contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
H
 
Habemus Papam Vi har en pave.
Hagia Sofia udtales "Eja Sofia", betyder den hellige visdom, byzantinsk katedral i Istanbul (Konstantinopel), opført 532-537.
Hallekirke midter- og sideskibe er lige høje og samlet under et fælles tag.
helgen lat. sanctus, hellig. Ifølge den katolske tro en kristen, som har lidt martyrdøden eller som efter et helligt liv på jord er optaget i Guds rige uden at gå gennem skærsilden.
helgenkåring eller kanonisering er den højtidelige proklamation af, at en afdød regnes som helgen. Paven har på kirkens vegne retten til at erklære en person for hellig. Den pågældende har levet et fromt liv og udført mirakler. Den er er blevet helgenkåret kan tilbedes.
Den makedonskfødte nonne Moder Teresa, der i 50 år arbejdede blandt fattige i Calcutta i Indien, blev i 2016 helgenkåret af Pave Frans som Sankt Teresa af Calcutta.
Før en helgenkåring kan finde sted, skal den pågældende saligkåres.

Helgesen, Poul Før Luther kom med sine kritikpunkter af den katolske kirke havde den danske reformkatolske teolog og historiker Poul Helgesen (1485-1534) fremført kritik af misbrug i den katolske kirke - kirkens folk blev lastet for vellevned og hæmningsløs frækhed. Helgesen, der var inspireret af Luthers ideer, forelæste ved universitetet i København og påvirkede sine studenter til at tænke i lutherske reformatoriske baner. Helgesen blev kaldt "Poul Vendekåbe", fordi han med tiden blev mere kritisk indstillet over for Luthers lære og praksis, samtidig med at han holdt fast i sin kritiske holdning over for den katolske kirke. Det latinske håndskrift Skibbykrøniken, som blev forfattet af Helgesen, omhandler perioden omkring 1500-1534, reformationsperioden, hvor striden rasede mellem kongemagt, adel, den katolske kirke og den fremstormende protestantisme.
helhesten tidsskrift, der udkom i 1941, de abstrakte ekspressionister, der stod bag tidsskriftet var Egill Jacobsen, Asger Jorn, Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen, de senere Cobra kunstnere. Helhesten er ifølge overleveringen en hest, der blev levende begravet, da en kirke blev bygget, den var trebenet og ofte hovedløs og viste sig på kirkegården for folk, der snart skulle dø. Den betegnes også kirkehest eller lighest.
horror vacui er frygt for det tomme rum. Det er huller, hvor f.eks. blomstermotiver udfylder tomheden, ses ofte i Outsider Kunsten (Outsider Art/Art Brut).

fear of empty spaces aka cenophobia is the filling of the entire surface of an artwork with e.g. ornamental details, figures, shapes, lines often used in Outsider Art.
hostie nadverbrød (Kristi legeme), vinen Kristi blod. I middelalderen drak præsten vinen på menighedens vegne, da det samme bæger brugtes, og man frygtede smitsomme sygdomme og pest.
hvævl Se grafik.
hyrdebrev Rundskrivelse fra en biskop til stiftets menigheder og præster om en sag af almen interesse.
De danske Biskoppers Hyrdebrev af 29. september 1943 indledes således: "DEN DANSKE KIRKES STILLING TIL JØDESPØRGSMAALET. Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod." Læs hele hyrdebrevet.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
I
 
Ibskal (= St. Jakobskal) pilgrimsmærke, skal af kammusling som i middelalderen blev givet til pilgrimme, der havde valfartet til apostlens Jacobs grav i Santiago de Compostela i Spanien. (Ib afledt af Jacob).
IHS = ΙΗΣ = de tre første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ = Jesus på græsk. Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus.

=
ΙΗΣ = first three letter of ΙΗΣΟΥΣ = Jesus in Greek. Jesus Hominum Salvator, our Saviour. A monogram of the name of Jesus Christ.
Ikaros
eng. Icarus
gr. myt., søn af Daidalos, der byggede Minotauren, en labyrint. Daidalos og Ikaros blev holdt i fangenskab på Kreta, for ikke at røbe labyrintens hemmelighed. De flygtede fra Kreta flyvende på vinger af voks, skabt af Daidalos, Ikaros fløj for tæt på solen og vingerne smeltede, og han faldt i Det ægæiske Hav og druknede. I 1947 blev Matisses kunstbog "Jazz" udgivet i begrænset oplag indeholdende tryk af farverige collager, og mest kendt er nok "Ikaros".

the Greek myth about Icarus, who tried to fly from Crete wearing a pair of wax wings, created by his father Daedalus. Icarus flew too close to the sun, and the wax wings melted and he fell into the Aegean Sea and drowned. In 1947 "Jazz" was published - written and illustrated by Matisse, most known is probably "Icarus".
ikon
eng. icon
gr. for billede, et religiøst maleri på træ. Især kendt er de russiske ikoner og de græske ikoner. Også miniaturebilleder der henviser til et computerprogram eller funktion. 

a religious painting on wood. In particular referring to Russian icons or Greek icons.
ikonografi/ikonologi
eng. iconography/
iconology
kunstværkers symbolske indhold og mening, især anvendt til studier af renæssancekunsten. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" oprindeligt udgivet i 1939 af Oxford University Press, senere genudgivet.

the study and interpretation of figural representations, either individual or symbolic, religious or secular. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" originally published in 1939 by Oxford University Press.
ikonoklasme  billedstorm. I reformationstiden kom det mange steder til ikonoklasme eller billedstorm, dvs. en ødelæggelse af religiøse billeder, symboler, monumenter og bøger. Når ikonoklasmen (billedstriden) dukkede op (igen) skyldtes det ikke mindst den reformerte læres to reformatorer schweizeren Ulrich Zwingli (1484-1531) og franskmanden Jean Calvin (1509-1564), der mente, at billederne kunne forårsage afgudsdyrkelse, og de opfordrede deres tilhængere til at fjerne religiøse billeder i kirkerne.
Index Librorum Prohibitorum den katolske kirkes kataloger over forbudte bøger, som stammer fra 1559 og ophørte i 1966.
indviet jord en kirkegård er hellig jord indviet af en biskop eller præst i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I den hellige jord venter kristne på opstandelsesdagen.
INRI
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes konge).
INRI er forbogstaverne på den latinske indskrift/Titulus Crucis som Pontius Pilatus, den romerske statholder i Judæa, der dømte Jesus, satte på korset.
Forkortelsen INRI ses ofte i kunsten, men på Kristi Kors forekom forkortelsen ikke, men ifølge Johannesevangeliet hele teksten på tre sprog.

Johannesevangeliet 19, 19-22:
"
Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød:"Jesus fra Nazaret, jødernes konge." Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisklatin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: "Skriv ikke: "Jødernes konge", men: "Han sagde: Jeg er jødernes konge" Pilatus svarede: "Hvad jeg skrev, det skrev jeg."
 

Matthias Grünewald,
Isenheimalteret, 1512-16, Colmar, Alsace
Inkvisitionen
1231-1834
var en pavelig domstol der opsporede og dømte kættere. Det var Pave Gregor 9., der i 1231 oprettede den særlige domstol og udpegede munke til inkvisitorer, og i 1252 godkendte Pave Innocent 4. brugen af tortur for at få sandheden frem hos de mistænkte. De pavelige domstole varierede fra land til land gennem tiden i forbindelse med undersøgelser og udryddelser af forskellige former for kætteri.
Den Spanske Inkvisition (1478-1834) blev, med Pave Sixtus 4.'s godkendelse, grundlagt af Dronning Isabella og Kong Ferdinand til at overvåge troens renhed hos dem, der havde konverteret til kristendommen. De mange konverterede jøder, der blev kaldt nykristne eller conversos (de omvendte), blev forfulgt af inkvisitionen og ligeså kættere. I 1499 fik inkvisitionen bemyndigelse til også at forfølge muslimer.

Investiturstriden strid i 1000-1100-tallet med de tysk-romerske kejsere og pavestolen om retten til at udnævne personer til høje kirkelige embeder. Striden sluttede i 1122 med Wormskonkordatet/Pactum Calixtinum. Et konkordat er en traktat mellem her pave Calixtus II og den tysk-romerske kejser Henrik V.
Israels 12 stammer GT's tre patriarker/stamfædre: Abraham, Isak (søn af Abraham), Jakob (Af Gud givet navnet Israel. Søn af Isak). Jakob får 12 sønner, som er stamfædre til Israels 12 stammer. 
De 12 apostle svarer til Israels 12 stammer.
Matthæus 19, 28: "
Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer."
Ruben Simeon Levi Juda Issakar Zebulon
Dan Josef Benjamin Naftali Gad Asher
Marc Chagalls, Israels sønner, 1962, glasmosaikvinduer i synagogen ved Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu