contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
  Margrete 1.       Erik 7. af Pommern  
SLÆGT
Valdemarernes slægt
DATTER AF
Valdemar 4. Atterdag
ÆGTEMAND
Gift som 10-årig med Kong Håkon 6. af Norge (død 1380)
BØRN
Oluf 2. Håkonsen og fostersønnen den senere Erik af Pommern
DØDE
i Flensborg  (f. marts måned 1353 - d. 28. oktober 1412). Liget bragtes til Sorø Klosterkirke og blev 1413 overført til Roskilde Domkirke
GRAVSAT
Roskilde Domkirke
EFTERFØLGER
Erik 7. af Pommern
 
  Margrete 1. var Kalmarunionens skaber og den egentlige regent.
  Margrete 1.'s gravminde, Roskilde Domkirke.

Margrete var regent over Danmark, Norge og Sverige og skaberen af
Kalmarunionen (1397-1523), der i 1397 blev bekræftet på Kalmar Slot i Sydsverige. Den var en af de væsentligste politiske begivenheder i Nordens historie, en politisk union, der forenede de tre nordiske riger Danmark, Sverige og Norge.
Valdemar Atterdag havde ikke nogle sønner, men hans datter Margrete, havde sønnen Oluf (1370-1387), der blev kong Oluf 2. Håkonsen.
Margrete og hendes mand Kong Håkon 6. af Norge var formyndere for deres søn og barnekonge Oluf, der var Konge af Danmark 1376-87 og efter Håkons død også af Norge 1380-87. Da Oluf døde blev Margrete af landstinget i Lund valgt til: "fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder". Næsten enslydende titler fik hun i Norge og Sverige, officielt havde hun ikke titel af dronning. Da Margrete nu ikke havde nogle arvinger tog hun Bugislav (senere Erik af Pommern) til sig som fostersøn. Han var søn af hertug Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg, der var Margretes niece. Når Margrete tog Erik som fostersøn var det fordi hun ikke ønskede Albrecht af Mecklenburg (1338-1412) til konge.
 
 
"Margrete I modtager Sveriges krone af Kong Albrecht". Den skildrede episode var et højdepunkt i Nordens historie, idet Margretes sejr over Albrecht lagde grunden til Kalmarunionen (1397-1523). Maleriet er udført ca. 1640 af den hollandske barokmaler Gerrit van Honthorst, Kronborg Slot.   Margrete 1.'s sarkofag i Roskilde Domkirke. Nationalmuseets digitale samlinger.   Sko, der har tilhørt Margrete 1., Nationalmuseets digitale samlinger.   Margret(h)eegen, Dronninglund Slot.  

 

 

  Margrete 1.       Erik 7. af Pommern  
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Hertug Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg. Fostersøn af Margrete 1.
HUSTRU
Philippa af England, datter af Henrik 4.
BØRN
Ingen
GRAVSAT
Kirken i Rügenwalde
EFTERFØLGER
Christoffer 3. af Bayern
 
Margrete 1. døde i 1412, og til da styrede hun Kalmarunionen for sin fostersøn Erik (opr. Bugislav), der var Konge af Norge 1389-1439, af Danmark 1396-1439 og Unionskonge 1397-1439. Erik videreførte Margrete 1.'s kamp for at knytte Slesvig til riget. I 1429 indførte han Øresundstolden. Interne konflikter, bondeoprør, førte til at han blev afsat som konge, og opholdt sig en periode på Gotland, hvor han befattede sig med sørøveri og samtidig lagde planer for sin tilbagevenden til tronen, hvilket aldrig lykkedes. Herefter levede han til sin død i Rügenwalde i Pommern.  
 
Kongehyldningsmonumentet i Viborg, 1965, udført af Axel Poulsen, visende
Dronning Margrete 1. og Erik af Pommern.
Erik af Pommerns danske rigssegl.
På monumentets sokkel står:
"VIBORG LANDSTING JYLLANDS KONGEHYLDNINGSSTED GENNEM MERE END SEKS AARHUNDREDER".
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu