Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
DØBT
Frederik Christian (7. oktober 1471 - 10. april 1533)
1. HUSTRU
Gift 1502 med Anna af Brandenburg (27. august 1487 - 3. maj 1514)
BØRN
Christian 3., Dorothea
2. HUSTRU
Gift 1518 med Sophie af Pommern (1498 - 13. maj 1568)
BØRN
Hans d.æ., Elisabeth, Adolf, Anna, Dorothea, Frederik
VALGSPROG
"Nihil sine numine" (Intet uden den guddommelige vilje)
DØDE
Gottorp Slot  10. april 1533
GRAVSAT
Slesvig Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 3.
Frederik var Konge af Danmark og Norge, hertug af Slesvig og Holsten. I modsætning til nevøen, den besejrede og fordrevne Christian 2. tog Frederik hensyn til adelens interesser, og det medførte uro blandt borger og bønder, der ønskede Christian 2. genindsat. Frederik 1. indførte religionsfrihed for lutheranere i Danmark, en politik der foregreb Reformationen.
Kongen boede det meste af sin regeringstid på Gottorp Slot i Sydslesvig, hvor han døde. 
Hans død udløste borgerkrigen
Grevefejden (1534-36), krigen mellem lübeckerne og Danmark, der sluttede med Reformationens indførelse i Danmark i 1536.
Frederik 1.'s kenotaf (tom sarkofag) i Slesvig Domkirke udført af Cornelis Floris. Kongen er gravsat i Domkirkens gravkapel, hvor også hans anden hustru Sophie af Pommern er gravsat.
Kenotaf for Frederik 1. og hans første hustru Anna af Brandenburg, Bordesholm Klosterkirke. Anna er gravsat i klosterkirkens krypt. Kong Frederik 1., Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Kongen i tidens mandsdragt (korte bukser med skamkapsel og dertil hørende strømper med hosebånd) og bærende scepter, rigsæble og krone.
Udsnit af Dronningens gobelin Reformationen.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt