Drop Down Menu
S A N T A   M A R I A   D E L   F I O R E
Italien
Italy

Drop Down Menu
Firenzes domkirke Santa Maria del Fiore (Den hellige Maria af blomsten)
Cathedral church of Florence Santa Maria del Fiore
(St Mary of the Flower)
til kirken hører Giottos kampanile og dåbskapellet med Lorenzo Ghibertis Paradisport samt ruinerne af Firenzes første katedral Santa Reparata og Museo dell'Opera del Duomo med mange originale værker skabt til Santa Maria del Fiore.

with
Giotto's campanile, the baptistery with Gates of Paradise by Lorenzo Ghiberti, and the ruins of Florence's first cathedral Santa Reparata and also Museo dell'Opera del Duomo containing many of the original works created for Santa Maria del Fiore.
"Den er højere end himlen og rigeligt stor til med sin skygge at dække hele det toskanske folk", sagt af Leon Battista Alberti om Brunelleschis kuppel.

"Raised above the skies, broad enough to cover all the people of Tuscany with its shadow", Leon Battista Alberti about Brunelleschi's dome.

Domkirken skulle erstatte Firenzes første og mindre katedral Santa Reparata, der blev udgravet fra 1965, ruinerne kan ses i domkirkens krypt.
Domkirken er den 4. største i verden efter Peterskirken i Rom, Skt. Pauls katedral i London og i domkirken i Milano.
Komplekset på Piazza del Duomo består af domkirken, kampanilen og baptisteriet. De tre bygninger er inkluderet i Firenzes historiske centrum, der har været på UNESCOs Verdensarvsliste siden 1982.

Domkirken er tegnet i gotisk stil af Arnolfo di Cambio (ca. 1245-1302). Kampanilen er tegnet af Giotto (1266/67-1337), men ved hans død stod kun den nederste del færdig, men arbejdet fortsattes under ledelse af Andrea Pisano og Francesco Talenti, sidstnævnte fuldendte projektet.
Renæssancekuplen af Filippo Brunelleschi, som dominerer eksteriøret, blev opført i perioden 1420-36. Der er anvendt over 4 millioner mursten til kuplen, der er verdens største af sin slags.

Kirken blev indviet i 1436 da kuplen stod færdig til trods for at vestfacaden/hovedfacaden var ufærdig og først blev fuldført i slutningen af 1800-tallet i nygotisk stil tegnet af Emilio De Fabris.

Eksteriøret et dækket med paneler af lyserødt, hvidt og grønt marmor.
Mosaikgulvene er interiørets hovedattraktion. Glasmosaikruderne blev udført i perioden 1434-1455 efter forlæg af bl.a. Donatello, Andrea del Castagno og Paolo Uccello.

Læs nedenfor om Domkirken, som den er beskrevet i "Firenze e provincia", 7. udg., Milano: Touring Club Italiano 1993.
1 Domkirkens facade/The facade of the Cathedral.
2 Hovedportalen. Statuen til venstre er Den hellige Reparata (se nedenfor), og statuen til højre er Den hellige Zenobius, Firenzes første biskop.
Main gate. The statue to the left is Saint Reparata (se below), the statue to the right is St Zanobi, the first bishop of Florence.
3 Statue af den hellige Reparata udført af Amalia Dupré og placeret i kirkens hovedportal. Den hellige Reparata er skytshelgen for Firenze sammen med Johannes Døberen og Den Hellige Zenobius. Den første katedral i Firenze var indviet til Reparata.
Statue of Saint Reparata by Amalia Dupré.
Saint Reparata is the co-patron saint of Florence with St John the Baptist and St Zanobi. The first cathedral of Florence was dedicated to Saint Raparata.
4 Den hellige Zenobius/St Zanobi.
5 Giottos kampanile, 1334/Giotto's campanile, 1334.
6 Domkirkens kuppel, 1420-36, er udført af den florentinske billedhugger og arkitekt Filippo Brunelleschi (1377-1446) og er hans absolutte mesterværk. Brunelleschi største bedrift var hans genopdagelse af linearperspektivet. Antikkens grækere og romere havde anvendt dybdeskabende elementer.
Brunelleschi's dome, 1420-36. Brunelleschi's greatest achievement was his rediscovery of linear perspective. The ancient Greeks and the Romans had used spatial depth.
1-4 Skulptur visende Brunelleschi, der betragter kuplen på Santa Maria del Fiore. Skulpturen er udført 1830 i nyklassicistisk stil af den italienske billedhugger Luigi Pampaloni.
Sculpture showing Brunelleschi looking at the cupola of Santa Maria del Fiore. The sculpture is executed 1830 in Neoclassical style by the Italian sculptor Luigi Pampaloni.
5 Skulpturen til venstre viser Santa Maria del Fiores arkitekt Arnolfo di Cambio der også tegnede Palazzo Vecchio (rådhuset) og kirken Santa Croce.
The sculpture to the left is Arnolfo di Cambio, the architect of Santa Maria del Fiore. Cambio was the architect of Palazzo Vecchio (town hall) and the church Santa Croce.
1-2 Hovedportalen/Main gate.
3 Facadens tre portaler/The facade of the cathedral contains three portals.
4 Tympanon, venstre sideportal/The tympanon over the left portal.
5 Tympanon, hovedportalen. "Kristus på tronen med Maria og Johannes Døberen", mosaik udført af Nicolò Barabino (1831–1891).
The tympanon over the main portal.
Mosaic by Nicolò Barabino (1831–1891) showing Christ Enthroned with Mary and St John the Baptist.
6 Tympanon, højre sideportal/The tympanon over the right portal.
1-2 Mandorlaportalen på domkirkens nordside. Mosaikken viser "Bebudelsen", der er udført at brødrene Domenico og Davide Ghirlandaio, slutn. 1400-tallet. Portalen er navngivet efter Jomfru Marias mandelformede glorie.
Door of the Mandorla on the north side of the Cathedral. The mosaic of the "Annunciation" is executed by the brothers Domenico and Davide
Ghirlandaio, late 15th century. The door was given its name because of Virgin Mary's almond-shaped halo.
1 "Dante og Den Guddommelige Komedie" (La Divina Commedia) eller "Dante og de tre Gudsriger", 1465. Den berømte freske i domkirkens venstre sideskib er udført af den italienske maler af den florentinske skole Domenico di Michelino (1417-1491), der videreførte ungrenæssancemalerens Fra Angelicos stil. Michelino malede overvejende bibelske scener, der kan ses i domkirken i Firenze. Dante står centralt placeret i sit eget verdensbillede. Se separat side om Dante Alighieri.
"Dante and the Divine Comedy" (La Divina Commedia), 1465, the left aisle wall of Santa Maria del Fiore, executed by the Italian painter of the Florentine School Domenico di Michelino (1417-1491).
2

Paolo Uccello har i 1443 dekoreret urskiven på domkirkens mekaniske 24-timers ur. I hjørnerne ses portrætter af profeter eller de fire evangelister.
Paolo Uccello has in 1443 decorated the dial of the cathedral's 24-hour clock. The portraits in the corners could be prophets or the Four Evangelists.

3-5

Dommedagfreske i domkirkens kuppel, påbegyndt af Giorgio Vasari i 1568 og fuldført af Frederico Zuccari i 1579.
The Last Judgment, fresco beneath the dome begun by Giorgio Vasari in 1568 and completed by Frederico Zuccari in 1579.

Baptisteriet - Ghibertis Paradisport er den ene af baptisteriets 3 bronzedøre
Det ottekantede dåbskapel/baptisteri San Giovanni (Johannes Døberen).

Det nuværende romanske kapel er
opført mellem 1059 og 1128 og dermed den ældste bygning i domkirkekomplekset. Det blev genindviet den 6. november 1059 af Pave Nikolas II. Den ottekantede lanterne på taget blev tilføjet omkring 1150. I 1202 opførtes et rektangulært apsis på vestsiden. I 1209 blev marmorgulvet lagt.
Baptisteriets otte lige store sider, oprindeligt opført i sandsten, er påsat et geometrisk mønster af farvet marmor, hvid Carrara marmor med grøn Prato marmor indlagt. I 1293 dekorerede Arnolfo di Cambio pilastrene i hjørnerne med hvidt og mørkegrønt marmor.

Den ottekantede form har været formen på dåbskapeller lige fra oldkirken. Formen sås også i dåbskar, hvor et voksent menneske kunne dyppes helt under vand, og i døbefonte.

Tallet otte er symbol på en ny begyndelse, en ny orden eller skabelse, menneskets genfødsel når det genopstår fra de døde til det evige liv. Et liggende ottetal symboliserer evigheden. Dåbskapellet har evighedens form, fordi det menneske der døbes får den evige Gud til fader.

Romerbrevet 6, 3-11
"Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.  For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus."


The octagonal Baptistry of St John, built between 1059 and 1128. The octagonal lantern on the roof was added in the middle of the 12th century. In 1202 a rectangular apse was added. In 1209 the marble floor was laid.
1 Paradisporten, østdøren i baptisteriet, er en kopi af originalen. Michelangelo skulle have bemærket at porten med historier fra Det Gamle Testamente på grund af dens skønhed "i sandhed var værdig til at kaldes Paradisets port".
Gates of Paradise
, east doors of the baptistery, is a copy of the original. Michelangelo is said to have remarked that the Old Testament-themed doors were "truly worthy to be the Gates of Paradise" because of their striking beauty.
2 Den originale Paradisport af Lorenzo Ghiberti, Museo dell'Opera del Duomo. Porten blev overflyttet til museet efter oversvømmelserne i 1966.
The original Gates of Paradise by Lorenzo Ghiberti, Museo dell'Opera del Duomo. These doors were moved to the museum after the flood of 1966.
3 Den originale syddør af Andrea Pisano, Museo dell'Opera del Duomo.
The original south doors by Andrea Pisano, Museo dell'Opera del Duomo.
4 Den originale norddør af Lorenzo Ghiberti, Museo dell'Opera del Duomo.
The original north doors by Lorenzo Ghiberti, Museo dell'Opera del Duomo.
5 Mirakelsøjlen/Skt. Zenobius' søjle på Piazza del Duomo er en marmorsøjle kronet med det kristne kors. Ifølge en gammel overlevering skete der i år 429 et mirakel på stedet. Båren med Skt. Zenobius, Firenzes første biskop, blev overført fra San Lorenzo kirken til den nye Santa Reparata kirke. Da begravelsesprocessionen kom ind på det, der i dag er Piazza San Giovanni, strejfede båren mod et elmetræs bladløse vintergrene, og pludseligt stod træet i fuldt flor. Bronzerelieffet på søjlen viser et træ fuldt af blade.
The Miracle Column/San Zanobi's column
at Piazza del Duomo is a marble column topped with a Christian cross. According to an ancient legend a miracle took place at the site in the year 429. The coffin of St Zanobi, the first bishop of Florence, were transferred from the Church of San Lorenzo to the new Church of Santa Reparata. When the funeral
procession moved into, what today is Piazza San Giovanni, the bier brushed against the leafless winter branches of an elm tree
, which is said to have burst into bloom. The column's bronze relief is a tree in full leaf.
6 Den originale Skt. Zenobius' søjle, Museo dell'Opera del Duomo.
The original
San Zanobi's column, Museo dell'Opera del Duomo.
Domkirkekomplekset Piazza del Duomo i Firenze/The cathedral complex at Piazza del Duomo, Florence.
PARADISPORTEN, østdøren, 1425-50
Lorenzo Ghiberti
1 Adam og Eva.
2 Kain og Abel.
3 Noa.
4 Abraham.
5 Isak med Esau og Jacob.
6 Josef.
7 Moses.
8 Joshua.
9 David.
10 Salomon og dronningen af Saba.
1-2 Paradisporten/Gates of Paradise.
3 Noa. I baggrunden Ararats bjerg, hvor arken strandede. Dyrene forlader arken. I forgrunden til venstre ses Noas fuldskab ("Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede sig inde i sit telt."). I forgrunden til højre ses Noas offer af de rene dyr og fugle på det alter, som han byggede for Herren.
Noah. Mount Ararat in the background, where Noah's ark is said to have run aground. Animals leaving the Ark. In the foreground to the left is Noah's  drunkenness ("He drank of the wine and became drunk, and uncovered himself inside his tent."). To the right is Noah's sacrifice.
4 Josef. Historien om Josef: Første Mosebog, 37. "Josef og hans brødre".
Joseph. Genesis, 37.
1 Moses. Gud kalder Moses op på Sinai Bjerg, hvor han giver ham tavlerne med de ti bud. 
Anden Mosebog, 31,18:
"Da han [Gud] var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger."
Moses. Exodus, 31,18: "When God finished speaking with Moses on Mount Sinai, he gave him the two tablets of the covenant, tablets of stone, written with the finger of God."
2

Josva. I forgrunden bæres pagtens ark. I mellemgrunden ses teltlejren. I baggrunden Jeriko.

Pagtens ark
er en kiste med bærestænger udført af akacietræ og beklædt med rent guld. Arken skulle indeholde De Ti Bud, ypperstepræsten Arons stav, der blomstrede og bar modne mandler samt noget af den manna som kom fra himlen, og som havde været israelitternes ernæring på deres 40 år lange ørkenvandring efter udfrielsen af Ægypten. Da israelitterne kom til det forjættede land, Kanaans land, der flyder med mælk og honning, hørte mannaen op.
Josvabogen 3,5-6: "Josva sagde til folket: "I skal hellige jer, for i morgen vil Herren gøre undere blandt jer." Og til præsterne sagde han: "Løft pagtens ark op, og begiv jer af sted i spidsen for folket." Og de løftede pagtens ark op og gik i spidsen for folket." Josvabogen 3,13: "Når præsterne, som bærer arken, der tilhører Herren, hele jordens Herre, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold."

I baggrunden ses byen Jeriko og præsterne der blæser i vædderhorn. Under Josvas ledelse belejrede israelitterne Jeriko.

Josvabogen 6,1-5: "Erobringen af Jeriko. Jeriko var lukket og låst for israelitterne; ingen kunne gå ud eller komme ind. Men Herren sagde til Josva: "Se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd. Nu skal alle I krigere i seks dage gå rundt om byen én gang om dagen. Syv præster skal bære syv vædderhorn foran arken. Men den syvende dag skal I gå rundt om byen syv gange, og præsterne skal støde i hornene. Når vædderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind."


Joshua. Foreground: The Ark of the Covenant. Middle distance: The camp. Background: Jericho.

The Ark of the Covenant
was a rectangular box made of acacia wood and was carried on poles inserted in rings at the four lower corners. The ark contained the tablets of stone on which the Ten Commandments were inscribed, Aaron's rod and a jar of manna.
Joshua, 3,5-6: "Then Joshua said to the people, "Sanctify yourselves; for tomorrow the Lord will do wonders among you." To the priests Joshua said, "Take up the ark of the covenant, and pass on in front of the people." So they took up the ark of the covenant and went in front of the people." Joshua, 3,13: "When the soles of the feet of the priests who bear the ark of the Lord, the Lord of all the earth, rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan flowing from above shall be cut off; they shall stand in a single heap."

In the background is the city of Jericho and priests blew the rams' horns.
Joshua 6,1-5:
"Now Jericho was shut up inside and out because of the Israelites; no one came out and no one went in. The Lord said to Joshua, "See, I have handed Jericho over to you, along with its king and soldiers. You shall march around the city, all the warriors circling the city once. Thus you shall do for six days, with seven priests bearing seven trumpets of rams’ horns before the ark. On the seventh day you shall march around the city seven times, the priests blowing the trumpets. When they make a long blast with the ram’s horn, as soon as you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout; and the wall of the city will fall down flat, and all the people shall charge straight ahead."

3

David. Første Samuelsbog, 17: "Tvekampen mellem David og Goliat.

David. 1 Samuel, 17. The duel between David and Goliath.
4 Salomon og dronningen af Saba. Dronningen af Sabas møde med kong Salomon. Dronningen opsøgte Salomon og medbragte et stort følge samt kostbare gaver. Anden Krønikebog, 9, 1-12: "Dronningen af Saba".

Solomon and the Queen of Sheba. 2 Chronicles 9.

SYDDØREN,
1330-36,
Andrea Pisano


1-20 viser begivenheder fra
Johannes Døberens liv.

a-h viser dyderne.

1 Englen forkynder for Zakarias, at hans hustru Elisabeth skal føde en søn. 
2 Zacharias er stum.
3 Besøgelsen.
4 Johannes Døberens fødsel.
5 Zacharias skriver drengens navn. 
6 Johannes Døberen i ørkenen.
7 Johannes taler til farisæerne.
8 Johannes forkynder Kristi komme.
9 Johannes' diciple døbes. 
10 Jesu dåb.
11 Johannes irettesætter Herodes Antipas.
12 Johannes Døberen fængsles.
13 Disciplene besøger Johannes. 
14 Disciplene besøger Jesus.
15 Salomes dans. 
16 Johannes Døberen halshugges.
17 Johannes Døberes hoved vises til Herodes Antipas.
18 Salome bringer hovedet til Herodes. 
19 Johannes Døberens legeme.
20 Gravlæggelse. 

a: Håb. b: Tro. c: Kærlighed. d: Ydmyghed. e: Mod. 
f
: Mådehold. g: Retfærdighed. h: Klogskab.

1 Syddørens venstre dørfløj/The south door, left wing.
2-3 Markusevangeliet 1, 7-8: "Og han [Johannes Døberen] prædikede: "Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden."
Mark
1, 7-8: He [John the Baptist] proclaimed, "The one who is more powerful than I is coming after me; I am not worthy to stoop down and untie the thong of his sandals. I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."
4 Markusevangeliet 1, 9-11: I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due; og der lød en røst fra himlene: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!".
Mark 1, 9-11: In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And just as he was coming up out of the water, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove on him. And a voice came from heaven, "You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased."
5 Dyden håb.
De fem sokratiske dyder: mod, retfærdighed, ydmyghed, klogskab, mådehold. De tre teologiske dyder: tro, håb, kærlighed.
The virtue of Hope.
The five Socratic virtues:
courage, justice, piety, wisdom, moderation.The three theological virtues: faith, hope, charity.
1 Syddørens højre dørfløj/The south door, right wing.
2 Salomes dans/Salome's dance.
3 Johannes Døberen halshugges/The beheading of Saint John the Baptist.
4 Johannes Døberens hoved vises til Herodes Antipas/The Head of John the Baptist is shown to Herod Antipas.
5 Salome bringer hovedet til Herodes/Salome brings the head of John the Baptist to Herod.
6 Johannes Døberens legeme/The body of John the Baptist.
7 Johannes Døberen gravlægges/Entombment of John the Baptist.

Johannes Døberens død, Markusevangeliet 6, 14-29/The Death of John the Baptist, Mark 6, 14-29

NORDDØREN
1403-24
Lorenzo Ghiberti
1 Bebudelsen.
2 Jesu fødsel.
3 De Hellige Tre Kongers tilbedelse.
4 Jesus i dialog med de lærde i templet. 
5 Jesu dåb.
6 Jesu fristelse. 
7 Jesus fordriver de handlende fra tempelområdet.
8 Jesus går på vandet og redder Peter.
9 Forklarelsen på bjerget. 
10 Lazarus' opstandelse. 
11 Jesus indtog i Jerusalem.
12 Den sidste nadver.
13 Jesus i Getsemane have.
14 Tilfangetagelsen. 
15 Piskningen.
16 Jesus for Pilatus.
17 Vejen til Golgata.
18 Korsfæstelsen. 
19 Opstandelsen.
20 Pinse.

a: Evangelisten Johannes. b: Evangelisten Mattæus. 
c
: Evangelisten Lukas. d: Evangelisten Markus 
e
: Skt. Ambrosius. f: Skt. Jeronimus. g: Skt. Gregor. 
h
: Skt. Augustin.

1 Romansk marmoralter/Romanesque marble altar.
2 Gravmonument for antipave Johannes 23. (1410–1415), udført af Donatello omkring 1420. En antipave er en prætendent til pavestolen, der i perioden mellem det 3. og 15. århundrede gjorde krav på at være pave i stedet for den pave, der var legitimt valgt af et flertal af kardinalerne, mens antipaven blev støttet af et mindretal. Det var især i perioden 1378-1417 under det såkaldte Vestlige Skisma, at kardinaler og verdslige fyrster ikke kunne enes om hvem, der var den rette pave.
The
Tomb of Antipope John XXIII (1410–1415) executed by
Donatello about 1420.
1-2 Cosmatergulve. Cosmaterne var en gruppe håndværker især knyttet til Rom og i 11-1300-tallet kendt for deres kirke- og klosterudsmykninger herunder mønstrede gulvmosaikker af bl.a. marmor.
Cosmati floors
.
3 Tre profeter (den skægløse profet, den skæggede eller tankefulde profet og profeten Jeremias) udført af Donatello mellem 1415-36.
Three prophets (the beardless prophet, the bearded or thoughtful prophet and the prophet Jeremiah) executed by Donatello between 1415-36.
4 Vievandskar/Holy water stoup.
1-7 Loftets mosaikudsmykningen i byzantinsk stil/Byzantine style mosaic ceiling.
8 Mosaikudsmykning i apsisbuen over hovedalteret visende Guds lam (Agnus Dei), patriarkerne og profeterne.
Mosaic on the vault of the apse above the main altar showing the Lamb of God (Agnus Dei), the Patriarchs and the Prophets.

"Over for Baptisteriet hæver sig basilikaen Santa Maria del Fiores storslåede masse, et enestående monument som i sin helhed fremstår ensartet (især i det ydre, fordi man har anvendt samme marmorsorter til beklædning: hvid fra Carrara, grøn fra Prato og rød fra Maremma), men som ved en mere præcis analyse afslører betydelige forskelle i stil som vidnesbyrd om det lange tidsrum, der adskiller grundlæggelsen og fuldførelsen i 1800-tallet. Domkirken optager den plads, hvor fra det 11. århundrede den romanske basilika Santa Reparata stod, som i det følgende århundrede fik titel af byens katedral, en titel, der tidligere tilhørte San Lorenzo …"

Da Firenzes økonomiske og politiske udvikling og den voksende befolkning førte til realiseringen af vældige byplanlægningsinitiativer inden for det omfattende areal inden for Arnolfos mure opført 1284-1333 af Arnolfo di Cambio, blev en ny katedral af passende omfang og betydning også uomgængeligt nødvendig. Efter et forsøg på at restaurere og udvide den gamle Santa Reparata gav bystyret i 1294 Arnolfo di Cambio, der var i gang med et større program af ensartede civile og religiøse bygningsværker, til opgave at udarbejde et endegyldigt projekt for fornyelsen, og 8. september 1296 lagdes den første, indviede grundsten [dvs. at grundstenen til den kristne kirke er indviet i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn]. Den nye domkirke fik navn efter Santa Maria del Fiore, men florentinerne fortsatte med at kalde den ved det gamle navn indtil 22. april 1412, da bystyret besluttede at gøre det lovpligtigt at bruge det nye navn, hvori Guds moders navn var forenet med Firenzes vartegn [fleur-de-lis, stiliseret lilje, fransk lilje]. Inden sin død rejste Arnolfo facaden og sidevæggene til en vis højde …"

Arbejdet fik en ny tilskyndelse i 1331, da bystyret efter overførslen af Den Hellige Zenobius' legeme og med den genfundne religiøse iver bestemte bevillingerne og betroede opsynet med arbejdet til uldfabrikanternes laug. I 1334 var Giotto blevet udnævnt til bygningsmester, men hans virke indskrænkede sig til at projektere kampanilen, som allerede var planlagt af Arnolfo di Cambio. Efter Giottos død 1337 fortsattes arbejdet under ledelse af Andrea Pisano og Francesco Talenti …  Inden Talenti i 1364 blev afskediget lykkedes det ham at realisere de første tre hvælvinger af langhuset. I 1367 bifaldt en kommission af arkitekter, malermestre og guldsmede, heriblandt Andrea di Bonaiuto, den endegyldige projektering af apsisdelen …  Talenti vendte siden tilbage som bygmester og forblev tilknyttet arbejdet til omkring 1370, på hvilket tidspunkt også kuplens og kapellernes form og mål var besluttet. I 1378 fuldførtes midtskibets hvælvinger, i 1381 var sideskibene færdige, og arbejdet fortsatte siden til 1421 med det indre af apsis og kuplens tambur.

I 1418 udskrev Arte della Lana, uldfabrikanternes laug, en konkurrence for kirkens kuppel. Hovedkonkurrenterne var Lorenzo Ghiberti og Filippo Brunelleschi, som fra en ung alder var mødtes i konkurrencen om baptisteriets nord- og østdøre, som Ghiberti vandt, men kuppelprojektet vandt Brunelleschi. Hans løsning var teknisk set original, idet den var baseret på en dobbelt kalot, der var i stand til at bære sig selv under konstruktionen uden at kræve det sædvanlige stillads (en indvendig trækonstruktion til støtte for hvælvingen), som ville have været ganske umulig at rejse, kuplens dimensioner taget i betragtning. Kuplen blev lukket i 1436, og den 25. marts, årets første dag efter den florentinske kalender, indviede pave Eugenius IV storkirken. Efter Brunelleschis død 1446 begyndte man at påsætte lanternen. Verrocchio fuldførte den i 1468 …  Løsningen af de forskellige tekniske og æstetiske problemer i forbindelse med kuplens projektering og realisering er renæssancearkitekturens første store markering. Den rækker ud over sin funktion som det hellige bygningsværks kulmination og bliver nærmest til en opsummering af hele byens og territoriets fysiske organisering. Leon Battista Alberti sagde om Brunelleschis kuppel: "Den er højere end himlen og rigeligt stor til med sin skygge at dække hele det toskanske folk".

Santa Maria del Fiores interiør er åbent og strengt, det kombinerer længdeorienteringens latinske korsplan med centralplanen med kuppel. Det er delt i tre skibe af kolossale pilastre bestående af flere søjler, fra hvis baser de bærende konstruktioner udgår, der holder spidsbuer og hvælv sammen. Strukturernes virkelige dimensioner og indbyrdes proportioner understreger sammen bygningens storladne vælde, hvor den nordeuropæiske arkitekturs særpræg med det betagende anstrøg af sengotik blander sig med den klassiske tradition, der altid havde været levende i Firenze. …  Gulvet af polykrom marmor blev påbegyndt på udkast af Baccio d’Agnolo og fuldført mellem 1526-60 af hans søn Giuliano … og andre.  Den florentinske domkirke er af alle Italiens kirker den rigeste på originalt malet glas, som har overlevet i 44 af de i alt 55 vinduer …  Dette arbejde blev for det meste udført fra 1434-55 under Ghibertis ledelse og medvirken. I kirken, der ikke blot var kultsted, men forsamlingshus, afholdtes læsningerne af "Den guddommelige Komedie".

Uddrag af "Firenze e provincia", 7. udg., Milano: Touring Club Italiano 1993
Ghibertis forslag til baptisteriets døre, som vandt i konkurrencen i 1401. Bargello Museet i Firenze.
Santa Reparata
Ruinerne af Santa Reparata er i krypten under domkirken. Kirken, der blev opført i perioden 300-500, var en af de første kristne bygninger i Firenze og blev indviet til Den hellige Reparata, der er skytshelgen for Firenze sammen med Johannes Døberen og Den Hellige Zenobius.

The ruins of Santa Reparata are located in the crypt below the Duomo. The church, built between the 4th and 6th century, was one of the first Christian buildings in Florence and dedicated to Saint Reparata, who is the co-patron saint of Florence with St John the Baptist and St Zanobi.
Museo dell'Opera del Duomo
I museet, der er beliggende overfor domkirkens apsis, kan ses mange af de originale værker skabt til Santa Maria del Fiore.
The Opera del Duomo Museum, located behind the apse of the cathedral, contains many of the original works created for Santa Maria del Fiore.
1-6 Firenze-Pietà/Bandini Pietà/Nedtagelsen fra korset 1553, her ses den indre og ydre skønhed. Nicodemus er placeret øverst i trekantskemaet, og centralt Kristi afsjælede legeme og til venstre for Kristus i gruppen er Maria Magdalene og til højre Jomfru Maria. Nicodemus har Michelangelos ansigtstræk, måske har gruppen været tænkt til Michelangelos eget gravmæle. Firenze-Pietàen er en manieristisk skulpturgruppe. Se Michelangelos Pietà-grupper.
Florence Pietà/Bandini Pietà/The Deposition 1553. Internal and external beauty. The figures in the sculpture group are Nicodemus, the body of the dead Christ, to the left of Christ Mary Magdalene and to the right the blessed Virgin Mary. Nicodemus was given the features of Michelangelo, it is said that the group was intended by the master to be used for his own funeral monument. Florence Pietà is a manneristic group. See Michelangelo's Pietà groups.
1-2 Donatello, "Den angrende Magdalene", 1455, træskulptur af Maria Magdalene, en af Jesu mest hengivne disciple. Hun var til stede ved korsfæstelsen og Jesu død, hun gjorde Jesu legeme klar til gravlæggelsen og var vidne til opstandelsen. Maria Magdalene er blevet betragtet som en synderinde/skøge og som Jesu hustru, imidlertid er der ingen vægtige vidnesbyrd, der tyder herpå.
Donatello
, "The Penitent Magdalene", 1455, wooden sculpture of Mary Magdalene, one of Jesus' most devoted followers. She was present at the crucifixion and death of Jesus, she prepared Jesus' body for burial and witnesses the resurrection. Mary Magdalene has been portrayed as a reformed prostitute and the wife of Jesus, however there is no substantial evidence for these theories.
3 Donatello, til venstre, "Evangelisten Johannes", 1409-11, udført til katedralens oprindelige facade.
Donatello, to the left, "St John the Evangelist", 1409-11, made for the original facade of the Duomo.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt