Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
 
Jugendstil 1890-1910
Jugend Style 1890-1910


Klik på billederne for forstørrelse
Click on images for enlargement
 

 
Jugendstil
kaldes også

Art Nouveau, Modern Style,
Arts and Crafts eller
skønvirke
 
William Morris
akantus, tapet.
William Morris, Acanthus, wallpaper.
 
Aubrey Beardsley, "Mavedans", 1894.
Aubrey Beardsley, "The Belly Dance", 1894.
Antoni Gaudí, Casa Batlló, Barcelona
Læs David Gress' artikel "Fantastiske former", Jyllands-Posten, 13. marts 2008.
Toulouse-Lautrec, "Aristide Bruant på Ambassadeurs", 1892.
Toulouse-Lautrec, "Aristide Bruant at Ambassadeurs".
 
Jugendstilen er en international retning inden for maleri, arkitektur, interiør, reklame, mode, typografi, kunsthåndværk og kunstindustri. 
Skønvirke er en dansk form for jugendstil opkaldt efter tidsskriftet "Skønvirke", der begyndte at udkomme i 1914. Skønvirkestilen hentede inspiration i den samtidige europæiske jugendstil og i vikingestilen.
Den ornamentik og dekoration, som den engelske kunsthåndværker, maler, forfatter
William Morris (1834-1896) var kendt for i bl.a. sine vægtæpper og tapeter var stilens inspirationskilde først og fremmest, men Jugend er også beslægtet med malemåden hos Paul Gauguin og Aubrey Beardsley.
Stilens grundlag var den japanske kunst, især træsnittenes fladeornament.
Stilen blev opkaldt efter "Die Jugend", som var et tidsskrift, der udkom i München fra 1896. Stilens formsprog og dens ideer udvikledes i slutningen af 1800-tallet i Bruxelles af arkitekten Henry van de Velde. Jugend (tysk for ungdom) angiver, at der er tale om en ny og ung stil. Jugendstilen var imod historicismen og dens efterligninger, den ville forene arkitektur og dekorativ kunst, og lægger vægt på god udførelse, ægte materialevirkninger og former og dekoration baseret på slyngede stiliserede dekorative stregmønstre inspireret af naturens former som f.eks. tulipaner og åkander. Man ville genindføre håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet i brugsting, genopdage de traditioner for håndværk, der kendtes fra middelalderen, og lægge afstand til industrialismens massefremstilling. Kunsthåndværket og kleinkunsten er bl.a. møbler, smedejernsarbejder, smykker og glas, der er udført i organiske former. Glas har
flere farver og blomsterdekorationer. Smykker ses i forskellige materialer og kan være udformet som blomster og insekter.
Jugendstil-plakater sælges i dag som Vintage Art.
 
Art Nouveau, Jugend Style or Modern Style was an International style within painting, architecture, interiors, posters, fashion, typography,  handicraft, and applied art which flourished in the late 19th Century and early 20th Century. The name "Art Nouveau" derived from the "Maison de l'Art Nouveau", an interior design gallery which opened in Paris in 1896. In Italy the style was named "Liberty", in Germany and Austria "Jugend" (Youth) after the magazine "Die Jugend" (München 1896), and in Denmark "Skønvirke" (beautiful work) named after the magazine "Skønvirke" (1914). The German name Jugend (Youth) stated, that the style was new and young. The idiom of the style and its ideas were developed in the late 19th in Brussels by the architect Henry van de Velde. The style was against imitations and products of industrialism. The purpose of Jugendstyle was to unite architecture and decorative art, to create high quality, genuine effects of materials and forms, and decorations based on writhing plants forms. 
Sources of inspirations were the English graphic artist Aubrey Beardsley, in architecture the Scottish architect Charles Rennie Mackintosh, the Catalan architect Antoni Gaudí and the English craftsman, painter and writer William Morris known for his tapestries.
 
Kunstnere/Artists
 

Gaudí, Antoni

Casa Milà, 1906-12, Barcelona
  Gaudí, Antoni (1852-1926), catalansk el modernisme arkitekt, primært aktiv i Barcelona. Gaudí blev født i Reus syd for Barcelona som det yngste af fem børn af kobbersmed Francesc Gaudí i Serra og Antònia Cornet i Bertran. Hele sit liv led Gaudi af betændelse i leddene, en lidelse der betød, at han som barn havde vanskeligt ved at koncentrere sig om det stillesiddende skolearbejde og foretrak at opholde og bevæge sig i naturen og gøre iagttagelser. I 1863-64 figurerer Gaudí for første gang i den officielle protokol for Instituto Colegio de las Escuelas Pías de Reus. Skolen havde til huse i et gammelt franciskanerkloster. Udover de egentlige skolefag lærte eleverne den katolske messes liturgi at kende. Kristne doktriner, religion, moral og religionshistorie prægede i væsentlig grad Gaudís skoletid sammen med græsk, latin, historie, retorik, poesi og geometri, der var det eneste fag han udmærkede sig i. I 1867 i en alder af 15 år skabte han designet til magasinet El Arlequin, der blev publiceret af Eduard Toda i Güell (1855-1941) og José Ribera Sans (1852-1912). I 1869 begyndte han sin universitetsuddannelse i Barcelona med et forberedelseskursus til det videnskabelige fakultet. Sammen med Ribera og Toda i Güell planlagde han restaureringen af cistercienserklostret El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.

... læs fortsættelsen, klik her
 
  Gaudí, Antoni (1852-1926), was a Catalan el modernisme architect primarily active in Barcelona. Gaudí was the youngest of five children born to coppersmith Francesc Gaudí i Serra and Antònia Cornet i Bertran. He suffered from arthritis in childhood, a suffering which made it difficult for him to concentrate on sedentary school work, he preferred outdoor life and contact with nature. In 1863-64 Gaudí for the first time figures in the official register of Instituto Colegio de las Escuelas Pías de Reus. The school was housed in an old Franciscan Monastery. In addition to the basic school subject the pupils were taught the liturgies of the Latin rite of the Catholic Church. Christian doctrines, religion, moral and history of religion influenced materially Gaudí's school life together with Greek, Latin, history, rhetoric, poetry and geometry - his best subject. In 1867, at the age of 15, he created the design for the El Arlequin magazine published by Eduard Toda i Güell (1855-1941) and José Ribera Sans (1852-1912). ... Click here to continue reading
 

Velde, Henry van de

Villa Schulenburg, 1913-1914, Gera, Thüringen, Tyskland. Museum for van de Velde.
Villa Schulenburg, 1913-1914, Gera, Thuringia, Germany. Private museum dedicated to van der Velde.
  Velde, Henry van de (1863-1957). Belgisk kunstner og arkitekt og den catalanske arkitekt Antoni Gaudis modpol inden for Art noveau. Inspireret af William Morris udførte Velde plakater, sølvtøj, møbler og glas. Han var stilens foregangsmand. I Tyskland grundlagde han Weimarer Kunstgewerbeschule, det senere Bauhaus. Han tegnede et teater til en udstilling arrangeret af kunsthåndværkerforeningen i 1914, en stram arkitektonisk bygning. En anden art noveau-arkitekt var Charles Mackintosh, hvis arkitektur (Glasgow Kunstakademi) ikke har mange lighedspunkter med Gaudis arkitektur, men mest af alt ligner en funktionalistisk bygning med jugendelementer, blev kendt via tidsskrifter, og gjorde et stort indtryk på Henry van de Velde.
I arkitekturen betød stilen en understregning af en bygnings struktur med bl.a. ornamenter på facaden, og i Danmark er Københavns Rådhus af
Martin Nyrop stilens hovedværk.

Velde, Henry van de (1863-1957). Belgian artist and architect and a complete contrast to the Catalan architect Antoni Gaudí.
 
1-2 Villa Esche, Chemnitz, Sachsen, Tyskland/Villa Esche, Chemnitz, Saxony, Germany.
3 Villa Hohenhof i Hagen, Westfalen, Tyskland/Villa Hohenhof in Hagen, Westphalia, Germany.
4

Henry van de Veldes eneste plakat var for fødevarekoncentrat firmaet Tropon: L'Aliment le plus concentré, 1898.

 
1 Bogtårnet i Gent, 1933-38. Frimærket er udgivet i Belgien, 27. januar, 2003.
The Book Tower in Gent, 1933-38. The stamp is issued in Belgium, 27 January 2003.
2 Pavillon til Verdensudstillingen i Paris, 1937. Frimærket er udgivet i Belgien, 27. januar, 2003.
Pavilion of the World Exhibition in Paris, 1937. The stamp is issued in Belgium, 27 January 2003.
3 Candelabra, 1899.
4 Trappe og lysestage. Frimærket er udgivet i Belgien, 27. januar, 2003.
Staircase and Candlestick. The stamp is issued in Belgium, 27 January 2003. 
 

Toulouse-Lautrec, Henri de

"På Moulin Rouge", 1892-95, The Art Institute of Chicago.
"At the Moulin Rouge", 1892-95, The Art Institute of Chicago.
  Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901). Fransk plakatkunstner, maler og grafiker. Han blev født i Albi i Sydfrankrig. Faderen var excentrikeren og greven Alphonse-Charles de Toulouse og moderen den omsorgsfulde person for sit eneste barn, der ofte var syg og svag. Tidligt begyndte Toulouse-Lautrec at male og tegne, og han fik undervisning hos kunstneren Rene Princeteau. Som 12-årig brækkede han sit ene ben, to år senere det andet, frakturerene helede ikke som de skulle og det betød at væksten af hans ben stoppede. I voksenalderen havde han en krop af naturlig størrelse men abnormt korte ben, hans højde var 150 cm, og dette handicap definerede hans liv, han levede for sin kunst og blev alkoholiker, formentlig for at glemme, at handicappet forhindrede ham i at leve et almindeligt liv i forhold til kvinder, og hans jævnaldrende gjorde grin med hans fysiske fremtræden. I 1882 rejste han til Paris hvor han studerede kunst hos kunstneren Fernand Cormon, hvis atelier lå på Montmartre i Paris, kvarteret med kabareter og bohemeliv. I Paris mødte han kunstnerne Emil Bernard og Vincent van Gogh, og blev fascineret af impressionisterne bl.a. Degas og japanske træsnit. Efter studietiden hos Fernand Cormon overgav Toulouse-Lautrec sig fuldt ud til bohemelivet, han brugte det meste af sin tid på at drikke og svire og samtidig tegnede han i kabareterne, på væddeløbsbanerne og i bordellerne. Han blev berømt som bohemekunstneren i Moulin Rouge, han fangede ånden og følelserne i "Belle époque" i Paris i sine plakater og tryk. Blandt hans mest kendte billeder er Moulin Rouge danserne Jane Avril og Louise Weber og sangerinden Aristide Bruant. Moulin Rouge, den Røde Mølle, var vartegnet og symbolet for livsglæde i Paris på den tid, det var et teater og en koncert- og dansehal. Toulouse-Lautrec sad der hver nat ved det samme bord, drak og lavede skitser.
Indenfor plakatkunsten skabte Toulouse-Lautrec i et enkelt formsprog og med en psykologisk indlevelse et udtryk, der var nyt i tiden, og som blev en inspiration for senere plakatkunstnere. Berømmelsen voksede og dermed hans forbrug af alkohol, men han klarede at vedligeholde sin lidenskab for maleri og grafik. I 1890'erne begyndte hans drikkeri at påvirke hans helbred, han kom på et sanatorieophold, og hans mor tog sig af ham, imidlertid kunne han ikke holde sig fra alkohol. Han døde på familiegodset i Malromé. 
 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901). French poster artist, painter and graphics artist. He was born in Albi in the South of France. His father count Alphonse-Charles de Toulouse was an excentric person, his mother a  considerate person to her only child, who often was sick and weak. Early in life Toulouse-Lautrec began painting and drawing, and he took art lessons from Rene Princeteau. Before his was full-grown he broke both of his legs, the fractures did not healed as normal, and the growth of his legs stopped, his handicap - abnormal short legs, a trunk of normal size, came to define his life, he lived his dreams through his art, and he became an alcoholic, presumably to forget, that his handicap prevented him from living a normal life, and the fact that people around him made fun of his physical appearance. In 1882 he went to Paris, where he studied under the academic painter Fernand Cormon in his studio at Montmartre, the quarter with cabarets and bohemian life. In Paris he met the artists Emil Bernard and Vincent van Gogh, and became fascinated by the Impressionists e.g. Degas and Japanese woodcuts. After finishing his degree, he lived a bohemian life, and spent most of his time boozing and creating rough sketches in the cabarets, at the racing tracks and in the brothels. He became famous as the bohemian artist of the Moulin Rouge in "La Belle Époque". He is best known for his Moulin Rouge lithographs/posters of the dancers Jane Avril and Louise Weber and the singer Aristide Bruant. Moulin Rouge, the Red Mill, was the landmark and symbol for joie de vivre in Paris at that time, it was a theatre and a concert- and dancehall - Toulouse-Lautrec sat at a the same table every night drinking and drawing. 
Within poster art Toulouse-Lautrec created a simple idiom including psychological insight, a new way of expression, and he got great influence on poster artists. His
fame grew and with it his abuse of alcohol, however drinking never affected his work, but it impaired his health - he died at the family estate in Malromé.
 
 

"Klovn", ca. 1986-87, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Clown", c. 1986-87, Alte Nationalgalerie, Berlin.

 
 
1 "Equestrienne (at the cirque fernando)", 1888, Art Institute of Chicago.
2 "Moulin Rouge: La Goulue", 1891.
3 "Aristide Bruant på Ambassadeurs", 1892, litografi i 6 farver. Litografiet/plakaten reklamerer for sangeren Aristide Bruant's debut på Ambassadeurs på Champs-Elysées.
"Aristide Bruant at Ambassadeurs", 1892. The poster advertised for the debut of the singer Aristide Bruant at Ambassadeurs, Champs-Elysées, Paris.
4 "Reine de Joie", 1892, Musée Toulouse-Lautrec, Albi.
5 "Jardin de Paris: Jane Avrilová", 1893.  
 
1 "Monsieur Boileau", 1893, Museum of Art, Cleveland. 
2 "Salon in the Rue des Moulins", 1894, Musée Toulouse-Lautrec, Albi.
3 "Troupe de Mlle Elegantine", 1896. 
4 "Maxime Dethomas: til bal i operaen", 1896, National Gallery of Art, Washington.
"Maxime Dethomas: At the Ball of the Opera", 1896, National Gallery of Art, Washington.
5 "Moulin Rouge", den Røde Mølle, Montmartre, Paris, hvor Toulouse-Lautrec malede et utal af skitser til sine billeder.
"Moulin Rouge", the Red Mill, Montmartre, Paris, where Toulouse-Lautrec made lots of drawings and sketches for his paintings.
 

Mucha, Alphonse

  Mucha, Alphonse (1860-1939). Tjekkisk maler, plakatkunstner og designer. Født i Ivancice i Sydmähren, død i Prag. I 1879 flyttede han til Wien, hvor han arbejdede som teatermaler. I 1885 begyndte han at studere på Kunstakademiet i München. Hans mæcen var greve Khuen-Belassi, for hvem han to år tidligere havde udført dekorationsarbejder på hans slot i Emmahof i Østrig. I 1887 flyttede han til Paris, hvor han studerede kunst på Académie Julian. I 1894 tegnede han sin første plakat for den franske skuespillerinde Sarah Bernhardt, Den guddommelig Sarah, (1844-1923), der medvirkede i stykket Gismonad af Victor Sardou, og det medførte øjeblikkelig berømmelse og førte til, at han fik en kontrakt på seks år med den i tiden feterede skuespillerinde - han skulle tegne plakater, scenedekorationer og kostumer. To år senere udførte hans sit første dekorative panel "De fire årstider". 
I 1897 blev hans første soloudstilling holdt på Galleri Bodiniére i Paris. Fra 1900-01 udsmykkede han Georges Fouquets  juvelerforretning i Paris, en dekoration der blev en af de mest fremtrædende Jugend-interiører (nu nedrevet) - Fouquet producerede Art Nouveau smykker designet af Mucha. I 1906 flyttede Mucha til USA hvor han underviste og malede. I 1910 rejste han til Prag for at arbejde på en serie historiebilleder, der skulle skildre hans hjemlands historie fra forhistorisk tid til 1800-tallet. I 1928 blev 20 store billeder officielt skænket til byen Prag. I 1911 færddiggjorde han vægmalerier for Rådhuset i Prag, det sidste større interiør i Jugendstil. I 1918 blev  den uafhængige stat Tjekkoslovakiet skabt, Mucha designede frimærker og pengesedler. I 1921 udstillede han på Brooklyn Museum i New York. I 1931 blev han bestilt til at designe glasmosaikvinduer til St. Vitus katedralen i Prag. 
Muchas stil forblev den samme, den var populær men ikke nyskabende, imidlertid blev han stadig betragtet som en indflydelsesrig person, indflydelsesrig nok til at blive en af de første, der blev arresteret, da tyskerne invaderede Tjekkoslovakiet i 1939, han døde kort efter at Gestapo havde afhørt ham. 
Verdens første Mucha Museum findes i Prag i barokpaladset Kaunicky.

Mucha, Alphonse (1860-1939). Czech painter, poster artist and designer. He was born in Ivancice in South Moravia, and he died in Prague. At the age of 19 he moved to Vienna, where he worked as scene painter, and at the age of 25 he began studying art at the Academy of Fine Arts in Munich, his patron was count Khuen-Belassi, for whom he two years earlier had executed decorations at his palace at Emmahof in Austria. In 1887 Mucha moved to Paris, where he studied art at Académie Julian. In 1894 he created his first poster for the French actress Sarah Bernhardt, The Divine Sarah (1844-1923), which brought him immediate fame and resulted in a six-year contract with the much-admired actress at that time - he was commissioned to create posters, costumes and set designs. In 1897 his first solo exhibition was held at the Bodiniére Gallery in Paris. From 1900-01 Mucha created the interior of the French jeweller Georges Fouquet's shop - Fouquet also produced jewellery designed by Mucha. In Prague in 1910 Mucha began his series of large sized history paintings, The Slav Epic, illustrating the history of his homeland from prehistoric time till the 19th century - 20 paintings were presented to the city of Prague in 1928. In 1918 Czechoslovakia was founded after the dissolution of the Austro-Hungarian Empire - Mucha designed stamps and bank notes. In 1921 he exhibited at Brooklyn Museum in New York. In 1931 he was commissioned to design stained glass windows for the St. Vitus Cathedral in Prague.Mucha's style was popular although not an innovative style, however he was considered to be a influential person, influential enough to be one of the first to be arrested, when the German Army invaded Czechoslovakia in 1939, he died shortly after being questioned by the Gestapo.
The world's first Mucha Museum is housed in the Baroque palace Kaunicky in Prague.
 
1 "Hyldest til kvinderne", Budapest Museum of Fine Arts/"In Praise of Women", Budapest Museum of Fine Arts.
 

Tiffany, Louis Comfort

 
  Tiffany, Louis Comfort (1848-1933). Amerikansk glasmosaikkunstner.
Tiffany, Louis Comfort (1848-1933). American stained glass artist.
 
1 "Pige og blomstrende kirsebærtræ", ca. 1890, Tiffany Glass & Decorating Company.
"Girl with Cherry Blossoms", c. 1890, Tiffany Glass & Decorating Company.
2 "Livstræet"/"Tree Of Life".
3 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh.
4 Vasen "Jack-in-the-Pulpit" (amerikansk vild blomst), 1913.
"Jack-in-the-Pulpit" vase, 1913.
 
Øvrige kunstnere/Other Arists
 
Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) - skotsk arkitekt. Har tegnet Glasgows kunstakademi. Hans arkitekturudtryk ligner funktionalismens.
V. Horta
- Belgien. Ferdinand Hodler (1853-1918) schweizisk maler. Stiliseret streng stil. Motiver med symbolsk indhold. Historiske billeder og alpelandskaber. Gustav Klimt (1862-1918) - østrigsk maler og designer. keramikdekorationer. Symbolistiske kompositioner inspireret af østeuropæisk folkekunst og jugendstilen. Hector Guimard (1867-1942) - fransk arkitekt. Foregangsmand for art nouveau. Metrostationer. J. Hoffmann - Østrig. A. Beardsley (1872-98) - engelsk tegner og bogillustrator.  
 
Skønvirkestilen i Danmark

Indgår i den danske kulturkanon/Represented in the Danish Cultural Canon Bindesbøll, Thorvald

Vase, udstillet på TRAPHOLT.
Vase, exhibited at Museum TRAPHOLT, Kolding, Denmark.
  Bindesbøll, Thorvald (1846-1908). Dansk arkitekt, designer og keramiker, hans kunsthåndværk foregriber skønvirkestilen. Han blev født i København, faderen var arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll, der tegnede Thorvaldsens Museum
Bindesbøll blev uddannet som arkitekt på Akademiet i København og tog senere en eksamen i kemi. Som arkitekt tegnede han bl.a. de gavlvendte
fiskepakhuse i Skagen, 1907.
Omkring 1880 fik han interesse for keramik. Hans keramiske arbejder blev til i samarbejde med
bl.a. Københavns Lervarefabrik i Valby, hvor han fra 1891-1904 arbejdede som keramisk designer. I 1887 dannede Bindesbøll sammen med andre kunsthåndværkere "Dekorationsforeningen". Medlemmerne var imod masseproduktion, det handlede om et samspil mellem kunst og håndværk, om at fremstille unikke ting. Fra 1900 tegnede han sølv til hofjuveler Peter Hertz i København samt smykker til Holger Kyster i Kolding. Bindesbøll blev især kendt som keramiker og designer af broderimønstre, bogbind, møbler, sølvsmykker og etiketten til Carlsberg øl. I 1880'erne udarbejdede Bindesbøll udstillingskataloger, jubilæumsskrifter og etiketter for Gamle Carlsberg og Ny Carlsberg. Bindesbølls Carlsberg-logo har siden været Carlsbergs varemærke, og i 2000 fik logoet Dansk Design Centers klassikerpris.
Bindesbølls dekorative design med en organisk ornamentik inspireret af japansk kunst, fik stor indflydelse på danske kunstnere som Joakim og Niels Skovgaard, Elise Konstantin Hansen, August Jerndorff og Theodor Philipsen.

Bindesbøll, Thorvald (1846-1908). Danish architect, designer and ceramic artist. His decorative style anticipated Art Nouveau. He was born in Copenhagen, his father Michael Gottlieb Bindesboell was the architect, who created the design for Thorvaldsens Museum.
Thorvald Bindesboell was educated as an architect at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen,
and furthermore he pass an examination in chemistry. As architect he is best known for designing the fish warehouses in the Skaw, 1907. About 1880 he became interested in ceramics. His ceramic works were a cooperation with e.g. Copenhagen Pottery in Valby, where he worked as a ceramic designer from 1891-1904. I 1887, together with other craftsmen, he founded the "Decoration Society" - the members were against mass production, and strong proponents of unique forms, an interaction between art and handicraft. From 1900 he designed silver for the court jeweller Peter Hertz in Copenhagen and pieces of jewellery for Holger Kyster in Kolding, Jutland. Bindesboell became particularly 
known as ceramic artist and designer of e.g. embroidery  patterns, bindings, silver jewelry and the logo for Carlsberg lager, less successful was his furniture design. In the 1880s Bindesboell executed exhibition catalogues, jubilee publications and beer labels for Old Carlsberg Brewery and New Carlsberg Brewery. Bindesboell's Carlsberg logo from 1904 has been Carlsberg's distinctive mark for over one hundred years, the logo received the Danish Design Prize 2000. The organic ornamentation of his decorative design was influenced by Japanese art.
Bindesboell greatly influenced Danish artists such as Joakim and Niels Skovgaard, Elise Konstantin Hansen, August Jerndorff and Theodor Philipsen.
 
1 Vase, udstillet på TRAPHOLT/Vase, exhibited at Museum TRAPHOLT, Kolding, Denmark.
2 Krukke, 1892, ARoS Aarhus Kunstmuseum/Jar, 1892, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 Krukke, 1896, ARoS Aarhus Kunstmuseum/Jar, 1896, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 Krukke, Davids Samling, København/Jar, The David Collection, Copenhagen.
5 Fad, 1893, Davids Samling, København/Dish, The David Collection, Copenhagen.
6-7 "Dragespringvandet" i bronze og granit på Rådhuspladsen i København, 1903, i samarbejde med kunstneren Joakim Skovgaard
"Dragon Fountain" in bronze and granite on the Town Hall Square in Copenhagen, 1903 - constructed in cooperation with the artist Joakim Skovgaard.
 
Jugend-Bindesboell-Portraet.jpg (48995 byte) Bindesboell2-Jugendstyle.jpg (29063 byte) Bindesboell-Jugendstyle.jpg (42381 byte)
1 Etiket for Gamle Carlsberg, 1897. Etiketterne er anvendt med tilladelse fra Flemming Birck.
Old Carlsberg lager
, 1897. The beer labels are reproduced with permission of
Flemming Birck.
2 Lys Skattefri fra Carlsberg, 1902-1919. Svastika eller hagekorset er et gammel universelt lykkebringende symbol. Det er senere blevet erstattet med et ligearmet kors, formentlig fordi hagekorset har skabt associationer til Hitler-Tyskland.
Light tax-free from Carlsberg, 1902-1919. The swastika, an old universal symbol of fortune, is later replaced by a cross with arms of equal length, which did not call attention to Hitlers Nazi Germany.
3 Carlsberg Pilsner, 1904/Carlsberg Lager, 1904. 
 

Nyrop, Martin
(1849-1921). Dansk arkitekt. Uddannet på Akademiet. Professor ved Akademiet fra 1906-19 og direktør 1908-11. Den nationalromantiske arkitektur fik sit gennembrud med Nyrop, han videreførte arkitekten Johan Herholdts tanker en romantisk-historisk retning og tilføjede nye elementer fra dansk middelalder. Han brugte materialer som mursten, tegltag og træ.

 
Københavns Rådhus, 1892-1905. Se fotos fra København/Copenhagen Town Hall, 1892-1905. See Copenhagen Photos.
 
Inspirationskilden til Københavns rådhus var rådhuset i Siena i Norditalien.

Nyrop was influenced by The Palazzo Pubblico (town hall) of the city of Siena in northern Italy.

 
1 Østre Gasværk, København, 1883/Eastern Gasworks, Copenhagen, 1883.
2 Lutherkirken på Østerbro, København, indviet i 1918/Luther Church, Copenhagen, inaugurated 1918.
3 Eliaskirken, Vesterbro, København, 1905-08. Inspireret af Fjenneslev Kirke.
Elias Church, Copenhagen, 1905-08. Influenced by Fjenneslev Church.
4 Fjenneslev Kirke, fra o. 1125. Læs legenden om de to tårne/Fjenneslev Church, about 1125, Zealand, Denmark.

Kampmann, Hack

Statsbiblioteket, Aarhus, 1902, siden 1963 Erhvervsarkivet.
The State library
, Aarhus, 1902, since 1963 Business Archives.
  Kampmann, Hack (1856-1920). Dansk arkitekt og maler (et stort antal akvareller). Uddannet på Akademiet 1873-78. Fra 1882-83 studerede han ved École des Beaux-Arts i Paris. Han rejste i Europa og studerede arkitektur i Tyskland, Italien og Frankrig. I 1887 rejste han til Grækenland med bryggeren, kunstsamleren, kunstmæcenen og grundlæggeren af Glyptoteket Carl Jakobsen. I  1897 var han i Spanien. Hans senere arkitektur var inspireret af de skitser af huse, bygninger og natur som han lavede på rejserne. Han havde flest opgaver i Jylland, først og fremmest i Århus. Han flyttede til København i 1908 for at blive professor ved Akademiet, hvor han var ansat til 1918. Efter 1908 blev hans stil mere dansk. I  ornamentikken var han en af sin tids bedste repræsentanter for naturalismen, i de senere år tilsluttede han sig nyklassicismen.
 

Udvalgte øvrige arbejder: "Det ny Frederiksbjerg", byplan i Århus, en milepæl i dansk byplanlægning. Slottet Rye Nørskov, 1907. Udvidelserne af Glyptoteket i København, 1906 (til oldtidssamlingerne). Frederiksberg Politistation, 1918. Villa Miramare, Vedbæk, 1888. Carl Jacobsens Villa ved Ny Carlsberg, 1893. Monument for Ottilia Jacobsen på Ny Carlsberg (ca. 1904).

 
Kampmann, Hack (1856-1920). Danish architect and painter (numerous of watercolors). Kampmann was educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts, 1873-78. In 1882-83 he studied at the École des Beaux-Arts in Paris. He traveled through Europe, studying architecture in Germany, Italy and France. In 1887 he went to Greece with the brewer, art collector, patron of the arts and founder of the museum "Glyptoteket" Carl Jacobsen. In 1897 he visited Spain. His later buildings were influenced by the sketches of houses, buildings and nature which he made during his journeys. He was primarily active in Jutland and first and foremost in Aarhus. Kampmann went to Copenhagen in 1908 and became professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, 1908-18.
 
1-4 Århus Teater, 1900. Pedimentudsmykning med scene fra Holbergs "Maskerade", herunder Ørnefrisen. Over pedimentudsmykningen sidder en bronzeskulptur af et væsen (djævel).
Aarhus Theatre, Denmark, 1900. The pediment is decorated with a scene from the play "Maskerade" written by Ludvig Holberg, under here the Eagle-frieze. A bronze devil is sitting above the pediment.
 
1 Århus Teater, indgang/Aarhus Theatre, entrance.
2 Århus Teaters restaurant Café Hack med Karl Hansen-Reistrups løve-tiger frise fra 1900. Den oprindelige restaurant blev ombygget til scene ca. 1948 og blev senere skuespilskoleSe Århus Fotos
Café Hack named after the architect, with the lion-tiger frieze, 1900, by the artist Karl Hansen-Reistrup. The original restaurant was converted into a stage c. 1948 and became later theatre school. See Aarhus Photos.
3 Toldbygningen, Århus, 1897/The Royal Custom House, Aarhus, Denmark, 1897. 
4 Statsbiblioteket, Aarhus, 1902, siden 1963 Erhvervsarkivet/The State library, Aarhus, 1902, since 1963 Business Archives.
 
1-3 Kongelig Post Telegraf, Kannikegade, 1902/The Postal and Telegraph Services House, Aarhus, Denmark, 1902.
4 Hack Kampmanns egen "Villa Kampen", 1901-02, Strandvejen 104. Foto anvendt med tilladelse fra John Thierry Andersen, Combinvest Århus.
"Villa Kampen", Strandvejen 104, Aarhus, Denmark, 1901-02. The house was designed by the architect for himself. Photo used with permission of John Thierry Andersen, Combinvest Århus A/S, Strandvejen 104.
 
1-2 Katedralskolen, Århus, 1906/The Cathedral School in Aarhus, Denmark, 1906.
3-5 Den Jydske Handelshøjskole, Hans Broges Gade, Århus, 1905/The Aarhus School of Business, 1905.
 
1-4 Marselisborg Slot, 1902. Rosenporten et af Hackmanns berømteste dekorative arbejder. Slottet var en folkegave til kronprins Christian (senere kong Christian d. 10.) og prinsesse Alexandrine. Se Marselisborg Slot og Park.
Marselisborg Palace, Aarhus, Denmark, 1902, royal summer residence. The Rose Gate was one of Kampmann's famous decorative works. The Palace was given by the people of Denmark as a wedding gift to the Crown Prince Christian (later King Christian 10.) and Princess Alexandrine. See Marselisborg Palace and Park.
 
1 Politigården i København, 1920-34. Bygningen er tegnet i nyklassicistisk stil. Da Kampmann døde i 1920 blev byggeriet overtaget af arkitekterne Holger Alfred Jacobsen, Hans Jørgen Kampmann og Aage Rafn. Sidstnævnte fik ideen til den runde gård bestående af doriske søjlepar. Inspirationskilden var Roms Pantheon. Mod gaden fremstår bygningen bombastisk og lukket. Se Fotos fra København.
The police headquarters in Copenhagen, 1920-34. Designed in Neoclassical style. When Kampmann died in 1920, the building was completed by the architects Holger Alfred Jacobsen, Hans Joergen Kampmann and Aage Rafn. The Dorian order colonnade was designed by Rafn, influenced by the Pantheon in Rome. See Copenhagen Photos.
2-3 Det gamle Carlsberg Museum på Valby Langgade 1 blev opført 1882-95 af Hack Kampmann og Vilhelm Dahlerup.
4 Landsarkivet i Viborg, 1889/Regional archives in Viborg, Denmark, 1889. 
 
1 Viborg Teater er tegnet af arkitekten Søren Vig-Nielsen, der var elev af Kampmann.
Viborg Theatre, Denmark, designed by the architect Soeren Vig-Nielsen, pupil of Kampmann.
2-4 Toldboden i Ebeltoft, 1920, færdiggjort af sønnerne Jørgen og Christian Kampmann, i dag har "Glasmuseet Ebeltoft" til huse i bygningen.
Se glaskunst udstillet på museet, klik her.
 
Øvrige kunstnere/Other Arists
 
Svend Hammershøi (1873-1948), dansk maler og kunsthåndværker, udførte bl.a. keramiske arbejder, bogbind, rammer og sølvarbejder, han var bror til maleren Vilhelm Hammershøi, som inspirerede ham, samt de danske malere J. F. Willumsen og Johan Rohde
 
Barcelona ∙ Colonia Güell ∙ Budapest ∙ The Netherlands ∙ Denmark
Smedejernsportal i Palau Güell (1886-1888) i Barcelona. Bygningen er tegnet af Antoni Gaudí for hans mæcen Eusebi Güell/Wrought iron portal Palau Güell (1886-1888) in Barcelona. The building is designed by Antoni Gaudí for his patron Eusebi Güell.
Antoni Gaudí, Sagrada Familia, Barcelona.
Antoni Gaudí, School at Sagrada Familia, Barcelona.
Antoni Gaudí, Lamppost, Barcelona
Interior, Casa Milà, Barcelona
Casa Milà, Barcelona
1 Smedejernsportal i Palau Güell (1886-1888) i Barcelona. Bygningen er tegnet af Antoni Gaudí for hans mæcen Eusebi Güell.
Wrought iron portal Palau Güell (1886-1888) in Barcelona. The building is designed by Antoni Gaudí for his patron Eusebi Güell.
2 Antoni Gaudí, Sagrada Familia, Barcelona.
3 Antoni Gaudí, skole ved Sagrada Familia, Barcelona/Antoni Gaudí, school at Sagrada Familia, Barcelona.
4 Antoni Gaudí, gaslygte, Plaça Reial, Barcelona/Antoni Gaudí, lamppost, Plaça Reial, Barcelona.
5-6 Interiør, Casa Milà, Barcelona/Interior, Casa Milà, Barcelona.
 
Antoni Gaudí, Casa Milà Barcelona
Casa Batlló, Barcelona
Casa Batlló, Barcelona
Antoni Gaudí's House, Park Güell, Barcelona
Antoni Gaudí's House, Park Güell, Barcelona
Antoni Gaudí's House, Park Güell, Barcelona
1 Antoni Gaudí, Casa Milà, Barcelona.
2-3 Antoni Gaudí, Casa Batlló, Barcelona
4-6 Antoni Gaudís hus, Park Güell, Barcelona/Antoni Gaudí's house, Park Güell, Barcelona.
 
Antoni Gaudí, Park Güell, Barcelona
Antoni Gaudí, Park Güell, Barcelona
Antoni Gaudí, Colonia Güell
Antoni Gaudí, Colonia Güell
Lluís Domènech i Montaner, Palace of Catalan Music
Lluís Domènech i Montaner, The Holy Cross and Saint Paul's Hospital, begun in 1901, Barcelona
1 Antoni Gaudí, Park Güell, Barcelona.
2 Antoni Gaudí, "Pandekagehuset". To eventyragtige huse flankerer hovedindgangen til Park Güell, Barcelona.
Antoni Gaudí, "Pancake house" at the entrance to Park Güell, Barcelona.
3-4 Antoni Gaudí, Colonia Güell.
5 Lluís Domènech i Montaner, Paladset for den catalanske musik, Barcelona/Lluís Domènech i Montaner, Palace of Catalan Music, Barcelona.
6 Lluís Domènech i Montaner, Helligkors og St. Paulus' Hospital, Barcelona.
Lluís Domènech i Montaner, The Holy Cross and Saint Paul's Hospital, Barcelona.
 
Josep Puig i Cadafalch, Casa Amatller, Barcelona
Museum of Applied Arts. This Hungarian Art Nouveau building (1893-1896) was designed by Ödön Lechner and Gyula Pártos.
Museum of Applied Arts. This Hungarian Art Nouveau building (1893-1896) was designed by Ödön Lechner and Gyula Pártos.
The Netherlands. Photos by Rob ten Berge.
The Netherlands. Photos by Rob ten Berge.
1 Josep Puig i Cadafalch, Casa Amatller, Barcelona.
2-3 Ödön Lechner and Gyula Pártos, kunstindustrimuseum, Budapest/Ödön Lechner and Gyula Pártos, Museum of Applied Arts, Budapest.
4-5 Nederlandene/The Netherlands.
 
Hack Kampmann, Regional Archives Viborg, Denmark
Louis Welden Hawkins
Jugend Style in Germany
Jugend Posters
Jugend Posters
1 Hack Kampmann, Aarhus Teater/Hack Kampmann Aarhus Theatre, Denmark.
2 Hack Kampmann, Landsarkivet i Viborg/Hack Kampmann, Regional Archives Viborg, Denmark.
3 Louis Welden Hawkins.
4 Jugendstil i Tyskland/Jugend Style in Germany.
5-6 Jugend plakater/Jugend Posters.
Se også Barcelona fotos/See also Photos of Barcelona 
 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu