Drop Down Menu
G A L L E R I A   D E G L I   U F F I Z I,  F I R E N Z E
Italien
Italy

Drop Down Menu
Galleria degli Uffizi

 

1-3 Skulpturer af Cellini, Giotto og Andrea Obgagna foran Galleria degli Uffizi.
Sculptures of Cellini, Giotto og Andrea Obgagna in front of Galleria degli Uffizi.
4 Cosimo Pater patriae (nationens fader), er gravsat i gulvet i San Lorenzo. Skulpturen af Cosimo står foran Galleria degli Uffizi. Cosimo di Giovanni de' Medici (1389-1464) var den første af det politiske Medicidynasti og egentlige leder af Firenze gennem store dele af den italienske renæssance. Han er også kendt som "Cosimo den ældre" (il Vecchio).
Cosimo Pater patriae (
father of the nation)/Cosimo di Giovanni de' Medici (1389-1464). Sculpture in front of Galleria degli Uffizi. In San Lorenzo is the floor tomb of father of the nation.
1-4 Skulpturer af Pisano, Donatello, Dante og Macchiavelli foran Galleria degli Uffizi.
Sculptures of Pisano, Donatello, Dante and Macchiavelli in front of Galleria degli Uffizi.
Botticelli, "Den skumfødte Venus", 1485.
Botticelli, "The Birth of Venus", 1485.
Botticelli, "Våren"/"La Primavera", 1477-78
Botticelli, "Spring"/"La Primavera", 1477-78.
1 Botticelli, "Jomfru Maria med Jesusbarnet og fem engle"/"Madonna del Magnificat" (Marias lovsang), 1481.
Botticelli, "Virgin and Child with Five Angels"/"Madonna del Magnificat", 1481.
2 Botticelli, "Jomfru Maria og Jesusbarnet med syv engle"/"Madonna med granatæblet", ca. 1487.
Botticelli, "Virgin and Child with Seven Angels"/"Madonna of the Pomegranate", c. 1487.
3 Botticelli, "Piskningen", ca. 1490/Botticelli, "The Flagellation", c.1490.
4 Botticelli, "Bagvaskelse af Apelles", ca. 1495. Maleriet er baseret på en beskrivelse af et værk af den antikke græske maler Apelles.
Botticelli, "Calumny of Apelles", c. 1495. The painting is based on a description of a painting of the ancient Greek painter Apelles.
1 Botticelli, "Bebudelsen", 1489/Botticelli, "The Annunciation", 1489.
2 Botticelli, "Sjælsstyrke", 1470. Billedet er det første registrerede værk af Botticelli.
Botticelli, "Fortitude", 1470. The painting is the first recorded vork by Botticelli.
1 Fra Filippo Lippi, "Jomfru Maria med Jesusbarnet og to engle", 1460-65.
Fra Filippo Lippi, "Madonna with Child and two Angels", 1460-65.
2 Piero della Francesca, Dobbeltportræt af hertugen af Urbino Federico da Montefeltro og hans hustru Batista Sforza, 1472.
Piero della Francesca,
Double portrait of the Duke of Urbino Federico da Montefeltro and his wife Batista Sforza, 1472.
1 Luca Signorelli, "Den Hellige Treenighed, Jomfru Maria og Jesusbarnet, ærkeenglene Mikael og Gabriel, Den hellige Augustin og Den hellige Athanasius af Alexandria", ca. 1505-08
Luca Signorelli, "The Trinity, Madonna and Child, Archangels Michael and Gabriel, Saint Augustine and Saint Athanasius of Alexandria"
, c. 1505-08
2 Pietro Perugino, Pietà, ca. 1483-93/Pietro Perugino, Pietà, c. 1483-93.
3 Pietro Perugino, "Jomfru Maria med Jesusbarnet tronende mellem Johannes Døberen og Skt. Sebastian", .
Pietro Perugino, "Madonna with Child Enthroned between Saints John the Baptist and Sebastian", .
1 Leonardo da Vinci, "Bebudelsen", ca. 1472-1475/Leonardo da Vinci, "The Annunciation", c. 1472-1475.
2 Andrea Mantegna, "Scener fra Kristi liv", 1463-64/Andrea Mantegna, "Scenes from the Life of Christ", 1463-64.
3 Giovanni Bellini, "Hellig allegori", 1440-99/Giovanni Bellini, "Sacred Allegory", 1440-99.
4 Andrea Mantegna, "Portræt af Carlo de'Medici", 1466/Andrea Mantegna, "Portrait of Carlo de'Medici", 1466.
1 Michelangelo, "Den Hellige Familie med den lille Johannes Døberen"/"Doni tondo", 1504-06. Doni = Agnolo Doni, florentinsk købmand, der formentlig bestilte værket. Tondo = betegnelsen for et cirkulært kunstværk.
Michelangelo, "The Holy Family with the infant St John the Baptist"/"The Doni tondo", 1504-06. Doni = Agnolo Doni, Florentine merchant, who presumably commissioned the painting. Tondo = circular work of art.
2 Jacobo Bellini, "Jomfru Maria med Jesusbarnet", 1450/Jacobo Bellini, "Madonna and Child ", 1450.
3 Giovanni Bellini, "Portræt af en ung mand", ca. 1500/Giovanni Bellini, "Portrait of a young Man", c. 1500.
4 Romersk kunst, "Portrætbuste af en mand (kendt som Sokratesbusten)/Roman Art, "Portrait bust of a Man (known as Socrates)".
1 Romersk kunst, "Portrætbuste af Aristoteles", 2. årh. e.Kr/Roman Art, "Bust with the Head of Aristotle", 2nd century AD.
2 Søn af Niobe/Son of Niobe.
3 Pietro Lorenzetti, "Jomfru Maria og Jesusbarnet omgivet af otte engle", ca. 1340.
Pietro Lorenzetti, "Madonna and Child enthroned between eight angels", c. 1340.
4 Giotto, Badia panelet, ca. 1295-1300. Fra venstre mod højre: Skt. Nikolaus fra Bari, Evangelisten Johannes, Jomfru Maria med Jesusbarnet, Skt. Peter og Skt. Benedikt.
Giotto, Badia Polyptych, c. 1295-1300.From left to right: Nikolaos of Bari, St John the Evangelist, Madonna with Child, St Peter and St Benedict.
1 Gentile da Fabriano, "De fire helgener, Maria Magdalene, Nikolaus fra Bari, Johannes døberen og Skt. Jørgen", 1425.
De fire helgener er en del af Quaratesi altertavlen udført til Quaratesifamiliens kapel i San Niccolò Oltrarno i Firenze. Midterpanelet er på National Gallery i London og dele af predellaen i Vatikanmuseerne.
Gentile da Fabriano, "The four saints, St Mary Magdalene, St Nicholas of Bari, St John the Baptist and St George", 1425.
The four saints are a part of the altarpiece the Quaratesi Polyptych executed for the Quaratesi family's chapel in the
Church of San Niccolò Oltrarno, Florence. The central panel is at the National Gallery, London and parts of the predella are in the Pinacoteca in the Vatican.
2 Gentile da Fabriano, Altertavlen "Kongernes tilbedelse", 1423. Tavlen betegnes også "Pala Strozzi" efter mæcenen af samme navn, en bankier og intellektuel, der bestilte det til familiekapellet i kirken Santa Trinità i Firenze.
Gentile da Fabriano
, Altarpiece "Adoration of the Magi" aka "Pala Strozzi", 1423.
3 Gentile da Fabriano, predellaen Jesu fødsel/Gentile da Fabriano, the predella, Nativity.
4 Gentile da Fabriano, predellaen Flugten til Ægypten/Gentile da Fabriano, the predella Flight into Egypt.
1 Paolo Uccello,"Slaget ved San Romano", ca. 1435-55/Paolo Uccello, "The Battle of San Romano", c. 1435-55.
2 Pontormo, "Portræt af Cosimo de'Medici den ældre", 1519-20/Pontormo, "Portrait of Cosimo de'Medici the Elder", 1519-20.
3-4 Bronzino, "Portræt af dværgen Morgante", før 1553. Morgante var det ironiske øgenavn for Braccio di Bartolo, der var den foretrukne hofdværg hos hertugen af Firenze Cosimo I de Medici. Navnet Morgante stammer fra Luigi Pulcis epos fra 1483 "Morgante, The Epic Adventures of Orlando and His Giant Friend Morgante", hvor Morgante altså var en kæmpe. Heltedigtet betegnes også "Morgante maggiore" (den store Morgante).
Bronzino, "Portrait of the Dwarf Morgante", before 1553. Braccio di Bartolo, ironically nicknamed Morgante like the giant in Luigi Pulci's "Morgante, The Epic Adventures of Orlando and His Giant Friend Morgante", 1483, was the favorite court dwarf of Cosimo I de Medici.
1 Bronzino, "Portræt af storhertuginde Eleonora af Toledo og hendes søn Giovanni", ca. 1545.
Bronzino
, "Portrait of Grand Duchess Eleonora of Toledo and her Son Giovanni", c. 1545
.
2 Bronzino, "Portræt af Giovanni de' Medici", 1545/Bronzino, "Portrait of Giovanni de' Medici", 1545.
3 Rosso Fiorentino, "Portræt af en ung mand klædt i sort", 1512-13/Rosso Fiorentino, "Portrait of a Young Man in Black", 1512-13.
4 Rafael, "Portræt af Julius II", ca. 1510-11/Raphael, "Portrait of  Julius II", c. 1510-11.
1 Rafael, selvportræt, ca. 1500/Raphael, Self-portrait, c. 1500.
2 Rafael,, "Madonna af stillidsen", 1505–06. (Stillids/stillits = en farvestrålende fugl lidt mindre end en gråspurv).
Raphael, "Madonna of the Goldfinch", 1505–06.
3 Rafael, "Portræt af en ung mand med et æble (Francesco Maria della Rovere?)", 1504-05.
Raphael, "Portrait of Young Man with an Apple (Francesco Maria della Rovere?)", 1504-05.
4 Rafael,, "Portræt af Pave Leo X med kardinalerne Giulio de' Medici og Luigi de' Rossi", ca. 1518.
Raphael, "Portrait of Pope Leo X with Cardinals Giulio de' Medici and Luigi de' Rossi", c. 1518.
1 Parmigianino, "Madonna med barn og engle" kendt som "Madonna med den lange hals", 1534-40.
Parmigianino, "Madonna and Child with Angels" aka "Madonna with the Long Neck", 1534-40.
2 Parmigianino, "Madonna med barn og helgener", ca. 1530/Parmigianino, "Madonna and Child with Saints", c. 1530.
3 Parmigianino,, "Mandsportræt", ca. 1530/Parmigianino,"Portrait of a Man", c. 1530.
4 Sebastiano del Piombo, "Adonis' død", 1512/Sebastiano del Piombo, "Death of Adonis", 1512.
1 Tizian, "Venus" eller "Venus fra Urbino", 1538/Tizian, "Venus" aka "Venus of Urbino", 1538.
2 Caravaggio, "Medusa", 1598/Caravaggio, "Medusa", 1598.
3 Caravaggio, "Bacchus" (romersk vingud), 1597/Caravaggio, "Bacchus" (the Roman god of wine), 1597.
4 Artemisia Gentileschi, "Judith og Holofernes", 1620-21/Artemisia Gentileschi, "Judith and Holofernes", 1620-21.
1 Kong Christian 2./The Danish King Christian II.
2 Tycho Brahe (1546-1601), dansk astronom, grundlæggeren af den moderne observerende astronomi - opnåede en præcision i observationer som hidtil ikke havde været opnået, og som gjorde det muligt for Kepler at finde de geometriske love, der styrer planeternes gang. Opdagede en eksploderende stjerne, en supernova, i Cassiopeia. Udgav om sin oservationer bogen "De Nova Stella", 1573. Brahe boede på Uranienborg på Hven, hvor han lod opføre observatoriet Stjerneborg. Han mistede et stykke af sin næse i en duel og fik en protese, ifølge overleveringen en sølvprotese eller sølvnæse. Brahes grav blev åbnet for anden gang i 2010 og det kunne konstateres at hans næseprotese ikke var fremstillet af ædelt metal, men af messing - en legering af kobber og zink.
Tycho Brahe (1546-1601), Danish astronomer, father of modern astronomy. He lived at the castle Uranienborg on the Danish island of Hveen, where he built his observatory Stjerneborg (Star Castle). He lost a part of his nose in a duel, and according to the tradition he got a prosthetic nose made of silver. Scientific research in 2010 shows that the nose was made of brass.
3 Niels Steensen.
4 Udsigt over Firenze fra Uffizi Galleriet/View of Florence from the Uffizi Gallery.
1-4 Uffizi Galleriet i Firenze/The Uffizi Gallery Museum of Florence.
Palazzo Pitti
1-4 Pitti paladset, 1458, er et renæssancepalads i Firenze. Det var den velhavende florentinske bankier Luca Pitti (1398-1472), der byggede paladset, der skulle kunne overgå Palazzo Medici, der tilhørte den magtfulde og indflydelsesrige Medici familie. I 1549 blev paladset købt af Medici Familien og blev hovedresidens for de herskende familier i Storhertugdømmet Toscana. I slutningen af 1700-tallet blev paladset residens for Napoleon Bonaparte, og var senere, i en kort periode, det vigtigste kongeslot for det netop forenede Italien (kongeriget Italien eksisterede fra 1861 til 1946, den 2. juni samme år blev republikken grundlagt).
Slottet og dets samlinger blev skænket til det italienske folk af Kong Victor Emmanuel 3. i 1919. I dag er paladset det største museumskompleks i Firenze.
Palatina Galleriet, er hovedgalleriet i Pitti paladset, det indeholder en enorm samling af hovedsageligt renæssancemalerier.

The Pitti Palace, 1458, is a Renaissance palace in Florence built by the wealthy Florentine bankier Luca Pitti (1398-1472), who sought to build a palace rivaling
Palazzo Medici which was the main residence of the powerful Medici family, who reigned over Florence. In 1549 the Medici Family bougth the Pitti Palace, and it became chief residence of the ruling families of the Grand Duchy of Tuscany.
In the late 18th century, the palace became residence of Napoleon Bonaparte, and served later as the principal royal palace of the newly united Italy (The Kingdom of Italy was established in 1861 and existed until 1946.
2 June 1946 the Italian people voted for abolition of the monarchy and the introduction of the Republic.
The Pitti Palace and its contents were donated to the Italian people by King Victor Emmanuel III in 1919. Today the palace is the largest museum complex in Florence.
The Palatine Gallery, the main gallery of the Pitti Palace, contains a large collection of principally renaissance paintings.
1 Rafael, "La Donna Velata" (kvinden med sløret), 1514-1516/Rafael, "La Donna Velata" (the woman with the veil) 1514-1516.
2 Rafael, "Madonna della Seggiola"/"Jomfru Maria af stolen" (siddende Jomfru Maria med Jesusbarnet og den lille Johannes Døberen), 1514.
Raphael, "Madonna della Seggiola"/"Madonna of the Chair" (Virgin Mary with the infant Jesus and the young John the Baptist), 1514.
3 Rafael, "Jomfru Maria af baldakinen", 1507-08/Raphael, "Madonna of the Canopy", 1507-08.
4 Rafael, "Portræt af Tommaso Inghirami", 1515-1516/Raphael, "Portrait of Tommaso Inghirami", 1515-1516.
1 Rafael, "La Donna Gravida" (den gravide kvinde), 1505-06/Raphael, "La Donna Gravida" (the pregnant woman), 1505-06.
2 Rafael, "Portræt af kardinal Bibbiena", ca. 1516/Raphael, "Portrait of Cardinal Bibbiena", c. 1516.
3 Rafael, "Madonna dell'Impannata" (Jomfru Maria af klædet), 1512-13.
Raphael, "Madonna dell'Impannata" (Madonna of the Cloth), 1512-13.
4 Botticelli, "Portræt af en ung kvinde (den smukke Simonetta)", ca. 1475
Botticelli,
"Portrait of a young woman (la bella Simonetta)", c. 1475.
1 Botticelli-skolen, "Jomfru Maria af roserne"/The school of Botticelli, "Madonna of the Roses".
2 Botticelli-skolen, "Tilbedelsen af Jesusbarnet"/The school of Botticelli, "The Adoration of the Infant Jesus".
3 Tizian, "Maria Magdalene", ca. 1532/Tizian, "Mary Magdalene", c. 1532.
4 Tizian, "Kristus Forløseren", ca. 1534/Tizian, "Christ the Redeemer", c. 1534.
1 Fra Filippo Lippi, "Tondo Bartolini" (Jomfru Maria med Jesusbarnet og scener fra Skt. Annas liv), ca. 1452.
Fra Filippo Lippi, "Tondo Bartolini" (Virgin with the Child and Scenes from the Life of St Anne), c. 1452.
2 Jusepe de Ribera, "Den hellige Frans af Assisi", 1643/Jusepe de Ribera, "St Francis of Assisi", 1643.
3 Jacopo Tintoretto, "Portræt af Monaco"/Jacopo Tintoretto, "Portrait of Monaco".
4 Guido Reni, "Cleopatra", ca. 1640.
1 Kopi af Anton van Dyck/Copy of Anton van Dyck.
2 Rachel Ruysch, "blomster, frugter og insekter", 1716/Rachel Ruysch, "Flowers, Fruit, and Insects", 1716.
3 Pietro Perugino, "Sorgen over den døde Kristus (nedtagelsen af korset)", 1495.
Pietro Perugino,
"The Mourning of the Dead Christ (Deposition)", 1495.
4 Antonio Ciseri, "Se, her er manden" (Ecce Homo), 1880-91/Antonio Ciseri, "Ecce Homo", 1880-91.
1 Salvino Salvini, "La Ehma", 1800-tallet.
Salvino Salvini, "La Ehma", 19th century.
2 Camille Pissarro, "Stormens komme", 1877.
Camille Pissarro, "Approach of Storm", 1877.
3 Camille Pissarro, "Klipning af hækken", 1878.
Camille Pissarro, "The Cutting of the Hedge", 1878.
4 Maleri af Curt Stoeving/Painting by Curt Stoeving.
5 Musernes bord/Table of the Muses.
6 Napoleons badeværelse, 1813-21.
Napoleon's Bathroom
, 1813-21.
  
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt