Drop Down Menu
United States of America
Drop Down Menu
MFABoston - Museum of Fine Arts   -   Boston, Massachusetts
John Singer Sargent, "Edward Darley Boits døtre", 1882/John Singer Sargent, "The Daughters of Edward Darley Boit", 1882.
1 mfa Museum of Fine Arts, Boston.
2 Taihusten fra Kina foran museet, slutn. 1800-tallet, beg. 1900-tallet/Taihu Rock from China in front of the museum, late 19th-early 20th century.
3 Rogier van der Weyden, "Skt. Lukas tegner Jomfru Maria", about 1435-40.
Rogier van der Weyden, "Saint Luke Drawing the Virgin", about 1435-40.
4 Bosch, "Ecce Homo", 1496-1500.
5 Rubens, "Korsfæstelsen", omkr. 1610-12/Rubens, "The Crucifixion", about 1610-12.
1 Rubens, "Ofringen af den gamle pagt", omkr. 1626/Rubens, "The Sacrifice of the Old Covenant", about 1626.
2 Anthony van Dyck, "Selvportræt som Ikaros med Daidalos", omkr. 1618.
Anthony van Dyck, "Self Portrait as Icarus with Daedalus", about 1618.
3 Rembrandt, "Portræt af kvinde med guldkæde", 1634/Rembrandt, "Portrait of a Woman Wearing a Gold Chain", 1634.
4 Gerrit van Honthorst, "Vinterdronningens triumf", 1636. Vinterdronningen = Elizabeth Stuart.
Gerrit van Honthorst, "Triumph of the Winter Queen", 1636. The Winter Queen = Elizabeth Stuart.
5 Jan Jansz. den Uyl, "Morgenmåltid stilleben med glas og metalvarer", omkr. 1637-39.
Jan Jansz. den Uyl, "Breakfast Still Life with Glass and Metalwork", about 1637-39.
1 Jacob Isaacksz. van Ruisdael, "Skovklædt landskab med fårehyrder", omkr. 1655-60.
Jacob Isaacksz. van Ruisdael, "Wooded River Landscape with Shepherd", about 1655-60.
2 Jan Havicksz. Steen, "Helligtrekongersfest", 1662/Jan Havicksz. Steen, "Twelfth-Night Feast", 1662.
3-4 Dukkehus, Holland, 1600-1700-tallet/Doll's house, The Netherlands, 17th-18th centuries.
1 Samuel Finley Breese Morse, "Niagara Falls from Table Rock", 1835.
2 William Morris Hunt, "Niagara", 1879.
3 George Inness, "Blue Niagara", 1884.
4 William Sidney Mount, "Knoglespilleren", 1856/William Sidney Mount, "The Bone Player", 1856.
1 James Abbott McNeill Whistler, "Westminsterbroen", 1862/James Abbott McNeill Whistler, "The last of Westminster", 1862.
2 Renoir, "Blandede blomster i en lertøjskrukke", omkr. 1869/Renoir, "Mixed Flowers in an Earthenware Pot", about 1869.
3 Renoir, "Dance at Bougival", 1883.
4 Degas, "Hestevæddeløb på landet", 1869/Degas, "At the Races in the Countryside", 1869.
1 Degas, "Væddeløbsheste ved Longchamp", 1871-74/Degas, "Racehorses at Longchamp", 1871-74.
2 Degas, "Lille 14-årig danser", originalen er fra 1878-81, støbt efter 1921.
Degas, "Little Fourteen-Year-Old Dancer", original model 1878-81, cast after 1921.
3 Monet, "La Japonaise (Camille Monet i japansk dragt)", 1876.
Monet, "La Japonaise (Camille Monet in Japanese Costume)", 1876.
4 Monet, "Canal Grande, Venedig", 1908/Monet, "Grand Canal, Venice", 1908.
1 Daniel Cottier, "Snerler" vindue, omkr. 1877-78/Daniel Cottier, "Morning Glories" window, about 1877-78.
2
Venstre: John La Farge, "Pæoner blæser i vinden", vindue, 1886.
Midt: Louis Comfort Tiffany, "Parakitter", 1889.

Højre: John La Farge, "sommerfugle og bladværk", window, 1889.

Left: John La Farge, "Peonies Blown in the Wind", window, 1886.
Middle: Louis Comfort Tiffany, "Parakeets", 1889.

Right: John La Farge, "Butterflies and Foliage", window, 1889.

3 Louis Comfort Tiffany, "Parakitter", 1889/Louis Comfort Tiffany, "Parakeets", 1889.
4 Louis Comfort Tiffany, Lampeskærm med guldsmede, omkr. 1905-10/Louis Comfort Tiffany, Hanging Head Dragonfly, about 1905-10.
1 Brainerd Bliss Thresher, foldeskærm, omkr. 1890-1900. Louis Comfort Tiffany, "Vase", omkr. 1900-10.
Brainerd Bliss Thresher, Folding screen, about 1890-1900. Louis Comfort Tiffany, "Vase", about 1900-10.
2 Mary Cassatt, "Eftermiddagste", 1880/Mary Cassatt, "Five O'Clock Tea", 1880.
3 John Singer Sargent, "Edward Darley Boits døtre", 1882/John Singer Sargent, "The Daughters of Edward Darley Boit", 1882.
4 John Singer Sargent, "Violet fisker", 1889/John Singer Sargent, "Violet Fishing", 1889.
1 John Singer Sargent, "En kunstner i sit atelier", 1904/John Singer Sargent, "An Artist in His Studio", 1904.
2 John Singer Sargent, "Charles Stewart, sjette markis af Londonderry, bærer det store rigssværd ved kroningen af Kong Edward 7., august, 1902, og Hr. W.C. Beaumont, hans page ved begivenheden", 1904.

John Singer Sargent, "Charles Stewart, Sixth Marquess of Londonderry, Carrying the Great Sword of State at the Coronation of King Edward VII, August, 1902, and Mr. W. C. Beaumont, His Page on That Occasion", 1904.

3 John Singer Sargent, studie til lunetten "Dom" i biblioteket i Boston, omkr. 1909-14.
John Singer Sargent, study for Boston Public Library Lunette, "Judgment", about 1909-14.
4 John Singer Sargent, skitse til "Atlas og Hesperiderne", 1922-24/John Singer Sargent, sketch for "Atlas and the Hesperides", 1922-24.
5 Toulouse-Lautrec, "Carmen Gaudin i kunstnerens atelier". Toulouse-Lautrec mødte den rødhårede Carmen Gaudin på Montmartre i 1884, og hun blev hans foretrukne model. Livet som professionel model var vanskeligt, og afhængig af om modellens udseende passede til kunstnerens forestillinger. Da Gaudin ændrede hårfarve fra rød til brun hyrede Toulouse-Lautrec hende ikke mere.

Toulouse-Lautrec, "Carmen Gaudin in the Artist's Studio". Toulouse-Lautrec met the red-haired Carmen Gaudin in Montmartre i 1884, and she became his favorite model. The life of a professsional model was difficult, and her employment dependent on whether her look fit an artist's vision. When Gaudin changed her hair colour from red to brown, Toulouse-Lautrec no longer hired her.

1 Toulouse-Lautrec, "Jockeyen", 1899/Toulouse-Lautrec, "The Jockey", 1899.
2 Toulouse-Lautrec.
3 Winslow Homer, "Gloucester makrelskib ved solnedgang", 1884/Winslow Homer, "Gloucester Mackerel Fleet at Sunset", 1884.
4 Winslow Homer, "Tågeadvarslen", 1885/Winslow Homer, "The Fog Warning", 1885.
5 Berthe Morisot, "Hvide blomster i en skål", 1885/Berthe Morisot, "White Flowers in a Bowl", 1885.
1 Francis Davis Millet, "Barnebarnet", 1885/Francis Davis Millet, "The Granddaughter", 1885.
2 James Jacques Joseph Tissot, "Kvinder i Paris: cirkuselskeren", 1885.
James Jacques Joseph Tissot, "Women of Paris: The Circus Lover", 1885.
3 Van Gogh, "Postbud Joseph Roulin", 1888/Van Gogh, "Postman Joseph Roulin", 1888.
4 Van Gogh, "Vuggevise: Madame Augustine Roulin vugger en vugge (La Berceuse)", 1889.
Van Gogh, "Lullaby: Madame Augustine Roulin Rocking a Cradle (La Berceuse)", 1889.
5 Van Gogh, "Huse ved Auvers", 1890/Van Gogh, "Houses at Auvers", 1890.
1 Edvard Munch, "Sommernatsdrøn (stemmen)", 1893/Edvard Munch, "Summer Night's Dream (The Voice)", 1893.
2 Gauguin, "Blomster og en skål med frugt på et bord", 1894/Gauguin, "Flowers and a Bowl of Fruit on a Table", 1894.
3 Gauguin, "Hvor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvor er vi på vej hen?", 1897-98.
Gauguin, "Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?", 1897-98.
4 Odilon Redon, "L'Ange du Destin (skæbnens engel)", omkr. 1899/Odilon Redon, "L'Ange du Destin (The Angel of Destiny)", about 1899.
5 Thomas Eakins, "Dekanens navneopråb", 1899/Thomas Eakins, "The Dean's Roll Call", 1899.
1 Ernst Ludwig Kirchner, "Liggende nøgen kvinde", 1909/Ernst Ludwig Kirchner, "Reclining Nude", 1909.
2 Daniel Chester French, "Abraham Lincoln", udformet i 1916, støbt i 1987.
Daniel Chester French, "Abraham Lincoln", modeled in 1916, cast in 1987.
3 Max Beckmann, "Dobbeltportræt", 1946/Max Beckmann, "Double Portrait", 1946.
4 Paul Signac, "Antibes, den lyserøde sky", 1916/Paul Signac, "Antibes, The Pink Cloud", 1916.
Drop Down Menu
Isabella Stewart Gardner Museum   -   Boston, Massachusetts
Kunstsamleren og kunstmæcenen Isabella Stewart Gardner (1840-1924) grundlagde museet i 1903 i sit nyopførte hjem i Boston, der var bygget i stil med Venedigs renæssancepaladser, og især inspireret af Palazzo Barbaro.
I 1990 blev 13 værker stjålet fra samlingen og blandt dem Vermeers "Koncerten", ca. 1664. Tyveriet er uopklaret. I samlingen ses tomme rammer hvor de stjålne værker var ophængt.
The art collector and patron of arts Isabella Stewart Gardner (1840-1924) founded the museum in 1903 in her newly completed home in Boston which was built to resemble the Renaissance palaces of Venice in particular Palazzo Barbaro.

In 1990 thirteen works were stolen from the collection and among them Vermeer's "The Concert", c. 1664. The crime remains unsolved. In the collection empty frames are seen as placeholders for the missing works.

1 Giuliano da Rimini, 1307, "Tronende Jomfru Maria med Jesusbarnet omgivet af helgener".
Giuliano da Rimini
, 1307, "Virgin and Child Enthroned with Saints".
2 Giotto, omkr. 1320, "Fremstillingen i templet"/Giotto, about 1320, "The Presentation of The Christ Child in the Temple". 
3 Fra Angelico, 1424-34, "Jomfru Marias død og  himmelfart"/Fra Angelico, 1424-34, "The Dormition and the Assumption of the Virgin".
4 Giovanni Bellini, 1470-75, "Jomfru Maria med Jesusbarnet, der sover på en mur".
Giovanni Bellini
, 1470-75, "The Virgin with the Sleeping Child on a Parapet".
5 Francesco Pesellino, omkr. 1450, "Triumfer over berømmelse, tid og evighed".
Francesco Pesellino
, about 1450, "The Triumphs of Fame, Time and Eternity".
1 Botticelli, 1470-74, "Jomfru Maria og Jesusbarnet med en engel"/Botticelli, 1470-74, "Virgin and Child with an Angel".
2 Botticelli, 1482-85, "Jesu fødsel"/Botticelli, 1482-85, "The Nativity".
3 Botticelli, 1496-1504, "Fortællingen om Lucretia"/Botticelli, 1496-1504, "The Story of Lucretia".
4 Piermatteo d'Amelia, 1487, "Bebudelsen"/Piermatteo d'Amelia, 1487, "The Annunciation".
5 Giovanni de Fondulis, 1483, "Kristi nedtagelse fra korset med Carlotta af Lusignano". Carlotta di lusignano (1444-1487) var dronning af Cypern fra 1458-63.

Giovanni de Fondulis, 1483, "The Deposition of Christ with Carlotta of Lusignano".

1 Raphael, 1503-05, "Begrædelsen"/Raphael, 1503-05, "Lamentation over the Dead Christ".
2 Raphael, 1510, "Tommaso Inghirami".
3 Titian, 1562, "Europas rov"/Titian, 1562, "The Rape of Europa".
4 Efter Diego Velázquez, 1600-tallet, "Pave Innocent X"/After Diego Velázquez, 17th century, "Pope Innocent X".
5 John Singer Sargent, 1882, "El Jaleo", (spansk dans)/John Singer Sargent, 1882, "El Jaleo".
1 John Singer Sargent, 1888, "Isabella Stewart Gardner".
2-4 I samlingen ses tomme rammer hvor de stjålne værker var ophængt. I denne ramme mangler et værk af Rembrandt, "En kvinde og mand i sort" fra 1633.
In the collection empty frames are seen as placeholders for the missing works. This frame is waiting for the return of Rembrandt's painting from
1633 "A Lady and Gentleman in Black".
Drop Down Menu
USS Constitution   -   Boston, Massachusetts
USS Constitution, verdens ældste krigsskib, er opkaldt efter USA's forfatning og navngivet af den første præsident for Amerikas Forenede Stater George Washington. Den tremastede fregat af træ blev søsat i 1797 fra Edmund Hartts skibsværft i Boston. Siden 1907 har fregatten været museumskib.
Se også USS Constellation.
Drop Down Menu
Gader i Boston/Streets of Boston
Bostons gamle rådhus, husede byrådet fra 1865-1969/Boston's Old City Hall, from 1865-1969 home to the city council.
Statens Servicecenter, 1971, brutalistisk arkitektur af den amerikanske arkitekt Paul Marvin Rudolph.

State Service Center, 1971, brutalist structure by the American architect Paul Marvin Rudolph.

1-3
Det demokratiske æsel og den republikanske elefant.
I 1828 etablerede Andrew Jackson Det moderne Demokratiske Parti og stillede op til præsidentvalget med det populistiske slogan "Lad folket styre", hans modstandere anså ham for at være en "jackass" [at være dum som et æsel]. Jackson vendte betegnelsen til sin fordel [at være stædig som et æsel] ved at anvende et æsel på sine valgplakater. I årenes løb blev æslet accepteret som symbol for Det Demokratiske Parti.
Symbolet for Det Republikanske Parti blev skabt i 1874 i karikaturtegneren Thomas Nashs [Nasts] fantasi og trykt i Harper's Weekly. Kort efter begyndte andre karikaturtegnere at bruge elefanten som symbol for Republikanerne, der endte med at vælge elefanten som deres officielle symbol.
The Democratic Donkey and The Republican Elephant.
When, in 1828, Andrew Jackson established the Democratic party and ran for president using the populist slogan, "Let the people rule", his opponents thought him silly and labeled him a "jackass". Jackson, however, picked up on their name calling and turned it to his advantage by using the donkey on his campaign posters. Over the years this donkey has become the accepted symbol of the Democratic party
.
The symbol of the Republican party in 1874 was born in the imagination of cartoonist, Thomas Nash [Nast], in Harper's Weekly. Soon other cartoonists used the elephant to symbolize Republicans, and eventually, Republicans adopted the elephant as their official symbol.
Den første karikaturtegning der skildrede Demokraterne som æsler, 1837. "Den moderne Balaam og hans æsel" efter Rembrandts maleri "Balaam og hans æsel".
The first cartoon that depicted Democrats as donkeys, 1837.
"The Modern Balaam and his ass." after Rembrandt's painting "Balaam and the Ass".
7 November, 1874, Harper's Weekly.
2 Det demokratiske æsel, placeret udenfor Bostons gamle rådhus i 1998. Bronzeskulpturen var erhvervet i Firenze a Roger Webb (1934-2019), grundlæggeren af The Architectural Heritage Foundation (arkitektonisk kulturarvsfond).

The Democratic Donkey was installed outside Boston's Old City Hall in 1998. The bronze sculpture was acquired in Florence by Roger Webb (1934-2019) the founder of The Architectural Heritage Foundation.

4 Bostons gamle rådhus, husede byrådet fra 1865-1969/Boston's Old City Hall, from 1865-1969 home to the city council.
1 The Omni Parker House, hvor senator J.F. Kennedy i 1953 friede til Jacqueline Bouvier ved bord 40 i hotellets restaurant.

The Omni Parker House, where Senator J.F. Kennedy in 1953 proposed to Jacqueline Bouvier at Table 40 in the Restaurant.

2-3 Old South Meeting House, 1729, tegnet af arkitekten Robert Twelves. Huset var i 1773 stedet, hvor "Teselskabet i Boston" blev organiseret, og hvor modstandere af det britiske imperium og deres toldbestemmelser smed telaster fra britiske skibe i Bostons havn. Protestaktionen var medvirkende til at udløse Den Amerikanske Revolution/Uafhængighedskrigen (1775-1783).
Old South Meeting House, 1729, by architect Robert Twelves. In 1773 it served as the organizing point for "The Boston Tea Party".
1 King's Chapel, tegnet 1749 af arkitekten Peter Harrison for den første anglikanske menighed i Boston. Fra 1787 kirke for Amerikas første unitariske menighed (unitarerne afviser læren om Treenigheden, fornægter Jesu guddommelighed og hævder enheden i Guds væsen).
King's Chapel, designed 1749 by the architect Peter Harrison for the first Anglican congregation in Boston. From 1787 church for the nation's first Unitarian congregation.
2 Mindesmærke for Samuel Vassall (1586-1667), engelsk købmand og politiker, King's Chapel.
Memorial to Samuel Vassall (1586-1667), English merchant and politican, King's Chapel.
1-2 Augustus Saint-Gaudens, 1884, "Mindesmærke for Shaw ". Robert Gould Shaw (1837-1863) var officer i Union Army under Den Amerikanske Borgerkrig (1861-65). Hans forældre var aktive i bevægelsen til afskaffelse af slaveriet.

Augustus Saint-Gaudens, 1884, "Shaw Memorial".

1-3 Boston City Hall, 1968, by Michael McKinnell, Gerhard Kallmann, Edward Knowles.
4 JFK Federal Building, 1966, by Walter Gropius/The Architects Collaborative (TAC).
1-3 Filene's, 1912, by Daniel Burnham & Company.
1-3 Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge.
4 Federal Reserve Bank of Boston, 1977, by Hugh Stubbins Jr.
1-2 South Station, 1899.
Boston University.
1-2 State House, 1798, by Charles Bulfinch.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt