contactarslonga@gmail.com
Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Hertug Frederik af Holsten-Gottorp (senere Frederik 1.) og Anna af Brandenburg
DØBT
Christian (12. august 1503 - 1. januar 1559)
HUSTRU
Dorothea af Sachsen
BØRN
Anna, Frederik 2., Magnus, Hans og Dorothea
VALGSPROG
"Fiat volunts tua, Domine" (Ske Herrens vilje)
DØDE
Koldinghus 1. januar 1559
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Frederik 2.
 
  Konge af Danmark og Norge. I 1521 overværede han rigsdagen i Worms, hvor Martin Luther blev erklæret fredløs, hvilket gjorde stort indtryk på ham. Borgerkrigen, Grevens Fejde, endte med Københavns overgivelse og sejr til Christian 3. over de kræfter, der ønskede Christian 2. genindsat. Efter sejren i 1536 gennemførte Christian 3. Reformationen og den danske nationalkirke bliver luthersk i sit indhold. Bruddet med pavemagten betød at Kongen blev kirkens overhoved. Han udnævnte biskopperne, der nu udgjorde den øverste myndighed i gejstlige anliggender i de syv stifter, klostrene blev lukket, og i 1536 blev kirkens gods inddraget, statskirkeordningen blev gennemført. Af hensyn til statens enhed skulle alle have den samme religion, og afvigere blev straffet eller forbudt adgang til riget. Reformationen sprængte den kirkelige enhed i Vest- og Nordeuropa, konsekvensen blev politiske og kulturelle forandringer.
Christian 3.
ændrede fra 1549-53 det befæstede borganlæg Koldinghus til et renæssanceslot med det første protestantiske fyrstekapel i Danmark.

DANMARKS RIGES GRUNDLOV af 5te Juni 1849: "§ 3. Den evangelisk-lutherske Kirke er den danske Folkekirke og understøttes som saadan af Staten".
Med Junigrundloven
har Danmark således en officiel kirke, Folkekirken.

Christian 3.'s Bibel

Reformationsjubilæum 1517-2017
 
1 Christian 3. og Dronning Dorothea. Christian 3. døde på Koldinghus og Dronning Dorothea boede på slottet i 12 år efter hans død, og hendes spøgelse siges at gå rundt i slottets sale hver nat for at se om alt er i orden, og nogle har hørt raslen fra det nøgleknippe, hun skulle bære rundt på. Og hvis nogle bærer hat i slotskirken, skulle hun også kunne finde på at slå den af.
2 Kong Christian 3., Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
3 Christian 3.'s Bibel, Reformationsbibelen, 1550. Den første komplette oversættelse af Bibelen til dansk.
4 Statue af Kong Christian 3. i Fratergården, Gråbrødre Kloster, Odense.
5 Christian 3.'s gravmæle i Helligtrekongers Kapel, Roskilde Domkirke. Monumentet blev udført 1569-78 i Cornelis Floris' værksted i Antwerpen.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Olsen-Banden
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu