ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
  Erik 6. Menved       Christoffer 2.       Valdemar 3. 
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Erik 5. Klipping og Agnes/Agnete von Brandenburg
DØBT
Erik (1274 - 13. november 1319)
HUSTRU
Ingeborg af Sverige (ca. 1277 - 1319)
BØRN
Alle dødfødte eller døde i barnealderen
DØDE
som 33-årig 13. november 1319
GRAVSAT
Sct. Bendts Kirke i Ringsted  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
hans bror Christoffer 2.
 
Da Eriks far Erik 5. Klipping blev myrdet i Finderup Lade, blev den blot 12 år gamle Erik Menved konge, og en formynderregering bestående af hans mor enkedronning Agnes og hendes allierede styrede landet i Eriks navn. Marsk Stig og andre stormænd blev ved datidens folketing Danehoffet i Nyborg dømt fredløse for mordet på Erik Klipping, de flygtede til Norge, hvorfra de bekrigede Danmark og opførte borge på øerne Hjelm og Samsø. Eriks bror Christoffer sluttede sig til de fredløse.
I 1293 blev Erik Menved myndig og overtog magten, og hans regeringstid var præget af uro og krige mod bl.a. Norge. Erik havde en ambition om at genoptage sin oldefars Valdemar 2. Sejrs erobringspolitik i Nordtyskland, men han pantsatte hele landsdele til holstenske grever.
Erik var i strid med ærkebiskop Jens Grand, der var af den danske uradelsslægt Hvide og havde familiære bånd til flere af de fredløse og måtte derfor have viden om Kongemordet, som han ikke informerede Erik om, men i stedet modadarbejdede ham, og blev derfor i 1294 arresteret og fængslet i Kongeborgen Søborg hvorfra han flygtede i 1295 først til Hammershus og siden rejste han til Rom, hvor han indledte proces mod Erik Menved, der fik det slutresultat at Grand blev forflyttet fra Lund til Riga, et embede han imidlertid ikke tiltrådte, men udnævntes i 1310 til ærkebiskop af Bremen.
Erik efterlod sig et rige i kaos og store dele af landet var pantsat.
Tilnavnet "Menved" kan stamme fra Erik Menveds mundheld "Ved alle hellige mænd" (Hillemænd) eller fra "mændevid" (mænd ved).
 
Kong Erik Menved og Dronning Ingeborgs grav, Sct. Bendts Kirke, Ringsted. De var det sidste danske kongepar, der blev stedt til hvile i Ringsted.
Tegning af monumentet.
 
Illustration til "Erik Menveds kamp med de fredløse og Norge", 1853, efter forlæg af Lorenz Frølich, Statens Museum for Kunst.
 
  Erik 6. Menved       Christoffer 2.       Valdemar 3. 
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Erik 5. Klipping og Agnes/Agnete von Brandenburg
DØBT
Christoffer (29. september 1276 - 2. august 1332)
HUSTRU
Euphemia af Pommern (ca. 1285 - 26. juli 1330)
BØRN
Margrete, Erik Otto, Agnes, Helvig, Valdemar 4. Atterdag
DØDE
Lolland 2. august 1332
GRAVSAT
Sorø Klosterkirke  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Kongen udstedte, presset af stormændene, en valghåndfæstning der satte strenge betingelser for udøvelse af kongemagten og opkrævning af skatter. Riget var et kaos.
EFTERFØLGER
Valdemar 3.
 
Kong Christoffer 2. og Dronning Euphemias gravmonument i koret i Sorø Klosterkirke
 
  Erik 6. Menved       Christoffer 2.       Valdemar 3. 
Valdemar 3. Eriksen 1315-1364

Regeringsperiode: 1326-30

SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Hertug Erik 2. af Sønderjylland og Adelheid
HUSTRU
Richardis af Sachsen-Lauenburg
BØRN
Henrik
GRAVSAT
Gravstedet ukendt  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christoffer 2. Valdemar 3. erstattede Kong Christoffer 2. i 4 år
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu