Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Svend 2. Estridsen       Harald 3. Hen
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Ulf Jarl og Estrid (søster til Knud 2. den Store)
DØBT
Svend (ca. 1020 - 1074/76)
HUSTRU
Gunhild Sveinsdatter (før 1016 - 1060)
FRILLER
Fik med sine friller og senere hustruer 19 børn, fem blev konger - Harald Hen, Knud den Hellige, Oluf Hunger, Erik Ejegod og Niels
Om Kongen
Som den eneste danske konge har han tilnavn efter sin mor. Pave Leo 9. tvang Svend til at lade sig skille fra Gunhild, da han ifølge kirkeretten var for nært beslægtet med hende, hun var hans steddatter.
GRAVSAT
Roskilde Domkirke, murpillegrav  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Harald 3. Hen
"Svend Estridsen og biskop Vilhelm", udført af Wilhelm Marstrand, 1825-32, Statens Museum for Kunst.

Et sagn fortæller at i forbindelse med en nytårsbanket hos Kong Svend havde nogle fordrukne svirebrødre talt nedsættende om ham, og da det kom ham for øre sendte han nogle af sine mænd ud for at dræbe dem, og det skete nytårsnat under tidebøn i domkirken. Roskildebispen Vilhelm (d. 1073) blev vred over, at drabene havde fundet sted i Guds hus. Da Kong Svend nytårsmorgen kom til kirken for at deltage i messen, stod Biskop Vilhelm i døren for at modtage ham og forbyde ham at komme ind i kirken, før han havde fået tilgivelse for sin synd, og han lyste Kongen i band. Kongens mænd drog sværdene, og biskoppen løftede sin stav og forberedte sig på sit endeligt. Imidlertid skriftede Kong Svend sin synd. Herefter havde Svend Estridsen og biskop Vilhelm et nært venskab.
"Biskop Vilhelm modtager den angrende Svend Estridsen i kirkedøren", udført efter forlæg af Gustav Theodor Wegener, 1853, Statens Museum for Kunst.
Dansk sølvpenning slået for Svend 2. Estridsen, 1047-74. Den Kgl. Mønt og Medaillesamling, Nationalmuseet.
Svend 2. Estridsen       Harald 3. Hen
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Svend 2. Estridsen og ukendt frille
HUSTRU
Margrethe Asbjørnsdatter
BØRN
Formentlig ingen
Om Kongen
Deltog i det sidste vikingetogt til England i 1069. Wilhelm Erobreren havde invaderet England fra Normandiet, og blev i 1066 kronet til Kong Vilhelm af England. Hen betyder hvæssesten.
GRAVSAT
Dalby Kirke i Skåne  Se kort over kongelige grave
Mindesten over Dalby Kirkes grundlæggere, herunder Harald Hen
EFTERFØLGER
Knud 4. den Hellige
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt