Drop Down Menu
W I E N  /  V I E N N A
Drop Down Menu
Kunsthistorisches Museum/The Art History Museum
1-3
Kunstmuseet, beliggende tæt ved kejserpaladset Hofburg, blev opført 1871-91 for Kejser Franz Joseph 1. efter tegninger af arkitekterne Gottfried Semper og Carl Freiherr von Hasenauer, med det formål at skulle rumme kejserfamiliens omfattende kunstskatte. Naturhistorisk Museum opførtes samtidig. De to ens museer ligger overfor hinanden omkring Maria-Theresien-Platz.
The Museum of Fine Arts, situated near the Imperial Palace Hofburg, was built between 1871-91 for Emperor Franz Joseph I, and designed by the architects Gottfried Semper and Carl Freiherr von Hasenauer, to house the extensive collections of the imperial family. The Naturel History Museum was built in the same period as the art museum. The two museums have similar exterior and face each other across Maria-Theresien-Platz.
4-5
Monumentet for Kejserinde Maria Theresia, afsløret i 1888, er placeret centralt på Maria-Theresien-Platz og udført af Caspar von Zumbusch. Med sin højre hånd hilser kejserinden på folket, og i sin venstre hånd holder hun et scepter og en dokumentrulle, Den pragmatiske sanktion af 1713 givet af Kejser Karl 6., som er en tronfølgerlov, der sikrer at de habsburgske arvelande skal gå udelelt i arv samt anerkender kvindelig arvefølge. Kejserindestatuen er omgivet af fire rytterstatuer af Maria Theresias generaler.
Maria Theresia af Østrig (1717-1780) tysk-romersk kejserinde fra 1740-80 og eneste kvindelige overhoved af Huset HabsburgHun regerede i 40 år og betragtes stadig som en af de vigtigtigste og mest farverige regenter i europæisk historie. Hun var en reformator der bl.a. banede vejen for undervisningspligten og oprettede en kyskhedskommision til bekæmpelse af kønslig umoral.
Maria Theresia, der var gift med kejser Frans 1. Stephan og fødte 16 børn, skildres som Nationens moder, som den matriarkalske "Übermutter" af Huset Habsburg og Europas svigermor, fordi hun gennem sine børns ægteskaber skabte politiske alliancepartnere i Europa. Fire af hendes døtre blev hertuginder eller dronninger og mest kendt er Marie Antoinette, der giftede sig med Kong Ludvig 16. af Frankrig, og blev hashugget under Den Franske Revolution.
The Empress Maria Theresa Monument, placed in the center of Maria-Theresien-Platz, is executed by Caspar von Zumbusch and was revealed in 1888. The Empress greets the people with her right hand, and in the left hand she holds a scepter and a document roll, the Pragmatic Sanction of Emperor Charles VI from 1713, to ensure that the Habsburg hereditary possession could be inherited by a daughter. She is surrounded by four horseman statues of her generals.
Maria Theresa of Austria (1717-1780) Holy Roman empress from 1740-80 and the only female ruler in the history of the Habsburgs. She ruled for 40 years and is still considered one of the most important and colourful rulers in European history.
She was a reformer and among other things she paved the way for compulsory education and established a chastity commission to impose moral values on everyone.
Maria Theresa, who bore sixteen children in her marriage with emperor Franz I Stephan, is portrayed as the Mother of the Nation, the matriarchal "Übermutter" of the Habsburgs and as Europe's mother-in-law as she through the marriages of her children gained allies across Europe and solved foreign policy problems. Four of her daughters became duchesses or queens, most famously Marie Antoinette, who married King Louis XVI of France and was beheaded in the French Revolution.
1 Se ovenfor/See above.
2-3
Kong Frans 1. af Frankrigs saltkar, 1540-43, udført af Benvenuto Cellini i guld, emalje, ibenholt og elfenben. Saltkarret, der er det eneste eksisterende guldarbejde af den florentinske kunstner, er langt mere end en kostbar beholder til salt og peber. Karrets udførelse forvandler det til en allegori over kosmos symboliseret ved guderne Neptun (havguden) og Tellus (jordguden) samt ved skildringerne af tiderne på dagen og de fire vinde på karrets fodstykke. Dette kosmos regeres af ham som bestilte arbejdet, og som er repræsenteret ved sit våbenskjold og emblemer: Kong Frans 1. af Frankrig. Se manierisme
The Saliera, salt cellar of King Francis I of France, 1540-43, executed by Benvenuto Cellini in gold, enamel, ebony and ivory. The saliera, which is the only extant work in gold by the Florentine artist, is far more than a precious container for salt and pepper. Its decorative program turns it into an allegory of the Cosmos, represented here by the deities Neptune (sea) and Tellus (earth) as well as by the depictions of the times of day and the four winds on the base. This cosmos is being ruled by the man who had commissioned the work, here represented by his coat of arms and emblems: King Francis I of France. See Manierism
4
Fad med en fremstilling af historien om Europa* udført af Christoph Lencker, Augsburg, ca. 1602-06. Kejser Rudolf 2. erhvervede fadet hos en af tidens fineste guldsmede. Til fadet hørte oprindeligt en kande, der er gået tabt.
*Europa var i græsk mytolog den smukke datter af den fønikiske kong Agenor. Overguden Zeus blev betaget af hende, som han blev af så mange dødelige piger, og iført en tyrs skikkelse dukkede han op af havet nær en eng, hvor Europa legede med sine brødre. Hun lod sig lokke af den flotte tyr, hvis duft ifølge digteren Moskhos var langt mere tillokkende end blomsters, og sprang op på dens ryg. Straks satte den i trav ned til og ud over havet, hvor det pludselig gik op for Europa, at det ikke var nogen leg. Brødrene kaldte efter hende, men så hende aldrig igen. Sagnet fortæller videre, at Zeus bortførte hende fra Fønikien – det nuværende Syrien – og bragte hende til Kreta, hvor hun fødte ham børn. Således kom navnet Europa til en udkant af det kontinent, der senere bar det. Europa kom altså et andet sted fra, og det afgørende i hendes liv var at blive røvet.
Basin with a Depiction of the Story of Europa (the daughter of Phoenician King Agenor in greek mythology), by Christoph Lencker, Augsburg, c. 1602-06. Emperor Rudolf II acquired this basin from one of the finest Augsburg goldsmiths of the time. It depicts Europa being abducted from her companions by Zeus, who has turned into a bull. The basin was originally formed as a set with an ewer.
5 Ornamenteret fad med skildring af Amors triumftog, udført af Christoph Jamnitzer, ca. 1605.
Ornamental basin depicting the triumphal procession of Cupid, by Christoph Jamnitzer, c. 1605.
1-2 Ornamenteret fad med kande, udført af Nikolaus Schmidt, Nürnberg, ca. 1592. Delvist forgyldt og bemalet sølv, perlemor (perlarum mater), perler og granater. Sættet er fremstillet i Nürnberg, men imiterer en dekorationstype som var populær i delstaten Gujarat i Indien. 
Ornamental Basin with Ewer, by Nikolaus Schmidt, Nuremberg, c. 1592. Partially gilded and painted silver, mother-of pearl, pearls and garnets.
The set was created in Nuremberg but imitates a type of decoration popular in Gujarat, India.
3-4 Spillemaskine formet som et skib, udført 1585 af Hans Schlotheim, anvendtes som borddekoration og underholdning for gæsterne. Skibet kunne rulle hen over bordet mens besætningen kunne høres og ses spillende på deres instrumenter.
Music automaton in the form of a ship, executed in 1585 by Hans Schlotheim, was used as table decoration and amusement for the guests. This ship automaton was able to roll across the table, while the crew aboard could be heard and seen playing their instruments.
5 Loftet i vestibulen med kig til kuppelsalen ovenover/Vestibule ceiling with a view into the Cupola Hall above.
1 Stor borddekoration formet som en dragefugl, Saracchis værksted, Milano, ca. 1590.
Large centrepiece in the form of a dragon-bird, Saracchi workshop, Milan, c. 1590.
2 Drikkehorn formet som den drage, Cornelius Gross , Augsburg, ca. 1560-70. Skildpaddeskjold, forsøvlet, emalje, rester af farvelægning.
Drinking Horn in the form of a Dragon, Cornelius Gross , Augsburg, c. 1560-70. Tortoise shell, gilded silver, enamel, remains of paint.
3 Trompetspillemaskine, Hans Schlottheim, Augsburg, 1582/Trumpeter Automaton, Hans Schlottheim, Augsburg, 1582.
1 Kejser Leopold 1., 1695, udført af Paul Strudel/Emperor Leopold I, 1695, by Paul Strudel.
2 Kejser Leopold 1., udført af Paul Strudel og hans værksted, Wien, før 1700.
Emperor Leopold I, executed by Paul Strudel and workshop, Vienna, before 1700.
3 Kejser Leopold 1. som sejrherre, udført af Matthias Steinl, Wien, ca. 1690-93. Siddende stolt på sin hest springer kejseren over en styrtet osmannisk kriger.
Emperor Leopold I as Victor, executed by Matthias Steinl, Vienna, c. 1690-93. Seated proudly on horseback Leopold I leaps over a toppled Ottoman warrior.
4 Ærkehertug Ferdinand 2./Archduke Ferdinand II.
5 Kaminur, udført i Augsburg i slutningen af 1600-tallet af David Buschmann.
Table Clock, executed in Augsburg in the late 1600s by David Buschmann.
1 Torso af en kentaur, fundet i Alexandria i Ægypten, hellenistisk, 2.-1. århundrede f.Kr.
Torso of a Centaur, found in Alexandria, Egypt, Hellenistic, 2nd-1st century BC.
2 Statue af en flodhest, Det mellemste rige, 11.-12. dynasti, ca. 2000 f.Kr. Formentlig fra Theben.
Statuette of a hippopotamus, Middle Kingdom, 11th-12th Dynasty, c. 2000 BC. Presumably from Thebes.
1 Rafael, "Madonna af engene", 1505/Raphael, "The Madonna of the Meadows, 1505.
2 Tizian, "Taler Francesco Filetto og hans søn (?)", omkring 1538-40.
Tizian, "Orator Francesco Filetto and His Son (?)", around 1538-40.
3 Tizian, "Portræt af Pave Paul 3. 1468-1549", Tizians værksted.
Tizian, "Portrait of Pope Paul III 1468-1549", by the workshop of Tizian.
4 David Teniers d.y., "Ærkehertug Leopold Wilhelm i sit galleri i Bruxelles", ca. 1651.
David Teniers the Younger, "Archduke Leopold Wilhelm in His Gallery at Brussels", c. 1651.
1 Parmigianino, "Portræt af en ung kvinde", omkring 1530. Den moderigtige klædte kvinde er formentlig medlem af den grevelige Gozzadini familie bosiddende i Bologna.
Parmigianino, "Portrait of a Young Woman", around 1530. The fashionably dressed woman may be a member of the family of the Counts of Gozzadini resident in Bologna.
2 William Turner, "Hård sø", ca. 1840-45/William Turner, "Rough Sea", c. 1840-45.
3 Caravaggio, "Tornekroningen", omkring 1603/Caravaggio, "Crowning of Thorns", around 1603.
4 Caravaggio, "Rosenkransmadonna", ca. 1601/Caravaggio, "Madonna of the Rosary", c. 1601.
5 Tilhængere af Caravaggio, "Kristus og disciplene i Emmaus", før 1614 eller omkring 1621.
Follower of Caravaggio, "Christ and the Disciples in Emmaus", before 1614 or around 1621.
1
Marie Louise Elisabeth Vigée-Lebrun, "Ærkehertuginde Marie-Antoinette (1755-1793), Dronning af Frankrig", 1778. Marie-Antoinette (hustru til Ludvig 16.), den yngste datter af Kejser Frans 1. Stephan og Maria Theresia bærer en kjole à l'anglaise (kvindemode i 1700-tallet) og håret er sat kunstfærdigt. Maleriet blev udført til den unge dronnings mor i Wien, der takkede for værket med ordene "Jeg er henrykt for dit store portræt!" og fik det hængt op i kejserpaladset Hofburg.
Marie Louise Elisabeth Vigée-Lebrun, "Archduchess Marie-Antoinette (1755-1793), Queen of France" (the wife of Louis XVI), 1778. Marie-Antoinette, the youngest daughter of Emperor Francis I and Maria Theresa, wears a robe à l'anglaise (a women's fashion of the 18th century) with her hair piled up in an eleborate style. The painting was destined for the young queen's mother in Vienna who responded to her daughter with the words: "I am delighted with your large portrait!" and displayed the painting in the Hofburg Palace.
2 Anton von Maron, "Maria Theresia som enke", 1773/Anton von Maron, "Maria Theresa as a Widow", 1773.
3 Édouard Manet, "Dreng med sværd", 1861/Édouard Manet, "Boy with a Sword", 1861.
4 Diego Velázquez, "Prinsesse Margarita i en hvid kjole", omkring 1656. Se "Las Meninas".
Diego Velázquez, "Infanta Margarita in a white Dress", about 1656. View "Las Meninas".
1 Giovanni Battista Caracciolo, "Jomfru Maria med Jesusbarnet og Den Hellige Anna", (= Anna Selvtrejde motivet) omkring 1633.
Giovanni Battista Caracciolo
, "Virgin Mary with Child and St Anne", (= St Anne Selfthird motif) around 1633.
2 Bernardo Bellotto alias Canaletto (elev og nevø af Giovanni Antonio Canal, den berømte Canaletto), "Schönbrunn: havesiden", 1758-61.
Bernardo Bellotto aka Canaletto (pupil and nephew of Giovanni Antonio Canal, the famous Canaletto), "Schönbrunn Palace: Garden Side", 1758-61.
3 Bernardo Bellotto, "Schönbrunn: gårdfacade", 1759-61/Bernardo Bellotto, "Schönbrunn Palace: Court Facad", 1759-61.
4 Bernardo Bellotto, "Kejserpaladset: havesiden", 1759-61/Bernardo Bellotto, "The Imperial Palace Hof: Garden Side", 1759-61.
5
Guido Reni, "Den hellige Hieronymus", omkring 1634-35. Hieronymus, en af de fire store latinske kirkefædre og kardinal, havde trukket sig tilbage til et liv i ensomhed for at oversætte Bibelen. En engel kommer til syne og bringer ham guddommelig inspiration, den gamle asketiker lytter henført til budskabet. Løven, der ligger ved hans fødder, nægter at forlade ham fordi Hieronymus engang fjernede en torn fra dens pote.
Guido Reni, "Saint Jerome", around 1634-35. St Jerome, one of the four Latin Fathers of the Church and a cardinal, has withdrawn to a life of solitude in order to translate the Bible. An angel apperas, bringing him divine inspiration, the old ascetic listens to the message with rapt attention. The lion lying at his feet refuses to leave him because the saint once pulled a thorn from its paw.
1
Pompeo Batoni, "Kejser Josef 2. med Storhertug Pietro Leopoldo af Toscana", 1769. I 1769 rejste Josef 2. (1741-1790), ældste søn af Maria Theresia, og efter 1765 romersk kejser, til Italien og besøgte Rom med sin yngre broder Peter Leopold (1747-1792, Kejser Leopold 2. fra 1790). Som så mange andre unge udenlandske aristokrater på "Grand Tour" (obligatorisk dannelsesrejse til Italien) blev brødrene portrætteret af Pompeo Batoni, den førende romerske maler i tiden. Hans enkle klassiscistiske portrætter var uden ydre pragt og helt i overensstemmelse med de to oplyste prinsers fremskridtsvenlige ideer.
Pompeo Batoni, "Emperor Joseph II with Grand Duke Pietro Leopoldo of Tuscany", 1769. In 1769, Joseph II (1741-1790), the eldest son of Maria Theresa and, after 1765, Holy Roman Emperor, travelled to Italy, visiting Rome with his younger brother Peter Leopold (1747-1792, emperor as Leopold II from 1790). Like many other young foreign aristocrats on the "Grand Tour", the obligatory educational tour of Italy, the two of them had their portrait painted by Pompeo Batoni, the leading Roman painter of the time. His classicistic, simple approach to portraiture, abandoning any external grandeur, was in keeping with the progressive ideas of the two enlightened princes.
2 Peter Paul Rubens, "Den døde Kristus begrædes af Jomfru Maria og Johannes Døberen", 1614-15.
Peter Paul Rubens, "Lamentation of Christ by the Virgin Mary and John", 1614-15.
3 Peter Paul Rubens, "Den hellige Frans Xaviers mirakler", omkring 1616-17.
Peter Paul Rubens, "The Miracles of St Francis Xavier", about 1616-17.
4 Peter Paul Rubens, "Sankt Ignatius af Loyolas mirakler", 1617-18.
Peter Paul Rubens, "The Miracles of St Ignatius of Loyola", 1617-18.
5
Peter Paul Rubens, "Paradisets fire floder", omkring 1615. I overensstemmelse med den gængse tolkning er de fire verdensdele skildret som allegoriske kvindefigurer parret med de respektive flodguder. Europa sidder til venstre sammen med flodguden Donau og til højre herfor sidder Asien med flodguden Ganges. Amerika ses med flodguden Rio de la Plata. Flodguden Nilen har sin arm omkring Afrika.
Peter Paul Rubens, "The Four Rivers of Paradise", about 1615. According to the coventional interpretation, the four continents are depicted here as female allegoric figures paired with the gods of their respective rivers. Europe is sitting on the left, accompanied by the river god of the Danube, and facing Asia on the right with the Ganges. At the back is America with the god of the Rio de la Plata. The Nile has his arm around the black beauty Africa.
1 Albrecht Dürer, Allehelgenesbillede (Landauer alter), 1511/Albrecht Dürer, All Saints' Picture (Landauer Altar), 1511.
2 Albrecht Dürer, "Allegorisk kvindefigur", 1507/Albrecht Dürer, "Allegorical Female Figure", 1507.
3 Albrecht Dürer, 1536, "Johannes Kleberger", bayersk købmand og filantrop.
Albrecht Dürer, 1536, "Johannes Kleberger", a Bavarian merchant and philantropist.
4 Mario Minniti, ca. 1610, "Ecce Homo" (lat. se hvilket menneske), Kristus med tornekrone og purpurkappe/Mario Minniti, c. 1610, "Ecce Homo".
5 Jacob van Ruisdael, "Den store skov", omkring 1655-60/Jacob van Ruisdael, "The Great Forest", about 1655-60.
1 Rogier van der Weyden, Triptykon med Jesu Korsfæstelse, 1443-45/Rogier van der Weyden, Crucifixion triptych, 1443-45.
2 Hieronymus Bosch, "Korsbæringen", ca. 1460-1510.
Hieronymus Bosch, "Christ Carrying the Cross", c. 1460-1510.
3 Jan Steen, "Hanrej brudgommen", omkring 1670/Jan Steen, "The Cuckold Bridegroom", about 1670.
4 Jan Steen, "Vogt dig for overdådighed" (In Weelde Siet Toe), 1663/Jan Steen, "Beware of Luxury" (In Weelde Siet Toe), 1663.
1 Johannes Vermeer, "Allegori over maleriet", ca. 1666/Johannes Vermeer, "The Allegory of Painting", c. 1666.
2 Rembrandt, Lille selvportræt, omkring 1657/Rembrandt, Small Self Portrait, about 1657.
3 Samuel van Hoogstraten, "Den indre slotsplads i Wien", 1652.
Samuel van Hoogstraten, "The Innerer Burgplatz in Vienna", 1652.
4 Pieter Bruegel d.æ., "Paulus' omvendelse", 1567/Pieter Bruegel the Elder, "The Conversion of Paul", 1567.
5 Pieter Bruegel d.æ., "Vandringen mod Golgata", 1564/Pieter Bruegel the Elder, "The Procession to Calvary", 1564.
1 Pieter Bruegel d.æ., "Bondedans", 1565-67/Pieter Bruegel the Elder, "The Peasant Dance", 1565-67.
2 Pieter Bruegel d.æ., "Kampen mellem karneval og faste", 1559.
Pieter Bruegel the Elder, "The Fight Between Carnival and Lent", 1559.
3 Pieter Bruegel d.æ., "Legende børn", 1560/Pieter Bruegel the Elder, "Children's Games", 1560.
4-5 Pieter Bruegel d.æ., "Babelstårnet", 1563/Pieter Bruegel the Elder, "The Tower of Babel", 1563.
1 Pieter Bruegel d.æ., "Bondebryllup", 1568/Pieter Bruegel the Elder, "The Peasant Wedding", 1568.
2 Pieter Bruegel d.æ., "Jægerne i sneen", 1565/Pieter Bruegel the Elder, "The Hunters in the Snow", 1565.
3 Pieter Bruegel d.æ., "Vinterlandskab med skøjteløbere og fuglefælde", 1565.
Pieter Bruegel the Elder,"Winter Landscape with Skaters and Bird Trap", 1565.
4 Pieter Bruegel d.æ., "Barnemordet i Betlehem", 1565-67.
Pieter Bruegel the Elder,"Massacre of the Innocents", 1565-67.
5 Pieter Bruegel d.æ.,"Kvægene drives hjem", 1565/Pieter Bruegel the Elder,"The Return of the Herd", 1565.
6 Pieter Bruegel d.æ.,"Bonden og rederøveren", 1568.
Pieter Bruegel the Elder,"The Peasant and the Nest Robber", 1568.
1
Gustav Klimt, "NUDA VERITAS", 1899. Friedrich Schillers vers: "KANNST DU NICHT ALLEN GEFALLEN DURCH DEINE THAT UND DEIN KUNSTWERK MACHE ES WENIGEN RECHTVIELEN GEFALLEN IST SCHLIMM. SCHILLER" (Hvis du ikke kan gøre alle tilfredse med dine gerninger og din kunst, gør da få tilfredse. At gøre alle tilpas er dårligt).
Gustav Klimt, "NUDA VERITAS", 1899. Friedrich Schiller's verse: "KANNST DU NICHT ALLEN GEFALLEN DURCH DEINE THAT UND DEIN KUNSTWERK MACHE ES WENIGEN RECHTVIELEN GEFALLEN IST SCHLIMM. SCHILLER" (If you cannot please everyone with your deeds and your art, Please a few. To please many is bad).
2-4
Gustav Klimt, Ernst Klimt og Franz Matsch, Billedcyklus, 1891, mellem arkaderne i museets forhal. Freskerne blev bestilt af Kejser Franz Joseph 1. i 1890, et år før den officielle åbning af museet. Billederne personificerer forskellige perioder i kunsten, det gamle Ægypten og græsk og romersk oldtid.
Gustav Klimt, Ernst Klimt and Franz Matsch, cycle of frescoes, 1891, between the arcades of the entrance hall. The pictorial cycle was commissioned by Emperor Franz Joseph I in 1890, a year before the official opening of the museum. The cycle depicts personifications of different periods of art, ancient Egypt and greek and Roman Antiquity.
Drop Down Menu  
Belvedere Museum/Belvedere Palace Museum
Øvre Belvedere/The Upper Belvedere
1 Gustav Klimt, "Sonja Knips", 1889.
2-3 Gustav Klimt, "Marie Kerner von Marilaun som brud i året 1862", 1891-92. Lån fra privateje.
Gustav Klimt, "Marie Kerner von Marilaun as a Bride in the Year 1862", 1891-92. On loan from a private collection.
4 Gustav Klimt, "Portræt af en kvinde", ca. 1893/Gustav Klimt, "Portrait of a Woman", c. 1893.
5 Gustav Klimt, "Josef Lewinsky som Carlos i Clavigo", 1895. Lewinsky var skuespiller ved Burgteatret i Wien. Clavigo er et sørgespil (tragedie) i fem akter skrevet af Johann Wolfgang von Goethe i 1774.
Gustav Klimt, "Josef Lewinsky as Carlos in Clavigo", 1895. Lewinsky was an actor at the Burgtheater (imperial court theatre). Clavigo is af five-act tragedy written by Johann Wolfgang von Goethe in 1774.
1 Gustav Klimt, "Judith", 1901.
2 Gustav Klimt, "Fritza Riedler", 1906.
3 Gustav Klimt, "Kysset", 1907/Gustav Klimt, "The Kiss", 1907.
4 Gustav Klimt, "Moder med to børn (Familie)", 1909-10.
Gustav Klimt, "Mother with Two Children (Family)", 1909-10.
5 Gustav Klimt, "Bruden", 1917-18/Gustav Klimt, "The Bride", 1917-18.
1 Gustav Klimt, "Gårdhave med solsikker", 1907/Gustav Klimt, "Cottage Garden with Sunflowers", 1907.
2 Gustav Klimt, "Blomstrende valmuer", 1907/Gustav Klimt, "Flowering Poppies", 1907.
3 Gustav Klimt, "Solsikke", 1907-08/Gustav Klimt, "Sunflower", 1907-08.
4 Gustav Klimt, "Stuehus i Buchberg (Øvre Østrig stuehus)", 1911/Gustav Klimt, "Farmhouse in Buchberg (Upper Austrian Farmhouse)", 1911.
5 Gustav Klimt, "Skovfogedhus i Weissenbach ved Attersee I", 1914.
Gustav Klimt, "Forester's House in Weissenbach on the Attersee I", 1914.
1 Egon Schiele, "Døden og ungmøen", 1915/Egon Schiele, "Death and the Maiden", 1915.
2 Ferdinand Hodler, "Sindsbevægelse", 1900/Ferdinand Hodler, "Emotion", 1900.
3 Fernand Khnopff, "Nymfe i halvfigur ("Vivien")", 1896/Fernand Khnopff, "Half-figure of a Nymph ("Vivien")", 1896.
4 Edvard Munch, "Maleren Paul Herrmann og lægen Paul Contard", 1897.
Edvard Munch, "The Painter Paul Herrmann and the Physician Paul Contard", 1897.
5 Edvard Munch, "Mænd på stranden", 1908/Edvard Munch, "Men on the Seashore", 1908.
1 Vincent van Gogh, "Sletten ved Auvers", 1890/Vincent van Gogh, "The Plain of Auvers", 1890.
2 Arnold Böcklin, "Havidyl", 1887/Arnold Böcklin, "Sea Idyll", 1887.
3 Ernst Ludwig Kirchner, "Bjernene i Klosters" (kanton Graubünden i Schweiz), omkring 1923.
Ernst Ludwig Kirchner, "The Mountains of Klosters", (Canton of Graubünden, Switzerland) around 1923.
4 Max Beckmann, "Liggende kvinde med bog og iriser", 1931/Max Beckmann, "Reclining Woman with Book and Irises", 1931.
1 Pierre Auguste Renoir, "Efter badet", 1876/Pierre Auguste Renoir, "After the Bath", 1876.
2 Rudolf von Alt, "Stefanskirken i Wien", 1832/Rudolf von Alt, "St Stephen's Cathedral in Vienna", 1832.
3 Ferdinand Georg Waldmüller, "Kristi Legemsfests morgen", 1857. Kristi Legemsfest, katolsk festdag, hvor nadveren fejres (brød og vin ER Kristi legeme og blod, det sker ved transsubstantiation at brødet og vinen mirakuløst forvandles til at være Kristi legeme og blod og Kristus selv er således til stede).
Ferdinand Georg Waldmüller
, "On Corpus Christi Morning", 1857
.
4 Ferdinand Georg Waldmüller, "Prins Esterházys rådgiver Mathias Kerzmann med sin anden hustru Maria Helena (født Mikolischütz) og deres datter Maria", 1835.
Ferdinand Georg Waldmüller, "Prince Esterházy's Councillor Mathias Kerzmann with his Second Wife Maria Helena (née Mikolischütz) and the Daughter Maria", 1835.
1 Ferdinand Georg Waldmüller, "Philippine Böhmer, senere hofrådinde Lötsch (Pige med stråhat), 1817.
Ferdinand Georg Waldmüller, "Philippine Böhmer, later Mrs. Court Counselor Lötsch (Girl with a Straw Hat), 1817.
2-3 Jacques Louis David, "Napoleon ved bjergpasset Store Sankt Bernhard", 1801.
Jacques Louis David, "Napoleon at the Great St Bernhard Pass", 1801.
4 Caspar David Friedrich, "Klippelandskab i sandstensbjergene ved Elben", 1822-23.
Caspar David Friedrich, "Rocky Landscape in the Elbe Sandstone Mountains", 1822-23.
5 Belvedere slotskapel/Belvedere Palace Chapel.
1 Franz Xaver Messerschmidt, "Maria Theresia", omkring 1760.
Franz Xaver Messerschmidt, "
Maria Theresa", around 1760.
2 Georg Martin Ignaz Raab, "Kejser Franz Joseph 1.", 1874.
Georg Martin Ignaz Raab, "Emperor Francis Joseph I", 1874.
3 Georg Martin Ignaz Raab, "Kejserinde Elisabeth" (kaldet Sisi), 1874.
Georg Martin Ignaz Raab
, "Empress Elisabeth" (aka Sisi), 1874
.
4 Giovanni Giuliani, "Den hellige Sebastian", omkring 1710-12.
Giovanni Giuliani, "Saint Sebastian", around 1710-12.
5 Auguste Rodin, "Eva", 1881/Auguste Rodin, "Eve", 1881.
1-2 Franz Xaver Messerschmidt, Karakterhoveder, gruppe bestående af 60 buster udført mellem 1771-83, hvor Messerschmidt undersøgte og analyserede sine ansigtsgrimasser.
Franz Xaver Messerschmidt, Character Heads. Group of 60 bust. Between 1771-83 Messerschmidt examined and analysed his grimacing face.
3 Ines Doujak, "Hera", 2008.
4 Jesus beder i Getsemane have efter det sidste måltid mens diciplene sover. Piskningen. Korsbæringen. Korsfæstelsen.
Jesus praying in the garden of Gethsemane after the last supper, while the disciples sleep. The flaggellation of Christ. Christ carrying the cross. The Crucifixion of Christ.
5 Korsfæstelsen og nedtagelsen fra korset/The Crucifixion of Christ and the descent from the Cross.
Nedre Belvedere/The lower Belvedere
1 Gustav Klimt, "Amalie Zuckerkandl", 1917-18.
2 Gustav Klimt, "Johanna Staude", 1917-18.
3 Gustav Klimt, "Adam og Eva", 1917-18/Gustav Klimt, "Adam and Eve", 1917-18.
4 Richard Teschner, østrigsk dukkemester/Richard Teschner, Austrian puppeteer.
5 Rudolf Wacker, "To hoveder (Træhoved og børnetegning)", 1936.
Rudolf Wacker, "Two Heads (Wooden Head and Children's Drawing)", 1936.
1 László Moholy-Nagy, "Composition A 17", 1927.
2 Walter Trier, Satirisk landkort af den politiske og militære situation i Europa ved begyndelsen af 1. verdenskrig, 1914.
Walter Trier, Satirical map of the political and military situation in Europe at the beginning of World War I, 1914.
3-6
Georg Raphael Donner, figurer fra Mehlmarkt fontænen i Wien. Barokfontænen, udført 1738-39, blev placeret i marmorhallen i 1923 da barokmuseet blev åbnet i Nedre Belvedere. Fontænens oprindelige navn var "Providentiabrunnen" (lat. providentia = forsyn). I dag kaldes den "Donnerbrunnen". En kopi af fontænen står på Neuen Markt i Wien.
Georg Raphael Donner, Figures from the Mehlmarkt fountain in Vienna, placed in the Marble Hall in 1923 when the Baroque Museum was opened in the Lower Belvedere. The fountain was originally titled "Providence Fountain" (latin providentia = foresight), today it is called "Donnerbrunnen" (Donner's fountain).
1
Loftsfresken i marmorhallen, 1717, udført af barokmaleren Martino Altomonte. I fresken ses lysets gud Apollon ride en gylden vogn trukket af fyrige heste hen over himlen for at bringe lys i verden.
The ceiling fresco in the Marble Hall, 1717, executed by the Baroque painter Martino Altomonte. The fresco depicts the god of light Apollo riding his golden chariot pulled by fiery horses across the sky to bring light to the world.
2 Pietá.
3-4 Jomfru Marias død/The Death of the Virgin Mary.
5 Kristus på korset/The Crucifixion of Christ.
Hofburg & Det kejserlige skatkammer
Hofburg Palace & The Imperial Treasury
Hofburg, det tidligere kejserpalads i centrum af Wien, blev opført i 1200-tallet og er siden da blevet udviet og ændret. Habsburgerne boede på Hofburg i mere end 600 år indtil 1918. Hofburg tjente som centrum for Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation (til 1806) og også som vinterresidens for kejserfamilien, mens Schönbrunn var familiens sommerresidens. I dag er Hofburg sæde for den østrigske forbundspræsident, og indeholder ministerkontorer og statssekretariater samt flere kulturinstitutioner.
Hofburg (literally a court castle), the former imperial palace in the centre of Vienna, was built in the 13th century and has since undergone numerous architectural additions and changes. The Habsburgs lived in Hofburg Palace for more than 600 years until 1918, during which time it served as the centre of the Holy Roman Empire of the German Nation (until 1806) and also winter residence of the imperial family while Schönbrunn Palace served as summer residence.
Today the Austrian Federal President and a numerous ministers and state secretaries have their offices in Hofburg as well as cultural institutions
.
1 Indgangsportal til Hofburg/Hofburg Palace gate.
2 Rytterstatue af Prins Eugen af Savoyen, Heldenplatz/Equestrian statue of Prince Eugene of Savoy, Heldenplatz.
3 Det nye Hofburg/The new Hofburg.
4-5 Det gamle Hofburg, kaldet "schweizerfløjen", da det fungerede som vagttårn for schweizergarden.
Old
Hofburg aka the "Swiss Wing" due to its former purpose as watchtower for the Swiss guard.
1 Schweizerporten/The Swiss Gate.
2-3 Monument for Kejser Franz Joseph 1., opsat på Hofburg i 1957/Monument to Emperor Franz Joseph I, placed in Hofburg in 1957.
4 Rytterstatue af Kejser Joseph 2./Equestrian statue of Emperor Joseph II.
5 Josefsplatz.
1-5 Josefsplatz.
Det kejserlige skatkammer/The Imperial Treasury
1 Indgang til Det kejserlige skatkammer/Entrance to The Imperial Treasury.
2 Josef 2.'s ærkehertugkrone, dvs. rammen til kronen uden juveler og perler.

Crown of Archduke Joseph II, that is the frame without jewels and pearls.

3 Josef 2.'s ærkehertugkrone, maleri af kronen, som den oprindeligt så ud.
Crown of Archduke Joseph II, painting of the crown in its original state.
4-5 Den kejserlige krone, rigsæble og scepter. Kronen blev udført til Kejser Rudolf 2. i 1602 af Jan Vermeyen.
The imperial crown, orb and sceptre. The crown was made for Emperor Rudolf II in 1602 by Jan Vermeyen.
6 De østrigske kejserkåbe udført 1830 af hofteaterkostumedirektør Philipp von Stubenrauch.
The Austrian imperial mantle, designed 1830 by Philipp von Stubenrauch.
1 Rigskronen, 960-80/Imperial Crown, 960-80.
2 Kongen af Roms vugge, udført af Pierre-Paul Prud'hon, 1811.
The Cradle of the King of Rome, by Pierre-Paul Prud'hon, 1811.
3 Rigskorset, ca. 1024-25/The Imperial Cross, c. 1024-25.
4 Splint fra det sande kors, efter 1350. Det sande kors er det kors som Jesus blev fæstet til.
Splinter of the True Cross, after 1350.
5 Den hellige lanse, 750-800, som Longinus på Langfredag stak ind i siden på Jesus.
The Holy Lance, 750-800. Longinus was the centurion who pierced the side of Jesus while he was hanging on the cross.
6 The Ainkhürn (horn af en enhjørning, narhvaltand), 1500-50/The Ainkhürn (horn of a unicorn, narwhal tusk), 1500-50.
Schönbrunn - den smukke kilde/The Beautiful Spring - se barok/see Baroque
Schönbrunn slottet i Wien, tegnet 1695-1749 af arkitekterne Johann Bernhard Fischer von Erlach og Nikolaus Pacassi
Schönbrunn Palace, Vienna,
designed 1695-1749 by the architects Johann Bernhard Fischer von Erlach and Nikolaus Pacassi
Schönbrunn og Neptunspringvandet/Schönbrunn Palace and the Neptune Fountain.
Hundertwasserhaus, 1982-1985

Hundertwasser havde sin helt egen stil/Hundertwasser had his very own style

Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000). Østrigsk maler, arkitekt og designer af bl.a. frimærker, telefonkort, flag og mønter, han var økolog og kæmpede for et liv i harmoni med naturen. Han blev født i Wien som Friedrich Stowasser, og døde som 71-årig af et hjertestop om bord på "Queen Elizabeth II" da han var på vej fra New Zealand, hvor han boede og arbejdede fra 1999.
Hundertwasser havde en stærk personlig stil, der har rødder i surrealismen og er kendetegnende ved labyrintagtig ornamentik. Som arkitekt tegnede han fantasifulde bygninger med organiske former
I 1948 studerede han kunst i tre måneder ved akademiet i Wien - hans eneste uddannelse. I 1949 foretog han rejser til Norditalien, Firenze, Rom, Napoli og Sicilien, hvor han mødte René Brô og 
fulgte ham til Paris. Han udviklede sin egen stil og tog navnet Hundertwasser. Han udførte to vægmalerier sammen med Brô i Saint Mandé i Frankrig. I 1952 udstillede han i Kunstklubben i Wien et dekorativ-abstrakt maleri. Omkring 1953 udviklede Hundertwasser teorien om transautomatisme, der var baseret på surrealisternes automatisme (tankens diktat), og begyndte at nummerere sine arbejder. I 1954 udstillede han i Paris på Atelier Paul Facchetti. 1959 stiftede han "Pintorariet" et akademi for skabende kunst, sammen med Ernst Fuchs og Arnulf Rainer. Hundertwasser var den første europæiske maler, der fik sine arbejder skåret i træ af japanske mestre. I 1961 blev der på biennalen i Venedig holdt en retrospektiv udstilling med hans arbejder. I 1984 fik han guldmedalje for de flotteste frimærker for UN i Geneve.
Hundertwasser har udstillet i det meste af verden, og i 1976 var København et af udstillingsstederne det år. I
"Kunst Haus Wien" er en permanemt udstilling med Hundertwassers arbejder.
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000). He was born in Vienna as Friedrich Stowasser. He died at the age of 71 of a heart attack while traveling from his adopted home in New Zealand to Europe aboard the Queen Elizabeht II cruise liner.
Hundertwasser was an Austrian painter, architect and designer of e.g. stamps, telephone cards, flags and coins. He became an ecologist before the word ecology became widely known, and he fought for a life in harmony with nature. Hundertwasser had a strong personal style influenced by Surrealism and characterized by maze-like ornamentation. As architect he created imaginative organic buildings. 
In 1948 he studied arts for three month at Vienna Academy of Fine Arts  - his only artistic training.
In 1949 he traveled in Northern Italy, Florence, Rome, Naples and Sicily, where he met the French painter René Brô, whom he followed to Paris. Hundertwasser developed his own style and adopted the name Friedensreich Hundertwasser. He painted two murals together with Brô in Saint Mandé, France. His fascination with the spiral developed from 1953, and soon thereafter he developed the theory of "transautomatism", which was based on Surrealist automatism. In 1954 he exhitited for the first time in Paris at Studio Paul Facchetti. In 1959, together with Ernst Fuchs and Arnulf Rainer, he founded "Pintorarium", an academy of all branches of art. Hundertwasser was the first European painter, who got his works cut in wood by Japanese masters. In 1961 a retrospective exhibition of his works was held at the Venice Biennale.
From 1999 he lived at worked in New Zealand.
His works have been exhibited worldwide. In The Kunst Haus Wien (Art House Vienna) is a permanent Hundertwasser exhibition.
Skt. Stefans Kirke/St Stephen's Cathedral
Den gotiske Skt. Stefans Kirke (Stephansdom) er den romersk-katolske domkirke i Wien og byens vartegn.
Den hellige Stefan (d. 36 e.Kr., helgendag den 26. december), kirkens første martyr (ærkemartyr), er skytshelgen for bl.a. diakoner, kuske, stalddrenge, murere, vævere, skræddere, stenhuggere og anråbes ved besættelse, hovedpine og for en lyksalig død. Den første kirke blev indviet i 1147. Hertug Rudolf 4. af Habsburg beordrede en fuldstændig ombygning af kirken i gotisk stil, og i 1359 lagde han grundstenen til midterskibet med dets to sideskibe. Sydtårnet stod færdigt i 1433. I nordtårnet er Østrigs største kirkeklokke Pummerinklokken, genstøbt i 1951 af metal fra den gamle Pummerinklokke fra 1705. Det mangefarvede tag er udført i majolika, italiensk tinglaseret keramik.
Kirken blev brændt ned under Wienoffensiven (2.-13. april 1945) og genopført i 1952.
Joseph Haydn sang som kordreng i kirken, og Mozart blev gift i Skt. Stefans kirke i 1782.
The Gothic St Stephen's Cathedral aka Stephansdom is the main Roman Catholic church in Vienna and the capital's landmark.
St Stephen (died 36 AD, feast day December 26), the first Christian martyr, patron saint of deacons, coachmen, stable boys, bricklayers, weavers, tailors, stonemasons, headaches, and he is invoked for a happy death.
The first parish church was consecrated in 1147. Duke Rudolf IV of Habsburg ordered a complete restructuring of the church in Gothic style, and in 1359 he laid the cornerstone of the nave with its two aisles. The South Tower was completed in 1433. In the North Tower is Austria's largest bell the Pummerin, recasted in 1951 from metal of the old Pummerin from 1705. The multi-coloured tile roof is made of majolica, Italian tin-glazed pottery.
The cathedral was burned out in the course of the Battle of Vienna, the Vienna Offensive 2 April- 13 April, 1945, and was reconstructed in 1952.
Joseph Haydn sang as a choir boy in the cathedral, and Mozart was married in St Stephen i 1782.
Kristus med tandpine (Kristus som smertensmand)/Christ with a Toothache (Christ as the Man of Sorrows).

Figuren har i Wien titlen "Kristus med tandpine". En legende fortæller, at engang boede der i Wien tre lystige junkere, som ofte sad og drak sammen på et værtshus til langt ud på natten, og på vejen hjem havde de altid løjer for. En aften de forlod deres yndlingsværtshus og slentrede gennem Wiens gader, kom de forbi Skt. Stefans Kirke, hvor de så at tornekronen på Smertensmanden var pyntet med friske blomster, og for at vinden ikke skulle blæse blomsterne væk, blev de holdt fast til hovedet med et klæde, der under hagen var bundet i en knude. Den ene af de tre mænd, junker Diepold von Stein, lo og sagde, at det så ud som om Herren havde tandpine, hvilket ikke var så sært, da han stod på et sted med træk. De tre fyre fortsatte med at spøge et stykke tid, og gik omsider hjem. Om natten kunne junker Diepold ikke falde i søvn, hans kind begyndte at smerte, og kort efter fik han en forfærdelig tandpine. Han gned sine kinder, pirkede ved sine tænker og skyllede sin mund med stærk spiritus, men intet hjalp. Efter en søvnløs nat kontaktede han en læge, der ikke kunne gøre noget for ham, fordi hans tænder ikke fejlede noget. Lægen fortalte junker Diepold det pudsige i, at han var dagens tredje patient, der klagede over tandpine uden grund. Da Diopold hørte det, forstod han, at han var blevet straffet af Smertensmanden for sine sarkastiske bemærkninger, og han besluttede sig for straks at angre. Han bandt et klæde om sit hoved og gik bedrøvet og nedbøjet hen til Smertensmanden, hvor hans kammerater også befandt sig, hvilket ikke overraskede ham, og han knæledes sammen med dem og bad grådkvalt om tilgivelse. De bodfærdige blev hørt og deres tandpine forsvandt i den samme time.
Naturhistorisk Museum/The Naturel History Museum
1-3 Naturhistorisk Museum. En lille bronzeelefantskulptur står foran hovedindgangen.
The Naturel History Museum. A small bronze elephant sculpture is placed in front of the main entrance.
4-5 Venus fra Willendorf, 29500 f.Kr. Venusstatuetten, der er 11,1 cm høj, blev fundet den 7. august 1908 i Willendorf in der Wachau i Østrig, den er udført i kalksten og tonet med rød okker.
The Venus of Willendorf, 29500 BC. The Venus statuette, 11,1 cm high, was found on August 7, 1908 in Willendorf in the Wachau valley in Lower Austria. Is is carved in limestone and tinted with red ochre.
Diverse fotos fra Wien/miscellaneous photos of Vienna
Sommerfuglen i Wiens Museumskvarter er ikke kunst, men reklame for Huawei P20-serien (smartphones).
The gigantic butterfly in Vienna's Museum Quarter is not art but an advertisement for the Huawei P20-series (smartphones).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt