contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
DØBT
Frederik Christian (7. oktober 1471 - 10. april 1533)
1. HUSTRU
Gift 1502 med Anna af Brandenburg (27. august 1487 - 3. maj 1514)
BØRN
Christian 3., Dorothea
2. HUSTRU
Gift 1518 med Sophie af Pommern (1498 - 13. maj 1568)
BØRN
Hans d.æ., Elisabeth, Adolf, Anna, Dorothea, Frederik
VALGSPROG
"Nihil sine numine" (Intet uden den guddommelige vilje)
DØDE
Gottorp Slot  10. april 1533
GRAVSAT
Slesvig Domkirke
EFTERFØLGER
Christian 3.
 
  Frederik var Konge af Danmark og Norge, hertug af Slesvig og Holsten. I modsætning til nevøen, den besejrede og fordrevne Christian 2. tog Frederik hensyn til adelens interesser, og det medførte uro blandt borger og bønder, der ønskede Christian 2. genindsat. Frederik indførte religionsfrihed for lutheranere i Danmark, en politik der foregreb Reformationen.
Kongen boede det meste af sin regeringstid på Gottorp Slot i Sydslesvig, hvor han døde. 
Hans død udløste borgerkrigen
Grevefejden (1534-36), krigen mellem lübeckerne og Danmark, der sluttede med Reformationens indførelse i Danmark i 1536.
 
Kong Frederik 1., Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Frederik 1.'s kenotaf (tom sarkofag) i Slesvig Domkirke udført af Cornelis Floris. Kongen er gravsat i Domkirkens gravkapel. Kongen i tidens mandsdragt (korte bukser med skamkapsel og dertil hørende strømper med hosebånd) og bærende scepter, rigsæble og krone.
Udsnit af Dronningens gobelin Reformationen.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu