Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg
DØBT
Frederik (1. juli 1534 - 4. april 1588)
HUSTRU
Sophie af Mecklenburg (4. september 1557 - 4. oktober 1631)
BØRN
Elisabeth, Anna, Christian 4., Ulrik, Augusta, Hedevig, Hans
VALGSPROG
"Deus refugium et fiducia mea" (Gud er min tilflugt og fortrøstning)
DØDE
Antvorskov Slot 4. april 1588. Antvorskov Kloster blev i 1580-84 ombygget til slot for Frederik 2. I dag slotsruin.
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 4.
Frederik 2. var Konge af Danmark og Norge. Hans regeringstid blev stærkt præget af det voksende modsætningsforhold til Sverige, kulminerende i Den nordiske Syvårskrig 1563-70, der dog ikke bragte nogen egentlig afklaring. Peder Oxe, der var kommet i unåde og blev taget til nåde igen, var medvirkende til, at økonomien kom på fode. Øresundstolden blev tredoblet, den blev opkrævet ved Kronborg (Frederik 2. ombyggede "Krogen" til "Kronborg"). Kongen døde på Antvorskov Slot. Frederik 2.'s Bibel, 1589.
Det var Frederik 2., der i 1560 nedlagde Øm Kloster og gjorde det til sit jagtslot Emsborg. I 1561 blev klostret revet ned og byggematerialerne sejlet til den gamle middelalderborg
Skanderborg Slot, som Frederik 2. ønskede at modernisere. Slotskirken er det eneste tilbageværende af Skanderborg Slot.

Frederik 2.'s kongetapeter/Kronborgtapeterne bestod af i alt 43 gobeliner udført efter forlæg af den flamske maler Hans Knieper og vævet 1581-84 i Helsingør af nederlandske tapetmagere. Gobelinerne viser kongerækken fra sagnkongen Dan og til og med Frederik 2., der bestilte tapeterne til Kronborgs dansesal.
Kun 15 ud af de oprindelige 43 tapeter er bevaret, heraf kan 7 af dem ses på Kronborg Slot og 8 på Nationalmuseet.
Frederik 2.'s tronhimmel/bordhimmel, en baldakin, er på Nationalmuseet i Stockholm, hvor den kom til som krigsbytte under 2. Svenske Krig 1658-60.
Frederik 2. ses med den lille Prins Christian (senere Christian 4.) foran Kronborg Slot, Kronborgtapet, Nationalmuseet.
Frederik 2.'s kroning, 1559, i koret i Vor Frue Kirke i København. Kronen sættes på Kongens hoved af Rigsrådets medlemmer som symbol på at Rigsrådet overtog magten efter kongens død og ved kroningen overdrog magten til den nye konge. Valgkongedømmet varede fra Gorm den Gamle til Enevældens indførelse i 1660.

Frederik 2.'s kroning, 1559.

Frederik 2. føres til sengs efter et
gilde på Koldinghus
, udført af Hans
Nicolai Hansen.

Frederik 2., Rosenborg Slot.

Sophie af Mecklenburg,
Rosenborg Slot.
Frederik 2.'s gravmæle, Helligtrekongers Kapel, Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt