contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
   Erik 4. Plovpenning       Abel       Christoffer 1.   
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Valdemar 2. Sejr og Bengerd/Berengaria af Portugal
DØBT
Erik (1216 - 10. august 1250)
HUSTRU
gift i 1239 med Jutta af Sachsen (ca. 1223 - 1267)
BØRN
Agnes, Ingeborg, Jutta, Sophie
DØDE
i Slesvig, blev halshugget og kastet i Slien 10. august 1250
GRAVSAT
Sct. Bendts Kirke i Ringsted
EFTERFØLGER
Abel, lillebror til Erik 4. Plovpenning og mistænkt for at være hans banemand
Erik Plovpenning sænkes i Slien, Sct. Bendts Kirke, Ringsted, 1290. Erik Plovpenning, Sct. Bendts Kirke, Ringsted.
  I 1240 foreslog pave Gregor IX Erik som ny kejser over Det Hellige Tysk-romerske Rige i stedet for Kejser Frederik 2. der havde lagt sig ud med skiftende paver. Erik ønskede ikke denne kejserværdighed. Da Erik i 1241 blev enekonge, var det til stor ærgrelse for hans brødre Abel og Christoffer, der ønskede at få del i magten.
Eriks regeringstid var præget af krig og stridigheder med Abel, hertug af Sønderjylland, der blev støttet af sin holstenske familie, hvorfor Eriks erklærede korstog mod Estland aldrig blev til noget. Biskopperne skabte også problemer for Erik.
For at dække sine kampomkostninger indførte Erik i en særlig plovskat som førte til et forgæves oprørsforsøg i Skåne. Tilnavnet Plovpenning kommer af plovskatten, der var en pengeskat, der blev betalt af bønder, herremænd og gejstlige, og vurderet efter deres landbrugsareal i "plove jord". En penning var en møntenhed. Abel tog i 1250 titel af konge, hvorfor Erik tog på krigstogt til Slesvig by, hvor Abel residerede, og det lykkedes hans hær at erobre hovedparten af hertugdømmet. Senere samme år da Erik besøgte Slesvig, blev han halshugget af Abels mænd og hans lig kastet i floden Slien nær Slesvig.
 

 

   Erik 4. Plovpenning       Abel       Christoffer 1.   
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Valdemar 2. Sejr og Bengerd/Berengaria af Portugal
DØBT
Abel  (1218 - 29. juni 1252)
HUSTRU
gift i 1237 med Mechthilde von Holstein (omkring 1220/25 - 1288)
BØRN
Valdemar Abelsen, Erik Abelsen, Abel Abelsen
DØDE
i slag mod friserne 29. juni 1252
GRAVSAT
Slesvig Domkirke. Siges at hjemsøge kirken og egnen
EFTERFØLGER
Christoffer 1.
 
Abel, Hertug af Sønderjylland og Konge af Danmark, var mistænkt for at have dræbt sin ældre bror Erik 4. Plovpenning, men 24 adelsmænd aflagde ed på, at han var uskyldig.
Abel blev dræbt under et slag mod friserne, måske Guds straf for brodermordet. Abel blev gravsat i Slesvig Domkirke. Munkene hørte besynderlige lyde og mente at Abels ånd vandrede rundt i kirken, hvorfor hans legeme blev begravet i en mose ved Gottorp. Der blev hamret en pæl gennem hans bryst for at han ikke skulle rejse sig. Legenden fortæller at Kong Abel stadig hjemsøger kirken, og at han ved nattetide som kulsort skikkelse på en hvid hest rider hen over hede og skov omkring Slesvig fulgt af jægere og tre hunde.

Historikeren og rigskansleren Arild Hvietfeldt/Huitfeldt (1546-1609) skriver i sin Danmarkshistorie, at det var Kong Abel, der som hertug af Sønderjylland i 1248 påbegyndte et fæstningsbyggeri i Kolding, som et værn og grænsehus mod danskerne.
Imidlertid var det formentlig
Kong Erik Klipping, der
i 1268 opførte det første Koldinghus.
 
   Erik 4. Plovpenning       Abel       Christoffer 1.   
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Valdemar 2. Sejr og Bengerd/Berengaria af Portugal
DØBT
Christoffer (1219 - 29. maj 1259)
HUSTRU
Gift 1248 Margrete Sambiria Von Pommern (d. 1282) kaldet Margrethe Sprænghest, da hun skulle have været en dristig rytter
BØRN
Erik 5. Klipping, Mechtilde
DØDE
i Ribe den  29. maj 1259, formentlig blev han forgiftet
GRAVSAT
Ribe Domkirke
EFTERFØLGER
Erik 5. Klipping
Margrete Sambiria, 1282, Tallinn, Estland.
  Abel, Christoffers ældre bror var faldet i et slag mod friserne, og ifølge traditionen forventedes det, at en af Abels sønner skulle overtage tronen, men de blev forbigået af stormændene, og det blev Valdemar 2. Sejrs yngste søn Christoffer, der blev konge, et valg der medførte en langvarig familiestrid mellem Christofferlinjen og Abellinjen.
Samtidig lå Christoffer i strid med ærkebiskop Jakob Erlandsen, der var tilhænger af Abellinjen, og kort før sin død satte Christoffer biskoppen i fængsel. Et rygte siger at Christoffers banemand var abbed Arnfast fra Ryd kloster ved Flensborg, der var en af biskop Erlandsens støtter i dennes strid med Christoffer og var tilstede i Ribe, da kongen pludselig døde. Arnfast skulle have kommet gift i alterbrød eller altervin.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu