palace. Crown Prince Frederik's and Crown Princess Mary's residence. The only palace in the complex with a clock on its facade.
4 Christian 9.'s Palæ, Regentparrets residens. Se kort over Amalienborgkomplekset.
Christians IX's Palace. The Monarch's and the Prince Consort's winter residence. Map of Amalienborg.
 
     
 
 
     
  Frederiks Kirke/Marmorkirken
Nicolai Eigtved ... Nicolas-Henri Jardin ... C.F. Tietgen ... Ferdinand Meldahl
 
 
Marmorkirken/The Marble Church
1-12
Frederiks Kirke eller Marmorkirken. Tegnet ca. 1740 af hofbygmesteren Nicolai Eigtved. Grundstenen blev nedlagt af Frederik 5. i 1749. Da Eigtved døde i 1754 overtog den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin ledelsen af byggeriet. Riget fattedes penge, hvorfor den oprindelige plan med højere kuppel og sidetårne ikke kunne realiseres. Johann Friedrich Struensee, Christian d. 7.'s livlæge og den egentlige magthaver beordrede byggeriet standset og kirken forblev en byggeplads. Arkitekten C.F. Harsdorff tegnede et nyt projekt, en centralkirke inspireret af Roms Pantheon, planen blev ikke til noget. Det blev erhvervsmanden C.F. Tietgen der finansierede færdiggørelsen. Marmorkirken blev opført efter tegninger af arkitekt og professor ved Kunstakademiet Ferdinand Meldahl og indviet i 1894. 
Frederik's Church aka The Marble Church. Designed about 1740 by the architect Nicolai Eigtved. King Frederik V laid the foundation stone for the building in 1749. Eigtved died in 1754 and the project was continued by the French architect Nicolas-Henri Jardin. By order of Johann Friedrich Struensee, King Christian VII's personal physician and the de facto ruler of Denmark, the church project stopped, and the churh remained a building site for a long time. The businessman C.F. Tietgen financed the completion. The church was built from drawings by the architect Ferdinand Meldahl and inaugurated in 1894. 
 
 
     
 

Salys rytterstatue af Frederik 5. - påbegyndt 1752, afsløret 1771
Amaliehaven - Hr. Møllers gave til det danske folk
Nicolas Henri Jardins Gule Palæ

 
 
Amaliehaven/The Amalie Garden
1-4
 Indgår i den danske kulturkanon/Represented in the Danish Cultural Canon Saly's rytterstatue af Frederik 5., Amalienborg Slotsplads. Indgår i den danske kulturkanon.
Saly's Equestrian Statue of King Frederik V. Represented in the Danish Cultural Canon.
5
Amaliehaven blev indviet i 1983. Den er beliggende på den tidligere "Larsens Plads", hvorfra danske immigranter i 1800-tallet rejste til USA om bord på damperen Thingvalla. Den danske maler Edvard Petersen har udført maleriet "Udvandrere på Larsens Plads", 1890 (tilhører ARoS). Den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne blev bestilt til at tegne haven af skibsreder Mærsk McKinney Møller (1913-2012). Amaliehaven var en gave til det danske folk fra Hr. Møller. Den italienske skulptør Arnaldo Pomodoro har udført skulpturerne, fire bronzesøjler omkring fontænen. Edvard Petersen, "Udvandrere på Larsens Plads", 1890
Amaliehaven/The Amalie Garden a public garden, was inaugurated in 1983. The garden is laid out at the former Larsens Square - where Danish 19th century immigrants to the United States went on board the steamship Thingvalla. The Danish painter Edvard Petersen has executed the painting "Emigrants at Larsens Square", 1890, (ARoS, Aarhus Museum of Art). The Belgian landscape gardener Jean Delogne was commissioned to design the garden by the Danish shipping magnate Mærsk McKinney Møller (The A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation) - The Amalie Garden was a gift to the people of Denmark from Mr. Møller. The Italian sculptor Arnaldo Pomodoro has executed the sculptures for the garden, four bronze columns around the fountain. 
6 Det Gule Palæ Amaliegade 18, Louis-Seize stil, (tidlig nyklassicisme), tegnet 1764 af den franske arkitekt Nicolas Henri Jardin for storkøbmanden H.F. Bargum. Bygningen rummer i dag, H.M. Dronningens administration Hofmarskallatet. Kejserinde Dagmar blev født i palæet i 1847.
The Yellow Palace, Amaliegade 18, designed 1764 in Louis Seize style by the French architect Nicolas Henri Jardin for the merchant H.F. Bargum. Today the palace houses the office of the Lord Chamberlain. Empress Dagmar of Russia was born in the Palace in 1847.
7-8 Det Kongelige teater 1872-74, nyrenæssance stil, tegnet af Vilhelm Dahlerup og Ove Petersen. Til 2005 var de tre kunstarter, skuespil, ballet og opera samlet i huset. Operaen og balletten har nu til huse i Operahuset på Dokøen.
The Royal Theatre, 1872-74, designed in Neo-Renaissance style by the architects Vilhelm Dahlerup and Ove Petersen. 
9 Ludvig Holberg/Sculpture of the playwright Ludvig Holberg, the Royal Theatre.
10 Adam Oehlenschläger/Sculpture of the Danish poet and playwright Adam Oehlenschläger, the Royal Theatre.
11-12
Charlottenborg, Kongens Nytorv 1. Opført i barokstil i perioden 1672-83 for Ulrik Frederik Gyldenløve. Da Kong Christian d. 5. (Gyldenløves halvbror) døde, blev slottet overdraget til hans enke dronning Charlotte Amalie. I 1754 overtog Kunstakademiet slottet.
Charlottenborg, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Kongens Nytorv 1.
Inskription på soklen på Saly's rytterstatue: 
Den taknemmelige og lykkelige tid (vier denne statue) til Frederik V, den  milde, fredsbringende og kunsternes beskytter.
eller
(Viet til) Frederik V, den milde, fredsbringende og kunstnernes beskytter, (af) en taknemmelig og lykkelig tidsalder.
 
     
 
  ELEHPANT PARADE  
  Elefanter opstillet i Købehavns Lufthavn, februar 2011, som optakt til ELEHPANT PARADE, en udendørs udstillingen af 102 dekorerede elefanter, som udstilles i København fra 1. juni- 25. august 2011. Blandt bidragyderne er danske kunstnere, designere og H.K.H. Prinsgemalen. Elefanterne, der er udført til støtte for de truede asiatiske elefanter, sælges på auktion.

 

 
  Elephants exhibited in Copenhagen Airport in February 2011 advertising the ELEHPANT PARADE in Copenhagen from June 1st - August 25th, 2011.  
 
 
 
     
 
1-2 Hotel D'Angleterre på Kongens Nytorv, tegnet af arkitekterne Jens Vilhelm Dahlerup og E. W. Møller, 1874. Stilen kan betegnes Historicisme, en efterligning af tidligere tiders kunst.
Hotel D'Angleterre on the historic square Kongens Nytorv designed by the architects Jens Vilhelm Dahlerup and E. W. Moeller, 1874.
3-5 Krinsen, Kongens Nytorv
6 Mindeankeret ved Nyhavn, 1951, til minde om de mere end 1700 danske søfolk, der omkom i dansk eller allieret tjeneste under 2. verdenskrig/The Memorial Anchor, Nyhavn, to Danish sailors of World War II.
7-12 Nyhavn
13
Østre Landsret, 1701-02. Bygget som operahus, hvilket det kun fungerede som i seks år. Bygningen blev herefter anvendt til kadetakademi. Efter Christiansborgs brand i 1884 husede bygningen Rigsdagen til 1918, da det tredje Christiansborg stod færdigt. Herefter blev bygningen hjemsted for Østre Landsret og Sø- og Handelsretten, fra 1964 kun for Østre Landsret. 
The High Court of Eastern Denmark, 1701-02, built as Opera House.
14
Den Italienske Ambassade, Fredericiagade. Nyklassicistisk bygning opført 1758 af arkitekten J.C. Conradi, der var elev af Nicolai Eigtved.
Italian Embassy, Fredericiagade. Neoclassical building from 1758 designed by the architect J.C. Conradi.
 
     
 
 
 
1 Magasin Du Nord, egl. A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kongens Nytorv. Magasin blev grundlagt i 1868 af Theodor Wessel og Emil Vett med åbningen af manufakturhandlen "Emil Vett & Co." i Århus.  I 1870 åbnedes en forretning i København i det fornemme i Hotel du Nord, der i 1893-94 blev revet ned, og den nuværende Magasinbygning blev opført i fransk nyrenæssancestil. 
Magasin Du Nord, (A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord) department store on Kongens Nytorv.
2 Vett og Wessel Udsalg ca. 1910, i landsbyen Hovedgård, 30 km syd for Århus/Vett and Wessel's Draper's shop, c.1910, in a village south of Aarhus.
5-12 Skuespilhuset tegnet af Boje Lundgaard og Lene Tranberg/The Royal Danish Playhouse designed by Boje Lundgaard and Lene Tranberg.
 
     
 
1-2 Elisabeth Toubro's skulptur "Byfraktal" på Kirkegaard Plads ved Den Sorte Diamant. Toubro har også skabt den omdiskuterede skulptur "Vanddragen" på Store Torv i Århus. I baggrunden ses Istedløven.
The sculpture "City Fractal" designed by Elisabeth Toubro, Kirkegaard Plaza. The Isted Lion is seen in the background.
3-6 Den Sorte Diamant 1996, tilbygning til Det Kgl. Bibliotek. Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen vandt konkurrencen om udvidelsen af Biblioteket. Bygningen er beklædt med glas og sort marmor fra Zimbabwa. Rummer ud over bibliotek konferencerum og udstillingsfaciliteter.
The Black Diamond, 1996, addition to The Royal Library on the harbour front in Copenhagen, Denmark. The architect firm Schmidt, Hammer and Lassen won the competition for an extension to the library. The building is cowered with glass and black Zimbabwean marble. Besides the library the building houses conference and exhibitions facilities.
7-8 Langebro og Toldboden/Custom House.
 
     
 
 
 
1 Tycho Brahe Planetarium
2 Palads biografkomplex dekoreret af Poul Gernes i 1989.
Palads cinema complex in the centre of Copenhagen. The building is decorated by the Danish artist Poul Gernes in 1989.
3
Gade i København, Vor Frue kirke i baggrunden/A Street in Copenhagen, Our Lady Church in the background.
4 Københavns Byret Nytorv, 1815, tegnet i nyklassicistisk stil af C.F. Hansen (også arkitekt på Vor Frue Kirke og Christiansborg Slotskirke).
Copenhagen City Court, Nytorv, designed in Neo-Classical style by the architect C.F. Hansen.
5 Højesteret Prins Jørgens Gård. Højesteret åbnede på det 3. Christiansborg i 1919. Med enevældens indførelse i 1660 afløstes Kongens Retterting af højesteret, men man bevarede de eksisterende landsting og underretter.
The Supreme Court. Christiansborg Castle houses the Danish Parliament, the Supreme Court, the prime minister's office and the Royal Reception Rooms.
6 Danske banks hovedsæde i nyklassisistisk stil (1797-1799), tegnet af C.F. Harsdorff.
The headquarters of Danske Bank (1797-1799) designed in
neo-classical style by the architect C.F. Harsdorff.
 
     
  Carlsberg Bryggerierne i Valby ... Vilhelm Dahlerups elefanttårn ...
H. P. Pedersen-Dans fire elefanter
 
 
1-4 Carlsberg Bryggerierne i Valby/Carlsberg Brewery, Valby.
5-6 Elefanttårnet 1900-01, af Vilhelm Dahlerup, Carlsberg Bryggerierne i Valby. De fire elefanter er udført af H. P. Pedersen-Dan. Den latinske tekst "Laboremus pro patria" betyder "Lad os arbejde for fædrelandet".
The Elephant Gate, 1900-01, by Vilhelm Dahlerup, Carlsberg Brewery, Valby. The four elephants are executed by
H. P. Pedersen-Dan. "Laboremus pro patria" means "Let us labour for our fatherland".
7-8 Tuborgflasken på Strandvejen i Hellerup opført i forbindelse med Den nordiske industri-, landbrugs - og kunstudstilling i København i 1888. Placeret på det gamle Halmtorv (nuværede Rådhusplads). Flasken er et udsigtstårn med elevator (nu trapper). Flasken var dækket med lærred (nu glasfiber).
 
     
 
 
 
1-3 Storm P. Museet Frederiksberg Runddel. Tegninger af Storm P./Storm P. Museum. Drawings by Storm P. 
4 Frederiksberg Kirke og Storm P. Museet/Frederiksberg Church and the Storm P. Museum.
5 Zootårnet i Zoologisk Have, opført 1904-05, tegnet af Theodor Andreas Hirth/Copenhagen Zoological Garden.
6-8 Frederiksberg Slot på Valby Bakke blev opført for Kong Frederik 4. af Ernst Brandenburger 1699-1703, i dag Hærens Officersskole.
Frederiksberg Castle, designed by Ernst Brandenburger 1699-1703 for King Frederik IV, today it houses the Danish Army Officer School. 
9-10 Frederiksberg Have/Frederiksberg Park.
11 Den Frie Udstillingsbygning alternativ til den censurerede forårsudstilling på Charlottenborg. Bygningen er tegnet af J.F. Willumsen i 1898/Exhibition building.
12 Jens Lunds bymærke, 1922-26, Strandvejen ved Tuborg. 1934.
 
     
 
1 "Rottehullet" i Amagergade/Amagergade, Christianshavn, the pub "Rottehullet" (rathole) from "The House in Christianshavn".
2-3 Amagergade på Christianshavn, hvor "Huset på Christianshavn" blev optaget i perioden 1970-1977 .
Amagergade, Christianshavn, the location for the TV series "The House in Christianshavn" by Erik Balling, the creator of "The Olsen Gang" series.
4-7 Cirkusbygningen 1885-86, tegnet af arkitekten Henrik Vilhelm Brinkopff. Bygningens frise af billedhuggeren Frederik Hammeleffs viser en scene fra et hestevæddeløb inspireret af antikkens fremstillinger og måske Thorvaldsens Alexanderfrise fra 1812, Quirinalpaladset, Rom. I 1914 nedbrændte det meste af Cirkusbygningen på nær ydermuren og indgangspartiet. Bygningen blev fredet i 1988.
The Circus Building, 1885-86, designed by the architect Henrik Vilhelm Brinkopff. The frieze is executed by the sculptor Frederik Hammeleff it shows a scene from a classical horse race, perhaps influenced by Bertel Thorvaldsen's Alexander Frieze from 1812, the Quirinale Palace, Rome. The Circus Building burnt down to the ground in 1914. The building was listed in 1988.
Thorvaldsens Alexanderfrise,1812, Quirinalpaladset, Rom
 
     
 
1
2
3
4
5
6
1 Axeltorv med Mogens Møllers ni skulpturer eller bronzevaser, der symboliserer solen og planeterne. Pladsen er tegnet af arkitekten Mogens Breyen.
Axeltorv. The nine sculptures placed at the square are executed by Mogens Moeller, the sculptures symbolize the sun and the planets. The square is designed by Mogens Breyen.
2-6 2 Venus. 3 Jupiter. 4 Saturn. 5 Pluto. 6 Neptun/Neptune.
7 Axeltorv med Spejldammen udført af billedhuggeren Mogens Møller.
Axeltorv, water basin executed by the sculptor Mogens Moeller.  
8 Hovedbanegården/Copenhagen Central Station.
7
 
     
  Robert Jacobsens syv aksler ... Abildgaards frihedsstøtte  
 
1 Scala, oprindeligt National, opført af Hans Hansen, 1882, ombygget i 1931 hvor det ændrede navn til National Scala. 
Scala, shopping centre, cinema etc.
2-3
Robert Jacobsen "De Syv Aksler" 1987, Axeltorv. På skulpturgruppens sokkel står:

.

"DE SYV AKSLER - ROBERT JACOBSEN 1987 GAVE TIL KØBENHAVNS KOMMUNE I ANLEDNING AF DAGBLADET POLITIKENS GRUNDLÆGGELSE 1884 MED STØTTE FRA DRONNING MARGRETHE OG PRINS HENRIKS FOND - DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND - STATENS KUNSTFOND - DAGBLADET POLITIKEN - PRIVATBANKEN - DEN DANSKE BANK - HANDELSBANKEN - SPAREKASSEN SDS - BIKUBENFONDEN - AUGUSTINUSFONDEN - KAJ OG BIRGIT GINSBORG - RUTH OG ULF EKMAN - SAMT MANGE ANDRE".

Robert Jacobsen "The Seven Axles", 1987, group of sculptures at Axeltorv.
4 Frihedsstøtten af N.A. Abildgaard (1792-97), til minde om stavnsbåndets ophævelse. Frihedsstøtten er en 15 m høj obelisk af bornholmsk sandsten med et fodstykke af norsk marmor. Se nyklassicisme.
The Liberty Memorial (1792-97) was erected in memory of the abolition of the adscription in 1788, and N.A. Abildgaard was the artistic leader and designer. The Liberty Memorial is an obelisk made of sandstone from the Danish island Bornholm, and its base is made of Norwegian marble.
5 Inskriptioner på Frihedsstøtten af Thomas Thaarup
The Liberty Memorial. The obelisk inscriptions were written by the Danish author Thomas Thaarup.  
6 Frihedsstøtten. Det ene af fodstykkets to relieffer,  "Retfærdigheden" af Johannes Wiedewelt. Reliefferne er udført efter Abildgaards tegninger.
The Liberty Memorial. The Relief "Justice" executed by Johannes Wiedewelt, based on Abildgaard's drawings.
7 Frihedsstøtten. Det andet af fodstykkets to relieffer, "Frigørelsen" af Andreas Weidenhaupt. 
The Liberty Memorial. The Relief "Liberation" executed by Andreas Weidenhaupt.
 
 
     
 
 
 
1 Frihedsstøtten. Ved foden af  obelisken er 4 allegoriske statuer, her "Borgerdyd" med en krans af egeblade, der er religiøse symboler på tro og udholdenhed. Statuerne er udført af Johannes Wiedewelt, Andreas Weidenhaupt og Nikolaj Dajon ("Borgerdyd").
The Liberty Memorial, the allegorical statue "Civic Virtue", executed by Nikolaj Dajon. 
2 Frihedsstøtten. Allegori på  "Tapperhed" af Nikolaj Dajon. Løveskindet, som figuren bærer på hovedet symboliserer styrke. Om staven er et flag, der symboliserer nationens dyder som frihed og enhed.
The Liberty Memorial, the allegorical statue "Bravery" by Nikolaj Dajon. The lion symbolizes strength, the flag wrapped around the stick symbolize the virtues of the nation, liberty and unity.
3 Frihedsstøtten. Allegori på "Bondefliden" af Andreas Weidenhaupt. I højre hånd holdes en plov (ses på billede 2) og i venstre et overflødighedshorn, som symboliserer velstand.
The Liberty Memorial, the allegorical statue by Andreas Weidenhaupt "Hard Work", symbolized with a plough and a cornucopia.
4-5 Frihedsstøtten. Allegori på "Troskaben" udført af Johannes Wiedewelt. Der ligger en hund ved figurens fod, et symbol på troskab.
The Liberty Memorial, the allegorical statue "Loyalty", executed by Johannes Wiedewelt. The dog is a symbol of loyalty.
 
     
  Drop Down Menu  
     
 
 
 
Drop Down Menu