Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Margrete 1.       Erik 7. af Pommern
SLÆGT
Valdemarernes slægt
DATTER AF
Valdemar 4. Atterdag
ÆGTEMAND
Gift som 10-årig med Kong Håkon 6. af Norge (død 1380)
BØRN
Oluf 2. Håkonsen og fostersønnen den senere Erik af Pommern
DØDE
i Flensborg  (f. marts måned 1353 - d. 28. oktober 1412). Liget bragtes til Sorø Klosterkirke og blev 1413 overført til Roskilde Domkirke
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Erik 7. af Pommern
Margrete 1. var Kalmarunionens skaber og den egentlige regent.
Margrete 1.'s gravminde, Roskilde Domkirke.
Margrete var regent over Danmark, Norge og Sverige og skaberen af Kalmarunionen (1397-1523), der i 1397 blev bekræftet på Kalmar Slot i Sydsverige. Den var en af de væsentligste politiske begivenheder i Nordens historie, en politisk union, der forenede de tre nordiske riger Danmark, Sverige og Norge.
Valdemar Atterdag havde ikke nogle sønner, men hans datter Margrete, havde sønnen Oluf (1370-1387), der blev kong Oluf 2. Håkonsen.
Margrete og hendes mand Kong Håkon 6. af Norge var formyndere for deres søn og barnekonge Oluf, der var Konge af Danmark 1376-87 og efter Håkons død også af Norge 1380-87. Da Oluf døde blev Margrete af landstinget i Lund valgt til: "fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder", officielt havde hun ikke titel af dronning. Da Margrete nu ikke havde nogle arvinger tog hun Bugislav (senere Erik af Pommern) til sig som fostersøn. Han var søn af hertug Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg, der var Margretes niece.

Albrecht af Mecklenburg (1338-1412) var blevet valgt til konge af Sverige (regeringsperiode 1364-1389), da man havde afsat Magnus Eriksson Smek og hans søn Håkon. Når valget faldt på Albrecht skyldtes det, at hans mor Eufemia Eriksdotter var af svensk afstamning, og hun var søster til den afsatte Magnus Eriksson Smek. Med Albrecht af Mecklenburg som konge voksede den nordtyske indflydelse i Sverige, hvorfor de svenske stormænd henvendte sig til Margrete 1., der i 1388 valgtes til regent over den del af Sverige, som stormændene kontrollerede. Kong Albrecht blev 24.2.1389 besejret af Margretes tropper i "Slaget ved Falköping" og blev sammen med sin søn Erik fange på Lindholmen slot i Skåne. Margrete blev regent i hele Sverige. Albrecht sad i fangenskab til 1395. Det lykkedes at indgå en aftale, hvor Albrecht afstod fra den svenske trone.

Albrecht betegnede Margrete "Kong Bukseløs".

Margrete 1. og Albrecht af Mecklenburg, af den tyske kobberstikker Johann Meno Haas (1752-1833). En speciel hovedbeklædning sættes på Albrechts hoved, formentlig en hån mod ham efter hans nederlag i landsbyen Åsle (Slaget ved Falköping i 1389).
"Margrete I modtager Sveriges krone af Kong Albrecht". Den skildrede episode var et højdepunkt i Nordens historie, idet Margretes sejr over Albrecht lagde grunden til Kalmarunionen (1397-1523). Maleriet er udført ca. 1640 af den hollandske barokmaler Gerrit van Honthorst, Kronborg Slot. Allegorisk fremstilling af Kalmarunionen. Ophav:
Schleuen (1711-1771),
tysk kobberstikker.
Sko, der har tilhørt Margrete 1., Nationalmuseets digitale samlinger. Margret(h)eegen, Dronninglund Slot. Egen siges at være blevet plantet i slutningen af 1300-tallet af Margrete I.
Margrete 1.'s sarkofag, Roskilde Domkirke. På kalkstensarkofagens langsider ses alabastfigurer. Apostlene holder deres attributter, bisperne er genkendelige på deres bispehuer/mitraer og bispetave og helgenerne på symbolerne for deres martyrdød f.eks. Skt. Laurentius med sin rist.
På sarkofagens låg ses en liggende figur, der symboliserer Margrete I. Udsmykningen er fra omkr. 1900.
Margrete 1.       Erik 7. af Pommern
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Hertug Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg. Fostersøn af Margrete 1.
HUSTRU
Philippa af England, datter af Henrik 4.
BØRN
Ingen
GRAVSAT
Mariakirken i Rügenwalde/Darlowo i Polen  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christoffer 3. af Bayern

Margrete 1. døde i 1412, og til da styrede hun Kalmarunionen for sin fostersøn Erik (opr. Bugislav), der var Konge af Norge 1389-1439, af Danmark 1396-1439 og Unionskonge 1397-1439. Erik videreførte Margrete 1.'s kamp for at knytte Slesvig til riget. I 1429 indførte han Øresundstolden. Interne konflikter, bondeoprør, førte til at han blev afsat som konge, og opholdt sig en periode på Gotland, hvor han befattede sig med sørøveri og samtidig lagde planer for sin tilbagevenden til tronen, hvilket aldrig lykkedes. Herefter levede han til sin død i Rügenwalde i Pommern.
Kongehyldningsmonumentet i Viborg, 1965, udført af Axel Poulsen, visende Dronning Margrete 1. og Erik af Pommern.
På monumentets sokkel står:
"VIBORG LANDSTING JYLLANDS KONGEHYLDNINGSSTED GENNEM MERE END SEKS AARHUNDREDER".
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt