contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Aarhus

Drop Down Menu

 
Moesgård Museum for arkæologi og etnografi
rummer bl.a. arkæologiske samlinger fra Danmark og fra udgravninger på Bahrain. Herregården Moesgårds historie går tilbage til år 1500. Fra
1662-1822 tilhørte herregården Marselisslægten. Fra 1673-1822 var Moesgård en del af Baroniet Vilhelmsborg. Den nuværende barok/nyklassicistiske hovedbygning med de krumme fløje og avlsbygninger, tegnet af arkitekten Christian Joseph Zuber, blev opført 1776-78 for baron Christian FrederikGyldenkrone/Güldencrone (1741-1788) af slægten Marselis. Moesgård blev fredet i 1918.
I 1970 blev Moesgård Museum åbnet for publikum - 1960'ernes Moesgårdplan var nu blevet en realitet.
MOMU, Det nye Moesgaard Museum, i Skåde Bakker blev indviet i oktober 2014 af H.M. Dronning Margrethe 2. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects.
 
 
Moseliget fra Grauballe ved Silkeborg fra 290 f.Kr., fundet i 1952, det er liget af en mand, der døde efter at have fået halsen skåret over, han blev omkring 30 år - Grauballemanden har senest gennemgået videnskabelige undersøgelse bl.a. en CT-scanning, MR-scanning og DNA-undersøgelse.
The bog body aka the Grauballe man c. 290 BC was found in 1952 near Silkeborg, Jutland, Denmark.
Fundene fra offermosen i Illerup Ådal (romersk jernalder, 200-500 e.Kr.). Illerupprojektet begyndte i 1950 og siden er der fundet mere end 15.000 genstande primært våben - en hær har efter at have besejret fjenden ofret alt sit udstyr i mosen - størsteparten af fundene er ofret samtidig, ca. 200 e.Kr.
- over en periode på omkring 300 år er der foretaget fire ofringer i mosen/søen. Hovedparten af fundene er nordiske, men sværd og mønter romerske. I 1996 blev Illerup Ådal fredet.
 
1-6 Bjørn Nørgaard, "Den historiske mekanik"1986, opstillet 1989 udenfor Moesgård Museum.
Bjoern Noergaard, "The Historic Mechanics", 1989,  Moesgaard Museum.
 
 
Hack Kampmann

Marselisborg Slot 1902
Marselisborg Palace 1902

1 Rosenporten, Marselisborg Slot/The Rose Gate, Marselisborg Palace.
2 Toldbygningen, 1897/The Royal Custom House, 1897. 
3-6 Katedralskolen, 1906/The Cathedral School, 1906.
7 Statsbiblioteket, 1902. Erhvervsarkiv fra 1963-2015. Bygningen, der kaldes "Smykkeskrinet", blev i 2016 overtaget af Retten i Aarhus.
The State library
, 1902. From 1963-2015 Business Archives and since 2016 a part of Aarhus Courthouse. The building is called "The Jewel Box".
8-11 Kongelig Post og Telegraf, Kannikegade, 1902/The Postal and Telegraph Services House, 1902.
12 Hack Kampmanns egen "Villa Kampen", 1901-02, Strandvejen 104. Foto anvendt med tilladelse fra John Thierry Andersen, Combinvest Århus A/S, Strandvejen 104.
"Villa Kampen", Strandvejen 104, 1901-02, the villa was designed by the architect Hack Kampmann for himself. Photo used with permission of John Thierry Andersen, Combinvest Århus A/S, Strandvejen 104.
 
1-3 Den Jydske Handelshøjskole, Hans Broges Gade, 1905/Hack Kampmann, Aarhus School of Business, 1905.
4-8 Århus Teater, 1900/The Theatre of Aarhus, 1900.
5-7 Århus Teater, 1900. Jugendstil. Pediment-udsmykning med scene fra Ludvig Holbergs "Maskerade", herunder Ørnefrisen, og glasmosaikvinduer. 
The Theatre of Aarhus, 1900.
Jugendstyle/Art Nouveau
. The pediment is decorated with a scene from the play "Maskerade" written by Ludvig Holberg, the Eagle-frieze and stained glass windows.
9-10 Århus Teaters restaurant med Karl Hansen-Reistrups løve-tiger frise 1900, restauranten blev ombygget til scene ca. 1948, blev senere skuespilskole. Postkort anvendt med tilladelse fra Kurt Lundskov.
I dag Café Hack, Århus Teater.
The Theatre Restaurant with the lion-tiger frieze, 1900, by the artist Karl Hansen-Reistrup. The restaurant was closed down c. 1948.
11 Karl Hansen-Reistrups frise 1900. Eneste tilbageværende del Café Hack. Hansen-Reistrup er også kendt for udsmykningen i Logebygningen i Århus. Kunstneren Uffe Christoffersen har fortsat frisen med en udsmykning fra 2002. 
The remaining part of the lion-tiger frieze by Karl Hansen-Reistrup, 1900, Café Hack.
12-13 Uffe Christoffersens frise på Café Hack, 2002, udsnit/Uffe Christoffersen's frieze, Café Hack, 2002.
 
  Tinghuset
opført 1903-06 af arkitekterne K.A. Ludvigsen og Julius Hansen. Karl Hansen-Reistrup udførte dekorationsopgaver.
 
Aarhus Courthouse, built 1903-06 by the architects K.A. Ludvigsen and Julius Hansen. The decorative work has been executed by the artist Karl Hansen-Reistrup.
 

Jette Vohlerts "Lov & Orden", 1984
Skulptur ved Besættelsesmuseet.
"Law & Order", by Jette Vohlert, 1984.
Sculpture at
The Occupation Museum of Aarhus.

1-3 Jens Jakob Bregnøs "Ålefangeren", 1939 står foran "Mejlborg"/The Eel Catcher, 1939, by Jens Jakob Bregnoe.
4-5 Besættelsesmuseet/The Occupation Museum of Aarhus.
6-7 Ejgil Westergaards "Vædderhorn", 1984-87/ "Ram's horn", 1984-87, by Ejgil Westergaard.
8 Kvindemuseet/Women's Museum.
9-10 Hans Krulls "Modtagersken" indgangspartiet Hotel Royal/Bronze sculpture executed by Hans Krull, Hotel Royal. 
11-12
Hans Krull, "I skal ikke blive Glemt", 2006, havnen i Marstal.
Monumentet, udført i bronze og granit, er doneret af
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Monumentet er rejst til minde om danske søfolks indsats under 2. verdenskrig. Carsten Jensen, der har forfattet monumentets tekst, er skippersøn fra Marstal og har skrevet bogen "Vi, de druknede", der tager sit udgangspunkt i Marstal.
Under Anden Verdenskrig gik 6000
Danske søfolk i allieret tjeneste.
Mange vendte ikke tilbage.
De gav deres liv for friheden.
Vi sejlede bare, sagde de.
Men de sejlede for os.
I SKAL IKKE BLIVE GLEMT.
 
Sculpture by the Sea
2009 & 2011 & 2013 & 2015

Hjuldamperen Svanen, der normalt sejler på Mariager Fjord, var udlånt til Aarhus i juni måned 2011, så turister
kunne opleve Sculpture by the Sea fra søsiden. Svanen sejlede fra Marselisborg Lystbådehavn til Ballehage.
 

Kunstneren Ulrik Witt

1-7 Kunstneren Ulrik Witts Hus i Latinerkvarteret, Volden 23. Huset er et galleri i flere etager, der også indeholder Witts samling af antikviteter. Der kan ses færdige kunstværker af Witt, og den besøgende kan følge tilblivelsesprocessen i hans kunstneriske arbejder.
The artist Ulrik Witt's House in the Latin Quarter of Aarhus, Volden 23. The house is a gallery with several storeys also containing Witt's collection of antiquities. Finished works by Witt can be seen, and visitors can follow his artistic process.
8-9 Elias Ølsgaard, To hunde, 1952, ved nedgangen til Risskov (krydset Dronning Margrethesvej/Trøjborgvej)/Elias Ølsgaard, Dogs, 1952, Risskov.
10 Elias Ølsgaard, Ugler, 1952, Risskov (krydset Dronning Margrethesvej/Marienlund)/Ølsgaard, Owls, 1952, Risskov.
11 Elias Ølsgaard, Statue af Peter Sabro, 1867-1913, placeret på Østbanetorv i 1973. Sabro var journalist ved avisen Demokraten i Århus, senere ved Socialdemokraten i København, han var medlem af Århus Byråd og af Folketinget for socialdemokraterne. Sabro blev kendt for sit engagement i bl.a. forholdene på børnehjem og opdragelsesanstalter samt misrøgt og mishandling af børn og unge. Sabro omkom ved en jernbaneulykke nær Bramminge, omkring 50.000 fulgte ham til hans sidste hvilested på Nordre Kirkegård i Århus - til hans gravsten udførte Elias Ølsgaard et relief.
Elias Ølsgaard, Statue, 1924, showing the Danish journalist and a champion of children's well-being, Peter Sabro, 1867-1913.
12 Elias Ølsgaard, skovguden Pan, der lærer en fulg at synge, 1938, Kongevejen.
Elias Ølsgaard, Pan, the god of nature in Greek mythology, 1938, Kongevejen close to Marselisborg Palace. 
13
Elias Ølsgaard, buste af Peter Holm, 1962, Den Gamle Bys grundlægger.
Elias Ølsgaard, bust of Peter Holm, 1962, the founder of The Old Town.

Elias Ølsgaard (1873-1964). Dansk naturalistisk billedhugger, født i Hygum ved Jelling, død i Århus. I 1900, efter at have afsluttet sin uddannelse på Akademiet i København, flyttede Ølsgaard til Århus, hvor han kom i kontakt med Hack Kampmann og Karl Hansen Reistrup i forbindelse med opførelsen af teaterbygningen - Ølsgaard blev Hansen Reistrups medarbejder omkring dekorationsarbejderne.

Eksempler på andre af Ølsgaards kunstværker i Århus:
Rekonstruktion af Århus Teaters foyer, der blev udsat for Schalburgtage i 1945. "Skovnymfen", 1942, Forstbotanisk Have. "Diskoskaster", 1947, Kragelund Stadion, Højbjerg. Buster udstillet i Århus Teater og gravsten på Nordre Kirkegård. Relieffer i Logebygningen i Christiansgade, se nedenfor.
 
 

Eggert Achens Logebygning
(Den Danske Frimurerorden) i Christiansgade, 1907-08.
Inskriptionen på arkitraven: SUB-CRUCE-CLEMENTIA-CRESCIT
betyder "under korset trives mildheden".

Fotos anvendt med tilladelse fra Provinsialmester Steen Kramer.
Eggert Achen's Lodge building
(The Danish Masonic Order) in Christiansgade, 1907-08.
SUB-CRUCE-CLEMENTIA-CRESCIT means "Under the
cross clemency grows".

1 Elias Ølsgaard, Pige, der læser lektier, 1918, den gamle Nicoline Kochs Skole, Åboulevarden, nuværende Vestjysk Bank. 
Elias Ølsgaard, Girl doing homework, 1918, Aaboulevarden.
2 N. Kochs Skole (Nicoline Koch) overtog i 1989 Finsensgade Skole på Trøjborg. Tidligere (fra 1918) lå Kochs skole på Åboulevarden 67, hvor navnet stadig ses i relief over døren.
N. Koch's School, (Nicoline Koch), private school.
3-4 Elias Ølsgaard, bronzefiguren "Enkens skærv", 1957, opstillet foran Skt. Johannes Kirke.
Elias Oelsgaard, bronze sculpture, The Widow's Offering", 1957", placed in front of St John's Church.
5 Pedimentudsmykningen på logebygningen viser relieffremstilling af Johannes Døberens prædiken. Frimurerordenens flag er hvidt med rødt Malteserkors. I Bygningen findes relieffer af Elias Ølsgaard og malerier af J. Hansen-Reistrup.
6-8 Elias Ølsgaard, relief og kopi af "Enkens skærv", 1957 - originalen er opstillet foran Skt. Johannes Kirke
Elias Oelsgaard, relief and "The Widow's Offering", 1957".
9-12 Interiørudsmykning i Logebygningen/Interior decoration, the Lodge building.
 
1-12 Logebygningen.
1-6 To relieffer af Elias Ølsgaard visende livets gang/livets aldre, sluttende med døden, der holder en le og timeglasset der er ved at rinde ud.
Two reliefs executed by Elias Oelsgaard showing the cycle of life.
8-12 Freskomalerier af Karl Hansen-Reistrup. Ud over de viste fresker er også billedet "Den fortabte søn".
Fresco paintings executed by
Karl Hansen-Reistrup
.
8 "Johannes  Døberen", 1908/"St. John the Baptist", 1908.
9 "Tolderen og farisæren", 1927. "Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: "To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes." (Lukasevangeliet 18:9-14)
"The Pharisee and the Tax Collector", 1927. "He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous, and treated others with contempt: "Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus: "God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week; I give tithes of all that I get." But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, "God, be merciful to me, a sinner!" I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." (Luke 1:9-14)
10 "Den barmhjertige samaritaner" 1927. "Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Han sagde til ham: "Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?" Manden svarede: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv." Jesus sagde: "Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve." Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: "Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde: "En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?" Den lovkyndige svarede: "Han, som viste ham barmhjertighed." Og Jesus sagde: "Gå du hen og gør ligeså!" (Lukasevangeliet  10:25-37)
"The Good Samaritan". "And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" He said to him, "What is written in the Law? How do you read it?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself." And he said to him, "You have answered correctly; do this, and you will live." But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." Which of these three, do you think, proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers?" 37 He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go, and do likewise." (Luke 10:25-37).
11 "Den fattige enkes gave", 1927. "Og han så op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af." (Lukasevangeliet 21:1-4).
"The Widow's Offering". "Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in two small copper coins. And he said, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on." (Luke 21:1-4).
12 "Skabelsen", 1927/"The Creation", 1927.
 
1 Aksel Hansens statue af Hans Broge, 1910, C.F.Tietgens Plads, 1910. Broge var århusiansk storkøbmand, kendt for smøreksport til England og høj smørkvalitet. Broge var initiativtager til Aarhus Oliefabrik (Aarhus United).
Statue of the merchant Hans Broge, 1822-1908, C.F.Tietgens Plads, executed, 1910, by the sculptor Aksel Hansen.
2 Rasmus Andersens bronzestatue af Enrico Mylius Dalgas, 1901, Dalgas Avenue. Dalgas var i 1866 medstifter af Det Danske Hedeselskab og dets direktør fra 1866-94.
Statue of the moorland cultivator Enrico Mylius Dalgas, 1828-1894, Dalgas Avenue, executed by the sculptor Rasmus Andersen.
3-4 Jan Ballings skulptur i bronze og granit "Homo Sedens", 2000, Ole Rømers Gade. Den nøgne mand sidder på en computer eller et tv. 
"Homo Sedens" (The Seated Man) sculpture executed in bronze by Jan Balling, 2000. The man is sitting on top of a television or a computer.
5-6 Rød/hvid kasseskulptur af Karl Åge Riget, 1972, købt af Århus kommune i 1981, hjørnet af Dalgas Avenue og Marselis Boulevard.
Sculpture, 1972, by Karl Aage Riget.
7 De tre 15-etagers kollektivhuse på Langenæs blev opført fra 1960-65, de er tegnet af arkitekterne J.K. Schmidt og Kaj Schmidt.
8-12 Vestervang.
 
1-9 Emiliedalen, Skåde, tegnet af arkitekterne Schmidt, Hammer & Lassen.
10 Højhus Charlottehøj, Dybedalen, 1962, tegnet af I/S Salling Mortensens Tegnestue.
11 Århus Golf Club, ved Moesgård Museum, Ny Moesgårdvej, Højbjerg.
12 "Emma Mærsk", opkaldt efter Hr. Møllers afdøde hustru. Multiterminal Øst, september 2006.
"Emma Maersk", The Port of Aarhus, Container Terminal East, September 2006 - the world's largest container ship, named after Mærsk McKinney Møller's deceased wife Emma.
 
1 4. Maj Kollegiet, indviet 4. maj 1950, tegnet af C.F. Møller.
2-3 Knud Nellemoses skulptur for frihedskampens ofre, 1953 og granitsten med digt af Halfdan Rasmussen, 4. Maj Kollegiets grønnegård "Tjørnelund".
4-10 Bazar Vest Edwin Rahrs Vej, Brabrand er Skandinaviens største basar med 70 forretninger.
Bazar Vest Edwin Rahrs Vej, Brabrand is an oriental shopping centre and Scandinavia's greatest market place.
 
Århus Festuge 2006, "Womania". Installationen "x-mal Mensch Stuhl" af den tyske kunstner Angie Hiesl,
hvor 12 kvinder i alderen 60-80 år var ophængt på husmure i Århus. Kvinden på stolen på Nordeas væg er Karin Rostock. 
Aarhus Festival 2006, "Womania" is the title of this year's festival.

 

 

Landsudstillingen i Aarhus 1909
Landsudstillingen 15. maj til 15. september 1909 (forlænget til oktober) var en udstilling
for industri, håndværk og kunst, hvor over 1800 udstillere fremviste deres produkter.

Klik her for forstørrelse
 
Udstillingsarealets hovedakse var Strandvejen, det samlede areal udgjorde omkring 70 tønder land. Idémændene bag udstillingen var Håndværkerforeningens formand kunstsmedemester I.M.C. Larsen og grosserer Christian Filtenborg.
En speciel attraktion, måske især for eftertiden, var
Abessinierlandsbyen (Abessinien senere Etiopien). Den afrikanske trup, der til daglig var bosiddende i Tierpark Hagenbeck (Hamburg Zoo) var et eksotisk indslag, de boede i stråtækte hytter omgivet af palmer, og deres dagligdag kunne iagttages af udstillingens besøgende, der kunne se dem fremstille
våben, stoffer og potter. Ikke mindst var høvdingen ”Smukke Didrik” interessant. Han skulle have charmeret de
 
Landsudstillingen i Aarhus. Fra Fregatten "Jylland".
århusianske kvinder i så høj grad, at der det følgende år blev født mulatbørn i Århus. Hans yndlingshustru dansede normalt kun for sin Didrik, men mod betaling lod det sig gøre at se hende danse, en oplevelse der skulle have været mere klodset end elegant.
Stationsbyen
fik stor betydning fremover, fordi den gav et bud på, hvordan byplanlægning i landdistrikterne kunne tage sig ud. Den var medvirkede til oprettelsen af Landsforeningen Bedre Byggeskik i 1915. Foreningen arbejdede for enkle, smukke, praktiske og tidssvarende boliger.


Borgmestergården
, opført 1597, (genopført 1914, begyndelsen til Den Gamle By) og Fregatten ”Jylland”, bygget i 1860, (nu museumsskib i Ebeltoft) var historiske indslag.
Forløberen for Rebildfesten den 4. juli blev den ved Landsudstillingen introducerede
Dansk-amerikanske dag
, hvor danskere der var immigreret til USA kunne mødes med deres danske familie og venner, og til byen kom over tusinde dansk-amerikanere med D.F.D.S.’s transatlantiske damper C.F. Tietgen.
 
Lejlighedskomplekset Skansepalæet (1908) i jugendstil tegnet af arkitekten Hjalmar Kjær for murermester Rasmus Hviid fungerede som hotel, og også en spiserestaurant blev indrettet for at betjene de besøgende. Skansen er opkaldt efter Wallensteins skanse, der blev opført i 1628, da Jylland blev plyndret og hærget af general Albrecht von Wallensteins tropper. I Marselisborgskoven opførtes spiserestauranterne Varna (1909) og Ørnereden (1910).

Johan Bender ”Hurra for Århus! Landsudstillingen 1909 – vejene til og sporene fra”, Klematis, 2008.
 

Elektricitetshallen.
 
Foto fra Landsudstillingen, klik på billedet for forstørrelse. Pilene peger på henholdsvis Fregatten "Jylland" og Borgmestergården.

 

Drop Down Menu

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu