ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Valdemar 1. den Store og Dronning Sophie
DØBT
Knud (1163 - 12. november 1202)
HUSTRU
Gertrud af Sachsen og Bayern (ca. 1154 - 1. juli 1197)
BØRN
Ingen
GRAVSAT
Sct. Bendts Kirke i Ringsted  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Knud kaldte sig "de daners konge" og "de venders konge" (en titulatur, der blev anvendt til 1972). Han kæmpede mod venderne og tyskerne i Holsten, Danmarks grænse blev flyttet til Elben.
Skånske Lov (nedskrevet 1202-16), den første landskabslov
(retsregler der gælder for en landsdel), blev udstedt.
EFTERFØLGER
Valdemar 2. Sejr
 
  Knud 6., afbildet på et Kronborgtapet. Han er iført en flot dekoreret rustning og bærer krone. I højre hånd holder han et scepter, og hans venstre hånd hviler på et skjold. Han fremtræder som krigsherre og fredsfyrste, men alene af teksten øverst på tapetet fremgår nogle af hans krige. Hovedscenen er nærmest den rene idyl. I baggrunden til venstre ses en jagtscene, jægere til fods og til hest og med hunde på vej mod skoven og byttet. I billedets højre side ses et slot med tilhørende kirke, og i åen sejles der tur, og på land jages en hjort af en bueskytte.


Kronborgtapeterne/
Frederik 2.'s kongetapeter
, 1581-84, oprindeligt udført til dansesalen på Kronborg Slot af den flamske kunstner Hans Knieper, bestod af 43 tapeter med motiver af danske konger, 15 tapeter er bevarede og hænger på dels Kronborg Slot og Nationalmuseet.

 

  Knud 6.'s ligsten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
På stenen står: CANUTUS REX DANIÆ FILIUS WALDEMARI PRIMI (Knud danernes konge søn af Waldemar den første).

 

 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu