Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Frederik 4. og Louise
DØBT
Christian (30. november 1699 - 6. august 1746)
HUSTRU
Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach
BØRN
Frederik 5. og Louise
VALGSPROG
"Deo et populo" (For Gud og Folket)
DØDE
Hirschholm Slot 6. august 1746
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Frederik 5.
Konge af Danmark og Norge. Kongen var meget religiøs og i forargelse over sin fars utugtige levemåde forviste han Frederik 4.'s anden hustru til højre hånd Dronning Anna Sophie til Clausholm slot, hvorfra hun i sin tid blev bortført af hans far. Imidlertid var Kongens forargelse hyklerisk, hvis det forholdt sig således som rygterne sagde, at han selv havde en udenomsægteskabelig affære med Dronningens søster Sophie Caroline Fyrstinde af Ostfriesland, der skulle have født ham en datter. Det vides at Kongen viste sin svigerinde stor opmærksomhed og at Dronningen blev jaloux, men det var tvivlsomt at rygterne om utroskab talte sandt.
I Christians regeringsperiode var landet ikke i krig, men i svær økonomisk krise. I 1730 ophævedes landmilitsen. 
I 1733 indførtes stavnsbåndet. Kongen var inspireret af den lutherske bevægelse, pietismen, der kæmpede for en genoplivelse af den religiøse grundidé, fromhed, personlig tro (praxis pietatis, aktiv fromhed) og indførte i 1735 tvungen kirkegang og forbød forlystelser på helligdage. Ved hoffet blev der ikke danset, og der blev spillet religiøs musik, og i 1736 indførtes konfirmationen, og de unge blev fuldgyldige borgere. Samme år blev Kurantbanken oprettet, (efterfulgt af Speciesbanken, Rigsbanken og Nationalbanken).
Kongen opførte storslåede byggerier helt i en enevoldskonges ånd, det første Christiansborg, Eremitageslottet og Hirschholm Slot (nedrevet
1810-12), på hvilket kongen døde.
Christian 6. tager den nyanlagte dok i øjesyn, 1739, fotogengivelse efter maleri.
Christian 6., voksfigur, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
Christian 6., ca. 1740, maleri
af Johann Salomon Wahl
, Det Nationalhistoriske
Museum Frederiksborg Slot.
Christian 6. med sin familie. Foto efter maleri af Marcus Tuscher, ca. 1744. Christian 6.
og
Sophie Magdalene er
flankeret af kronprinsparret Frederik 5. og Louise.

Christian 6. og Dronning Sophie Magdalene "Kong Frederik VI ved en
Revy for Borgervæbningen paa Fælleden 1838"
.
Christian 6.'s sarkofag udført af Johannes Wiedewelt, Frederik 5. Kapel, Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt