Drop Down Menu
K I R K E R,  R O M  /  C H U R C H E S,  R O M E
Italien
Italy

Drop Down Menu
Pantheon
Marcus Vipsanius Agrippas tempel til alle guderne
Pantheon - Marcus Vipsanius Agrippa's temple to all gods
M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT
Marcus Agrippa, søn af Lucius, Consul for tredje gang, gjorde dette/Marcus Agrippa, son of Lucius, Consul for the third time, did this.
1-6 Det nuværende Pantheon blev opført af kejser Hadrian i 126 e.Kr. Inskriptionen fra det første Pantheon indgår i frontonen: M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT (Marcus Agrippa, søn af Lucius, Consul for tredje gang, gjorde dette/rejste denne bygning). Marcus Vipsanius Agrippa, 63-12 f.Kr. gift med kejser Augustus' datter Julia, opførte det første Pantheon i 27-25 f.Kr. Det eksisterer ikke mere.
Pantheon blev en kristen kirke i 609 e.Kr. og nu indviet til "alle martyrerne".

The present Pantheon was built by emperor Hadrian in 126 AD
. He used the text of the original inscription on the new facade: M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT (Marcus Agrippa, son of Lucius, Consul for the third time, did this/built this). The original Pantheon, which no longer exists, was built between 27-25 BC by Marcus Vipsanius Agrippa, (63-12 BC).
Pantheon became a christian church in 609 AD and now dedicated to "all the martyrs".
1 Piazza della Minerva med Gian Lorenzo Berninis Elefantobelisk, "Pulcino della Minerva" (Minervas pusling).
Piazza della Minerva with Gian Lorenzo Bernini's "Pulcino della Minerva" (
Minerva's little Chick).
2-3 Fontana del Pantheon, 1575, på Piazza della Rotonda. Obelisken blev oprindeligt rejst af Ramses II i den antikke ægyptiske by Heliopolis. Den nuværende placering fik den i 1711 da Pave Clement XI besluttede, at den skulle placeres i midten af den allerede eksisterende fontæne på Piazza delle Rotonda.
Fontana del Pantheon, 1575, at Piazza della Rotonda. The obelisk was originally erected by Rameses II in the ancient Egyptian city of Heliopolis. It got its present location in 1711, when Pope Clement XI decided to place it in the center of the already existing fountain at Piazza delle Rotonda.
4 Kuplen i Pantheon med kassetteloft og oculus (øje, kuplens åbning), som er den eneste lyskilde.
The Pantheon dome with the coffered ceiling and the oculus, the building's only source of light.
5 Buste af kardinal Ercole Consalvi, 1824, udført af Bertel Thorvaldsen. Busten er placeret på monumentet for Consalvi.
Bust of Cardinal Ercole Consalvi, 1824, executed by Bertel Thorvaldsen. The bust is placed at Consalvi's monument.
1-3 Rafaels grav/Raphael's tomb.
4 Graven for "Vittorio Emanuele II Padre della Patria" (Victor Emanuel II, fædrelandets fader).
Tomb of "Vittorio Emanuele II Padre della Patria" (Victor Emmanuel II, Father of the Nation).
Drop Down Menu
San Giovanni in Laterano - Roms Domkirke
Basilica of Saint John Lateran - Rome's Cathedral
Laterankirken ... "alle kirkers moder"
har siden 300-tallet været Roms domkirke og officielle kirkelige sæde for biskoppen af ​​Rom (paven). Den oprindelige kirke, om ikke længere eksisterer, blev bygget af kejser Konstantin den Store, den først romerske kejser der praktiserede kristendommen.
Den nuværende kirke er fra omkring midten af 1600-tallet. Kirkens barokinteriør fra 1646-50 er Francesco Borrominis værk. Alessandro Galilei har tegnet kirkens facade, den blev opført 1733-36.

Sacrosancta Cathedralis Papalis Archibasilica Romana Maior Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Iohannis Baptistae et Evangelistae apud Lateranum, omnium Urbis et orbis ecclesiarum Mater et Caput (Den allerhellige pavelige katedral, største romerske ærkebasilika af den Allerhelligste Frelser og den Hellige Johannes Døber og Evangelist ved Lateranet, alle Byens og verdens kirkers moder og hoved).

Læs artiklen "Roms domkirke", klik her.

Basilica of Saint John Lateran ... "mother of all churches" has since the 4th century been the cathedral church of Rome and the official seat of the Bishop of Rome (the pope). The originally church, which no longer exists, was built by Emperor Constantine the Great, the first Roman emperor to profess Christianity.
The present church was built in the mid-1600s. The Baroque church interior from 1646-50 is designed by Francesco Borromini, and the church facade, built from 1733-36, was designed by Alessandro Galilei.
1 Kirkens hovedfacade, østfacaden, senbarok, tegnet af Alessandro Galilei, opført 1733-36.
The basilica's main facade designed by Alessandro Galilei, built 1733-36.
2 Resterne af Pave Leo III's taffelsal/triclinium
der var et af de fornemste rum i det antikke palads og anvendt til
bl.a. statsbanketter.
The ruins of the Leonian Triclinium (dining room). It was one of the most famous rooms of the ancient palace and was used for state banquets.
3-5 Kirkens nordfacade med Loggia delle Benedizioni (loggiaen for velsignelser).
The North facade of the Basilica
with
Loggia delle Benedizioni (the Loggia of the Blessings).
1 Lateranpaladset var frem til 1300-tallet pavernes residens. Den hellige trappe Scala Santa er bevaret. Det nuværende palads tegnet af arkitekten Domenico Fontana er opført på ruinerne af det gamle middelalderpalads.
The Lateran Palace served as the residence of the popes until the 14th century. The Holy Stairs  Scala Santa were preserved. The present Lateran Palace was designed by the architect Domenico Fontana and built on the ruins of the old medieval palace.
2-4 Lateranpaladset og obelisken fra Amuntemplet i Karnak tempelkomplekset i Ægypten.
The Lateran Palace and the obelisk
from the temple of Amun in Karnak, Egypt.
5 San Giovanni in Fonte er kirkens ottekantede dåbskapel bygget af kejser Konstantin den Store i 315 og er det ældste kristne baptisteri.
San Giovanni in Fonte or the Lateran Baptistery is the Lateran Church's octagonal baptistery built by Emperor Constantine the Great in 315, and is the oldest Christian baptistery.
1-7 San Giovanni in Fonte er kirkens ottekantede dåbskapel bygget af kejser Konstantin den Store i 315 og er det ældste kristne baptisteri.
San Giovanni in Fonte or the Lateran Baptistery is the Lateran Church's octagonal baptistery built by Emperor Constantine the Great in 315, and is the oldest Christian baptistery.
1-4 Apsismosaik og bispetronen i Laterankirken. Mosaikken er cosmatisk stil, der var populær i 1100-1300-tallet i Rom, navngivet efter Cosmafamilien/Cosmaterne, en familie af håndværkere, skulptører og arkitekter, der skabte mosaikker med geometrisk design som dekoration på arkitektoniske flader.
Apse mosaic in
cosmatesque style and Papal cathedra
in Basilica of St John Lateran.
1 Giovanni da Stefanos gotiske baldakin over pavealteret, 1367.
Giovanni da Stefano's Gothic baldacchino
over the Papal altar, 1367.
2-3 Apostelstatuer i kirkens midterskib/Apostles statues in the central nave.
4 Pave Leo 13.'s grav med skulpturer udført af Giulio Tadolini i 1907.
The tomb of Pope Leo XIII
with sculptures executed by Giulio Tadolini in
1907.
1-5 Klostret blev opført i 1200-tallet/The cloister was built in the 13th century.
6 Klostergalleriet/The cloister gallery.
Drop Down Menu
Santa Maria della Vittoria/Our Lady of Victory
1 Carlo Madernos barokkirke, 1605-20/Carlo Maderno's Baroque church, 1605-20.
2-3 Bernini, "Den hellige Thereses Ekstase", 1645-52/Bernini, "Ecstasy of St Theresa", 1645-52.
4 Domenico Guidi, "Josefs drøm", ca. 1694/Domenico Guidi, "Vision of St Joseph", c. 1694.
Drop Down Menu
Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi
Saints Vincent and Anastasius at Trevi
1-6 Martino Longhi den yngre har tegnet barokkirken, der blev bygget i perioden 1646-1650. Kirken ligger ved Trevifontænen.
Martino Longhi the Younger has designed the Baroque church, which was built from 1646-1650. The church is located next to the Trevi Fountain.
Drop Down Menu
Santa Maria sopra Minerva/Basilica of Saint Mary Above Minerva
Gian Lorenzo Berninis Elefantobelisk, "Pulcino della Minerva" (Minervas pusling). Santa Maria Sopra Minerva er en af de få gotiske kirker i Rom.
Gian Lorenzo Bernini's "Pulcino della Minerva" (Minerva's little Chick). Santa Maria Sopra Minerva is one of the few Gothic churches in Rome.
1-2 Carafa kapellet (efter mæcen og kardinal Oliviero Carafa) med Fra Filippo Lippis fresker, 1488–1493. "Bebudelsen", ca. 1490, Thomas Aquinas fremstiller Carafa som vidne.
Carafa Chapel (named after the patron and Kardinal Oliviero Carafa) with frescos from about 1488–1493 executed by Fra Filippo Lippi. "The Annunciation", c. 1490, shows Thomas Aquinas presenting Carafa as witness.
3-4 Fra Filippo Lippi, "Den hellige Thomas Aquinas sejr over kætterne", 1489-91.
Fra Filippo Lippi, "Triumph of St Thomas Aquinas over the Heretics", 1489-91.
5 Michelangelo, "Kristus Forløseren", 1521/Michelangelo, "Christ the Redeemer", 1521.
6 Maleren Fra Angelicos grav/Tomb of the painter Fra Angelico.
1-3 Den hellige Katarina af Sienas grav/The Tomb of Saint Catherine of Siena.
4-5 Pave Leo 10.'s grav, tegnet af Giuliano da Sangallo.
Tomb of Pope Leo X, designed by Giuliano da Sangallo.
6 Pave Clement 7.'s grav, tegnet af Giuliano da Sangallo.
Tomb of Pope Clement VII, designed by Giuliano da Sangallo.
7 Pave Paul 4.s grav/Tomb of Pope Paul IV.
8 Mindetavle over søster Maria Raggi, udført ca. 1643 af Gian Lorenzo Bernini.
Memorial to the nun Maria Raggi, executed c. 1643 by Gian Lorenzo Bernini.
Drop Down Menu
Santa Croce in Gerusalemme
The Basilica of the Holy Cross in Jerusalem
1-3 Lige fra middelalderen er pilgrimme strømmet til Santa Croce in Gerusalemme på grund af de relikvier, som Skt. Helena bragte til Rom. Trappen ned til det kapel, hvor relikvierne opbevares kaldes Golgata.
I De Hellige Relikviers Kapel opbevares de vigtigste relikvier fra korsfæstelsen såsom nagler af Korset og et brudstykke af "titulus", anklagen, der var naglet til korset over Jesu hoved med påskriften "Jesus af Nazareth, jødernes konge". Ifølge Johannesevangeliet 19,19-20 var påskriften affattet på hebraisk, græsk og latin, og på brudstykket findes faktisk fragmenter af alle tre sprog.
Santa Croce in Gerusalemme houses Relics of the Passion brought to Rome by Saint Helena/Helen mother of the Roman emperor Constantine the Great
4 Glasmosaikvindue fra 1900-tallet i De Hellige Relikviers Kapel/Stained glass window from 1900s in the Chapel of the Holy Relics.
1-3 Kopi af Jesu ligklæde. Det antagede originale ligklæde findes i Torino i kirken indviet til Johannes Døberen (katedralen i Torino).
Replica of the Shroud of Turin.
4 Trappe til Skt. Helenas kapel/Stairs descending to St Helena's Chapel.
5 Stationer med kors langs med trappen til Skt. Helenas kapel.
Stations of Cross along the stairs to St Helena's Chapel
.
6-7 Kapel fra 300-tallet, hvor relikvierne oprindeligt blev opbevaret.
4th century chapel
where the relics were originally kept
.
Jorden under gulvet i Skt. Helenas kapel er bragt til Rom fra Golgata, og derfor fik kirken navnet "in Gerusalemme"
Skt. Helenas underjordiske kapel er den eneste del der er tilbage af det oprindelige Sessoriske Palads.
Skt. Helena var kejserinde og født ca. 255. Hun foretog rejser til Det hellige land, hvor hun hjalp de fattige og med grundlæggelse af kirker på hellige steder. Hendes attribut er et kors.
Skt. Helena er mor til Konstantin den Store (født o. 285), og kirken skulle være opført for ham o. 320 i Det Sessoriske Palads og restaureret af pave Lucius II, til hvem kampanilen blev bygget i 1144.
Kirken blev bygget om for Benedikt 14. af D. Gregorini og P. Passalacqua i 1743.
1-6 Skt. Helenas kapel/St Helena's Chapel.
1-2 Statue af Skt. Helena/Statue of St Helena.
4 Loftsmosaikker, før 1485/Vault Mosaics, before 1485.
1 Gulv i kirkens midtskib i cosmatisk stil dvs. en stil der var populær i 1100-1300-tallet i Rom, navngivet efter Cosmafamilien/Cosmaterne, en familie af håndværkere, skulptører og arkitekter, der skabte mosaikker med geometrisk design som dekoration på arkitektoniske flader.
The central nave with Cosmatesque flooring.
2-4 Baldakin, alter, loftsfresker. Freskerne fortæller historien om det sande kors.
Canopy, altar, ceiling frescoes. The frescoes tell the story of the True Cross.
Antonietta Meo (15. december 1930 - 3. juli 1937), "Serva di Dio", Guds tjenerinde. Saligkåret italiensk pige, dvs. hun er i himlen og kan gå i forbøn for de troende. Antonietta kaldet Nennolina døde som 6-årig af knoglekræft. Hun oplevede åbenbaringer. Mindst en mirakuløs helbredelse er tilskrevet hendes forbøn hos Gud.
Antonietta Meo (December 15, 1930 - July 3, 1937), "Serva di Dio", Servant of God. Beatified Italian girl. Antonietta called Nennolina died at the age of six, after having suffering from bone cancer. She had visions. At least one miraculous healing has been attributed to her.
Drop Down Menu
S. Carlo alle Quattro Fontane by Francesco Borromini
Saint Charles at the Four Fountains by Francesco Borromini
S. Carlo Alle Quattro Fontane er en af de væsentligste barokkirker i Rom. Den blev indviet  i 1646 og omkring 1677 blev facaden tilføjet. Grundplanen er oval, og den bølgende (konveks/konkav) facade er aktiv i det omgivende rum, se barok, klik her.
Saint Charles at the Four Fountains is one of the most important Baroque churches in Rom, inaugurated in 1646. About 1677 the undulating concave convex facade was added. The floor plan is oval. See Baroque, click here.
Drop Down Menu
San Clemente/The Basilica of Saint Clement
1-6 San Clemente består af tre historiske lag:
1) Basilikaen fra 1100-tallet, der er bygget over
2) en kirke fra 300-tallet og
3) et Mithra tempel/mithræum fra 200-tallet.

The basilica consists of three historical layers:
1) 12th century basilica, built over a
2) 4th century church and
3) 3th century Mithraeum.
Drop Down Menu
Santa Maria Maggiore/Basilica of Saint Mary Major
Kirken er pave Sixtus 3.'s værk. Han ville rejse den til ære for den hellige Jomfru, som det 3. økumeniske koncil i Efesos (431) havde erklæret for Guds moder. Kirken ligger på Esquilinhøjen midt i Rom, og er en af de fire hovedbasilikaer med en hellig dør. Den er måske den første kirke indviet til Maria, og den er den største (maggiore).
Kirken har også heddet Basilica Liberiana og S. Maria della Neve (Vor Frue af sneen). Legenden fortæller, at en romersk patricier Johannes og hans kone var barnløse, og de ville efterlade deres formue til Jomfru Maria. I en drøm den 5. august 356 fik Johannes besøg af Jomfru Maria og besked på at bygge hendes kirke på et sted afmærket med sne. Han opsøgte pave Liberius, der havde haft en tilsvarende drøm, og de fandt i denne hede augustmåned på Esquilinhøjen en stor sneflade.
Kirkens kampanile (1377) er den højeste i Rom med sine 83 m.
Apsis (1673) er barokarkitektur af arkitekten Carlo Rainaldi.
Indgangsfacaden er af florentineren Ferdinando Fuga og blev påbegyndt i 1743 i en stil, der kaldes barocchetto eller lille-barok. Over en bred trappe og søjleforhallens fem åbninger er der en loggia med arkader, hvis store midterfag (hvorfra paven giver sin velsignelse) flankeres af to mindre fag.
Kirkens gulv er et skinnende cosmatertæppe fra midten af 1100-tallet af porfyr og marmor, mønstret i cirkler og hvirvler. Cosmatisk stil var populær i 1100-1300-tallet i Rom, navngivet efter Cosmafamilien/Cosmaterne, en familie af håndværkere, skulptører og arkitekter, der skabte mosaikker med geometrisk design som dekoration på arkitektoniske flader.
I kirken findes rigt udsmykkede kapeller: Det Sixtinske kapel fra 1585 af Domenico Fontana med Sixtus V's gravmæle og Det Paulinske kapel eller Borghesekapellet fra 1611 af Flaminio Ponzio med pave Paul V's gravmæle. I det Sixtinske Kapel ligger krybbekapellet, der rummer træbrædder fra den hellige krybbe, der er indfattet i et relikvieskrin af sølv. På midterskibets vægge og på triumfbuen er mosaikker fra det 5. årh.
The church was erected in 432 on the orders of Pope Sixtus III after the Council of Ephesus in 431 claimed Mary's divine motherhood. The church is one of four Patriarchal Basilicas in Rome.
Basilica of Saint Mary Major is aka Basilica Liberiana and Santa Maria della Neve (Our Lady of the Snows). According to the legend a wealthy Roman patrician John and his wife were childless and have decided to donate their fortune to Virgin Mary. In a dream the 5th of August 356 Virgin Mary appeared to John and told him to build a church at the site where snow would fall the next day. Pope Liberius had the same vision. The following day snow had fallen on the Esquiline Hill in the shape of a floor plan for a church.
Drop Down Menu
San Pietro in Vincoli/Saint Peter in Chains
Kirken blev opført i 400-tallet. Den huser de kæder som Skt. Peter var bundet med, da den jødiske konge Herodes lod ham fængsle i Jerusalem.
The basilica was built in the 5th century. It contains the chains that are believed to be the ones that bound St Peter when he was imprisoned in Jerusalem by King Herod.
1
Relikvieskrin indeholdende Skt. Peters lænker/Reliquary containing the chains of St Peter.
Peters fængsling og befrielse, Apostlenes Gerninger 12, 1-10
Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem. Og Johannes' bror, Jakob, lod han henrette med sværd. Da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brøds fest. Han greb Peter og kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Efter påske ville han så føre ham frem for folket. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater; han var lagt i to lænker, og vagter ved døren bevogtede fængslet. Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puf i siden og sagde: "Skynd dig at stå op!" Da faldt lænkerne af hans hænder. Og englen sagde til ham: "Bind kjortlen op og tag dine sandaler på!" Han gjorde, som der blev sagt, og englen sagde: "Tag din kappe på og følg mig!" Peter fulgte med ud, men forstod ikke, at det, der skete ved englen, var virkeligt; han troede, at det var et syn. Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost, kom de til den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem af sig selv, og de trådte ud og fortsatte en gade hen; og pludselig forsvandt englen fra ham.
2 Julius II's gravmæle udført af Michelangelo 1506-1545
I 1505 valgte pave Julius II Michelangelo til at udføre sit gravmæle, ud af 40 planlagte statuer blev 6 fuldført. I gravmælet ses Moses centralt placeret nederst, og til venstre for Moses ses "Vita Activa" i skulpturen Rachel (tro) og til højre for Moses ses "Vita Kontemplativa" i skulpturen Leah (kærlighed). Øverst centralt i monumentet ses Jomfru Maria med Jesusbarnet.
Figurerne der var planlagt til gravmælet: Atlasslaven, Den skæggede slave, Den unge slave og Den vågnende slave, 1520-22, Akademiet for de skønne kunstner i Firenze. Den døende slave og Den
oprørske slave, 1514-16, Louvre i Paris. Bacchus, 1496-1501, på Nationalmuseet i Firenze. Bacchus der er en romersk vingud, svarer til den græske Dionysos. Sejren, 1525-30, Palazzo delle Signoria i Firenze. Gravmælet blev aldrig fuldført som planlagt, Julius II mistede interessen for det, da han var dybt engageret af planerne for den nye Peterskirke.

Julius II's sepulchral monument executed by
Michelangelo, 1506-1545. The monument was planned for the new St Peter's Basilica, it never became a reality.
Drop Down Menu
Il Gesù/Church of the Gesu
Il Gesù, indviet i 1584, er jesuitordenens moderkirke i Rom. Societas Jesu (Jesu Selskab) blev stiftet i 1534 af Ignatius af Loyola og i 1540 blev ordenen stadfæstet af pave Paul III. Jesuitternes ordensløfter er fattigdom, kyskhed og lydighed, og deres motto er "Ad Maiorem Dei Gloriam" (til Guds større ære). Ordenens formål er mission, undervisning og Exercitia Spiritualia (åndelige øvelser), hvilket vil sige en søgen efter at erkende og gøre Guds vilje.
Kirkebyggeriet blev finansieret af kardinal Alessandro Farnese, hvis navn ses i inskriptionen på facadens frise. Farnese er gravsat foran kirkens højalter. 
Kirken er tegnet i manieristisk stil af arkitekten
Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573) og efter Vignolas død fortsat af arkitekten Giacomo della Porta. I slutningen af 1600-tallet blev kirken freskoudsmykket af senbarokmaleren Giovanni Battista Gaulli aka Baciccio (1639-1709)

Il Gesù,
the mother church of the Society of Jesus, was inaugurated in 1584
Cardinal Alessandro Farnese had endowed the construction of the church. His name can be seen on the frieze on the facade of the church.
Farnese is buried in front of the high altar.
The church is designed in
Mannerist style by the architect Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573) and after his death Giacomo della Porta continued the construction of Il Gesù.
In the
late 1600s
the High Baroque painter Giovanni Battista Gaulli aka Baciccio (1639-1709) executed the church's murals.
Drop Down Menu
Øvrige kirker/Other Churches
1-3 S. Sebastiano. Kirken blev opført i første halvdel af 500-tallet på det sted hvor Peters og Paulus' lig ifølge traditionen blev skjult. Den blev bygget om af F. Ponzio i 1609 og fuldført af G. Vasanzio. Kirken er en valfartskirke og ligger ved katakomberne af samme navn. S. Sebastianos grav er i katakomberne under kirken, og i selve kirken ses hans alter med en liggende statue af ham udført af A. Giorgetti. På en væg i kirken findes aftryk af Kristi fødder, og det fortælles, at aftrykket stammer fra dengang apostlen Peter mødte Kristus på Via Appia, og da synet var borte, skulle aftrykket af Kristi fødder have aftegnet sig i stenene, hvor Peter havde set ham stå. "Quo vadis?" (eller "Domine, quo vadis?"), Herre, hvor går du hen er ifølge legenden det spørgsmål, som Peter stillede Kristus, da han så ham i et syn, da han selv flygtede fra Neros forfølgelse i Rom. Kristus skal have svaret Peter: "Til Rom for at blive korsfæstet igen". Peter opfattede det som en irettesættelse, hvorefter han vendte om til sit martyrium i Rom. På Via Appia står et mindekapel, der kaldes "Domine, Quo Vadis". Skt. Sebastian var en martyr, der blev begravet på Via Appia i Rom. Han siges at have været officer i kejsergarden i Rom under kejser Diokletian, og da det blev opdaget, at han var kristen, blev han dømt til at blive skudt med pile, mens hans sår blev helet af enken efter en anden martyr, Skt. Castulus, og da kejseren hørte dette, befalede han, at Sebastian skulle slås til døde med knipler. Skt. Sebastians attribut er en bue.
4 S. Ignazio, (1626-50), Jesuitterkirke, miniature rokokopalads, teaterdekorationsagtig. Illusionistisk kuppel, et freskomaleri.
5-6 San Rocco.
1-5 Santa Maria in Cosmedin. Kirken blev opført i 500-tallet, genopført og udvidet for pave Hadrian I i 700-tallet, restaureret for Calixtus II i 1119-24, hvor der blev tilbygget søjleforhal og kampanile i syv etager. Navnet S. Maria in Cosmedin menes at være opstået på grund af kirkens flotte udsmykning, da den blev genopført af pave Hadrian I (cosmedin betyder udsmykning eller forskønnelse). Kirkens oprindelse er uvis, men på stedet har der være opført templer for Ceres, Proserpina og Herkules. Kirkens nuværende krypt er muligvis en del af en huskirke fra forfølgelsernes tid. Korintiske søjler fra de romerske bygninger er blevet inkorporeret i de senere ombygninger. Et ikon af Vor Frue over bispetronen menes at være bragt med fra Konstantinopel af grækere, der flygtede fra Leo III's forfølgelse af billedærerne, de såkaldte ikonoduler. Der findes ikke noget mere tydeligt minde om grækernes tilstedeværelse i Rom og om den byzantinske indflydelse end i S. Maria in Cosmedin eller S. Maria in Schola Graeca, der i mange hundrede år har været grækernes kirke i Rom. i 1631 blev Bocca delle Verità (sandhedens mund) anbragt i forhallen, den er et oldromersk brønddæksel formet som et Tritonansigt (triton er halvt menneske, halv fisk, en havguddom), og stikker man hånden i uhyrets mund og sværger falsk, bliver hånden bidt af, fortæller legenden.
6 Santa Susanna.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt