contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

Bjørn Nørgaard

På arslonga.dk beskrives ALLE Dronningens gobeliner. På viste udsnit af "Yngre Glyksborgere" ses en kolonihaveforening. Ved det forreste kolonihavehus står Bjørn Nørgaard sammen med sin søster og sine forældre.
Tapestries for HM The Queen of Denmark
Koldinghusgobelinerneder forventes at være klar til ophængning i KoldinghusDansesal og Riddersal i 2025, er en gave fra Ny Carlsbergfondet i anledning af Koldinghus' 750-års jubilæum i 2018. I de 17 gobeliner bliver slottets historie fortalt. Gobelinerne væves i Paris på Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais, hvor også H.M. Dronningens gobeliner blev vævet. Kunstnerne bag Koldinghusgobelinerne er Bjørn Nørgaard, Tal R (Rosenzweig), Kirstine Roepstorff og Alexander Tovborg
  Bjørn Nørgaard (1947). Dansk multikunstner (billedhugger, tegner, keramiker. Aktioner og happenings). Uddannet i 1964 på Den eksperimenterende kunstskole, Eksskolen i København. Professor i skulptur på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Nørgaard udtrykker sig gennem mange materialer og teknikker. I 1960'erne og 70'erne blev han kendt for at iscenesætte happenings som "Hesteofring" og "Nøgen kvindelig Kristus".
Nørgaard har udført en dobbeltsarkofag til H.M. Dronning Margrethe 2., som er placeret i Skt. Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke, hvor Dronningen skal stedes til hvile i kapellets gulv, når den tid kommer. Sarkofagerne var planlagt til regentparret, men H.K.H. Prins Henrik (1934-2018) oplyste i august 2017, at han ikke ønskede at blive gravsat i Roskilde Domkirke, men at hans aske skulle fordeles to steder, dels skulle en urne nedsættes i den private have i Fredensborg, og den anden del spredes i de danske farvande, hvilket er sket efter hans ønske.

Bjørn Nørgaard (1947). Danish multiartist (sculptor, draughtsman, ceramic artist, happenings). Educated in 1964 at The Experimental Artschool in Copenhagen, the so-called Eks-school. Professor of sculpture at
The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. He expresses himself through many materials and techniques. In the 1960s he became known by the staging of art happenings as "The Sacrifice of the Horse" and "Naked Female Christ"
.
HM Queen Margrethe II of Denmark and Prince Consort Henrik have commissioned Nørgaard to create their sepulchral monument, which is now set up in Saint Bridget's Chapel in Roskilde Cathedral. Only the Queen will be laid to rest here. In August 2017 the Prince Consort Henrik (1934-2018) announced that he would not be buried next to his wife.
Nørgaard i Holstebro
"Borgerne fra Holstebro", 2001-04, inspireret af Rodins skulptur "Borgerne fra Calais", der er et mindesmærke over de seks borgere fra den nordfranske by Calais, som i 1347 i begyndelsen af hundredårskrigen (krige mellem England og Frankrig 1337-1453) tilbød at ofre livet for at redde indbyggerne i den belejrede by. De seks kvinder og seks mænd, som indgår i Nørgaards skulpturgruppe er afstøbninger af 12 borgere fra Holstebro. Antallet 12 refererer til Jesu 12 disciple.

Tallet 12 er et helligt tal indenfor jødedom og kristendom. Tallet 12 er anvendt 187 steder i Bibelen, det repræsenterer perfektion så som Israels 12 stammer og Jesu 12 disciple.
Johannes' Åbenbaring om Det ny Jerusalem: "Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navne: mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle." ... "Med målestokken målte englen byen til tolv tusind stadier; længden og bredden og højden er ens. Og den målte dens mur til ét hundrede og fireogfyrre [= 12 x 12] alen efter menneskenes mål, som også er englenes" ... "De tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle."
Jesus er 12 år, da han taler i templet (Lukas 2, 41-52). Kvinden der i 12 år havde lidt af blødninger (Lukas 8, 43-44). Bibelens 12 historiske bøger: Josvabogen, Dommerbogen, Ruths Bog, Første Samuelsbog, Anden Samuelsbog,
Første Kongebog, Anden Kongebog, Første Krønikebog, Anden Krønikebog, Ezras Bog, Nehemias' Bog og Esters Bog. "Salomo havde tolv guvernører over hele Israel" (Første Kongebog 4,7). 12 mænd og 12 sten, det bibelske Gilgal, hvor jøderne opstillede 12 sten, da de gik over Jordanfloden og ind i det forjættede land (Josvabogen 4, 4-9).
12 symboliserer harmoni, f.eks. at være 12 til bords. I den sidste nadver var der 13 til bords, Jesus og de 12 disciple. Under nadveren afsløres det, at Judas vil forråde Jesus "en der dypper i samme fad som jeg". Judas forlod bordet, hvilket Joakim Skovgaard har billedliggjort i en freske i Viborg Domkirke. Efter Judas' forræderi vælges en ny tolvtemand. 13 er én for mange ved bordet, og ifølge gammel tro eller overtro vil én dø inden året er omme, hvis der er 13 til bords.

"The Burghers of Holstebro", 2001-2004, influenced by Rodin's sculpture "The Burghers of Calais", 1984-86, Musée Rodin, Paris.
 
1-2 "Jesu hånd", en af de tre kunstcirkler på gågaden i Holstebro, 2003. På håndfladen ses naglemærket.
"The Hand of Jesus", one out of three art circles at the pedestrian street in Holstebro, 2003. In the palm is the nail mark.
3-4 "Livets kilde", en af de tre kunstcirkler på gågaden i Holstebro, 2003. Livets kilde er symboliseret ved de kvindelige kønsorganer.
"The Source of Life", one out of three art circles at the pedestrian street in Holstebro, 2003. The Source of Life is symbolized by vulva.
 
1-2 "Odin øje", en af de tre kunstcirkler på gågaden i Holstebro, 2003.
"Odin's Eye", one out of three art circles at the pedestrian street in Holstebro, 2003.
3-4 "De tolv himmelstiger", 1998. Antallet 12 kan henvise til Jesu 12 disciple, årets 12 måneder, dyrekredsens/zodiakens 12 stjernetegn.
"12 Jacob's Ladders", 1998. The number 12 can refer to the 12 Disciples of Jesus Christ, the 12 months of the year, the 12 zodiac signs.
 
Pinseporten i Helligåndskirken - den danske kirke i Flensborg
Nørgaard har udført en bronzeportal og glasmosaikruder til Helligåndskirken. Værkerne blev indviet i december 2013.

The Pentecost Portal, the Church of the Holy Chost, Flensburg, Germany
Nørgaard has executed a bronze portal and stained glass windows for the church, the works were inaugurated in 2013
Pinseunderet er, at Jesu budskab er forståeligt for alle. I pinsen ophæves den babelske forvirring.
Pinsen, 50 dage efter påske, er kirkens fødselsdag. De første menigheder udsprang af pinsebegivenheden.
I pinsen fejres Helligåndens komme, den taler på alle verdens sprog om Guds barmhjertighed og således til den enkelte på dennes sprog.


Pinseunderet,
Apostlenes Gerninger, 2, 1-4.
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.
Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.
Se kristne højtider.

På spejlbilledet af skulpturens bagside anes ildtungerne (Helligånden), der kommer over folket, vist ved den "løbende" bronze øverst. Over ildtungerne ses en trekant symboliserende Faderen, Sønnen og Helligånden, den Hellige Treenighed.

Bebudelsen
The Annunciation
Jesu dåb
The Baptism of Jesus
Jesu død
The Death of Jesus
Glasmosaikruder på kirkens nordvæg. Kirkevinduerne er blændede. Bag mosaikkerne er forgyldte oplyste plader.
Stained glass windows on the north wall of the church. The windows are blinded. Behind the mosaics are gilded illuminated sheets of metal.
"Klassisk tableau. Drømmeslottet", 1979/"Classical Tableau. The Dream Castle", 1979
KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg
 
Menneskemuren/The Human Wall
Menneskemuren, 1982, foran Horsens Kunstmuseum/The Human Wall, 1982, in front of Horsens Art Museum, Denmark
 
1 "Menneskemuren", 1982 Statens Museum for Kunst/"Human Wall", 1982, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2-3 "De røde hunde", 1983, Horsens Kunstmuseum/"The Red Dogs", 1983, Horsens Art Museum, Denmark.
4 Horsens Kunstmuseum/Horsens Art Museum, Denmark.
 
1 "Fantasi", 1996, Horsens Kunstmuseum/"Fantasy", 1996, Horsens Art Museum, Denmark.
2 Svanevinger, Horsens Kunstmuseum/Swan Wings, Horsens Art Museum, Denmark.
3-4 "Pietà", 1991, Horsens Kunstmuseum/"Pietà", Horsens Art Museum, Denmark.
 
1-4 "Den sidste nadver", 1997, Horsens Kunstmuseum/"The Last Supper", 1997, Horsens Art Museum, Denmark.
 
1-2 "Jeg gik mig over sø og land – det lille glasrelief", 1999, Horsens Kunstmuseum.
"I travelled over Land and Sea - The Small Glass Relief", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
3-4 "Jeg gik mig over sø og land – det store glasrelief", 1999, Horsens Kunstmuseum.
"I travelled over Land and Sea - The Large Glass Relief", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
 
1 "Den historiske mekanik", 1986, opstillet 1989 udenfor Moesgård Museum/"The Historic Mechanics", 1986, Moesgaard Museum, Aarhus.
2 "Apokalypsen", 2002, Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole, Risskov, se nedenfor.
"Apocalypse", 2002, Aarhus Business College, Aarhus, see below.
3 "Kæmpehøj III", 1975, museum jorn/"Barrow III", 1975, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
4 "Nattergalen", 2012, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Nightingale", 2012, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark. 
 
1-2 "Hjemløse sjæle på vandring", 1995, Trapholt Skulpturpark/"Homeless Spirits wandering", 1995, Museum Trapholt Sculpture Park.
3-4 "Mickeys Opera", 2006, Trapholt/"Mickey's Opera", 2006, Museum Trapholt, Kolding, Denmark.
 
1 "Det forjættede land", 2005, Statens Museum for Kunst/"The Promised Land", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 Bagest: "Hommage à Yves Klein", 2005. Forrest: "Brødrene fra Sibirien", 2005, Statens Museum for Kunst.
In the back: "
Homage to Yves Klein", 2005. In the front: "The Brothers from Siberia", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 Bagest: "Brændt Venus", 2005. Forrest: "Venus modifikation", 2005, Statens Museum for Kunst.
In the back: "
Burned Venus", 2005. In the front: "Venus Modification", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Autoportræt", 2005, Statens Museum for Kunst/"Auto-portrait", 2005, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
 
1-3 Alterudsmykning i Knebel Kirke på Djursland, 2001/Altar in Knebel Church, Denmark 2001.
4 Dronningens gobeliner, Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Se separat side.
Billedet er anvendt med tilladelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Tapestries for HM The Queen, the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. View separate page.
The photo are used with permission of Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Hesteofringen/The Horse Sacrifice
Syltetøjsglas med konserveret hest fra aktionen "Stald/rituel dissektion af en hest (Hesteofringen)", 1970, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"The horse Sacrifice", 1970, horse in jam jars, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
 
 
"Hesteofringen", 1970. Ceremonien foregik på en mark ved Kirke Hyllinge på Sjælland, hvor hesten blev slagtet af en slagter og dissekeret af Nørgaard. Handlingen foregik til violinspil af Henning Christiansen og digte fremført af Lene Adler Pedersen, der klædt som nonne bevægede sig rundt på offerpladsen bærende på et kors. På ARoS, Aarhus Kunstmuseum er udstillet 112 Syltetøjsglas med dele af den ofrede hest.
"The Horse Sacrifice", 1970.
 
"Hesteofringen", 1970, Statens Museum for Kunst.
"The Horse Sacrifice", 1970, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
 
1 "Thors Tårn", 1986, Høje Tåstrup station/"Tower of Thor", 1986, Hoeje Taastrup station near Copenhagen, Denmark.
2 "Byport Randers", 1984/"City Gate Randers", 1994, Randers, Denmark.
3
"Den genmodificerede havfrue", EXPO 2000, Verdensudstillingen i Hannover. Denne anden havfruefigur blev placeret nær "Den lille havfrue" på Langelinie, 15.09.2006.
"The genetically altered Mermaid", 2000, placed on Langelinie in 2006.
1-3 Fotos anvendt med tilladelse fra kunstneren Bjørn Nørgaard.
4 Edvard Eriksen, "Den lille havfrue", 1913, Langelinie, København.
Edvard Eriksen, "The Little Mermaid", 1913, Langelinie, Copenhagen.
 
1 Gulv i Proviantgården, 1993, Folketinget, København/The Danish Parliament, 1993, Copenhagen, Denmark.
Fotos anvendt med tilladelse fra kunstneren Bjørn Nørgaard.
2 "Det genmodificerede Paradis", EXPO 2000, Verdensudstillingen i Hannover/"Paradise Genetically Altered", 2000, Hannover, Germany.
Fotos anvendt med tilladelse fra kunstneren Bjørn Nørgaard.
3-4 Nordisk mytologi på frimærker, 2006. "Elverhøj, elverpiger og elverkonge" og "Maler, helhest, nisse, trold og varulve".
Nordic mythology
on stamps, 2006.
Apokalypsen, 2002, Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole, Risskov
"Apocalypse", 2002, Aarhus Business College, Risskov
Motiverne på den 7-sidede skulptur er inspireret af Johannes' Åbenbaring. De 7 sider er måske = de 7 menigheder i Asien: Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia, Laodekea.
 
The motifs at the seven-sided sculpture are influenced by The Book of Revalation, the Seven Churches of Asia (Churches = congregations).
 
"Dette siger han, som har det skarpe tveæggede sværd: Jeg ved, hvor du bor: dér hvor Satans trone står; og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, dér hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogle, der ligeledes holder fast ved nikolaitternes lære. Omvend dig derfor! Ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min munds sværd. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender undtagen den, der får det."
"Og da Lammet* brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: "Kom!" Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr."
"Og da Lammet brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: "Kom!" Og jeg så en sort hest, og han, der sad på den, havde en vægt i hånden."
"Og da Lammet brød det andet segl, hørte jeg det andet væsen sige: "Kom!" Og ud kom en anden, ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden. Og han fik givet et stort sværd."
*Lammet symboliserer Kristus.
"Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig: "Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det;"
"Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer."

 

Vandkunsten er udført af Hanne Keis i 1994/The water basin is executed in 1994 by Hanne Keis.
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu