contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

Slesvig Domkirke/Skt. Petri Domkirke

 
Slesvig stift blev grundlagt i 947, og da blev den første kirke bygget. Dens placering og størrelse er ukendt. I 948 oprettede kejser Otto den Store et bispedømme i Slesvig. Skt. Petri Domkirke er bispedømmets gamle stiftskirke. Kirkebyggeriet blev påbegyndt omkring år 1100 i romansk stil. Apsis blev opført under Knud Lavard (ca. 1096-1131) jarl af Slesvig, den danske og den tyske konges lensmand.
I perioden 1180-1230 opførtes tværskibet med de små romanske vinduer, rundbuer og hvælvinger. Koret blev bygget i slutningen af 1200-tallet i gotisk stil. Midterskibet og sideskibene fik deres nuværende udseende i 1300- og 1400-tallet. Omkring 1300 blev det højgotiske kor færdigbygget. I perioden 1200-1408 blev den sengotiske
hallekirke bygget.
Kirkens ydre fremstår som en gotisk bygning. Tårnet fra 1888-94 er 112 m højt, dets mursten blev fornyet i perioden 1954-56. Oprindeligt var der to tårne på kirken, men de styrtede sammen i 1275.
I Domkirken findes det kanoniserede
Bordesholmalter.
 
Kirken og egnen hjemsøges af Kong Abel
Abel, Hertug af Slesvig og Konge af Danmark var mistænkt for at have dræbt sin bror Kong Erik Plovpenning, men 24 adelsmænd aflagde ed på, at han var uskyldig. Abel var kun konge i 2 år (1250-1252). Han blev dræbt under et slag mod friserne, måske Guds straf for brodermordet. Abel blev gravsat i Slesvig Domkirke. Munkene hørte besynderlige lyde og mente at Abels ånd vandrede rundt i kirken, hvorfor hans legeme blev begravet i en mose ved Gottorp. Der blev hamret en pæl gennem hans bryst for at han ikke skulle rejse sig. Legenden fortæller at kong Abel stadig hjemsøger kirken, og at han ved nattetide som kulsort skikkelse på en hvid hest rider hen over hede og skov omkring Slesvig fulgt af jægere og tre hunde.
 
1 Petersportalen af granit, tuf- og sandsten er fra omkr. 1170. Den romanske portal har seks søjler.
2 Petersportalens tympanon viser Kristus tronende som verdensdommer omgivet af evangelistsymbolerne Johannes-ørnen, Markus-løven, Lukas-oksen og Matthæus-englen. I venstre hånd holder Kristus et ikke tydet skriftligt budskab, et skriftbånd, som han rækker til Paulus. I højre hånd holder Kristus nøglen, som han rækker til Skt. Peter (Matthæus. 16,19: "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene").
Til venstre for Skt. Peter ses en konge, der bærer en model af den oprindelige domkirke med de to tårne. Kongen er tolket som dels Knud Lavard og Valdemar den Store.
 
1 Den Hellige Kristoffer, Kristusbæreren, udført af Hans Brüggemann, ca. 1510-15, umalet egetræ. Kristoffer bærer Jesusbarnet over floden. Figuren er 4,4 m høj.
2 De Hellige Tre Kongers tilbedelse, gotisk alter, ca. 1300. Træfigurerne er i legemsstørrelse.
3 Altertavle udført af Max Kahlke, 1927.
4 Hans Friedrich Grohs, 1918, "Tilbedelse af Jesusbarnet".
5 Jürgen Ovens, 1664, Kielmannseck alteret, "Kristendommens sejr over synder og død". Stiftet for Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck, kansler på Gottorp Slot.
5 Bronzedøbefont, 1480, udført af Ghert Klinghe. Fonten blev støbt til en kirke på øen Strand, som blev delt i to under "Zweite Grote Mandränke ", den anden store mandedrukning ved stormfloden den 11. oktober 1634. 1666 blev den bragt til domkirken af kansleren Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck.
 
1-2

Drop Down Menu

Bordesholmalteret også betegnet Brüggemannalteret, 1514-21, er en trefløjet altertavle snittet i egetræ af billedskæreren Hans Brüggemann fra Wallsrode/Hannover. Alteret blev skåret til augustinerklostret Bordesholm nær Kiel som gravmæle for hertug Frederiks hustru Anna af Brandenburg (1487-1514). I 1666 blev alteret flyttet til Slesvig Domkirke.
Den sengotiske tavle er inspireret af
Tilman Riemenschneiders og
Albrecht Dürers træsnit.
3 Tavlens motiver.
4 Prædikestolen fra 1560.
 
1-6 Frederik 1.'s kenotaf udført af Cornelis Floris. Renæssancekunstværk. Fremstillet 1552. Oven på sarkofagen ses kongen i legemsstørrelse liggende på sit dødsleje båret af de seks dyder og sørgende engle.
 
Kalkmalerier i Domkirken. Kristus på regnbuen (billede 1) fra ca. 1240 er domkirkens ældste kalkmaleri.
 
1 Det gyldne gitter, ca. 1500.
2 Epitafium, 1673 for den gottorpske kansler Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck og hans hustru Margaretha.
 
1 Orgel udført 1963 af firmaet Marcussen i Åbenrå.
2 Mindesmærke for krigsofre under begge Verdenskrige udført 1956 af billedhuggeren Karl-Heinz Goedtke.
3 Vejen til Golgata, ca. 1420, ukendt mester.
 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu