Drop Down Menu
Jugendstil 1890-1910
Jugend Style 1890-1910
Barbizet, Achille
Bindesbøll, Thorvald
Gaudí, Antoni

Hodler, Ferdinand

Hotel Bristol Palace
Kampmann, Hack

Mucha, Alphonse
Riga Art Nouveau
Steinlen, Théophile Alexandre
Tiffany, Louis Comfort
Toulouse-Lautrec, Henri de
Velde, Henry van de
Jugendstil
kaldes også

Art Nouveau, Modern Style,
Arts and Crafts eller
skønvirke
William Morris
akantus, tapet.
William Morris, Acanthus, wallpaper.
Aubrey Beardsley, "Mavedans", 1894.
Aubrey Beardsley, "The Belly Dance", 1894.
Antoni Gaudí, Casa Batlló, Barcelona, 1875-77.
Théophile Alexandre Steinlen, "Tournée du Chat Noir de Rodolptte Salis", 1896.
Jugendstilen

er en international retning inden for maleri, arkitektur, interiør, reklame, mode, typografi, kunsthåndværk og kunstindustri. 
Skønvirke er en dansk form for jugendstil opkaldt efter tidsskriftet "Skønvirke", der begyndte at udkomme i 1914. Skønvirkestilen hentede inspiration i den samtidige europæiske jugendstil og i vikingestilen.
Den ornamentik og dekoration, som den engelske kunsthåndværker, maler, forfatter William Morris (1834-1896) var kendt for i bl.a. sine vægtæpper og tapeter var stilens inspirationskilde først og fremmest, men Jugend er også beslægtet med malemåden hos Paul Gauguin og Aubrey Beardsley.
Stilens grundlag var den japanske kunst, især træsnittenes fladeornament.
Stilen blev opkaldt efter "Die Jugend", som var et tidsskrift, der udkom i München fra 1896. Stilens formsprog og dens ideer udvikledes i slutningen af 1800-tallet i Bruxelles af arkitekten Henry van de Velde. Jugend (tysk for ungdom) angiver, at der er tale om en ny og ung stil. Jugendstilen var imod historicismen og dens efterligninger, den ville forene arkitektur og dekorativ kunst, og lægger vægt på god udførelse, ægte materialevirkninger og former og dekoration baseret på slyngede stiliserede dekorative stregmønstre inspireret af naturens former som f.eks. tulipaner og åkander. Man ville genindføre håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet i brugsting, genopdage de traditioner for håndværk, der kendtes fra middelalderen, og lægge afstand til industrialismens massefremstilling. Kunsthåndværket og kleinkunsten er bl.a. møbler, smedejernsarbejder, smykker og glas, der er udført i organiske former. Glas har flere farver og blomsterdekorationer. Smykker ses i forskellige materialer og kan være udformet som blomster og insekter. Jugendstilplakater sælges i dag som Vintage Art.

Art Nouveau, Jugend Style or Modern Style
was an International style within painting, architecture, interiors, posters, fashion, typography,
handicraft and applied art which flourished in the late 19th Century and early 20th Century. The name "Art Nouveau" derived from the "Maison de l'Art Nouveau", an interior design gallery which opened in Paris in 1896. In Italy the style was named "Liberty", in Germany and Austria "Jugend" (Youth) after the magazine "Die Jugend" (München 1896), and in Denmark "Skønvirke" (beautiful work) named after the magazine "Skønvirke" (1914). The German name Jugend (Youth) stated, that the style was new and young. The idiom of the style and its ideas were developed in the late 19th in Brussels by the architect Henry van de Velde. The style was against imitations and products of industrialism. The purpose of Jugendstyle was to unite architecture and decorative art, to create high quality, genuine effects of materials and forms, and decorations based on writhing plants forms. 
Sources of inspirations were the English graphic artist Aubrey Beardsley, in architecture the Scottish architect Charles Rennie Mackintosh, the Catalan architect
Antoni Gaudí and the English craftsman, painter and writer William Morris known for his tapestries.
Gaudí, Antoni
Casa Milà, 1906-12, Barcelona. Den ufuldførte kryptkirke i Colonia Güell.
The unfinished crypt in
Colonia Güell.
Gaudí, Antoni (1852-1926), catalansk el modernisme arkitekt, primært aktiv i Barcelona. Gaudí blev født i Reus syd for Barcelona som det yngste af fem børn af kobbersmed Francesc Gaudí i Serra og Antònia Cornet i Bertran. Hele sit liv led Gaudi af betændelse i leddene, en lidelse der betød, at han som barn havde vanskeligt ved at koncentrere sig om det stillesiddende skolearbejde og foretrak at opholde og bevæge sig i naturen og gøre iagttagelser. I 1863-64 figurerer Gaudí for første gang i den officielle protokol for Instituto Colegio de las Escuelas Pías de Reus. Skolen havde til huse i et gammelt franciskanerkloster. Udover de egentlige skolefag lærte eleverne den katolske messes liturgi at kende. Kristne doktriner, religion, moral og religionshistorie prægede i væsentlig grad Gaudís skoletid sammen med græsk, latin, historie, retorik, poesi og geometri, der var det eneste fag han udmærkede sig i. I 1867 i en alder af 15 år skabte han designet til magasinet El Arlequin, der blev publiceret af Eduard Toda i Güell (1855-1941) og José Ribera Sans (1852-1912). I 1869 begyndte han sin universitetsuddannelse i Barcelona med et forberedelseskursus til det videnskabelige fakultet. Sammen med Ribera og Toda i Güell planlagde han restaureringen af cistercienserklostret El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. ... læs fortsættelsen, klik her
Gaudí, Antoni (1852-1926), was a Catalan el modernisme architect primarily active in Barcelona. Gaudí was the youngest of five children born to coppersmith Francesc Gaudí i Serra and Antònia Cornet i Bertran. He suffered from arthritis in childhood, a suffering which made it difficult for him to concentrate on sedentary school work, he preferred outdoor life and contact with nature. In 1863-64 Gaudí for the first time figures in the official register of Instituto Colegio de las Escuelas Pías de Reus. The school was housed in an old Franciscan Monastery. In addition to the basic school subject the pupils were taught the liturgies of the Latin rite of the Catholic Church. Christian doctrines, religion, moral and history of religion influenced materially Gaudí's school life together with Greek, Latin, history, rhetoric, poetry and geometry - his best subject. In 1867, at the age of 15, he created the design for the El Arlequin magazine published by Eduard Toda i Güell (1855-1941) and José Ribera Sans (1852-1912). In 1869 he began his university education in Barcelona. Together with Ribera and Toda i Güell he created a plan for the restoration of the Cistercian monastery El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. ... Click here to continue reading
Toulouse-Lautrec, Henri de
"Divan Japonais", 1892, var en sangerindepavillon på Montmartre.

"Divan Japonais", 1892, was at the time a café-chantant (singing café) at Montmartre.

"Rue des Moulins", 1894, National Gallery of Art, Washington D.C.
"På Moulin Rouge: Dansen", 1889-90, Philadelphia Museum of Art/"At the Moulin Rouge: The Dance", 1889-90, Philadelphia Museum of Art.
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901). Fransk plakatkunstner, maler og grafiker. Han blev født i Albi i Sydfrankrig. Faderen var excentrikeren og greven Alphonse-Charles de Toulouse og moderen den omsorgsfulde person for sit eneste barn, der ofte var syg og svag. Tidligt begyndte Toulouse-Lautrec at male og tegne, og han fik undervisning hos kunstneren Rene Princeteau. Som 12-årig brækkede han sit ene ben, to år senere det andet, frakturerene helede ikke som de skulle, og det betød at væksten af hans ben stoppede. I voksenalderen havde han en krop af naturlig størrelse men abnormt korte ben, hans højde var 150 cm, og dette handicap definerede hans liv. Han levede for sin kunst og blev alkoholiker, formentlig for at glemme, at handicappet forhindrede ham i at leve et almindeligt liv i forhold til kvinder, og hans jævnaldrende gjorde grin med hans fysiske fremtræden. I 1882 rejste han til Paris hvor han studerede kunst hos kunstneren Fernand Cormon, hvis atelier lå på Montmartre, kvarteret med kabareter og bohemeliv. I Paris mødte han kunstnerne Emil Bernard og Vincent van Gogh, og blev fascineret af impressionisterne bl.a. Degas og japanske træsnit. Efter studietiden hos Fernand Cormon overgav Toulouse-Lautrec sig fuldt ud til bohemelivet, han brugte det meste af sin tid på at drikke og svire og samtidig tegnede han i kabareterne, på væddeløbsbanerne og i bordellerne. Han blev berømt som bohemekunstneren i Moulin Rouge, han fangede ånden og følelserne i "Belle époque" i Paris i sine plakater og tryk. Blandt hans mest kendte billeder er Moulin Rouge danserne Jane Avril og Louise Weber (= La Goulue) og sangeren Aristide Bruant. Moulin Rouge, den Røde Mølle, var vartegnet og symbolet for livsglæde i Paris på den tid, det var et teater og en koncert- og dansehal. Toulouse-Lautrec sad der hver nat ved det samme bord, drak og lavede skitser.
Indenfor plakatkunsten skabte Toulouse-Lautrec i et enkelt formsprog og med en psykologisk indlevelse et udtryk, der var nyt i tiden, og som blev en inspiration for senere plakatkunstnere. Berømmelsen voksede og dermed hans forbrug af alkohol, men han klarede at vedligeholde sin lidenskab for maleri og grafik. I 1890'erne begyndte hans drikkeri at påvirke hans helbred, han kom på et sanatorieophold, og hans mor tog sig af ham, imidlertid kunne han ikke holde sig fra alkohol. Han døde på familiegodset i
Malromé. 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901). French poster artist, painter and graphics artist. He was born in Albi in the South of France. His father count Alphonse-Charles de Toulouse was an excentric person, his mother a considerate person to her only child, who often was sick and weak. Early in life Toulouse-Lautrec began painting and drawing, and he took art lessons from Rene Princeteau. Before his was full-grown he broke both of his legs, the fractures did not healed as normal, and the growth of his legs stopped, his handicap - abnormal short legs, a trunk of normal size, came to define his life, he lived his dreams through his art, and he became an alcoholic, presumably to forget, that his handicap prevented him from living a normal life, and the fact that people around him made fun of his physical appearance. In 1882 he went to Paris, where he studied under the academic painter Fernand Cormon in his studio at Montmartre, the quarter with cabarets and bohemian life. In Paris he met the artists Emil Bernard and Vincent van Gogh, and became fascinated by the Impressionists e.g. Degas and Japanese woodcuts. After finishing his degree, he lived a bohemian life, and spent most of his time boozing and creating rough sketches in the cabarets, at the racing tracks and in the brothels. He became famous as the bohemian artist of the Moulin Rouge in "La Belle Époque". He is best known for his Moulin Rouge lithographs/posters of the dancers Jane Avril and Louise Weber (= La Goulue) and the singer Aristide Bruant. Moulin Rouge, the Red Mill, was the landmark and symbol for joie de vivre in Paris at that time, it was a theatre and a concert- and dancehall - Toulouse-Lautrec sat at a the same table every night drinking and drawing. 
Within poster art Toulouse-Lautrec created a simple idiom including psychological insight, a new way of expression, and he got great influence on poster artists. His
fame grew and with it his abuse of alcohol, however drinking never affected his work, but it impaired his health. He died at the family estate in Malromé.
1 Toulouse-Lautrec, 1894.
2 "Klovn", ca. 1886-87, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Clown", c. 1886-87, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Equestrienne (at the cirque fernando)", 1888, The Art Institute of Chicago.
4 "Carmen Gaudin i kunstnerens atelier", 1888, Museum of Fine Arts, Boston.
Toulouse-Lautrec mødte den rødhårede Carmen Gaudin på Montmartre i 1884, og hun blev hans foretrukne model. Livet som professionel model var vanskeligt, og afhængig af om modellens udseende passede til kunstnerens forestillinger. Da Gaudin ændrede hårfarve fra rød til brun hyrede Toulouse-Lautrec hende ikke mere.

"Carmen Gaudin in the Artist's Studio", 1888, Museum of Fine Arts, Boston.
Toulouse-Lautrec met the red-haired Carmen Gaudin in Montmartre i 1884, and she became his favorite model. The life of a professsional model was difficult, and her employment dependent on whether her look fit an artist's vision. When Gaudin changed her hair colour from red to brown, Toulouse-Lautrec no longer hired he
r.

5-6 "Divan Japonais", 1892, var en sangerindepavillon på Montmartre. Den "japanske divan", der var indrettet i japansk stil, blev fra 1883-92 drevet af digteren Jehan Sarrazin. I plakatens forgrund ses cancan danseren Jane Avril og bag hende forfatteren og journalisten Edouard Dujardin. I baggrundens ses en hovedløs kvindefigur med sorte handsker, det er sangerinden Yvette Guilbert.
"Divan Japonais", 1892, was at the time a café-chantant (singing café) at Montmartre. "The Japanese divan"
, furnished in Japanese style, was from 1883-92 run by the poet Jehan Sarrazin. In the foreground of the poster is the cancan dancer Jane Avril and behind her the writer and journalist Edouard Dujardin. In the background is a headless female figure with black gloves, it is the singer Yvette Guilbert.
1 "Eldorado: Aristide Bruant dans son Cabaret", 1892.
2 "Aristide Bruant på Ambassadeurs", 1892, litografi i 6 farver. Litografiet/plakaten reklamerer for sangeren Aristide Bruants debut på Ambassadeurs på Champs-Elysées.
"Aristide Bruant at Ambassadeurs", 1892. The poster advertised for the debut of the singer Aristide Bruant at Ambassadeurs, Champs-Elysées, Paris.
3 "Reine de Joie", 1892, Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Sydfrankrig.
4 "Moulin Rouge - La Goulue", 1892. Louise Weber, fransk cancan danser, stjerne på Moulin Rouge = La Goulue (slughals, drak af gæsternes drinks mens hun optrådte).

"Moulin Rouge - La Goulue", 1892. La Goulue = Louise Weber, French cancan dancer, a star of Moulin Rouge.

5 "På Moulin Rouge", 1892-95, The Art Institute of Chicago/"At the Moulin Rouge", 1892-95, The Art Institute of Chicago.
6 "L'estampe originale publiée par le Journal des artistes", 1893. L'Estampe originale var et fransk tidsskrift, der publiserede mapper med originale tryk, af bl.a. Toulouse-Lautrecs arbejder.

"L'estampe originale publiée par le Journal des artistes", 1893. L'Estampe originale was a French periodical publishing portfolios of original prints.

1 "Logen med den gyldne maske", 1893, teaterprogram for Le Missionnaire/"The Loge with the Gilt Mask", 1893, theatre program for Le Missionnaire.
2 Mary Cassatt, "I logen", 1878, Museum of Fine Arts, Boston/Mary Cassatt, "In the Loge", 1878, Museum of Fine Arts, Boston.
3 "Jardin de Paris: Jane Avrilová", 1893. 
4 "Salon in the Rue des Moulins", 1894, Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Sydfrankrig.
5 "La revue blanche", 1895, fransk avantgarde tidsskrift/"La revue blanche", 1895, French avantgarde magazine.
6 "May Milton", 1895, engelsk danser på Moulin Rouge/"May Milton", 1895, English dancer at Moulin Rouge.
1 "May Belfort", 1895, irsk sanger, skuespiller og komiker/"May Belfort", 1895, Irish singer, actress and comedian.  
2 Kvinde hælder vand fra en kande i et lavt bad, 1896, fra en serie af 10 litografier.

Woman pouring water from a jug into a shallow bath, 1896, from a series of ten lithographs.

3 "Maxime Dethomas: til bal i operaen", 1896, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Maxime Dethomas: At the Ball of the Opera", 1896, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "La Châine Simpson" (cykelkæde), 1896. Plakaten er en reklame for Simpsonkæden, en engelsk opfindelse fra 1895 af William Spears Simpson, som skulle øge cykelhastigheden.

"La Châine Simpson", 1896. This poster advertises the "Simpson chain", an English-made bicycle chain invented by William Spears Simpson in 1895, that claimed to improve cycling speed.

5 "Troupe de Mlle Églantine", 1896.
6 "Moulin Rouge", den Røde Mølle, Montmartre, Paris, hvor Toulouse-Lautrec malede et utal af skitser til sine billeder.
"Moulin Rouge", the Red Mill, Montmartre, Paris, where Toulouse-Lautrec made lots of drawings and sketches for his paintings.
Barbizet, Achille
Platte, ca. 1876, Philadelphia Museum of Art/Plaque, c. 1876, Philadelphia Museum of Art.
 
Barbizet, Achille, fransk, omkr. 1825-1890/Barbizet, Achille, French, around 1825-1890.
Steinlen, Théophile Alexandre
"Tournée du Chat Noir de Rodolptte Salis", 1896. Kunstnerkabareten "Chat Noir" blev grundlagt i 1881 på Montmartre i Paris af Rodolphe Salis (1851-1897).
The cabaret "Chat Noir" was established in 1881 at Montmartre in
Paris by
Rodolphe Salis (1851-1897)
.
"Mothu et Doria - Scènes impressionnistes", 1896-1900.

Plakat for sangerne Mothu og Doria.
Poster for the two singers Mothu and Doria.

Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923), født i Lausanne i Schweiz og død i Paris. Efter at have studeret teologi i to år i Lausanne flyttede han til Mulhouse i Alsace i det nordøstlige Frankrig og kom i designerlære på en tekstilfabrik. I 1881 flyttede han til Paris, hvor han i et års tid arbejdede som designer inden for tekstilindustrien, hvilket han opgav og begyndte som dagbladsillustrator. I 1882 blev Steinlen introduceret for Rodolphe Salis, ejeren af kabareten Le Chat Noir og udgiver af bladet af samme navn, og blev en del af kunstnerkredsen omkring kabareten og bl.a. Toulouse-Lautrecs arbejder blev en væsentlig inspirationskilde for ham.
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923), born in Lausanne, Switzerland, and died i Paris. After studying theology in Lausanne, Steinlen moved to Mulhouse in Alsace in north-eastern France, and became a designer trainee at a textile factory in Mulhouse. In 1881 he moved to Paris, where he worked as designer in the textile industry, which he gave up to become an illustrator. In 1882 he became a member of the artistic circle at the cabaret Le Chat Noir, owned by Rodolphe Salis, and was strongly influenced by the works of Toulouse-Lautrecs.  
1 "Compagnie Francaise des Chocolats et des Thès", 1895. Steinlen har anvendt sin hustru Emilie og datter Colette som modeller.

Steinlen has used his wife Emilie and daughter Colette as models.

2 "Lait pur Sterilisé" (ren stiliseret mælk fra Vingeanne), 1896/"Lait pur Sterilisé" (pure sterilized milk from Vingeanne), 1896.
3 "Collection du Chat Noir - Rodolphe Salis", 1898. Plakaten reklamerer for salg af Rodolphe Salis' samling.
The poster advertises the sale of the collection of Rodolphe Salis.
4 "Cocorico" (kykkeliky), fransk kunstmagasin, 1899/"Cocorico" (cock-a-doodle-doo), French art magazine, 1899.
5 "25 Juin 1916 Journée Serbe", 25. juni 1916 Serbien-dag, plakat 1. Verdenskrig/25 June 1916, Serbia Day, French World War I poster.
Mucha, Alphonse
Sarah Bernhardt som Hamlet, 1899.
Sarah Bernhardt as Hamlet, 1899.
Plakat for bogtrykker og forlægger F. Champenois, 1897.
Poster for the printer and publisher F. Champenois, 1897.
Budapest Museum of Fine Arts - Exhibition of works by the Czech Art Nouveau printmaker Alphonse Mucha (1860-1939) entitled "In Praise of Women" displays outstanding works from Mucha's oeuvre
Mucha, Alphonse (1860-1939). Tjekkisk maler, plakatkunstner og designer. Født i Ivancice i Sydmähren, død i Prag. I 1879 flyttede han til Wien, hvor han arbejdede som teatermaler. I 1885 begyndte han at studere på Kunstakademiet i München. Hans mæcen var greve Khuen-Belassi, for hvem han to år tidligere havde udført dekorationsarbejder på hans slot i Emmahof i Østrig. I 1887 flyttede Mucha til Paris, hvor han studerede kunst på Académie Julian. I 1894 tegnede han sin første plakat for den franske skuespillerinde Sarah Bernhardt, Den guddommelig Sarah, (1844-1923), der medvirkede i stykket Gismonda af Victor Sardou, og det medførte øjeblikkelig berømmelse og førte til, at han fik en kontrakt på seks år med den i tiden feterede skuespillerinde - han skulle tegne plakater, scenedekorationer og kostumer. To år senere udførte hans sit første dekorative panel "De fire årstider". 
I 1897 blev Muchas første soloudstilling holdt på Galleri Bodiniére i Paris. Fra 1900-01 udsmykkede han Georges Fouquets juvelerforretning i Paris, en dekoration der blev en af de mest fremtrædende Jugend-interiører (nu nedrevet) - Fouquet producerede Art Nouveau smykker designet af Mucha. I 1906 flyttede Mucha til USA hvor han underviste og malede. I 1910 rejste han til Prag for at arbejde på en serie historiebilleder, der skulle skildre hans hjemlands historie fra forhistorisk tid til 1800-tallet. I 1928 blev 20 store billeder officielt skænket til byen Prag. I 1911 færddiggjorde han vægmalerier for Rådhuset i Prag, det sidste større interiør i Jugendstil. I 1918 blev den uafhængige stat Tjekkoslovakiet skabt, Mucha designede frimærker og pengesedler. I 1921 udstillede han på Brooklyn Museum i New York. I 1931 blev han bestilt til at designe glasmosaikvinduer til Skt. Vitus katedralen i Prag. 
Muchas stil forblev den samme, den var populær men ikke nyskabende, imidlertid blev han stadig betragtet som en indflydelsesrig person, indflydelsesrig nok til at blive en af de første, der blev arresteret, da tyskerne invaderede Tjekkoslovakiet i 1939, han døde kort efter at Gestapo havde afhørt ham. 
Verdens første Mucha Museum findes i Prag i barokpaladset Kaunicky.
Mucha, Alphonse (1860-1939). Czech painter, poster artist and designer. He was born in Ivancice in South Moravia, and he died in Prague. At the age of 19 he moved to Vienna, where he worked as scene painter, and at the age of 25 he began studying art at the Academy of Fine Arts in Munich, his patron was count Khuen-Belassi, for whom he two years earlier had executed decorations at his palace at Emmahof in Austria. In 1887 Mucha moved to Paris, where he studied art at Académie Julian. In 1894 he created his first poster for the French actress Sarah Bernhardt, The Divine Sarah (1844-1923), which brought him immediate fame and resulted in a six-year contract with the much-admired actress at that time - he was commissioned to create posters, costumes and set designs. In 1897 his first solo exhibition was held at the Bodiniére Gallery in Paris. From 1900-01 Mucha created the interior of the French jeweller Georges Fouquet's shop - Fouquet also produced jewellery designed by Mucha. In Prague in 1910 Mucha began his series of large sized history paintings, The Slav Epic, illustrating the history of his homeland from prehistoric time till the 19th century - 20 paintings were presented to the city of Prague in 1928. In 1918 Czechoslovakia was founded after the dissolution of the Austro-Hungarian Empire - Mucha designed stamps and bank notes. In 1921 he exhibited at Brooklyn Museum in New York. In 1931 he was commissioned to design stained glass windows for the St Vitus Cathedral in Prague. Mucha's style was popular although not an innovative style, however he was considered to be a influential person, influential enough to be one of the first to be arrested, when the German Army invaded Czechoslovakia in 1939, he died shortly after being questioned by the Gestapo.
The world's first Mucha Museum is housed in the Baroque palace Kaunicky in Prague.
1 Plakat for "Gismonda", 1894, Théâtre de la Renaissance i Paris/Poster for "Gismonda", 1894, the Théâtre de la Renaissance in Paris.
2 "Hyldest til kvinderne", Budapest Museum of Fine Arts/"In Praise of Women", Budapest Museum of Fine Arts.
Velde, Henry van de
Velde, Henry van de (1863-1957). Belgisk kunstner og arkitekt og den catalanske arkitekt Antoni Gaudis modpol inden for Art noveau. Inspireret af William Morris udførte Velde plakater, sølvtøj, møbler og glas. Han var stilens foregangsmand. I Tyskland grundlagde han Kunstgewerbeschule Weimar, det senere Bauhaus. Han tegnede et teater til en udstilling arrangeret af kunsthåndværkerforeningen i 1914, en stram arkitektonisk bygning. En anden art noveau-arkitekt var Charles Mackintosh, hvis arkitektur (Glasgow Kunstakademi) mest af alt ligner en funktionalistisk bygning med jugendelementer, blev kendt via tidsskrifter, og gjorde et stort indtryk på Henry van de Velde.
Velde, Henry van de (1863-1957). Belgian artist and architect and a complete contrast to the Catalan architect Antoni Gaudí.
Udvalgte værker/Selected works
Villa Esche, Chemnitz, Sachsen, Tyskland/Villa Esche, Chemnitz, Saxony, Germany.
Villa Hohenhof i Hagen, Westfalen, Tyskland/Villa Hohenhof in Hagen, Westphalia, Germany.
Henry van de Veldes eneste plakat var for fødevarekoncentrat firmaet Tropon: L'Aliment le plus concentré, 1898.
Villa Schulenburg, 1913-1914, Gera, Thüringen, Tyskland. Museum for Henry van de Velde.
Villa Schulenburg, 1913-1914, Gera, Thuringia, Germany. Private museum dedicated to Henry van der Velde.
Skrivebord, ca. 1898, udstillet 2012 på Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
Writing table, c. 1898, exhibited 2012 at Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg
Hodler, Ferdinand
"De valgte", 1893-94, Kunstmuseum Bern/"The Chosen One", 1893-94, Museum of Fine Arts Bern.
Hodler, Ferdinand (1853-1918), schweizisk maler, født i Gürzelen i kanton Bern, og død i Geneve. Han var en af de væsentligste schweiziske malere i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet sammen med Giovanni Giacometti og Cuno Amiet.
Hodlers første værker var realisme (portrætter, landskaber og genremalerier), og inspireret af symbolismen og Jugendstilen udviklede han sin egen stil, en personlig udgave af symbolismen, som han kaldte parallelisme. Se symbolisme.
Hodler, Ferdinand (1853-1918), Swiss painter, born in Gürzelen in the canton of Bern, and he died in Geneva. He was one of the most important Swiss painters of the late 19th and early 20th century along with Giovanni Giacometti and Cuno Amiet.
Hodler's early paintings were realistic portraits, landscapes and genre paintings, and influenced by Symbolism and Jugend Style he developed his own style, a personal version of Symbolism, which he called Parallelism. See Symbolism.
Hotel Bristol Palace
Hotel Bristol Palace, Genova/Hotel Bristol Palace, Genoa
Tiffany, Louis Comfort
"Udsigt over Østersbugten", 1908, Metropolitan Museum of Art, New York.
"View of Oyster Bay"
, 1908, Metropolitan Museum of Art, New York.
Lampeskærm med guldsmede, omkr. 1905-10,
MFA Museum of Fine Arts, Boston.

Hanging Head Dragonfly, about 1905-10,
MFA Museum of Fine Arts, Boston.

Tiffany, Louis Comfort (1848-1933). Amerikansk glasmosaikkunstner/Tiffany, Louis Comfort (1848-1933). American stained glass artist.
1 "Efterårsblade", ca. 1885, Baltimore Museum of Art BMA/"Autumn Leaves", c. 1885, Baltimore Museum of Art BMA.
2-3
Mosaiksøjler, 1905. Glasmosaikruder: 1) "Fad med frugt og blomster", ca. 1885. 2) "Blomster, fisk og frugt", ca. 1885. 3) "Vase med blomster", ca. 1885, Baltimore Museum of Art BMA.

Frank Brangwyn, "Jesu dåb", ca. 1897. Tiffany Glass & Decorating.

Mosaic Columns, 1905. Stained glass windows: 1) "Bowl with Fruit and Flowers", c. 1885. 2) "Flower, Fish and Fruit", c. 1885. 3) "Vase with Flowers", c. 1885, Baltimore Museum of Art BMA.

Frank Brangwyn, "Baptism of Christ", c. 1897. Tiffany Glass & Decorating.

1 "Pige og blomstrende kirsebærtræ", ca. 1890, Tiffany Glass & Decorating Company.
"Girl with Cherry Blossoms", c. 1890, Tiffany Glass & Decorating Company.
2 "Vindruepaneler", 1905-15, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Grapevine panels"
, 1905-15, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 Blomsterformet vase, ca. 1906, Baltimore Museum of Art BMA.
Flower-Form Vase, c. 1906, Baltimore Museum of Art BMA.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), skotsk arkitekt. Har tegnet Glasgows kunstakademi. Hans arkitekturudtryk ligner funktionalismens. V. Horta - Belgien. Gustav Klimt (1862-1918), østrigsk maler og designer. keramikdekorationer. Symbolistiske kompositioner inspireret af østeuropæisk folkekunst og Jugendstilen. Hector Guimard (1867-1942), fransk arkitekt. Foregangsmand for art nouveau. Metrostationer. J. Hoffmann, Østrig. A. Beardsley (1872-98), engelsk tegner og bogillustrator.
Skønvirkestilen i Danmark
Bindesbøll, Thorvald
Drop Down Menu
De gavlvendte fiskepakhuse i Skagen, 1905-07.
The fish warehouses in the Skaw, 1905-07.
Vase, udstillet på TRAPHOLT.
Vase, exhibited at Museum TRAPHOLT, Kolding, Denmark.
Bindesbøll, Thorvald (1846-1908), kaldet Bølle. Dansk arkitekt, designer og keramiker, hans kunsthåndværk foregriber skønvirkestilen. Han blev født i København, faderen var arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll, der tegnede Thorvaldsens Museum
Bindesbøll blev uddannet som arkitekt på
Akademiet i København og tog senere en eksamen i kemi. Som arkitekt tegnede han bl.a. de gavlvendte fiskepakhuse i Skagen, 1905-07.
Omkring 1880 fik han interesse for keramik. Hans keramiske arbejder blev til i samarbejde med
bl.a. Københavns Lervarefabrik i Valby, hvor han fra 1891-1904 arbejdede som keramisk designer. I 1887 dannede Bindesbøll sammen med andre kunsthåndværkere "Dekorationsforeningen". Medlemmerne var imod masseproduktion, det handlede om et samspil mellem kunst og håndværk, om at fremstille unikke ting. Fra 1900 tegnede han sølv til hofjuveler Peter Hertz i København samt smykker til Holger Kyster i Kolding. Bindesbøll blev især kendt som keramiker og designer af broderimønstre, bogbind, møbler, sølvsmykker og etiketten til Carlsberg øl. I 1880'erne udarbejdede Bindesbøll udstillingskataloger, jubilæumsskrifter og etiketter for Gamle Carlsberg og Ny Carlsberg. Bindesbølls Carlsberg-logo har siden været Carlsbergs varemærke, og i 2000 fik logoet Dansk Design Centers klassikerpris.
Bindesbølls dekorative design med en organisk ornamentik inspireret af japansk kunst fik stor indflydelse på danske kunstnere som Joakim Skovgaard, Niels Skovgaard, Elise Konstantin Hansen, August Jerndorff og Theodor Philipsen.
Bindesbøll, Thorvald (1846-1908). Danish architect, designer and ceramic artist. His decorative style anticipated Art Nouveau. He was born in Copenhagen, his father Michael Gottlieb Bindesbøll was the architect, who created the design for Thorvaldsens Museum.
Thorvald
Bindesbøll was educated as an architect at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, and furthermore he pass an examination in chemistry. As architect he is best known for designing the fish warehouses in the Skaw, 1905-07. About 1880 he became interested in ceramics. His ceramic works were a cooperation with e.g. Copenhagen Pottery in Valby, where he worked as a ceramic designer from 1891-1904. I 1887, together with other craftsmen, he founded the "Decoration Society" - the members were against mass production, and strong proponents of unique forms, an interaction between art and handicraft. From 1900 he designed silver for the court jeweller Peter Hertz in Copenhagen and pieces of jewellery for Holger Kyster in Kolding, Jutland. Bindesbøll became particularly 
known as ceramic artist and designer of e.g. embroidery patterns, bindings, silver jewelry and the logo for Carlsberg lager, less successful was his furniture design. In the 1880s Bindesbøll executed exhibition catalogues, jubilee publications and beer labels for Old Carlsberg Brewery and New Carlsberg Brewery. Bindesbøll's Carlsberg logo from 1904 has been Carlsberg's distinctive mark for over one hundred years, the logo received the Danish Design Prize 2000. The organic ornamentation of his decorative design was influenced by Japanese art. Bindesbøll greatly influenced Danish artists such as
Joakim Skovgaard, Niels Skovgaard, Elise Konstantin Hansen, August Jerndorff and Theodor Philipsen.
1 Vase, udstillet på TRAPHOLT/Vase, exhibited at Museum TRAPHOLT, Kolding, Denmark.
2 Tv: Krukke, 1892, ARoS Aarhus Kunstmuseum/Left: Vase, 1892, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.

Th: Krukke, 1896, ARoS Aarhus Kunstmuseum/Right: Vase, 1896, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.

3 Vase af brændt ler, 1893, Skovgaard Museet, Viborg/Baked clay vase, 1893, Skovgaard Museum, Viborg.
4 Fad med ornamenter i sort, brun og gul, 1901, Skovgaard Museet, deponeret af Designmuseum Danmark.
Dish with ornaments in black, brown and yellow, 1901, Skovgaard Museum, Viborg, on loan from Designmuseum Danmark.
5 Krukke af brændt ler, 1908, Skovgaard Museet/Baked clay vase, 1908, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
6 "Dragespringvandet", 1923, Rådhuspladsen, København, i samarbejde med Joakim Skovgaard
"Dragon Fountain", 1923, the Town Hall Square, Copenhagen, together with Joakim Skovgaard.
1-3 De gavlvendte fiskepakhuse i Skagen, 1905-07/The fish warehouses in the Skaw, 1905-07.
4 Fiskepakhusene i LEGO/The fish warehouses in LEGO.
5-6 Interiør og udsmykning i Skagen Kirke (Ulrik Plesners kirke indviet 1910). Fritstående stole af egetræ og træudskæringerne på kirkebænkenes høje gavle.
Interior and decoration in the Skaw Kirke (The church, inaugurated 1910, was rebuilt by the architect Ulrik Plesner). Freestanding oak chairs and the wood carvings on the church pews.
1 Thorvald Bindesbøll, buste udført af Kai Nielsen. Placeret foran Skagens Museum.
Thorvald Bindesbøll, bust executed by Kai Nielsen. Placed in front of The Skaw Museum.
2 "Thorvald Bindesbøll. Studie", december 1907, udført af Julius Paulsen/"Thorvald Bindesbøll. Study", December 1907, executed by Julius Paulsen.
3 Ludvig Find, "Arkitekten Thorvald Bindesbøll i sin arbejdsstue", 1891, Statens Museum for Kunst.
Ludvig Find, "The Architect Thorvald Bindesbøll in His Study", 1891, National Gallery of Denmark.
4 Etiket for Gamle Carlsberg, 1897. Etiketterne er anvendt med tilladelse fra Flemming Birck.
Old Carlsberg lager
, 1897. The beer labels are reproduced with permission of
Flemming Birck.
5 Lys Skattefri fra Carlsberg, 1902-1919. Svastika eller hagekorset er et gammel universelt lykkebringende symbol. Det er senere blevet erstattet med et ligearmet kors, fordi hagekorset skabte associationer til Hitler-Tyskland.
Light tax-free from Carlsberg, 1902-1919. The swastika, an old universal symbol of fortune, is later replaced by a cross with arms of equal length, which did not call attention to Hitler's Nazi Germany.
6 Carlsberg Pilsner, 1904/Carlsberg Lager, 1904. 
Bindesbøll på Skagens Museum/Bindesbøll at The Skaw Museum
Særudstilling af Bindesbølls keramik på Skagens Museum i perioden 13.2.2016-29.12.2017. Værkerne er fra museets egen samling.
Special exhibition of Bindesbøll's ceramics works at
The Skaw Museum Denmark, from February 13, 2016 until December 29, 2017.
The works are from the museum's own collection.
Anna og Michael Ancher modtog i slutningen af 1892 tre krukker lavet af Bindesbøll. De skrev bl.a. følgende efter modtagelsen (citater fra planche på Skagens Museum):
"Krukkerne kom altsaa i god Behold, den brune er smuk de to andre vil du neppe faa nogen Præmie for, vi har fordømt dem til Syltekrukker. Det ser ud som Du har taget noget "merde" og smurt paa og tørret rundt med et Stykke Papir og bagefter tørret nogle beskidte Fingre af paa forskjellige Steder. Lidt fornemmere kunde vi nok have bedt dem. Det er en daarlig Tak Du faar men jeg vil ikke sige, hvad jeg ikke mener. Derfor faar du ligegodt TAK for din Venlighed". Michael Ancher, 22. dec. 1892.
"Kjære Bølle". Mange tusind Tak for dine Breve, de vare svært forfriskende ... Saa har vi gjort en Opdagelse. Krukkerne slaar alt andet her i Stuen ihjel, de see saa humoristiske ud, de andre Ting spidse og tørre, ja vi ere jo alle syndige Mennesker, tilgiv hvis vi har været slemme, men vi skriver altid lige som det falder os ind." Anna Ancher, udateret.
"Kære Bølle! Ja det var dog nogle storartede Krukker, nok er Du gal genial, men saa originale som disse, havde jeg dog ikke ventet dem; vi sætter os om Aftenen hver paa sin o.s.v. de ere udmærkede Tabouretter. Ja nu har vi f.. squ [?] faaet Krukker og Du har faaet paa Krukken ... Mange Tak for Krukkerne og den den smukke Tanke; vi opdager nok efterhaanden Deres Skjønhed ..." A.M. Ancher, udateret.
"Kære Fnatføs [?] Naar jeg gaar ud paa Jagt, kommer der altid Klarhed i mine Begreber i al Fald relativ Klarhed, saaledes ogsaa i gaar. Jeg indsaa at have gjort Dig og Dine Krukker Uret, og vil derfor æde mine egne Ord, der jo altid kan smage ligesaa godt som Schandorf's haarede Hale; Krukkerne ere gode, de slaar i Grunden Alting ihjel; det var maaske derfor jeg strax var ved at uglesee dem. Da jeg altsaa nu er kommen til Sanheds Erkendelse, saa er det dog bedre end om jeg slet ikke var det, nu maa Du ikke blive Gnaven fordi jeg ikke strax var et "Rosebæst." Michael Ancher, udateret.
Kampmann, Hack
Aarhus Teater, 1900/The Theatre of Aarhus, 1900.
1-2
Hack Kampmann (1856-1920). Dansk arkitekt (nationalromantik, Jugendstil, nyklassicisme) og maler (et stort antal akvareller). Uddannet på Akademiet 1873-78. Fra 1882-83 studerede han ved École des Beaux-Arts i Paris. Han rejste i Europa og studerede arkitektur i Tyskland, Italien og Frankrig. I 1887 rejste han til Grækenland med bryggeren, kunstsamleren, kunstmæcenen og grundlæggeren af Glyptoteket Carl Jakobsen. I 1897 var han i Spanien. Hans senere arkitektur var inspireret af de skitser af huse, bygninger og natur som han lavede på rejserne. Han havde flest opgaver i Jylland, først og fremmest i Aarhus. Han flyttede til København i 1908 for at blive professor ved Akademiet, hvor han var ansat til 1918. Efter 1908 blev hans stil mere dansk. I ornamentikken var han en af sin tids bedste repræsentanter for naturalismen, i de senere år tilsluttede han sig nyklassicismen.
Kampmann fik stor indflydelse på den danske nationalromantiske arkitektur.
Udvalgte øvrige arbejder:
Villa Miramare, Vedbæk, 1888. Carl Jacobsen villa i Valby, 1891-92. Kalø Jagthus
, 1898. "Det ny Frederiksbjerg", 1898, byplan i Århus, en milepæl i dansk byplanlægning. Monument for Ottilia Jacobsen på Ny Carlsberg, ca. 1904. Udvidelserne af Glyptoteket i København, 1906 (til oldtidssamlingerne). Godset Rye Nørskov, 1907. Frederiksberg Politistation, 1918. Viborg Katedralskole, 1922-26, tegninger af Hack Kampmann, fuldført af hans søn Christian Kampmann og Johannes Frederiksen.
Hack Kampmann (1856-1920). Danish architect (National Romanticism, Jugend Style, Neoclassicism) and painter (numerous of watercolors). Kampmann was educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts, 1873-78. In 1882-83 he studied at the École des Beaux-Arts in Paris. He traveled through Europe, studying architecture in Germany, Italy and France. In 1887 he went to Greece with the brewer, art collector, patron of the arts and founder of the museum "Glyptoteket" Carl Jacobsen. In 1897 he visited Spain. His later buildings were influenced by the sketches of houses, buildings and nature which he made during his journeys. He was primarily active in Jutland and first and foremost in Aarhus. Kampmann went to Copenhagen in 1908 and became professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, 1908-18.
3-6 Århus Teater i Jugendstil, 1900/The Theatre of Aarhus, Jugend Style, 1900.
Pedimentudsmykning med scene fra Ludvig Holbergs "Maskerade", herunder Ørnefrisen, og glasmosaikvinduer. 
Over pedimentudsmykningen sidder en bronzeskulptur af et væsen (djævel).
The Theatre of Aarhus, 1900.
The pediment is decorated with a scene from the play "Maskerade" written by Ludvig Holberg. Below the pediment is the Eagle-frieze and stained glass windows. A bronze devil is sitting above the pediment.
1-4 Aarhus Teater, 1900/The Theatre of Aarhus, 1900.
4 Aarhus Teaters restaurant med Karl Hansen-Reistrups løve-tiger frise 1900. Restauranten blev ombygget til scene ca. 1948, og blev senere skuespilskole. I dag Café Hack efter arkitekten. Tigeren er den eneste tilbageværende del af Hansen-Reistrups frise. Reistrup er også kendt for udsmykningen i Logebygningen i Århus.
The Theatre Restaurant with the remaining part of the lion-tiger frieze by Karl Hansen-Reistrup, 1900. The original restaurant was converted into a stage c. 1948 and became later theatre school. Today Café Hack named after the architect.
1-5 Marselisborg Slot, 1902, var en folkegave til Kronprins Christian (senere Kong Christian 10.) og Prinsesse Alexandrine. H.M. Dronning Margrethe 2. benytter slottet som sommerresidens samt opholder sig der i julen og i påsken.

Marselisborg Palace, 1902, royal summer residence. The Palace was given by the people of Denmark as a wedding gift to the Crown Prince Christian (later King Christian X) and Princess Alexandrine.

5 Rosenporten er et af Kampmanns berømteste dekorative arbejder/The Rose Gate is one of Kampmann's famous decorative works.
1-4 Den Jydske Handelshøjskole, Hans Broges Gade, Aarhus, 1905/Aarhus School of Business, 1905.
5-6 Statsbiblioteket, Aarhus, 1902. Erhvervsarkiv fra 1963-2015. Bygningen, der kaldes "Smykkeskrinet", blev i 2016 overtaget af Retten i Aarhus.
The State library
,
Aarhus, 1902. From 1963-2015 Business Archives and since 2016 a part of Aarhus Courthouse. The building is called "The Jewel Box".
1-4 Kongelig Post og Telegraf, Kannikegade, Aarhus, 1902/The Postal and Telegraph Services House, 1902, Aarhus.
5-6 Katedralskolen, Aarhus, 1906/The Cathedral School, Aarhus, 1906.
1 Skt. Johannes Kirke, Aarhus, 1902-05/St John's Church, Aarhus, 1902-05.
2 Toldbygningen, Aarhus, 1897/The Royal Custom House, Aarhus, 1897. 
3 Hack Kampmanns egen "Villa Kampen", 1901-02, Strandvejen 104, Aarhus. Foto anvendt med tilladelse fra John Thierry Andersen, Combinvest Århus A/S, Strandvejen 104.
"Villa Kampen", Strandvejen 104, Aarhus, 1901-02, the villa was designed by the architect Hack Kampmann for himself. Photo used with permission of John Thierry Andersen, Combinvest Århus A/S, Strandvejen 104.
4-5 Det gamle Carlsberg Museum på Valby Langgade 1 blev opført 1882-95 af Hack Kampmann og Vilhelm Dahlerup.
6 Frederiksberg Domhus, 1919-21, fuldendt af Kaj Gottlob/Frederiksberg Court Building, 1919-21, completed by Kaj Gottlob.

Politigården
i København, 1920-34. Bygningen er tegnet i nyklassicistisk stil. Da Kampmann døde i 1920 blev byggeriet overtaget af arkitekterne Holger Alfred Jacobsen, Hans Jørgen Kampmann og Aage Rafn. Sidstnævnte fik ideen til den runde gård bestående af doriske søjlepar. Inspirationskilden var Roms Pantheon. Mod gaden fremstår bygningen bombastisk og lukket. Se Fotos fra København.
The police headquarters in Copenhagen, 1920-34. Designed in Neoclassical style. When Kampmann died in 1920, the building was completed by the architects Holger Alfred Jacobsen, Hans Jørgen Kampmann and Aage Rafn. The Dorian order colonnade was designed by Rafn, influenced by the Pantheon in Rome. See Copenhagen Photos.
1 Landsarkivet i Viborg, 1889/Regional archives in Viborg, Denmark, 1889.
2 Viborg Teater er tegnet af arkitekten Søren Vig-Nielsen, der var elev af Kampmann.
Viborg Theatre, Denmark, designed by the architect Søren Vig-Nielsen, pupil of Kampmann.
3-5 Toldboden i Ebeltoft, 1920, færdiggjort af sønnerne Hans Jørgen og Christian Kampmann, i dag har "Glasmuseet Ebeltoft" til huse i bygningen.
Custom house in Ebeltoft, 1920, completed by Hack Kampmann's sons Hans Jørgen and Christian Kampmann. Today Ebeltoft Glass Museum.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Svend Hammershøi (1873-1948), dansk maler og kunsthåndværker, udførte bl.a. keramiske arbejder, bogbind, rammer og sølvarbejder, han var bror til maleren Vilhelm Hammershøi, som inspirerede ham, samt de danske malere J. F. Willumsen og Johan Rohde
Jugendstilen i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
"Det er almindeligt anerkendt at Riga har den fornemste samling af Jugendstilbygninger i Europa" (citat fra UNESCOs hjemmeside). Rigas historiske centrum blev optaget på UNESCO's Verdensarvsliste i 1997. Jugendstilarkitekturen udgør omkring en tredjedel af alle bygninger i det centrale Riga, et antal på over 800. De imponerende bygningsfacader er dekoreret med blomster, løver, skræmmende ansigter, drager og sfinxer. Se fotos fra Riga.
"It is generally recognized that Riga has the finest collection of art nouveau buildings in Europe" (quotation from UNESCO's website). The Historic Centre of Riga has been a UNESCO World Heritage Site sine 1997. The Art Nouveau architecture makes up about a third of all buildings in central Riga, more than 800 in total. The impressive building facades are decorated with flowers, lions, scary faces, dragons and sphinxes. See photos from Riga.

Rigas Jugendstil er inddelt i 4 hovedkategorier/The Riga Art Nouveau is divided into 4 main categories

1 Eklektisk (udvælgende, dekorativ) kombinerer elementer eller stilarter fra forskellige tidsperioder og forskellige oprindelser, ses i de tidligste Jugendstilbygninger (Mikhail Eisenstein).
Eclectic
(decorative) combines elements or styles from different time periods and different origins, represented in the earliest Art Nouveau buildings (Mikhail Eisenstein).
2 Perpendikulær (lodret), husfacaden er opdelt af vandrette linjer snarere end horisontale og geometriske ornamenter er integreret i arkitekturen. Bygningerne har i nogen grad lighed med amerikanske skyskrabere men er i betydelig mindre målestok.

Perpendicular (vertical), the facades are divided by vertical rather than horizontal lines, and geometric ornaments are integrated in the architecture. The buildings were somewhat similar to American skyscrapers but in radically smaller scale.

3 Nationalromantik er i lettisk arkitektur en variant af Art Nouveau, og ikke en selvstændig stil, i perioden 1905-11. Stilens væsentligste karakteristika er en behersket dekoration inspireret af den lokale folklore og mytologiske figurer, gavlfacader og facader uden horisontale og vertikale linjer samt brug af naturlige bygningsmaterialer.
National Romantic is in Latvian architecture a variant of Art Nouveau, and not an independent style, during the period between 1905 and 1911. The main characteristics of the style are restrained decoration influenced by local folk art and mythological figures, gabled roofs, facades without horizontal or vertical lines, and use of natural building materials.
4 Nyklassicistisk, inspireret af den klassiske arkitektur.
Neoclassical, influenced by the Classical architecture.

Førende lettiske Jugendstil arkitekter/Leading Latvian Art Nouveau architects

Konstantīns Pēkšēns (1859-1928). Har tegnet over 250 bygninger i Riga.
Konstantīns Pēkšēns (1859-1928). Has designed more than 250 buildings in Riga.
Jānis Alksnis (1869-1939). Han tegnede mere end 130 private og offentlige bygninger i Riga, de fleste i Jugendstil.
Jānis 
Alksnis (1869-1939). He designed more than 130 private and public builldings in Riga, most of them i Art Nouveau style.
Eižens Laube (1880-1967). Tegnede mere end 200 bygninger i Riga. Som ung var han ansat på Konstantīns Pēkšēns tegnestue og var en af pionererne indenfor Rigas Jugendstilbevægelse. Han tegnede især i den nationalromantiske stil, og var i sine senere værker inspireret af nyklassicismen. Under 2. Verdenskrig tog han til Tyskland, hvor han var professor i arkitektur ved det Baltiske Eksiluniversitet i Pinneberg. I 1950 flyttede han til USA.
Eižens Laube (1880-1967). Designed more than 200 buildings in Riga. As newly educated architect he worked at the drawing office of Konstantīns Pēkšēns and was one of the pioneers of Art Nouveau in Riga. He designed particularly buildings in National Romantic style, and his later works was influenced by Neoclassicism. During World War II he moved to Germany and worked as a professor in architecture at the Baltic University in Exile in Pinneberg. In 1950 he moved to the US.
Aleksandrs Vanags (1873-1919). Færdiggjorde aldrig sin arkitektuddannelse. Fra 1895-1905 var han ansat på Konstantīns Pēkšēns tegnestue og åbnede derefter sin egen tegnestue. I Riga tegnede han kirker og omkring 70 etageejendomme i en nationalromantisk udgave af Jugendstilen.
Aleksandrs Vanags (1873-1919). He never earned an architecture degree. From 1895-1905 he worked at the drawing office of Konstantīns Pēkšēns and afterwards he established his own drawing office. In Riga he designed churches and about 70 apartment buildings in National Romantic style.
Paul Mandelštams (1872-1941). Han har har tegnet over 70 etageejendomme i Jugendstil (Kalējugade 23), nyklassicisme og funktionalisme.
Paul Mandelštams (1872-1941). He has designed more then 70 apartment buildings in Art Nouveau style (Kalēju Street 23), Neoclassicism and Functionalism.
Bernhards Bīlenšteins (1877-1959). Han har tegnet omkring 30 bygninger i Riga i nationalromantisk stil.
Bernhards Bīlenšteins (1877-1959). He has designed about 30 buildings i Riga in National Romantic style.
Mārtiņš Nukša (1878-1942). Han arbejdede som arkitekt i Riga under Jugendstilens storhedstid.
Mārtiņš Nukša (1878-1942). He worked as architect in Riga during the heyday of Art Nouveau.
Fridrihs Šefels (1865-1913).
Rūdolfs Heinrihs fon Cirkvics (1857-1926).
Mikhail Eisenstein (1867-1920), russisk arkitekt og bygningsingeniør af baltisk-tysk slægt. I perioden 1901-06 tegnede han nogle af de mest berømte Jugendstilbygninger i Riga.

Mikhail Eisenstein (1867-1920), Russian architect and civil engineer of Baltic German descent. During the period between 1901 and 1906 he designed some of the most famous Art Nouveau buildings in Riga.

1-4 Elizabetsgade 10b, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1903/Elizabets Street 10b, designed by Mikhail Eisenstein, built 1903.
5 Riga Art Nouveau Museum, Albertsgade 12. Museet, der åbnede i 2009, har til huse i den lejlighed, hvor den fremtrædende lettiske arkitekt Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) boede til 1907. Bygningen, der er opført i 1903, er tegnet af Konstantīns Pēkšēns og Eižens Laube.
Riga Art Nouveau Museum, Albert Street 12, opened to the public in 2009, and is located in the apartment where one of the most prominent Latvian architects Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) lived until 1907. The house, built in 1903, is designed by Konstantīns Pēkšēns and Eižens Laube.
6 Albertsgade 11, Nationalromantik, arkitekt Eižens Laube, opført 1908/Albert Street 11, National Romantic, architect Eižens Laube, built 1908.
1-4 Albertsgade 11, Nationalromantik, arkitekt Eižens Laube, opført 1908/Albert Street 11, National Romantic, architect Eižens Laube, built 1908.
5-6 Albertsgade 13, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1904. Gaden er kendt for sine Jugendstilbygninger og opkaldt efter Albert af Riga, biskop som i 1201 grundlagde byen.
Albert Street 13. The street is known for its Art Nouveau buildings and is named after Bishop Albert, who founded Riga in 1201.
1-3 Albertsgade 13, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1904. Gaden er kendt for sine Jugendstilbygninger og opkaldt efter Albert af Riga, biskop som i 1201 grundlagde byen.
Albert Street 13. The street is known for its Art Nouveau buildings and is named after Bishop Albert, who founded Riga in 1201.
4-6 Strelniekugade 4a, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1905/Strelnieku Street 4a, designed by Mikhail Eisenstein, built 1905.
1-2 Albertsgade 8, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1903.
Albert Street 8, designed by Mikhail Eisenstein, built 1903.
3-5 Albertsgade 4, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1904.
Albert Street 4, designed by Mikhail Eisenstein, built 1904.
6 Albertsgade 1, af arkitekterne August Friedrich Scheffel og Heinrich Schell, opført 1901.
Albert Street 1, by the architects August Friedrich Scheffel and Heinrich Schell, built 1901.
7-9 Albertsgade 2a, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1906.
Albert Street 2a, designed by Mikhail Eisenstein, built 1906.
Riga Art Nouveau Museum
Riga Art Nouveau Museum, Albertsgade 12. Museet, der åbnede i 2009, har til huse i den lejlighed, hvor den fremtrædende lettiske arkitekt Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) boede til 1907. Bygningen, der er opført i 1903, er tegnet af Konstantīns Pēkšēns og Eižens Laube.
Riga Art Nouveau Museum, Albert Street 12, opened to the public in 2009, and is located in the apartment where one of the most prominent Latvian architects Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) lived until 1907. The house, built in 1903, is designed by Konstantīns Pēkšēns and Eižens Laube.
Den gottorpske Jugendstilsamling   -   Gottorp Slot i Slesvig
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt