contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Aarhus

Drop Down Menu

 
Borgmestergården/The Mayor's Mansion
Borgmestergården i renæssancestil fra 1597 var den første bygning i Den Gamle By.
Den lå på hjørnet af Immervad og Lille Torv i Aarhus, og en nedrivning af bygningen var planlagt.
Den aarhusianske lærer med interesse i lokalhistorie Peter Holm (1873-1950) tog initiativet til, at Borgmestergården blev genopført på Landsudstillingen i Århus i 1909 og atter genopført i 1914, da Den Gamle By blev indviet på sin nuværende placering.

The old Town opened its doors to the public in 1914, the founder was Peter Holm (1873-1950). The very first building was The Mayor's Mansion in Renaissance style, built 1597.
1 Borgmestergården ligger på hjørnet af Algade og Torvet.
2-3 På skiltet over døren står: "Anno 1788 er denne gaard repareret og istandsat af Paul Pedersen Frousing og Chatrine Maria Bagge".
4 Peter Holm, Den Gamle Bys grundlægger. Busten udført 1962 af Elias Ølsgaard.
Peter Holm, the founder of The Old Town. Bust by Elias Oelsgaard from 1962.
 
Foto fra Landsudstillingen, klik på billedet for forstørrelse. Pilene peger på henholdsvis Fregatten Jylland og Borgmestergården.
 

Møntmestergården 1683 /The Mintmasters Mansion 1683

1-12 Møntmestergården, barokstil, opført i Borgergade i København i 1683 for møntmester Gregorius Sessemann. En møntmester er en person, der slår mønt, en håndværker og kongelig embedsmand, der forestår fremstillingen af en stats mønter. I Danmark anvendtes betegnelsen til 1924 om lederen af den Kgl. Mønt (nu møntdirektør).
The Mintmasters Mansion,
baroque style , 1683.
4 En gargoil (fr. gargouille) - et tagrendeafløb/en udspyer formet som et fantasivæsen/groteske, der spyer vandet væk fra muren. En gargoil var en beskytter, dens groteske form skræmte onde ånder væk. Gargoils ses ofte i gotiske katedraler f.eks. i Notre Dame i Paris.
A gargoyle - a waterspout intended to carry rainwater away from the roof. The gargoyle was a protection against evil, its grotesque form frightened away evil spirits. Gargoyles were very common in Gothic architecture e.g Notre Dame Cathedral, Paris.
6 Vinkyperens skilt/The cellarman's sign.
8 Stubmølle fra 1792. En stubmølle er en vindmølle af træ. Vingerne eller hele møllehuset kan drejes efter vinden. Den hollandske mølle fortrænger stubmøllen, fordi her drejes kun møllehatten og møllebygningen kunne bygges større. 
Stubble Mill from 1792.
 
Fugleloft/Bird Ceiling
1-3 Fugleloft slutn. af 1600/Bird ceiling painted in the late 1600s.
4-5 Gobelinsalen gobelinefterligninger malet på lærred.
Tapestry room
, tapestries reproduced on canvas.
 
1-3 Eilschous Boliger fra Odense, 1760'erne, stiftelse for enker og jomfruer af præste- eller købmandsstand/Eilschous Alms Houses.
4-6 Lille Rosengården fra Randers, 1747.
4 Lysestøberens skilt/The chandler's Sign.
5 Bødkerens skilt/The cooper's Sign.
7-9 Renæssancegården fra Aarhus, 1593/Renaissance building from Aarhus, 1593.
10 Reberbanen ca. 1875/The ropewalk, c. 1875.
11-12 Svendborghuset fra 1761. Skrædderens skilt/The Svendborg House, c. 1761. The Tailor's Sign.
 
1-2 Stuen hos skomageren, sofaen som kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sad i og spiste fedtemadder og drak kaffe, under deres besøg i Århus 26. juli 2004/The shoemakers sitting room.
3 Skomagermadammens køkken/The kitchen in the shoemakers house.
4 Skomagermadammens Bibel eller salmebog og håndarbejde/The shoemaker's wife's Bible or hymn book and needlework.
5 Skomagerens værksted/The shoemakers  workshop.
6 Kobbersmedens skilt/The coppersmith's sign.
7-9 Huse i Aagade/Houses in Aagade.
7 Aarhus Mølles stuehus, omkring 1700. Museets kontorer har til huse her/Aarhus Mill Farmhouse, about 1700.
10 Pakhus fra Ålborg ca. 1550/Warehouse, Aalborg, c. 1550.
11 Lysthus fra Aalborg omkring 1760/Summerhouse from Aalborg, about 1760.
12 Kronprinsparrets besøg i Den Gamle By, her ved  Møntmestergården.
The visit of the royal couple, Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary, 26 July 2004.
 
 
1-2 Tobakshandel, hus fra Aarhus, 1700'tallet/Tobacconist's Shop, house from Aarhus, 1700s.
3 Lysthus fra Aarhus, omkring 1780/Summerhouse from Aarhus, about 1780.
4 Sørgende enke skubber sin mands kiste/A grieving widow pushes her husband's coffin.
5-6 Apoteket. Renæssancehus fra Aalborg, 1571./The chemist's shop.
7 Smedens skilt/The blacksmith's sign.
8 Bagerens skilt/The Baker's Sign.
9 Bagersvend/A journeyman baker.
10 Farveri/Dyeworks.
11 Glarmesterens skilt/The glazier's sign.
 
1-4 A. Henriksen Bogbinder. Gavlhus fra Aarhus, 1600'tallet/ A. Henriksen bookbinder, gable house from Aarhus, 1600s.
5-7 Bog- og papirhandel/Bookshop.
8 Bog- og papirhandel og handskemagerens skilt /The bookshop and the sign of the Glovers Shop.
9 Handskemager/the Glovers Shop.
10-12 Hattemagerens hus, Kalundborghuset ca. 1700, hattemagerens butik, hattemagerens værksted.
The hatter's house, the house from Kalundborg, c. 1700, the hatter's shop, the hatter's workshop.
 
1 Das eller lokum/Privy or outhouse.
2-3 Tobakslade/Tobacco Barn.
7-9 Urmager/The watchmaker.
10 Læderhandlerens skilt/The sign of the Leather Shop.
11 Købmandsgården, 1723/The Grocer's shop, 1723.
12 Gården bag Legetøjsmuseet/The yard behind the Toy Museum.
 
1-2 Aarhus Møllegård/Aarhus Mill Farm.
3 "Skridt om Hjørnet" Skiltet opfordrer kusken på et hestekøretøj til at hestene skulle gå i skridtgang, hestens langsomste gangart.
4 Hus fra Ålborg 1500'tallet/House from Aalborg, 1500s.
5-6 Randershus, ca. 1650, formentlig en gammel købmandsgård/Randers House, c. 1650, supposed to be an old grocer's shop.
7-12 Toldbod fra Aarhus, 1700'tallet. Bygningens farve er ændret fra gul til rød/Custom House from Aarhus, 1700s.
 
1-9 Marie Wahlstrøms Modeforretning (damehatte), Lemvighus, 1839.
Marie Wahlstroems Fashion Shop (ladies' hats), Lemvig House, 1839.
10-12 Traktørsted/Small restaurant.
 
 
1-2 Gavlhus fra Århus, ca. 1625/Gable House from Aarhus, c. 1625.
3 Ford T fra 1926/Ford Model T from 1926.
Henry Ford og hans bilingeniører anvendte de første
19 bogstaver i alfabetet som betegnelse for deres modeller. Nogle af bilerne var prøvebiler, som ikke nåede i handlen. Den mest succesfulde bil i den tidlige produktion var Ford N modellen fra 1906.
4 Datidens "altankasse"/"Window box" of the old days.
5 Hus med gadespejl/House with window mirror.
6 Klunkestue (klunketiden eller senvictoriansk stil ca. 1880-1901)/Sitting room in Late Victorian style (1880-1901).
7 Bogtrykkeri, hus fra Aarhus, 1800'tallet/Printing house, building from Aarhus, 1800s.
8 Vandmølle fra Møllerup Gods på Djursland, 1843/Water mill,1843.
9 Skibsværftet, 1800-tallet/The shipyard, the 19th Century.
10-12 Isenkræmmeren/The ironmonger's shop.
 
  Uldspinderiet
Wool Spinning Mill.
  Kjellerups stue, Ålborggården.
Kjellerups sitting
room
, house from Aalborg.
 
Posthuset/The Post Office

Posthuset Se Julemærker
The Post Office
.
See also Danish Christmas Seals

 
 
1 Telefon- og bladkiosk fra Aarhus, 1900, tegnet af arkitekten Thorkel Luplau Møller.
Newsstand from Aarhus, 1900, designed by the architect Thorkel Luplau Møller.
2-3 Skolen og skolestuen, fra Kerteminde, 1741/The school and classroom, 1741.
 
Prins Christians dåbskjole
udstillet i Den Gamle By i 2006. 
Prins Christian Valdemar Henri John blev døbt den 21. januar 2006 i Christiansborgs Slotskirke i denne dåbskjole fra 1870 som blev syet til den første tronfølger i det glycksborgske kongehus, prins Christian, senere kong Christian X. Kjolen er syet af brysselerkniplinger som dronning Lovisa, Christian 10.'s mor, købte i Belgien.

Prince Christian's christening gown
, exhibited in The Old Town in 2006. Prince Christian Valdemar Henri John
was baptized in Christiansborg Palace Chapel on the 21st of January 2006
in this christening gown from 1870 made for the first successor to the Throne of the House of Glücksborg, Prince Christian, later King Christian X. The christening gown was made of Brussels lace, bought in Belgium by Queen Lovisa, the mother of Christian X.
 
 
 
 

Vinterbilleder fra Den Gamle By
Winter in The Old Town

 
 

Botanisk Have
Botanical Garden in Aarhus

1-2 Anker Hoffmanns "Solskinspigen" 1981/"Sunshinegirl", 1981, by Anker Hoffmann (1904-1985).
3 Svend Lindharts buste af H.C. Hansen (1906-1960), der blev født i Falstersgade i Århus, var udlært typograf og socialdemokratisk statsminister fra 1955-1960. Busten er en bronzeafstøbning af originalen, der står i Folketingets Vandrehal.
H.C. Hansen, born in Aarhus, Danish Prime Minister from 1955-1960, the bust is executed by Svend Lindhart, casted in bronze taken from the original bust placed in the Folketing's lounge.
4 Hans Hedtoft (1903-1955). Dansk socialdemokratisk statsminister, født i Lollandsgade 23 i Århus. Uddannet litograf. Opkaldt efter Hedtoft var det synkefri skib M/S Hans Hedtoft, der under sin jomfrurejse (afsejling fra København 7. januar 1959) kolliderede med et isbjerg syd for Kap Farvel og sank den 30. januar 1959. Alle ombordværende omkom.
Hans Hedtoft (1903-1955). Danish politician and prime minister.
5-6 Steen Steensen Blicher (1782-1848) hedens digter og præst ved Thorning Kirke fra 1819-25. Blicher blev især kendt for sine noveller som eksempelvis ”E Bindstouw”, ”Præsten i Vejlbye” og ”Hosekræmmeren”.
Indskriften på soklen:

STEEN STEENSEN BLICHER. JYLLANDS DIGTER. HEDENS SANGER. 1782-1848 - HAN TOG VORT SPROG TIL SIT JÆGERBRYST OG LAGDE DET OP TIL SIT HJERTE. DA KLANG DETS STRENGE MED FOLKETS RØST, OG JYDEN SIN A B C LÆRTE. MENS SMILET TÆNDTES SAA VIDEN OM. JEPPE AAKJÆR.
Steen Steensen Blicher (1782-1848), Danish priest, poet and short-story writer.
7-8 Stubmølle fra 1792. En stubmølle er en vindmølle af træ. Vingerne eller hele møllehuset kan drejes efter vinden. Den hollandske mølle fortrænger stubmøllen, fordi her drejes kun møllehatten og møllebygningen kunne bygges større.
Stubble Mill from 1792.
 
 

 

Drop Down Menu

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu