contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Barcelona
Drop Down Menu

 
Lluís Domènech i Montaner
(Domènec i Muntaner) (1850-1923)
Catalansk el modernisme arkitekt og politiker. Han var ansat ved Escola d'Arquitectura (arkitektskolen) i Barcelona i over 40 år og skrev et stort antal artikler om arkitekturteori. Eksempelvis publiserede tidsskriftet La Renaixença i 1878 hans artikel "En busca d'una arquitectura nacional" (På jagt efter en national arkitektur), hvor han reflekterede over tidens arkitekters forsøg på at finde frem til en stil, der spejlede den catalanske karakter. Som politiker spillede han blandt andet en fremtrædende rolle i den catalanske nationalist bevægelse.
De mest kendte af hans bygningsværker er
Helligkors og St. Paulus' Hospital (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) og Paladset for den catalanske musik (Palau de la Música Catalana). Begge bygningsværker er optaget på UNESCO’s Verdens Kulturarvliste.
Montaners arkitektur er karakteriseret ved en syntese af
form, funktion og symbol. Der er ikke tale om en rationel arkitektur, fordi en sådan alene er funktionel uden kunstnerisk æstetiske intentioner. Nøgleord for Montaners arkitektur er maurisk inspiration, dekoration (bl.a. keramisk udsmykning, glasmosaikker), detaljerigdom, overdådighed, eventyrlig, harmoni, rytmiske bevægelser i linjerne, tyngde i bygningen og samtidig en lethed, som eksempelvis ses i Casa Lleò Morera, der er kronet af en søjlebåret kuppel.
 
Lluís Domènech i Montaner (Domènec i Muntaner) (1850-1923) Catalan el modernisme architect and politician. He taught at Escola d'Arquitectura (the school of architecture) in Barcelona for more than 40 years and wrote a large number of articles on architecture theory. The journal La Renaixença published in 1878 his article "En busca d'una arquitectura nacional" (In search of national architecture) where he wrote about contemporary architects attempt to work out a style reflecting the Catalan character. As politician he played a prominent role in the Catalan Nationalist Movement. He is best known for two buildings The Holy Cross and Saint Paul's Hospital (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) and The Palace of Catalan Music (Palau de la Música Catalana) both included in UNESCO’s World Heritage List.
Montaner’s architecture is characterized by a synthesis of form, function and symbol, and is non-rational because rationality in architecture is functional without aesthetically intensions. Keywords for Montaner's buildings are Moorish influence, decoration (e.g. ceramics and stained glasses), detail richness, sumptuousness, fantastic, harmony, architecture in motion, buildings illustrating heaviness and at the same time lightness as see in Casa Lleò Morera, which is crowned with columns supporting a cupola.
 
Casa Lleó-Morera 1864/1902-1905 på Passeig de Gràcia i Eixample distriktet, er en af de tre bygninger i "Stridens æble". Huset er opkaldt efter Albert Lleó i Morera, Lleó (løve) Morera (morbærtræ), søn af bygherren Francesca Morera. Montaner arbejdede sammen med skulptøren Eusebi Arnau, Antoni Serra I Fiter omkring de keramiske dekorationer og Lluís Brú og Marie Maragliano omkring mosaikkerne og Gaspar Homar omkring dekorationer og møbler.
Casa Lleó-Morera 1864/1902-1905 at Passeig de Gràcia, one of the buildings in "The Apple of Discord", named after
Albert Lleó i Morera, son of the building owner Francesca Morera.
 
Helligkors og St. Paulus' Hospital
(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), påbegyndt 1901
The Holy Cross and Saint Paul's Hospital, begun in 1901
 
Paladset for den catalanske musik
(Palau de la Música Catalana), 1905-08
Palace of Catalan Music (Palau de la Música Catalana), 1905-08
 
Fundació Antoni Tàpies
1 Fundació Antoni Tàpies, museum for primært værker af maleren Antoni Tàpies (1923). Bygningen blev opført 1880-85 til bogforlaget Montaner i Simon.
Fundació Antoni Tàpies, dedicated mainly to the life and works of the painter Antoni Tàpies (1923). The building was built between 1880-85 as home to the publishing house Montaner i Simon.
2 Casa Fuster 1908-11. Luksushotel på Passeig de Gracia i Eixample distriket. Luxury Hotel at Passeig de Gracia.
3 Casa Navàs, Reus 1901-1907.
 
Casa Thomas
Casa Lamadrid
Palau Montaner
 
Casa Lleo Morera
1 "De tre dragers borg" ("El Castell dels tres dragons "), nu Zoologisk Museum, beliggende i Parc de la Ciutadella. En blanding af stilarter, maurisk inspireret. Tegnet til Verdensudstillingen i 1888.
"Castle of the Three Dragons" ("El Castell dels tres dragons"), influenced by Moorish architecture, today Zoological Museum situated in Parc de la Ciutadella. Built for the World Exhibition in Barcelona in 1888.
2-3 Casa Lleó-Morera 1864/1902-1905 på Passeig de Gràcia i Eixample distriktet, er en af de tre bygninger i "Stridens æble". Huset er opkaldt efter Albert Lleó i Morera, Lleó (løve) Morera (morbærtræ), søn af bygherren Francesca Morera. Montaner arbejdede sammen med skulptøren Eusebi Arnau, Antoni Serra I Fiter omkring de keramiske dekorationer og Lluís Brú og Marie Maragliano omkring mosaikkerne og Gaspar Homar omkring dekorationer og møbler.
Casa Lleó-Morera 1864/1902-1905 at Passeig de Gràcia, one of the buildings in "The Apple of Discord", named after
Albert Lleó i Morera, son of the building owner Francesca Morera.
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu