Drop Down Menu
M I L A N O,  I  /  M I L A N,  I
Italien
Italy

Drop Down Menu
Castello Sforzesco 1360-1499
Middelalderborgen Castello Sforzesco er opført på ruinerne af et 1300-tals fæstningsværk af hertugen af Milano Francesco Sforza. Borgen er blevet restureret og udbygget og var i 1500-1600-tallet et af Europas største fæstningsanlæg (citadel). Castello Sforzesco rummer flere museer: Museet for antikke møbler og træskulpturer, kunstindustrimuseum, arkæologisk museum, museum for antik kunst, museum for musikinstrumenter og pinakoteket (billedgalleri).
Et at højdepunkterne er
Michelangelo sidste skulptur
Rondanini-Pietà 1555-64, ren ånd, uden fysisk skønhed. Det har været diskuteret om der er tale om en Pietà-gruppe, fordi figurerne står op, en arm svæver frit. Michelangelo arbejdede på den til få dage før sin død.

The medieval Sforza Castle is built on the remains of a 14th-century fortification by the Duke of Milan Francesco Sforza. The castle was renovated and enlarged and one of the largest citadels in Europe in the 16th and 17th centuries. The Castello Sforzesco houses several museums: Antique Furniture & Wooden Sculpture Museum, Applied Arts Collection, Archaeological Museum, Museum of Ancient Art, Museum of Musical Instruments and the Pinacoteca (art gallery).
One of the highlights is Michelangelo's last sculpture
Rondanini-Pietà 1555-64, pure spirit without physical beauty. Is it a Pietà group or not, this has been discussed many times - the Christ figure stands with a supportive Virgin Mary behind him, and a free floating ownerless right arm is seen. Michelangelo worked on the group until the last days of his life.
1-2 Pinakoteket (billedgalleri)/The Sforza Castle Pinacoteca (art gallery).
3 Michelangelos sidste skulptur Rondanini-Pietà 1555-64, ren ånd, uden fysisk skønhed. Det har været diskuteret om der er tale om en Pietà-gruppe, fordi figurerne står op, en arm svæver frit. Michelangelo arbejdede på den til få dage før sin død.
Michelangelo's last sculpture Rondanini-Pietà 1555-64, pure spirit without physical beauty. Is it a Pietà group or not, this has been discussed many times - the Christ figure stands with a supportive Virgin Mary behind him, and a free floating ownerless right arm is seen. Michelangelo worked on the group until the last days of his life.
4

Rytterstatue af Giuseppe Garibaldi, 1895, udført af Ettore Ximenes. Garibaldi var en italiensk general og politiker, som spillede en central rolle i Italiens genforening.
Equestrian statue of Giuseppe Garibaldi, 1895, by Ettore Ximenes. Garibaldi was an Italian general and politician who played central role in unification of Italy.

1 Bottega Romana, "Lænestol", 1700-tallet/Bottega Romana, "Armchair", 18th century.
2 Bottega Lombarda ?, "Skab", 1600-tallet/Bottega Lombarda ?, "Cabinet", 17th century.
3 Filippo Parodi, "Lysestageskulptur", 1667-77/Filippo Parodi, "Candlestick Sculpture", 1667-77.
4 Bernardo Zenale, "Piskningen", 1515-20/Bernardo Zenale, "Flagellation", 1515-20.
1 Vincenzo Foppa, "Jomfru Maria med Jesusbarnet", ca. 1475/Vincenzo Foppa, "Madonna with Child", c. 1475.
2 Vincenzo Foppa, "Skt. Sebastians martyrium", 1490-1500/Vincenzo Foppa, "Martyrdom of St Sebastian", 1490-1500.
3 Pittore Lombardo, "Tronende Jomfru Maria med Jesusbarnet mellem helgerne Sebastian og Hieronymus", ca. 1510.
Pittore Lombardo, "Madonna Enthroned with the Child between Sts Sebastian and Jerome", c. 1510.
4 Bernardino de Conti, "Jomfru Maria med Jesusbarnet", 1495-1500/Bernardino de Conti, "Madonna and Child", 1495-1500.
Galleria Vittorio Emanuele II
Indkøbsarkade, opkaldt efter det genforenede Italiens første konge, blev tegnet af Giuseppe Mengoni i 1861 og opført fra 1865-1877. Loftshvælvene er dekoreret med mosaikker, der symboliserer Asien, Afrika, Europa og Amerika.

The shopping arcade/the Galleria, named after the first king of the Kingdom of Italy, was designed by Giuseppe Mengoni in 1861 and built between 1865 and 1877. The ceiling vaults are decorated with mosaics representing Asia, Africa, Europe and America.
Duomo di Milano 1386-1965
Den sengotiske katedral er en af verdens største kirker. Den er indviet til Den Hellige Jomfru Marias fødsel (Santa Maria Nascente), og er ærkebispesæde. Det var biskop Antonio da Saluzzo, der i 1386 lod kirken opføre. Gennem tiderne har mange chefarkitekter været involveret i opførelsen og ændret på de oprindelige byggeplaner, imidlerltid er resultatet blevet et homogent udtryk.

The Late Gothic style cathedral is one of the world's largest churches. It is dedicated to St Mary of the Nativity (Santa Maria Nascente), and is the seat of the Archbishop of Milan. The construction of the cathedral was commissioned by bishop Antonio da Saluzzo in 1386. Over the years numerous master builders were involved, and the initial design was continuously altered, meanwhile the result became homogeneous.
1-2 Babelstårnet, et tårn, det blev bygget ind i himlen. Historien om Babelstårnet er fra Det Gamle Testamente, Første Mosebog, 11.1-9. om menneskene i Babylon, der talte samme sprog og ville bygge et tårn ind i himlen, men Gud forvirrede deres tungemål og spredte dem over hele jorden, og det projekt, der rakte ind ind i himlen, blev ikke til noget.
Tower of Babel
, a tower built into heaven, the story of Babel comes from Genesis 11.1-9, "The whole earth was of one language, and of one speech ... Come, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven ... And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men built ... Come, let Us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off building the city" ("Babel" that is "Confusion").
1 Marco d'Agrate, "Den hellige Bartholomæus", 1562. Bartholomæus var en af Jesu tolv apostle, han blev flået levende.
Marco d'Agrate, "St Bartholomew", 1562. Bartholomew was one of the Twelve Apostles of Jesus. His was martyred by being skinned alive.
2 San Giovanni Bono Kapellet (Den hellige Johannes den Gode, ærkebiskop af Milano fra ca. 641-669), opført efter 1689, centralt placeret er en statue af helgenen udført 1763 af Elia Vincenzo Buzzi.
San Giovanni Bono Chapel (John the Good, Archbishop of Milan from c. 641 to 669), built after 1689, centrally placed is a statue of the saint executed 1763 by Elia Vincenzo Buzzi.
3

Monument for Gian Giacomo Medici udført af Leone Leoni.
Memorial to Gian Giacomo Medici by Leone Leoni.

4-6 Den Hellige Carolus Borromeos krypt. Borromeo var Milanos ærkebiskop fra 1564-84.
Crypt of St Charles Borromeo, archbishop of Milan from 1564-84.

Santa Maria delle Grazie 1463-97
Santa Maria delle Grazie (Jomfru Maria formidler af alle nådegaver). Kirken kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 1980. Det var på bestilling af hertugen af Milano Francesco I Sforza, at der blev opført et dominikanerkloster og en kirke. Hovedarkitekten var Guiniforte Solari. Kirkens apsis er tilskrevet Donato Bramante.
Titians billede "Kristi tornekroning"
, 1542-43, blev opsat i Den Hellige Krones Kapel, og bragt til Frankrig i 1797 af Napoleon. Det kan i dag ses på Louvre i Paris.
Under 2. Verdenskrig blev store dele af munkenes spisal ødelagt, nogle vægge overlevede bombardementer herunder endevæggen med Leonardo da Vincis "Den sidste Nadver", der havde været dækket til med sandsække for at beskytte den.

Santa Maria delle Grazie (Virgin Mary Mediatrix of all graces). The church was listed as a UNESCO World Heritage Site in 1980. The Duke of Milan Francesco I Sforza ordered the construction of a Dominican convent and a church. The main architect was Guiniforte Solari. The apse of the church is attributed to Donato Bramante.
Titian's "Christ Crowned with Thorns", 1542-43, was
installed in the Holy Crown Chapel, and brought to France in 1797 by Napoleon. It is on display at the Louvre Museum in Paris.
During World War II, much of the refectory was destroyed, but some walls survived, including the one that holds Leonardo da Vinci's "The Last Supper", which had been sand-bagged in order to protect it.
Drop Down Menu
Leonardo da Vinci, "Den sidste Nadver" (La Ultima Cena), 1498, hænger på endevæggen i munkenes spisesal. Kør musen hen over billedet for at se tekst.
Leonardo da Vinci, "The Last Supper" (La Ultima Cena), 1498, in the refectory. Click to view full size image. Hover over image to see text.
Pinacoteca Ambrosiana  &  Biblioteca Ambrosiana
I Palazzo dell'Ambrosiana er Pinacoteca Ambrosiana (kunstmuseum), grundlagt i 1618 og Biblioteca Ambrosiana (bibliotek), grundlagt i 1607. Grundlæggeren var kardinal Federico Borromeo. Museet og biblioteket er opkaldt efter Den hellige Ambrosius, Milanos biskop og skytshelgen.
Pinakoteket rummer en permanent samling af skønne kunster, raderinger og tegninger doneret af Borromeo. Et at højdepunkterne er Rafaels karton for "Skolen i Athen".
Biblioteket indeholder værker af bl.a. Homer og Leonardo da Vincis berømte "Codex Atlanticus", ca. 1478-1519, et tovlbindsværk med tegninger og skriftlige dokumenter, titlen indikerer bogens atlasagtige bredde. "Codex Atlanticus" blev samlet af skulptøren Pompeo Leoni i slutningen af 1500-tallet.

In Palazzo dell'Ambrosiana
is Pinacoteca Ambrosiana (art gallery), founded in 1618 and Biblioteca Ambrosiana (library), founded in 1607. The founder was Cardinal Federico Borromeo. The institutions are named after St Ambrose, bishop and patron saint of Milan.
The pinakothek houses a permanent collection of fine paintings, sculptures, etchings and drawings donated by Borromeo. One of the highlights is Raphael's preliminary cartoon for the "School of Athens".
The library
contains works by e.g. Homer and Leonardo da Vinci's famous "Codex Atlanticus", c. 1478-1519, a twelve-volume, bound set of drawings and writings, its name indicates its atlas-like breadth. The codex was gathered by the sculptor Pompeo Leoni in the late 16th century.
1-2 Buste af Dante/Bust of Dante.
3-4 Buste af Leonardo da Vinci/Bust of Leonardo da Vinci.
5 Skulptur af Cardinal Federico Borromeo/Sculpture of Cardinal Federico Borromeo.
1 Bertel Thorvaldsen, "Selvportræt"/Bertel Thorvaldsen, "Self-portrait".
2 Bertel Thorvaldsen, "Merkur bringer Bacchus til Ino", 1889, og "Venus og Amor".
Bertel Thorvaldsen, "Mercury Brings Bacchus to Ino", 1889, and "Venus and Cupid".
3 Antonio Canova, "Selvportræt"/Antonio Canova, "Self-portrait".
Santa Maria presso San Satiro
Kirken "Den hellige Jomfru Maria ved Den hellige Satyrus" er indviet til Jomfru Maria og Skt. Satyrus (334-379), der var bror til helgerne Ambrosius og Marcellina. Satyrus, der var flyttet til Rom med sin familie blev uddannet jurist og udnævnt til præfekt i en af de romerske provinser, men opgav sit hverv da Ambrosius blev ærkebiskop af Milano for at varetage bispedømmets verdslige opgaver.
Kirken blev oprindeligt opført i 876 på stedet hvor martyrens hus lå.
Renæssancebygningen blev opført 1476-1482.
I kirken er det berømte trompe l'oeil kor, der er tilskrevet Donato Bramante.
Kirken huser et relikvieskrin med Skt. Satyrus' jordiske rester og et mirakelbillede af Jomfru Maria med Jesusbarnet: På Mariæ bebudelsesdag i 1242 skete der det, at en mand ved navn Massatio da Vigonzone, som havde spillet alt hvad han ejede bort på nær det tøj han bar, i desperation gik ind i kirken, hvor han så en freske af Jomfru Maria med Jesusbarnet i sine arme. Besat af djævelsk voldsomhed og raseri stak han Jesusbarnet med sin kniv, og da begyndte blod mirakuløst af flyde fra billedet af Herren.

The Church of "St Mary near St Satyrus" is dedicated to Virgin Mary and St Satyrus (334-379), brother of Sts Ambrose and Marcellina. Satyrus moved to Rome with his family. He was a lawyer and appointed prefect to one of the Roman provinces, he resigned his post when Ambrose became archbishop of Milan in order to assume administration of the secular affairs of the archdiocese.
The church was originally built in 876 on the site of the martyr's house.
The Renaissance structure is built between 1476-1482.
In the church is the
famous trompe l'oeil choir attributed to Donato Bramante.
The church contains the St Satyrus relic shrine and a miraculous fresco of Virgin Mary with Child: In 1242 on the day of the Annunciation of Our Lady, a man by the name of Massatio da Vigonzone, who had gambled away everything he owned except for the clothes he was wearing, went in desperation to the Church of San Satiro, and there he saw the fresco of the glorious Mother of God with the young child in her arms. Full of diabolical rage and fury, he stabbed the Christ Child, and then blood miraculously began to flow from the image of our Lord.
San Lorenzo Maggiore
Kirken San Lorenzo Maggiore blev grundlagt i 300-tallet og sidenhen ombygget over århundreder. Den blev renoveret i 1500-tallet og restaureret i 1930'erne. Kuplen, den højeste i Milano, blev tilføjet i 1500-tallet.
Cappella di Sant'Aquilino (Den hellige Aquilinus' kapel) rummer byzantinske mosaikker fra 300-tallet, en skægløs Kristus kan ses (se nedenfor).

Basilica of San Lorenzo Maggiore
was founded in the 4th century and subsequently rebuilt over a number of centuries. It was renovated in the 16th century and restored in the 1930s. The dome, the highest in Milan, was added in the 16th-century.
The Cappella di Sant'Aquilino (Chapel of St. Aquilinus) contains 4th century Byzantine mosaics, a beardless Christ i shown (see below).
1 "Kristus troner omgivet af sine disciple", 300-tallet. I de tidligste fremstillinger af Jesus er han en skægløs yngling i romersk dragt. Glorien dukker først op i 300-tallet. Cappella di Sant'Aquilino.
"Christ Enthroned Surrounded by His Apostles", 4th century. In the earliest depictions of Jesus he is young and beardless and wearing Roman dress. The nimbus does not appear until the 4th century
. Cappella di Sant'Aquilino.
2 "Kristus som solguden Helios lyser jorden op med sin solvogn", 300-tallet.
"Christ
as the sun-god Helios lights up the earth with his sun chariot",
4th century.
3 Galla Placidias sarkofag, 300-tallet. Galla Placidia (388-450) var datter af kejser Theodosium I, og var regent for sin søn kejser Valentinian III. Hun havde stor indflydelse på udviklingen i det vestromerske rige.

Sarcophagus of Galla Placidia, 4th Century. Galla Placidia (388-450) daughter of the Roman Emperor Theodosius I, was the Regent for her son Emperor Valentinian III. She was a major force in Roman politics for most of her life.

4 Den hellige Aquilinus' relikvieskrin, 1697, udført af Carlo Garavaglia. Cappella di Sant'Aquilino.
Reliquary ark of Saint Aquilinus
, 1697, by Carlo Garavaglia. Cappella di Sant'Aquilino.
La Scala
La Scala/Teatro alla Scala, 1776-78, operahus i Milano. Ved indvielsen den 3. august 1778 blev opført "Europa riconosciuta" af Antonio Salieri, et værk der var komponeret til lejligheden.
Det tidligere operahus "Teatro Regio Ducale" brændte ned den 26. februar 1776, og et nyt blev opført på det sted hvor kirken Santa Maria alla Scala lå (kirken blev revet ned til formålet). Det nye operahus, der var en bestilling fra den tysk-romerke kejserinde
Maria Theresia af Østrig, blev tegnet af den italienske nyklassicistiske arkitekt Guiseppe Piermarini.

Teatrets interiør havde oprindeligt seks etager med loger. Logernes brystninger og teaterrummets loft er tegnet og dekoreret af kunstnerne Levanti og Reina, men når aristokratiske familier købte en loge, købte de også retten til at indrette den som de ønskede, og de hyrede de bedste designere og kunstnere til at dekorere logen med malerier, forgyldte træskærerarbejder og andre dekorationsarbejder. Kun få af de originale loger er tilbage.

I 1943, under 2. verdenskrig, forårsagede bomber store ødelæggelser på teatret.
La Scala er blevet renoveret mange gange og sidst i perioden
2001-04 af den schweiziske arkitekt Mario Botta, der har været assistent for Le Corbusier, og blandt mange andre bygningsværker har opført kasinoet i Campione d'Italia ved Luganosøen.

La Scala/Teatro alla Scala, 1776-78, opera house in Milan. At the inauguration on August 3, 1778 the premiere performance was "Europa riconosciuta" (Europe recognized) by Antonio Salieri, which had been composed specifically for the opera house's grand opening.
The previous theatre "Teatro Regio Ducale" was destroyed by fire on February 26, 1776. The new theatre,
built on the site of the church of Santa Maria alla Scala (which was demolished to provide space for the new opera house), was commissioned by the Holy Roman empress Maria Theresa of Austria and designed by the Italian neoclassical architect Guiseppe Piermarini.

In 1943, during World War II, La Scala was severely damaged by bombing.
La Scala
has been renovated several times, most recently between 2001-04 by the Swiss architect Mario Botta (assistant to Le Corbusier), who, among other things, has designed the Casino in Campione d'Italia at Lake Lugano.

"Aida" af Guiseppe Verdi, 2018. Operaen i fire akter blev bestilt af vicekongen af Ægypten Isma'il Pasha og havde verdenspremiere den 24. december 1871 i Operahuset i Cairo og premiere i Europa den 8. februar 1872 på La Scala i Milano.

Handlingen udspiller sig i oldtidens Ægypten under en krig mellem Ægypten og Etiopien. Den ægyptiske kongedatter Amneris er forelsket i den ægyptiske hærfører Radames, der er forelsket i Aida, der holdes som slavinde hos prinsesse Amneris ved hoffet i Memphis. Aida er etiopisk kongedatter, hvilket ingen ved. Den etiopiske hær ledet af Aidas far kong Amonasro er på vej mod Memphis og den ægyptiske hær ført af Radames går i krig mod etioperne og sejrer. Aida får af Amneris først at vide, at Radames, trods Ægyptens sejr, er dræbt i kamp og kort efter, at hun har talt usandt, og at han lever. Aidas reaktion på budskaberne gør det klart for Amneris at Aida elsker Radames.

Ved sejrsfesten for den hjemvendte ægyptiske hær giver den ægyptiske konge løfte om at ville opfylde et ønske for Radames, der ønsker, at alle etiopiske fanger skal frigives, hvilket kongen må efterkomme, men han tilbageholder Aida og kong Amonasro og yderligere skænker kongen Radames sin datters hånd.

Natten inden brylluppet mellem prinsesse Amneris og Radames skal Aida mødes med Radames, men det er sin far hun først møder. Krigen mellem de to lande er blusset op igen, og Kong Amonasro ønsker at Aida skal lokke ud af Radames hvor de ægyptiske tropper befinder sig, og i valget mellem sit fædreland og sin elskede vælger Aida at følge faderens ønske om list hvilket lykkes. Kong Amonasro der har skjult sig giver sig til kende efter Radames har fortalt hvor tropperne befinder sig og han ser, at han har begået landsforræderi. Kong Amonasro og Aida flygter, kongen bliver dræbt. Radames bliver arresteret og får en dødsdom.

Amneris vil redde Radames fra døden hvis han opgiver sin kærlighed til Aida, men skifter mening da Radames' reaktion på at Aida lever gør hende jaloux. Radames modtager præsternes dom som er, at han skal begraves levende. Aida, der ønsker at følge sin elskede har sneget sig ned i den krypt, hvor Radames skal begraves.
Se fotos fra den italienske operakomponist Giuseppe Verdis (1813-1901) barndomshjem i Roncole Verdi en landsby i Parmaprovinsen ca. 140 km sydøst for Milano.

"Aida" by Guiseppe Verdi, 2018. The opera in four acts was commissioned by Isma'il Pasha, viceroy of Egypt. The world premiere of Aida took place at the Cairo Opera House on December 24, 1871, and the European premiere in Milan on February 8, 1872. The story takes place in ancient Egypt during a war between Egypt and Ethiopia.

See photos of the childhood home of the Italian composer of operas Giuseppe Verdi (1813-1901) in Roncole/Roncole Verdi, a village in the province of Parma 140 km southeast of Milan.

Diverse/Various
1

Teatro alla Scala, Scala operaen. Den nyklassicistiske bygning, (1776-78), blev tegnet af Giuseppe Piermarini.
Teatro alla Scala/La Scala Opera House. The Neoclassical building, (1776-78), is designed by Giuseppe Piermarini.

2-3 Monument for Sandro Pertini, 1990, udført af Aldo Rossi. Alessandro "Sandro" Pertini (1896-1990) var det første medlem af det italienske socialistparti (PSI), som blev præsident i Italien (1978-85).
Monument to Sandro Pertini, 1990, by Aldo Rossi. Alessandro "Sandro" Pertini (1896-1990) was the first member of the Italian Socialist Party (PSI) to become President of Italy (1978-85).
4

Monument for forfatteren og digteren Giuseppe Parini (1729-1799) på Piazza Cordusio, udført af Luca Beltrami.
Monument to the writer and poet Giuseppe Parini (1729-1799) at Piazza Cordusio, executed by Luca Beltrami.

1-4 EXPO GATE 2015.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt