Drop Down Menu
V A T I K A N S T A T E N  /  V A T I C A N   C I T Y   S T A T E
Italien
Italy

Drop Down Menu
Basilica di San Pietro
Peterskirken, 1506-1626/St Peter's Basilica, 1506-1626
Konstantins basilika ... Peterskirken ...
Cirkus Nero

Constantine's basilica  ...  St Peter's basilica  ...  
Circus of Nero
Bramantes grundplan, 1506.
Bramante's ground plan, 1506.
I 1547  tegnede Michelangelo kuplen og foretog ændringer af Bramantes plan.
In 1547 Michelangelo designed the dome and altered some of the original plans.
Carlo Maderno gav kirken dens latinske korsform.
Carlo Maderno changed the church into the form of a Latin cross.

Obelisk Cirkus Nero.
Peterskirken (Basilica di San Pietro), 1506-1626 er beliggende i Vatikanstaten. Stato della Città del Vaticano er en suveræn stat i Rom, og en høj mur adskiller bystaten fra byen Rom. Statens areal er på ca. en halv kvadratkilometer. Pave Pius XI indgik i 1929 et såkaldt konkordat (overenskomst mellem stat og den katolske kirke), der fik navnet Lateranforliget, med Italien/Il Duce (Mussolini) hvorved Vatikanstaten blev oprettet, og den strid, der i årevis havde været mellem Vatikanet og det nye Italien ophørte. Vatikanet var som lilleputstat afhængig af Italien på mange områder f.eks. med hensyn til elektricitet og vandforsyning. Lateranforliget gav Vatikanet ret til at slå mønt og til at udstede frimærker til breve, som herefter kunne befordres videre af Italien inden for den internationale postunion. Lateranet, er et paveligt palads i Rom, som er opkaldt efter de oprindelige ejere, familien Laterani.

Peterskirken er bygget som gravkirke over apostelfyrsten Peters grav, som findes under højalteret. Den nuværende kirke afløste Konstantins Basilika.
Konstantins Basilika fra 329 var en langbygning med et hovedskib, fire sideskibe og tværskib. Karl den Store, frankisk konge fra 768, blev juleaften 800 kronet i basilikaen som romersk kejser i Rom. Initiativet til at forny den gamle kirke, der havde stået i over 1000 år, blev taget i 1450 af den første store renæssancepave Nikolaus V efter råd fra arkitekterne L.B. Alberti og Bernardo Rossellino. Paven bad Rossellino om at tegne et nyt kirkekor udenfor apsis. I begyndelsen af 1500-tallet måtte der træffes et valg om enten af restaurere eller ombygge kirken fuldstændig, hvorfor Pave Julius II (1443-1513), der var blevet valgt til pave i 1503, i 1505 besluttede at overlade denne opgave til Donato Bramante (1444–1514), en af tidens største arkitekter. Mange af Bramantes tegninger til den nye Peterskirke kan ses i Uffizi galleriet i Firenze. Fælles for udkastene er en kvadratisk grundplan (det græske ligearmede kors) fire apsider og centralt en halvkugleformet kuppel. Den symbolske betydning: den kubusformede bygning = Verden. De fire udstrakte arme = de fire verdensdele Europa, Asien, Afrika og Amerika. Kuplen = himlen.
Den 18. april 1506 nedlagde pave Julius II grundstenen til den ny kirke i den nuværende Skt. Veronikapille i korsskæringen.
Adskillige andre forslag til kirken tog form over de næste 40 år foranlediget af den ophedede debat omkring hvorvidt den nye Peterskirke skulle have en centralplan (det græske kors) eller være en langhusbygning (det latinske kors). Bramante og andre renæssancearkitekter foretrak centralplanen, men langhusplanen var mere i overensstemmelse med traditionen og ville også dække hele arealet af den antikke Konstantins basilika. Efter som de fire centrale piller var opført foreslog Rafael og
Antonio da Sangallo en langhusplan, mens Baldassarre Peruzzi foretræk centralplanen. I 1547 overdrog Pave Paul III (1468-1549) til Michelangelo (1475-1564) at komme med et nyt udkast. Han besluttede at bibeholde Bramantes originale plan, og gøre pilastre og ydervæggene tykkere samt skabe nicher og afsatser ved at mejsle i væggene. En kæmpekuppel skulle dække det centrale område, hvor Pavealteret skulle placeres. Ved Michelangelos død i 1564 stod bygningen færdig, dog var kuplen ikke færdiggjort. Hans elev Giacomo della Porta færdiggjorde kuplen med nogle få ændringer som at hæve kuglekalottens krumning. Michelangelos kuppel er verdens største.
Dilemmaet omkring valget mellem centralplan og langhusplan var ikke slut endnu. Tridentinerkoncilet som sluttede i 1563 ønskede en langhuskirke, hvorfor Carlo Maderno (1556-1629) fik til opgave at udvide Michelangelos originale plan. Ud over at grundplanen nu blev det latinske kors stod Maderno også for kirkens facade, opført 1607-1612, som næsten skjulte Michelangelos kuppel, dog medførte Berninis design for Peterspladsen en løsning med en optisk effekt, som trak kuplen fremad.
Peterskirken blev indviet i 1626 og er den romersk-katolske hovedkirke og verdens største kirke. Den blev udtænkt og udført af Donato Bramante, Michelangelo Buonarrotti, Carlo Maderno og Gian Lorenzo Bernini. I sin oprindelige idé var den nye Peterskirke i renæssancestil, men da den stod færdig, var den en barokkirke, og barokkens kirkearkitektur blev født med Peterskirken.
Kirkens barokinteriør er stor set Berninis værk, ligesom Peterspladsen er det. Berninis kolonnade, der rammer Peterspladsen ind, kan symbolisere arme, der fanger mennesket ind i kristenheden og tager det i favn. Berninis Tabernakel, højalteret, blev udført 1624-33.
Skt. Veronikapillen i korsskæringen og Berninis tabernakel.
St Veronica's Pillar and Bernini's Tabernacle.

Pave Julius II var fast besluttet på at rejse en kirke, der udtrykte Romerkirkens magt og storhed. Den ny Peterskirke skulle være:
Kristenhedens største kirke.
En majestætisk ramme om apostelfyrstens grav.
Vidnesbyrd om den katolske kirkes storhed.
Domineres af Julius II's gravmæle udført af Michelangelo, hvilket ikke blev virkelighed. Gravmælet, i reduceret udgave, kan ses i kirken San Pietro in Vincoli i Rom.
Pope Julius II had decided to built a church in which to express the greatness and power of the Roman Church.
The new St Peter's Basilica should be the largest church in Christendom.
a majestic frame around the grave of the apostle Peter.
and a testimony to the grandeur of the Roman Catholic church.
The interior should be dominated by the funerary momument to Pope Julius II executed by Michelangelo, an idea that never became a reality. The much-reduced funerary monument can be seen in the church of Saint Peter in Chains in Rome.
St Peter's Basilica in Rome (Basilica di San Pietro), 1506-1626. The cathedral was built in honor of St. Peter and was placed where his grave thought to be (the chief apostle was buried in 64 AD).
The cross keys were a traditional symbol of St. Peter. Jesus told the apostle Peter, that he would give him the keys to the Kingdom of Heaven, he became the holder of the key-power, the power to open and shut, tie and loose. 

The present church replaced Constantine's Basilica from 329. The initiative to renew the old church was taken in 1450 by the first great Renaissance Pope Nicolaus V (1447-1455) after advice from L.B. Alberti and B. Rossellino, nothing happened before Julius II became Pope. 
Donato Bramante was chosen as architect, and on April 18, 1506, the foundation stone of the present church was laid in the Veronica pillar by Pope Julius II.
The church was planned and executed by Donato Bramante,
Michelangelo Buonarrotti, Carlo Maderno and Gian Lorenzo Bernini. Originally the new church was in Renaissance Style, when it was finished it was a Baroque church, Baroque church architecture was born with St. Peters Basilica. Bernini was responsible for the majority of the Baroque interior such as the tabernacle, the high altar, 1624-33, St. Peter's Square and the colonnade. St. Peters Basilica was inaugurated in 1626, The Roman Catholic Church is the world's largest Christian Church.
1 Carlo Madernos fontæne på Peterspladsen, 1613. Fontænen er placeret hvor den tidligere Pave Innocent VIII's fontæne fra 1490 stod. Under Pave Paul V's pontifikat blev den gamle fontæne helt ændret af Maderno. Fontænen er dekoreret med Pave Paul V's våbenskjold.
Carlo Maderno's Fountain at St Peters Square, 1613. The fountain is located on the site of the earlier fountain from 1490 commissioned by Pope Innocent VIII. During the pontificate of Pope Paul V the fountain was redesigned by Maderno. The fountain is decorated with Pope Paul V's coat of arms.
2 Carlo Fontanas fontæne 1677, opført for at skabe symmetri omkring obelisken/Carlo Fontana's Fountain, 1677.
1-2 Statue af Apostelfyrsten Peter 1840, udført af Guiseppe De Fabris. I højre hånd holder St. Peter en nøgle, i den venstre hånd holder han en skriftrulle. St. Peter er forfatter til "Peters Første Brev" i Det Nye Testamente, der er nogen tvivl om, han også er forfatter til det andet Petersbrev. Markusevangeliet gengiver St. Peters forkyndelse.
Statue of Peter, Prince of the Apostles, 1840, by Guiseppe De Fabris. Peter is holding a key in his right hand, in his left hand he is holding a scroll.
3 Statue af apostlen Paulus 1838, udført af Adamo Tadolini/Statue of the Apostle Paul, 1838, by Adamo Tadolini.
4 Scala Regia 1663-1666, udført af Bernini, den monumentale paradetrappe, der forbinder Peterskirken med Vatikanpaladset.
The Scala Regia at the Vatican Palace, 1663-1666, executed by Bernini.
Kolonnaden/The colonnade
1-7 Berninis kolonnade der rammer Peterspladsen ind, symboliserer moderkirkens favnende arme. Kolonnaden blev opført 1656-67 og er 198 m lang. Den består af 4 rækker doriske travertinsøjler (i alt 284) og krones af 140 kolossale helgenstatuer.
Bernini's colonnade, 1656-67, framing St Peters Square, symbolizes the embraching arms of the Mother Church of Christianity.
8 Kolonnadens centrum markeres af den bageste cirkelform. Den forreste er en zodiac cirkel.
The upper circle marks the center of the square. In the front is a zodiac circle.
Obelisken/The Obelisk
Obelisken midt på Peterspladsen blev hentet fra Ægypten af Kejser Caligula i år 37 e.Kr. I kuglen under korset på obeliskens top findes en træsplint, som hævdes at stamme fra Kristi kors.
The Obelisk in the middle of St Peters Square was brought from Egypt to Rome by Emperor Caligula in 37 AD. A splinter from the True Cross of Jesus Christ is in the globe under the cross.
Det Apostolske Palads/The Apostolic Palace
også kaldet Vatikanpaladset, Palazzo Vaticano eller Il Vaticano, er en gruppe af bygninger der inkluderer pavens officielle residens.
is a group of buildings including the official Papal residence.
Pave Benedict XVI
ser ud over Peterspladsen fra i vinduet i sin lejlighed i det Apostolske Palads, 2011.
Pope Benedict XVI in the window of his apartment in the Apostolic Palace overlooking St. Peter's Square, 2011.
1 Monument for Pave Leo XII 1835, udført af Giuseppe de Fabris.
Monument to Pope Leo XII, 1835, by Giuseppe de Fabris.
2 Statue af Pave Piius XII 1963, udført af Francesco Messina.
Statue of Pope Pius XII
, 1963, executed by Francesco Messina.
3-4 Michelangelos Peterskirke-Pietà 1497-1500. Se Michelangelos Pietà-grupper
Michelangelo's Pietà, 1497-1500. See Michelangelo's Pietà groups
5 Den hellige Sebastians Kapel/Chapel of St Sebastian.
1 Monument for Pave Gregor XIII 1723, udført af Camillo Rusconi.
Monument to Pope Gregory XIII, 1723, executed by Camillo Rusconi.
2
Peterskirkens centrale bronzedør 1433-1445, udført af Antonio di Pietro Averlino (Filarete). Døren blev opsat i den nye Peterskirke i 1619.
The central bronze door
,
1433-1445, by Antonio di Pietro Averlino (Filarete). The door was installed in the new St. Peter’s Basilica in 1619.
Filaretes centrale bronzedør/Filarete's central bronze door
1 Salvator Mundi (Verdens Frelser). Kristus holder en bog med teksten: "Ego sum lux mundi et vie veritatis" (Jeg er verdens lys og sandhedens vej).

Salvator Mundi (Savior of the World). The book: "Ego sum lux mundi et vie veritatis" (I am the light of the world and the path to truth).

2 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum (Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig/Hail Mary, full of grace, Our Lord is with thee).
3 Apostlen Paulus. Se apostle/St Paul.
4 Skt. Peter betror himmerigets nøgler til pave Eugenius IV.
St Peter gives the keys of the kingdom of heaven to Pope Eugenius IV.
5 Paulus halshugges/The beheading of St Paul.
6 Skt. Peters Martyrium. Han korsfæstes med hovedet nedad/The Martyrdom of St Peter.
1 Den Hellige Jeronimus' alter, "Jeronimus' sidste nadver" kopi af Domenichinos billede af samme navn fra 1614.
Altar of St Jerome, "Communion of St Jerome", copy of Domenichino's painting of the same name from 1614.
2 Pave Pius XI's våbenskjold/Pope Pius XI's coat of arms.
3-4 Bertel Thorvaldsens gravmonument af Pave Pius VII
Alberto Thorvaldsen's sepulchral monument of Pope Pius VII.
1 Alter for Pave Gregor den Store (590-604). Gregoriansk kirkesang var opkaldt efter og tilskrevet Pave Gregor.
The altar of Pope Gregory the Great (590-604). Gregorian Chant was named for and attributed to Pope Gregory.
1 Gravmæle for Pave Pius VIII udført af Pietro Tenerani/Tomb of Pope Pius VIII executed by Pietro Tenerani.
2 "Forklarelsen på bjerget" efter Rafaels original fra 1516-20/"Transfiguration" after Raphael's painting from 1516-20.
3 Monument for Pave Innocent XI/Monument to Pope Innocent XI.
1-2 Cappella del Coro (korkapellet) i hvilket der kan forrettes vielser af par tilhørende den katolske kirke. Altertavlen "Den ubesmittede undfangelse" er en kopi af Pietro Bianchis altertavle af samme navn i kirken Santa Maria degli Angeli i Rom. Jomfru Maria er omgivet af engle, Frans af Assisi, Den hellige Antonius af Padova samt Johannes Chrysostomos (Gyldenmund). Den 8. december 1854 udstedte paven dogmet om Jomfru Maria ubesmittede undfangelse og kronede Jomfru Maria. I forbindelse med 50-året for dogmets udstedelse tilføjede Pave Pius X endnu en krone bestående af tolv stjerner med funklende brillianter skænket af forskellige nationer. Under alteret af de jordiske rester af Johannes Chrysostomos og relikvier af Frans af Assisi og Den hellige Antonius. Påskelyset er placeret på en marmorsøjle.
Cappella del Coro (Choir Chapel), wedding chapel. The altarpiece "the Immaculate Conception" is a copy of Pietro Bianchi's altarpiece of the same name in the church Santa Maria degli Angeli in Rome.
3 De to nøgler på gulvet ved indgangen til Peterskirken Nøgler er Skt. Peters fornemste attribut, han kan ses fremstillet med en eller to nøgler. I Matthæusevangeliet 16,18-20 står: "Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene."
De to nøgler symboliserer således syndsforladelse (døren til Guds rige lukkes op) og fordømmelse eller bandlysning (døren låses igen).
Ifølge Johannes' Åbenbaring 3,7 har den ophøjede Kristus fået overdraget Davids nøgle, det vil sige nøglen til Davids stad, som er Det Ny Jerusalem, som er Guds rige. Det er denne nøgle, han ifølge Matthæusevangeliet giver til Peter og de øvrige disciple.
I den romersk-katolske kirke har paven "nøglemagten". Kirken begrunder pavens enestående stilling med, at han som Peters efterfølger har arvet den nøglemagt, som Jesus specielt gav til Peter.
The two keys on the floor of the entry to Saint Peter’s Basilica. St Peter's primary attribute is a pair of keys. Matthew 16, 18-20: And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." 
4 Skt. Peters trone udført af Bernini/The Throne of St Peter executed by Bernini.
Tabernaklet, 1624-33, udført af Bernini/The Baldachin, 1624-33, executed by Bernini.
1 Højalterer/The High Altar.
2-4 Skt. Peters Grav/St Peter's tomb.
5 Pave Urban VIII's våbenskjold med 3 bier/Coat of arms of Pope Urban VIII with 3 bees.
1-4 Vatikanstaten/Città del Vaticano er en suveræn stat i Rom, og en høj fæstningsmur adskiller bystaten fra byen Rom. Statens areal er på ca. en halv kvadratkilometer. Vatikanstaten blev oprettet som en selvstændig stat ved Lateranforliget i 1929 mellem den italienske stat og pave Pius XI. Paven er statens overhoved.
The Vatican City is surrounded by a fortress.
1-3 Schweizergarden grundlagt i 1506, er et militærkorps af katolske schweiziske soldater. Garden skal bevogte Vatikanstatens porte og være pavens livvagter.
The Pontifical Swiss Guard, founded in 1506, is a military corps of Roman Catholic men of Swiss nationality. The Guard is posted at the entrances to the Vatican City to provide security and protect the Pope.
Vatikanmuseerne/Vatican Museums
Apollon Belvedere en romersk kopi af en græsk original fra det 4. århundrede f.Kr. Skulpturen blev genopdaget i renæssancen.
Fra midten af 1700-tallet blev den af nyklassicistiske kunstnere anset for den væsentligste antikke skulptur overhovedet og indbegrebet
af æstetisk perfektion
i den vestlige kultur.
The Apollo Belvedere, a Roman copy after a Greek original of 4th century BC.
1-4 Vatikanets haver I baggrunden (billederne 1-2) Vatikanets radiomast.
The Vatican Gardens
. In the background (photos 1-2) the Vatican Radio tower.
1-4 Søjlebasen til den ikke længere eksisterende søjle for den romerske kejser Antoninus Pius, der regerede fra 138-161.
Base of the lost column of the Roman Emperor Antoninus Pius, who reigned from 138-161.
2 En vinget skytsånd bærer Antoninus og hans hustru Faustina op til Himlen. Kejseren holder et scepter kronet med en ørn. Kejserparret er omgivet af to ørne. Ørnen var romerrigets symbol. Mandsfiguren til venstre holder en obelisk. Han symboliserer Campus Martius (Marsmarken i det antikke Rom), hvor obelisken stod og fungerede som solur. Det var på Marsmarken ritualet for den kejserlige guddommeliggørelse foregik. Kvindefiguren til højre hilser kejserparret. Hun symboliserer Rom. På hendes skjold ses Roms legendariske grundlæggere tvillingerne Romulus og Remus der dier en ulvinde.
A winged genius carries Antoninus and his wife Faustina to Heaven. The Emperor holds a sceptre crowned with an eagle. The imperial couple is surrounded by two eagles. The eagle was the symbol om the Roman Empire. The male figure to the left holds an oblisk. He symbolizes Campus Martius (
Field of Mars in ancient Rome), where the obelisk was placed as a sundial. The imperial deification took place in the Field of Mars. The female figure to the right salutes the imperial couple. She symbolizes Rome. At her shield is the legendary founders of Rome, Romulus and Remus, suckled by a she-wolf.
5 "Base of the Column of Antoninus Pius. Discovered in 1703 at Piazza Montecitorio, Rome. On the front: the Apotheosis (deification) of Emperor Antoninus Pius (138-161) and his wife Faustina, carried by a winged youth (Aion, [Eternity] eternal time). On the sides: simulation of a cavalry battle during the emperor's funeral."
1-4 Cortile della Pigna/Pinjepladsen/Cortile della Pigna (Court of the Pine).
1-2 Stor pinjekogle i bronze Oprindeligt en romersk fontæne fra 1. eller 2. århundrede e.Kr. På pavens krumstav indgår en pinjekogle.
Giant bronze pine cone. Originally a Roman fountain dating from 1st or 2nd century AD. At the Pope's staff is a pine cone.
5-6 "Klode inden i klode", 1990, udført af Arnaldo Pomodoro, Cortile della Pigna (Pinjepladsen). Arnaldo Pomodoro har udført skulpturerne i Amaliehaven i København.
"Sphere Within
a Sphere", 1990, by Arnaldo Pomodoro,
Cortile della Pigna (Court of the Pine).
1 PIUS VII P M FECIT AN XXII.
2 Den hellige Helenas porfyrsarkofag ca. 4. århundrede e.Kr. Helena var mor til Kejser Konstantin den Store, der indførte kristendommen som statsreligion i romerriget
Porphyry sarcophagus of St Helena, c. 4th century AD. Helena was the mother of Constantine the Great, the first Roman emperor to profess Christianity.
3 Brudstykke fra et sarkofaglåg fra det 26. dynasti, 664-525 f.Kr. Fundet i Memphis, dynastiets administrative hovedstad.
Fragment of the lid of a sarcophagus, Dynasty 26, 664-525 BC. From Memphis the administrative capital of the Dynasty.
4 Sfinks/Sphinx.
5 Gravstatuetter (ushabti) Gravgods i Det det Nye Rige, 1450-1000 f.Kr., som afdøde fik med som stedfortrædere og som skulle udføre det arbejde afdøde blev pålagt hinsides.
Funerary figurines (ushabti). Grave goods of the New Kingdom, 1450-1000 BC. These figurines were thought to be able to substitue for the decreased in performing a number of tasks that were required of the dead in the hereafter.
1 Ægyptiske statuer/Egyptian Statues.
2 Begravelsesportræt fra Fayum (Faiyum) af ung mand, 220-250 e.Kr. Den malede maske blev sat på mumien. Fayumportrætterne er de bedst bevarede antikke malerier.
Funeral portrait from Fayum (Faiyum) of a young man, 220-250 AD. The painted mask was placed over the head of mummy. Fayum portraits are the best preserved paintings of Antiquity.
3 Statue af den ægyptiske gud Anubis dødsguden/Statue of the Egyptian god Anubis, god of the dead.
4 Statue af visdomsguden Thoth afbildet som bavian
Statue of the god of wisdom Thoth represented as a baboon.
5 Cortile Ottagono, den ottekantede gård/Cortile Ottagono, Octagon Courtyard.
1 Statue af flodguden Tigris Cortile Ottagono, den ottekantede gård.
Statue of the river god Tigris, Cortile Ottagono, Octagon Courtyard.
2 Laokoongruppen blev fundet i 1506 af Felice de Fredis i hans vingård nær Sette Sale på Esquilinhøjen. Laokoon var i græsk og romersk mytologi en profet og Apollonpræst i det antikke Troja. Han advarede trojanerne mod "Den trojanske hest", hvorfor guderne straffede ham ved at lade to slanger dræbe ham og hans sønner, Cortile Ottagono.
The Laocoon Group was discovered in 1506 by Felice de Fredis in his vineyard near Sette Sale on the Esquiline. Laocoon was in Greek and Roman mythology prophet and priest of the god Apollo in the ancient city of Troy. He was crushed with his sons by serpents sent to punish him for warning his fellow citizens of the danger of the Trojan Horse, Cortile Ottagono.
3-4 Apollo Belvedere Cortile Ottagono.
5 Statue af Hermes (romersk Merkur), handelens, hyrdernes og kvægavlens gud. Romersk kopi af den græske originale skulptur fra 4. århundrede f.Kr., Cortile Ottagono.
Statue of Hermes (Roman Mercury), god of trade , protector of shepherds. Roman copy of a 4th century BC Greek original sculpture, Cortile Ottagono.
6 Statue af Venus Felix (den lykkelige Venus) - Venus og hendes søn Amor, Cortile Ottagono.
Statue of Venus Felix
(Lucky Venus) - Venus and her son Cupid, Cortile Ottagono.
1 Belvedere Torsoen/The Belvedere Torso.
2 Cæsars badekar Bronzestatuen i baggrunden er Herkules/Caesar's Bath. The bronze statue in the background shows Hercules.
3 Musernes hal/Hall of the Muses.
4 Væddeløbsvogn sammensat af antikke elementer af Francesco Antonio Franzoni i 1788.
Two-horse chariot assembled from antique elements by Francesco Antonio Franzoni in 1788.
Rafaels stanzer i Vatikanet
Stanze di Rafaello - Musei Vaticani

Stanza dell'Incendio, 1514-17

Pave Leo III's edsaflæggelse.
The Oath of Pope Leo III. 
Borgos brand/The Burning of the Borgo.  Slaget ved Ostia.
The Battle of Ostia. 
Loftsfresker af Pietro Perugino.
Ceiling frescoes by Pietro Perugino.
Karl den Stores kroning.
The Coronation of Charlemagne.
Højt panel.
High wainscot.

Stanza della Segnatura, 1508-11
"Skolen i Athen" er den mest berømte af de fire fresker
"The School of Athens" is the most famous of the four frescoes

Disputa (teologi).
Disputa
(theology).
Parnassus (poesi.
Parnassus
(poetry).
Karinaldyderne (retfærdighed.
Cardinal Virtues
(justice).
Skolen i Athen (filosofi).
The School of Athens
(philosophy, showing Plato and Aristotele surrounded by philosophers).

Skolen i Athen/The School of Athens
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse/
Click on images to view full size.

Skolen i Athen/The School of Athens.

Stanza d'Eliodoro, 1512-14

Heliodorus' uddrivelse af templet.
The Expulsion of Heliodorus.
Mødet mellem Leo den Store og Attila.
The meeting between Leo the Great and Attila.
Messen i Bolsena.
The Mass at Bolsena.
St. Peters befrielse.
The Freeing of St. Peter.

Stanza di Constantino
Denne stanza er malet efter Rafaels død af hans elever Giulio Romano, Francesco Penni og Raffaello del Colle.
This stanza was painted after Raphael's dead by his pupils Giulio Romano, Francesco Penni and Raffaello del Colle.

Konstantins dåb.
The Baptism of Constantine.
Åbenbaringen af Korset.
The Vision of the Cross.
Konstantins gavebrev.
The Donation of Constantine.
Slaget ved Milvianbroen.
The Battle of Milvian Bridge.
1 Adolfo Wildt "Pio XI", 1926.
2 "Skt. Morten og tiggeren" Den Hellige Morten har taget sin kappe af for at rive den over og give den ene halvdel til tiggeren, som han i en drøm oplevede var Kristus selv. Da han vågnede var kappen hel igen.
"St
Martin and the Beggar".
3 Ernst Barlach "De lesenden Mönche III" (læsende munke), 1932/Reading monks, 1932.
4 Jomfru Marias ansigt Michelangelos Peterskirke Pietà/The Virgin's face, Michelangelo's Pietà.
5 Rafael, "Forklarelsen på bjerget" 1516-20/Raphael, "Transfiguration", 1516-20.
6 Guido Reni, "Skt. Peters korsfæstelse" 1604-1605/Guido Reni, "Crucifixion of St Peter", 1604-1605.
1-4 Den tyske kirkegård (Cimitero Teutonico/Campo Santo Teutonico).
The German cemetery (Cimitero Teutonico/Campo Santo Teutonico).
5 Den danske prinsesse Charlotte Frederikke er gravsat her. Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1784-1840) blev i 1806 gift med sin fætter prins Christian Frederik (senere Kong Christian 8.). I 1810 blev parret skilt, da prinsessen havde et forhold til komponisten Edouard du Puy. Hun forvistes til Horsens og i 1929 rejste hun til Rom.
The tomb of the Danish Princess Charlotte Frederikke.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt