Drop Down Menu
D E F I N I T I O N E R
Drop Down Menu
L
Lacerba Land Art L'art pour l'art Legenda aurea Les Vingt/Les XX Lilith Linearperspektiv
Linien Luther, Martin
Lacerba
florentinsk futuristisk tidsskrift, 1913-14.
Florentine Futurist periodical, 1913-14.
Land Art eller Earth Art. Kunstnerne arbejder i naturen og med naturen, med jorden og landskabet. Der er som regel tale om meget store og omfattende projekter som bl.a. Michael Heizers værk "Double Negative", 1969, i Nevada ørkenen, som består af 15 meter dybe udgravninger, og Robert Smithson, "Spiral Jetty", 1970, Utah, USA.
l'art pour l'art
(lat. Ars Gratia Artis) kunst for kunsten skyld, om kunst der ikke er religiøs, moralsk, politisk eller litterær. Udtrykket er opfundet af den franske digter Théophile Gautier (1811-1872).
(latin: Ars Gratia Artis) art for arts sake, invented by the French poet Théophile Gautier (1811-1872), a slogan used about non-religious, non-moral, non-political or non-literary art.
Legenda aurea Den Gyldne Legende. 182 kristne helgenlegender fra ca. 1260 af den italienske krønikeskriver og ærkebiskop af Genova Jacobus de Voragine (ca. 1230-1298).
Les Vingt/Les XX
1883-93
De Tyve. Belgisk kunstnersammenslutning dannet i 1883. Kunstnerne var bl.a. James Ensor (medstifter) og Henry van de Velde. Avantgarde kunstnere udstillede sammen med Les Vingt - impressionister, pointillister og symbolister.
The Twenty. A Belgian artist group founded in 1883. James Ensor was one of the founding members. Avant-garde artists exhibited together with Les Vingt, e.g. the Impressionists, Pointillists and Symbolists.
Lilith ifølge jødisk legende en kvindelig dæmon, som Adam var forelsket i før Eva blev skabt.

linearperspektiv se perspektiv.
Linien dansk kunstnersammenslutningen stiftet i 1933 af Ejler Bille, Vilhelm Bjerke-Petersen og Richard Mortensen. Sammenslutningen udgav et tidsskrift af samme navn (1934-35) og talte det abstrakte maleris sag.
Luther, Martin læs om Martin Luther og Reformationen.
M
Macaire, Robert Madonna Maestà

Majestas Domini

Mandorla Mannakorn Mariaer, de tre
Maria Magdalene Memento mori Mené, mené, teqél, ufarsín Messias Metafor  Mille-fleur stil Modreformationen
Monokrom Mormonbevægelsen Mosebøgerne Münchenerskolen Mæanderbort Mørkemalere
Macaire, Robert
en forbryder og morder kendt fra det franske drama "Aubrys hund"/"Skoven ved Bondy". Historien fortæller, at den franske ridder Aubry de Montdidier i 1371 blev myrdet i Bondyskoven af Robert de Macaire. Eneste vidne til mordet var Aubrys hund Dragon, der efterfølgende ved synet af Macaire viste et usædvanligt raseri, hvorfor han blev mistænkt for mordet. Kong Karl d. 5./den vise (1364-80), bestemte at en tvekamp mellem hunden Dragon og Macaire, der var bevæbnet med en knippel, skulle afgøre sagen. Dragon dræbte Macaire, der tilstod mordet før han døde, han blev hængt.
a criminal and murder known from the French drama "Aubry's Dog"/The Bondy-Forrest". The legend tells that the French knight Aubry de Montdidier in 1371 was murdered in the Forest of Bondy by Robert de Macaire. The only witness to the murder was Aubry's dog Dragon, who subsequently showed unusual fury at the sight of Macaire. King Charles V/The Wice (1364-80), decided that a duel between the dog and Macaire, who was armed with a cudgel, should settles the case. The dog murdered Macaire, who confessed the murder before he died, he was hanged.
Madonna kunstnerisk fremstilling af Jomfru Maria, Jesu mor. Eksempelvis Rafaels "Den Sixtinske Madonna"ca. 1513-1514, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Maestà
er betegnelsen for et motiv, der viser Himmeldronningen Maria med Jesusbarnet ofte omgivet af engle og helgener.
Maestá er ikke at forveksle med Majestas Domini-motivet, der ofte anvendtes i romansk kunst og viser Kristus som verdenshersker/verdensdommer frontalt siddende på en trone/regnbuen med jordkuglen som fodskammel.
Duccio "Maestà med tyve engle og nitten helgener", 1308-11, Museo dell'Opera del Duomo, Siena.
Simone Martini, "Maestà", 1315, Palazzo Pubblico, Siena.
Majestas Domini
= Herrens herlighed.
Majestas Domini-motivet er et hovedmotiv i både byzantinsk, romansk og gotisk kirkekunst. Motivet forestiller Kristus som verdenshersker/verdensdommer frontalt siddende på en trone/regnbuen med jordkuglen som fodskammel. Jordkuglen kan være inddelt i de 3 verdensdele (Europa, Afrika, Asien), man dengang kendte til og være delt af Middelhavet horisontalt og Nilen vertikalt. Kristus er omgivet af en mandorla (mandelformet glorie), som angiver at Kristus er i himlen. Kristi højre hånd er hævet til velsignelse og i venstre hånd holdes livets bog. Uden for mandorlaen kan være de fire evangelistsymboler.
mandorla
oval/mandelformet glorie, der omslutter Kristus eller Jomfru Maria.
An almond shaped halo surrounding Christ and Virgin Mary.
mannakorn små citater fra Bibelen. En kristen tradition især kendt fra indremissionske hjem. Man kunne "trække mannakorn", der var små kort, der opbevaredes i en krukke, på kortene stod Bibelcitater eller Bibelhenvisninger. I dag kan man trække mannakorn på Internettet eller få dem sendt på SMS. Salmernes Bog 18:19-25 "De talte mod Gud og sagde: Kan Gud dække bord i ørkenen? Nok slog han på klippen, så vandet flød og bækkene strømmede; men kan han også give brød, kan han skaffe kød til sit folk? Det hørte Herren og blev vred, en ild blussede op mod Jakob, en vrede rejste sig mod Israel, for de troede ikke på Gud og stolede ikke på hans frelse. Så gav han befaling til skyerne deroppe, han åbnede himlens døre og lod det regne over dem med manna, korn fra himlen gav han dem at spise; mennesker spiste engles brød, han sendte dem føde, så de blev mætte."
Mariaer, de tre
Jan van Eyck, "De tre Mariaer ved graven", 1425-35, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Englen sidder på stenen, der er væltet væk, og fortæller, at Kristus er opstået. Gravvagterne sover.
Se Påskedag
= de tre kvinder, der er tilstede ved Jesu død på korset og som påskemorgen gik ud til Jesu grav for at salve hans legeme.
De omtales oftest som værende:

Maria Magdalene, Maria, Klopas' hustru og Maria Salome.
eller
Maria Magdalene, Maria Klopas' hustru og Jomfru Maria.

Matthæusevangeliet
Jesu død, Matthæusevangeliet, 27,56:
"
Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor1, og Zebedæussønnernes mor2."
1var gift med Klopas og mor til Jakob den lille og Joses/Josef. I Johannesevangeliet beskrives hun som Jomfru Marias søster.
2var Maria Salome, Jomfru Marias søster, Jesu moster.
Salome eller Maria Salome er en af Jesu kvindelige disciple. Hun var tilstede ved korsfæstelsen og ved den tomme grav.
Markusevangeliet
Jesu død, Markusevangeliet, 15,40:
"Der var også nogle kvinder, der så til på afstand, blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den Lille og Joses, samt Salome;"
Jesu opstandelse, Markusevangeliet, 16,1:
"Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham."
Johannesevangeliet
Jesu død. Johannesevangeliet, 19,25: "Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene."
Maria Magdalene
Legender og bibelske fakta:
- kvinden der levede i synd/en skøge, som salvede Jesu fødder og angrede og blev frelst.
"Den bodfærdige synderinde" er et yndet motiv i kunsten.
Donatello, "Den angrende Magdalene", 1455, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.
En legende at kvinden er identisk med opstandelsens øjenvidne Maria Magdalene.
- discipel/kvinde i Jesu følge.
- Jesu hustru eller elskerinde og mor til Jesu efterkommere. Intet bibelsk belæg herfor.
- Går ud til Jesu grav for at salve hans lig, men han er opstået.
- Apostlenens apostel, den første forkynder, da hun er øjenvidne til den opstandne Kristus og forkynder "Jeg har set Herren".
 
Maria Magdalenes festdag
er den 22. juli.
var vidne til Jesu død på korset, hans gravlæggelse og opstandelse. Hun var den første som mødte Jesus efter opstandelsen og hun gik hen til disciplene og fortalte "Jeg har set Herren".
Johannes 20,17-18: "Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage [Noli me tangere], for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. "Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene:"Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende.
Maria Magdalene er især blevet kendt via Dan Browns bog "Da Vinci Mysteriet", hvor Brown i Leonardo da Vincis "Den sidste Nadver" tolker den skægløse discipel Johannes som feminin og som værende Maria Magdalene og hævder, at hun var Jesu elskerinde, og at de sammen fik datteren Sarah. Der er intet belæg i Bibelen for disse påstande. Videre i Browns fortolkning af nadverbilledet indgår den Hellige Gral som skjult symbolik, ikke som et fysisk bæger/kalk. Ifølge Dan Brown er Den Hellige Gral identisk med Maria Magdalene, som sidder til venstre for Jesus. Og en "M"-form = Maria Magdalene og omslutter hende og Jesus. Apostlen Peter læner sig ind over Maria Magdalene, hans håndbevægelse tolkes af Brown som et knivsblad, en trussel fra Peter mod den kvinde Jesus har udpeget til at videreføre kirken.
Maria Magdalena bliver betragtet som en væsentlig figur ifølge det gnostiske Philips evangelium, og fortielsen af hende som discipel skulle hænge sammen med, at kvinder ikke skal have indflydelse i kirken.
Det gnostiske Philips Evangelium (fundet i 1945 i Ægypten sammen med andre skrifter fra 2. og 3. århundrede) er bedst kendt for verset, hvor Jesus kysser Maria Magdalene (nogle af evangelierne var angrebet af myrer, derfor mangler visse ord):
"Og ledsageren til ... Maria Magdalene ... elskede hende mere end alle disciplene, og plejede ofte at kysse hende på ... De øvrige disciple ... De sagde til ham "Hvorfor elsker du hende mere end alle os andre?" Frelseren svarede og sagde til dem, "Hvorfor elsker jeg ikke dig som hende? Når en blind mand og en seende begge er sammen i mørket, er der ingen forskel på dem. Når lyset kommer, da vil han som ser se lyset, og han som er blind vil forblive i mørket."
Ifølge Dan Brown har Jesus kysset Maria Magdalena på munden, imidlertid betyder det at kysse en hilsen, et helligt kys til dem, man havde fællesskab med, en helt almindelig hilsen i antikken, det har ikke noget med det erotiske kys at gøre. 
Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus. "En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: "Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd." Jesus sagde da til ham: "Simon, jeg har noget at sige dig." Han svarede: "Sig det, Mester!" "En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? "Simon svarede: "Den, han eftergav mest, vil jeg tro." Jesus sagde: "Det har du ret i." Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: "Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind, Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt." Og han sagde til hende: "Dine synder er tilgivet." De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: "Hvem er han, som endog tilgiver synder?" Men han sagde til kvinden: "Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!".
Lukas 8, 1-2: Kvinderne i Jesu følge. "I den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Sammen med ham var de tolv og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som syv dæmoner var faret ud af".
I middelalderen bliver de syv dæmoner til de syv dødssynder.
memento mori
husk døden.
Remember you will die.
mené, mené, teqél, ufarsín
Skriften på væggen under festen hos den babyloniske kong Belshassar (søn af kong Nebukadnesar). Profeten Daniel (som havde fået navnet Beltshassar) tyder skriften, som varsler kong Belshassars endeligt. 
Daniels Bog 5,5: "
Pludselig viste der sig fingre af en menneskehånd; den skrev i kalken på kongepaladsets væg, over for lysestagen, og kongen så selv hånden, mens den skrev."
Daniels Bog 5,25-28: "Dette er de ord, der blev skrevet: mené, mené, teqél, ufarsín. Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne og perserne."
Perés er det samme som ufarsin (perés er entalsformen af parsin).
 
Rembrandt, "Belshassars fest", 1635-38, National Gallery, London.
Messias
(fra aramæisk) = den salvede. Kristus (fra græsk Christós) = den salvede. Person valgt til særligt embede blev salvet med olie. Jesus blev guddommelig salvet.
I GT findes profetier om "Den salvede", en frelserskikkelse, man ventede ville komme. 
Jøderne venter på Messias (ikke Jesus) som kan være en person eller en idé. De messianske tider er en tid på jorden hvor Messias vil regere og bringe universel fred og broderskab og der ikke vil eksistere ondskab.
I NT er Messias anvendt om Jesus, der på jorden er Guds repræsentant overfor mennesker og salvet af Gud selv.
Lukas 4, 18-19: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.
metafor hvor ord eller udtryk ikke bruges i deres egentlige betydning, men i billedlig betydning eksempelvis: Han trådte i spinaten. Han kørte som en brækket arm. Der gik et lys op for ham.
mille-fleur stil (mille-fleur, fr. tusind blomster), anvendes om en baggrundsstil med mange forskellige små blomster og planter på en grøn/græslignende baggrund. Ses i middelaldergobeliner især i perioden 1480-1520.
modreformationen (af katolikker betegnet Den katolske reform). Bevægelse, iværksat af den romersk-katolske kirke, som fra midten af 1500-tallet til midten af 1600-tallet, søgte at styrke katolicismen og føre protestanterne tilbage til den.
På kirkemødet/Tridentinerkoncilet 1545-63, i byen Trento i Sydtyrol, indledtes modreformationen, og her blev den teologi fastlagt, som er fundamentet for den katolske kirkes lære. Luthers lære fordømtes som kætteri (vranglære).
Modreformationen skabte barokken fordi Tridentinerkoncilet bestemte, at kunsten skulle befatte sig med religiøse temaer og være dramatisk, spille på de stærke følelser i alle sine udtryk, skulptur, maleri og arkitektur.
monokrom maleri med kun én farve eller i forskellige toner af denne ene farve.
Mosebøgerne
= de første fem bøger i GT.
Første Mosebog = Genesis
Anden Mosebog = Exodus
Tredje Mosebog = Leviticus
Fjerde Mosebog = Numeri
Femte Mosebog = Deuteronomium
 Pentateuken (gr. fembogen) = Mosebøgerne. Inden for jødedommen = Toraen.
Münchenerskolen bestod af tyske romantiske kunstnere, som samledes i München i 1800-tallet. Wilhlem Leibl og Franz van Lenach gav Münchenerskolen dens intertionale ry. Karl von Piloty var skolens grundlægger, og som underviser på München Kunstakademi introducerede han den romantiske realisme repræsenteret i billeder som landskaber, genremalerier, portrætter, historiske, religiøse og allegoriske malerier. Den danske maler Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-1832) var inspireret af Münchenerskolen.
mæanderbort (fr. à la grecque) retvinklet ormament. Se museumskirken Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
Mørkemalere populær betegnelse for en række danske malere i 1930'erne, som anvendte mørke farver til deres landskaber og menneskeskildringer (Jens Søndergaard, Erik Hoppe). Ofte er den mørke kolorit kun en fase i disse maleres udvikling.
N
Nabierne 1888-99 Nazistisk kunst Neoplatonisme Nike Noli me tangere Nonfigurativ kunst Notre Dame
Nødhjælpere, de 14 Nådeår & jubelår
Nabierne 1888-99 symbolistisk fransk kunstnergruppe, der blev stiftet af Sérusier, Bonnard, Ibels, Ranson og Maurice Denis. Afdæmpet farveholdning, dristige billedbeskæringer, inspireret af japanske træsnit, bølgende rytmisk penselføring. Billedmotiver med scener fra dagliglivet. Endvidere fremstillede de plakater, teaterdekorationer, glasmosaikarbejder og bogillustrationer.
nazistisk kunst
eng. Nazi Art
kunsten i Hitlers Tyskland, det tredje rige, 1933-45. Naturalistisk malerstil. Billedmotiverne var forestillingerne om det tyske folk så som trivelige rødkindede kvinder og muskuløse mænd, en forherligelse af folket, krigeren og ikke mindst af føreren selv samt smukke landskaber eller scener fra mytologien. Werner Peiner "Tysk jord", ca. 1933, dette billede gjorde ham til en af nazisternes favoritkunstnere.
the art in Hitlers Germany, the Third Reich, 1933-45. Naturalistic paintings showing the Nazi's glorification of the German people - e.g. plump women with red cheeks and muscular men, the warrior and of course Der Führer himself. Also landscapes were idealized visions of the Third Reich. Scenes from Greek and Roman mythology were often used. Werner Peiner "German Soil", c. 1933.
neoplatonisme En verdensanskuelse, der ligger til grund for den italienske renæssances kunstsyn. Se separat side om neoplatonismen.

Nike
sejrsgudinde, græsk mytologi. Se futurisme.
the goddess of victory, Greek Mythology.
Noli me tangere
"Rør mig ikke" eller "Hold mig ikke tilbage" er Jesu ord til Maria Magdalene, da han åbenbarer sig for hende efter opstandelsen.
Johannes 20, 11-18: "Den opstandne Jesus og Maria Magdalene. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du?" Hun svarede: "De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham." Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?" Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: "Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham." Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud."
Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende."
 
Fra Angelico, Noli me tangere.
nonfigurativ kunst genstandsløs kunst.
Notre Dame
Vor Frue, om en kirke der er indviet til Jomfru Maria.
Our Lady, about a church dedicated to Virgin Mary.
nødhjælpere, de 14
kristne martyrer og helgener, som påkaldes af mennesker i nød og fare. Helgenkulten opstod i Tyskland i 1300-tallet, og blev dyrket i norden fra 1400-tallet til Reformationen.
Den tyske kirke Vierzehnheiligen er viet til nødhjælperne.
Blandt nødhjælperne er:
Skt. Barbara, Skt. Jørgen, Skt. Katharina af Alexandria, Skt. Kristoforus og Skt. Laurentius. Se helgener.
nådeår & jubelår
helligt år/Anno Santo. Jubelårstraditionens oprindelse:
I Esajas' Bog 61 kan læses om "Et nådeår fra Herren".
I Tredje Mosebog 25,11 om "Bestemmelser om sabbatår og jubelår" står: "Det halvtredsindstyvende år skal være jubelår for jer; da må I ikke så, I må heller ikke høste det, der har sået sig selv, og I må ikke plukke druer fra de ubeskårne ranker. For det er jubelår, det skal I holde helligt. I skal spise dets afgrøde lige fra marken."
I Lukasevangeliet 4,17 om "Jesus i Nazarets synagoge", står: "Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: "Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren."
Drop Down Menu
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt