Drop Down Menu
CoBrA 1948-51
Alechinsky, Pierre
Appel, Karel
Bille, Ejler
Constant
Corneille
Cox, Jan

D'Haese, Reinhoud

Heerup, Henry
Jacobsen, Egill
Jorn, Asger
Mancoba, Sonja Ferlov
Ortvad, Erik

Pedersen, Carl-Henning
Tajiri, Shinkichi
Vandercam, Serge
Abstrakt/Abstract
Andersen, Mogens
Brancusi, Constantin
Dewasne, Jean

Hornung, Preben
Jacobsen, Robert
Larsen, Jørn
Mara, Pol
Marini, Marino
Moore, Henry
Mortensen, Richard
Newman, Barnett
Noguchi, Isamu
Rainer, Arnulf
Rothko, Mark
Soulages, Pierre
Wemaëre, Pierre
Wright, Clifford
Ørskov, Willy
Nyere abstrakt kunst
Recent Abstract Art
Heide, Erik
Nielsen, Niels Peter Bruun
Öhrling, Eva
Konkret kunst 1930

Concrete Art 1930

Albers, Josef
Geertsen, Ib
Socialrealisme 1930
Social Realism 1930
Closs, Gustav Adolf
Vladimirski, Boris Eremeevich
Øvrige/Others
Wiinblad, Bjørn
Abstrakt ekspressionisme 1940/Abstract Expressionism 1940
Abstraktionen eller det nonfigurative i kunsten begyndte i begyndelsen af 1900-tallet. Kandinsky var en af pionererne inden for den abstrakte kunst med sin akvarel fra 1910.
Den abstrakte kunst er ikke en stilretning men en betegnelse for de kunstneriske udtryk, der ikke er genkendelige og således ikke direkte efterligner noget, der er kendt fra virkelighedens verden eller ikke nødvendigvis genspejler virkeligheden, men er et objekt i sig selv. Kunstneren skaber i sit værk en ny virkelighed eller sin virkelighed ud fra ideer, følelser, forestillinger, intuition osv. og denne anderledes virkelighed kommer til udtryk i valg af farver, former, linjer, brugen af penslerne eller andre maleredskaber. De abstrakte værker kan fremstå ekspressive, spontane, fabulerende, surrealistiske, kaotiske mv.

Hos CoBrA-kunstnerne ses abstrakte ekspressive udtryk, der kan indeholde genkendelige elementer.

Abstrakt ekspressionisme er en kunstnerisk retning udviklet i den tyske ekspressionisme (Franz Marc) og senere videreført af Cobragruppen
Betegnelsen bruges nu mest om en gruppe amerikanske kunstnere fra New York-Skolen fra 1940'ernes slutning og 1950'erne (Arshile Gorky, Hans Hofmann, Jackson Pollock og Willem de Kooning). Denne retning havde sin rødder i den organiske surrealisme (
Joan Miró) og i Wassily Kandinskys kunst, men brugte endnu kraftigere virkemidler, som stærkere farver, uhæmmet penselføring (action painting) og tilfældighedens lov, farveklatter eller andet, der satte sig fast på lærredet fik lov at blive. Indenfor skulpturen var der kun få billedhuggere, der anvendte den abstrakte udtryksform, og den væsentligste kunstner var Constantin Brancusi, der fik stor indflydelse på Henry Moore og Barbara Hepworth.
Abstraction, art style or painterly tendencies which had begun in the early 1900s. Abstract art (paintings and sculptures) quit the illusionistic representation of the surroundings in some way - the artists did no try to reproduce things as they appeared in the real world (naturalistic), the artist's ideas and feelings were expressed in shapes and colours. Abstract art partially were nonfigurative art - without recognizable objects.
Kandinsky was one of the pioneers of the abstract art, he painted the first abstract watercolor in 1910.
Abstract Expressionism is an American post-World War II art movement developed in the late 1940s in New York - "Action painting" and "Colour Field painting" were characterized by a more or less nonfigurative style. 
It was the first American art movement to achieve worldwide influence. In 1946
the term was applied by the art critic Robert Coates. Technically, its most important predecessor was often said to be Surrealism (Max Ernst), with its emphasis on spontaneous, automatic or subconscious creation. The action painter
Jackson Pollock's (Jack the Dripper) dripping paint onto a canvas laid on the floor. The movement got its name because it was seen as combining the emotional intensity and self-expression of the German Expressionists with the anti-figurative aesthetic of the European abstract schools such as Futurism, the Bauhaus and Synthetic Cubism. Additionally, it has got an image of being rebellious and anarchic.
In practice, the term was applied to any number of artists working in New York who had quite different styles, and even applied to work which was not especially abstract nor expressionist.
KUNSTNERE, abstrakt ekspressionisme/ARTISTS, Abstract Expressionism
Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Barnett Newman, Lee Krasner, Helen Frankenthaler.
Linien dansk kunstnersammenslutning og forum for abstrakt og surrealistisk kunst dannet i 1934 og udgav et tidsskrift af samme navn (1934-35).
Linien I - 1934-39
Stifterne var de abstrakte og surrealistiske malere, Vilhelm Bjerke Petersen, Richard Mortensen, Ejler Bille, Hans Øllgaard og Henry Heerup.
Linien I kunne i 1937 i Den Frie Udstilling (årlig københavnsk kunstudstilling, afholdt af en kunstnersammenslutning) præsentere værker af bl.a. Kandinsky, Klee, Miro, Max Ernst, Mondrian samt Asger Jørgensen (senere Jorn), Egill Jacobsen og Carl-Henning Pedersen.
Linien II - 1947
Her deltog kunstnerne Ib Geertsen, Paul Gadegaard, Helge Jacobsen, Niels Macholm, Albert Mertz og Knud Nielsen.
Linien III - 1956 og 1958
Her deltog kunstnerne Richard Mortensen, Robert Jacobsen, Søren Georg Jensen, Gunnar Aagaard Andersen, Ib Geertsen, Paul Gadegaard, Mogens Jørgensen og Ole Schwalbe.
Helhesten var et tidsskrift, der udkom i 1941. Bag det stod de abstrakte ekspressionister Egill Jacobsen, Asger Jorn, Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen, de senere Cobra kunstnere.
CoBrA 1948-51
kunstnersammenslutning dannet i 1948 og opkaldt efter medlemmernes hjembyer Copenhagen Bruxelles og Amsterdam. Cobra begyndte i Danmark. De danske grundlæggere var Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Egill Jacobsen, Henry Heerup, Ejler Bille, Mogens Balle og Erik Thommesen. 
Det kunstneriske udtryk var
spontant og fantasifuldt, inspireret af folkekunst og gammel nordisk kunst, og kunstnerne studerede danske kalkmalerier og afrikanske masker. Cobra blev opløst i 1951. 

I Belgien var grundlæggerne Pierre Alechinsky, Christian Dotremont og Joseph Noiret og i Holland Constant, Karel Appel og Corneille.
I
Amstelveen er en samling af CoBrA-kunstnernes værker på "Cobra Museum of Modern art".   

art movement established in 1948 and dissolved in 1951, named
after the home cities of the members
Copenhagen, Brussels and Amsterdam. The art movement began in Denmark. The Danish founders were Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Egill Jacobsen, Henry Heerup, Ejler Bille, Mogens Balle and Erik Thommesen. The artistic expression was spontaneous and imaginative and influenced of folk art, ancient Nordic art, Danish murals and African masks.
In Belgium the founders were Pierre Alechinsky, Christian Dotremont and Joseph Noiret and in the Netherlands Constant, Karel Appel and Corneille.
 
In Amstelveen in the Netherlands exists a collection of the works by the Cobra artists in "Cobra Museum of Modern art". 
Danske Cobra-kunstnere
Asger Jorn (1914-1973). Egill Jacobsen (1910-1998). Mogens Balle (1921-1989). Ejler Bille (1910-2004). Sonja Ferlov Mancoba (1911-1985). Henry Heerup (1907-1993). Erik Ortvad (1917-2008). Carl-Henning Pedersen (1913-2007) gift med Else Alfelt (1910-1974), kendt for sine bjerglandskaber i lyse grønne, blå og gule farver samt mosaikker. I 1976 blev Carl-Henning Pedersens og Else Alfelts Museum i Herning indviet. Serge Vandercam (1924-2005).
The Danish artists
Asger Jorn (1914-1973). Egill Jacobsen (1910-1998). Mogens Balle (1921-1989). Ejler Bille (1910-2004). Sonja Ferlov Mancoba (1911-1985). Henry Heerup
(1907-1993). Erik Ortvad (1917-2008). Carl-Henning Pedersen  (1913) married to Else Alfelt (1910-1974). Serge Vandercam (1924-2005). A recurring subject in his work was the peat bog corpse "Tollundmanden" (350 BC, found in 1950, in the prehistoric collection at Silkeborg Museum, Denmark).
Nederlandske Cobra-kunstnere
Karel Appel (1921-2006). Corneille (Cornelis van Beverloo) (1922-2010). 

Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005). Eugene Brands (1913-2002). Jef Diederen (1920-2009). Lotti-van-der Gaag (1923-1999). Gerrit Kouwenaar (1923-2014). Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk) (1924-1994). Jan Nieuwenhuijs (1922-1968). Anton Rooskens (1906-1976). Theo Wolvecamp (1925-1992).

The Dutch artists
Karel Appel (1921-2006). Corneille
(Cornelis van Beverloo) (1922-2010). Constant Nieuwenhuys (1920-2005). Eugene Brands (1913-2002). Jef Diederen (1920-2009). Lotti-van-der Gaag (1923-1999). Gerrit Kouwenaar (1923-2014). Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk) (1924-1994). Jan Nieuwenhuijs (1922-1968). Anton Rooskens (1906-1976). Theo Wolvecamp (1925-1992).
Belgiske Cobra-kunstnere
Christian Dotremont (1922-1979). Pierre Alechinsky (1927). Reinhoud d'Haese (1928-2007). Luc de Heusch (pseudonym Luc Zangrie) (1927-2012), lavede Cobra-filmen "Persephone" i 1951. Manuskriptet var skrevet i samarbejde med Dotremont og Pierre Alechinsky.
The Belgian artists
Christian Dotremont (1922-1979). Pierre Alechinsky (1927). Reinhoud d'Haese (1928-2007). Luc de Heusch (his pseudonym Luc Zangrie) (1927-2012), he made the Cobra-film "Persephone" in 1951. The script was written together with Dotremont and Pierre Alechinsky.
Nederlandsk-belgisk Cobra-kunstner
Jan Cox (1919-1980).
The Dutch-Belgian artist
Jan Cox (1919-1980).
Amerikansk-nederlandsk Cobra-kunstner
Shinkichi Tajiri (1923-2009).
The American-Dutch artist
Shinkichi Tajiri (1923-2009).
Skotsk Cobra-kunstner
Stephen Gilbert (1910-2007).
The Scottish artist
Stephen Gilbert (1910-2007).
Islandsk Cobra-kunstner
Svavar Gudnason
(1919-1988).
The Icelandic artist
Svavar Gudnason (1919-1988).
Svenske Cobra-kunstnere
C.O. Hultén (1916-2015). Max Walter Svanberg (1912-1994). 
Anders Österlin (1926-2011).
The Swedish artists
C.O. Hultén (1916-2015). Max Walter Svanberg (1912-1994). 
Anders Österlin (1926-2011).
CoBrA KUNSTNERE/CoBrA ARTISTS
Jorn, Asger  (CoBrA)
Jorn (Jørgensen), Asger (1914-1973). Dansk maler, keramiker, kunstskribent og bogillustrator af bl.a. sin bror Jørgen Nashs digte. Jorn var født Asger Oluf Jørgensen i Vejrum ved Struer, og han døde i Århus og blev begravet i Grötlingbo, Gotland, Sverige. Jorns forældre var lærere, hans far Lars Peter døde i 1926, og hans mor Maren opdragede deres seks børn. I 1929 flyttede familien til Silkeborg, hvor Jorn begyndte at læse til lærer, han blev politisk engageret og medlem af Kommunistpartiet. I 1932 mødte Jorn maleren Martin Kaalund Jørgensen, der opfordrede ham til at male, og den opfordring tog han op. Efter han havde afsluttet sin lærereksamen, tog han i 1936 til Paris, hvor han blev elev af Fernand Léger i hvis atelier, han mødte sin senere samarbejdspartner den franske kunstner Pierre Wemaëre. Fra 1937-39 studerede Jorn på Kunstakademiet i København og i 1942 hos Aksel Jørgensen. Jorn begyndte som naturalist, omkring 1935 malede han kubistisk og fra 1938-39 havde han, inspireret af Miró, en surrealistisk-abstrakt periode. Omkring 1940'erne nærmede han sig det billedsprog, som han i dag først og fremmest er kendt for såsom billeder med dyr, fugle og fabelvæsener i et abstrakt formsprog. Han eksperimenterede med collage, tachisme, lystegning og grafik. Under 2. verdenskrig boede Jorn i Danmark. I 1941 var han medstifter af "Helhesten" (kirkehesten, der der viser sig for en, der snart skal dø), der var et tidsskrift for Høstudstillingens abstrakt-ekspressionistiske kunstnere. I 1946 skiftede han efternavnet Jørgensen ud med Jorn - et mere internationaltvenligt navn. I 1948 sammen med belgiske og hollandske malere stiftede Jorn Cobrabevægelsen, der ønskede tilknytning til internationale kunstnere inden for den spontant fabulerende ekspressionisme. Jorns første soloudstilling blev vist på Galerie Breteau i Paris i 1948. I 1951 fik han tuberkulose og under et ophold på Silkeborg Sanatorium, malede han "Livshjulet", Statens Museum for Kunst.
I 1953 rejste Jorn til Schweiz, han var ikke tilfreds med de forhold, som man i Danmark bød kunstnerne, og året efter til Albisola, Ligurien, Norditalien, hvor han arbejdede med keramik sammen med
Appel og Corneille. I 1954 grundlagde han "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" (international bevægelse for et imaginært Bauhaus). Fra 1956 boede han skiftevis i Paris og i Albisola. Jorns revolutionære engagement kom til udtryk i maleriet "Stalingrad", 1957, museum jorn - maleriet var udstillet i Havana på Cuba i 1968. I 1958 fik han sit gennembrud på Verdensudstillingen i Bruxelles med "Brev til min søn".
I 1961 genoptog Jorn et gammelt ønske om at præsentere oldnordisk kunst i bogform, resultatet blev et arkiv bestående af mere end 25.000 fotos af den franske fotograf Gerard Franceschi, det var Jorns intention at arkivet skulle udvikle sig til et center for studier i oldnordisk kunst, Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Jorn deltog i situationist-bevægelsen fra 1957 til 1961 - SI, Situationistisk Internationale, blev grundlagt i 1957, det var en kunstnerisk og politisk avantgarde bevægelse i Italien, Frankrig og Skandinavien - en fusion af mindre bevægelser som "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - blandt de danske medlemmer var Jorn, hans bror Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen, SI kulminerede under studenteroprøret i maj 1968 og blev opløst i 1972 - det kunstneriske mål var at gøre op med kunstverdenens modstilling af den skabende kunstner og beskueren/forbrugeren, der i det kapitalistiske samfund er industriens lønarbejder og ikke har mulighed for kunstneriske udfoldelser. Situationisterne konstruerede situationer hvor alle deltog aktivt, og hvor det drejede sig om at mishage. I 1959 udførte Jorn et keramisk relief til Århus Statsgymnasium og til festsalen udførte han i 1960 et billedtæppe "Den lange rejse" sammen med Pierre Wemaëre. Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Århus Statsgymnasium. Jorn blev også kendt for sine overmalinger. I 1961-62 overmalede han nogle billeder, som han havde købt på et loppemarked, de blev vist på en udstilling i Paris.
Jorns politiske ståsted betød, at han ikke ønskede at modtage medaljer og priser, som han fik tilbudt såsom Eckersbergs Medalje og Guggenheim-prisen, og han ønskede heller ikke at udstille som repræsentant for Danmark på Biennalen i Venedig. 
Jorn var forfatter til bl.a. "
Naturens orden", 1962. "Værdi og økonomi", 1962. "Held og hasard". "Ting og polis", 1964. "Tegn og underlige gerninger", 1970. "Magi og skønne kunster", 1971. "Indfald og udfald", 1972.
Jorn (Jørgensen), Asger (1914-1973). Danish painter, ceramic artist, writer and book illustrator of e.g. his brother Jørgen Nash's poems. Jorn was born as Asger Oluf Jørgensen in Vejrum near Struer, in Western Jutland, and he died in Aarhus and was buried in Grötlingbo, Gotland, Sweden. 
Jorn's parents were school teachers, his father Lars Peter died in 1926, and his mother Maren raised their six children on her own. In 1929 the family moved to Silkeborg, Jorn became student teacher. He came into contact with the syndicalist Christian Christensen, a acquaintance which harden his attitude to politics, periodically. Jorn was a member of the Communist Party. In 1932 he met the painter Martin Kaalund Jørgensen, who prompted him to paint, and invited him to participate with the group "Free Jutlandic painters" in Silkeborg in 1933. After finishing his school teacher education, he decided to become an artist, and in 1936 he went to Paris, where he was apprenticed to
Fernand Léger from 1936-37, in Legér's studio he met his lifelong collaborator the French artist Pierre Wemaëre. From 1937-39 he studied at the Copenhagen Royal Academy of Fine Arts. From 1956 he lived alternately in Paris and in Albisola in Northern Italy. Jorn started as a naturalistic painter, about 1935 he became Cubist, and from 1938-39, influenced by Miró, he had a surrealistic abstract period. About 1940 he got closer the figurative language, which he became best known for. 
He experimented with collages, tachism and the graphic arts. During World War II Jorn remained in Danmark. In 1941 he was co-founder of "Helhesten", a periodical for Høstudstillingens (the Autumn Exhibition's) abstract expressionistic painters. In 1946 he changed his last name to Jorn. Together with Belgian and Dutch painters Jorn was co-founder of the CoBrA movement. His first solo exhibition in Paris took place in 1948 at the Galerie Breteau. In 1951 Jorn suffered from tuberculosis, and during his stay at Silkeborg Sanatorium, he painted "Livshjulet" (The Wheel of Life), The Danish National Gallery, Copenhagen. In 1953 he went on a long journey to Switzerland, and the following year he went to Albisola, where he worked with ceramics together with
Appel and Corneille. In 1954 he was a founder of "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" (International movement for an imaginist Bauhaus). Jorn's revolutionary engagement found expression in the painting "Stalingrad", 1957, museum jorn, Silkeborg - exhibited 1968 in Havanna, Cuba. In 1958 he got his breakthrough at the world exhibition in Brussels with his "Letter to my son". In 1961 Jorn again took up an idea of a presentation of Old Norse art in book form, the result became an archives containing more than 25.000 photos by the French photographer Gerard Franceschi - it was Jorn's intention that the archives should develop into a center of studies in Old Norse Art, the Scandinavian Institute for Comparative Vandalism.
Jorn participated in the Situationist Movement from 1957 to 1961 - The SI, Situationist International, founded in 1957, was an artistic and political avant-garde movement in Italy, France and Scandinavia - it was a fusion of small artistic tendencies e.g. "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - among the Danish members were Jorn's brother Jørgen Nash and Jens Jørgen Thorsen - the SI culminated during the Student Revolt of May 1968 and was dissolved in 1972. The artistic goal of the SI was to settle with the artworld's understanding of the artist/spectator or consumer, who in the capitalist society was the industry's wage earner and without possibility of artistic display. The Situationists constructed situations where everybody took an active part, and it was about to displease.
Jorn became among other things known for his overpaintings. In 1961-62 Jorn paint over a number of paintings from a jumble sale, they were shown on an exhibition in Paris. 
Because of his political conviction Jorn did not want to receive the medals and prizes, he was awarded, e.g. The Eckersberg Medal and a Guggenheim Prize, likewise he did not want to represent Denmark at the Venice Biennale.
Udsmykning på Århus Statsgymnasium
Wall decoration at Aarhus Statsgymnasium (upper secondary school)
Pierre Wemaëre og Asger Jorn "Le Longe Voyage" ("Den lange rejse") 1. vævning, 1960. Denne første vævning fra 1960 er udstillet på museum jorn
i et lyssvagt rum for at undgå at farverne falmer yderligt.

Pierre Wemaëre and Asger Jorn "Le Long Voyage" ("The Long Journey"), first weaving, 1960
,
museum jorn, Silkeborg.
Gobelinen "Den lange rejse", var et samarbejde mellem Asger Jorn og Pierre Wemaëre.
The tapestry "The Long Journey" is the result of cooperation between Asger Jorn and Pierre Wemaëre.
Pierre Wemaëre og Asger Jorn "Le Longe Voyage" ("Den lange rejse") 2. vævning, 2000, Aarhus Statsgymnasium.
Pierre Wemaëre and Asger Jorn "Le Long Voyage" ("The Long Journey"), second weaving, 2000,
Aarhus Statsgymnasium.
"Den lange rejse varer ved ... Ville du have troet det, kære Asger Jorn, dengang i 1961, da den store vævning blev anbragt i aulaen på Statsgymnasiet i Aarhus? Der skulle gå fyrre år, før en ny trend blev sat på væven, og det blev muligt at drage mod en ny kyst, takket være Peter Schönwald og Frédérique Bachellerie, mine nye fæller på rejsen."  - "Og hvad den første version angår, med hele dens fortid, vil den finde plads i dit museum, min kære Asger." Pierre Wemaëre, Versailles, marts 2000 i udstillingskataloget "Den lange rejse. Vævninger af Asger Jorn og Pierre Wemaëre", Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Pierre Wemaëre og Asger Jorn opfandt en ny og mere fri måde af udføre vævninger på: "... det var nødvendigt med en vejviser i arbejdet, ikke en karton, der skulle kopieres, men i det mindste en skitse, der kunne danne grundlag og som vi, to eller flere, kunne diskutere og orientere os efter, fravige under arbejdet for at ændre nogle former eller farver, alt efter inspiration eller ud fra karakteren af det allerede gjorte arbejde. Værket skulle forblive levende under udførelsen med alle de fejltagelser, som det kunne give, men også med de fund, det kunne medføre. Det gjaldt om ikke at lade arbejdet forstene, der måtte ikke være noget brud mellem stadierne for ideens opståen og dens udførelse." ... "Da han [Jorn] atter kom til Paris, besluttede vi at udføre en stor vævning og henvendte os til en væver fra Aubusson, der boede nær Paris, Monsieur Beudonnet. Vi forklarede ham vor synsmåde, men han ville ikke væve for os, med mindre vi lavede en karton. Vi malede Sommerens blomster i fuld størrelse. Vi kom tid efter anden for at se til det og satte os undertiden selv til væven, men afhængigheden af teknikken vandt over vores opdagelsestrang. Maleriet er langt mere poetisk end dets oversættelse i uld. Det færdige tæppe lignede alle dem, der blev til i de traditionelle værksteder, bedre udført end vores, men det var ikke det vi ville. Vi måtte i fremtiden søge en anden fremgangsmåde..."
En morgen i 1958 ringede Asger på hos mig i Versailles og sagde glædesstrålende: "Så er den hjemme, bestillingen, nu skal vi i gang". [Bestillingen fra Statens Kunstfond på et stort keramisk relief til forhallen på Statsgymnasiet samt en stor vævning til skolens aula]. "Vi forberedte straks den første skitse og udførte derefter det maleri, der skulle være forbillede. Først tegnede vi sammen de første store linier og former, derefter arbejdede vi på skift på den, hver i vort atelier, og mødtes kun, når den byttede plads. Nogle elementer, både Jorns og mine, blev stående urørt. En sidste fælles seance gav de endegyldige strøg, og Den lange rejse kunne begynde. Vævningen skulle nu udføres, 1,80 meter høj og 14 meter lang, inden den første januar 1961.
Vi havde kun atten måneder, intet værksted, en væv, der var for lille og ikke andre, der kunne væve, end Paola [væversken Paola Faimali] og mig selv, for Asger rejste hele tiden omkring, optaget af tusinde ting. Han betroede mig arbejdet med ordene. "Du skal nok klare det, jeg sender dig en tysk pige, en meget god væverske, til hjælp." Men den tyske væverske kom aldrig!
Jorn og Wemaëre lejede et værelse på Rue St. Denis i Paris hos malerinden Yvette Prince, hun fattede interesse for projektet og arbejdede sammen med Paola Faimali på vævningen af gobelinen, senere kom to andre malere, der ikke tidligere havde vævet, på projektet. 
"Vort fælles udkast var blevet fotograferet og forstørret op i fuld størrelse i sort-hvid. Forstørrelsen medførte uundgåeligt temmelig udflydende konturer og former. Væverne måtte fortolke, det gav dem ansvar og interesse for arbejdet, men var også mere end én kilde til fejltagelser. Jeg bestemte over arbejdet, undertiden forlagte jeg noget gjort om, men som oftest accepterede jeg fortolkningen eller valgte en lille ændring af den følgende form eller farve, for at bevare min opfattelse af helheden. Således holdt vi arbejdet levende i alle de atten måneder."
Citater fra "Skal vi ikke lave en vævning?, artikel af Pierre Wemaëre i udstillingskataloget "Den lange rejse. Vævninger af Asger Jorn og Pierre Wemaëre", Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Pierre Wemaëre tog initiativ til en ny vævning af Den lange rejse, da han ved et besøg på Statsgymnasiet kunne konstatere, at den første version af gobelinen var i dårlig forfatning, og det lykkedes af få økonomien på plads, så en nyvævning kunne begynde på Atelier 3 i Paris hos væverne Frédérique Bachelleria og Peter Schönwald - arbejdet, gendigtningen af Jorn og Wemaëres oliemaleri, tog 14 måneder, ud over maleriforlægget anvendte væverne fotos af og farveprøver fra gobelinen, som de havde taget under et besøg på Statsgymnasiet i 1999. Wemaëre overvågede processen vederlagsfrit. Det er tilladt at væve 6 gobeliner ud fra samme forlæg, og alle versionerne betragtes som originale. 
En nærliggende inspirationskilde til gobelinen kunne være Johannes V. Jensens romancyklus, det mytiske epos "Den lange rejse" (Det tabte Land, Bræen, Norne-Gæst, Cimbrernes Tog, Skibet, Christoffer Columbus) fra 1938, der er en slags skabelsesberetning - om menneskets tilblivelse og udvikling fra den Palæogene periode til 1500-tallet - Jorn har formentlig haft kendskab til dette epos.
Den abstrakte billedfrise, Den lange rejse, kan betragtes som en skabelsesberetning, der handler om en tilblivelse i et univers, der er sit eget, i et opdigtet surreelt univers med få identificerbare elementer. Genkendeligheden består af ansigtsformer og masker, og nogle former giver associationer til dyreriget og planteriget. At søge genkendeligheden i abstraktionen gør beskueren intuitivt, de ukendte former søges transformeret til kendte former, imidlertid kommer beskuerens behov for genkendelighed til kort i mødet med Den lange rejse, der med sit formsprog appellerer til fantasien og til følelserne, det handler mere op oplevelse end forståelse, om at betragte de kraftige farver om "farvesammenstødene", om at følge linjer og konturer og fornemme billedets dynamik skabt af diagonale linjer - det abstrakt-ekspressive formsprog lader sig ikke oversætte, det skal opleves, det kan tolkes, men næppe begribes.

Artikel "Pierre Wemaëre - abstraktion for abstraktionens egen skyld".
Udvalgte værker/Selected works
"La barbe verte" (Det grønne skæg), 1939/"La barbe verte" (The Green Beard), 1939.
"Uden titel (Komposition)", 1940/"Untitled (Composition)", 1940.
"Trolden og fuglene", 1944/"The Troll and the Birds", 1944.
"L'oiseau dans la foret (Fuglen i skoven)", 1946-47, Asger Jorn og Pierre Wemaëre.
"L'oiseau dans la foret (The Bird in the Forest)", 1946-47, Asger Jorn and Pierre Wemaëre.
"Le Chariot" (kærren), 1947, Vævet af Asger Jorn og Pierre Wemaëre i Normandiet/"Le Chariot", 1947, Woven by Asger Jorn and Pierre Wemaëre in Normandy. 
"Livshjulet. Januarbilledet af årstidssuiten", 1950, Statens Museum for Kunst.
"The Wheel of Life. January Picture from the Suite of Seasons", 1953,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Sankthans  II", 1952, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"St John's Eve II", 1952, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"La garde suisse" (Svejtsergarden), 1953-1954/"La garde suisse" (The Swiss guards), 1953-1954.
"Chateau d'Espagne" (Luftkastel), 1954/"Chateau d'Espagne", 1954.
"Lettre a mon fils" (brev til min søn), 1956-57, Tate, London/"Lettre a mon fils" (Letter to my Son), 1956-57, Tate London.
"Immobile Ballet", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Alcools (Alkohol)" 1957, Statens Museum for Kunst/"Alcools (Alcohol)", 1957, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Drop Down Menu "Stalingrad, le non-lieu où le fou rire du courage" (Stalingrad, stedet som ikke er eller modets gale latter), 1957-60, 1967, 1972, museum jorn, Silkeborg.
"Stalingrad, No Man's Land or The Mad Laughter of Courage", 1957-60, 1967, 1972, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
"En sjæl til salg", 1958-59/"A Soul for Sale", 1958-59.
"Den gode hyrde", 1959, museum jorn/"The Good Shepherd", 1959, museum jorn.
"Le canard inquiétant" (Den foruroligende ælling), 1959. Modifikation/"The disquieting duckling", 1959.
Keramisk relief, 1959, forhallen Århus Statsgymnasium/Ceramic relief, 1959, Aarhus upper secondary school. 
"Hirschbrunft im Wilden Kaiser" (hjortebrøl i Wilden Kaiser), 1960/"Hirschbrunft im Wilden Kaiser" (Deer Rut in Wilden Kaiser), 1960.
"Døddrukne danskere", 1960, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk/"Dead Drunk Danes", Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk.
"Tabou l'intouchable" (Tabu - det urørlige), 1961/"Tabou l'intouchable" (The untouchable taboo), 1961.
"Le soleil m'emmerde (Jeg er skidetræt af solen), 1961, Statens Museum for Kunst.
"Le soleil m'emmerde (The Sun is Pissing Me Off)", 1961,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Souriez Rue Froide" (Defiguration), 1962.
"I begyndelsen var billedet", 1965, Statens Museum for Kunst/"In the Beginning was the Image", 1965, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Herr Immerda" (Hr. bestandig), 1965/"Herr Immerda" (Mr. Constantly), 1965.
"I begyndelsen var billedet", 1965/"In the Beginning was the Image", 1965.
"Cut Corners", 1966.
"Situationen omkring en central figur", 1966-68/"The Situation of a Central Figure", 1966-68.
"Beloved Animals in the Night", 1967-68.
"Le vent nous emporte" (Vinden fører os bort), 1970, museum jorn, Silkeborg.
I "broderdigt til ASGER JORN" skriver broderen Jørgen Nash "Dødens farve har altid været på din palet." (Jørgen nash "Her er jeg", samlede digte 1942-75 illustreret af digteren og Asger Jorn, Hernov, 1975.
"Le vent nous emporte" (the Wind Takes Us Away), 1970, museum jorn, Silkeborg.
"Bel-Air", 1971, museum jorn, Silkeborg.
"Cabaret Voltaire", 1971-72.
"Scultura figurata (Figurativ skulptur)", 1972, Statens Museum for Kunst.
"Scultura figurata (Figurative Sculpture)", 1972,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Happy Wrath", 1972.
museum jorn SILKEBORG rummer mange af Asger Jorns billeder og hans samling af dansk og udenlandsk kunst.
museum jorn SILKEBORG, Denmark,
houses many of Jorn's works and his collection of Danish and foreign works of art.
Pedersen, Carl-Henning  (CoBrA)
Pedersen, Carl-Henning (1913-2007). Dansk maler og grafiker kendt for sine abstrakt ekspressive spontane fantasifulde billeder med fugle, sole, heste og skibe. Spontaniteten var væsentlig, tanken dikterede billedet, det var ikke skabt af intellektuelle overvejelser, således blev f.eks. en hest eller fugl ikke en afbildning af det sete, men en forestilling om noget set.
Størst opmærksomhed i den brede danske offentlighed fik Pedersen med sin udsmykning af apsis i Ribe Domkirke (1982-87). Det vakte forargelse i det hele taget at vælge en abstrakt-ekspressionistisk venstreorienteret ikke religiøs kunstner til opgaven, og da udsmykningen indviedes toppede kritikken.
Kunstnerkollegerne
Vilhelm Bjerke-Petersen, Richard Mortensen, Asger Jorn, Ejler Bille og Egill Jacobsen fik stor betydning for Pedersens kunstneriske udvikling ligesom hans fascination af Klee, Picasso og Chagall fik betydning for hans kunst.
Carl-Henning Pedersen blev født i København i 1913, han var søn af jord- og betonarbejder Johannes Christian og Ellen (født Hansen). Da Pedersen var 10 år, døde hans mor. I ungdomsårene blev han optaget at politisk arbejde for kommunistpartiet. I 1933 deltog han i et kursus på den Internationale Højskole i Helsingør, hvor han mødte maleren
Else Alfelt 
(1910-1974), som han giftede sig med i 1934, de fik to døtre. Alfelts kunstinteresse førte til, at Pedersen i 1935 begyndte at male, og i 1936 indsendte han sine første abstraktioner til KE (Kunstnernes Efterårsudstilling), og de blev antaget af censuren, og i løbet af de næste par år fandt han frem til den stil, der siden har kendetegnet hans billeder. Fra 1934-39 deltog Pedersen i kunstnersammenslutningen Liniens aktiviteter. I 1939 så han nazisternes udstilling af vanskabt kunst "Entartete Kunst" i Frankfurt i Tyskland. Fra 1941-44 skrev og illustrerede han til Helhesten*, tidsskrift  udgivet af de abstrakte ekspressionister, der var medlem af Høstudstillingen. Fra 1942-43 var han medlem af Corner og Høstudstillingen. I 1948 var han medstifter af Cobra-gruppen, og samme år repræsenterede han Danmark på Biennalen i Venedig og igen i 1962 sammen med Henry Heerup. I 1949 deltog han i den første Cobra-udstilling, "Art Expérimental" på Stedelijk Museum i Amsterdam. I 1963 vistes en retrospektiv udstilling på Den Frie Udstilling i København i anledning af Pedersens 50-års fødselsdag, og han deltog i São Paulo biennalen, hvor han fik sølvmedalje. I 1966 deltog han i en retrospektiv Cobra-udstilling på Museum Boymans van Beuningen i Rotterdam. I 1970 repræsenterede han Danmark på Verdensudstillingen i Osaka i Japan. I 1973 deltog han i "L'art Danois" i Grand Palais i Paris.
I 1974 døde Else Alfelt, året efter mødte han den norske kunstner Sidsel Ramson, som han giftde sig med i 1977. I 1975 gav han nogle af sine egne og Else Alfelts malerier til Herning kommune. I 1976 blev "Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum" i Herning indviet - Pedersen er udnævnt til æresborger i Herning.
I 1984 deltog han i udstillingen "Cobra" i Museo de Arte Contemporáneo de Caracas i Venezuela. I 1988 deltog han i udstillingen "Cobra 40 jaar later" i Nationale Stichting De Nieuwe Kerk, Amsterdam. I 1998 blev udstillingen "Carl-Henning Pedersen & Marc Chagall" vist i ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj.
Pedersen har deltaget i utallige udstillinger i Danmark og i udlandet og har modtaget mange priser for sin kunst, bl.a. tildelte Akademirådet ham Eckersberg Medaillen i 1950, og i 1963 blev han hædret med Thorvaldsen Medaillen. I 1958 modtog han Guggenheimprisen og i 1980 tildeltes han den svenske medalje Prins Eugén Medaljen.
Carl-Henning Pedersens urne er nedsat i det af ham dekorerede gårdrum i
Angligården
.

*Helhesten er ifølge overleveringen en hest, der blev levende begravet, da en kirke blev bygget, den var trebenet og ofte hovedløs og viste sig på kirkegården for folk, der snart skulle dø - den betegnes også kirkehest eller lighest.

Udvalgte arbejder: "Det kosmiske hav", 1965, H.C. Ørsted Instituttet, København. "Den blå fugl", fortæppe til Det Ny Teater i København, 1966. "Skabelsens femte dag", 1982, mosaik, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning. "Frihedens lys", 1983, Museet for Danmarks Frihedskamp i København. Maleriudsmykning af Spejlsalen på Christiansborg, 1998.
Pedersen, Carl-Henning (1913-2007). Danish painter and graphic artists. Pedersen is known for his spontaneous-abstract style with imaginative motifs of birds, suns, horses and ships. The spontaneity was essential, the thought dictated the painting, it was not created on the basis of intellectual considerations - he did not paint a bird, he painted his idea of a bird. 
Greatest publicity caused his apse decoration of
Ribe Cathedral (1982-87) - it caused something of a scandal to entrust a church decoration task to an abstract expressionistic non-religious left-winger.
The artist colleagues
Vilhelm Bjerke-Petersen, Richard Mortensen,
Asger Jorn, Ejler Bille and Egill Jacobsen had a great influence on Pedersen's artistic development just like his fascination for Klee, Picasso and Chagall became important for his works.
Carl-Henning Pedersen was born in Copenhagen, son of the concrete worker
Johannes Christian and Ellen (née Hansen), who died when he war 10 years old. In his early years he was engaged in political activities for the Communist Party. In 1933 he participated in a course at the International People's College in Elsinore, Denmark, where he met the painter Else Alfelt (1910-1974), who he married in 1934, and they became the parents of two daughters. Alfelt's interest in art had a great influence on him, and in 1935 he started painting, and the following year his first abstract paintings became exhibited at the censored art exhibition, the Artists Autumn Exhibition - the following years he has found the style, that has characterized his work throughout his career.
From 1934-39 Pedersen took part in the activities of the artist movement Linien. In 1939 he saw the Nazi's exhibition of "
Entartete Kunst" (degenerated art) in Frankfurt in Germany. From 1941-44 he made illustrations and wrote for the art periodical "Helhesten" (a "helhest" was a "horse-ghost" or a "church-ghost" - according to the legend the horse was buried while still alive when a church was built, and the tree-legged horse-ghost appeared to people who would die soon). From 1942-43 he was member of the artist movement "Corner and Høstudstillingen". In 1948 he was a co-founder of Cobra, and the same year he represented Denmark at the Venice Biennale, which he also did in 1962 together with Henry Heerup. I 1949 Pedersen participated in the first Cobra exhibition, "Art Expérimental" at
Stedelijk Museum in Amsterdam.
In 1963 he received a silver medal at the São Paulo Biennale. In 1966 a retrospective Cobra exhibition was held at Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. In 1970 he represented Denmark at the world exhibition in Osaka, Japan. In 1973 he exhibited at "L'art Danois" at Grand Palais in Paris.
In 1974 his wife died, the following year he met the Norwegian artist Sidsel Ramson, who he married in 1977. In 1976 the "Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt Museum" in Herning, Denmark was inaugurated - Pedersen has been made honorary citizen of Herning.
In 1974 he participated in the exhibition "Cobra" in Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela. In 1988 his works was exhibited in Amsterdam - "Cobra 40 jaar later" in Nationale Stichting De Nieuwe Kerk. In 1998 the exhibition "Carl-Henning Pedersen & Marc Chagall" was shown at ARKEN, Museum of Modern Art in Ishøj, south of Copenhagen. 
Pedersen has participated in a vast number of exhibitions in Denmark and abroad, and he has been awarded with many prizes during his artistic life e.g. the Eckersberg Medal in 1950, and in 1963 he was honoured with the Thorvaldsen Medal, in 1958 he received a Guggenheim Prize and in 1980 the Swedish Prins Eugén Medal.
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum blev indviet i 1976. Arkitektfirmaet C.F. Møller har tegnet den cirkelformede museumsbygningen, der korresponderer med Angligårdens form. Den faste samling er skænket af Carl-Henning Pedersen. Udvendigt er bygningen beklædt med en 90 m lang stentøjsfrise udført af Carl-Henning Pedersen. Museet blev udvidet i 1993 med et kvadratisk, underjordisk rum over hvilket der er en skæv pyramide, hvis to sider har dekorationer udført af Carl-Henning Pedersen. Pyramidens tredje side er et vinduesparti.
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum was inaugurated in 1976. The permanent collection was donated by Carl-Henning Pedersen. The museum expanded in 1993 with an underground square room crowned by a leaning pyramide decorated by Carl-Henning Pedersen. 
1-2 Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.
3-4 Vejviser foran Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Bagside med motiv af Carl-Henning Pedersen.
Guidestone in front of Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum in Herning, Denmark. On the back a motif by Carl-Henning Pedersen.

1 Ved siden af Carl Henning Pedersen & Else Alfelts Museum ligger Angligården, der tidligere hed "Angligården, Herning Kunstmuseum".
Next to
Carl Henning Pedersen & Else Alfelts Museum is Angligården, a former shirt factory and until 2009 Herning Museum of Contemporary Art.
2-3 I 2009 åbnede det nuværende kunstmuseum HEART Herning Museum of Contemporary Art, der er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl.
In 2009 HEART Herning Museum of Contemporary Art opened its doors to the public. The museum is designed by the American architect Steven Holl.
Angligården
"Billedcyklus Fantasiens leg - om livets hjul", indviet i 1968
"
Painting Cycle Fantasy Play - around the Wheel of Life", inaugurated 1968
Angligården. Den runde hvide bygning blev opført 1964-65 for fabrikant og kunstsamler Aage Damgaard (1917-1991) til hans skjortefabrik Angli. Bygningen blev tegnet af C.F. Møllers Tegnestue. Bygningen husede fra slutningen af 1970'erne til 2009 Herning Kunstmuseum, der nu er flyttet over på den anden side af vejen og hedder HEART Herning Museum of Contemporary Art. I dag har Designskolen TEKO Design + Business til huse i Angligården i Birk Centerpark. Bygningen blev fredet i 1995.
I bygningens gårdrum er Carl-Henning Pedersens 1000 kvadratmeter store udsmykning "Billedcyklus Fantasiens leg - om livets hjul", der består af glaserede stentøjskakler. Ornamentbånd adskiller værkets 15 billeder.
Angligården. The White Round Building was built 1964-65 for the shirt manufacturer and art collector Aage Damgaard (1917-1991). The building was designed by C.F. Møllers Tegnestue. The inner yard decoration "Painting Cycle Fantasy Play - around the Wheel of Life" is executed by Carl-Henning Pedersen. The work of art consists of 15 pictures.


De indpakkede træer
foran Angligården er fra udstillingen "Cover", 2012, af Kunstnergruppen 5STK (Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk, Else Oltmann, Grethe Mariann Maurseth og Helle Skydt).
The wrapped trees in front of Angligården are from the exhibition "Cover", 2012, by the art group 5STK (5 persons).
Carl-Henning Pedersens udsmykning af Ribe Domkirke
Carl-Henning Pedersen's decoration of Ribe Cathedral
Dekorationerne i apsis, 1982-87, stiftmosaikker, glasmosaikvinduer og fresker/Apse decorations, 1982-87, mosaics, stained glass windows and frescoes.
Udvalgte værker/Selected works
"Sandhedens vej", 1957/"The Way of Truth", 1957.
"Venezia ofrer til havet", 1950/"Venice Sacrifice to the Sea", 1950.
"Italiensk billede", 1950/"Italian picture", 1950.
"Rød figur og gyldent skib, Firenze", 1972/"Red Figure and Golden Ship, Florence", 1972.
"Stående rød figur", 1972/"Standing Red Figure", 1972.
"Romansk billede, Bovbjerg", 1966/"Romanesque Picture, Bovbjerg", 1966.
"Romersk suite, nr. 4", 1968/Painting on the Left: "Roman suite, no. 4", 1968.
"Romersk suite, nr. 7", 1968/Painting on the right: "Roman suite, no. 7", 1968.
"Tidlig romansk", 1955/"Early Romanesque", 1955.
"Obelisk", 2003, 12 m høj, placeret i rundkørsel i Birk ved Herning. "Obelisk", 2003. Roundabout sculpture close to the museum.
Himmelhest er et frimærke i serien "Frimærkekunst", udgivet 15. oktober 1998. Fire danske kunstnere har skabt små kunstværker på frimærker: Per Kirkeby, "Dansk Efterår", Mogens Andersen "Alfa", Ejler Bille "Billedtegn" og Carl-Henning Pedersen "Himmelhest". Gravør Arne Kühlmann (Per Kirkeby). Typografi: Austin Grandjean.
Danish "Stamp Art", issued October 15, 1998. The motifs are made for stamps by four Danish artists - the stamps themselves are the works of art.

Per Kirkeby ("Dansk efterår"/"Danish Autumn"), Mogens Andersen ("Alfa"/"Alpha"), Ejler Bille ("Billedtegn"/"Painting idioms") and Carl-Henning Pedersen ("Himmelhest"/"Heaven Horse"). Engraver: Arne Kühlmann (the work of Per Kirkeby). Typography: Austin Grandjean.

Mancoba, Sonja Ferlov  (CoBrA)
Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), dansk billedhugger og maler, medlem af Linien, Høstudstillingen, Cobra og Den Frie Udstilling. Mancoba blev født i København og døde i Paris. Hun fik sin kunstneriske uddannelse ved Kunsthåndværkerskolen og på Akademiet i København. Afrikansk og mexicansk kunst blev en stor inspirationskilde for Mancoba, hvis interesse for primitiv kunst begyndte tidligt, hun stiftede bekendtskab med den afrikanske kunst i storsamleren Carl Kjersmeiers samling, han var en ven af Ferlovfamilien. Frem til 1935 var det maleriet, der optog Mancoba, herefter begyndte arbejdet med skulpturen. 
Psykoanalysens teorier og det ubevidste optog hende, og sammen med med Ejler Bille, Richard Mortensen og Vilhelm Bjerke-Petersen dannede hun i 1934 tidsskriftet Linien og den abstrakt-surrealistiske kunstnersammenslutning Linien. I 1935 udførte hun sine første lerskulpturer, de blev samme år udstillet på KE (Kunstnernes Efterårsudstilling). I 1936 flyttede hun til Paris, hvor hun kom i kontakt med Alberto Giacometti, og fik atelier i samme hus som han. Hun arbejdede både med maleri, skulptur og tegning samt skabte nogle af sine første maskeskulpturer. I 1938 mødte hun den sydafrikanske maler Ernest Mancoba (1904-2002), som hun i 1942 giftede sig med. Ernest Mancoba blev interneret i krigsfangelejr af tyskerne på grund af sit engelske statsborgerskab. Fra 1947-51 boede hun med sin mand og søn i Danmark. I 1948 sluttede Mancoba sig til Cobra, og i 1949 deltog hun i Linien II og Høstudstillingen. Efter Cobra blev opløst i 1951 flyttede familien til Frankrig, hvor de fra 1952-60 boede i Oigny-en-Valois, Mancoba arbejdede i de år med mindre lerskulturer. I 1961 flyttede familien til Paris, og hun genoptog sit arbejde med større skulpturer. Mancobas skulpturer er identiske med det menneskelige udtryk, som hun opfattede det og ses i bl.a. maskeskulpturerne. Hun troede på kunstens betydning for menneskets åndelig udvikling, og arbejdet med skulpturen betød for hende personligt en frigørelse, et forsvar for den indre frihed - i skulpturerne er indeholdt aggressioner, had til uligheden i samfundet, livsangsten, kærligheden og livsglæden.
Livet og omgivelserne hjælper mig i skabelsen af tingene. Man lever en ting. Man laver den. Først senere ser man den med bevidstheden. Ligesom med livet. Man lever det. Og en dag kan man overskue det. Vort liv er gennemsyret af det generelle liv, og vi kan ikke trække os tilbage til det personlige liv, men søge at se klarere og klarere. Hver har sin virkelighed. Men vi er alle truet af det samme. Mit ønske er at nå til - i indholdet at nå til at udtrykke den generelle trang og nød. De folk, der bærer samfundet, at dele deres skæbne ... nej, det lyder så patetisk. Der er kun ét: det er hele menneskehedens skæbne, menneskehedens håb. Som det er væsentligt for os at udtrykke. At søge mod en lindring. Og gennem skulpturen, gennem arbejdet er der en mulighed for kontakt.
Sonja Ferlov Mancoba, 1970. Tekst fra udstillingen CONFIANCE - SONJA FERLOV MANCOBA,
2012 på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum,
Herning.

Life and my surroundings help me in the creation of things. You live a thing. You make it. Only later you view it with your conscience. As it is with life. You live it. And one day you are able to manage it. Our lives are filled with the general life and we cannot withdraw to our personal life. But seek to see clearer and clearer. Individual separate realities. But we are all threatened by the same things. My wish is to reach - incontent to reach the expression of general need an distress. The people who carry society, to share their distiny ... no that sounds so pathetic. There is only one - that is the destiny of the entire humanity, the hope of humanity. Which is essential for us to express. To seek towards a relief. And through sculpture, through the work there is a possibility of contact.
Udvalgte værker/Selected works
"To levende væsener", 1935/"Two Living Beings", 1935.
"Fugl med unge", 1935/"Bird with Chick", 1935.
"Maskeskulptur", 1939/"Mask Sculpture", 1939.
"Uden titel", 1940-46/"Untitled", 1940-46.
"Skulptur", 1940-46, Statens Museum for Kunst/"Sculpture", 1940-46, National Gallery of Denmark.
"Rækker mod lyset", 1949/"Striving Towards the Light", 1949.
"Den lille nænsomme", 1951/"The Little Careful One", 1951.
"L'Homme debout (Stående mand)", 1962/"Standing Man", 1962.
"Stille vækst", 1962/"Quiet Growth", 1962.
"Uden titel", 1962/"Untitled, 1962.
"Confiance (Tillid)", 1963/"Conficence", 1963.
"L'Arche (Arken)", ca. 1964/"The Ark", c. 1964.
"Élan vers l'avenir (Livsmod)", 1966/"A Leap into the Future", 1966.
"Solidaritet", 1966/"Solidarity", 1966.
"Uden titel", 1969/"Untitled", 1969.
Skulptur i Marselisborg Slotspark, 1969, opstillet i parken i 1978/Sculpture, 1969, Marselisborg Palace Park, Aarhus.
"Maske", 1970/"Mask", 1970.
"Maske og ribben", 1970/"Mask and Rib", 1970.
Bille, Ejler  (CoBrA)
Bille, Ejler (1910-2004). Dansk maler, grafiker, billedhugger og digter. Bille var en af den abstrakte kunsts pionerer og en af 1900-tallets væsentligste danske kunstnere. Han var medstifter af kunstnergruppen "Linien" og blev senere medlem af CoBrA. Bille var stort set autodidakt kunstner bortset fra, at han var elev på Akademiets billedhuggerskole fra 1932-33. Sammen med Richard Mortensen rejste han i 1931 til Berlin og så værker af bl.a. Kandinsky, han debuterede samme år på Kunstnernes Efterårsudstilling. Sammen med kunsterkollegerne Richard Mortensen og Egill Jacobsen var han i midten af 1930'erne med til at introducere den abstrakte kunst i Danmark. I 1930'erne arbejdede Bille med abstrakt-surrealistiske former i sit maleri og udførte organiske skulpturer. Fra 1938-39 opholdt han sig i Paris, her oplevede han et kunstnerisk gennembrud, som blev afgørende for ham, fremover arbejdede han hovedsageligt med maleri og skabte et abstrakt maleri med et utal af bl.a. masker og fuglelignende væsener - en varmt lysende kolorit understreger kompositionernes harmoniske og poetiske karakter. 
Bille udstillede med kunstnersammenslutningen, "Linien" 1934-37, på Corner og Høstudstillingen 1938-43 og på Høstudstillingen 1943-46. Medlem af Martsudstillingen fra 1951-81. 
I 1945 udgav han bogen "Picasso, surrealisme, abstrakt kunst". Han har skrevet artikler til flere kunsttidsskrifter herunder Linien, Samleren og Helhesten. Fra 1953 var han kunstanmelder ved dagbladet Information. Bille fik Eckersbergs medalje i 1960 og
Thorvaldsens Medalje i 1969, og i 1981 blev han æresmedlem af Akademiet.

 

Bille, Ejler (1910-2004). Danish painter, graphics artist, sculptor and writer. Bille was one of the pioneers of Danish abstract art, and one of the most important artists in the 20th century. He was co-founder of the artistic group "Linien" (the Line), 1934, an artist union working in abstract and surrealistic styles. Later Bille became member of the CoBrA movement. On the whole Bille was self-taught apart from one year of study at the School of Sculpture at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Together with Richard Mortensen he visited Berlin in 1931, where he studied the works of, among others, Kandinsky, the same year he exhibited for the first time at The Autumn Exhibition for Painters in Copenhagen. In the mid 1930s, together with Richard Mortensen and Egill Jacobsen, he introduced abstract art to Denmark. In the 1930s he used abstract-surrealistic forms in his painting and executed organic sculptures. Bille experienced an artistic breakthrough while living in Paris (1938-39), which became of crucial importance to his artistic career, henceforward he mainly worked with paintings and created abstractions existing of a vast number of masks and bird-like beings - a warm shining colouring emphasized the harmonic and poetic characters of the compositions. In 1945 Bille published "Picasso, surrealisme, abstrakt kunst" (Picasso, Surrealism, Abstract Art). In 1960 he received the Eckersbergs Medal, and in 1969 the Thorvaldsen Medal, in 1981 he became honorary member of The Royal Danish Academy of Fine Arts. His works have been shown in several countries and are represented in Denmark at Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk, North Zealand, The National Gallery in Copenhagen, Holstebro Art Museum, Jutland and KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.

Udvalgte værker/Selected works
"Øgle", 1998, opstillet foran Musikhuset i Aarhus. Bronzeafstøbning af cementskulptur fra 1936/"Saurian Beast", 1936/1998, Aarhus Music House.
"Fugl", 1938, Statens Museum for Kunst/"Bird", 1938, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Figurer på brun bund", 1950, Statens Museum for Kunst/"Figures on Brown Ground", 1950, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Billedtegn"/"Painting idioms", 1998.
Serien "Frimærkekunst", udgivet 15. oktober 1998. 
Fire danske kunstnere har skabt små kunstværker på frimærker: Per Kirkeby, "Dansk Efterår". Mogens Andersen "Alfa". Ejler Bille "Billedtegn". Carl-Henning Pedersen "Himmelhest". Gravør Arne Kühlmann (Per Kirkebys værk). Typografi: Austin Grandjean.
Danish "Stamp Art", issued October 15, 1998. The motifs are made for stamps by four Danish artists - the stamps themselves are the works of art.
Mogens Andersen "Alfa". Per Kirkeby "Danish Autumn.
Ejler Bille "Painting idioms". Carl-Henning Pedersen "Heaven Horse". Engraver: Arne Kühlmann (the work of Per Kirkeby). Typography: Austin Grandjean.
Jacobsen, Egill  (CoBrA)
Jacobsen, Egill (1910-1998). Dansk maler. Professor i malerkunst ved Akademiet fra 1959-73. Den primitive maskeform var et gennemgående motiv i hans abstrakte billeder. Medlem af "Grønningen" i 1943 og fra 1964 af "Den Frie Udstilling".
Jacobsen, Egill (1910-1998). Danish CoBrA artist.
Udvalgte værker/Selected works
"Ophobning", 1938, Statens Museum for Kunst/"Accumulation", 1938, National Gallery of Denmark.
"Orange objekt", 1940, Statens Museum for Kunst/"Orange-Coloured Object", 1940, National Gallery of Denmark.
Tajiri, Shinkichi  (CoBrA)
Tajiri, Shinkichi (1923-2009), nederlandsk-amerikansk abstrakt surrealistisk skulptør af japansk herkomst.
Tajiri, Shinkichi (1923-2009), Dutch-American Abstract surrealistic sculptor of Japanese ancestry.
Udvalgte værker/Selected works
"Kællingeknuden, 1968, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Granny's Knot", 1968, ARoS Aarhus Museum of Art.
"Knuden", 1976, Rotterdam/"The Knot", 1976, Rotterdam.
Appel, Karel  (CoBrA)

Appel, Karel (1921-2006). Født i Amsterdam i Nederlandene, død i Zürich i Schweiz. Maler, grafiker, illustrator, skulptør, keramiker. Store udsmykninger af rum og bygninger. 1940-1943 studerede han ved Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam. I 1946 havde han sin første soloudstilling hos Beerenhuis i Groningen og han deltog i Jonge Schilders (unge maleres) udstilling på Stedelijk Museum i Amsterdam. Appel var inspireret af Picasso og Matisse og senere af Jean Dubuffet. Han var medlem af Nederlandse Experimentele Groep, der udgav tidsskriftet Reflex og medstifter og underskriver af CoBrA-bevægelsens manifest i Paris i 1948 sammen med bl.a. Constant og Corneille. I 1949 fuldendte han en freske til restauranten på Amsterdams Rådhus, og den skabte så stor polemik, at den blev tildækket og var det i 10 år. I 1950 flyttede han til Paris, her blev han af forfatteren Hugo Claus introduceret til Michel Tapié, der arrangerede mange udstillinger med hans arbejder. 
I 1953 havde han en soloudstilling i Palais des Beaux-Arts i Bruxelles. Han modtog UNESCO Prisen på Biennalen i Venedig i 1954 og fik i 1956 til opgave at udføre et vægmaleri til restauranten i Stedelijk Museum. De følgende år rejste Appel til Mexico og USA og vandt en grafisk pris på Ljubljana Biennalen i Jugoslavien. Han fik en International Pris for maleri i 1959 på Biennalen i São Paulo. I slutningen af 1960'erne flyttede han til Château de Molesmes ved Auxerre sydøst for Paris. Soloudstillinger med hans arbejder blev afholdt i Centre National d’Art Contemporain i Paris og på Stedelijk Museum i Amsterdam i 1968, og i Kunsthalle Basel og Palais des Beaux-Arts i Bruxelles i 1969.
Gennem 1950'erne og 1960'erne udførte han et stort antal vægmalerier til offentlige bygninger. En stor Appel-udstilling åbnede på Centraal Museum i Utrecht i 1970, og en retrospektiv udstilling af hans arbejder turnerede i Canada og USA i 1972 samme år som Appel igen bosatte sig i Paris. I 1972 rejste han i Sydamerika, Mexico, Indien, Nepal, Indonesien og Japan. I 1974 begyndte han at beskæftige sig med materialer så som plastikskum. I 1976 førte et samarbejde med Pierre Alechinsky til en serie af papirarbejder, disse arbejder er udgivet sammen med digte af Hugo Claus i bogen "Two Brush Paintings". I 1980 begyndte Appel på en serie af glasmalerier. I 1987 efter mange års udforskning af nøgenhed i maleri og tegning, begyndte Appel at arbejde med levende modeller i stedet for at skabe formen ud fra sine forestillinger. Pariser Operaen gav Appel den opgave at udtænke og designe en ballet "Can We Dance A Landscape?", der blev udført i et samarbejde med den japanske danser og koreograf Min Tanaka og den vietnamesiske komponist Dao. I 1988 rejste Appel i Kina. Appels tredje periode af skulpturel produktion begyndte først i 1990'erne, Gesamtkunstwerk, hvor han kombinerede arkitektur, maleri og skulptur. I 1994 bad De Nederlandse Opera Appel om at skabe det sceniske koncept for operaen Noach af Guus Janssen, og her samarbejdede han igen med Min Tanaka. I 1995 malede han en serie af landskaber fra Toscana. Igen skabte han scenografien til en opera for Den Nederlandske Opera, denne gang til Mozarts Tryllefløjten og igen i samarbejde med Min Tanaka. Fra 1997 opholdt han sig skiftevis i Toscana, hvor han malede landskaber i stort format, og USA, hvor han fortsatte sit arbejde med skulpturer. I 2004 kunne ses en soloudstilling/separatudstilling med Appels værker, maleri, grafik, skulptur og assemblage, på Carl-Henning Pedersens og Else Alfelts Museum i Herning.


Appel, Karel (1921-2006). Born i Amsterdam, the Netherlands, died in Zurich, Switzerland. Dutch abstract expressionist painter, graphic designer, illustrator, sculptor and ceramic artist. Trained at the "Rijksakademie van Beeldende Kunsten" in Amsterdam, 1940-43. His first solo exhibition was held in 1946 at Beerenhuis in Groningen. 
Appel was influenced by Picasso
, Matisse and later Jean Dubuffet. He was a member of "Nederlandse Experimentele Groep", the authors, editors, and publishers of the journal Reflex. He was one of the founders of the CoBrA movement and put his signature to the manifesto in Paris in 1948 together with e.g. Constant and Corneille. In 1949 he completed a fresco for the restaurant of the city hall of Amsterdam, which generated great polemic and was covered up the next 10 years. He moved to Paris in 1950, where the writer Hugo Claus introduced him to Michel Tapié, the organizer of many exhibitions including exhibitions of Appel's works. In 1954 he received the UNESCO Prize at the Venice Biennale and was commisioned to execute a mural for the restaurant at the Stedelijk Museum in 1956. The following year he traveled to Mexico and the USA and won a graphic prize at the Ljubljana Biennial in Yugoslavia (now The Republic of Slovenia). In the late 60s he moved to the Château de Molesmes southeast of Paris. During the 50s and 60s he executed a great number of murals for official buildings. In 1972 he traveled in South America, Mexico, India, Nepal, Indonesia and Japan. In 1974 he tested various materials such as plastic foam.
In 1976 a collaboration with Pierre Alechinsky led to a series of works on paper which were published along with poems by Hugo Claus in the book entitled "Two Brush Paintings". In the 80s Appel executed a series of stained glass paintings. In 1987,
after many years of exploring nudity in painting and drawings, Appel worked with live models, instead of deriving his forms from the fantasy.
His third period of sculptural production began in the early 90s where architecture, painting and sculpture were combined, the result was a total work of art or Gesamtkunstwerk (a Baroque-term).

Together with the Japanese dancer and choreographer Min Tanaka Appel had created scenic concepts for opera performances in France and the Netherlands e.g. Mozart's "The Magic Flute".
From 1997 Appel lived by turns in Toscana, Italy, where he painted landscapes, and in the US continuing his work with sculptures.
His works has been exhibited in all major museums of modern art in the world. In 2004 he solo-exhibited at Herning Museum of Art, Denmark.

Udvalgte værker/Selected works
"Hund", 1949, Statens Museum for Kunst/"Dog", 1949, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Kvinde og hund på gaden", 1953, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Woman and Dog on the Street", 1953, Neue Nationalgalerie, Berlin.
29.6.1956, Stedelijk Museum, Amsterdam.
"Verdener mødes", 1958, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Encounter of the Worlds", 1958, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Constant  (CoBrA)
Nieuwenhuys, Anton Constant kaldet Constant (1920-2005). Nederlandsk kunstner og forfatter, født i Amsterdam. Han studerede i Amsterdam, et år ved Kunstnijverheidschool, og fra 1939-42 ved State Academy (kunstakademiet). Inspireret af Cézanne, kubisterne og ekspressionisterne. Var medstifter af Cobra. Constant var optaget af relationen kunst/samfund og sit projekt "Det ny Babylon" (1956-1974), der drejede sig om ideer om nye måder at tænke og leve på. Han forestillede sig at menneskets opgave skulle være at være kreativ og ikke produktiv arbejdskraft i gængs forstand. Projektet "Det ny Babylon" var Constants forslag til byplanlægning uden dog at være tænkt konkret arkitektonisk, men projektet viser skitser og modeller af huse, der kan udvides i det uendelige, som Babelstårnet, der skulle bygges ind i himlen.
Adskillige kunstnere har givet deres bud på Babelstårnet bl.a. Pieter Breugel d.æ. i 1563, Gustave Doré i 1866 og
Escher i 1928.
Historien om Babelstårnet er fra Det Gamle Testamente, Første Mosebog 11,1-9 om menneskene i Babylon, der talte samme sprog og ville bygge et tårn ind i himlen, men Gud forvirrede deres tungemål og spredte dem over hele jorden, og det projekt, der rakte ind ind i himlen, blev ikke til noget.

Nieuwenhuys, Anton Constant
called Constant (1920-2005).
Dutch artist and writer, born and educated in Amsterdam - a two-semester student at Kunstnijverheidschool and from 1939-42 he was studying at the State Academy of Fine Arts. He was influenced by Cézanne, the cubists and the expressionists and was co-founder of the CoBrA movement. Constant was intensely concerned about the relation between art/society and his project
"
The New Babylon" (1956-1974) - ideas for new values and ways of thinking and living - creativity should be the human mission. Constant's proposal for urban planning showed sketches and models of houses which could be prolonged indefinitely as the Tower of Babel (the gate of God), whose top should reach unto heaven.
Udvalgte værker/Selected works
"Jeg har besøgt de hvide bjørne", 1948, Statens Museum for Kunst/"I have visited the White Bears", 1948, National Gallery of Denmark.
"Krigen", 1950, Neue Nationalgalerie, Berlin/"The War", 1950, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Loftsdekoration af Constant fra keramikeren Erik Nyholms hus i Funder. Constant, Karel Appel og Corneille dekorerede sammen Nyholms hus. Dekorationen er på museum jorn.
Alechinsky, Pierre  (CoBrA)
Alechinsky, Pierre (1927). Født i Bruxelles, faderen var russisk og moderen belgisk. Alechinsky maler med sin venstre hånd, som han har omtalt som "den der har kendt til frihed og glæde" - han er venstrehåndet, men blev i skoletiden tvunget til at skrive med højre hånd, og den venstre hånd måtte han bruge til mindre betydningsfulde aktiviteter så som at tegne. I 1944-46 studerede han bogillustrationer og grafiske teknikker på "l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Décoratifs" i Bruxelles. I 1947 blev han medlem af avantgarde-gruppen "La Jeune Peinture Belge", skabt på initiativ af kunstkritikeren Robert L. Delevoy og advokaten René Lust - deres intentioner var at promovere unge samtidige kunstnere gennem udstillinger. Samme år havde Alechinsky sin første soloudstilling i Bruxelles på "Galerie Lou Cosyn". Han var en af grundlæggerne af CoBrA og yngste medlem. Sammen med nogle kunstnerkolleger skabte han et mødested i Bruxelles "Les Ateliers du Marais". Da Cobra blev opløst i 1951 flyttede Alechinsky til Paris. I 1955 rejste han til Japan for at studere kaligrafikunsten, og han begyndte at anvende den orientalske malemåde med at hælde blæk på papir. I 1956 lavede han filmen "Calligraphie japonaise". Alechinsky har deltaget i internationale kunstfestivaler så som VII Sao Paulo Biennalen, 1963, Venedig Biennalen, 1967 og 1972 og Krakow Biennalen, 1967.
Alechinsky, Pierre (1927). Born in Brussels to a Russian father and a Belgian mother. Alechinsky paints with his left hand "the one that has known only liberty and pleasure", he was left-handed by nature but was as pupil forced to write with his right hand and allowed to draw with his left because drawing was considered to be less important than writing. In the period 1944-46 he studied book illustration and graphic techniques at "l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Décoratifs" in Brussels. In 1947 he became member of a group of Avant-Garde Artists "La Jeune Peinture Belge", formed on the initiative of Robert L. Delevoy, an art critic, and René Lust, a lawyer - promoting young contemporary artists through exhibitions, this was their intention. The same year Alechinsky had his first solo-exhibition in Brussels at "Galerie Lou Cosyn". He was one of the founders and the youngest member of the CoBrA movement. With a number of colleagues he set up a type of research centre and meeting-place in Brussels - "Les Ateliers du Marais". He was also active in the CoBrA publications. CoBrA dissolved in 1951, Alechinsky moved to Paris. In 1955 he went to Japan to study the art of calligraphy, and adopted the Oriental manner of painting - paper spread on the floor and the artist leans over the work holding the bottle of ink. In 1956 he made the film "Calligraphie japonaise". Alechinsky participated in international festivals, such as: The VII Sao Paulo Biennale, 1963, The Venice Biennale, 1967 and 1972, received the award for engraving at the Krakow Biennale, 1967.
Udvalgte værker/Selected works
"Erobring af det ubevidste", 1968, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Conquering the Subconscious", 1968, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Med næb og klør", 1970, Statens Museum for Kunst/"Tooth and Nail", 1970, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Penslens tanker", museum jorn, Silkeborg.
Ortvad, Erik  (CoBrA)
Ortvad, Erik (1917-2008), dansk autodidakt surrealistisk og abstrakt maler samt samfundskritisk tegner under navnet Enrico.
Ortvad, Erik (1917-2008), Danish self-taught surrealistic and abstract painter and cartoonist under the name Enrico.
Heerup, Henry  (CoBrA)

Heerup, Henry (1907-1993). Dansk maler, billedhugger, grafiker og bogillustrator blev uddannet på Akademiet fra 1927-32. Han var medlem af kunstnersammenslutningerne CoBrA og Decembristerne.

Heerups billeder, ofte i stort format, er inspireret af romansk og primitiv kunst og er fortælling og fantasi. Hans skulpturer af mennesker, dyr og nogle i abstrakte former er hugget i sten, marmor eller granit, og kan være malet med kraftige farver. Heerups Skraldeskulpturer (assemblager) er skulpturer bygget af gammelt skrammel f.eks. hans skraldemodel af "Kristus med tornekrone", 1944, hvor kroppen er lavet af træklodser, et håndtag er korset og tornekronen er lavet af ståltråd, der er flettet sammen.

Heerup modtog flere medaljer, bl.a. Eckersberg medaljen i 1958 og Thorvaldsens Medalje i 1967, og hans værker har været repræsenteret på bl.a. Biennalen i Venedig i 1962, og på Verdensudstillingen i New York i 1964.

Udvalgte arbejder: "Ung kvinde med barn" (Vanløse Madonna), 1934, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Skulpturer til Tivolis legeplads, 1958. Vægudsmykning til Løjtegårdsskolen i Tårnby, 1964. Radiumstationen i København, 1965. Vesterbro Ungdomsgård, 1966. 10 kampestensdyr fra 1969 som står ved Køge Bugt Strandpark.
Udvalgte værker/Selected works
"Befrielsen og freden", 1946, museum jorn, Silkeborg/"The Liberation and the Peace", 1946, museum jorn, Silkeborg.
Mandshoved, 1955, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Man's Head", 1955, ARoS Aarhus Art Museum.
Morsdagsplatte, 1971/Mother's Day Plate, 1971.
Kolding svanen" udført for Kolding Svane Apotek/"The Kolding Swan", made for Kolding swan pharmacy.
d'Haese, Reinhoud  (CoBrA)
d'Haese, Reinhoud (1928-2007). Belgisk billedhugger og maler/d'Haese, Reinhoud (1928-2007). Belgian sculptor and painter.
Udvalgte værker/Selected works
"Balzac un peu chiffonné" (Balzac er blevet lidt krøllet), 1962, museum jorn/"Balzac a Little Bit Crumbled", 1962, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
Corneille  (CoBrA)
Corneille (Cornelis van Beverloo) (1922-2010). Belgisk kunstner og forfatter. Uddannet ved Kunstakademiet i Amsterdam. I 1948 var han medstifter af bevægelsen "Reflex", og året efter medstifter af CoBrA. Han var inspireret af Miro og Klee. I 1951 flyttede han til Paris og begyndte at samle på afrikansk kunst og brugte skulpturerne som modeller for sine billeder, der blev mere og mere abstrakte.
Corneille (Cornelis van Beverloo) (1922-2010). Belgian painter and writer. Studied at the "Academy of Art" in Amsterdam. In 1948 he was one of the founders of the movement "Reflex", and the following year one of the founders of the movement "CoBrA". He was influenced by Miro and Klee. In 1951 he went to Paris and started collecting primitive art and used the sculptures as models for his paintings, which in general became more abstract and imaginative.
Cox, Jan  (CoBrA)
Cox, Jan (1919-1980). Hollandsk-belgisk maler, født i Haag. Periodevis livet igennem havde han depressioner, formentlig årsagen til at han begik selvmord, han døde i Antwerpen. Den største del af sit kunstneriske liv tilbragte han i USA og Belgien.  
I 1936 flyttede Cox til Antwerpen og begyndte studier ved "Hoger Instituut voor Schone Kunsten" (højere læreanstalt for de skønne kunstner). I 1945 rejste han til Bruxelles, og samme år var han en af grundlæggerne af gruppen "Jeune Peinture Belge", som fik stor betydning i belgisk kunst. I 1950 kom han i kontakt med CoBrAmalerne, og han bidrog med litografier til gruppens tidsskrift og udstillede på den sidste CoBrAudstilling i Liége i 1951. Det var også i 1950 Cox flyttede til USA, først til New York, og efter et kort ophold i Rom, flyttede han i 1956 til Boston, hvor han blev leder af malerskolen på Museet for de Skønne Kunstner, hvor han udførte sin første væsentlige maleriserie baseret på Orfeusmyten. Han udstillede i New York på Curt Valentines galleri og på Catherine Vivianos galleri. I 1974 vendte Cox tilbage til Antwerpen for udelukkende at hellige sig maleriet. I 1975 skabte han sin monumentale maleriserie baseret på Homers Iliade, og i hans senere arbejder indgik Mozarttemaer bl.a. Tryllefløjten.
Cox havde den opfattelse, at den tekniske kunnen var af mindre betydning for den kunstneriske kvalitet, den kunstneriske teknik kunne læres i løbet af få måneder, kunst havde først og fremmest med kreative evner at gøre. 
I 1988 var der premiere på den flamske dokumentarfilm af Bert Beyens og Pierre de Clercq: "Jan Cox: a Painter's Odyssey"/"Jan Cox: l'odyssée d'un peintre".
Cox, Jan (1919-1980). Dutch-Belgian painter. He was born in the Hague, the Netherlands, throughout his life Cox suffered from recurrent depressions, presumably the reason why he committed suicide, he died in Antwerp, Belgium. He spent the most of his life in the US and in Belgium.
In 1936 Cox moved to Antwerp, where he began studying at the "Hoger Instituut voor Schone Kunsten" (Higher Institute of Fine Arts). In 1945 he went to Brussels, and the same year he was one of the founders of the group "Jeune Peinture Belge" - the group got great influence on Belgian art. In 1950 he came into contact with the CoBrA movement, he also contributed regularly to the periodical CoBrA and exhibited at the last CoBrA show in Liege, 1951. 1950 was also the year, where he moved to the US, he first resided in New York, and after a short stay in Rome, he moved to Boston in 1956, where he became the leader of the painting department at the School of the Museum of Fine Arts in Boston - he executed his first important painting cycle based on the Orpheus myth. In New York he exhibited at Curt Valentine's gallery and at Catherine Viviano's gallery. In 1974 he returned to Antwerp, where he devoted himself to painting. In 1975 he executed his monumental painting cycle based on Homer's "The Iliad", and in his later years he painted subject based on Mozart's music e.g. the "The Magic Flute".
Cox considered technical competence to be of less importance for the artistic quality, the artistic technique could be learned in few month, quality of art had first and foremost to do with creativity. 
In 1988 the Flemish documentary by Bert Beyens and Pierre de Clercq had premiere "Jan Cox: a Painter's Odyssey"/"Jan Cox: l'odyssée d'un peintre".
Udvalgte værker/Selected works
"Eurydike", 1958-59, MFA Museum of Fine Arts, Boston/"Eurydice", 1958-59, MFA Museum of Fine Arts, Boston.
"La fin", 1975, Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique/"La fin", 1975, The Royal Museums of Fine Arts of Belgium.
Vandercam, Serge  (CoBrA)
Vandercam, Serge (1924-2005). Belgisk kunstner født i København. Vandercam begyndte sin kunstneriske karriere som fotograf, han eksperimentere med fotografiet, og opdagede den abstrakte billedverden, de mest almindelige genstande og omgivelser fik ukendte komplekse former og en magisk kraft. I 1949 i CoBrAhuis i Rue de Marais i Bruxelles, CoBrA-gruppens hovedkvarter, mødte han Dotremont og Alechinsky og andre unge kunstnere, der søgte nye veje i udtryk og form. Vandercam var som maler autodidakt, hans første billeder var ekspressive farvekompositioner, senere blev hans arbejder mere lyriske. Emnet i hans billeder var en tragisk historie om en fugl, der forsøgte at stige op som fugl Føniks, men som tyngdekraften bandt til jorden. Vandercam deltog i 1949 i alle CoBrAgruppens aktiviteter og var fotograf for CoBrAhuis. Fra 1961-63 boede han i Albisola i Italien, hvor han, sammen med Asger Jorn, udførte keramiske arbejder og etablerede venskaber med Wilfredo Lam, Fontane, Manzoni og billedhuggeren Fabbri. I 1962 var Vandercam på en rejse til Danmark, hvor han i Silkeborg Museums arkæologiske samling så og blev fascineret af Tollundmanden, der blev et gennemgående tema i hans arbejder - (Tollundmanden 350 f.Kr., blev fundet i 1950). I 1979 udførte Vandercam installationen "La fleur unique ou les oiseaux émerveillés" til metrostationen Josephine-Charlotte i Bruxelles.
I 1986 blev der holdt en retrospektiv udstilling af Vandercams arbejder på
Musée communal des Beaux-Arts d'Ixelles (Bruxelles), og 1991 blev afholdt en retrospektiv fotoudstilling i Bruxelles "Espace Photographique Contretype" med hans eksperimentelle fotografier. I 1994 designede Vandercam frimærket "My Beautiful One" for det nationale belgiske postvæsen ("De Post-La Poste"). I 1995 blev han medlem af Belgiens kongelige akademi for videnskab, litteratur og de skønne kunster (L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique), og i 1997 blev Vandercam præsident for Belgiens kongelige akademi. I 1995 afholdtes en seperatudstilling på The CoBrA Fine Art Gallery, San Francisco. I 1998 udstillede Vandercam CoBrAfotografier på Musée de la photographie à Charleroi i Belgien. I anledning af hans 75-års fødselsdag afholdtes i 1999 en retrospektiv udstilling på Museet for moderne kunst "PMMK", (Provinciaal Museum voor Moderne Kunst), Oostende.
Blandt mange af Vandercams priser var: førsteprisen på "Jeune Peinture Belge" i 1956 og året efter fik han guldmedalje på Triennalen i Milano. I 1958 modtog den belgiske kritikerpris. I 1997 modtog han SABAM Prisen sammen med Bram Bogart for Belgiens bedste kunstnere. SABAM (Société belge des Auteurs, compositeurs et éditeurs) er det belgiske selskab for forfattere, komponister og forlæggere, selskabet inkluderer også grafisk kunst.
Vandercam, Serge (1924-2005). Belgian artist, born in Copenhagen. Photographer and self-taught painter. Vandercam began his artistic career as freelance photographer, he experimented with photography and discovered the abstract motifs from his immediate surroundings. In 1949, in Cobrahuis, Rue de Marais in Brussels, the headquarters of CoBrA, he met Dotremont, Alechinsky and other young artists exploring new ways to express their ideas through visual art. Vandercam's early paintings were powerfully expressive compositions, later they became more lyrical. Subject of his paintings was the tragic of a bird trying to rise up like a phoenix, but staying on earth by the laws of gravitation. In 1949 Vandercam took part in all CoBrA activities and he was CoBrAhuis' photographer. From 1961-63 he lived in Albisola in Italy, where he, together with Asger Jorn, executed ceramic works, and he met and made friends with artists such as Wilfredo Lam, Piero Manzoni and the sculptor Angenore Fabbri. In 1962 Vandercam visited Denmark and also the prehistoric collection at Silkeborg Museum, where he saw and became fascinated by the peat bog corpse "The Man from Tollund" (350 BC, found in 1950) which became a recurring subject in his work. In 1979 Vandercam created the art installation "La fleur unique ou les oiseaux émerveillés" for the metro station "Josephine Charlotte" in Brussels. In 1986 a retrospective of his works was held at Musée communal des Beaux-Arts d'Ixelles (Brussels), and in 1991 a retrospective photo exhibition "Espace Photographique Contretype" was showed in Brussels. In 1994 Vandercam designed the stamp "My Beautiful One" for the Belgian Post ("De Post-La Poste"). In 1995 he was selected member of the The Royal Belgian Academy of Science, Literature and Fine Arts (L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique), and in 1997 he was selected president of the Royal Belgian Academy. In 1995 a solo exhibition of his works was held at The CoBrA Fine Art Gallery, San Francisco, and in 1998 his CoBrA photos was exhibited at Musée de la photographie à Charleroi in Belgium. To commemorate his 75th birthday a retrospective was held at The Museum of Modern Art "PMMK", (Provinciaal Museum voor Moderne Kunst), Oostende.
Vandercam has received many awards for his works including the First price at "Jeune Peinture Belge" in
1956, the following year the gold medal at the Milan Triennial, in 1958 the "Prize of the Belgian Critic" and in 1997 he was awarded the SABAM prize, together with Bram Bogart, for the best Belgian artists -
SABAM (Société belge des Auteurs, compositeurs et éditeurs) the Belgian Society of Authors, Composers and Publishers, the society also include graphic art.
Thanks to
Eugeen Weyn for information about the artist.
Udvalgte værker/Selected works
"Den enestående blomst eller de fantastiske fugle" ("La fleur unique ou les oiseaux émerveillés"), metrostationen Josephine-Charlotte, Bruxelles, 1979.
"The Unique Flower or the Amazing Birds" ("La fleur unique ou les oiseaux émerveillés"), the metro station Josephine-Charlotte, Brussels, 1979.
"Den smukke", 1994/"My Beautiful One", 1994.
Tollundmanden/The Man from Tollund.
Souvenirmappe udgivet 10. november 2006
Souvenir Sheet
issued on November 10th 2006.
Asger Jorn "Uden titel"/"Untitled", 1951.
Pierre Alechinsky, "Nouvelle peau", 1950.
Else Alfelt, "Nattens Landskab"/
"Night Landscape", 1950.
Egill Jacobsen, "Olivenspiseren"/"The Olive Eater", 1951.
Den store Robert Big Robert/Le Gros Robert
Jacobsen, Robert (Julius Tommy) (1912-1993). Dansk autodidakt billedhugger, maler og grafiker. Født i København, død i Tågelund ved Egtved. Jacobsen er internationalt kendt for sine sorte abstrakte jernskulpturer - i nogle af hans billeder genkendes skulpturernes former i sorte kompositioner på farvet baggrund, sorte konturer og former er kendetegnende for hans billeder. Omkring 1930 udførte han sin første træskulptur, og i 1935 sine første såkaldte dukker, der var figurlignende abstraktioner fantasirigt sammensat af jernskrot. I begyndelsen af 1940'erne arbejdede han i granit og sandsten og skabte sine fabelvæsener. I 1947 rejste Jacobsen til Paris sammen med Richard Mortensen, de blev tilknyttet Galerie Denise René og kom her i kontakt med andre kunstnere, der var knyttet til galleriet bl.a. Arp, Vasarely, Poliakoff og Dewasne, der i 1950 skrev bogen "Le gros Robert". Jacobsen begyndte at arbejde i jern, der både var billigere og mere fleksibelt end sten. 
I 1960'erne arbejdede han med en ny serie figurer kaldet personager og relieffer i træ eller metal. I 1966 repræsenterede Jacobsen Danmark ved Venedig Biennalen, og han modtog sammen med den franske billedhugger Etienne Martin skulpturprisen. Han flyttede tilbage til Danmark i 1969 og bosatte sig i Tågelund. I 1970'erne udførte han en række skulpturer (små scenografier). I sine seneste år arbejdede han med skulpturer, som var en syntese af tidligere værker og ofte i monumental størrelse. Sammen med sin tidligere elev, den franske Land Art kunstner Jean Clareboudt, udførte han en skulpturpark i Tørskind Grusgrav ved Egtved, den blev åbnet i 1991. Jacobsen samlede afrikanske skulpturer, som for ham udtrykte den sande skaberkraft. Han var professor i billedhuggerkunst ved Akademiet i München fra 1962-81 og i mur- og rumkunst ved Akademiet (Charlottenborg) fra 1976-83. I 1980 blev han udnævnt til fransk æreslegionær.
Jacobsen, Robert (1912-1993). Danish self-taught sculptor and painter. He was born in Copenhagen, and he died in Tågelund near Egtved in South Jutland. Jacobsen acquired international fame with his black abstract iron sculptures - in some of his paintings the shapes of his sculptures can be recognized on coloured backgrounds - black contours and shapes are characterizing his paintings. About 1930 he executed his first wood sculptor, and in 1935 his first so-called dolls were made - imaginative abstractions made of scrap iron. In the early 1940s he created his fable beings in granite and sandstone. In 1947 he moved to Paris together with Richard Mortensen, at Galeri Denise René they came into contact with other artists such as Arp, Vasarely, Poliakoff and Dewasne, who in 1950 wrote the book "Le gros Robert". Jacobsen began working with iron, it was cheaper and more flexible than stone. 
In the 1960's Jacobsen created his so-called personages and reliefs in wood and metal. In 1966 he represented Denmark at the Venice Biennale, and together with the French sculptor Etienne Martin, he was awarded the sculpture prize. In 1969 he returned to Denmark and settled in Tågelund. In the 1970s he created a number of sculptures (small set designs). Late in life he created monumental sculptures - seem to be syntheses of earlier works. Together with his former student, the French Land Art artist Jean Clareboudt, he executed a sculpture park in Tørskind gravel pit near Egtved - the park was inaugurated in 1991. Jacobsen was a collector of African sculptures, which to him expressed the true creative power. In 1980 he was decorated as a "Knight of the French Legion of Honour".

From 1962-82 he was professor of sculpture at the Munich Academy, and from 1976-83 professor at the The Royal Danish Academy of Fine Arts.

Udvalgte værker/Selected works
"Concretion", 1953, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Contrétion", 1953, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"De Syv Aksler", 1987, skulpturgruppe på Axeltorv i København/"The Seven Axles", 1987, group of sculptures at Axeltorv, Copenhagen.
På skulpturgruppens sokkel står:
"DE SYV AKSLER - ROBERT JACOBSEN 1987 GAVE TIL KØBENHAVNS KOMMUNE I ANLEDNING AF DAGBLADET POLITIKENS GRUNDLÆGGELSE 1884 MED STØTTE FRA DRONNING MARGRETHE OG PRINS HENRIKS FOND - DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND - STATENS KUNSTFOND - DAGBLADET POLITIKEN - PRIVATBANKEN - DEN DANSKE BANK - HANDELSBANKEN - SPAREKASSEN SDS - BIKUBENFONDEN - AUGUSTINUSFONDEN - KAJ OG BIRGIT GINSBORG - RUTH OG ULF EKMAN - SAMT MANGE ANDRE".
Glasmosaik "Uden titel", 1990, Musikhuset Aarhus/Stained glass,"Untitled", 1990, Aarhus Music House.
"Bylandskab", 1988, Flakhaven, Odense/"Cityscape", 1988, Flakhaven, Odense, Denmark.
"Esbjerg", skulptur placeret foran Musikhuset Esbjerg/"Esbjerg", sculpture placed in front of Esbjerg Music House.
Skulptur, Marselisborg Slotpark, Aarhus/Scupture Marselisborg Palace Park, Aarhus.

Mortensen, Richard
Mortensen, Richard (1910-1993). Dansk nonfigurativ maler. Uddannet på Akademiet. I 1932, under et studieophold i Berlin, blev han inspireret af Klee og Kandinsky på Blaue-Reiter gruppens udstilling. Han debuterede på Efterårsudstillingen i 1933 og var medstifter af kunstnersammenslutningen Linien, 1934. Mortensen boede i Paris fra 1947-64 hvor han sluttede sig til gruppen af kunstnere omkring Galerie Denise René. Han var professor ved Akademiet i København fra 1964-80. I 1950 fik han Kandinsky-prisen og i 1968 Thorvaldsens Medalje, der er den højeste udmærkelse for malere og billedhuggere, og blev indstiftet 1837 til minde om hjemsendelsen af Thorvaldsens værker. I 1969 udkom det første frimærke med nonfigurativ kunst, tegnet af Mortensen.
Mortensen, Richard (1910-1993). Danish painter, one of the pioneers of Danish abstract art.
Udvalgte værker/Selected works
"Zeus og Hera på Idabjerget", 1932, Statens Museum for Kunst/"Zeus and Hera on Mount Ida", 1932, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Det blå rum", 1932-33, Statens Museum for Kunst/"The Blue Room", 1932-33, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Den grønne firkant", 1933, Statens Museum for Kunst/"The Green Square", 1933, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Let svævende objekter", 1934, Statens Museum for Kunst/"Lightly Floating Objects", 1934, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Uden titel", 1939, Statens Museum for Kunst/"Untitled", 1939, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Terminus Paris", 1965, Statens Museum for Kunst/"Terminus Paris", 1965, National Gallery of Denmark.
"Hommage à Putte og Bamse", 1965, Statens Museum for Kunst/"Dedicated to Putte and Bamse", 1965, National Gallery of Denmark.
"Suite til Norge", 1968, Holmens Kirke, København/"Suite to Norway", 1968, Holmens Church, Copenhagen.
Nonfigurativ tegning. 60 øre. 1969. 10. november. Richard Mortensen del., Cz. Slania sc. Det første frimærke med nonfigurativ kunst.
"Triptykon ved Aksel Larsens død", 1972, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg/"Triptychon", 1972, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg, Denmark.
"Uden titel. Bevægeligt Relief", 1972/1994, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Untitled. Mobile Relief", 1972/1994, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"April 1975. Ved daggry. En genfødelsesfest i nærheden af Cambodia", 1975, ARoS Aarhus Kunstmuseum.

"April 1975. At Dawn. A Festival of Rebirth near Cambodia", 1975, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.

"Eloge à la maison Yougoslave", 1977, Musikhuset i Århus/"Eloge à la maison Yougoslave", 1977, Aarhus Music House.
"Zattere, Burano, San Michele", 1979, Statens Museum for Kunst/"Zattere, Burano, San Michele", 1979, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Hornung, Preben
Hornung, Preben (1919-1989), dansk abstrakt kunstner og portrætmaler.
Hornung, Preben (1919-1989), Danish abstract artist and portrait painter.
Udvalgte værker/Selected works
"Slagtekrop", 1968, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Slaughtered Animal", 1968, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"Portræt af H.M. Dronning Ingrid af Danmark"/"Portrait of HM Queen Ingrid of Denmark".
"Portræt H.M. Dronningen", 1981, Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot. Forlægget er et sort-hvid foto af Rigmor Mydtskov/"Portrait of HM The Queen", 1981.
"Portræt af H.K.H. Prins Henrik", 1982. Tilhører Jyske Dragonregiment i Holstebro/"Portrait of HRH Prince Henrik", 1982.
"H.M. Dronning Margrethe II i Horsebåndordenens ridderdragt", 1983. Tilhører The Princess of Wales's Royal Regiment, Canterbury.
"HM Queen Margrethe II wearing the regalia of a Knight of The Most Noble Order of the Garter", 1983. The painting belongs to The Princess of Wales's Royal Regiment, Canterbury.
Ørskov, Willy Richard
Ørskov, Willy Richard (1920-1990). Dansk billedhugger og professor ved Akademiet.
Ørskov, Willy Richard (1920-1990). Danish sculptor and professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen.
Udvalgte værker/Selected works
Skulptur, 1964, ARoS Aarhus Kunstmuseum/Sculpture, 1964, ARoS Aarhus Art Museum.
Skulptur i sort granit fra Congo, 1977, placeret foran Kunsthal Aarhus/Sculpture, 1977, in front of Kunsthal Aarhus.
Larsen, Jørn
Gulvdekoration i Jelling Kirke, 2000.
Floor decoration, Jelling Church, 2000.
Gulvmosaik, 1998, Københavns Lufthavn.
Floor mosaic, 1998,
Copenhagen Airport.

Larsen, Jørn (1926-2004). Dansk abstrakt-konkret kunstner. Larsen blev født i Næstved. Uddannet som håndværksmaler. Fra 1948-50 modtog han tegneundervisning på Teknisk Selskabs Skole i København, og i 1951 deltog han et enkelt semester i tegneundervisningen på Akademiet i København. I 1955 udstillede han for første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling i Den Frie Udstillingsbygning i København. I 1956 blev han medlem af kunstnersammenslutningen "Linien 3", et forum for abstrakt og surrealistisk kunst. I 1960 begyndte han på en billedserie, "Kutdleq Suiten", nogle år efter malede han sit første akromatiske (farveløse) billede. I 1970 blev han medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen (stiftet i 1915, et fristed for radikal og eksperimentel kunst). I 1978 modtog han Eckersbergs Medalje og i 1989 Thorvaldsens Medalje. I 1993 var han Danmarks repræsentant ved Biennalen i Venedig. Blandt Larsen mange arbejder er: Udsmykning på Syddansk Universitet i Odense, 19 meter høj granitsøjle. Gulvdekoration, 1992, Det Kongelige Teater.

Larsen, Jørn (1926-2004). Danish artist. Born in Næstved, South Zealand. Trained as painter and decorator, 1941-46. He received drawing instruction at the Technical Society’s school in Copenhagen, 1948-50, and was in 1951 a single-semester student at similar lessons at The Royal Danish Academy of Fine Art in Copenhagen. In the period 1952-54 he was traveling in France, Greece, Spain and Turkey. In 1955 he exhibited for the first time at the "Autum Exhibition" in The Free Exhibition Building, Copenhagen. In 1960 he began his "kutdleg Suite" painting series, few years later he painted his first achromatic paintings. He became a member of "Grønningen" in 1970, an artist's association, founded in 1915, a refuge for radical and experimental art.

Dekorations-arbejde i
Jelling kirke, 2000


Gorm den Gamles grav i Jelling Kirke
er markeret med sølv i gulvdekorationen.

Se Jellingmonumenterne, klik
her
Udvalgte værker/Selected works
Vandkunst, Bertel Thorvaldsens Plads, København/Water Basin, Bertel Thorvaldsens Plads, Copenhagen.
"Pisninel", 1999, Musikhuset Aarhus/"Pisninel", 1999, Aarhus Music House, Denmark.
Andersen, Mogens Helge Thestrup
Andersen, Mogens Helge Thestrup (1916-2003). Dansk maler, keramiker, grafiker og forfatter. Andersen blev født i København og døde i Hellerup. Fra 1933-39 blev han uddannet på P. Rostrup Bøjesens kunstskole, som han senere blev leder af. I 1935 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE). Han var medstifter af "Bølleblomsten" (1942-50), en kunstnersammenslutning, hvor kunstnerne arrangerede og deltog i udstillinger holdt i "Den Frie Udstillingsbygning" i København. 
Andersen var medlem af "Salon de Mai" i Paris (1950-67), og medlem af kunstnersammenslutningen "Grønningen" i København (1953-65). I 1955 var han på rejser til Italien og Grækenland. Han bosatte sig i Frankrig i 1959 og vendte tilbage til Danmark i 1965. Han var medlem af "Salon Des Réalités Nouvelles", Paris, siden 1961 og medlem af "Den Frie Udstilling", København (1967-71). I 1968 var han Danmarks deltager ved Biennalen i Venedig. I 1970 blev han gæsteprofessor ved Akademiet i København. I 1971 og 1978 besøgte han Japan. Hans billeder var karakteriseret ved mørke, ofte sorte farver, og han mestrede det abstrakte og nonfigurative billedsprog. 
Andersen udsmykkede Københavns Kommunes Hovedbibliotek i 1959. Fra 1964 arbejdede han sammen med den danske væver Lise Warburg. Han dekorerede byrådssalen på Gentofte rådhus, 1971, Copenhague Restaurant i Paris, 1973, og Bochum museet i Tyskland, 1981.
Han var kunstkritiker på "Arbejderbladet" fra 1937-39, og han udgav "Moderne fransk maleri", 1948, og "Omkring kilderne. Den moderne malerkunst.", 1967. I 1981 illustrerede han "Moya. Syv japanske sange opus 57 for sang og klaver" skrevet af musikeren Vagn Holmboe. Andersen var også forfatter til erindringsbogen "Punktum, punktum, komma, streg", Gyldendal, 1994.
Andersen, Mogens Helge Thestrup (1916-2003). Danish painter, graphics artist and writer. Born in Copenhagen, died in Hellerup. From 1933-39 he studied painting at P. Rostrup Bøjesen's art school, which he later became the head of. In 1935 he had his first exhibition at "The Autumn Exhibition for Painters" in Copenhagen. He was co-founder and member of "Bølleblomsten" (1942-50), an art union where the artists arranged and took part in exhibitions held in "The Free Exhibition Building" in Copenhagen. Member of "Salon de Mai" in Paris (1950-67), and member of the art union "Grønningen" in Copenhagen (1953-65). In 1955 he traveled to Italy and Greece. He settled in France in 1959 and returned to Denmark in 1965. Since 1961 he was a member of "Salon Des Réalités Nouvelles", Paris, and member of "The Free Exhibition", Copenhagen (1967-71). In 1968 he was the Danish participant of the Venice Biennale. In 1970 he became guest professor of The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. In 1971 and 1978 he visit Japan. His painting was characterized by dark often black colors and he mastered the Abstract and Nonfigurative idioms.
From 1964 he worked together with the Danish tapestry weaver Lise Warburg. He decorated e.g. the council chamber of the city hall of Gentofte, Denmark (1971), the Copenhague Restaurant in Paris (1973) and Museum Bochum, Germany, (1981). 
He was an art critic at "Arbejderbladet" (The Daily Worker) (1937-39), and had published the book "Modern French Painting" (1948). In 1981 he illustrated "Moya. Seven Japanese songs opus 57 for singing and piano" written by the musician Vagn Holmboe.
Udvalgte værker/Selected works
Dekoration af altervæggen, 1990, Sejs-Svejbæk Kirke ved Silkeborg/Altar wall decoration, 1990, Sejs-Svejbæk Church near Silkeborg.
Serien "Frimærkekunst", udgivet 15. oktober 1998. 
Fire danske kunstnere har skabt små kunstværker på frimærker: Per Kirkeby, "Dansk Efterår". Mogens Andersen "Alfa". Ejler Bille "Billedtegn". Carl-Henning Pedersen "Himmelhest". Gravør Arne Kühlmann (Per Kirkebys værk). Typografi: Austin Grandjean.
Danish "Stamp Art", issued October 15, 1998. The motifs are made for stamps by four Danish artists - the stamps themselves are the works of art.
Mogens Andersen "Alfa". Per Kirkeby "Danish Autumn".
Ejler Bille "Painting idioms". Carl-Henning Pedersen "Heaven Horse". Engraver: Arne Kühlmann (the work of Per Kirkeby). Typography: Austin Grandjean.
Moore, Henry Spencer
Moore, Henry Spencer (1898-1986). Engelsk billedhugger af monumentale skulpturer, inspireret af Constantin Brancusi og Jacob Epstein. Moore blev født i Castleford, Yorkshire, og han døde i Much Hadham, Hertfordshire. Til trods for ønsket om at blive billedhugger, begyndte Moore i 1916 som underviser ved latinskolen i Castleford. Efter militærtjeneste under 1. verdenskrig vendte han kortvarigt tilbage til sit lærerjob, han modtog et stipendium for ekssoldater og studerede i to år ved Leeds kunstskole. I 1921 modtog han et stipendium til studier på Royal Academy of Arts i London, og på British Museum vaktes hans interesse for mexicansk, ægyptisk og afrikansk skulptur. Fra 1924-31 underviste han i billedhuggerkunst ved Royal Academy. I 1925 rejste han på et stipendium til Paris, Rom, Firenze og Ravenna - senere foretog han rejser til Spanien, USA, Italien, Grækenland og Frankrig. I 1928 blev hans første soloudstilling holdt på Warren Gallery i London. I 1929 giftede han sig med den kunststuderende Irina Radetzky. I 1930'erne var Moore medlem af kunstnergruppen "Unit One", grundlagt af Paul Nash, den britiske modernismes pioner - i "Unit One" deltog ud over Moore også Barbara Hepworth og kritikeren Herbert Read. Fra 1932-39 underviste Moore ved Chelsea School of Art, han var en væsentlig figur i den engelske surrealistbevægelse, skønt han ikke fuldt ud levede op til surrealisternes manifest. I 1940 blev Moore udnævnt til officiel krigskunstner og Krigskunstnernes Rådgivningskomité bestilte ham til at udføre tegninger af livet i de underjordiske beskyttelsesrum først og fremmest af borgere sovende i Londons undergrundsbane, tegningerne fik betydning for Moores internationale berømmelse navnlig i USA - Moore krigstegninger er gengivet i kataloget "Henry Moore, Volume 3, Complete Drawings 1940-49" (Henry Moore Foundation). Fra 1940-43 arbejdede Moore udelukkende med tegning. I 1941 blev hans første retrospektive udstilling holdt i Temple Newsam i Leeds. I 1943 modtog han bestilling fra Skt. Matthæus kirken i Northampton på en "Madonna med barn-skulptur", en skulptur der blev den første i en serie af skulpturgrupper. I 1946 afholdtes den første større retrospektive udenlandske udstilling af hans arbejder på MoMA, Museum of Modern Art i New York. I 1948 modtog han den internationale skulpturpris ved Biennalen i Venedig, og i 1953 modtog han den store skulpturpris ved Bienalen i Sao Paulo, samme år udstillede han i Kunstforeningen i København. I 1950'erne udførte Moore adskillige væsentlige offentlige bestillingsarbejder, blandt dem "Hvilende figur", 1956-58 til UNESCOs hovedkvarter i Paris. I 1963 blev han tildelt den britiske fortjenstmedalje. I 1978 organiserede det britiske kunstråd et udstilling af hans arbejder i Serpentine Gallery i London, og ved den lejlighed skænkede Moore mange af sine skulpturer til Tate Gallery i London.

Moore, Henry Spencer (1898-1986). British sculptor of large-scale sculptures, influenced by Constantin Brancusi and Jacob Epstein. Moore was born in Castleford, Yorkshire and he died in Much Hadham, Hertfordshire. Moore started his career teaching at Castleford Grammar School, although he wanted to became a sculptor. After completed military service during World War I he briefly returned to his teaching job, he received a grant for ex-soldiers and studied for two years at Leeds School of Art. In 1921 he received a scholarship to study at the Royal Academy of Arts in London, during this time visits to the British Museum aroused his interest in Mexican, Egyptian and African sculptures. From 1924-31 he taught sculpture at the Royal Academy. In 1925 he traveled to Paris, Rome, Florence and Ravenna - later he traveled to Spain, the USA, Italy, Greece and France. In 1928 his first solo exhibition was held at Warren Gallery in London. In 1919 he married the art student Irina Radetzky. In the 1930s Moore was member of the art movement "Unit One", founded by Paul Nash, the British Modernism's pioneer - Barbara Hepworth and the critics Herbert Read were also members of "Unit One". From 1932-39 Moore taught at Chelsea School of Art, he was an essential figure in the Surrealist Movement in England, though he not fully complied with the manifestos. In 1940 Moore was appointed an official war artist by the War Artists Advisory Committee, he was commissioned to execute drawings of first and foremost people sleeping in London's Tube - the drawings brought him international fame particularly in the USA, his war drawings is reproduced in the catalogue: "Henry Moore, Volume 3, Complete Drawings 1940-49", Published in association with The Henry Moore Foundation. From 1940-43 Moore devoted all his energy to drawings. In 1941 his first retrospective was held in Temple Newsam in Leeds. In 1943 he was commissioned to execute a Madonna and Child Sculpture for St Matthew's Church in Northampton - the sculpture group was the first in a series of groups. In 1946 the first big retrospective exhibition abroad was held at MoMA, Museum of Modern Art in New York. In 1948 he won the International Sculpture Prize at the Venice Biennale, and in 1953 he was first-prize winner at the Sao Paulo Biennale in Brazil. In the 1950s Moore executed several important officials commissions, among them "Reclining figure" made for UNESCO Headquarters in Paris. In 1963 he was awarded the British Order of Merit. In 1978 the Arts Council of Great Britain arranged an exhibition of his works in Serpentine Gallery in London, on that occasion Moore donated many of his sculptures to Tate Gallery in London.
Udvalgte værker/Selected works
"Spids liggende figur", 1948, Baltimore Museum of Art BMA/"Pointed Reclining Figure", 1948, Baltimore Museum of Art BMA.
"Familiegruppe", 1948-1949, MoMAs skulpturhave, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Family Group", 1948-1949, Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Kvinde på bænk", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Woman on Bench", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Stenmonument", 1961-69, National Gallery of Art, Washington D.C./"Stone Memorial", 1961-69. National Gallery of Art, Washington D.C.
"Stor torso: Bue", 1962-63, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Large Torso: Arch", 1962-63, The Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden,
MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"De tre ringe", 1966, Baltimore Museum of Art BMA/"The Three Rings", 1966, Baltimore Museum of Art BMA.
"Bueskytten", 1966, Neue Nationalgalerie, Berlin/"The Archer", 1966, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Liggende figur", 1975-77, Kunsthaus Zürich/"Reclining Figure", 1975-77, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Knivspidsspejl to styk", 1976-78, National Gallery of Art, Washington D.C./"Knife Edge Mirror Two Piece", 1976-78, National Gallery of Art.
Skulptur i MoMA's skulpturhave, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
Sculpture in Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
Træskulptur, Metropolitan Museum of Art, New York/Wood sculpture, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Umbilicus", den italienske bankier Carlo Bombieris grav, Morcote, Lugano, Schweiz.
"Umbilicus", the grave of the Italien banker Carlo Bombieri, Morcote, Lugano, Switzerland.
Bronzeskulpturer, Lincoln Center, New York/Bronze sculptures, Lincoln Center, New York.
Bronzeskulpturer, Louisiana, Humlebæk/Bronze sculptures, Louisiana Museum of Modern Art, Denmark.
Soulages, Pierre
Soulages, Pierre (1919), fransk maler, gravør og skulptør. Kendt som "le peintre du noir" pga. hans insteresse for den sorte farve.
Soulages, Pierre (1919), French painter, engraver and sculptor. Known as "the painter of black" because of his insterest in the black colour.
Udvalgte værker/Selected works
"Sort, brun og grå", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Black, Brown and Grey", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Udsmykning, 1982, Musikhuset i Aarhus/Decoration, 1982, Aarhus Music House.
Rainer, Arnulf
Rainer, Arnulf (1929), Østrigs førende abstrakte kunstner.
Rainer, Arnulf (1929), Austria's leading Abstract artist.
Udvalgte værker/Selected works
"Sort måne", 1961, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Black Moon", 1961, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Overmaling sort-grøn", 1961/1972, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Overpainting Black-Green", 1961/1972, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Marini, Marino
Marini, Marino (1901-1980), italiensk skulptør, maler og grafiker. Hans motiver var heste og ryttere, nøgne kvinder, dansere, gøglere og portrætbuster. Marini er især kendt for sin serie af stiliserede rytterstatuer, der viser en mand med udstrakte arme siddende på en hest. Hans føling med form og flade er inspireret af etruskiske og romerske arbejder. Marino Marini Museet i Firenze huser 180 værker af Marini.

Marini, Marino
(1901-1980), Italian sculptor, painter and graphics artist of horses and riders, female nudes, dancers, jugglers and portrait busts. He is particularly famous for his series of stylized statues, which feature a man with outstretched arms on a horse. His sensitivity to form and surface owes much to Etruscan and Roman works. The Marino Marini Museum in Florence contains 180 works by Marini.
Udvalgte værker/Selected works
"Mirakel (hest og rytter)", Pinacoteca di Brera, Milan/"Miracle (Horse and Horseman)", Pinacoteca di Brera, Milan.
"Pigen fra Algier", 1927, Museo del Novecento, Milan/"The Girl from Algiers", 1927, Museo del Novecento, Milan.
"Hvilende Pomona (Pomona)", 1935. Pomona var en etruskisk frugtbarhedsgudinde. Etruskerne var oldtidsfolket som levede i Norditalien indtil 800 f.Kr. Pinacoteca di Brera, Milan.
"Reclining Pomona (Pomona)", 1935. Pomona was the Etruscan goddess of fertility. Pinacoteca di Brera, Milan.
"Pige (nøgen kvinde)", 1938, Pinacoteca di Brera, Milan/"Girl (Female Nude)", 1938, Pinacoteca di Brera, Milan.
"Miraklet (gotisk katedral)", 1944, Pinacoteca di Brera, Milan/"The Miracle (Gothic Cathedral)", 1944, Pinacoteca di Brera, Milan.
"Portræt af Emilio Jesi", 1948, Pinacoteca di Brera, Milan/"Portrait of Emilio Jesi", 1948, Pinacoteca di Brera, Milan.
"Byens engel", 1948, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Angel of the City", 1948, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Akrobater", 1949, Museo del Novecento, Milan/"Acrobats", 1949, Museo del Novecento, Milan.
"Gul og blå", 1951, Museo del Novecento, Milan/"Yellow and Blue", 1951, Museo del Novecento, Milan.
"Påkaldelse", 1955, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Invocation", 1955, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Scenarium", Museo del Novecento, Milan/"Scenario", Museo del Novecento, Milan.
"Mirakel", 1964, Museo del Novecento, Milan/"Miracle", 1964, Museo del Novecento, Milan.
"Krigeren", 1959-60, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg/"The Warrior", 1959-60, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.
Brancusi, Constantin
Brancusi, Constantin (1876-1957). Rumænsk-fransk billedhugger, fransk statsborger i 1952. Han blev født i landsbyen Hobita i Karpaterne (De Transylvanske Alper) i Rumænien. Han døde i Paris og blev begravet på Montparnasse kirkegården.
Fra 1894-98 studerede han kunst på Scoala de Arte si Meserii (skolen for kunst- og kunsthåndværk) i Craiova, og fra 1898-1901 studerede han ved Scoala Natzionala de Arte Frumoase (kunstakademiet) i Bukarest. I 1904 flyttede han til Paris, og året efter begyndte han at studere ved Ecole des Beaux-Arts. I 1906 udstillede han for første gang i Paris på Salon d’Automne, hvor han mødte Auguste Rodin. Brancusi besøgte ofte Bukarest, og udstillede der jævnligt. I Paris var hans kunstnerkolleger og venner bl.a. Duchamp, Léger, Matisse, Modigliani, Archipenko og Rousseau. I 1908 kom den første version af "Kysset". Brancusis arbejder blev mere abstrakte, men han fornægtede aldrig den synlige verden, han reducerede billedelementerne til det, han anså for væsentligt, han anvendte enkelte grundformer som ægformen. I 1913 var fem a hans skulpturer med på udstillingen "Armory Show" i New York (en international udstilling af moderne kunst). I 1914 havde han sin første separatudstilling på galleriet "291" i New York. Brancusi var aldrig medlem af en kunstnergruppe, selvom han arbejdede med Francis Picabia, Tristan Tzara og andre dadaister i begyndelsen af 1920'erne. I 1926 besøgte han USA to gange for at følge sine separatudstillinger på Wildenstein Gallery og Brummer Gallery i New York. I 1926 og 1936 udstillede han på MoMA i New York. Brancusi producerede en serie skulpturer kaldet "Bird in Space", i 1927 havde fotografen Edward Steichen købt en af fugleskulpturerne og bragte den med sig til USA, og en historisk retsag gik i gang - ifølge toldreglerne i USA kunne kunstværker indføres uden toldafgift, men tolderne ville ikke godkende fugleskulpturen som et kunstværk og pålagde den en toldafgift svarede til en propelvinge, og det blev op til dommere af afgøre sagen, og retten besluttede i 1928 at skulpturen var et kunstværk. I 1930'erne foretog Brancusi mange rejser, han besøgte bl.a. Indien og Ægypten. I 1935 fik han til opgave at skabe et krigsmonument til en park i Targu Jiu i Rumænien, og han designede et kompleks, der inkluderede porte, borde, stole og en uendelig søjle. Efter 1939 fortsatte Brancusi med at arbejde i Paris.
Brancusi arbejdede i gips, marmor, træ og forskellige metaller - nogle af gipserne støbte han i bronze eller huggede i marmor. Størstedelen af Brancusis arbejder findes i privatsamlinger i Frankrig, England, Amerika og Indien. Han har inspireret bl.a. den abstrakt-surrealistiske kunstner Isamu Noguchi.
"Kysset" i granit står på Tania Rachevskaias grav på Montparnasse kirkegården i Paris.
Brancusi, Constantin (1876-1957). Romanian-French sculptor, French citizen in 1952. He was born in the village Hobita in the Carpathians (The Transylvanian Alps) in Romania. He died in Paris and was buried in the Montparnasse cemetery.
From
1894-98 Brancusi studied at Scoala de Arte si Meserii (school of arts and crafts) in Craiova, and from 1898-1901 he studied at Scoala Natzionala de Arte Frumoase (national academy of fine arts) in Bucharest. In 1904 he moved to Paris, and the following year he began studying at Ecole des Beaux-Arts. In 1906 he exhibited for the first time in Paris at Salon d’Automne, where he met Auguste Rodin. Brancusi made frequent visits to Bucharest, and he often exhibited there. His artist colleagues and friends in Paris were
Duchamp, Léger, Matisse, Modigliani, Archipenko and Rousseau. In 1908 he executed his first version of "The Kiss", his works became more abstract, however he never denied the visible world, he transformed its elements into simple forms, e.g. the egg form. In 1913 five of his sculptures were exhibited at the "Armory Show" in New York (an international exhibition of modern art). In 1914 his first solo exhibition was held at gallery "291" in New York. In the early 1920s Brancusi cooperated with the dadaists e.g. Francis Picabia and Tristan Tzara, however he never became a member of the Dadaist group. In 1926 he visited the US twice to keep up to date with his solo exhibitions at Wildenstein Gallery and Brummer Gallery in New York. In 1926 and in 1936 exhibitions of his works were held at MoMA in New York. Brancusi created a series of sculptures called "Bird in Space", and in 1927 Edward Steichen, a Luxembourgian-American Photographer, bought a bird-sculpture and tried to bring it into the US - according to the US customs rules, a work of art could be imported free of duty, however the customs officers classified it as a propeller blade, and judges have to decide whether the "bird" was a sculpture or and industrial object, and in 1928 the Court decided that the "bird" was a works of art. In the 1930s Brancusi traveled to many countries e.g. India and Egypt. In 1935 he was given the task of designing a war monument for a park in Targu Jiu in Romania - the complex included gates and an endless column. After 1939 Brancusi continued to work in Paris.
Brancusi used plaster, marble, wood and various metals - some of his plasterer were cast in bronze or he carved them in marble. The majority of his works are in private collections in France, England, America and India. He has influenced, among others, the abstract-surrealistic artist
Isamu Noguchi.
"The Kiss" at the tomb of
Tania Rachevskaia, Montparnasse Cemetery, Paris.
Udvalgte værker/Selected works
"Fugl i rummet", omkr. 1925-31, Kunsthaus Zürich/Bird in Space", about 1925-31, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Fugl i rummet", 1927, "Agnes E. Meyer", 1929, National Gallery of Art East Building, Washington D.C.

"Bird in Space", 1927, "Agnes E. Meyer", National Gallery of Art East Building, Washington D.C.

Noguchi, Isamu
Noguchi, Isamu (1904-1988). Japansk-amerikansk abstrakt-surrealistisk kunstner. Noguchi blev født i Los Angeles, og han døde i New York. Hans mor Leonie Gilmour var amerikansk forfatter, og hans far Yonejiro Noguchi japansk digter, hans forældre blev skilt i 1913, og han blev først genforenet med sin far i 1931. I 1922 flyttede Noguchi til New York og begyndte at studere medicin på Columbia University. Det følgende år vendte hans mor tilbage til USA efter 17 år i Japan og opmuntrede sin søn til at tage undervisning i skulptur, hvilket han gjorde, og efter blot tre måneder havde han sin første udstilling og besluttede sig for at opgive sit universitetsstudium. I 1927 modtog han John Simon Guggenheim Fellowship og rejste til Paris og det fjerne østen. I Paris blev han introducerret til den rumænske skulptør og møbeldesigner Constantin Brancusi og blev hans assistent, senere fik han sit eget atelier i Paris, hvor han arbejde med bl.a. abstrakte skulpturer. I 1928 vendte han tilbage til New York og ernærede sig ved at skabe skulpturportrætter. I 1920 rejste han til Peking, hvor han opholdt sig i syv måneder og studerede maleteknik med pensel og blæk.
Noguchi skabte enkle nonfigurative skulpturer i sten og træ, møbler, rispapirlamper og landskabsprojekter.

I 1961 flyttede Noguchi til Long Island City, Queens. I 1985 åbnede The Noguchi Museum, Long Island City, New York.

"Hiroshima", 1952, mindesmærke over ofrene for atombombeangrebet 1945. Stenhave i UNESCO hovedkvarteret i Paris, 1956-58.

Noguchi, Isamu (1904-1988). Japanese-American artist. Born in Los Angeles, died in New York City. His mother Leonie Gilmour was an American writer and his father, Yonejiro Noguchi, a Japanese poet, his parents were divorced in 1913, he was reunited with his father as late as in 1931. In 1922 he moved to New York and began studying medicine at Columbia University. The following year, his mother returned to USA after 17 years in Japan, and encouraged her son to take an evening sculpture class, which he did, and after just three month, he was given his first exhibition and left the university. In 1927 he received the John Simon Guggenheim Fellowship and traveled to Paris and the far East. In Paris he was introduced to the Romanian sculptor and furniture-designer Constantin Brancusi and became his assistant for several month, afterwards he got his own studio in Paris, where he worked on abstract sculptures. In 1928 he returned to New York and made his living by sculpturing portraits. In 1920 he traveled to Peking for seven moth studying brush and ink technique. 
Noguchi made simple nonfigurative sculptures in stone and wood, furniture, rice paper lamps and landscape-projects.
"Isamu Noguchi Garden Museum" Long Island City opened in 1985.
"Hiroshima", 1952, a memorial for the atomic-bomb victims in 1945. The stone gardens for UNESCO Headquarters, 1956-58.
Udvalgte værker/Selected works
"Uindentificeret objekt", 1979, Metropolitan Museum of Art, New York/"Unidentiffied Object", 1979, Metropolitan Museum of Art, New York.

Wemaëre, Pierre

Wemaëre, Pierre (1913-2010). Fransk abstrakt maler. Wemaëre blev født i Comines i Flandern, og på grund af 1. verdenskrig flyttede familien til Versailles. Wemaëre var patriot, katolik, afskyede publicité, var yderst beskeden, var apolitisk, levede en tilbagetrukket tilværelse med sin kunst og sin familie i slægtens palæ på rue d’Anjou i barokkens fyrsteby Versailles. Læs mere, klik her.
 

Wemaëre, Pierre (1913-2010). French Abstract painter. Wemaëre was born in Comines, Flanders, and because of World War One, his family moved to Versailles. Wemaëre was a patriot and a Catholic, he disliked publicity, he was a very modest person, he was apolitical, he lived a quiet unobtrusive life in Versailles, the former Residential City of the kingdom of France. Read more, click here.

Wright, Clifford

Wright, Clifford blev født som Oswald Kallunki i staten Washington i USA den 19. november 1919, og døde den 30. september 1999 i Damsholte på Møn. Hans biologiske forældre var den finske indvandrer, skovhugger Arvid Kallunki og hans hustru Edith Pekkanen.
Læs mere, klik
her.
 

Wright, Clifford was born as Oswald Kallunki i Washington State, USA, on 19 November 1919 and died 30 September 1999 in Damsholte on the island of Moen, Denmark. His biological parents were the Finnish immigrant and lumberjack Arvid Kallunki and his wife Edith Pekkanen. Read more, click here.

 

Dewasne, Jean
Dewasne, Jean (1921-1999). Fransk maler, billedhugger og forfatter. Som 18-årig malede han pointillistisk. Studerede, som supplement til maleriet, arkitektur i to år på Akademiet for de skønner kunstner i Paris. Omkring 1943 begyndte han at male abstrakt og fortsatte med det resten af livet. Han var knyttet til gruppen af abstrakte kunstnere, Hans Hartung, Nicolas de Stäel og Serge Poliakoff, som udstillede på "Galerie Denise René" i Paris, hvor Dewasne udstillede fra 1945-56. Sammen med Sonia Dalaunay, Hans Arp og Antoine Pevsner grundlagde han "Salon des Réalités Nouvelles" i Paris i 1945. Han modtog som den første Kandinsky-prisen. Stiftede i 1950 "Académie de l'Art Abstrait" i Paris og skrev bogen om Robert Jacobsen "Le gros Robert", 1950. I 1979 udsmykkede han Gorifabrikken i Kolding. I 1995 udførte han et loftsmaleri i Politikens Hus. Medlem af Det Franske Akademi 1993.
Mara, Pol
Mara, Pol (Léopold Leysen) (1920-1998). Belgisk kunstner og illustrator, født i Antwerpen. Studerede ved Kunstakademiet og Institut for de Skønne Kunstner i Antwerpen. Han var først optaget af det surrealistiske maleri og senere lyrisk abstraktion, pop art og nyekspressionismen. Han introducerede fotografiske elementer i sine arbejder. I 1963 vendte han tilbage til den lyriske abstraktion og fokuserede på fotografiske billeder og reklamens udtryk for moderne livsstil, og han blev sammenlignet med bl.a. Robert Rauschenberg, og i midten af 1960'erne rejste han til USA for første gang. Vægmalerier til metroen i Bruxelles og til det hebraiske Universitet i Jerusalem. Har siden 1950'erne udstillet i det meste af verden og modtaget mange priser. Han blev udnævnt til æresborger i Gordes i Frankrig, hvor Pol Mara Museet åbnede i 1996.
Øvrige kunstnere der anvendte det abstrakte formsprog
Gorky, Arshile (1904-1948). Amerikansk maler. Inspireret af Miro og Kandinsky, men mere dynamisk. En af skaberne af den surrealistisk inspirerede retning i amerikansk maleri i mellemkrigstiden.
Hofmann, Hans (1880-1966). Tyskfødt amerikansk maler. Åbnede Hofmann School of Art i New York 1934. Med udgangspunkt i den abstrakte tyske ekspressionisme, som omkring Kandinsky og Der Blaue Reiter dannede overgangen fra figurativ til nonfigurativ kunst, udviklede sin egen stil nonfigurativ fauvisme. 

Willem d
e Kooning.
Pablo Picasso. Alberto Giacometti. Barbara Hepworth. Jean Arp. Max Ernst. Max Bill. John Chamberlain. Naum Gabo. Antoine Pevsner. Alexander Rodschenko. Julio Gonzales. Alexander Calder. Alexander Archipenko. David Smith. Beverly Pepper. Arnaldo Pomodore.
Abstrakt kunst i USA/Abstract Art in the US

Det abstrakte maleri i USA er inspireret af det europæiske. I 1913 var der en stor kunstudstilling i New York med titlen Armory Show, som viste amerikansk kunst og værker af Goya, Delacroix, Courbet, impressionisterne og postimpressionisterne og de europæiske avantgardekunstnere som Duchamp og
Kandinsky. Udstilling fik stor betydning for den moderne kunsts udvikling i Amerika.

Udvalgte kunstnere:
Josef Albers. Milton Avery. Oscar Bluemner. Stuart Davis. Charles Demuth. Arthur Dove. Hans Hofmann. Georgia O'Keefe. Joseph Stella. Abraham Walkowitz. Max Weber.
Rothko, Mark
Rothko, Mark (1903-1970). Lettisk-amerikansk maler, født Marcus Rothkowitz i Daugavpils, Letland (tidligere Dvinsk, Rusland). Rothko døde i sit atelier i New York, han begik selvmord.
I 1913 forlod familien Rusland og bosatte sig i Portland, Oregon, USA. Rothko modtog et stipendium, der gjorde det muligt for ham at studere ved Yale University, New Haven fra 1921-23, og herefter flyttede han til New York. I 1925 studerede han under Max Weber på Art Students League. I 1928 deltog han i sin første gruppeudstilling på Opportunity Gallery, New York. I begyndelsen af 1930'erne blev Rothko ven med malerne Milton Avery (1893-1965) og Adolph Gottlieb (1903-1974). I 1933 afholdtes Rothkos første separatudstilling på Museum of Art i Portland. I 1935 var han medstifter af De Ti (The Ten), en gruppe af kunstnere, der sympatiserede med den abstrakte kunst og ekspressionismen. Fra 1936-37 udførte han staffelibilleder for WPA Federal Art Project*.
I begyndelsen af 1940'erne arbejdede han tæt sammen med Gottlieb og udviklede en malestil med mytologisk indhold, enkle flade former i et billedsprog inspireret af primitiv kunst. I midten af 1940'erne indføjede han surrealistiske teknikker i sine værker (automatisme, se surrealisme). I 1947 og 1949 underviste Rothko på California School of Fine Arts, San Francisco, hvor Clyfford Still (1904-1980) var hans medunderviser. I 1948 grundlagde Rothko sammen med William Baziotes, David Hare og Robert Motherwell Subjects of the Artist school i New York. I slutningen af 1940'erne og begyndelsen af 1950'erne udviklede Rothko sin modne stil, der var frontale lysende rektangler. I 1958 fik Rothko sit første bestillingsarbejde, der var monumentale billeder til restauranten the Four Seasons i Mies van der Rohes Seagram Building i New York, men billederne blev ikke hængt op i restauranten, da Rothko ikke mente at hans intense og dybsindige billeder var en passende baggrund for gourmet middage, og i slutningen af 1960'erne forærede Rothko ni af billederne til Tate Gallery i London, de er nu placeret i Tate Modern. I 1961 afholdt MoMA i New York en væsentlig separatudstilling med hans værker. I 1962 færdiggjorde han vægmalerier til Havard University, og i 1964 accepterede han en bestilling på vægmalerier til et kapel** på University of St. Thomas i Houston, Texas, der blev indviet i 1971, året efter hans død.
*WPA Federal Art Project (FAP), (1935-43), var et statslig kunstprojekt, som var en del af Works Progress Administration (WPA), et omfattende statslig handlingsprogram for at få arbejdsløse i arbejde, etableret i 1935 af præsident Franklin D. Roosevelt under Den Store Depression. Federal Art Project ansatte en bred vifte af kunstnere med vidt forskellige erfaringer og arbejdende inden for vidt forskellige stilarter, i 1936 beskæftigede Federal Art Project mere end 5000 kunstnere, der blev skabt vægmalerier, staffelibilleder, skulpturer, grafik og plakater, og der blev etableret kunstcentre og gallerier i områder, hvor kunstneriske udtryk var mere eller mindre fremmed.
**Sheldon Nodelman "The Rothko Chapel Paintings: Origins, Structure, Meaning".
Rothko, Mark (1903-1970). Latvian-American painter, born Marcus Rothkowitz in Daugavpils, Latvia (former Dvinsk, Russia.  Rothko died in his studio in New York, he committed suicide.
In 1913 the Rothko family left Russia and settled in Portland, Oregon in the US. Rothko received a scholarship, which made it possible for him to study at Yale University, New Haven from 1921-23, and after this he moved to New York. In 1925 he studied under Max Weber at Art Students League. In 1928 he participated in his first group exhibition at Opportunity Gallery in New York. In the early 1930s Rothko made friends with the painters Milton Avery (1893-1965) and Adolph Gottlieb (1903-1974). In 1933 his first solo exhibition was held at Portland Museum of Art. In 1935 Rothko was co-founder of "The Ten", an artist group which sympathized with Abstract Art and Expressionism. From 1936-37 he executed easel paintings for WPA Federal Art Project*. In the early 1940s he worked closely with Gottlieb and developed a style with mythological contents, simple flat shapes in a imagery influenced by primitive art. In the mid 1940s his paintings showed a surrealist influence (the surrealist technique automatism). In 1947 and 1949 Rothko taught at California School of Fine Arts, San Francisco, where Clyfford Still (1904-1980) was his fellow instructor. In the late 1940s and the early 1950s Rothko developed his mature style - rectangles containing meditative silence. In 1958 he received his first commissioned work - a series of murals for the New York restaurant The Four Seasons, situated in Mies van der Rohe's Seagram building, however the murals were not placed in the restaurant, because Rothko considered his intense murals to be misplaced as background in a connoisseur restaurant, and in the late 1960s he donated the murals to Tate Gallery in London, they are now hanging in Tate Modern. In 1961 Rothko was given a solo exhibition at
MoMA. In 1962 he finished murals for Havard University, and in 1964 he received a commission to paint a set of murals for an octagonal shaped chapel** at University of St. Thomas in Houston, Texas - the chapel was inaugurated in 1971, a year after Rothko's dead. 
*WPA Federal Art Project (FAP), (1935-43), was a governmental art project and a part of Works Progress Administration (WPA), a comprehensive governmental action program established in 1935, during The Great Depression, by president Franklin D. Roosevelt - the purpose of the program was to get unemployed people back into work. Federal Art Project (FAP) engaged a wide range of artists with different experiences and working within different styles, in 1936 the Federal Art Project was employing more than 5000 artists. The FAP produced e.g. murals, easel painting, sculptures, graphics and poster, and art centres and galleries were established in regions, where artistic expressions were more or less unfamiliar.
**Sheldon Nodelman "The Rothko Chapel Paintings: Origins, Structure, Meaning".
Newman, Barnett
Newman, Barnett (1905-1970). Amerikansk abstrakt kunstner. En af hovedfigurerne inden for abstrakt ekspressionisme.
Newman, Barnett (1905-1970). American abstract artist. One of the major figures in abstract expresssionism.
Udvalgte værker/Selected works
"Vir Heroicus Sublimis", (Den ophøjede helt), 1950-51, MoMA, New York/"Vir Heroicus Sublimis", (The sublime heroic man), 1950-51, MoMA, New York.
"Knækket obelisk", 1963-69, MoMA, New York/"Broken Obelisk ", 1963-69, MoMA, New York.
Nyere abstrakt kunst/Recent Abstract Art
Nielsen, Niels Peter Bruun (1959).
"Samtale"
, placeret på Tinghustorvet i Nordby på Fanø. Skulpturen blev doneret af Fanø Sparekasse som en gave til øens befolkning i anledning af Sparekassens 125 års jubilæum i 1994.
Heide, Erik (1934).
"Det store horn", 1979, Aarhus Universitet/"The Big Horn", 1979, The University of Aarhus.
"Fugle, sejl og vind", 1991, foran Rådhuset i Nordby på Fanø.
"Den store stav", 2003, Aarhus Universitet/"The Big Stick", 2003, The University of Aarhus.
Öhrling, Eva (1952), Høgestad, Sverige. Lyrisk abstraktion/Öhrling, Eva, born 1952, Høgestad, Sweden, Lyrical Abstraction.
Konkret kunst 1930/Concrete Art 1930
Theo van Doesburg, "Aritmetisk komposition", ca. 1930, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz.
Theo van Doesburg, "Arithmetic Composition", c. 1930, Winterthur Museum of Art, Switzerland.
Betegnelsen blev introduceret af den nederlandske maler, designer og arkitekt Theo van Doesburg (1883-1931) og anvendtes første gang i 1930'erne til at beskrive de Stijl-gruppens nonfigurative kunst, men er senere brugt som samlende betegnelse for geometrisk-abstrakt kunst. Abstraction-Création-gruppen og andre kunstnere kan placeres under den konkrete kunst, der har eksisteret side om side med mere fantasiprægede abstrakte retninger som abstrakt ekspressionisme. 
Af stilens manifest fremgår at Doesburg ønskede en abstrakt kunst befriet for genkendelige elementer og uden kendt symbolgods. Det var ikke noget mere konkret end en linje, en farve eller en farveflade. Den
schweiziske arkitekt, maler og designer Max Bill (1908-1994) blev senere stilens bannerfører og i 1944 arrangerede han den første internationale udstilling i Basel. Bill: "Vi betegner kunstværker konkrete som eksisterer på grundlag af iboende ideer - uden udefra kommende kendte fænomener, uden at transformere kendte fænomener, med andre ord: ikke ved abstraktion.
I Zürich ligger museet "haus konstruktiv", der huser konstruktivistisk og konkret kunst.

The term introduced by the Dutch painter, designer, and architect Theo van Doesburg (1883-1931) was used for the first time in the 1930s to describe The De Stijl Art Movement (Neoplasticism). In his manifesto of Concrete Art Doesburg called for a type of abstract art that would be entirely free of any basis in observed reality and that would have no symbolic implications. There was nothing more concrete or more real than a line, a colour and a flat area of colour. The Swiss architect, painter and industrial designer Max Bill (1908-1994) became later standard bearer for the style, and in 1944 he arranged the first international exhibition in Basle. Bill: "We call those works of art concrete that came into being on the basis of their inherent resources and rules - without external borrowing from natural phenomena, without transforming those phenomena, in other words: not by abstraction."
In Zurich is the "
haus konstruktiv" (the house or museum for Constructive and Concrete Art).
KUNSTNERE/ARTISTS
Geertsen, Ib
Geertsen, Ib (1919-2009). Dansk maler, billedhugger og grafiker. Især kendt for sine konkrete kompositioner og mobiler.
Geertsen, Ib (1919-2009). Danish painter, sculptor and graphics artist. Best known for his concrete compositions and mobiles.
Udvalgte værker/Selected works
"Bronzeskulptur", 1948, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Bronze Sculpture", 1948, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"Dynamisk rum II", 1950/1988, Statens Museum for Kunst/"Dynamic Space II", 1950/1988, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Maleri", 1954, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Painting", 1954, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
Drejeskulptur, 1954, Statens Museum for Kunst/"Revolving Sculpture", 1954, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Bevægelig Kegleskulptur", 1989, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Movable Cone Sculpture", 1989, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"Med og mod" 1998, Statens Museum for Kunst/Mobile, 1998, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Albers, Josef
Albers, Josef (1888-1976). Tysk-amerikansk maler og designer. Albers underviste ved Bauhaus i perioden 1923-33. Fra 1934-38 var han medlem af kunstnersammenslutningen Abstraction-Création, der bestod af abstrakte malere og billedhuggere, der udtrykte sig strengt nonfigurativt, gruppen blev i 1945 til Réalités Nouvelles. Albers foretog formteoretiske studier ved hjælp af linjer, kontraster (sort-hvidt) og farver og søgte at skabe et billedrum i tre dimensioner. Da Hitler i 1933 lukkede Bauhausskolen tog Albers tilbage til Amerika og grundlagde her en mere streng retning af Op Art baseret på fine farveforbindelser mellem enkle geometriske former. 
Fra 1933-49 var han leder af kunstafdelingen på Black Mountain College i North Carolina, og direktør for Yale School of Art fra 1950-58.
Ud over at undervise og male udgav han kunstbøger og digte. I 1936 havde han sin første soloudstilling i New York. Fra 1965-67 blev en vandreudstilling med hans arbejder, arrangeret af Museum of Modern Art i New York, udstillet i USA, Sydamerika og Mexico. I 1971 arrangerede The Metropolitan Museum of Art i New York en retrospektiv udstilling af hans arbejder. 
Albers blev især kendt for "Homage to the Square" en serie billeder fra 1949.
Albers, Josef (1888-1976). German-American painter and designer. Albers taught at the Bauhaus School from 1923-33. From 1934-38 he was member of the art group Abstraction-Création, which consists of Abstract painters and sculptors who advocated pure abstraction.
Udvalgte værker/Selected works
"Helligdom", 1942, fra serien Grafisk Tektonisk/"Sanctuary", 1942, from the series Graphic Tectonic.
"Hyldest til kvadratet", 1949, (serie af billeder), Bottrop Museum, Tyskland/"Homage to the square", 1949, Bottrop Museum, Germany.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS


Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899-1962), tysk maler, medlem af De Stijl. Richard Paul Lohse (1902-1988), Schweizisk maler og grafiker. Rupprecht Geiger (1908-2009), tysk maler og skulptør.

Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899-1962), German painter, member of De Stijl. Richard Paul Lohse (1902-1988), Swiss painter and printmaker. Rupprecht Geiger (1908-2009), German painter and sculptor.

Socialrealisme 1930/Social Realism 1930
Boris Eremeevich Vladimirski (1878-1950),"Kvindelig arbejder", 1929.
Boris Eremeevich Vladimirsky (1878-1950), "Female Worker", 1929.
Gustav Adolf Closs, (1864–1938), "Skt. Jørgen med hagekorset", 1937.
Gustav Adolf Closs,
(1864–1938), "St George with Swastika", 1937.
Fra 1920'erne dominerede retningen i Sovjet, hvor den fra 1932 blev statsanerkendt som eneste relevante malemåde. De sovjetiske kunstnere må betegnes som realister, da motiverne var gengivet uden den kunstneriske frihed, som ses i bl.a. den tyske socialrealisme (Neue Sachlichkeit). I Tyskland skabtes også en socialrealisme som propagandakunst, den nazistiske kunst
Den socialrealistiske kunst skildrede folket, arbejderklassen og byen usminket, og satte moral før æstetik, og der blev anlagt en politisk og social vurdering.

In the 1920s the style has a dominant position in the USSR, from 1932 it was the only officially approved style of painting. Soviet artists must be described as Realists, because their motifs were reproduced without artistic freedom as seen in e.g. the German Social Realism (Neue Sachlichkeit). In Germany Social Realism also existed as propaganda art, Nazi Art
The naked truth, the people, the working classes and the cities, were the fields of study. Moral have priority over aesthetics and reflected political and social aspects. 
KUNSTNERE/ARTISTS
Hansen, Anton (1891-1960). Dansk maler, tegner og grafiker. Bogillustrationer til Johannes V. Jensens "Myter" og Grimms Eventyr. Medarbejder ved Ekstra Bladet og Socialdemokraten, hvor han udførte socialt satiriske bladtegninger.
Jørgensen, Aksel (1883-1957). Dansk maler, tegner og grafiker. Realistiske billeder af arbejderes liv og af prostituerede. Professor ved
Akademiet 1920-53.
Nielsen, Søren Hjorth (1901-1983). Dansk maler og grafiker. Malede landskaber og portrætter. Fra 1957-71 var han professor i malerkunst ved
Akademiet, og han var leder af grafisk skole fra 1966-67 og igen fra 1973-74. Medstifter af Decembristerne 1928.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Bjørn Wiinblad gik sine egne veje
Bjørn Wiinblad did
it his way
Wiinblad, Bjørn (1918-2006). Dansk maler, keramiker, designer, plakatkunstner, bogillustrator og teatermaler. Uddannet på Akademiet under Aksel Jørgensen. Tilknyttet Nymølle Fajancefabrik fra 1946. I 1952 fik han sit eget værksted. Fra 1956 var han designer for "Rosenthal Porzellan AG", Bayern, Tyskland. 
Fabulerende i sine keramiske arbejder. Alment kendt for bl.a. sine platter og krus.
I 1981 tegnede Wiinblad Tivoli-plakaten. Siden Tivolis åbning i 1843 er der blevet tegnet Tivoli-plakater. Tivolis første kunstplakat blev tegnet i 1976 af Otto Nielsen.
I "Restaurant Wiinblad" på Hotel D'Angleterre i København kan ses hans keramiske arbejder.

Wiinblad, Bjørn
(1918-2006). Danish painter, ceramic artist, designer of porcelain (e.g. Christmas Plaques), poster artist, book illustrator and scene painter. He was apprenticed under Aksel Jørgensen at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. From 1946 he was attached to Nymølle Faience Factory. In 1952 he got his own ceramic workshop. In 1956 he became designer for Rosenthal, the world-renowned manufacturer of porcelain tableware and giftware, crystal and cutlery, founded in Germany in 1897. Decorative, poetic, fantastic and organic forms and delicate and powerful colors characterize his works, which were in contrast to the majority of the Danish design with its pure forms and lines. "Restaurant Wiinblad" is housed in the classic Hotel D'Angleterre in Copenhagen.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt