arslonga.dk
contactarslonga@gmail.com
Kirsten Gress. All Rights Reserved

  

Drop Down Menu
Drop Down Menu  
 
A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
U  
udstillinger
Charlottenborgs Forårsudstilling, (censureret). KE, Kunstnernes Efterårsudstilling, (censureret), Den Frie Udstillingsbygning, København. KP, Kunstnerne Påskeudstilling, (censureret), Kunsthal Aarhus. KS, Kunstnernes Sommerudstilling, (censureret), Kunstbygningen i Tistrup. Den Frie Udstilling, årlig københavnsk kunstudstilling stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen.
unikum (pl. unika) enestående, f.eks. en keramisk genstand, der kun findes i et eksemplar.
 
V  
valfart
er en rejse i religiøst øjemed til et sted med hellige minder og/eller noget helbredende. I den romersk-katolske kirke sættes valfart højt, både dagsvandringer til en lokalhelgen og lange valfarter til bl.a. Rom eller Santiago de Compostella i det nordvestlige Spanien. Midt i 1700-tallet var der ikke mere fjernvalfart. En ny form for valfart er til en lokalhelgen dvs. kirken har noget helligt i huset. Valfarernes to grundliggende attituder er fremadprocederen og knælen i bøn - valfarter, processioner "tiggergang" - ærinde for at bede om noget.
Valfartskirker ligger for sig selv på et helligt sted. Kirkens form, tag og tårn er blikfang og tænkt ind i omgivelserne, landskabet. Kirkerne skal rage op som fyrtårne, være overjordisk pragtfulde og gøre miraklet synligt, hvilket er pointen i de typiske sydtyske barok/rokokokirker så som Die Wies af Dominikus Zimmermann, Vierzehnheiligen af Baltasar Neumann, Steinhausen af Zimmermann og Birnau af Peter Thumb.

Zimmerman og Neumann bruger lyset som rumskabende element. Barokarkitekturen integrerer forskellige virkemidler og kunstarter, arkitekturen skal ses og analyseres som en totalitet af form, funktion og indhold. Elementerne indgår i en helhed, Gesamtkunstwerk. I kirkerne er brugt fritstående piller/søjler, disse er særdeles bestemmende for rumoplevelsen ikke mindst ved deres samspil med lyset. Lysets betydning er et udtryk for at der tænkes i rummasser mere end i murmasser som i Italien.
Lysets store betydning i barok- og rokokokirker må ses på baggrund af udviklingen af murpillerum, hvor det bærende led mellem hovedskib og siderum består af piller og altså ikke længere er en sammenhængede murmasse. Lyset bliver suget ind af de store vinduer.

valør
(fr. valeur = værdi), farvetone, nuance. En farves lysstyrke, som er afhængig af farvens tæthed og indhold af sort.
Valørmaleri har kun få farver i forskellige valører modsat koloristiske billeder, hvor farvernes toneværdi udnyttes.
Et eksempel på valørmaleri er Vilhelm Hammershøi, "Fra en bondegård, Refnæs", 1900, Davids Samling, København.
vanitas
stilleben der blev populære i 1600-tallet og indeholder forskellige symbolske objekter, der minder beskueren om livets forgængelighed og det værdiløse i jordisk gods og nydelser.
"Stilleben med et kranium", udført af den franske barokmaler
Philippe de Champaigne ca. 1671, Musée de Tessé, Le Mans.
Tulipanen visner hurtig, der er kun lidt vand tilbage i
vasen, og sandet i timeglasset løber, tiden løber ud.
 
vedutmaleri
(veduta, ital. = udsigt) detaljerede malerier, tegninger eller ætsninger af kønne udsigter, særlig bylandskaber og sølandskaber især dyrket i 1700-tallet og værdsatte souvenirs af tidens turister, og derfor også betegnet "turistmalerier". Af de mest kendte vedutmalere er Canaletto (1697-1768) med sine detaljerede udsigter over den venetianske arkitektur og efter ham Francesco Guardi (1712-1793) med sine Venedigprospekter samt Giovanni Panini (ca. 1691-1765/68) med sine (ruin-)prospekter fra Rom.
Canaletto, "Canal Grande og Santa Maria della Salute",
1730, Museum of Fine Arts, Houston, USA.
Venus
den romerske gudinde for skønhed og kærlighed (gr. Afrodite).
Venus fra Willendorf, 29500 f.Kr. Venusstatuetten, der er 11,1 cm høj, blev fundet den 7. august 1908 i Willendorf in der Wachau i Østrig. Den er udført i kalksten og tonet med rød okker. Naturhistorisk Museum, Wien.
Venus fra Milo, antik græsk marmorstatue, 130 f.Kr., Louvre Paris. Statuen blev fundet i to stykker i 1810 på den ægæiske ø Melos/Milo af en bonde ved navn Yorgos.
Via Dolorosa Smertens Vej, Jesu vej til Golgata. Se kristne højtider, påske, Langfredag.
vievand
er velsignet vand anvendt ved indvielser og velsignelser. I katolske kirker står ved indgangen et vievandskar, hvor den troende dypper sine fingerspidser og gør korsets tegn for sit bryst.
vievandskors
hjulkors, solkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand eller hellig olie (chrisma) på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievandsmærker svarer til de 12 apostle.
vikinger
- Donningens gobeliner, Vikingetiden
-
Kongehal fra vikingetiden
- Kort om vikingetiden
- Jellingmonumenterne
-
Vikingerne drager ud

- Vikingekongen Harald Blåtand

- Ribe VikingeCenter

vindrueklase symboliserer Kristus på korset, hænger på træet som Kristus hang på korset.
votivmaleri (lat. votum = løfte), maleri skænket til en kirke ifølge et løfte. En gave til Gud.
 
W  
watteaufolder lange rygfolder i kvindelig rokokoklædedragt opkaldt efter kunstneren Watteau.
 
X  
XP
de to første bogstaver i navnet Kristus stavet på græsk, et Kristusmonogram.
A monogram of the name of Jesus Christ.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Y
Yggdrasil asketræ, verdenstræet, livets træ i nordisk mytologi. Se Yggdrasil i "Dronningens gobeliner".
 
Z  
Zeus
den øverste gud i græsk mytologi (romersk mytologi Jupiter).
the ruler of the Olympian gods, Greek Mythology.
 
Æ  
ærkeengle
øverste budbringere. Gabriel (bebuder Jomfru Maria at hun skal føde Jesus). Michael (se Michael sjælevejer, Aarhus Domkirke). Rafael. Uriel. Antallet af ærkeengle kan variere, nogle gange tre, andre gange 7.
æstetik noget som behager, tilfredsstiller, opløfter sanserne eller sindet.
 
Ø  
Ødipus 
græsk kongesøn, der af Oraklet i Delfi var udset til at dræbe sin far og gifte sig med sin mor.
Ødipus var søn af kongeparret af Theben Laïos og Lokaste, der spurgte Oraklet i Delfi til råds, fordi de var barnløse. Orakelsvaret lød, at fik de en søn, ville han slå sin far ihjel og ægte sin mor, og hun ville føde hans børn. Lokaste fødte en søn, og for at undgå den skæbne, som Oraklet havde forudsagt, blev sønnen givet til en hyrde, der skulle sætte ham ud i bjergene til de vilde dyr, og han gennemborede dets Akillessener med en syl. Hyrden, der fik ondt af barnet, videregav det, og det endte med at blive kongesøn hos det barnløse kongepar af Korinth. De gav ham navnet Ødipus (= svullen fod) på grund af skaderne fra sylen. 

Ødipus blev i sit voksenliv i tvivl om sin herkomst, hvorfor han søgte Oraklet i Delfi, der fortalte ham, at mødte han sin far igen, ville han dræbe ham og gifte sig med sin mor og få børn med hende. Og i den tro at kongeparret i Korinth var hans rigtige forældre, drog han på vandring væk fra dem mod Theben, hvor han undervejs tilfældigvis dræbte sin biologiske far Laïos. Sfinksen vogtede indgangen til Theben og stillede alle, der ville ind i byen en gåde, og blev den løst ville vedkommende få dronning Lokaste til hustru. Gåden lød: "Hvad er det, som har én stemme og er både firfodet og tofodet og trefodet?" og svaret var, at det er et mennesker, der som barn kravler på alle fire, som voksen går på to ben, og som gammel bruger en vandrestok som et tredje ben. Det blev Ødipus, der løste gåden og fik Lokaste, der fødte sin søns børn. Da Lokaste blev bekendt med at Ødipus var den søn, der var blevet sendt bort, begik hun selvmord, og Ødipus blindede sig selv og blev jaget bort.

 
Ingres, "Ødipus og sfinksen", omkr. 1826, National Gallery, London.
øvrighed instanser eller personer i et samfund, som har magten.
 
Å  
ådring åremalet, f.eks. et møbel der er malet så det ligner træ.
 
A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu