Drop Down Menu
D E F I N I T I O N E R
Drop Down Menu
J
Japanpapir Jehovas Vidner Jernbeton Jesse rod Jesus Kristus Jeune Peinture Belge Johannes Døberen
Jomfru Maria Jubelår Julekrybben Jødedom
japanpapir
af bast af papirmorbærtræet, anvendes til raderinger.
jernbeton
byggemateriale af cement armeret med rundjern, den funktionalistiske arkitekturs foretrukne materiale.
Jesse rod
Jesu stamtræ. Jesse = Isaj. Motivet Jesse rod er hentet fra Esajas' Bog, 11,1: "Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod" og 11,10: "På den dag skal Isajs rodskud stå som et banner for folkeslagene; til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed." Temaet i træloftet i Skt. Michaels Kirke i Hildesheim er Jesse rod.
Jesus Kristus
Jesu ligklæde, kopi, Santa Croce in Gerusalemme, Rom.
Philippe de Champaigne, "Den Hellige Veronikas svededug", før 1654, Kunsthaus Zürich.
Mandylion
Jesus er en historisk person. Ifølge kristendommen jødernes Messias og Guds søn. Han blev undfanget ved Helligånden og født i Betlehem af Jomfru Maria, der var gift med tømreren Josef med hvem fik hun andre børn. Jesus voksede op i landsbyen Nazaret i Galilæa, et område i det nordlige Israel, og talte formentlig aramæisk. Han kaldes Jesus af Nazaret. Formentlig var han tømrer. Som voksen, i en alder af 29 år, døbes Jesus af Johannes Døberen. Jesus udførte mirakler så som at gå på vandet og helbrede syge. Han fulgtes af 12 udvalgte disciple. Jesus blev ca. 33 år gammel. Han døde på korset, opstod fra de døde og steg til himmels. Se "Påske".
Hvordan Jesus så ud står der ikke noget om i evangelierne. I billedkunsten ses han som: Jesusbarnet, hvor han er nøgen, i svøb eller med lændeklæde og med glorie. Den voksne Jesus er som regel afbildet med langt hår og skæg (ses også skægløs) iført kjortel og sandaler og er barfodet. I korsfæstelsesscener ses Jesus med tornekrone og kun iført lændeklæde.
Ifølge traditionen blev Jesus født natten mellem den 24. og 25. december i år 1. År 0 eksisterer ikke.
Imidlertid er der blandt forskere ikke enighed om hverken Jesu fødselsdato eller fødselsår.
Fastsættelsen af Jesu fødselsdag kan måske skyldes at kirken ønskede at udkonkurrere vikingernes vintersolhvervsfest i slutningen af december, hvor man fejrede at dagene nu blev lysere og man drak jól, skålede for guderne og et godt nyt år (ordet "jul" stammer formentlig fra "jól" = drejning). Romerne havde en tilsvarende midvinterfest i slutningen af december.
Acheiropoietos (gr. et ikke af menneskehånd skabt billede), et mirakuløst billede skabt ved guddommelig indgriben.
Mirakuløse billeder af Kristus:
- Jesu ligklæde. I kirken Santa Croce in Gerusalemme i Rom findes en kopi af Jesu ligklæde (det antagede originale findes i katedralen i Torino) som var det klæde Jesus blev svøbt i, da han blev gravlagt. På klædet anes Jesu ansigtstræk. Ligklædet (4m langt 1m bredt) viser for- og bagsiden af en mand, der har lidt en torturdød, der ses sårmærker, der minder om Kristi død på korset.
- Veronikas svededug. Veronika, ikke nævnt i Bibelen, er ifølge legenden en kvinde som stod i menneskemængden langs Via Dolorasa på Langfredag for at se Jesu korsvandring. Hun tørrede blod, sved og støv bort fra Jesu ansigt, som satte aftryk på dugen.
I den romersk-katolske kirke er svededugen et skattet relikvie, der er opbevaret i Peterskirken i Rom og vises frem ved særlige lejligheder. Se "Påske".

Den latinske tekst på billedet under tornekronen: "Dedi genas meas vellentibus. Faciem meam conspuentibus." (Jeg gav mine kinder til dem, der hiver [skæg], mit ansigt til dem, der bespytter).

- Mandylion (helligt klæde)/Kristusbilledet fra Edessa. Legenden fortæller at Kong Abgar 5. Ukama af Edessa i den romerske provins i Syrien havde en brevveksling med Jesus. Kongen havde hørt om Jesu mirakuløse helbredelser og inviterede ham til Edessa dels for at blive kureret af Jesus for sin sygdom, formentlig spedalskhed, og for at beskytte Jesus mod jødernes fjendtlighed. Jesus glædede sig over at kongen troede på ham uden at have set ham, men kunne ikke tage imod hans invitation, fordi han måtte fuldføre sine opgaver på jord og stige op til sin himmelske fader, som havde sendt ham og ville herefter sende en af sine disciple til Kong Abgar. Af disciplen fik kongen overbragt et klæde fra Jesus med et aftryk af hans ansigtstræk fremkommet ved, at Jesus havde presset klædet mod sit ansigt. Ved synet af portrættet blev kongen helbredt for sin lidelse.
Mandylion fra Edessa er i Pavens private Matilda kapel i Vatikanet.
Immanuel betyder Gud med os
GT, Esajas' bog 7, 14-15:
 "
Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel".
Navnet Immanuel
 betyder Gud med os, det er ikke et personnavn. Jomfru Maria skal føde en søn, og det skal hun se som et tegn på, at Gud er med os, altså navnet indikerer Jesu rolle, at bringe Guds nærvær til mennesket. Jesus kom for at leve som Gud i menneskelig skikkelse. Med syndefaldet havde Satan i skikkelse af en slange (Johannes' Åbenbaring 12,9) fået magt over menneskene da han lokkede Adam og Eva til at overtræde Guds udtrykkelige bud. Som menneske tog Gud alverdens synder på sig.
Jesu hellige hjerte
Jesu hjerte er symbol på hans kærlighed til og lidelse for menneskene. I alterbilledet i Skt. Lucias og Skt. Apollonias kapel i Domkirken i Lugano ses på Jesu kjortel hans blottede brændende og blødende hjerte omgivet af det guddommelige lys og med lidelsens symboler, som tornekronen, korset og ar fra lansestikket der gennemborede Kristi side og hans hjerte. Hjertet "brænder" som symbol på Jesu
brændende kærlighed/Guds fuldkomne kærlighed til os. Jesu Hjertefest blev indstiftet af Den Katolske Kirke i 1765. Se også J.F. Willumsen, Christ Sacré-Coeur, 1950. Se kristne højtider.
Jesu korsbanner, rødt kors på hvid bund, svt. Skt. Georgs korsbanner, der har været Englands nationale flag siden middelalderen. Jesus afbildes ofte med korsbanner ved nedfarten til dødsriget og ved opstandelsen.
"Jesu hellige hjerte", Skt. Lucias og Skt. Apollonias kapel, San Lorenzo, Lugano.
Charlotte Rørth, "Jeg mødte Jesus - Bekendelser fra en modvilligt troende", udkommet 2015. En medrivende bog, hvor den danske journalist fortæller om hvordan, der blev vendt op og ned på hendes liv, da hun sad på en bænk i et sakristi bag et kapel i en spansk by og Jesus viste sig for hende.
Jeune Peinture Belge
1945-48
unge belgiske malere. En kunstnergruppe grundlagt 3. juli 1945. Den hollandsk/belgiske kunstner Jan Cox var en af gruppens grundlæggere. Gruppen havde ikke nogen fælles stil, men repræsenterede alt fra postekspressionisme til den abstrakte kunsts mange udtryksformer.
Belgian group of avant-garde artists, the group got great influence on Belgian art. Jan Cox was one of the founders of "La Jeune Peinture Belge".
Johannes Døberen
En anden Johannes var
én af Jesu apostle
virkede i øde områder ved Jordanfloden, han døbte Jesus og banede vejen for ham. Matthæus 3, 11: "Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild"
Johannes Døberen var en barsk person, han revsede autoriteterne for deres mangel på fromhed. 
Han gik i rette med landsfyrsten Herodes Antipas (søn af Herodes den Store), der til trods for, at han var gift, ville gifte sig med sin bror Philips hustru Herodias (mor til Salome), men Herodias ville ikke finde sig i, at Johannes Døberen angreb hendes og Herodes' moralbegreber, hvorfor Johannes blev lænket og sat i fængsel, og helst ville hun have ham slået ihjel. Lejligheden til at komme af med Johannes Døberen bød sig ved Herodes' fødselsdagsfest: Markus 6, 22: Da kom Herodias' datter [Salome] ind og dansede, og hun betog Herodes og hans gæster. Kongen sagde til pigen: "Bed mig om, lige hvad du vil, og jeg vil give dig det!", og hun fulgte sin mor Herodias råd og svarede:
"Johannes Døberen", omkring 1520-25, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
  "Johannes Døberen", 1337-42, Statens Museum for Kunst.
"Jeg ønsker, at du straks giver mig Johannes Døbers hoved på et fad." (Markus 6, 25).
I kunsten ses Johannes Døberen med lammet og iført kamelhårskappe. Lammet er symbolet på Guds Lam (Agnus Dei = Kristus), der blev slagtet for menneskets synder. 
Jomfru Maria
Se også katolicisme
Mater Dolorosa (smertens moder) i kirken Santissima Annunziata (den allerhelligste bebudelse), Firenze.
Jesu mor.
Bebudelsen af Jesu fødsel, Lukasevangeliet 1,26-38: "Da Elisabeth [Johannes Døberens mor] var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende."
Navnet Jesus (gr. Iesous hebraisk Jeshúa) betyder "Gud er frelse".
GT, Esajas' bog 7, 14-15: "Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel".
Navnet Immanuel betyder Gud med os, det er ikke et personnavn. Jomfru Maria skal føde en søn, og det skal hun se som et tegn på, at Gud er med os, altså navnet indikerer Jesu rolle, at bringe Guds nærvær til mennesket. Jesus kom for at leve som Gud i menneskelig skikkelse. Med syndefaldet havde Satan i skikkelse af en slange (Johannes' Åbenbaring 12,9) fået magt over menneskene da han lokkede Adam og Eva til at overtræde Guds udtrykkelige bud. Som menneske tog Gud alverdens synder på sig.
Jomfru Maria = den 2. Eva eller den nye Eva. Hvad Eva bandt med sin vantro, løsnede Maria ved sin tro. Umiddelbart hinandens modsætninger og alligevel ikke, da Maria skal virkeliggøre den plan Gud havde med Eva. Maria er den nye Eva, da hun i Bebudelsen af Jesu fødsel, Lukas, 1,38 siger: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.", da begyndte hele frelsesprocessen.
Mater Dolorosa (smertens moder). Syv sværd gennemtrænger Jomfru Marias sorgfulde hjerte. De syv svær refererer til de syv smertefulde begivenheder i Jomfru Marias liv.
1 Den hellige Simeons profeti: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for at mange hjerters tanker kan komme for en dag." (Lukas 2, 34-35)
2

Flugten til Egypten fra Herodes' Barnemord i Betlehem

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel." Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Fra Egypten kaldte jeg min søn." (Matthæus 2, 13-15)

3

Jesus forsvinder og eftersøges i tre dage og findes i templet.
Den tolvårige Jesus i templet.
Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: "Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige." Men han sagde til dem: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?" (Lukas 2, 41-50)

4 Jomfru Maria møder Jesus, da han er på vej til Golgata.
5 Korsfæstelsen af sin søn.
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn." Derpå sagde han til disciplen: "Dér er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. (Johannes 19, 25-27)
6 Korsnedtagelsen, Pietà (Jomfru Maria med Jesu afsjælede legeme).
7

Gravlæggelsen.

jubelår se nådeår.
Julekrybben
er en katolsk skik, der der går tilbage til Franciskanerordenens stifter Frans af Assisi (1181-1226). Han havde besøgt Det hellige land, hvor han havde set, hvor Jesus blev født, og det inspirerede ham til juleaften i 1223 at skabe en krybbescene i en hule i bjergbyen Greccio i Italien for at fejre Jesu fødsel. Frans af Assisis ønske var at hjælpe mennesker til bedre at erindre de fattige omgivelser, hvor Jesus var født, og at gøre den vidunderlige begivenhed, inkarnationen, hvor Jesus/Gud blev menneske, mere virkelig.
Jødedom se separat side
K
Kampanile Kanonisering Kapitelsal Katedral Katolicisme Kekrops & Erichthonius Kinetisk kunst
Kirkefædre Kitschkunst Klingen Kobberslangen Korsalter Korsord, de 7 Korstyper
Kristusbæreren Kristenforfølgelser Kristusmonogram Kristus Pantokrator Kunstnersammenslutninger Kætter
kampanile
eller campanile, italiensk betegnelse for et klokketårn, der står frit, kampanilen på Markuspladsen i Venedig.
Latin "campana," bell, a free-standing bell tower, e.g. St Mark's Square, Venice.
kanonisering se helgenkåring.
kapitelsal her mødtes klosterbrødrene hver dag for at "læse et kapitel".
katedral cathedra (lat. lærestol), en domkirke, hovedkirke, en biskopal kirke, biskoppen har sæde her. Victor Hugos "Klokkeren fra Notre Dame", 1831, beskriver livet i middelalderens kirke (Notre Dame i Paris).
Kekrops & Erichthonius
Kekrops (gr. mytologi) var Attikas første konge, halv mand halv slange, han var født ud af jorden. Han havde tre døtre Aglauros, Pandrosos og Herse. Kekrops blev betragtet som grundlæggeren af den græske kultur og byen Athen.
Erichthonius, mytisk konge af Athen, født ud af jorden og havde en slangehale. Han var søn af Moder Jord, Gaia, og hun gav ham til Athena, som skjulte ham i en kurv og gav kurven til Kekrops' døtre med advarsel om, at de ikke måtte åbne den, hvilket de gjorde og så et barn omslynget af en slange. Athena tog Erichthonius med til sit tempel, hvor han voksede op, slangen blev hellig for hende. "Kekrops døtre finder Erichthonius" ca. 1616, maleri af Rubens.
Cecrops (Greek mythology) was the first king of Attica, half man half snake, he was believed to have been born out of the earth. He had three daughters Aglauros, Pandrosos and Herse. Cecrops was considered to be the founder of Greek civilization and the city of Athens. 
Erichthonius, mythical king of Athens, born out of the earth and had a snake's tail. He was the son of The Earth Mother Gaia, and was given to Athena, who hid him in a basket, and she took the basket to the daughters of Cecrops, warning them not to open it, which they still did, and they saw a child intertwined with a snake. Athena then took Erichthonius to her temple, the snake became holy to her. "Daughters of Cecrops Finding the Infant Erichthonius", 1616, painting by
Rubens.
kinetisk kunst
eng. Kinetic Art
har rødder i den russiske avantgarde, og betegner kunst, der opererer med bevægelse, virkelig eller tilsyneladende f.eks. Alexander Calders mobiler (ophængte svævende former).
has its roots in the Russian avant-garde and stands for art working with motion, real or apparent, e.g. Alexander Calder's mobiles.
kirkefædre de fire store kirkefædre: Ambrosius, Hieronymus, Augustin og Gregor den Store. Kirkefædrene var oldkirkelige teologer og forfattere, som har haft betydning for udformning af den kristne lære.
kitschkunst en billig, vulgær og sentimental populærkunst, en slags Trommesalskunst.
Jeff Koons er blevet betegnet som "Kongen af Kitsch".
Klingen
dansk kunsttidsskrift udgivet 1917-20, var af betydning for udbredelse og kendskab til moderne kunstretninger (ekspressionisme og kubisme).
kobberslangen 
(4. Mosebog, 21, 4-9). Under ørkenvandringen, der tog 40 år, havde Israels folk igen trodset Gud og hans tjener Moses hvorfor Gud sendte slanger som bed folket, og mange israelitter døde. Israelitterne bad Moses gå i forbøn hos Gud, hvilket han gjorde og fik at vide, at han skulle lave en kobberslange og sætte den på en stang. De der fik et slangebid skulle ikke lide giftdøden, hvis de så på kobberslangen.
Se kalkmaleri med kobberslangen på triufmvæggen i Lodbjerg kirke.
korsalter 
altertavle indviet til Kristi Kors/det Hellige Kors/det sande kors. I middelalderen var alteret typisk placeret midt i større kirker og foran korskærmen (ornamenteret skillevæg af sten eller træ der adskildte skib fra kor). Ved korsalteret kunne der forrettes gudstjeneste i menighedens påsyn. Bag korskærmen var hovedalteret, og hvad der foregik der kunne menigheden ikke rigtig se, og det var heller ikke meningen.
I langt de fleste mindre kirker såsom sognekirker var der ingen korsskærm, altså ingen opdeling af rummet i menighedens og præsternes del, og derfor ingen korsaltre.

Med Pave Paul 6.'s liturgireform i 1969, hvor liturgien blev forenklet og menighedens mulighed for aktiv deltagelse blev øget, skulle der i alle kirken være fritstående altre så den messelæsende præst/celebrant kunne bevæge sig rundt om det. Betegnelsen for disse altre var folkealtre, og de er forskellige fra middelalderens korsaltre. Med liturgireformen forsvandt brugen af det latinske sprog stort set.

Det Hellig Kors' ophøjelse, festdag, 14. september, i den katolske kirke, fejring af det kors, som Jesus blev korsfæstet på, og til minde om indvielsen af Gravkirken i Jerusalem den 14. september 335 , hvor korsrelikviet kunne ses for første gang. Det menes at være kejserinde Helena (mor til kejser Konstantin den Store), der på pilgrimsrejse i Det Hellige land i Den Hellige Stad (Jerusalem) fandt Kristi Kors, og på det sted, hvor man mener Jesus blev begravet og opstod opførtes Gravkirken.

korsord, de 7
er de syv sætninger Jesus siger, da han hænger på korset.
1 Lukas 23,34: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." siger Jesus om dem, der korsfæstede ham.
2 Lukas 23,43: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis." siger Jesus til den ene af de to røvere på korset.
3 Johannes 19,26-27: "Kvinde, dér er din søn", siger Jesus til sin mor Jomfru Maria.
"Dér er din mor"
, siger Jesus til den discipel han elskede (Johannes).
4 Matthæus 27,46: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
5 Johannes 19,28: "Jeg tørster."
6 Johannes 19,30: "Det er fuldbragt."
7 Lukas 23,46: "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd."
korstyper
Latinsk kors. Jesus blev henrettet på et latinsk kors eller et T-kors.
Når der på korset er et billede af Kristus kaldes det et krucifiks.
Andreaskors. Apostlen Andreas skulle være blevet korsfæstet på et krydset kors.
Korset = symbol på Kristus da hans navn på græsk begynder med X (skrives Chi/Khi).
Peterskors. Apostlen Peter blev korsfæstet med hovedet nedad, da han ikke følte sig værdig til at dø på samme måde som sin Herre Jesus.
Se
Domine, quo vadis?
Græsk kors med lige arme. Indgår i det schweiziske og græske flag.
Bramantes grundplan, 1506, for Peterskirken i Rom er det græske kors = centralplan.
Pavekors. Pontifikalkors. De tre tværarme svarer til de tre bånd på pavens tiara.
Antal af tværarmene = kirkelig rang. Se Patriarkkorset nedenfor.
T-kors og Filipkors
Apostlen Filip blev korsfæstet på et T-kors, et Filipkors (liggende latinsk kors)
eller et patriarkkors.

1

2

1) Ankerkors anvendt af kristne under kristenforfølgelser.
2) Ankerkors. Kombination af kors og anker er symbol på tro og håb. Ankerkorset er fundet i de romerske katakomber i det 2. årh.
Aarhus Domkirke/Skt. Clemens Kirke er indviet til de søfarendes helgen Skt. Clemens, hans attribut er et anker.
Patriarkkors. Dukkede i 900-tallet op i Det Byzantinske Rige. Angiveligt af paven givet til Sankt Stefan (Stefan 1. af Ungarn). Indgår i Kongedømmet Ungarns (1000-1946) nationalvåben.
Patriark = Israels stamfædre, Abraham, Isak og Jakob.
Patriark = øverste ledere i romersk-katolsk eller ortodoks kirkeprovins (patriarkat). Patriarkkorset svarer til ærkebiskopkorset.
Gaffelkors/Y-kors. Betegnes også røverkors, da de to røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus kan ses afbildet på gaffelkors.
Lorrainekors, dobbeltkors. Symbol for den franske nationalheltinde Jeanne d'Arc/Jomfruen fra Orleans (1412-1431).
Gammakors. Fra det græske bogstav "Gamma", symboliserer Kristus som kirkens hovedhjørnesten. Korset kan ofte ses på ortodokse præsters kåber.
Malteserkors. Ottetakket kors. Malteserordenens (Johannitterordenens) symbol. Ses på gærpakker, snapseflasker og DFDS's skibes skorstene, et initiativ taget af den fromme kristne erhvervsmand C.F. Tietgen.
korset kors eller missionærkorset. Korsene peger mod de 4 verdenshjørner som symbol på kristendommens udbredelse til hele verden.
Antoniuskors eller Taukors, der var af stor betydning for grundlæggeren af Franciskanerordenen Frans af Assisi (1182-1226).
Tau eller Tav er det sidste bogstav i det hebraiske alfabet (/\ X + T).
Ringkors/Keltisk kors. Opstod i Irland og Storbritannien i den tidlige middelalder.
Se
Mindekorset/Finderupkorset for Erik Klipping.
Svastika. Hagekors er et gammel universelt lykkebringende symbol. Hagekorset skaber associationer til Hitler-Tyskland.
Sås på "Lys Skattefri fra Carlsberg", 1902-1919.
Viekors/vievandskors, hjulkors, solkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievandsmærker svarer til de 12 apostle.
Ortodoks kors. Kristent symbol i den ortodokse kirke. Patriarkkors med en tværarm på skrå og refererer til røverne på korset. Den opadpegende del af tværarmen = røveren der omvendte sig på korset. Den nedadpegende del = røveren der spottede Jesus.
Dobbeltkors.
På recepter kan ses:
"# Rp.:" Det dobbelte kors står for "In nomine Dei" (I Guds navn) og Rp. er en forkortelse for det latinske recipe (tag). Altså "I Guds navn tag ..... (denne medicin)".
Koptisk kors anvendes i den koptiske katolske kirke og den koptiske ortodokse kirke i Alexandria.
Ankhkors, kors med hank, et tidligt ægyptisk hieroglyftegn for evigt liv og senere for Kristus.
Fleur-de-lis korset (fransk lilje). Bruges hovedsageligt i heraldikken, især i Frankrig. Liljen symboliserer kyskhed, uskyld og renhed.
kløverbladskors/trekløverkors. Trekløverformen på korsarmene symboliserer Treenigheden.
Jerusalemkors. Femdobbelt kors = Kristi fem vunder. Det centrale kors symboliserer såret fra Longinus' lanse. De små kors symboliserer sårene på Jesu hænder og fødder. En anden tolkning er at det store kors = Jesus og de små kors = de fire evangelister.
Korset stammer formentlig fra 1000-tallet og blev oprindeligt udført til Kongeriget Jerusalems våbenskjold. Senere blev korset anvendt af korsfarere til Det Hellige Land (Palæstina), og kaldes derfor også korsfarernes kors.
Skt. Hanskors/Johanneskors. Navngivet efter Johannes Døberen. Midsommerfesten Sankt Hans = Johannes Døberens fødselsdag (24. juni).
Korset er et nordisk symbol på kulturhistoriske mindesmærker.
Georgskors, britisk udmærkelsestegn.
Mantova kors. Efter Mantova i Italien.
Kristusbæreren
Legenden fortæller at kæmpen Reprobus (betyder den udstødte) levede i Kanaans land, han ville tjene den største konge, som han fandt. Kongen jog Djævelen bort ved at korse sig, for når han gjorde korsets tegn havde Djævelen ingen magt over ham, hvorfor Reprobus konkluderede, at når kongen frygtede Djævelens magt, måtte Djævelen være større end kongen, og han ønskede at tjene Djævelen. Han drog ud og fandt sin nye herre i ørkenen. Djævelen viste sig at være bange for korset, fordi det var på et kors Kristus døde. Således måtte Kristus være mægtigere end Djævelen, og Reprobus ville nu tjene ham og gav sig igen på vandring. Han mødte en eneboer, der fortalte ham om en farlig flod, der havde taget mange mennesker og sagde til Reprobus, at han kunne tjene Kristus ved på sine skuldre at bære rejsende over floden. En nat var der en dreng, der bad om at blive båret over. Reprobus tog drengen på skuldrende og med sin stav i hånden gik han ud i floden. Drengen blev tungere og tungere og Reprobus følte han bar alverdens byrder på sine skuldre, og han bar den der selv havde båret alverdens synder på sine skuldre, Kristus, og hans navn blev nu Kristusbæreren/Kristoforus. St. Kristoffer er de rejsendes helgen.

Slesvig Domkirke, Kristusbæreren

kristenforfølgelser
Romerrigets kristenforfølgelser varede fra 64 e.Kr. under kejser Nero - 313 e.Kr. hvor kejser Konstantin udstedte Milano-ediktet, der legaliserede kristendommen. Se helgen.
Kristusmonogram

Kristogram

Chi-Rho kors. Også kaldet XP-korset. Dannet af de to første bogstaver i navnet Kristus på græsk X (Chi) P (Rho).
IHSΙΗΣ = de tre første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ = Jesus på græsk. Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus.

Kristus Pantokrator
Kristus som verdenshersker, motiv i byzantinsk kunst, svt. Majestas Domini.
kunstnersammenslutninger
Corner, dansk, dannet i 1932, fortrinsvis landskabsmalere. Decembristerne, dansk, dannet i 1928, Palle Nielsen, S. Hjort Nielsen, Ebba Carstensen. Den Frie Udstilling, dansk, dannet i opposition til Charlottenborg Udstillingen i 1891 af Johan Rohde, J.F. Willumsen og Vilhelm Hammershøi. Grønningen, dansk, dannet i opposition til Den Frie Udstilling i 1915 af Harald Giersing, Sigurd Swane og Kai Nielsen. Høstudstillingen, dansk, dannet i 1934, fortrinsvis landskabsmalere bl.a. Knud Agger og Harald Leth, senere også abstrakte kunstnere. Fra 1936-42 udstillede gruppen sammen med Corner. Høstudstillingen blev opløst i 1949.
kætter
religiøs afviger. Person som i sin religiøse overbevisning eller praksis bevidst går imod den officielle troslære.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt