contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
D
 
Darmstadt kunstnerkoloni
eng.
Darmstadt Artists' Colony
Künstlerkolonie Mathildenhöhe, dannet i 1899 af storhertug Ernst Ludwig af Hessen, der protegerede tyske kunstnere, arkitekter og skulptører. Der blev holdt udstillinger, der viste møbler, billeder og brugskunst, udstillingerne fik stor betydning for jugendstilens popularitet både i Tyskland og udenlands. Indtil 1. verdenskrigs udbrud var Darmstadt centrum for jugendstilen eller art nouveau og den begyndende moderne kunst - peger frem mod funktionalismen. Darmstadt er berømt for sine Jugendstilbygninger, flere stod tilbage efter den massive ødelæggelse af Darmstadt i september 1944.


Artists' Colony at Matildenhöhe in Darmstadt, Germany, founded in 1899 by Ernst Ludwig, Grand Duke of Hesse, who patronised German artists, architects and sculptors. Exhibitions of furniture, art and applied arts were held and had a significant impact on the promotion of Art Nouveau in Germany and abroad. Until the outbreak of World War I, Darmstadt was the center for the Jugendstyle or Art Nouveau and ushered in the beginning of modern art. Darmstadt is famous for its Jugendstyle buildings, several buildings survived the massive destruction of Darmstadt in September 1944.

 

Joseph Maria Olbrich, Hochzeitsturm, 1908.
decoupage papirklip, genstande (bl.a. bakker, æsker, møbler) påklistret motiver klippet ud af magasiner og lignende, eller billede sat sammen af kulørt klippet papir og klistret på en flade. Decoupagen lakeres for at give genstanden eller billedet en beskyttede overflade. Decoupagekunstnere: Matisse og Dronning Margrethe 2., der har udført 25 decoupager til H.C. Andersens eventyr "Snedronningen". I 1998 vistes Dronningens kunst i Århus Kunstbygning - herunder adskillige decoupager så som dekorerede bakker og papirkurve. Se fotos fra udstillingen "PAS DE DEUX ROYAL".

art produced by decorating a surface with cutouts from magazines or the like, and then coating it with several layers of varnish or lacquer. Matisse made decoupages, and the Danish Queen Margrethe has executed 25 decoupages for H.C. Andersen's fairytale "The Snow Queen". See photos from the exhibition "PAS DE DEUX ROYAL".
del. lat. delineavit, har tegnet det.

latin delineavit, drawn by.
De Stijl hollandsk kunstnersammenslutning, der blev stiftet i Leiden i 1917 af Theo van Doesburg og Piet Mondrian. Gruppen udgav tidsskriftet De Stijl (stilen), redigeret af van Doesburg.

De Stijl, aka Neoplasticism, was a Dutch art movement, founded in Leiden in 1917 by Theo van Doesburg and Piet Mondrian. Van Doesburg edited the periodical entitled De Stijl (The Style).
disk fad til nadverbrød.
Djævelen se Satan.
D.O.M = Deo Optimo Maximo = til Gud, den bedste og største. Kan være indskrift på mindetavler.
dormitorium sovesal i kloster, beliggende på 1. sal.
dysmorfismedebat debat skabt af professor C.J. Salomonsen i 1919, han mente at kunstnerne led af en smitsom sindslidelse siden de, efter hans mening, kunne male så vanskabte billeder som ekspressionisterne og kubisterne gjorde (bl.a. Vilhelm Lundstrøms pakkassebilleder).
Düsseldorferskolen var en tysk kunstskole i 1800-tallet, der beskæftigede sig med historiemaleri og landskaber i en idealiseret naturalisme, Wilh. Schadow, K.F. Lessing. Foragtet i Danmark i samtiden.
Dødehavsrullerne fundet i 1947-56 i Qumran-klippehulerne i Judæas ørken ved den nordvestlige del af Det Døde Hav. I de i alt 11 grotter fandtes 800 skriftruller, de fleste skrevet på hebraisk, nogle på aramæiske eller græsk. Skriftrullerne er fra 2. årh. f.Kr.-1. årh. e.Kr. og indeholder gammeltestamentlige skrifter og jødiske skrifter samt skrifter fra Qumranmenigheden.
dødssynder, de 7 de 7 af middelalderens dødssynder eller laster: Hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed, grådighed, utugt. Se fresken i Firenzes domkirke af Domenico di Michelino, 1465, "Dante og Den Guddommelige Komedie".
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
E
 
Ecce Homo

Rubens, 1612, "Ecce Homo".
Johannesevangeliet 19,1-7: Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde: "Hil dig, jødernes konge!" og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: "Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig" Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!" [Ecco Homo] "Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig." Jøderne svarede: "Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn."

Saint John's Gospel 19:1-7: Then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers plaited a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple robe; they came up to him, saying, "Hail, King of the Jews!" and struck him with their hands. Pilate went out again, and said to them, "See, I am bringing him out to you, that you may know that I find no crime in him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!" [Ecce Homo] "When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no crime in him. "The Jews answered him, "We have a law, and by that law he ought to die, because he has made himself the Son of God.
ecclesia kirke, den samlede kristne forsamling, senere om den materielle bygning domus ecclesia, betyder også forsamlingen i himlen af frelste. 
Ecclesia og Synagoge, symbolsk fremstilling af den kristne og jødiske kirke som kvindeskikkelser.
Eks-skolen Den Eksperimenterende Kunstskole, grundlagt i 1961 af Poul Gernes og Richard Winther, forsøgte at skabe et alternativ til Kunstakademiets måde at undervise på og afstandtagen fra anderledes udtryksmidler. De studerende ved skolen var bl.a. Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og Stig Brøgger. Eks-skolens studerende holdt udstillinger og lavede happenings.
Entartete Kunst Vanskabt eller degenereret kunst, se ekspressionisme.

or Degenerate Art was the Nazi's name for work of art, which did not fit into their art appreciation (or the lack of same).
Environmental Art
Udtrykket kendes fra slutningen af 1960-erne da bl.a. den tyske kunstner Nils-Udo og den polske kunstner Piotr Kowalski banede vejen for kunstformen.
Environmental Art anvendes om en bred vifte af kunstværker. Der findes ikke nogen præcis definition af begrebet, men kunstneren hjælper beskueren med at forstå naturen.
Impressionisten Claude Monet kan ses beskrevet som environmentalist (miljøforsker) på grund af sine billeder af åkander- og poppelbilleder.
Environmental Art er skabt af forskellige kunstnere, der deler en verdensopfattelse, som ikke nødvendigvis afspejler sig i ligheder i kunstværkerne. Kunstnerne søger at vise vigtigheden af menneskets samhørighed med naturen. Jordens overflade bruges som et tomt lærred, og selve værket består oftest af naturens egne materialer. Kunstformen kredser om naturens kræfter. Værkerne er som regel skabt til et bestemt sted, de kan ikke flyttes og ikke udstilles indendørs på museer eller gallerier.  
Har lighedspunkter med Land Art.
 

Christo, 1976, "The Running Fence", Californien.
Hannah Streefkerk
"Patchwork",
Sculpture by the Sea, 2013, Aarhus.

epitafium Mindetavle i kirke eller kapel over adelige eller velhavende familier, som selv bekostede værket, der kan tage sig pompøs ud og i billeder og indskrift fastholder mindet om de afdøde. Epitafiet er oftest anbragt på kirkevæggen tæt ved graven. Kendes fra både før og efter Reformationen. Se epitafier i Holmens Kirke.
Eva Se "Adam og Eva".
evangelistsymboler
eng. evangelist symbols

Johannesørnen

eagle (John)


Markusløven

Lion (Mark)

Lukasoksen

ox (Luke)


Matthæusenglen

angel/man (Matthew)

evangelium (gr. euangélion), glædeligt budskab. Om de NTs fire kanoniske skrifter tilskrevet Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, som beretter om Jesu liv, ord, gerninger, død og opstandelse og om de nytestamentlige apokryfe skrifter så som Maria- Filips- Thomas- og Judasevangeliet.
e.v.t. Efter vor Tidsregning. f.v.t. = Før Vor Tidsregning.
Exodus Anden Mosebog. Exodus = udvandring = udvandringen til Ægypten. Se Mosebøgerne.

The Second Book of Moses, The Affliction of the Israelites in Egypt.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu