Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Gorm den Gamle (d. ca. 958)

Regeringsperiode: Konge i 900-tallet

SLÆGT:
Gorm den Gamles slægt.
SØN AF:
Jellingdynastiets grundlægger Knud 1. Hardegon (Hardeknud Svendsen).
HUSTRU:
BØRN:
Thyra Danebod.
Knud Danaast, Harald 1. Blåtand, Gunhild Gormsdatter.
GRAVSAT:
Nordhøjen i Jellingkomplekset, genbegravet i trækirken.
EFTERFØLGER:
Harald 1 Blåtand.
 
Gorm regerede fra Jelling. Gorm var gift med Thyra Danebod, der fødte ham tre børn, Knud Danaast (den danerne elsker), der blev dræbt på vikingetogt i England, Harald (senere Harald 1. Blåtand) og Gunhild Gormsdatter, der blev gift med den norske konge Erik Blodøkse.
Det er uvist hvornår Gorm kom til magten, men i
936 skal han have afvist biskop Unni af Hamburg-Bremen, der ønskede at missionere i Norden. I Roskildekrøniken (sammen med Saxos Gesta Danorum (danernes bedrifter) den ældste Danmarkshistorie) omtales Gorm den Gamle som en grusom konge i modsætning til sin søn Harald, der viste velvilje mod de kristne. Saxo skriver om Gorm "selv om en stor mand at se til, så svarede det indvortes dog kun slet til det udvortes". Den danske 1100-tals historiker Svend Aggesen kalder Gorm for "Gorm den Løghe" (dvaske), fordi han hengav sig til nydelser og svir. Historikeren og komediedigteren m.m. Ludvig Holberg kalder kongen "Gorm den Grusomme" i sin "Dannemark Riges Historie" (1732-35).
Ifølge Saxo havde Gorm svoret, at han ville dræbe den første der bragte ham beskeden om sin ældste søn Knuds død. Da Knud var blevet dræbt turde ingen underrette Gorm herom, men Thyra påtog sig hvervet. Hun iklædte ham en lurvet dragt som brugtes ved begravelser, hvilket fik Gorm til at udbryde:
"Er det Knuds død du meddeler mig?" og Thyra svarede: "Den melder du og ikke jeg".
 
 
Gorm blev formentlig højsat i Nordhøjen, Thyras Høj, i Jelling. I 1861 igangsatte kong Frederik 7. arkæologiske undersøgelser af Nordhøjen, men gravkammeret var tomt. Harald 2. Blåtand, der havde omvendt sig til kristendommen og rejst en stor trækirke i Jelling havde formentlig overført sin fars jordiske rester fra den hedensk gravhøj til genbegravelse i kirken.

Da kirken i slutningen af 1970'erne blev renoveret blev der fundet en velbevaret grav i gulvlaget foran koret stammende fra Haralds trækirke.
 
 
  I graven fandtes skeletrester fra en mand på omkring 40-50 år og 172 cm i højden. Man fandt guldtråde og kostbare remsmykker.
Disse jordiske rester af formentlig Kong Gorm blev bragt til Nationalmuseet, hvor de var genstand for forskning. Den 30. august 2000 førtes de jordiske rester tilbage til kirken og lagt i et metalskrin, der er anbragt i et betonkammer i kirkens skib foran trinnene op til koret. Betonkammeret er lukket med en sten med indskriften:
"Kong Gorm højsat 959 og siden gravlagt her".
Gorm den Gamles grav i Jelling Kirke er markeret med sølv i gulvdekorationen udført af Jørn Larsen.
Se Jelling monumenterne.
 

 

Tv.: August Carl Vilhelm Thomsen, "Thyra Danebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død".
Th.: Gorm den Gamle og Thyra Danebod, detalje fra Dronningens gobelin "Vikingetiden".
Ca. 950 rejste Gorm den
lille Jellingesten
over sin hustru:
 

"Gorm konge gjorde kumler [mindesmærker] disse efter Thyre kone sin Danmarks bod"

 
1-3 "Dronning Thyra Danebod" Gipsstatue udført i 1853 af H.W. Bissen til Dronningens trappe på Christiansborg. Slottet brændte i 1884, men statuen blev reddet og istandsat af Vilhelm Bissen.
Kongernes Jelling.
4 "Thyra Danebod ved Danevirke", udført af Christen Dalsgaard i 1860'erne som gave til Jelling Seminariums rektor på initiativ af tidligere elever. Udlånt til Kongernes Jelling.
5 "Thyra Danebod forsøger at formilde Gorm den Gamles vrede mod nogle kristne fanger. År 936". Udført 1849 af Julius Exner. Statens Museum for Kunst.
 
Danske konger før Gorm den Gamle
Chochillaicus (år 500). Angantyr (Ongendus) (beg. 700). Sigfred (slutn. 700). Harald (ca. 812). Gudfred
(d. 810). Hemming (810-812). Harald Klak og Reginfred (812-813). Gudfredsønner (813-827). Horik 1. /
Haarik/Rørek/Hårik den Gamle/Erik Barn (827-854). Horik/Haarik/Hårik 2. Barn (konge fra 854). Sigfred og Halvdan (omkr. 873). Helge (omkr. 891). Olaf fra Sverige. Gnupa (efter 910). Sigtryg (før 920). Knud 1. Hardegon (ca. 920-934).

I bogen "Regum Daniæ icones, accurate expressæ: Alb. Haelwegh feci et excudit", Hafniæ (dat. 1646), findes kongeportrætter fra sagnkongen Dan til Kong Christian 4.
 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu