Drop Down Menu
D E F I N I T I O N E R
Drop Down Menu
D
Darmstadt kunstnerkoloni David, Kong Decoupage del. De Stijl Disk Djævelen
D.O.M. Dormitorium Dysmorfismedebat Düsseldorferskolen Dødehavsrullerne Dødssynder
Darmstadt kunstnerkoloni
eng.
Darmstadt Artists' Colony
Künstlerkolonie Mathildenhöhe, dannet i 1899 af storhertug Ernst Ludwig af Hessen, der protegerede tyske kunstnere, arkitekter og skulptører. Der blev holdt udstillinger, der viste møbler, billeder og brugskunst. Udstillingerne fik stor betydning for jugendstilens popularitet både i Tyskland og udenlands. Indtil 1. verdenskrigs udbrud var Darmstadt centrum for Jugendstilen eller art nouveau og den begyndende moderne kunst - peger frem mod funktionalismen. Darmstadt er berømt for sine Jugendstilbygninger, flere stod tilbage efter den massive ødelæggelse af Darmstadt i september 1944.
Artists' Colony at Matildenhöhe in Darmstadt, Germany, founded in 1899 by Ernst Ludwig, Grand Duke of Hesse, who patronised German artists, architects and sculptors. Exhibitions of furniture, art and applied arts were held and had a significant impact on the promotion of Art Nouveau in Germany and abroad. Until the outbreak of World War I, Darmstadt was the center for the Jugendstyle or Art Nouveau and ushered in the beginning of modern art. Darmstadt is famous for its Jugendstyle buildings, several buildings survived the massive destruction of Darmstadt in September 1944.
David, Kong
(f. omkr. 1035 f.Kr.-d. omkr. 970 f.Kr.). Tidligere hyrdedreng, der blev Israels 2. konge (efter Saul). Betegnet som en konge efter Guds hjerte. David blev af Gud lovet et evigt kongedømme. Anden Samuelsbog, 7. 16: "Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid, din trone skal være grundfæstet til evig tid."

David skrev salmer (GT Salmernes Bog er tilskrevet David og kaldes Davidssalmer) og havde musikalske evner.
Han var berømt for sin ekspertise inden for krigsførelse (slog filistrene endegyldigt) samt for sit gode udseende.

David og Goliat
David dræbte filisterkæmpen Goliat med sin stenslynge.
Tvekampen mellem David og Goliat, Første Samuelsbog, 17, 48-50: "Da filisteren nu satte sig i bevægelse og styrede lige hen imod David, løb David hurtigt lige imod filisteren foran slagrækken, stak sin hånd ned i tasken og tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden.
Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget sværd."
David og Batseba
David havde et ulovligt forhold til Batseba hvis mand Urias han sørgede for blev dræbt i kamp. Da Urias var død giftede David sig med
Batseba, og hun fødte ham sønnen Salomon, der blev konge efter ham.
Anden Samuelsbog, 11, 15:
"Sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt."
En uriaspost = en udsat eller farefuld post.

Michelangelo, "David", 1501-04, Galleria dell'Accademia, Firenze. David holder sin slynge i venstre hånd.
decoupage
papirklip, genstande (bl.a. bakker, æsker, møbler) påklistret motiver klippet ud af magasiner og lignende, eller billede sat sammen af kulørt klippet papir og klistret på en flade. Decoupagen lakeres for at give genstanden eller billedet en beskyttede overflade. Decoupagekunstnere: Matisse og Dronning Margrethe 2., der har udført 25 decoupager til H.C. Andersens eventyr "Snedronningen". I 1998 vistes Dronningens kunst i Århus Kunstbygning - herunder adskillige decoupager så som dekorerede bakker og papirkurve. Se fotos fra udstillingen "PAS DE DEUX ROYAL".
art produced by decorating a surface with cutouts from magazines or the like, and then coating it with several layers of varnish or lacquer. Matisse made decoupages, and the Danish Queen Margrethe has executed 25 decoupages for H.C. Andersen's fairytale "The Snow Queen". See photos from the exhibition "PAS DE DEUX ROYAL".
del.
lat. delineavit, har tegnet det.
latin delineavit, drawn by.
De Stijl
hollandsk kunstnersammenslutning, der blev stiftet i Leiden i 1917 af Theo van Doesburg og Piet Mondrian. Gruppen udgav tidsskriftet De Stijl (stilen), redigeret af van Doesburg.
De Stijl, aka Neoplasticism, was a Dutch art movement, founded in Leiden in 1917 by Theo van Doesburg and Piet Mondrian. Van Doesburg edited the periodical entitled De Stijl (The Style).
disk
fad til nadverbrød.
Djævelen
se Satan.
D.O.M.
= Deo Optimo Maximo = til Gud, den bedste og største. Kan være indskrift på mindetavler.
dormitorium
sovesal i kloster, beliggende på 1. sal.
dysmorfismedebat
debat skabt af professor C.J. Salomonsen i 1919, han mente at kunstnerne led af en smitsom sindslidelse siden de, efter hans mening, kunne male så vanskabte billeder som ekspressionisterne og kubisterne gjorde (bl.a. Vilhelm Lundstrøms pakkassebilleder).
Düsseldorferskolen
var en tysk kunstskole i 1800-tallet, der beskæftigede sig med historiemaleri og landskaber i en idealiseret naturalisme, Wilh. Schadow, K.F. Lessing. Foragtet i Danmark i samtiden.
Dødehavsrullerne
fundet i 1947-56 i Qumran-klippehulerne i Judæas ørken ved den nordvestlige del af Det Døde Hav. I de i alt 11 grotter fandtes 800 skriftruller, de fleste skrevet på hebraisk, nogle på aramæisk eller græsk. Skriftrullerne er fra 2. årh. f.Kr.-1. årh. e.Kr. og indeholder gammeltestamentlige skrifter og jødiske skrifter samt skrifter fra Qumranmenigheden.
dødssynder, de 7
de 7 af middelalderens dødssynder eller laster: Hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed, grådighed, utugt. Se fresken i Firenzes domkirke af Domenico di Michelino, 1465, "Dante og Den Guddommelige Komedie".
E
Ecce Homo Ecclesia Entartete Kunst Environmental Art Epitafium Europa Eva
Evangelistsymboler Evangelium e.v.t. Exodus
Ecce Homo
Rubens, 1612, "Ecce Homo".
Johannesevangeliet 19,1-7: "Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde: "Hil dig, jødernes konge!" og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: "Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig" Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!" [Ecco Homo] "Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig." Jøderne svarede: "Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn."
Saint John's Gospel 19:1-7: "Then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers plaited a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple robe; they came up to him, saying, "Hail, King of the Jews!" and struck him with their hands. Pilate went out again, and said to them, "See, I am bringing him out to you, that you may know that I find no crime in him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!" [Ecce Homo] "When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no crime in him. "The Jews answered him, "We have a law, and by that law he ought to die, because he has made himself the Son of God.
ecclesia
kirke, den samlede kristne forsamling, senere om den materielle bygning domus ecclesia, betyder også forsamlingen i himmelen af frelste. 
Ecclesia og Synagoge, symbolsk fremstilling af den kristne og jødiske kirke som kvindeskikkelser.
Eks-skolen
Den Eksperimenterende Kunstskole, grundlagt i 1961 af Poul Gernes og Richard Winther, forsøgte at skabe et alternativ til Kunstakademiets måde at undervise på og afstandtagen fra anderledes udtryksmidler. De studerende ved skolen var bl.a. Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og Stig Brøgger. Eks-skolens studerende holdt udstillinger og lavede happenings.
Entartete Kunst
Vanskabt eller degenereret kunst, se ekspressionisme.
or Degenerate Art was the Nazi's name for work of art, which did not fit into their art appreciation (or the lack of same).
Environmental Art
Udtrykket kendes fra slutningen af 1960'erne da bl.a. den tyske kunstner Nils-Udo og den polske kunstner Piotr Kowalski banede vejen for kunstformen.
Environmental Art anvendes om en bred vifte af kunstværker. Der findes ikke nogen præcis definition af begrebet, men kunstneren hjælper beskueren med at forstå naturen.
Impressionisten Claude Monet kan ses beskrevet som environmentalist (miljøforsker) på grund af sine billeder af åkander- og poppelbilleder.
Environmental Art er skabt af forskellige kunstnere, der deler en verdensopfattelse, som ikke nødvendigvis afspejler sig i ligheder i kunstværkerne. Kunstnerne søger at vise vigtigheden af menneskets samhørighed med naturen. Jordens overflade bruges som et tomt lærred, og selve værket består oftest af naturens egne materialer. Kunstformen kredser om naturens kræfter. Værkerne er som regel skabt til et bestemt sted, de kan ikke flyttes og ikke udstilles indendørs på museer eller gallerier.  
Har lighedspunkter med Land Art.

epitafium
Mindetavle i kirke eller kapel over adelige eller velhavende familier, som selv bekostede værket, der kan tage sig pompøs ud og i billeder og indskrift fastholder mindet om de afdøde. Epitafiet er oftest anbragt på kirkevæggen tæt ved graven. Kendes fra både før og efter Reformationen. Se epitafier i Holmens Kirke.
Europa
i græsk mytolog den smukke datter af den fønikiske kong Agenor. Overguden Zeus blev betaget af hende, som han blev af så mange dødelige piger, og iført en tyrs skikkelse dukkede han op af havet nær en eng, hvor Europa legede med sine brødre. Hun lod sig lokke af den flotte tyr, hvis duft ifølge digteren Moskhos var langt mere tillokkende end blomsters, og sprang op på dens ryg. Straks satte den i trav ned til og ud over havet, hvor det pludselig gik op for Europa, at det ikke var nogen leg. Brødrene kaldte efter hende, men så hende aldrig igen. Sagnet fortæller videre, at Zeus bortførte hende fra Fønikien, det nuværende Syrien, og bragte hende til Kreta, hvor hun fødte ham børn, bl.a. den senere Kong Minos. Således kom navnet Europa til en udkant af det kontinent, der senere bar det. Europa kom altså et andet sted fra, og det afgørende i hendes liv var at blive røvet.
Titian, "Europa" (Europas rov), 1562,
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.
 
Eva
Se "Adam og Eva".
evangelistsymboler
eng. evangelist symbols
Lukasoksen
ox (Luke)
Matthæusenglen
angel/man (Matthew)
Johannesørnen
eagle (John)
Markusløven
Lion (Mark)

evangelium
(gr. euangélion), glædeligt budskab. Om NTs fire kanoniske skrifter tilskrevet Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, som beretter om Jesu liv, ord, gerninger, død og opstandelse og om de nytestamentlige apokryfe skrifter så som Maria- Filips- Thomas- og Judasevangeliet.
e.v.t.
Efter vor Tidsregning. f.v.t. = Før Vor Tidsregning.
Exodus
Anden Mosebog. Exodus = udvandring = udvandringen til Ægypten. Se Mosebøgerne.
The Second Book of Moses, The Affliction of the Israelites in Egypt.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt