contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Frederik 7. (1808-1863) - Grundlovens giver

Regeringsperiode: 1848-63

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 8. og Charlotte Frederikke
1. HUSTRU
Vilhelmine af Danmark. Skilt fra Kongen i 1837.
BØRN
Ingen
2. HUSTRU
Mariane af Mecklenburg-Strelitz. Skilt fra Kongen i 1846.
BØRN
Ingen
HUSTRU TIL VENSTRE HÅND
Louise Rasmussen alias Grevinde Danner
BØRN
Ingen
VALGSPROG
"Folkets Kierlighed min Styrke"
DØDE
Glücksborg Slot (f. 6. oktober 1808 - d. 15. november 1863). Se Kongens ligfærd nedenfor
GRAVSAT
Roskilde Domkirke
EFTERFØLGER
Christian 9.
 
Gift med og skilt fra Vilhelmine af Danmark. Elverhøj, bestillingsværk af Frederik 6., uropførtes ved brylluppet. Herefter gift med og skilt fra Mariane af Mecklenburg-Strelitz. Kongens sidste ægteskab (til venstre hånd) var med danserinden og modehandlersken Louise Rasmussen, der efter brylluppet i Frederiksborg Slotskirke blev udnævnt til Lensgrevinde Danner. Der var stor forargelse over kongens ægteskab med Louise, først og fremmest var hun en torn i øjet på det højere borgerskab og adelen, der førte an i chikanerierne mod grevinden, der førte til, at parret flyttede fra København til det nyindkøbte Jægerspris Slot.

Frederik 7. gav DANMARKS RIGES GRUNDLOV af 5te Juni 1849. Enevælden blev afskaffet og monarkiet arveligt. Frederik fik tilnavnet "Folkekær". Kongen var arkæologisk interesseret, se Jelling monumenterne, klik her.
 
"En skikkelig vise om hvorledes Louise blev grevinde".
 
1.
Hofmanden i sin glatte ham,
snor sig iblandt de fine,
bukkende uden mindste skam,
ryggen for Rasmussine.
Før hun som en simpel tøs på pjanke spræller,
pjankede og gik med snart enhver officer.
Hopsasa pinedød,
det om Rasmussine lød,
der var her, der var der,
alt hvad der sku' vær'.
Mange suk, mange savn,
fulgte Rasmussines navn,
men hun tog i sin favn
hele København.

3.
Men kære venner som I ved,
alt kan i verden hænde,
ofte kan stor elendighed
sig til glæde vende.
Bort agenten flygtede,
der stod Rasmussine ene og forladt,
da kom en højhed forbi,
hopsasa pinedød,
da blev Rasmussine rød,
som hun stod i sin særk,
det var Amors værk.
Frederik ved første blik
Amors pil i hjertet fik,
thi han fandt stort behag
ved en snehvid ... [bag].
2.
Ned i kærlighedens net
fangede hun fede stykker,
snart var det en grøn kadet,
snart dog en dagbladstrykker.
Tænk en nat hun sov på kro med en agent,
kom hans kone til og råbte uden for døren:
Hopsasa ildebrand,
skynd dig, red dig, lille mand,
i en fart rutschede parret 
ud af boudouiret.
Der blev jo stor ballon,
konen uden spor pardon,
bankede den lille gås
i sin bare ... [mås].
4.
Sådan kan det en pige gå,
når hun forstår at ægge,
ja man kan komme højt på strå
blot med to kønne lægge,
nu lar' hun sig trykke af en kammerherre
og regerer løs trods folkets spot på sit slot.
Hopsasa Christiansborg
hele landet står i sorg,
skamløshed overmod,
skænder tronens fod,
magtbegær, hovmodsfærd
trives nu i kronens skær,
skønt det står klart enhver,
at hun er en ... [mær].

Smædevise om grevinden, sunget af Bodil Ipsen, der spillede Grevinde Danner, i filmen "Sørensen og Rasmussen", 1940. 
.
 
   
Kong Frederik 7. underskriver Grundloven 1849.
Portrætter af Frederik 7. og Grevinde Danner, udført 1853 af Eduard/Edward Young. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
Frederik 7., Grevinde Danner og broholmeren Tyrk på Jægerspris Slot. Efter maleri af J.V. Gertner.
 
1 Frederik 7. som ung.
2 Prins Frederik 7.'s bryllup med Mariane af Mecklenburg-Strelitz den 22. juni 1841 i København.
3 Frederik 7. Portræt på posthuset i Den Gamle By.
4 Frederik 7., Kongernes Lapidarium.
5 "Frederik d. 7.", Christiansborg Slotsplads. Rytterstatuen er udført 1863-73 af Herman Wilhelm Bissen.
 
1 Grevinde Danner.
2 Grevinde Danner og Frederik 7. spiller skak.
3 Carl Locher, "Frederik VII.s ligfærd d. 2. december 1863", 1889, Statens Museum for Kunst.

Frederik 7. døde på Glücksborg Slot den 15. november og hans afsjælede legeme blev transporteret til København om bord på dampskibet "Slesvig". På billedet ses skibet med den sortdraperede kiste sejle langsomt ind i Nyhavn ved aftentide, der ses fakler og der hørtes sørgemusik. Kongens jordiske rester lå på castrum doloris (smertens leje) på Christiansborg i 7 dage.
Den Oldenborgske Slægt uddøde med Frederik 7., da han ikke havde nogle direkte efterkommere, og Frederik 9. af den Glückborgske Slægt overtog kongeværdigheden.

4 Overførelsen af Kong Frederik VII's Lig med Dampskibet "Slesvig", Illustreret Tidende, Kjøbenhavn den 6. December 1863.
5 De danskes sørgefest i Rom på Frederik 7.'s bisættelsesdag. Efter en tegning af J. L. Lund.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu