Drop Down Menu
D E F I N I T I O N E R
Drop Down Menu
Q
Quadraturamaleri Quattrocento Quo Vadis
quadraturamaleri falsk og forkortet perspektiv i sampil med arkitekturelementer. Ses i barokkunstens loftsfresker bl.a. i Tiepolos dekoration af kejsersalen i Würzburg residensen.
quattrocento
mille quattrocento 1400-tallet.
mille quattrocento, the 15th century.
Quo Vadis
Domine, quo vadis? = Herre, hvor går du hen? er ifølge legenden det spørgsmål, som apostlen Peter, stillede Kristus, da han så ham i et syn, under sin flugt fra kejser Neros  (54-68) kristenforfølgelser i Rom. Kristus skulle have svaret Peter: "Til Rom for at blive korsfæstet igen". Peter opfattede det som en irettesættelse, hvorefter han vendte om til sit martyrium i Rom. På Via Appia står et mindekapel, der kaldes "Domine, Quo Vadis".
Spørgsmålet kendes fra Petersakterne, en af de tidligste apokryfer (omkr. 190 e.Kr.), og synes at referere til Jesu ord i Johannesevangeliget 16,5: "Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: "Hvor går du hen?". I Petersakterne fortælles også om, at Peter blev korsfæstet med hovedet nedad. Han følte sig ikke værdig til at dø på samme måde som sin Herre.
Aftrykket af Kristi fødder er på en væg i kirken San Sebastiano fuori le Mura i Rom og siges at stamme fra Peters syn af Kristus på Via Appia. Da Kristus steg til himlen igen foran Peter havde aftrykket af hans fødder aftegnet sig i stenene, hvor Peter havde set ham stå.
R
Ready-mades Reformationen Rom, syv høje Repoussoir Rosenkrans
ready-mades, 1914
eller Objet Trouvé, massefremstillede genstande, der udstilles som kunstværker og provokerer til at sætte begrebet kunstværdi under debat. Dadaisterne ønskede, der skulle rokkes ved stereotype kunstopfattelser.
I 1914 opfandt og introducerede Marcel Duchamp sine readymades, han satte sin signatur og en ofte provokerende titel på fabriksfremstillede genstande som en pissoirkumme, et flaskestativ eller en sneskovl og udstillede dem som kunstværker. Duchamps readymades fik en revolutionerende betydning for mange malere og skulptører.
or Objet Trouvé, mass-produced objects exhibited as work of art - a label given by the Dadaist painter Marcel Duchamp to a series of works he created in the early 20th century - the Dadaists provoked debates about the purpose of art.
Reformationen
læs om om Martin Luther og Reformationen
Reformation Jubilee 1517-2017
1536 gennemførte Christian 3. Reformationen og den danske nationalkirke bliver luthersk i sit indhold.
I 2017 var det 500 år siden at Martin Luther (1483-1546) på Allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine 95 teser mod afladshandel op på Slotskirkens dør i Wittenberg i Sachsen-Anhalt i Tyskland og dermed indledte reformationen, overgangen fra katolicisme til protestantisme.
Rom, syv høje Det gamle Rom blev bygget på syv høje. Det første Rom blev grundlagt af den legendariske Romulus på Palatinerhøjen i 753 f.Kr. De andre høje er Kapitol, Viminalhøjen, Esquilinhøjen, Caeliushøjen, Quirinalhøjen og Aventinerhøjen.
repoussoir
(fr. at skubbe tilbage) bruges til at skabe rum i billedet, det kan f.eks. være en stor figur eller et træ "Schlagbaum" i billedets forgrund.
J.A. Jerichau, "Den tykke palme. Udsigt fra Villefranche", 1915, Statens Museum for Kunst.
Den dominerende palme er rumskabende i dette ellers flade billede. Søen skubbes tilbage i billedrummet.
rosenkrans (lat. rosarium, krone af roser). Rosen var i middelalderen Jomfru Marias symbol. Snor med perler og kors, en bedekrans, anvendes når der bedes Mariabøn/Rosenkransbøn. Rosenkransbønnen kombinerer bøn og meditation. Se Rosenkransmadonna, Aarhus Domkirke.
S
Sakramente Salig Saligkåring Salon d’Automne Salon des Indépendants Salon des Refugees Santa Lucia
Satan Sc. Schlagbaum Schweizergarden Sede vacante Simultankontrast Situationistisk
Internationale
Skt. Jørgen Skytshelgen Skærsilden Slange Smertensmand Space modulators Stamhus
Stilleben Stiliseret Susanna og de gamle  Synoptiske evangelier Synthetisme
sakramente helling handling indstiftet af Jesus selv.
Den katolske kirke har 7 sakramenter: dåbenfirmelsenkommunionen (eukaristien, nadveren), bodens sakramenter (skriftemålet), de syges salvelse (den sidste olie), ægteskabet og præstevielsen.
Den protestantiske kirke har 2 sakramenter: dåb og nadver.
salig i religiøs betydning: at være i Guds varetægt og leve af hans ord. En tilstand af himmelsk velvære.
saligkåring
eller beatifikation, en handling hvor der katolske kirke erklærer en afdød for salig. Saligkåring går forud for helgenkåring.
I 1990'erne blev der sat en kampgane i gang for at få den catalanske arkitekt Antoni Gaudí saligkåret. For at det kan ske kræver Vatikanet bevis for et mirakel, men der foreligger ikke nogle beviser på, at der er sket mirakler ved bøn til Gaudí, hvorfor en mulig saligkåring kan trække i langdrag. Se konturerne af Gaudí i spejlet i Casa Milà.
Salon d’Automne
i Paris, efterårsudstilling.
in Paris, Autumn exhibition.
Salon des Indépendants
i Paris, de uafhængiges udstilling.
in Paris, the Independent's Exhibition.
Salon des Refugees
de refuseredes udstilling, de kunstnere der var nægtet optagelse på den officielle Salon i Paris.
in Paris, exhibition of work of art refused by the official Salon.
Santa Lucia
se helgener.
Satan
= Djævelen, Fanden, Lucifer, Beelzebul, Antikrist, Mefisto*. Satan betyder "modstander". En falden engel. I Lukasevangeliet 10,18 siger Jesus: "Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn."
Slangen lokker Eva til at spise af Kundskaben træ.
Første Mosebog, 3, 1-7:
"Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?"
Kvinden svarede slangen:" Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø." Men slangen sagde til kvinden: "Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt." Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet."
*Mefistofiguren er mest kendt fra Johann Wolfgang von Goethes tragedie "Faust", 1808, hvor han gør oprør mod Gud og slutter pagt med Djævelen. Goethes Faust er baseret på den tyske folkebog om alkymisten, astrologen og magikeren Johann Georg Faust og dennes tjener Djævelen/Mefistofeles. Den historiske Johann Georg Faust (ca. 1480-1540) blev beskyldt for bedrageri og bandlyst af kirken for at stå i ledtog med Djævelen.
sc.
lat. sculpsit, har stukket det.
latin sculpsit, he/she engraved it.
Schlagbaum se repoussoir.
schweizergarden
Guardia Svizzera Pontificia, blev oprettet af pave Julius II i 1506. Schweizergarden er et militærkorps af katolske schweiziske soldater. Garden skal bevogte Vatikanstatens porte og være pavens livvagter. Garderne er iført renæssanceuniform, der blev tegnet af enten Rafael eller Michelangelo.
sede vacante
lat. mens sædet er ledigt, perioden mellem en paves død til hans efterfølger er indsat.
latin for "the seat being empty", the interregnum between a Pope's death and the election of his successor.
simultankontrast se farver.
Situationistisk
Internationale
(SI)
blev grundlagt i 1957, det var en kunstnerisk og politisk avantgarde bevægelse i Italien, Frankrig og Skandinavien - en fusion af mindre bevægelser som "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - blandt de danske medlemmer var Asger Jorn, hans bror Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen. SI kulminerede under studenteroprøret i maj 1968 og blev opløst i 1972. Det kunstneriske mål var at gøre op med kunstverdenens modstilling af den skabende kunstner og beskueren/forbrugeren, der i det kapitalistiske samfund er industriens lønarbejder og ikke har mulighed for kunstneriske udfoldelser. Situationisterne konstruerede situationer hvor alle deltog aktivt, og hvor det drejede sig om at mishage. 
Skt. Jørgen
se Skt. Jørgen og dragen.
skytshelgen
i den katolske kirke en helgen, der påkaldes som himmelsk forbeder for et land, en organisation eller for en person.
Skærsilden  Skærsilden er renselse efter døden, en ventesal til Gudsriget. Ifølge Johannes' Åbenbaring, 21,27: "Men intet vanhelligt [urent] kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog." I "Livets bog" (anvendes på Dommedag) står navnene på dem, der tilhører Jesus Kristus, og kun dem, hvis navne er skrevet der, kan komme i Himlen og være hos Gud i al evighed. I dødsøjeblikket kom man i Skærsilden og senere i Himlen eller Helvede. Havde man købt et afladsbrev, havde man købt syndsforladelse, straf i Skærsilden blev eftergivet, og Guds tilgivelse for synden betød, at man var befriet for den evige straf i Helvede. 
slange symboliserer Djævelen/Satan.
smertensmand
= Imago Pietatis = Kristus der viser sine vunder, den lidende Kristus. Smertensmanden, Aarhus Domkirke.
space modulators billeder i tre dimensioner med indbyrdes vekslende farveelementer.
stamhus et stamhus er et jordegods der udelt skulle arves af ældste søn. Godset måtte ikke deles og ikke sælges. "... i deslige Gods hverken Indførsel eller Pant skee, langt mindre imod den første Indstiftelse sælgis, eller afhændis", ifølge Christian 5.'s Danske Lov af 1683. Ifølge Grundloven af 1849 bortfaldt retten til at oprette nye stamhuse, og med lensafløsningen i 1919 ophævedes de helt, og godsejerne mistede deres privilegier.
Stilleben
eller nature morte (død natur). Et billedmotiv med opstillede genstande som frugter, blomster, madvarer og hverdagsting. Begrebet stammer fra hollandsk "stilleven" og blev benyttet fra omkring 1650 som fællesbetegnelse for denne type af billeder, der især var populær i Nederlandene i 1600-tallet. Stilleben kendes også som "Vanitasbilleder" og "Memento mori [husk døden] billeder".
stiliseret kunstværker i forenklet form.
Susanna og de gamle Se "De Aprokryfe Skrifter, Tilføjelser til Daniels Bog".
synoptiske evangelier
synoptisk (gr. synoptikós, af syn- + optikós) = overskueligt opstillet. Evangelium (gr. euangélion), glædeligt budskab.
De tre første evangelier i Det Nye Testamente (Matthæus, Markus og Lukas) som er indholdsmæssigt sammenlignelige. Med den høje grad af lighed i indhold og rækkefølge kunne evangelierne formodes at have et fælles kildeforlæg.
Markusevangeliet omkr. 70 er det ældste af de fire evangelier i NT.
Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet antages at være samtidige omkr. 80-90.
Markusevangeliet har været en af kilderne til disse to evangelier, men samtidig har de to evangelier en høj grad af fælles stof, som ikke hidrører fra Markusevangeliet.

Johannesevangeliet er det yngste af evangelierne og formodes at være skrevet omkr. 50-70 og 95-100. Det afviger i opbygning og sprog fra de synoptiske evangelier.
De synoptiske evangelieforfatterne levede en generation efter Jesus og var ikke øjenvidner, som det også fremgår af Lukas 1,1-4: "Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i." Theofilus var formentlig en kristen romer, som Lukas dedikerede dels sit evangelium til og dels sin missionshistorie til.
I 1774 anvendte den tyske bibelforsker Johann Jakob Griesbach begrebet synoptisk for første gang. I 1776 udgav han bogen "Synopsis Evangeliorum Matthaei, Marci Et Lucae", hvor evangelierne var opstillet side om side.
I 1838 fremsatte teologen H.C. Weisse tokildehypotesen, hvilket vil sige, at Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet er baseret på to kilder, dels på Markusevangeliet, det ældste af de fire evangelier, og en ikke længere eksisterende skriftlig kilde navngivet Q (af tysk Quelle, da. kilde). Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet indeholder Jesusord, ord sagt af den historiske Jesus, som antages at hidrøre fra Q.
Johannes Døberen i ørkenen
Matthæus 3,1-12 Markus 1,2-8 Lukas 3,2-17
Johannes Døber i Judæas ørken
1
I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: 2 "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" 3 Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
4 Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. 5 Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, 6 og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.
7 Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? 8 Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, 9 og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. 10 Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. 11 Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. 12 Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes."
Johannes Døber i ørkenen
2
Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. 3 Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! – 4 således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. 5 Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. 6 Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning.
7 Og han prædikede: "Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. 8 Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden."
Johannes Døber i ørkenen
2
og mens Annas og Kajfas var ypperstepræster, da kom Guds ord til Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen. 3 Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse, 4 ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas' ord: Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! 5 Hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, de krogede veje skal rettes ud, de ujævne gøres jævne. 6 Og alle mennesker skal se Guds frelse. 7 Til de skarer, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? 8 Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. 9 Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden." 10 Skarerne spurgte ham: "Hvad skal vi da gøre?" 11 Han svarede: "Den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså." 12 Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham: "Mester, hvad skal vi gøre?" 13 Han svarede dem: "Opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer." 14 Også nogle soldater spurgte: "Hvad skal så vi gøre?" Og til dem sagde han: "Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn." 15 Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mon skulle være Kristus. 16 Men han sagde til dem alle: "Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. 17 Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes."
synthetisme
eng. Synthetism
forenklet form for symbolisme med store farveflader og kraftige konturer.
simplified Symbolism, flat areas of colours and strong contours.
T
Tabernakel Tallet 12 Treenigheden Trepas Tridentinerkoncilet Triptykon Triumfbue
Triumfvæg Trommesalskunst Trompe l'oeil Tuf Tympanon
tabernakel
eng. tabernacle
lat. lille hytte, baldakinagtig overbygning over f.eks. en prædikestol, døbefont, helgenbillede og alter. Berninis Tabernakel (Berninis Baldakin) i Peterskirken i Vatikanstaten.
a canopy-like superstructure over a pulpit, a font, an image of a saint or an altar. Bernini's Baldachin (Bernini's Tabernacle), St. Peter's Basilica in the Vatican City.
tallet 12
er et helligt tal indenfor jødedom og kristendom. Tallet 12 er anvendt 187 steder i Bibelen, det repræsenterer perfektion så som Israels 12 stammer og Jesu 12 discipleJohannes' Åbenbaring om Det ny Jerusalem: "Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navnemod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle." ... "Med målestokken målte englen byen til tolv tusind stadier; længden og bredden og højden er ens. Og den målte dens mur til ét hundrede og fireogfyrre [= 12 x 12] alen efter menneskenes mål, som også er englenes" ... "De tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle." Jesus er 12 år, da han taler i templet (Lukas 2, 41-52). Kvinden der i 12 år havde lidt af blødninger (Lukas 8, 43-44). Bibelens 12 historiske bøger: Josvabogen, Dommerbogen, Ruths Bog, Første Samuelsbog, Anden Samuelsbog, Første Kongebog, Anden Kongebog, Første Krønikebog, Anden Krønikebog, Ezras Bog, Nehemias' Bog og Esters Bog. "Salomo havde tolv guvernører over hele Israel" (Første Kongebog 4,7). 12 mænd og 12 sten, det bibelske Gilgal, hvor jøderne opstillede 12 sten, da de gik over Jordanfloden og ind i det forjættede land (Josvabogen 4, 4-9).
12 symboliserer harmoni, f.eks. at være 12 til bords. I den sidste nadver var der 13 til bords, Jesus og de 12 disciple. Under nadveren afsløres det, at Judas vil forråde Jesus "en der dypper i samme fad som jeg"Judas forlod bordet, hvilket Joakim Skovgaard har billedliggjort i en freske i Viborg Domkirke. Efter Judas' forræderi vælges en ny tolvtemand. 13 er én for mange ved bordet, og ifølge gammel tro eller overtro vil én dø inden året er omme, hvis der er 13 til bords.
Treenigheden
(af lat. trinitas = trehed) er betegnelsen for den kristne doktrin at Gud eksisterer som én Gud i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen er ikke den samme som Sønnen, der ikke er den samme som Helligånden, der ikke er den samme som Faderen. De kan ikke sammenblandes og ikke adskilles, de er ikke tre guder men én Gud.
Gud Fader, himlens og jordens skaber og den almægtige far i himlen.
Gud søn, Jesus Kristus beretter om sin Gud Fader, der er alle menneskers far. Det er gennem Jesus Kristus, at Gud viser sig. 
Gud Helligånd der kommer over apostlene = pinseunderet. Med Helligånden får vi Guds talsmand, formidleren af Guds ord. Johannesevangeliet 14, 16: Løftet om en anden talsmand. "og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid".
Trepas
trekløverforment ornament der symboliserer treenigheden. Et hovedornament i gotikken.

Tridentinerkoncilet en møderække/kirkemøder i perioden 1545-1563 i byen Trento i Sydtyrol, hvor den katolske kirke præciserede sin lære. Et væsentligt punkt var modreformationen, (Den katolske reform), der indledtes i 1545, og hvis formål var at standse de reformatoriske bevægelser og genvinde de områder i Europa, som var blevet omfattet af reformationen, samt genrejse den autoritet, der havde været tillagt Den Hellige Stol (pavestolen, Sancta Sedes).
triptykon trefløjet alter. Tredelt eller trefløjet kunstværk der kan være sammenfoldeligt.
triumfbue
eller korbue er buen mellem skib og kor. Kaldes triumfbuen fordi Kristus har sejret over Djævelen og døden i opstandelsen.
Peters første Brev, 1,3: "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde".
Kristus overvandt som den første døden ved døden, døden er besejret selvom vi skal dø, men døden har ikke det sidste ord, Johannes, 11,25-26: Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø."
triumfvæg
adskiller skib og kor i kirkearkitektur fra middelalderen.
På billedet ses triumfvæggen og triumfbuen i Lodbjerg Kirke.

trommesalskunst masseproducerede billeder, fiduskunst, sofastykker, så som portrættet af en piberygende fisker og maleriet af en brølende kronhjort ved en skovsø.
Trommesalen er en lille gade ved Vesterport Station, hvor byens ældste kreaturmarked lå fra 1671 til 1879. Der blev slået på tromme, når markedet åbnede, deraf navnet Trommesalen. På Trommesalen lå maleributikker, der solgte masseproducerede malerier.
trompe l'oeil (fr. som bedrager øjet) er illusionsmaleri hvor beskueren tror at et malet objekt er virkeligt. Eksempelvis en trappe, der synes at være der, men ikke er der. Billede fra ARCH ZINE.

tuf størknet lava, importeret fra Rhinegnene, anvendt til bl.a. kirkebyggeri, Ribe Domkirke.
tympanon er et trekantet eller bueformet felt over en facade eller en dør, eksempelvis over middelalderens kirkeportaler.
 
Drop Down Menu
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt