contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
U
 
udstillinger Charlottenborgs Forårsudstilling, (censureret). KE, Kunstnernes Efterårsudstilling, (censureret), Den Frie Udstillingsbygning, København. KP, Kunstnerne Påskeudstilling, (censureret), Kunsthal Aarhus. KS, Kunstnernes Sommerudstilling, (censureret), Kunstbygningen i Tistrup. Den Frie Udstilling, årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen.
unikum (pl. unika) enestående, f.eks. en keramisk genstand, der kun findes i et eksemplar.
 
V
 
valfart er en rejse i religiøst øjemed til sted med hellige minder og/eller noget helbredende. I den romersk-katolske kirke sættes valfart højt, både dagsvandringer til en lokalhelgen og lange valfarter til bl.a. Rom eller Santiago de Compostella i det nordvestlige Spanien. Midt i 1700-tallet var der ikke mere fjernvalfart. En ny form for valfart er til en lokalhelgen dvs. kirken har noget helligt i huset. Valfarernes to grundliggende attituder er fremadprocederen og knælen i bøn - valfarter, processioner "tiggergang" - ærinde for at bede om noget.
Valfartskirker ligger for sig selv på et helligt sted. Kirkens form, tag og tårn er blikfang og tænkt ind i omgivelserne, landskabet. Kirkerne skal rage op som fyrtårne, være overjordisk pragtfulde og gøre miraklet synligt, hvilket er pointen i de typiske sydtyske barok/rokokokirker så som Die Wies af Dominikus Zimmermann, Vierzehnheiligen af Baltasar Neumann, Steinhausen af Zimmermann og Birnau af Peter Thumb.

Zimmerman og Neumann bruger lyset som rumskabende element. Barokarkitekturen integrerer forskellige virkemidler og kunstarter, arkitekturen skal ses og analysere som en totalitet af form, funktion og indhold. Elementerne indgår i en helhed, Gesamtkunstwerk. I kirkerne er brugt fritstående piller/søjler, disse er særdeles bestemmende for rumoplevelsen ikke mindst ved ders samspil med lyset. Lysets betydning er et udtryk for at der tænkes i rummasser, mere end i murmasser som i Italien.
Lysets store betydning i barok og rokoko kirker må ses på baggrund af udviklingen af murpillerum, hvor det bærende led mellem hovedskib og siderum består af piller - altså ikke længere sammenhængede murmasse. Murmassen mellem de enkelte rum er brudt op og erstattet af piller, lyset bliver suget ind af de store vinduer. Kirkerne malet hvide, rummet bliver derved mere lyst og luftigt. 

valør (fr. valeur = værdi), farvetone, nuance. En farves lysstyrke, som er afhængig af farvens tæthed og indhold af sort.
Valørmaleri har kun få farver i forskellige valører modsat koloristiske billeder, hvor farvernes toneværdi udnyttes.
Et eksempel på valørmaleri er Vilhelm Hammershøi,
"Fra en bondegård, Refsnæs", 1900, Davids Samling, København.
vanitas
stilleben der blev populære i 1600-tallet og indeholder forskellige symbolske objekter, der minder beskueren om livets forgængelighed og det værdiløse i jordisk gods og nydelser.
"Stilleben med et kranium", udført af den franske barokmaler
Philippe de Champaigne ca. 1671, Musée de Tessé, Le Mans 
Tulipanen visner hurtig, der er kun lidt vand tilbage i
vasen, og sandet i timeglasset løber- tiden løber ud.
 
vedutmaleri
(veduta, ital. = udsigt) detaljerede malerier, tegninger eller ætsninger af kønne udsigter, særlig bylandskaber og sølandskaber især dyrket i 1700-tallet og værdsatte souvenirs af tidens turister, og derfor også betegnet "turistmalerier". Af de mest kendte vedutmalere er Canaletto (1697-1768) med sine detaljerede udsigter over den venetianske arkitektur og efter ham Francesco Guardi (1712-1793) med sine Venedigprospekter samt Giovanni Panini (c. 1691-1765/68) med sine (ruin-)prospekter fra Rom.
Canaletto, "Canal Grande og Santa Maria della Salute",
1730, Museum of Fine Arts, Houston, USA.
Venus den romerske gudinde for skønhed og kærlighed (gr. Afrodite).

Venus fra Willendorf, 29500 f.Kr. Venusstatuetten, der er 11,1 cm høj, blev fundet den 7. august 1908 i Willendorf in der Wachau i Østrig, den er udført i kalksten og tonet med rød okker. Naturhistorisk Museum, Wien.

"Venus fra Milo"
, antik græsk marmorstatue, 130 f.Kr., Louvre, Paris. Statuen blev fundet i to stykker i 1810 på den ægæiske ø Melos/Milo af en bonde ved navn Yorgos.
Via Dolorosa Smertens Vej, Jesu vej til Golgata. Se kristne højtider, påske, Langfredag.
vievand er velsignet vand anvendt ved indvielser og velsignelser. I katolske kirker står ved indgangen et vievandskar, hvor den troende dypper sine fingerspidser og gør korsets tegn for sit bryst.
vievandskors hjulkors, solkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand eller hellig olie (chrisma) på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievandsmærker svarer til de 12 apostle.
vindrueklase symboliserer Kristus på korset, hænger på træet som Kristus hang på korset.
votivmaleri (lat. votum = løfte), maleri skænket til en kirke ifølge et løfte. En gave til Gud.
 
W
 
watteaufolder lange rygfolder i kvindelig rokokoklædedragt opkaldt efter kunstneren Watteau.
 
X
 
XP de to første bogstaver i navnet Kristus stavet på græsk, et Kristusmonogram.

A monogram of the name of Jesus Christ.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Y
 
Yggdrasil asketræ, verdenstræet, livets træ i nordisk mytologi.
 
Z
 
Zeus den øverste gud i græsk mytologi (romersk mytologi Jupiter).

the ruler of the Olympian gods, Greek Mythology.

 
Æ
 
ærkeengle øverste budbringere. Gabriel (bebuder Jomfru Maria at hun skal føde Jesus). Michael (se Michael sjælevejer, Aarhus Domkirke). Rafael. Uriel. Antallet af ærkeengle kan variere, nogle gange tre, andre gange 7.
æstetik noget som behager, tilfredsstiller, opløfter sanserne eller sindet.
 
Ø
 
Ødipus græsk kongesøn, der af Oraklet i Delfi er udset til at dræbe sin far og gifte sig med sin mor.
øvrighed instanser eller personer i et samfund, som har magten.
 
Å
 
ådring åremalet, f.eks. et møbel der er malet så det ligner træ.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu