contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Italien/Italy
Drop Down Menu
Drop Down Menu

Castello Sforzesco 1360-1499

Middelalderborgen Castello Sforzesco er opført på ruinerne af et 1300-tals fæstningsværk af hertugen af Milano Francesco Sforza. Borgen er blevet restureret og udbygget og var i 1500-1600-tallet et af Europas største fæstningsanlæg (citadel). Castello Sforzesco rummer flere museer: Museet for antikke møbler og træskulpturer, kunstindustrimuseum, arkæologisk museum, museum for antik kunst, museum for musikinstrumenter og pinakoteket (billedgalleri).
Et at højdepunkterne er
Michelangelo sidste skulptur
Rondanini-Pietà 1555-64, ren ånd, uden fysisk skønhed. Det har været diskuteret om der er tale om en Pietà-gruppe, fordi figurerne står op, en arm svæver frit. Michelangelo arbejdede på den til få dage før sin død.

The medieval Sforza Castle is built on the remains of a 14th-century fortification by the Duke of Milan Francesco Sforza. The castle was renovated and enlarged and one of the largest citadels in Europe in the 16th and 17th centuries. The Castello Sforzesco houses several museums: Antique Furniture & Wooden Sculpture Museum, Applied Arts Collection, Archaeological Museum, Museum of Ancient Art, Museum of Musical Instruments and the Pinacoteca (art gallery).
One of the highlights is Michelangelo's last sculpture
Rondanini-Pietà 1555-64, pure spirit without physical beauty. Is it a Pietà group or not, this has been discussed many times - the Christ figure stands with a supportive Virgin Mary behind him, and a free floating ownerless right arm is seen. Michelangelo worked on the group until the last days of his life.
1-2 Pinakoteket (billedgalleri)/The Sforza Castle Pinacoteca (art gallery).
3 Michelangelos sidste skulptur Rondanini-Pietà 1555-64, ren ånd, uden fysisk skønhed. Det har været diskuteret om der er tale om en Pietà-gruppe, fordi figurerne står op, en arm svæver frit. Michelangelo arbejdede på den til få dage før sin død.
Michelangelo's' last sculpture Rondanini-Pietà 1555-64, pure spirit without physical beauty. Is it a Pietà group or not, this has been discussed many times - the Christ figure stands with a supportive Virgin Mary behind him, and a free floating ownerless right arm is seen. Michelangelo worked on the group until the last days of his life.
4

Rytterstatue af Giuseppe Garibaldi, 1895, udført af Ettore Ximenes. Garibaldi var en italiensk general og politiker, som spillede en central rolle i Italiens genforening.
Equestrian statue of Giuseppe Garibaldi, 1895, by Ettore Ximenes. Garibaldi was an Italian general and politician who played central role in unification of Italy.

 
1 Ettore Sottsass, "Casablanca bogskab", 1981. Sottsass er bl.a. kendt for at have tegnet Olivettis rejseskrivemaskine samt køkkenudstyr for Alessi. Han var en af grundlæggerne af Memphisgruppen, designerkollektiv, 1981.
Ettore Sottsass
, "Casablanca
Bookcase", 1981.
2 Ettore Sottsass, "Kommode", 2002/Ettore Sottsass, "Drawer Unit", 2002.
3 Carla Mollino, "Cavour skrivebord", 1949/Carla Mollino, "Cavour desk", 1949.
4 Bottega Lombarda ?, "Skab", 1600-tallet/Bottega Lombarda ?, "Cabinet", 17th century.
 
1 Bottega Romana, "Lænestol", 1700-tallet/Bottega Romana, "Armchair", 18th century.
2 Marcel Lajos Breuer, "Wassily-stolen", 1925-27/Marcel Lajos Breuer, "The Wassily Chair", 1925-27.
3 Filippo Parodi, "Lysestageskulptur", 1667-77/Filippo Parodi, "Candlestick Sculpture", 1667-77.
4 Bernardo Zenale, "Piskningen", 1515-20/Bernardo Zenale, "Flagellation", 1515-20.
 
1 Vincenzo Foppa, "Jomfru Maria med Jesusbarnet", ca. 1475/Vincenzo Foppa, "Madonna with Child", c. 1475.
2 Vincenzo Foppa, "Skt. Sebastians martyrium", 1490-1500/Vincenzo Foppa, "Martyrdom of St Sebastian", 1490-1500.
3 Pittore Lombardo, "Tronende Jomfru Maria med Jesusbarnet mellem helgerne Sebastian og Hieronymus", ca. 1510.
Pittore Lombardo, "Madonna Enthroned with the Child between Sts. Sebastian and Jerome", c. 1510.
4 Bernardino de Conti, "Jomfru Maria med Jesusbarnet", 1495-1500/Bernardino de Conti, "Madonna and Child", 1495-1500.
 

Galleria Vittorio Emanuele II

Indkøbsarkade, opkaldt efter det genforenede Italiens første konge, blev tegnet af Giuseppe Mengoni i 1861 og opført fra 1865-1877. Loftshvælvene er dekoreret med mosaikker, der symboliserer Asien, Afrika, Europa og Amerika.

The shopping arcade/the Galleria, named after the first king of the Kingdom of Italy, was designed by Giuseppe Mengoni in 1861 and built between 1865 and 1877. The ceiling vaults are decorated with mosaics representing Asia, Africa, Europe and America.

 

Duomo di Milano 1386-1965

Den sengotiske katedral er en af verdens største kirker. Den er indviet til Den Hellige Jomfru Marias fødsel (Santa Maria Nascente), og er ærkebispesæde. Det var biskop Antonio da Saluzzo, der i 1386 lod kirken opføre. Gennem tiderne har mange chefarkitekter været involveret i opførelsen og ændret på de oprindelige byggeplaner, imidlerltid er resultatet blevet et homogent udtryk.

The Late Gothic style cathedral is one of the world's largest churches. It is dedicated to St Mary of the Nativity (Santa Maria Nascente), and is the seat of the Archbishop of Milan. The construction of the cathedral was commissioned by bishop Antonio da Saluzzo in 1386. Over the years numerous master builders were involved, and the initial design was continuously altered, meanwhile the result became homogeneous.
1-2 Babelstårnet, et tårn, det blev bygget ind i himlen. Historien om Babelstårnet er fra Det Gamle Testamente, Første Mosebog, 11.1-9. om menneskene i Babylon, der talte samme sprog og ville bygge et tårn ind i himlen, men Gud forvirrede deres tungemål og spredte dem over hele jorden, og det projekt, der rakte ind ind i himlen, blev ikke til noget.
Tower of Babel
, a tower built into heaven, the story of Babel comes from Genesis 11.1-9, "The whole earth was of one language, and of one speech ... Come, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven ... And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men built ... Come, let Us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off building the city" ("Babel" that is "Confusion").
 
1-2 "Paradosso" (paradoks), 2013, af den engelske skulptør Tony Cragg/"Paradosso" (paradox), 2013, by British sculptor Tony Cragg.
3 Marco d'Agrate, "Den hellige Bartholomæus", 1562. Bartholomæus var en af Jesu tolv apostle, han blev flået levende.
Marco d'Agrate, "St Bartholomew", 1562. Bartholomew was one of the Twelve Apostles of Jesus. His was martyred by being skinned alive.
4

San Giovanni Bono Kapellet (Den hellige Johannes den Gode, ærkebiskop af Milano fra ca. 641-669), opført efter 1689, centralt placeret er en statue af helgenen udført 1763 af Elia Vincenzo Buzzi.
San Giovanni Bono Chapel (John the Good, Archbishop of Milan from c. 641 to 669), built after 1689, centrally placed is a statue of the saint executed 1763 by Elia Vincenzo Buzzi.

 
1 Monument for Gian Giacomo Medici udført af Leone Leoni/Memorial to Gian Giacomo Medici by Leone Leoni.
2-4 Den Hellige Carolus Borromeos krypt. Borromeo var Milanos ærkebiskop fra 1564-84.
Crypt of St Charles Borromeo, archbishop of Milan from 1564-84.
 

 

Santa Maria delle Grazie 1463-97

Santa Maria delle Grazie (Jomfru Maria formidler af alle nådegaver). Kirken kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 1980. Det var på bestilling af hertugen af Milano Francesco I Sforza, at der blev opført et dominikanerkloster og en kirke. Hovedarkitekten var Guiniforte Solari. Kirkens apsis er tilskrevet Donato Bramante.
Titians billede "Kristi tornekroning"
, 1542-43, blev opsat i Den Hellige Krones Kapel, og bragt til Frankrig i 1797 af Napoleon. Det kan i dag ses på Louvre i Paris.
Under 2. Verdenskrig blev store dele af munkenes spisal ødelagt, nogle vægge overlevede bombardementer herunder endevæggen med Leonardo da Vincis "Den sidste Nadver", der havde været dækket til med sandsække for at beskytte den.


Santa Maria delle Grazie (Virgin Mary Mediatrix of all graces). The church was listed as a UNESCO World Heritage Site in 1980. The Duke of Milan Francesco I Sforza ordered the construction of a Dominican convent and a church. The main architect was Guiniforte Solari. The apse of the church is attributed to Donato Bramante.
Titian's "Christ Crowned with Thorns", 1542-43, was
installed in the Holy Crown Chapel, and brought to France in 1797 by Napoleon. It is on display at the Louvre Museum in Paris.
During World War II, much of the refectory was destroyed, but some walls survived, including the one that holds Leonardo da Vinci's "The Last Supper", which had been sand-bagged in order to protect it.

Leonardo da Vinci, "Den sidste Nadver" (La Ultima Cena), 1498, hænger på endevæggen i munkenes spisesal. Klik for at se hele billedet.
Leonardo da Vinci, "The Last Supper" (La Ultima Cena), 1498, in the refectory. Click to view full size image.
 

Pinacoteca Ambrosiana  &  
Biblioteca Ambrosiana

I Palazzo dell'Ambrosiana er Pinacoteca Ambrosiana (kunstmuseum), grundlagt i 1618 og Biblioteca Ambrosiana (bibliotek), grundlagt i 1607. Grundlæggeren var kardinal Federico Borromeo. Museet og biblioteket er opkaldt efter Den hellige Ambrosius, Milanos biskop og skytshelgen.
Pinakoteket rummer en permanent samling af skønne kunster, raderinger og tegninger doneret af Borromeo. Et at højdepunkterne er Rafaels karton for "Skolen i Athen".
Biblioteket indeholder værker af bl.a. Homer og Leonardo da Vincis berømte "Codex Atlanticus", ca. 1478-1519, et tovlbindsværk med tegninger og skriftlige dokumenter, titlen indikerer bogens atlasagtige bredde. "Codex Atlanticus" blev samlet af skulptøren Pompeo Leoni i slutningen af 1500-tallet.

In Palazzo dell'Ambrosiana is Pinacoteca Ambrosiana (art gallery), founded in 1618 and Biblioteca Ambrosiana (library), founded in 1607. The founder was Cardinal Federico Borromeo. The institutions are named after St Ambrose, bishop and patron saint of Milan.
The pinakothek houses a permanent collection of fine paintings, sculptures, etchings and drawings donated by Borromeo. One of the highlights is Raphael's preliminary cartoon for the "School of Athens".
The library
contains works by e.g. Homer and Leonardo da Vinci's famous "Codex Atlanticus", c. 1478-1519, a twelve-volume, bound set of drawings and writings, its name indicates its atlas-like breadth. The codex was gathered by the sculptor Pompeo Leoni in the late 16th century.
 
1-4 Daniel Libeskind, "Leonardo ikon", hyldest til Leonardo da Vincis genialitet baseret på den geometriske form fraktalen. Skulpturens runde base viser da Vincis "Codex Atlanticus".
"Ambrosiana er et af verdens mest specielle steder, og det er en personlig ære at bidrage til dets arv", udtaler Daniel Libeskind. "Konceptet for Leonardos ikon har været at synliggøre kompleksiteten af Leonardos sind og hans ideer: foreningen af natur og kultur, kunst og videnskab og fornyelse - en slags fantasimaskine."

Daniel Libeskind, "Leonardo Icon", homage to the genius of Leonardo da Vinci based on the geometric shape of the fractal. The round base shows Leonardo's "Codex Atlanticus".
"The Ambrosiana is one of the most special places in the world and it is a personal honor to contribute to their legacy," said Daniel Libeskind. "The concept for the Leonardo Icon was to bring to life the complexity of the mind of Leonardo and his ideas: the union of nature and culture, art and science and innovation - a kind of machine for the imagination."
 
1-2 Buste af Dante/Bust of Dante.
3-4 Buste af Leonardo da Vinci/Bust of Leonardo da Vinci.
5 Skulptur af Cardinal Federico Borromeo/Sculpture of Cardinal Federico Borromeo.
 
1 Bertel Thorvaldsen, "Selvportræt"/Bertel Thorvaldsen, "Self-portrait".
2 Bertel Thorvaldsen, "Merkur bringer Bacchus til Ino", 1889, og "Venus og Amor".
Bertel Thorvaldsen, "Mercury Brings Bacchus to Ino", 1889, and "Venus and Cupid".
3 Antonio Canova, "Selvportræt"/Antonio Canova, "Self-portrait".
 

Santa Maria presso San Satiro


Kirken "Den hellige Jomfru Maria ved Den hellige Satyrus" er indviet til Jomfru Maria og St. Satyrus (334-379), der var bror til helgerne Ambrosius og Marcellina. Satyrus, der var flyttet til Rom med sin familie blev uddannet jurist og udnævnt til præfekt i en af de romerske provinser, men opgav sit hverv da Ambrosius blev ærkebiskop af Milano for at varetage bispedømmets verdslige opgaver.
Kirken blev oprindeligt opført i 876 på stedet hvor martyrens hus lå.
Renæssancebygningen blev opført 1476-1482.
I kirken er det berømte trompe l'oeil kor, der er tilskrevet Donato Bramante.
Kirken huser et relikvieskrin med St. Satyrus' jordiske rester og et mirakelbillede af Jomfru Maria med Jesusbarnet: På Mariæ bebudelsesdag i 1242 skete der det, at en mand ved navn Massatio da Vigonzone, som havde spillet alt hvad han ejede bort på nær det tøj han bar, i desperation gik ind i kirken, hvor han så en freske af Jomfru Maria med Jesusbarnet i sine arme. Besat af djævelsk voldsomhed og raseri stak han Jesusbarnet med sin kniv, og da begyndte blod mirakuløst af flyde fra billedet af Herren.

The Church of "St Mary near St Satyrus" is dedicated to Virgin Mary and St Satyrus (334-379), brother of Sts Ambrose and Marcellina. Satyrus moved to Rome with his family. He was a lawyer and appointed prefect to one of the Roman provinces, he resigned his post when Ambrose became archbishop of Milan in order to assume administration of the secular affairs of the archdiocese.
The church was originally built in 876 on the site of the martyr's house.
The Renaissance structure is built between 1476-1482.
In the church is the
famous trompe l'oeil choir attributed to Donato Bramante.
The church contains the St Satyrus relic shrine and a miraculous fresco of Virgin Mary with Child: In 1242 on the day of the Annunciation of Our Lady, a man by the name of Massatio da Vigonzone, who had gambled away everything he owned except for the clothes he was wearing, went in desperation to the Church of San Satiro, and there he saw the fresco of the glorious Mother of God with the young child in her arms. Full of diabolical rage and fury, he stabbed the Christ Child, and then blood miraculously began to flow from the image of our Lord.
 

San Lorenzo Maggiore


Kirken San Lorenzo Maggiore
blev grundlagt i 300-tallet og sidenhen ombygget over århundreder. Den blev renoveret i 1500-tallet og restaureret i 1930-erne. Kuplen, den højeste i Milano, blev tilføjet i 1500-tallet.
Cappella di Sant'Aquilino (Den hellige Aquilinus' kapel) rummer byzantinske mosaikker fra 300-tallet, en skægløs Kristus kan ses (se nedenfor).

Basilica of San Lorenzo Maggiore was founded in the 4th century and subsequently rebuilt over a number of centuries. It was renovated in the 16th century and restored in the 1930s. The dome, the highest in Milan, was added in the 16th-century.
The Cappella di Sant'Aquilino (Chapel of St. Aquilinus) contains 4th century Byzantine mosaics, a beardless Christ i shown (see below).
 
1 "Kristus troner omgivet af sine disciple", 300-tallet. I de tidligste fremstillinger af Jesus er han en skægløs yngling i romersk dragt. Glorien dukker først op i 300-tallet. Cappella di Sant'Aquilino.
"Christ Enthroned Surrounded by His Apostles", 4th century. In the earliest depictions of Jesus he is young and beardless and wearing Roman dress. The nimbus does not appear until the 4th century
. Cappella di Sant'Aquilino.
2 "Kristus som solguden Helios lyser jorden op med sin solvogn", 300-tallet.
"Christ
as the sun-god Helios lights up the earth with his sun chariot",
4th century.
3 Galla Placidias sarkofag, 300-tallet. Galla Placidia (388-450) var datter af kejser Theodosium I, og var regent for sin søn kejser Valentinian III. Hun havde stor indflydelse på udviklingen i det vestromerske rige.

Sarcophagus of Galla Placidia, 4th Century. Galla Placidia (388-450) daughter of the Roman Emperor Theodosius I, was the Regent for her son Emperor Valentinian III. She was a major force in Roman politics for most of her life.

4 Den hellige Aquilinus' relikvieskrin, 1697, udført af Carlo Garavaglia. Cappella di Sant'Aquilino.
Reliquary ark of Saint Aquilinus
, 1697, by Carlo Garavaglia. Cappella di Sant'Aquilino.
 
Diverse/Various
1

Teatro alla Scala, Scala operaen. Den nyklassicistiske bygning, (1776-78), blev tegnet af Giuseppe Piermarini.
Teatro alla Scala/La Scala Opera House. The Neoclassical building, (1776-78), is designed by Giuseppe Piermarini.

2-3 Monument for Sandro Pertini, 1990, udført af Aldo Rossi. Alessandro "Sandro" Pertini (1896-1990) var det første medlem af det italienske socialistparti (PSI), som blev præsident i Italien (1978-85).
Monument to Sandro Pertini, 1990, by Aldo Rossi. Alessandro "Sandro" Pertini (1896-1990) was the first member of the Italian Socialist Party (PSI) to become President of Italy (1978-85).
4

Monument for forfatteren og digteren Giuseppe Parini (1729-1799) på Piazza Cordusio, udført af Luca Beltrami.
Monument to the writer and poet Giuseppe Parini (1729-1799) at Piazza Cordusio, executed by Luca Beltrami.

 
1-4 EXPO GATE 2015.
 
 
Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu