Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
 
 

Glansbilledets er
helt sit eget

det var og er et ganske lille billede, hvis motiv giver den umiddelbare glæde. Det er et billede som siden midten af 1800-tallet har været samle- og bytteobjekt, og billederne blev også brugt som kort til festlige anledninger.
Glansbillederne der vises på hjemmesiden er for hovedpartens vedkommende glansbilleder fra min bedstemors glansbilledalbum fra omkring 1900-tallets begyndelse, og en enkelt side "1960" viser glansbilleder fra dette årti.

Glansbilleder kan ses som små kulørte glansfulde billeder med en motivverden, der spænder vidt, og med et indhold, der næppe har vakt større anstød med sin ofte idylliserede personfremstilling og traditionelle rollemønstre.

Nogle kan, som jeg, lide glansbilledverdenen med dens glade, smukke, tækkelige og harmoniske billedfremstillinger i flotte farver.
Men hvor ofte har man ikke hørt fx et maleri beskrevet som glansbilledagtigt underforstået, at det er banalt og indholdsløst.


Kunstskribenten R. Broby-Johansen har defineret glansbilledet som et farvetrykt billede og et flot og prangende billede for en ukritisk smag.

Såkaldt glansbilledkunst er ifølge en gængs opfattelse ikke rigtig kunst, det rokker ikke ved noget, fører ikke beskueren til en ny erkendelse, som rigtig kunst bør gøre, det er romantisk og ligegyldigt, et produkt skabt i naivitet.

Og dog! Det rokker ved nogle følelser, det retter sig bagud måske til en svunden tid, til barndommens land, og det kan være glansbilledernes gode værdi, dets poesi, at være erindringsbilleder.

 
I 1800-tallets sidste halvdel hvor købelegetøj var en sjældenhed, kunne det købte legetøj til datidens børn være glansbilleder.

Glansbilledernes motiver henvendte sig både til piger og drenge. De motiver, der har tiltalt pigerne har været fx blomster, engle, dyr og børn med legetøj eller børn i leg. Drengene har været optaget af billeder med motiver som fx tog, skibe, brandbiler og stærke mænd.

De tidligste billeder var overtrukket med en tynd  plastiklignende hinde, en slags størknet gennemsigtigt lim, men fra ca. 1875 kunne man fremstille billeder, der havde glans i sig selv.

Fra 1860 begyndte man i Tyskland en seriefremstilling af glansbilleder. De allerførste billeder var firkantede, og motiverne var stort set kun børn, blomster og skønne damer ofte med en fugl i hånden. Den tyske opfindelse blev senere taget op i England og Amerika. I 1870-erne begyndte man at udstanse billederne, og engle begyndte at dukke op.

 
Most of the scraps on this website were collected by my grandmother in the early 1900s, a single page, "1960s scraps," shows scraps from this decade.

Scraps in this sense are small coloured brilliant pictures including wide-ranging motifs; typically idyllic representations of life.

The well-known Danish art writer and Communist R. Broby-Johansen defined scraps as spectacular and showy pictures, created for the uncritical taste.

Scraps are, according to conventional wisdom, not real art, they do not lead to a deeper understanding of e.g. existence, they are trivial romantic products created in naivety.

However - Scraps appeal to human emotions, they bring us back to days gone by, in
to the land of childhood, they take us for a walk down memory lane.

Scraps are something unique, they are very small pictures, whose motifs give spontaneous delight. Since the mid-1800s scraps have been objects for collectors. The pictures have also been used as special events postcards.

Toys were rare and special gifts for children in the 19th century - at that time scraps could be the only toys parents might be able to afford for their children.

The motifs were addressed to both girls and boys. Motifs created specifically to appeal to girls might be flowers, angles, animals and children playing with toys. The boys woud have been fascinated by trains, ships, fire engines and strong men.

The earliest scraps were coated with a thin plastic-like film, a kind of hardened transparent glue. From c. 1875 it was possible to produce pictures having their own gloss.

About 1860 batch production began in Germany. The earliest scraps were squared and the motifs were only children, flowers and beautiful ladies often holding a bird in their hands. The German invention was later picked up in England and America. In the 1870s the pictures were punched out, and angles appear.

 
Omkring 1880 ses julemanden som motiv
og omkring 1920 kom nisserne ind i billedet. Julemandens udseende og dragt har ikke ændret sig væsentligt gennem tiderne, dog ses  dragten også med blå farve på de gamle (tyske) billeder. Julemanden til højre er fra 1960-erne, farverne er klarere, og der er mindre tegning i de nye billeder i sammenligning med de gamle. Glansbilleder med julemænd hører til de såkaldte sæsonbilleder, og det samme gælder for glansbilleder med påskemotiver.

Father Christmas as motif was seen c. 1880 and c. 1920 the pixies enter into the picture. Father Christmas' costume has not changed much from that time; on old German scraps his costume is blue. Scraps showing Father Christmas belonged to the category of so-called season pictures.
 

Under 2. verdenskrig begyndte vi her i Danmark selv at fremstille glansbilleder

På motiverne var fx de kongelige - kong Christian d. 10 til hest, dronning Ingrid og prinsesse Margrethe.
Glansbillederne med de kongelige er anvendt med tilladelse fra Erik Flemming Rønnebech.
På siden om Julemærker, kan læses om kong Christian X.

During World War II a scrap production began in Denmark, the motifs were e.g. King Christian 10 on horseback, Queen Ingrid and Princess Margrethe (the present Queen).
The scraps showing members of the royal family are used by permission of Erik Flemming Rønnebech.

 
Glansbillederne fra omkring 1900
var mere afdæmpede i farveholdningen end de senere billeder.
På glansbilledet til venstre har fuglen bevaret sin natur i en poetisk billedsammensætning.

Scraps from about 1900 with a subdued colour scheme. The bird's nature is preserved in a poetic composition.

Billedet fra 1960-erne (til højre) har en kraftigere farveholdning end billedet til venstre. På billedet er drysset sølvglimmer. Motivet kan være inspireret af tegneserier, en fugl med tørklæde under en paraply.

Scrap from the 1960s with powerful colours and sprinkled with silver tinsel. The bird under an umbrella wearing a scarf could have been influenced by comic strips.
 
Børnepasning

På det gamle glansbillede til venstre ses datidens barnepiger, formentlig søskende, eller piger, der her leger med dukkevogn.
På 1960-er billedet bliver det lille barn passet af en barneplejerske.


To the left: "Nurses" of the past, presumably sisters, or girls standing with their doll's pram.
To the right: A children's nurse holding a baby.
 
Den romantiske unge pige i to tiders fremstillinger
Blomsterpigen til venstre er fra 1900-tallets begyndelse.
Billedet af pigen til højre stående i en blomstereng iført en 1800-tals kjole er fra 1960-erne.

The romantic young girl.
To the left: A flower girl from the early 1900s.
To the right: A girl standing in a meadow dressed in a 19th century costume.
 
Glansbilledalbum fra begyndelsen af 1900-tallet
På albummet ses et naturalistisk romantisk billede af en lille pige, den grønne baggrund er dekoreret med slyngornamentik og blomster i guldtryk.

Scrap album, c. 1900, gold printing, organic ornamentation and a naturalistic romantic picture of a little girl. 

Glansbilledalbummet fra 1960-erne er i et mindre format end albummet til venstre. Det appellerede til datidens børn med sin hyggelige elefantfar i sutsko, der ser til, at elefantbarnet ikke kommer galt af sted i sine bestræbelser på at balancere med en abe på en pind.

Scrap album c. 1960. A friendly elephant father wearing slippers makes sure that the elephant child does not get into trouble in his efforts to get a monkey balance on a stick.
 
 Engle/Angels

Top    

 
 Natur/Nature

Top     

 
 
 
 
 Børn/Children

Top     

 
 
 
 1960/1960's scraps

Top     

 
Engle/Angels Natur/Nature Børn/Children 1960/1960s scraps
 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu