Drop Down Menu
Æ G Y P T E N / E G Y P T

Pyramiderne
Keops, Kefrens & Mykerinos
på Gizaplateauet

Keopspyramiden er et af antikkens syv, og endnu eksisterende, underværker*. Keopspyramiden er bygget af 2,3 millioner stenblokke. Pyramiden var oprindeligt beklædt med polerede kalkstens- og granitplader, som det kan ses på toppen af Kefrens pyramiden. Pyramiden har tre gravkamre. Det er blevet beregnet at pyramidens grundflade er af et sådant omfang, at den kan rumme Peterskirken, katedralerne i Firenze og Milano, Skt. Paul's katedralen i London og Westminster Abbey. 

*Den antikke verdens syv vidundere: Keopspyramiden i Giza. Hængende haver i Babylon. Zeusstatue i Olympia. Artemistempel i Efesos. Mausoleum i Halikarnassos. Kolossen på Rhodos. Fyrtårn i Alexandria.
The three Pyramids of the Giza Plateau Khufu (Greek Cheops), Khafre (Greek Chephren) and Menkaure (Greek Mykerinus), the great Khufu pyramid is the last survivor of the seven wonders of the ancient world*. The great pyramid of Khufu contains 3 million blocks of stone, some of them weighing thirty tons, it is 241 meters square in plan, and 153 meters high. The pyramid has three burial chambers - at the centre of it the Pharaoh planned his inner chamber where his mummy was to lie in splendour for eternity. It has been calculated that St Peter's Basilica in Rome, the cathedrals of Florence and Milan, St Paul's Cathedral and Westminster Abbey could fit inside Khufu's pyramid.
*The seven wonders of the ancient world: The Khufu Pyramid of Giza. The Hanging Gardens of Babylon. The Statue of Zeus at Olympia. The Temple of Artemis at Ephesus. The Mausoleum at Halicarnassus. The Colossus of Rhodes. The Lighthouse of Alexandria.

"This is the tomb of Kheops, Pharaoh of the fourth dynasty, four thousand five hundred years ago. Here is the great pyramid which he built to defend  himself against death..."  ... "... He achieved the building of the highest monument then known to man." ... "At the foot of this Pyramid, in the rocka temple was built and there were kept the barges of Kheops, the barges of night. In these large wooden vessels the dead Pharaoh could continue his voyage in darkness, towards eternity. But all that remains of him is a small ivory figure showing a noble face: the aquiline nose, the determined jaw and the hieroglyphs representing the name he gave to his pyramid: "Kheops dominates the Horizon". ("The nocturnal magic of the Pyramids", Arabian Republic of Egypt-Ministry of Culture", 1961").

"I have seen every sunrise which the mind of man recalls"

Sfinxen og Kefrenspyramiden der er ca. 1 meter lavere en Keopspyramiden - Kefrens var Keops' barnebarn (Mykerinos var Kefrens søn). Sfinxen, med Kefrens ansigtstræk, er den største af de ægyptiske sfinxer, den blev udhugget af en kalkstensklippe på stedet. Sfinxen vogter helligdommene, gravområdet - ansigtet var malet blåt, rødt og grønt. 
Sfinxen fortæller
"Ved hvert nyt daggry ser jeg solguden stige op over Nilens bred i det fjerne. De første lysstråler sender han til mit ansigt, som vender mod ham. Og i femtusinde år har jeg set alle solopgange mennesket kan huske. Jeg så Ægyptens historie i dens første glød, ligesom jeg i morgen skal se en ny flamme brænde mod øst. Jeg er den trofaste vogter ved min herres fod - så trofast, så årvågen, så nær ham, at han gav mig sit ansigt. Jeg er en pharaos lige, og jeg er ham, pharaoen. Gennem tiderne er jeg blevet givet mange navne af mine beundre." ... "Men navnet som er blevet mit, er det, som en græsk rejsende gav mig: Historiens fader, Herodot. Han kaldte mig Sphinx, som var jeg hans landsmand. Og det navn er nu mit." ... "Tæt ved Nilen vogter jeg over Gizaplateauet, over alle monumenterne de beskedne og de monumentale. De er grave". ("The nocturnal magic of the Pyramids", Arabian Republic of Egypt-Ministry of Culture", 1961").
Great Sphynx of Giza with Khafre's pyramid in the background. The head of the sphynx is believed to be modeled after the pharaoh Khafre, the sphynx guards the Pyramids.
SPHINX: "With each new dawn I see the Sun-god rise on the far bank of the Nile. His first ray is for my face, which I turned towards him. And for five thousand years I have seen all the suns men can remember come up in the sky. I saw the history of Egypt in its first glow, as tomorrow I shall see the east burning with a new flame. I  am the faithful warden at the foot of his Lord - so faithful, so vigilant, so near him that he gave me his face for my own. I am a Pharaoh's companion, and I am he, the Pharaoh. Through the ages I received many names from the people who came to me in adoration." ... "But the name which has remained with me is that given to me by a Greek traveller: the Father of History, Herodotus. He called me Sphinx, as if I were from his land. And that name is now mine." ... "Close to the Nile I watch over the plateau of Gizah, over all its monuments, of modest or fantastic height. They are tombs."  ("The nocturnal magic of the Pyramids", Arabian Republic of Egypt-Ministry of Culture", 1961").
1-2 Zosers trinpyramide tilskrevet arkitekten Imhotep. I gravområdet i Sakkara, der er Memphis' dødeby, er der omkring 60 pyramider.
The Step Pyramid of Djozer/Djoser, Saqqara, attributed to the architect Imhotep.
3 Ti's mastaba fundet i 1865, er den største privatgrav i Sakkara. Foran statuen af Ti er et offerbord. Gravens mange vægrelieffer har været en væsentlig kilde til viden om dagliglivet i Det Gamle Rige (3.-6. dynasti, 2649–2150 f.Kr.) Vægrelieffet "Hr. Ti på rejse gennem papyrussumpene" viser det hektiske daglige liv hos højere embedsmænd i 5. dynasti samt billeder af bondens, håndværkerens og fiskernes arbejde samt plante- og dyrelivet i Nildalen.
The mastaba of Ti, discovered i 1865, is the largest private tomb at Saqqara. In front of the statue of Ti is an offering table. The tombs wall-painting was an important source of information on everyday life in the Old Kingdom (Dynasties 3–6, c. 2649–2150 B.C.) 
4 Adelsmandsgrav/The tomb of a nobleman.
The Narmer Palette
1-2 Museum i Memphis opført til kolossalstatuen af Ramses II den mest berømte af faraonerne. Museet er i to etager, omgang øverst giver overblikket over statuen.  
Grundlæggeren af 1. dynasti, kong Narmer (Menes)* gjorde Memphis til sin hovedstad, da han forenede Øvre og Nedre Ægypten. Memphis er i dag to landsbyer Mitrahina og Badrashein, museet liggger i Mitrahina.
The Open Air Museum at Memphis houses the Colossus of Ramses/Ramesses II, aka Ramesses the Great, the most famous of the Pharaohs. The statue is carved from limestone.
Memphis, the Ancient Capital of Egypt, was founded c. 3100 B.C. by Narmer (Menes)*, the king who united Upper and Lower Egypt.
Memphis today is located around the small villages of Mit Rahina and Al Badrashein, the museum is located in Mit Rahina.
3 *Narmerpaletten på museet i Cairo, ca. 3200 f.Kr., er det første historiske dokument i verden, der beretter historien om foreningen af Øvre og Nedre Ægypten. Paletten kaldes også Narmers sminkepalet, ud fra en teori om at paletten blev anvendt til at knuse farver til udsmykning af gudestatuer.
*King Narmers' Palette, c. 3200 B.C., the first historical document in the world which tell the story of the unification of Upper and Lower Egypt. The palet aka King Narmes Cosmetic Palette, should have been used to grind cosmetics to adorn the statues of the gods.
4 Palmelunden i Memphis/The palm grove, Memphis.
5-6 I palmelunden i Memphis (nu landsbyen Mitrahina) står Alabastersfinxen, den har formentlig været en af de to vagtfigurer ved sydindgangen til det næsten forsvundne ptah-tempel i Karnaktemplet i Luxor.
The Alabaster Sphynx, the palm grove, Memphis, may have stood outside of the Temple of Ptah at Karnak in Luxor along with the Colossus of Ramses II. 
Abu Simbel
Abu Simbel, beliggende omkring 40 km fra grænsen til Sudan, er to stemtempler bygget af farao Ramses II "den Store", der regerede i Nubien (nu øvre Ægypten) fra 1304-1237 f.Kr. Ramses II's tempel var først og fremmest indviet til solguden Re-Harakhte og hans dronning Nefertaris tempel til Hathor, gudinden for kærlighed, musik og skønhed. Hovedtemplets massive facade er domineret af fire siddende kolossalstatuer af Ramses. I 1960'erne da Aswandæmningen blev bygget var templerne truet af oversvømmelse og UNESCO organiserede en flytning. 
Abu Simbel is two rock temples built by Pharaoh Ramesses II "the Great", who ruled from 1304-1237 BC in Nubia, now in Egypt, near the border of Sudan. The temple of Ramesses II was primarily dedicated to the sun god Re-Harakhte, and that of his wife, Nefertari was dedicated to Hathor, the goddess of love, music and beauty. The massive facade of the main temple is dominated by four seated colossal statues of Ramesses. Originally carved into and out of the sandstone cliffs of the Nile River, the site was threatened in the 1960s when the Aswan Dam was proposed, and the temple was cut out of the rock, lifted above the floodplain and rebuilt in an appropriate location for preservation. 
Guder/Gods
The Coptic museum
The Coptic museum
The Alabaster Mosque
Marble ablution fountain
Sultan Hassan Mosque and Al Rifai Mosque
1-2 Det koptiske museum i Cairo
Koptisk kunst fra 300-1000 e.Kr. Hovedsageligt en folkekunst, dyrker ikke kunstneren. Museet er fra 1931.
The Coptic museum, Cairo.
3 El Muallaqa/Den hængende kirke, Cairo Kirken er bygget på toppen af den sydlige indgang til Fort Babylon - perserne byggede omkring år 600 f.Kr et fort hvor det nuværende Cairo ligger, da romerne, anført af kejser Augustus, erobrede Ægypten år 30 f.Kr., benyttede de fortet og kaldte det Fort Babylon.
Den koptisk-ortodokse kirke i Cairo, blev grundlagt af evangelisten Markus 65 f.Kr. Kirkens overhoved har titel af Pave af Alexandria, underordnet ham er biskopper og præster. De kristne koptere er Ægyptens største religiøse mindretal.
The Coptic Orthodox Church, El Muallaqa aka the Hanging Church - so called because it is built on top of the walls of the Roman fort, The fortress of Babylon. 
4 Alabastermoskeen/Muhammad Ali Pasha moskeen, Citadellet. Vicekongen Muhammad Ali (1769-1849) anses for grundlæggeren af det moderne Ægypten, hans grav i moskeens forgård er udført i Carraramarmor. 
Moskeen blev opført i perioden 1830-48, den har en centralkuppel omgivet af fire små og fire halvcirkelformerede kupler og to slanke minareter og er Cairos vartegn. I moskeens forgård er et tårn hvis ur er skænket til Muhammed Ali af den franske Kong Louis-Phillipe som tak for obelisken på Concorde pladsen i Paris. Uret har aldrig fungeret.
Mosque of Mohammad Ali Pasha (1769-1849) aka the Alabaster Mosque at the Citadel, Cairo. The viceroy Mohammad Ali is considered to be the founder of the Modern Egypt. Muhammad Ali Pasha was buried in a tomb carved from Carrara marble, in the courtyard of the mosque.
The Mosque (1830-48) was built with a central dome surrounded by four small and four semicircular domes and twin minarets and is the landmark of Cairo. In the courtyard is a clock that was given to Mohammed Ali by King Louis-Philippe of France in exchange for the obelisk of Luxor now standing in Place de la Concorde in Paris
. The clock has never worked.
5 Fontænen i Alabastermoskeen, her foretages den rituelle afvaskning før bønnen. Moskeen grundplan er tyrkisk med stor åben forgård omgivet af søjlegang, byggestilen er osmanisk barokstil.
Marble ablution fountain with a carved wooden roof on columns placed in the middle of the courtyard.
6 Udsigt fra terrassen ved Alabastermoskeen. Moskeen til venstre er Sultan Hassan-moskeen, 1356-1363. Til højre Al Rifai-moskeen, 1912 - shahen af Persien, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980), er begravet her.
On the left Sultan Hassan Mosque, 1356- 1363, on the right Al Rifai Mosque, inaugurated in 1912, where the Shah of Persia, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980), is buried.
1 Sultan Hassan-moskeen og Al Rifai-moskeen, Cairo/The Sultan Hassan and Al Rifai Mosques, Cairo.
2 Terrassen ved Alabastermoskeen med vue over Cairo. I klart vejr kan man se pyramiderne i Sakkara og Giza. Citadellet, en middelalderlig fæstning, blev grundlagt af Salah ed-Din og opført af sten fra de små pyramider. 
View over Cairo from the Mohammad Ali Mosque on the Citadel. The Citadel is a medieval fortress founded by Saladin (Salah ed-Din).
3 Cairo har over 9 millioner indbyggere, tusinder bor på kirkegårde, hvor de har indrettet sig i mausolæer og mellem gravene.
Cairo, c. 9 million inhabitants, thousands families live in cemeteries.
4 I nærheden af Memphis/Near Memphis.
5 Gade i det gamle Cairo, det menes at være her den hellige familie skjulte sig.
Street in Old Cairo where the holy family are said to have found shelter.
1-2 Luxortemplet - foran den store pylon står Ramses II's obelisk, rejst i det 13 årh. f.Kr., den er den ene af oprindeligt to obelisker. Den anden obelisk står på Condordepladsen i Paris, og var en foræring fra den ægyptiske vicekonge Muhammad Ali til den franske kong Karl X (1829).
Temple of Luxor. This is the one of the pair of obelisks that were erected in front of the temple's pylon by Ramesses II in the 13th century B.C. The western obelisk was given to the King of France, Charles X, in 1829, by Muhammad Ali, Viceroy of Egypt.
3 Concordepladsen i Paris. Obelisken er fra Luxor og opsat på pladsen i 1836. Hieroglyfferne fortæller om Ramses II's bedrifter.
The Place de la Concorde, Paris, with the Luxor obelisk erected in 1936, decorated with hieroglyphs exalting the reign of the pharaoh Ramses II.
4-5 Luxortemplet. Hotellet "New Winter Palace" ligger i lille afstand fra templet.
The temple of Luxor.
6-7 Sphinxallé, Luxortemplet, alleen forbinder Luxortemplet med Karnaktemplet.
Avenue of Sphynxes, Luxor, the avenue connects the Luxor temple to the temple of Karnak.

Luxor = Theben, byen med de hundrede porte
Luxortemplet, tempelkompleks på østbredden af Nilen beliggende midt i Luxor by. Komplekset er særdeles velbevaret, størstedelen var dækket af sand, til det blev opdaget i slutningen af 1800-tallet - moskeen Abu el-Haggag (opført i 1200-tallet) lå i Ramses II's gård - borgerne i Luxor ønskede moskeen bevaret, den er stadig i brug.
Templet var indviet til gudetriaden Amon, hans kone Mut og deres søn Khonsu - Amon var den øverste gud, og den regerende monark betragtede guden som sin far. Mellem templet og Nilen har der været et romersk forum. Templet blev bygget af Amonhotep/Amenophis III ca. 1400 f.Kr. og udvidet af Ramses II - der blev bygget til og ikke ændret.

Tilføjelser til komplekset er også foretaget af Tutankhamon, Horemheb og Alexander den Store. Templets grundplan er karakteristisk for det almindelige mønster i senere ægyptiske templer. Tempelindgangen er en stor pylon, den

kulisseagtige tempelfront består af to store massive smalle, men brede bygninger med skrå sider. Mellem de to pyloner er hovedporten. På pylonernes forsider er der relieffer som beretter om Faraonerne og om guderne.
Foran tempelfacaden var placeret fire siddende og to stående kolossalstatuer af Ramses, de tre er stadig eksisterende, samt to obelisker, hvoraf den ene kan ses ved templet og den anden på Corcordepladsen i Paris. En sfinxallé fører frem til indgangen (den strakte sig helt til Karnak). Bag pylonerne ligger Ramses' trapezformede søjlehal bestående af 74 søjler, her står hans store Ramsesstatuer - ingen Farao har rejst så mange statuer af sig selv som Ramses II - herefter følger en kolonnade, der leder frem til den anden hal, og først på den anden side af den begynder selve templet, en række symmetrisk ordnede haller og kapeller, der skjuler det allerhelligste, et firkantet rum med fire søjler. Tempelsøjlerne er anbragt tæt på hinanden, de afstivede loftets stenbjælker, som var korte, for at de ikke skulle knække under deres egen vægt.

Opet-festen
, den oldgamle ægyptiske fest for frugtbarhed, blev fejret hvert år i perioden 1550-1070 f.Kr (Det Nye Rige) og senere. "Opet" betyder hemmeligt rum.

Luxor/Thebes, the ancient name for Luxor, the City of a Thousand Gates. The temple of Luxor is a temple complex at the east bank of the Nile River, situated in the middle of the city of Luxor.
The temple is well preserved, it was mostly covered by sand until it was discovered in the late 19th
century - in the 13th century AD, the Mosque of Abu El-Haggag was built in the peristyle courtyard of Ramesses II, the mosque is still in use.
The temple was dedicated to Amun, his wife Mut and their son Khonsu aka The Theban Triad, the three most powerfuld gods in the area of Thebes. The temple of Luxor was built by Amenhotep III c. 1400 B.C. and extended by Rameses II. (Amenhotep III aka Amenophis III meaning Amun is satisfied).

The Opet Festival, an Ancient Egyptian festival, was celebrated annually in Thebes, during the New Kingdom period and later. "Opet" means secret chamber.
1-4 Amenhotep III's kolonade, Amontemplet/The colonnade of Amenhotep III at the temple of Amun. 
5 Hathor ko med figur af Amenophis II, 18. dynasti, 1580 f.Kr. Hathor var gudinde for kærlighed, musik og skønhed etc., hendes hellige dyr var koen.
Hathor Cow with figure of Amenophis II, 18th Dynasty, 1580 B.C. Hathor was goddess of love, music and beauty et cetera, her holy animal was the cow.
Thebens dødeby
1 Det gamle Winter Palace Hotel i Luxor, her boede Dronning Margrethe, da hun deltog i udgravningerne af sfinxerne ved Karnaktemplet. 
Old Winter Palace Hotel, Luxor.
2 Sejltur over Nilen fra Luxor til det gamle Thebens nekropolis med en hårdtpumpet Nilpram - læssevis af vandmeloner. Theben var hovedstanden i Det Mellemste Rige 2100-1700 f.Kr., 9.-13. dynasti. I Theben havde rigsguden Amon sit hjemsted. 
Nilens østbred/højre Nilbred = Gudernes hovedtempler og kongepaladserne, hvor Luxor nu ligger. 
Nilens vestbred/venstre Nilbred
= Grave og dødetempler. 
Cross over to the West Bank of the Nile. 
The east bank of the Nile = Modern Luxor
contains archaeological remains of the city and temples of Thebes.
The west bank of the Nile =
the Valley of the Kings/the royal necropolis/The Thebean necropolis.
3-4 Udsigt fra Nilbåden mod Thebens dødeby og fra Nilens vestbred mod Luxor.
Modern Cairo. Modern Cairo.
The Southern Colossus The Southern Colossus
The Southern Colossus The Northern (Singing) Colossus

Memnonkolosserne

Memnonkolosserne flankerede indgangen til Amenhotep III's dødetempel, Thebens vestbred/Thebens necropolis - to massive sandstensmonolitter af pharao Amenhotep III/Amenophis III siddende på sin trone, på omkring 20 m i højden og med en vægt på 1000 tons. Statuerne blev bragt hertil fra Cairo, de blev opstilllet af Amenophis II. På den sydlige statues venstre side er en figur af Amenhotep III's mor, dronning Mutemwiya, på højre side ses hans hustru Tiy. På tronens sider er to fremstillinger af Nilguden Hapi, der sammenkæder de heraldiske planter for Øvre Ægypten (lotus) og for Nedre Ægypten (papyrus) til hieroglyffen for "forenet", symboliserende samlingen af de to lande. Efter et jordskælv i 27 f.Kr. "sang" den nordlige kolos ved solopgang, hvilket skyldtes en revne i figuren, man sagde, at statuen/Memnon hilste sin moder Eos (morgengryets gudinde) med en blid melankolsk tone, hvorefter hans mors tårer (duggen) faldt på hendes elskede søn, der blev dræbt af Achilleus i den trojanske krig. I 199 e.Kr. ville den romerske kejser Septimus Severus forbedre musikken, og kolossen har ikke sagt et kuk siden. 

The colossi of Memnon at the front of the entrance to Amenhotep III's mortuary temple, West Thebes/Theban necropolis, two massive twin statues of Pharaoh Amenhotep III aka Amenophis III
in a seated position, his hands resting on his knees and his gaze turned eastward toward the river and the rising sun. Two shorter figures are carved into the front throne alongside his legs - his wife Tiy and mother Queen Mutemwiya. On the side of the throne are two representations of the god of the Nile, Hapi, with their heads bearing the heraldic plants of Upper Egypt (lotus) and Lower Egypt (papyrus) link their respective plants to the hieroglyphic sign for the word "unite", thus symbolizing the unification of the two lands. The northern colossus was shattered by an earthquake 27 B.C. and began to make a "singing" sound every morning at dawn which stopped when the Roman emperor Septimus Severus ordered its repair in 199 AD.
Memnon
(in Greek mythology) was an Ethiopian king and son of Tithonus and Eos (the goddess of dawn). At the Trojan War, he brought an army to Troy's  defense and was killed by Achilles in retribution for killing Antilochus. The death of Memnon echoes that of Hector, another defender of Troy whom Achilles also killed out of revenge for a fallen comrade. After Memnon's death, Zeus was moved by Eos' tears and granted him immortality.

Tutankhamons grav i Kongernes Dal

Kong Tut var farao i det 18. dynasti (Nye Rige), Tut døde i en alder af 20 år, han regerede i 9 år fra 1333-1324 f.Kr. Tut var styret af Amonpræsterne. Graven blev fundet intakt i 1922 af den engelske arkæolog Howard Carter (1873-1939).
Tutankhamons grav er en af dalens mindste, den er på størrelse med en toværelses lejlighed. I graven er Tuts stensarkofag med guldsarkofagen indeholdende mumien. Graven = forgang, forkammer og gravkammer. Kun gravkammerets ene side er dekoreret. Gravgodset er udstillet på Det Ægyptiske Museum i Cairo.
Ritzau/Berlingske Tidende (24.09.07): "Ny opdagelse i Tutankhamons grav - kurve med velbevarede frugter fundet. Otte kurve fyldt med frugt, der er bevaret i over 3000 år, er blevet opdaget af egyptiske arkæologer i Tutankhamons grav, meddelte Det Øverste Råd for Fortidsminder mandag. Et hold egyptiske arkæologer under ledelse af Zahi Hawass gjorde fundet i Kongernes Dal i den antikke by Theben - i dag Luxor - i det sydlige Egypten. - De otte kurve indeholdt store mængder dumfrugter, som var meget velbevarede, sagde Hawass i en erklæring. Frugtkurvene er hver 50 centimeter høje. De søde orange-røde frugter, der også kendes som honningkagefrugt, kommer fra Dumpalmen, der vokser i det sydlige Egypten."

The tomb of King Tutankhamun, the Valley of the Kings
on the West Bank at Luxor. King Tut was a Pharaoh of the 18. dynasty, he ruled from 1333-1324 B.C. (New Kingdom) under the supervision of high priests of Amon. The tomb was discovered intact in 1922 by the British archaeologist Howard Carter (1873-1939). The grave goods are exhibited at the Egyptian Museum in Cairo.

ABC News (Australian Broadcasting Corporation), September 25, 2007: "Fruit hamper found in King Tut's tomb. Eight baskets filled with fruit preserved for more than 3,000 years have been discovered by Egyptian archaeologists in Tutankhamun's tomb, the Supreme Council of Antiquities said. A team of Egyptian archaeologists, led by antiquities supremo Zahi Hawass, made the discovery in the Valley of the Kings in the ancient city of Thebes, the modern-day Luxor, in southern Egypt. "The eight baskets contained large quantities of doum fruits, which have been well preserved," Mr Hawass said in a statement. The fruit baskets are each 50 centimetres high, the antiquities department said. The sweet orange-red fruit, also known as the gingerbread fruit, comes from the doum palm, a native of southern Egypt, and was traditionally offered at funerals. Twenty pear-shaped containers, one metre in height and bearing Tutankhamun's official seal were also discovered. According to Mr Hawass, the containers are probably full of provisions that were destined to travel with the pharaoh to the afterlife. They will be opened soon, he said."
1 Tutankhamons dødsmaske, Det Ægyptiske Museum, Cairo. Masken af massivt guld var placeret over mumiens hoved og skuldre. Striberne i hovedpynten er fremstillet af blåt glas, hvilket også er anvendt som indlæg i gudeskægget. Gribbehovedet i panden symboliserer herredømmet over Øvre Ægypten, det er også fremstillet massivt guld, og næbbet er af lapis lazuli (ædelsten). Brilleslangen er symbol på herredømmet over Nedre Ægypten, dens krop er fremstillet af massivt guld og den hoved af lapis lazuli.
Death Mask of King Tutankhamun, The Egyptian Museum, Cairo. The mask of solid gold was placed over the head and shoulders of the king's mummy. The stripes of the headdress are made of blue glass which was used also for the inlay of the divine beard. The vulture's head upon the brow, the symbol of sovereignty over Upper Egypt is also made of solid gold and the beak is of lapis lazuli (precious stone). By its side there is the cobra, the symbol of sovereignty over Lower Egypt. Its body is made of solid gold and the head of lapis lazuli.
2 Thebens dødeby, Ramses II's dødetempel, Ramesseum - indviet til Amon, gudernes konge. Templet blev bygget af Ramses som den ultimative glorificering af ham selv og som et vidnesbyrd om hans storhed. Arkitekten Pendre byggede dette evighedstempel i så stor en målestok, at det overgik alle samtidens templer.
Navnet Ramesseum af Rhamesséion (fr.) blev givet templet af franskmanden Jean-François Champollion (1790-1832), ægyptologiens far, der besøgte templet i 1829, og var den første der identificerede hieroglyfferne for Ramses' navn og titel. Fra storhedstiden ses i dag hovedet af en kæmpe Ramses-statue og søjlehallen med facade af Osiris-søjler (skulpturer afbildende guden Osiris, der står foran søjlerne).
Theban Necropolis, the mortuary temple of Ramesses II, the Ramesseum/Ramesseium - dedicated to Amum-Re, the kings of the gods. The temple was built in order of Ramesses II to o the ultimate glory of himself as an eternal testimony to his greatness. The architect Pendre designed the "Castle of the Million Years'' on such a huge scale, to overshadow other temples of that time.
The name Ramesseium, French Rhamesséion, was given by Jean-François Champollion (1790-1832), the father of Egyptology, who visited the ruins in 1829 - he identified the hieroglyphs of the names and titles of Ramesses II.
From the great period remains the head from the giant statue of Ramses II and the Osiris pillars on the facade of the hypostyle hall. 
3 Hovedet af en kæmpe Ramsesstatue, Ramesseum.
The head from the giant statue of Ramses, Ramesseium.
4 Jean-Francois Champollion, (1790-1832), ægyptologiens far/Jean-François Champollion (1790-1832), the father of Egyptology.
5 Rosetta stenen 196 f.Kr., fundet 1799, British Museum, London, gjorde det muligt at tyde hieroglyfferne. På stenen er skrevet på ægyptisk og græsk med tre skrifttyper, hieroglyffer, demotisk skrift og græsk. Hieroglyfferne blev anvendt i vigtige og religiøse dokumenter, demotisk skrift ("folkelig skrift") var det fælles skriftsprog, for dem der overhovedet kunne skrive, græsk var talesproget anvendt af Ægyptens herskere.
Rosetta Stone, 196 B.C., found in 1799, British Museum, London, made it possible to read the hieroglyphs. The stone is written in two languages, Egyptian and Greek using three scripts, hieroglyphic, demotic and Greek.
Hieroglyphic was the script used for important or religious documents, demotic was the common script of Egypt and Greek and was the spoken language of the rulers of Egypt.

Hatshepsuts dødetempel

Hatshepsuts dødetempel i tempelkomplekset Deir el-Bahri. Templet var blandt andet et tempel for Hatshepsut og hendes forældre og et paradis for solguden Amon. En sfinxallé omgivet af træer førte fra Nilen og op til templet. Tempelkomplekset er et terasseformet anlæg i tre etager forbundet med en midterrampe. Polske og italienske restaureringer førte til genrejsning af templet - over alt i templet stod (nu rekonstruerede) statuer og sfinxer af dronningen. Hatshepsut var den anden kvindelige farao, der sad på tronen som "Konge af Øvre og Nedre Ægypten" - den første var dronning Sobekneferu. Hatshepsut optrådte i mandsklæder og regerede i begyndelsen som værge for sin yngre halvbror Tutmosis III.

Hatshepsuts mumie menes at være blevet identificeret (2007) og er hermed det væsentligste fund i Kongernes Dal siden fundet af Tutankhamons grav i 1922. Den formodede mumie af den kvindelige farao er en af to kvindemumier, der i 1903 blev fundet af Howard Carter, man har tidligere antaget at mumien var Sitre In, Hatshepsuts amme.
Den amerikanske ægyptolog Elizabeth Thomas (1907-1986), der arbejdede med udgravninger i Thebens Nekropolis, var af den opfattelse, at den ene af mumierne var Hatshepsuts, fordi den højre arm var placeret over brystet, en armstilling der kunne indikere, at personen var kongelig, en teori som den verdenskendte ægyptiske arkæolog Dr. Zahi Hawass ikke finder overbevisende, hvor imod han er overbevist om, at mumien i ammens kiste er Hatshepsuts mumie - en tand, der med stor sikkerhed skulle være Hatshepsuts, mangler i mumiens tandsæt. Sarkofagen med mumierne opbevares på Det Ægyptiske Museum i Cairo. "The Search for Hatshepsut and the Discovery of her Mummy", artikel af Zahi Hawass.
Berlingske Tidende, 27. juni 2007: "Egyptolog Kim Ryholt fra Carsten Niebuhr Afdelingen på Københavns Universitet er knap så imponeret. "Hatshepsut tog oprindelig magten fra sin yngre halvbror Tuthmosis III, og da han efterfulgte hende, iværksatte han en storstilet aktion for at udslette alle spor efter hende. Så tanken om, at han skulle balsamere og dermed bevare det vigtigste spor, hendes lig, er usandsynlig," siger Kim Ryholt, der også er kritisk overfor påstanden om, at DNA-undersøgelser beviser mumiets identitet. "Zahi Hawass er en fantastisk PR-mand. Han er sin vægt værd i guld for ægyptologien. Han er en fremragende formidler, og hans arbejde gavner Egyptens turisme. Men selv hvis han skulle have identificeret mumien, ville det ikke tilføje historien om de gamle egyptere alverden.
Man ville måske kunne se tegn på nogle legemlige skavanker. Det svarer til, at fremtidige generationer ville kunne finde ud af, at dronning Margrethe havde et dårligt knæ," siger Kim Ryholt."
"Den amerikanske egyptolog Kathryn Bard, Boston universitetet, siger til New York Times, at man skal være forsigtig med at konkludere på DNA-data. Men hun tilføjer, at det forhold, at mumiet blev fundet i en ydmyg grav, kan passe med, at det blev gemt af vejen, så Tuthmosis III ikke fik slettet det vigtigste spor efter sin forgænger."
Fødselshallen skildrer Hatshepsuts guddommelige oprindelse. På 2. terasse til venstre ses hvordan Hatshepsuts obelisker blev transporteret fra Aswan til Karnak.

Hatshepsut's mortuary temple at the temple complex Deir el-Bahri. Hatshepsut was queen regnant, the second woman known to have assumed the throne as "King of Upper and Lower Egypt". The first was Queen Sobekneferu.

Egyptologists believe they have identified Hatshepsut's mummy (2007) - the most important find in the Valley of the Kings since the discovery of King Tutankhamun in 1922. The candidate for identification as the mummy of Hatshepsut was one of two females found in 1903 in a small tomb believed to be that of Hatshepsut's wet-nurse, Sitre In. The American Egyptologist Elizabeth Thomas (1907-1986), who worked in the Theban Necropolis, speculated many years ago that one of the mummies was Hatshepsut's because the positioning of the right arm over the woman's chest suggested royalty - the world-famous Egyptologist Dr. Zahi Hawass said: "I do not believe this mummy is Hatshepsut. She has a very large, fat body with huge pendulous breasts, and the position of her arm is not convincing evidence of royalty". "The Search for Hatshepsut and the Discovery of her Mummy", by Zahi Hawass.

Dronning Hatshepsuts ekspedition til Punt
Punthallen skildrer Hatshepsuts ekspedition langs Rødehavskysten til det fjerne røgelsesland Punt (formentlig identisk med Somalia og Etiopien)
Queen Hatshepsut's Expedition to the Land of Punt

Dronning Hatshepsuts skibe sejler til Punt, Gudens Land, for at bytte varer med indbyggerne der. Punt var rigt på guld, elfenben, ibenholt, viraktræer (harpiksklumperne fra viraktræet blev brugt som røgelse, i parfume og til hellige salver), terpentintræer (anvendtes som medicin) og dyr som kvæg og aber.

Queen Hatshepsut's ships are sailing to the land of Punt aka the land of God - it was a trading expedition. Punt was rich in gold, ivory, ebony, frankincense trees (its aromatic resin has been used since ancient times in incense, perfumes, and holy ointments), terebinths/turpentine trees (probably the earliest-known form of turpentine, said to have been used in medicine) and animals such as cattles and monkeys.
Nehsy, lederen af ekspeditionen, går i land med en ledsager og otte soldater for at møde fyrsten af Punt. Ægypterne har medbragt byttevarer som perlehalskæder, guld og våben. 

Nehsy, the leader of the expedition goes ashore with a companion and eight soldiers to meet the Prince of Punt.  The Egyptians have brought with them some items to trade - pearl necklaces, gold and weapons.
Fyrsten og hans hustru hilser de fremmede velkommen. "Hvordan er du kommet til dette for ægyptere ukendte land? Er du kommet over himlen? Eller er du rejst over havet? Du må have fulgt solens vej. For Ægyptens konge er alle veje tilgængelige, vi lever af den ånde han skænker os." Fyrsten fremviser sine varer - guld, røgelse og ibenholt. Nehsy inviterer fyrsteparret til sit telt.
Fyrstindens specielle form er blevet diskuteret - måske var hun overvægtig.

The prince and princess of Punt greet the foreign visitors. "How have you arrived at this land unknown to the men of Egypt? Have you come down from the roads of the Heavens? Or have you navigated the sea of Ta-nuter? You must have followed the path of the sun. As for the King of Egypt, there is no road which is inaccessible to His Majesty; we live by the breath he grants to us." The Prince shows his items - gold, incense and ebony.
The princess' special appearance has been discussed - perhaps she was overweight.
Folk i Punt bor i pælehytter. I viraktræets skygge ligger en  ko. 

The people in Punt live in huts built on posts. In the shadow of the frankincense tree lies a cow.
Soldaterne bærer røgelsestræer om bord.

Soldiers are carrying incense trees on board.

Soldaterne laster skibet.
Soldiers load the ship.
Hatshepsuts skibe stævner mod Ægypten.
Hatshepsut's ships bound for Egypt.
Bjerge af myrra måles op inden det indgår i templets beholdning. Hatshepsut ofrer røgelse til Amon.

Mountains of myrrh are measured before becoming a part of the reserve of the temple. Hatshepsut bringing offering (incense) to Amun.

Karnaktemplet

 
Væddersphinxallé. Seti II's obelisk.
En obelisk symboliserer forstenede solstråler.
Avenue of ram headed sphynxes. Obelisk of Seti II. An obelisk symbolizes petrified sunbeams. 
Karnaktemplet/det store Amontempel grundlagt 2000 f.Kr. Kompleks af templer, hellige søer, kapeller og sfinxalleer. Området strækker sig næsten 2 km langs Nilen og forbinder Karnak med Luxortemplet. En væddersfinxallé fører op til den første pylon. 
Templerne i Karnak og Luxor betegnedes også Waset*. 
*Waset =
det fjerde Øvre Ægyptiske nome (len), hovedstaden var Theben (også kaldet Waset), i dag Luxor. Theben (Luxor) ligger på Nilens østbred, vestbredden betegnes Thebens dødeby eller nekropolis. 

Karnak/Great Temple of Amun, founded 2000 B.C. An avenue of the ram headed sphinxes is leading upto the first pylon of the temple.
The temples at Karnak and Luxor were described as Waset*.
*Waset = the fourth Upper Egyptian nome (estate),
Thebes was the capital (also called Waset), today Luxor. Thebes (Luxor) is situated on the east bank of the Nile, Theban necropolis is situated on the west bank of the Nile.
1-3 Allé af væddersfinxer der holder Ramses II miniaturer mellem poterne, fører op til den store pylon. Pylonerne har ingen overliggere, de symboliserer Nilens bredder. Procession af tempelalleen til mørket, det helligste rum. Til Luxor lufthavnsbygning er hentet inspiration fra tempelarkitekturen, pylon centralt i bygningen - flankerer hovedindgangen. 
Karnak,
Avenue of ram-headed sphinxes
4-5 Allé af vædderesphinxer i det store Amontempel.
Av
enue of ram-headed sphinxes, the Great Temple of Amun.

Luxor & Karnak

 
1 Kolossalstatue af Amonpræsten Pinedjem (Pinedem), der tiltvang sig magt under det 21. dynasti - muligvis er statuen oprindeligt af Ramses II (dronningen står på hans fødder). Statuen står i den store gård, den største i noget ægyptisk tempelanlæg, indrammes af søjlegange. Væddersfinxerne stod oprindeligt som fortsættelse af ceremonivejen udenfor.
The Colossal statue of the Amun priest Pinedjem (Pinedem), in the courtyard of the Temple of Ramses III at Karnak. Pinedjem assumed royal powers during the 21th Dynasty. It is possible that the statue originally represented Ramesses II.
2 Den store søjlehal, her står i 16 rækker 134 sandstenssøjler, der bar taget. Søjlerne er stentromler sat ovenpå hinanden farverne kan endnu skimtes først og fremmest på kapitælerne. Hallen blev påbegyndt under Amenophis III og dekorationerne fuldførtes først under Ramses II. 
The great Hypostyle Hall.
3 Ptolemæus III's portal, Karnak/Portal of Ptolemy III at Karnak. 
4 Karnak, detalje fra et relief på væggen i Amons helligdom. Kong Seti I beder, beskyttet af gudinden Sekhmet (med løvehoved). 
Karnak, detail of the reliefs on the walls of the sanctuary of Amun. King Seti I is praying, protected by the goddess Sekhmet (with a lion's head). 
1 Statue af gudinde/Statue to a female deity.
2 Kæmpe skarabæ i poleret rosa granit symboliserer den evigt opstigende sol. Skarabæen er et helligt dyr (bille), den ses ofte afbildet rullende en kugle (symbol for solen) foran sig.
Giant scarab, a beetle, a holy animal, symbolizes the eternal rising sun - rolling the ball of the sun across the sky.
3 Den Hellige Sø brugtes til præsternes rituelle renselsesceromonier og mysteriespil. Ethvert tempel havde en sådan sø, der samtidig med disse funktioner skulle være symbol på urvandet og verdens skabelse. 
The Holy Lake of Karnak. The lake was used by ancient Egyptian priests for purification of souls.
Kronologisk oversigt over ægyptiske konger Chronological table of Egyptian kings

DE TIDLIGSTE DYNASTIER

EARLY DYNASTIC PERIOD
1. Dynasti (ca. 3100-2890 f.Kr.)
Narmer (Menes)
Efterfulgt af omkring 7 konger

2. Dynasti (ca. 2890-2686 f.Kr.)
Omkring 10 konger
1st Dynasty (c. 3100-2890 B.C.)
Narmer (Menes)
Followed by about 7 kings

2nd Dynasty (c. 2890-2686 B.C.)
About 10 kings
DET GAMLE RIGE THE OLD KINGDOM 
3. Dynasti (ca. 2686-2613 f.Kr.)
Omkring 10 konger inklusiv Djoser/Djozer

4. Dynasti (ca. 2613-2494 f.Kr.)
Sneferu. Keops. Redjedef. Kefrens. Baufre. Mykerinos. Shepseskaf. Dedefptah.

5. Dynasti (ca. 2494-2345 f.Kr.)
Userkaf. Sahure. Neferirkare Kakai. Shepseskare Isi. Neferefre. Nyuserre. Menkauhor Akauhor. Djedkare Isesi. Unas.

6. Dynasti (ca. 2345-2181 f.Kr.)
8 konger

7. Dynasti (ca. 2181-2173 f.Kr.)
9 konger

8. Dynasti (ca. 2173-2160 f.Kr.)
6 konger
3rd Dynasty (c. 2686-2613 B.C.)
About 10 kings, including Djoser/Djozer


4th Dynasty (c. 2613-2494 B.C.)
Sneferu. Cheops (Khufu). Redjedef. Chephren (Khafre). Baufre. Mycerinus (Menkaure). Shepseskaf. Dedefptah.

5th Dynasty (c. 2494-2345 B.C.)
Userkaf. Sahure. Neferirkare Kakai. Shepseskare Isi. Neferefre. Nyuserre. Menkauhor Akauhor. Djedkare Isesi. Unas.

6th Dynasty (c. 2345-2181 B.C.)
8 kings

7th Dynasty (c. 2181-2173 B.C.)
9 kings


8th Dynasty (c. 2173-2160 B.C.)
6 kings

FØRSTE MELLEMPERIODE FIRST INTERMEDIATE PERIOD
9. Dynasti (ca. 2160-2130 f.Kr.)
Prinser af Herakleopolis

10. Dynasti (ca. 2130-2040 f.Kr.)
Prinser af Herakleopolis

11. Dynasti (ca. 2133-2061 f.Kr.)
Inyotef I
Inyotef II
Inyotef III
9th Dynasty (c. 2160-2130 B.C)
Princes of Herakleopolis

10th Dynasty (c. 2130-2040 B.C.)
Princes of Herakleopolis

11th Dynasty (c. 2133-2061 B.C.)
Inyotef I
Inyotef II
Inyotef III
DET MELLEMSTE RIGE THE MIDDLE KINGDOM
11. Dynasti (ca. 2133-1991 f.Kr.)
Mentuhotep I
Mentuhotep II
Mentuhotep III
Mentuhotep IV

12. Dynasti (ca. 1991-1786 f.Kr.)
Amenemes I (1991-1962)
Sesostris I (1971-1928)
Amenemes II (1929-1895)
Sesostris II (1897-1878)
Sesostris III (1878-1843)
Amenemes III (1842-1797)
Amenemes IV (1798-1790)
Sobkneferu (1789-1786) (kvindelig monark)
11th Dynasty (c. 2133-1991 B.C.)
Mentuhotep I
Mentuhotep II
Mentuhotep III
Mentuhotep IV

12th Dynasty (c. 1991-1786 B.C.)
Amenemes I (1991-1962)
Sesostris I (1971-1928)
Amenemes II (1929-1895)
Sesostris II (1897-1878)
Sesostris III (1878-1843)
Amenemes III (1842-1797)
Amenemes IV (1798-1790)
Sobkneferu (1789-1786) (queen regnant)
ANDEN MELLEMPERIODE SECOND INTERMEDIATE PERIOD
13. Dynasti (ca. 1786-1633 f.Kr.)
Mange konger, nogle blot tjenere for Hyksos-folket

14. Dynasti (ca. 1786-1603 f.Kr.)
76 konger

15. Dynasti (ca. 1674-1567 f.Kr.)
De store Hyksos regenter

16. Dynasti (ca. 1684-1567 f.Kr.)
8 Hyksos høvdinger

17. Dynasti (ca. 1650-1567 f.Kr.)
Prinser af Theben, inklusiv Kamose og Ahmose
13th Dynasty (c. 1786-1633 B.C.)
Many kings, some merely vassals of the Hyksos people

14th Dynasty (c. 1786-1603 B.C.)
76 konger

15th Dynasty (c. 1674-1567 B.C.)
The Great Hyksos rulers

16th Dynasty (c. 1684-1567 B.C.)
8 Hyksos chieftains

17th Dynasty (c. 1650-1567 B.C.)
Princes of Thebes, inclusive Kamose and Ahmose
DET NYE RIGE THE NEW KINGDOM
18. Dynasti (ca. 1567-1320 f.Kr.)
Amosis (1570-1546)
Amenhotep I (1546-1526)
Tuthmosis I (1525-1512)
Thutmosis II (1512-1504)
Hatshepsut (1503-1482) (kvindelig monark)
Tuthmosis III (1504-1450) 
Amenhotep II (1450-1425) 
Tuthmosis IV (1425-1417) 
Amenhotep III (1417-1379)
Amenhotep IV (1379-1362) 
(Akhenaton)
Smenkhkare (1364-1361)
Tutankhamon (1361-1352)
Ay (1352-1348)
Horemheb (1348-1320)

19. Dynasti (ca. 1320-1200 f.Kr.)
Ramses I (1320-1318) 
Seti I (1318-1304)
Ramses II (1304-1237)
Merneptah (1236-1223)
Amenmesses (1222-1217) 
Seti II (1216-1210)
Merneptah Siptah (1209-1200)
Tewosret (1209-1200) 

20. Dynasti (ca. 1200-1085 f.Kr.)
Sethnakhte (1200-1198) 
Ramses III (1198-1166)
Ramses IV (1166-1160)
Ramses V (1160-1156)
Ramses VI (1156-1148)
Ramses VII (1148-1147)
Ramses VIII (1147-1140)
Ramses IX (1140-1121)
Ramses X (1121-1113)
Ramses XI (1113-1085)
18th Dynasty (c. 1567-1320 B.C.)
Amosis (1570-1546). 
Amenhotep I (1546-1526)
Tuthmosis I (1525-1512)
Thutmosis II (1512-1504)
Hatshepsut (1503-1482) (queen regnant)
Tuthmosis III (1504-1450) 
Amenhotep II (1450-1425) 
Tuthmosis IV (1425-1417) 
Amenhotep III (1417-1379)
Amenhotep IV (1379-1362) 
(Akhenaton)
Smenkhkare (1364-1361)
Tutankhamun (1361-1352)
Ay (1352-1348)
Horemheb (1348-1320)

19th Dynasty (c.1320-1200 B.C.)
Ramesses I (1320-1318) 
Seti I (1318-1304) 
Ramesses II (1304-1237) 
Merneptah (1236-1223) 
Amenmesses (1222-1217)
Seti II (1216-1210) 
Merneptah Siptah (1209-1200)
Tewosret (1209-1200)

20th Dynasty (c. 1200-1085 B.C.)
Sethnakhte (1200-1198) 
Ramesses III (1198-1166)
Ramesses IV (1166-1160)
Ramesses V (1160-1156)
Ramesses VI (1156-1148)
Ramesses VII (1148-1147)
Ramesses VIII (1147-1140)
Ramesses IX (1140-1121)
Ramesses X (1121-1113)
Ramesses XI (1113-1085)
DEN SENE PERIODE LATE PERIOD
21. Dynasti (ca. 1085-945 f.Kr.)
Prinser af Tanis

22. Dynasti (ca. 934-730 f.Kr.)
Prinser af Bubastis

23. Dynasti (ca. 817-730 f.Kr.)
Prinser af Tanis
24. Dynasti (ca. 720-715 f.Kr.)
Tefnakht
Bochchoris

25. Dynasti (ca. 751-656 f.Kr.)
Etiopiske prinser

26. Dynasti (ca. 664-525 f.Kr.)
Prinser af Sais

27. Dynasti (ca. 525-404 f.Kr.)
Persiske herskere

28. Dynasti (ca. 404-399 f.Kr.)
Amirteo

29. Dynasti (ca. 399-380 f.Kr.)
3 konger

30. Dynasti (ca. 380-343 f.Kr.)
3 konger

31. Dynasti (ca. 343-332 f.Kr.)
Persiske herskere
21th Dynasty (c. 1085-945 B.C.)
Princes of Tanis

22th Dynasty (c. 934-730 B.C.)
Princes of Bubastis

23th Dynasty (c. 817-730 B.C.)
Princes of Tanis
24th Dynasty (c. 720-715 B.C.)
Tefnakht
Bochchoris

25th Dynasty (c. 751-656 B.C.)
Ethiopian Princes

26th Dynasty (c. 664-525 B.C.)
Princes of Sais

27th Dynasty (c. 525-404 B.C.)
Persian Emperors

28th Dynasty (c. 404-399 B.C.)
Amirteo

29th Dynasty (c. 399-380 B.C.)
3 Kings

30th Dynasty (c. 380-343 B.C.)
3 Kings
 
31th Dynasty (c. 343-332 B.C.)
Persian Emperors
PTOLEMÆISKE PERIODE PTOLEMAIC PERIOD
Ægypten besat af Alexander den Stores (332-323 f.Kr.) tropper.

Alexander den stores efterfølgere er medlemmerne af den græske slægt ptolemæerne, alle hed Ptolomæus (I-XV) (323-30 f.Kr.).

30 f.Kr., under Octavian (Augustus), erobrede romerne Ægypten.
Occupation of Egypt by troops of Alexander the Great (332-323 B.C.)

Succession of fifteen Ptolemies (323-30 B.C.).

Romans take over under Octavian (Augustus) in 30 B.C.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt