Drop Down Menu

B J Ø R N   N Ø R G A A R D
Drop Down Menu
Bjørn Nørgaard (1947). Dansk multikunstner (billedhugger, tegner, keramiker. Aktioner og happenings). Uddannet i 1964 på Den eksperimenterende kunstskole, Eksskolen i København. Professor i skulptur på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Nørgaard udtrykker sig gennem mange materialer og teknikker. I 1960'erne og 1970'erne blev han kendt for at iscenesætte happenings som "Hesteofringen" og "Nøgen kvindelig Kristus".
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
Koldinghusgobelinerne, der forventes at være klar til ophængning i Koldinghus' Dansesal og Riddersal i 2025, er en gave fra Ny Carlsbergfondet i anledning af Koldinghus' 750-års jubilæum i 2018. I de 17 gobeliner bliver slottets historie fortalt. Gobelinerne væves i Paris på Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais, hvor også H.M. Dronningens gobeliner blev vævet. Kunstnerne bag Koldinghusgobelinerne er Bjørn Nørgaard, Tal R (Rosenzweig), Kirstine Roepstorff og Alexander Tovborg.
Nørgaard har udført gravmælet til H.M. Dronning Margrethe 2., som er placeret i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke, hvor Dronningen skal stedes til hvile i kapellets gulv, når den tid kommer. Gravmælet var planlagt til regentparret, men Kongehuset oplyste i august 2017, at H.K.H. Prins Henrik (1934-2018) ikke ønskede at blive gravsat i Roskilde Domkirke, men ønskede at blive kremeret og at hans aske skulle fordeles to steder, dels skulle en urne nedsættes i den private have i Fredensborg, og den anden del spredes i de danske farvande, hvilket er sket efter hans ønske.
Fotografierne af værkerne er anvendt med Bjørn Nørgaards tilladelse.
Bjørn Nørgaard (1947). Danish multiartist (sculptor, draughtsman, ceramic artist, happenings). Educated in 1964 at The Experimental Artschool in Copenhagen, the so-called Eks-school. Professor of sculpture at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. He expresses himself through many materials and techniques. In the 1960s he became known by the staging of art happenings as "The Sacrifice of the Horse" and "Naked Female Christ".
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries, describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
HM Queen Margrethe II of Denmark and Prince Consort Henrik have commissioned Nørgaard to create their sepulchral monument, which is now set up in Saint Bridget's Chapel in Roskilde Cathedral. Only the Queen will be laid to rest in the Chapel. The Danish Royal House announced in August 2017 that HRH Prince Henrik (1934-2018) has requested not to be buried in Roskilde Cathedral. Half of his ashes has been spread over the Danish waters and half has been placed in an urn in the private garden of Fredensborg Palace.
The photos of the works are used with Bjørn Nørgaard's permission.
arslonga.dk beskrives ALLE Dronningens gobeliner. På viste udsnit af "Yngre Glyksborgere" ses en kolonihaveforening. Ved det forreste kolonihavehus står Bjørn Nørgaard sammen med sin søster og sine forældre.
Tapestries for HM The Queen of Denmark
Model af H.M. Dronning Margrethe 2.'s gravmæle.
Model of HM Queen Margrethe II's
sepulchral monument.
Nørgaard i Holstebro
"Borgerne fra Holstebro", 2001-04, inspireret af Rodins skulptur "Borgerne fra Calais", der er et mindesmærke over de seks borgere fra den nordfranske by Calais, som i 1347 i begyndelsen af hundredårskrigen (krige mellem England og Frankrig 1337-1453) tilbød at ofre livet for at redde indbyggerne i den belejrede by. De seks kvinder og seks mænd, som indgår i Nørgaards skulpturgruppe er afstøbninger af 12 borgere fra Holstebro. Antallet 12 refererer til Jesu 12 disciple.
Tallet 12 er et helligt tal indenfor jødedom og kristendom. Tallet 12 er anvendt 187 steder i Bibelen, det repræsenterer perfektion så som Israels 12 stammer og Jesu 12 disciple. Johannes' Åbenbaring om Det ny Jerusalem: "Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navne: mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle." ... "Med målestokken målte englen byen til tolv tusind stadier; længden og bredden og højden er ens. Og den målte dens mur til ét hundrede og fireogfyrre [= 12 x 12] alen efter menneskenes mål, som også er englenes" ... "De tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle."
Jesus er 12 år, da han taler i templet (Lukas 2, 41-52). Kvinden der i 12 år havde lidt af blødninger (Lukas 8, 43-44). Bibelens 12 historiske bøger: Josvabogen, Dommerbogen, Ruths Bog, Første Samuelsbog, Anden Samuelsbog,
Første Kongebog, Anden Kongebog, Første Krønikebog, Anden Krønikebog, Ezras Bog, Nehemias' Bog og Esters Bog. "Salomo havde tolv guvernører over hele Israel" (Første Kongebog 4,7). 12 mænd og 12 sten, det bibelske Gilgal, hvor jøderne opstillede 12 sten, da de gik over Jordanfloden og ind i det forjættede land (Josvabogen 4, 4-9).
12 symboliserer harmoni, f.eks. at være 12 til bords. I den sidste nadver var der 13 til bords, Jesus og de 12 disciple. Under nadveren afsløres det, at Judas vil forråde Jesus "en der dypper i samme fad som jeg". Judas forlod bordet, hvilket Joakim Skovgaard har billedliggjort i en freske i Viborg Domkirke. Efter Judas' forræderi vælges en ny tolvtemand. 13 er én for mange ved bordet, og ifølge gammel tro eller overtro vil én dø inden året er omme, hvis der er 13 til bords.
"The Burghers of Holstebro", 2001-2004, influenced by Rodin's sculpture "The Burghers of Calais", 1984-86, Musée Rodin, Paris.
1-2 "Jesu hånd", en af de tre kunstcirkler på gågaden i Holstebro, 2003. På håndfladen ses naglemærket.
"The Hand of Jesus", one out of three art circles at the pedestrian street in Holstebro, 2003. In the palm is the nail mark.
3-4 "Livets kilde", en af de tre kunstcirkler på gågaden i Holstebro, 2003. Livets kilde er symboliseret ved de kvindelige kønsorganer.
"The Source of Life", one out of three art circles at the pedestrian street in Holstebro, 2003. The Source of Life is symbolized by vulva.
1-2 "Odins øje", en af de tre kunstcirkler på gågaden i Holstebro, 2003.
"Odin's Eye", one out of three art circles at the pedestrian street in Holstebro, 2003.
3-4 "De tolv himmelstiger", 1998. Antallet 12 kan henvise til Jesu 12 disciple, årets 12 måneder, dyrekredsens/zodiakens 12 stjernetegn.
"12 Jacob's Ladders", 1998. The number 12 can refer to the 12 Disciples of Jesus Christ, the 12 months of the year, the 12 zodiac signs.
Knebel Kirke/Knebel Church
Alter og knæfald, Knebel Kirke på Djursland, 2001-02/The altar and the church kneelers, Knebel Church, Denmark, 2001-02.
1-4 Alterbordet er hugget ud af én granitblok fra Moseløkkens stenbrud på Bornholm. De 12 apostle bærer alterpladen, og i hjørnerne ses de fire evangelister. I alterbordet går en tom altergrav lodret igennem og symboliserer Kristi tomme grav. Bag alteret står et todelt kors i støbejern: "Korsets arme er, med et moderne udtryk, "dekonstrueret", som Kristus "dekonstruerer" døden for os. Korsets deling ligeledes dødens deling, det tragiske, det uafvendelige, sorgen, afslutningen må gennem håbets og troens mulighed ved Jesus Kristus, dødens anden natur, det evige liv. Vi må miste det materielle, kødet, for at leve videre i ånden, det evige, og dem, der kan, troen på kødets opstandelse, et billede, der er så overvældende i sin konsekvens, at det næsten ikke kan siges." citat fra pjece med tekst af Bjørn Nørgaard, maj 1999.
Ikke på korset, men foran korset, ses Kristus omgivet af en forgyldt skyformation. På korset ses nogle af Jesu marterredskaber bl.a. tornekransen (syv kobberringe, der hænger på en korsarm), pisken, spyddet med klædet, stangen med svampen, en nagle samt en stige (til Jesu nedtagelse fra korset). Stigen i rustfrit stål er formet som et DNA-molekyle og symboliserer himmelstigen fra Jakobs drøm i Betel (1. Mosebog 28, 12-22), menneskets vej til Gud/opstandelsen.
1-3 Knæfaldet af smedejern viser til højre "Den sidste Nadver" og til venstre "Bjergprædiken" (Matthæus, 5-7), den nye pagt med Jesus, det nye testamente, hvor Jesus gav budene (de 10 bud i den gamle pagt) en ny og dybere tolkning.

Selve knæfaldet er betrukket med bomuldsstof fra Georg Jensen Damask/Kolding Damaskvæveri. En svungen bronzehylde er udført til alterbægrene.

4 Brudeskammel med kundskabens træ, som mennesket, lokket af slangen, spiste af og kom til at kende forskel på godt og ondt og blev dødelig. Slangen har en rød hjerteformet tunge samt øjne og ører. Til venstre ses en guldspiral, der symboliserer den forbudne frugt (æblet nævnes ikke i 1. Mosebog).
Døbefonten, romansk. Den glattehuggede skålformede kumme hviler på en kvadratisk fod.
1-2 Prædikestolen, 1664, renæssancestil. I kurvens felter ses de fire evangelister.
1 Jesus i Getsemane have, tidligere alterbillede.
2 Epitafiuim over Albert Jensen, præst fra 1618-70, og hans hustruer, gravsat under korets gulv.
3-4 Kirkeskibet "HAABET KNEBEL".
1-4 Knebel Kirke, romansk, fra omkr. 1170. Kirken har en tagrytter med klokke.
4 Udsigt over Knebel Vig.
Pinseporten/The Pentecost Portal
Pinseporten i Helligåndskirken - den danske kirke i Flensborg. Nørgaard har udført en bronzeportal og glasmosaikruder til Helligåndskirken. Værkerne blev indviet i december 2013.
The Pentecost Portal, the Church of the Holy Ghost, Flensburg, Germany. Nørgaard has executed a bronze portal and stained glass windows for the church, the works were inaugurated in 2013
Pinseunderet er, at Jesu budskab er forståeligt for alle. I pinsen ophæves den babelske forvirring.
Pinsen, 50 dage efter påske, er kirkens fødselsdag. De første menigheder udsprang af pinsebegivenheden.
I pinsen fejres Helligåndens komme, den taler på alle verdens sprog om Guds barmhjertighed og således til den enkelte på dennes sprog.
Pinseunderet, Apostlenes Gerninger, 2, 1-4.
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.
Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.
Se kristne højtider.

På spejlbilledet af skulpturens bagside anes ildtungerne (Helligånden), der kommer over folket, vist ved den "løbende" bronze øverst. Over ildtungerne ses en trekant symboliserende Faderen, Sønnen og Helligånden, den Hellige Treenighed.

1-4 Glasmosaikruder på kirkens nordvæg. Kirkevinduerne er blændede. Bag mosaikkerne er forgyldte oplyste plader.
Stained glass windows on the north wall of the church. The windows are blinded. Behind the mosaics are gilded illuminated sheets of metal.
1-2 Bebudelsen/The Annunciation.
3 Jesu dåb/The Baptism of Jesus.
4 Jesu død/The Death of Jesus.
"Klassisk tableau. Drømmeslottet"
"Classical Tableau. The Dream Castle"
"Klassisk tableau. Drømmeslottet", 1979/"Classical Tableau. The Dream Castle", 1979, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.
Menneskemuren/The Human Wall
Menneskemuren, 1982, foran Horsens Kunstmuseum/The Human Wall, 1982, in front of Horsens Art Museum, Denmark
1 "Menneskemuren", 1982 Statens Museum for Kunst/"Human Wall", 1982, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2-3 "De røde hunde", 1983, Horsens Kunstmuseum/"The Red Dogs", 1983, Horsens Art Museum, Denmark.
4 Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
1 "Kærlighed" [forrest] og "Fantasi" [bagest], 1996, Horsens Kunstmuseum.
"Love" [at the front] and "Fantasy" [at the back], 1996, Horsens Art Museum, Denmark.
2-3 "Pietà", 1991, Horsens Kunstmuseum/"Pietà", Horsens Art Museum, Denmark.
1-4 "Den sidste nadver", 1997, Horsens Kunstmuseum/"The Last Supper", 1997, Horsens Art Museum, Denmark.
1-2 "Jeg gik mig over sø og land – det lille glasrelief", 1999, Horsens Kunstmuseum.
"I travelled over Land and Sea - The Small Glass Relief", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
3-4 "Jeg gik mig over sø og land – det store glasrelief", 1999, Horsens Kunstmuseum.
"I travelled over Land and Sea - The Large Glass Relief", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
 
1 "Den historiske mekanik", 1986, opstillet 1989 udenfor Moesgård Museum/"The Historic Mechanics", 1986, Moesgaard Museum, Aarhus.
2 "Kæmpehøj III", 1975, museum jorn/"Barrow III", 1975, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
3 "Uden titel", 1973, museum jorn/"Untitled", 1973, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
4 "Nattergalen", 2012, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Nightingale", 2012, ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark. 
1 "Kærlighedsøen", 2010, lyser op på det øde Amager Fælled og er tænkt som et frirum fra byens støj. En bro fører over vandet til den cirkelrunde "tretrins" ø med to kanaler og et centralt vandbassin hvori er placeret en søjle med 12 kvindetorsoer i relief (torsoerne kan ses for- og bagfra på to af søjles sider) - ni af modellerne til torsoerne er kvinder fra Værestedet Klemmen i Køge. Søjlen er omgivet af fire åbne pavilloner med glasmosaiktage.
"Island of Love", 2010, Amager, Copenhagen.
2 "Tumlinger på livets vej", 2014, PFAs hovedsæde, Nordhavn, København/"Toddlers on the Road of Life", 2014, Nordhavn, Copenhagen.
1-2 "Hjemløse sjæle på vandring", 1995, Trapholt Skulpturpark/"Homeless Spirits Wandering", 1995, Museum Trapholt Sculpture Park.
3-4 "Mickeys Opera", 2006, Trapholt/"Mickey's Opera", 2006, Museum Trapholt, Kolding, Denmark.
1 "Det forjættede land", 2005, Statens Museum for Kunst/"The Promised Land", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 Bagest: "Hommage à Yves Klein", 2005. Forrest: "Brødrene fra Sibirien", 2005, Statens Museum for Kunst.
In the back: "
Homage to Yves Klein", 2005. In the front: "The Brothers from Siberia", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 Bagest: "Brændt Venus", 2005. Forrest: "Venus modifikation", 2005, Statens Museum for Kunst.
In the back: "
Burned Venus", 2005. In the front: "Venus Modification", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Autoportræt", 2005, Statens Museum for Kunst/"Auto-portrait", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Hesteofringen/The Horse Sacrifice
Syltetøjsglas med konserveret hest fra aktionen "Stald/rituel dissektion af en hest (Hesteofringen)", 1970, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"The horse Sacrifice", 1970, horse in jam jars,
ARoS, Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Hesteofringen", 1970. Ceremonien foregik på en mark ved Kirke Hyllinge på Sjælland, hvor hesten blev slagtet af en slagter og dissekeret af Nørgaard. Handlingen foregik til violinspil af Henning Christiansen og digte fremført af Lene Adler Pedersen, der klædt som nonne bevægede sig rundt på offerpladsen bærende på et kors. På ARoS, Aarhus Kunstmuseum er udstillet 112 Syltetøjsglas med dele af den ofrede hest.
"The Horse Sacrifice", 1970.
"Hesteofringen", 1970, Statens Museum for Kunst.
"The Horse Sacrifice", 1970, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Thors Tårn", 1986, Høje Tåstrup station.
"Tower of Thor"
, 1986, Høje Taastrup station near Copenhagen.
2 "Byport Randers", 1984/"City Gate Randers", 1994, Randers, Denmark.
3
"Den genmodificerede havfrue", EXPO 2000, Verdensudstillingen i Hannover. Denne anden havfruefigur blev placeret nær "Den lille havfrue" på Langelinie, 15.09.2006.
"The genetically altered Mermaid", 2000, placed on Langelinie in 2006.
4 Gulv i Proviantgården, 1993, Folketinget, København.
The Danish Parliament
, 1993, Copenhagen, Denmark.
5 "Det genmodificerede Paradis", EXPO 2000, Verdensudstillingen i Hannover.
"Paradise Genetically Altered", 2000, Hannover, Germany.
Apokalypsen/Apocalypse
"Apokalypsen", 2002, Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole, Risskov. Motiverne på den 7-sidede skulptur er inspireret af Johannes' Åbenbaring. De 7 sider er måske = de 7 menigheder i Asien: Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia, Laodekea.

"Apocalypse", 2002, Aarhus Business College, Risskov. The motifs at the seven-sided sculpture are influenced by The Book of Revalation, the Seven Churches of Asia (Churches = congregations).

"Dette siger han, som har det skarpe tveæggede sværd: Jeg ved, hvor du bor: dér hvor Satans trone står; og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, dér hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogle, der ligeledes holder fast ved nikolaitternes lære. Omvend dig derfor! Ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds sværd. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender undtagen den, der får det."
"Og da Lammet* brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: "Kom!" Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr."
"Og da Lammet brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: "Kom!" Og jeg så en sort hest, og han, der sad på den, havde en vægt i hånden."
"Og da Lammet brød det andet segl, hørte jeg det andet væsen sige: "Kom!" Og ud kom en anden, ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden. Og han fik givet et stort sværd."
*Lammet symboliserer Kristus.
"Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig: "Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det;"
"Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer."
Vandkunsten er udført af Hanne Keis i 1994/The water basin is executed in 1994 by Hanne Keis.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt