Drop Down Menu
D E F I N I T I O N E R
Drop Down Menu
H
Habemus Papam Hagia Sofi Hallekirke Helgen
Drop Down Menu  
Helgenkåring Helgesen, Poul
Helhesten Hinduisme Horror vacui Hostie Hvævl hyrdebrev
Habemus Papam Vi har en pave.
 

Det er tradition, at når paven er død, så ophæves hans pavestatus. Camerlengoen, pavens hushovmester, banker på den afdøde paves pande med en lille sølvhammer og udtaler pavens døbenavn (og ikke pavenavn) tre gange. Således sikres, at paven er død, og handlingen symboliserer, at han i himlen er en almindelig person i og med hans hellige status som Apostlens Peters efterfølger som Kristi stedfortræder ophæves.

 

Pave Johannes Paul II.
Den 16. oktober 1978 valgtes den polske kardinal og ærkebiskop Karol Wojtyła (1920-2005) til pave, han ønskede pavenavnet Johannes Paul II. Karol Wojtyła blev født i Wadowice nær Krakow i Polen den 18. maj 1920, og han døde den 2. april kl. 21.37 2005 i sin lejlighed i Vatikanet i Rom.

"Vores hellige fader er vendt hjem til sin faders hus" blev meddelt umiddelbart efter pave Johannes Paul II's død til over 60.000 mennesker på Peterspladsen af ærkebiskop Leonardo Sandri. De forsamlede klappede i respekt for den afdøde pave og Roms kirkeklokker ringede. Forud for begravelsen lå den balsamerede pave på lit de parade (paradeseng) i Peterskirken, så de mange pilgrimme, der var strømmet til Rom, fik mulighed for at sige paven et sidste farvel. Den 8. april blev paven stedt til hvile i gravkapellet i Skt. Peters Basilika under Berninis Tabernakel, højalteret. Med i den simple kiste af cedertræ dekoreret med en stiliseret udgave af pavens våbenskjold havde paven dokumenter med til eftertiden samt jord fra sit fødeland. Millioner af mennesker, herunder statsoverhoveder, konger og dronninger deltog i begravelsesceremonien, der foregik på Peterspladsen, det lukkede uderum omsluttet af Berninis kolonnade. Den rettroende pave (var imod bl.a. praktiseret homoseksualitet, abort, prævention og skilsmisse) og leder for over en milliard katolikker verden over spillede en væsentlig rolle i kommunismens sammenbrud i Europa. Han var en mediefortrolig, folkelig og karismatisk person, der også vil blive husket som "Den Rejsende Pave”.
Han besøgte ofte sit hjemland Polen, hvor han støttede Polens antikommunistiske bevægelser moralsk og økonomisk. Han søgte et gennembrud mod den russiske ortodokse kirke hvilket ikke lykkedes. Paven var udsat for mordforsøg i 1981 på Peterspladsen i Rom og senere i Portugal. Den dømte for attentatet i 1981 fik besøg af paven i sin fængselscelle. Paven tilgav sin attentatmand. 


Kardinal Eduardo Martinez Somalo var i 2005 den person, der stod i spidsen for forberedelserne, der går forud for at en ny pave kan vælges. Den forsamling, der vælger paven, kaldes konklavet, af latin "cum clave" (med nøgle), idet deltagerne låses inde. Konklavet bestod i 2005 af 115 stemmeberettigede kardinaler fra 52 lande, der mødtes i Vatikanet i "Casa Santa Maria" ni dage efter pavens død. Forhandlingerne indledtes, og kardinalerne blev isoleret fra omverdenen. Under et konklave må de sammenkaldte kardinaler ikke læse aviser, se tv, høre radio, tale i mobiltelefon eller bruge Internettet. Konklavet mødes to gange daglig i Det Sixtinske Kapel med Michelangelos freskoudsmykning. Kardinalerne skal stemme ved hvert møde, men hvis der ikke er flertal for nogen kandidat, bliver stemmesedlerne brændt tilsat et kemikalie, der gør røgen, der strømmer ud af en lille skorsten synlig fra Peterspladsen, sort. Når der engang opnås flertal, brændes stemmesedlerne uden tilsætningsstoffer. Den hvide røg viser, at en ny pave er valgt: "Habemus papam" (vi har en pave), og Peterskirkens klokker ringer. Den nye pave, der modsat tidligere nyvalgte paver skal være under 80 år, er den 265. pave. Af de i 2005 183 kardinaler var de 115 under 80 år og dermed både stemme- og valgberettigede. Af pave Johannes Paul II's testamente fremgik, at han have haft planer om at træde tilbage, da han fyldte 80 år.

Den 19.04.2005 steg den hvide røg op fra Det Sixtinske Kapels skorsten. Den nye pave var Joseph Ratzinger, der valgte pavenavnet
Benedikt XVI (1927-2022). Han abdicerede i 2013 og var herefter pave emeritus (pensioneret pave). Han efterfulgtes af kardinal Jorge Mario Bergoglio fra Argentina (f. 1936), der valgte pavenavnet Frans.
Hagia Sofia udtales "Eja Sofia", betyder den hellige visdom, byzantinsk katedral i Istanbul (Konstantinopel), opført 532-537.
Hallekirke
midter- og sideskibe er lige høje og samlet under et fælles tag.

Tv.: Skt. Georgs Kirke, Dinkelsbühl, Bayern.
Th.:
Bordesholm Klosterkirke, Slesvig-Holsten.

helgen lat. sanctus, hellig. Ifølge den katolske tro en afdød kristen person, som har lidt martyrdøden eller som efter et helligt liv på jord er optaget i Guds rige uden at gå gennem skærsilden.
Helgenerne kan gå i forbøn hos Gud, det vil sige bede på en anden persons vegne. For at en afdød kan helgenkåres kræves, at den pågældende på forbøn har udvirket tre mirakler, som efterprøves nøje. Har en afdød levet et eksemplarisk kristenliv uden dog at udvirke mirakler, kan han eller hun saligkåres. Mange saligkårede bliver senere helgenkåret.

Under Romerrigets kristenforfølgelserne (64 e.Kr. under kejser Nero - 313 e.Kr. hvor kejser Konstantin udstedte Milano-ediktet, der legaliserede kristedommen) blev en person alene helgen ved at lide martyrdøden, dvs. dømt til døden for at stå fast på sin kristne tro.
helgener
Skt. Antonius alias Antonius den Store
ægyptisk kristen munk og eneboer (251-356). Han var ud af en rig familie og mistede sine forældre, da han var omkring 18 år og fik ansvaret for sin yngre søster. En åbenbaring førte til, at han gav sin jord og penge væk og fik sin søster anbragt i et hus for jomfruer (det første nonnekloster) og selv drog han ud i ørkenen, hvor han levede som eneboer og asket. Ørkenen var Djævelens og de onde ånders domæne, og Antonius måtte stå imod mange af Djævelens fristelser og pinsler, så som erotiske forestillinger og urene tanker, som han fordrev med bønner. Djævelen skræmte ham ved at vise sig for ham i forskellige skikkelser, blandt andet som en kvinde og som vilde dyr og som krybdyr, og gav grusomme lyde fra sig. Fristelserne varede i 10 år. Omkring år 305 opgav Antonius sin ensomhed og vejledte de disciple, der havde samlet sig omkring ham og grundlagde sit første kloster i Fayum, hvor han ikke selv boede, men kom af og til. Han blev eneboernes åndelige fader og indførte munkedragten og anses for grundlægger af munkevæsenet.
Relikvierne af Antonius den Store (kranium og benknogler) findes i kirken Skt. Trophime i Arles.


Antonitterordenen blev grundlagt i Frankrig omkring 1095 som et hospitalsbroderskab, og Antonittermunkene tog sig af ofre for Skt. Antonius' ild (se nedenfor).
Isenheimeralteret, 1512-16, af Matthias Grünewald er udført til antonitterklostret i Isenheim.

Skytshelgen for husdyr, epidemier, sygdomme, pest og brand m.m.

Påkaldtes mod sygdommen Skt. Antonius' ild (i Danmark kaldet "Sortekorn"), der var en dødelig sygdomsepidemi, der hærgede i middelalderen, og som forvandlede en persons fingre og tæer til sorte stumper (koldbrand) og gjorde vedkommende gal. Sygdommen, der senere blev identificeret som en svampeinfektion forårsaget af meldrøje (giftig svamp, der lever som parasit på bl.a. korn).

Attributter Antoniuskors eller Taukors (se korstyper). En klokke og et svin. Klokken anvendte eneboerne til at skræmme Djævelen bort, og senere anvendte munkene klokken til at hænge om halsen på deres Antoniusgrise.
Skt. Barbara
(200?-306?). Hun er en af de 14 nødhjælpere. Barbara var datter af en rig hedning kaldet Dioscorus, der havde lukket sin datter inde i et tårn for at beskytte hende for verden udenfor. I hemmelighed var hun blevet kristen og afslog et ægteskab arrangeret af faderen. Faderen skulle på rejse og forud herfor beordrede han, at et badehus skulle bygges til hende. I faderens fravær fik Barbara tre vinduer, i stedet for de planlagte to, sat i bygningen som symbol på Den Hellige Treenighed. Da faderen vendte tilbage fra sin rejse vedkendte hun sig at være kristen. Faderen trak sit sværd for at dræbe hende, men hendes bønner skabte en åbning i tårnvæggen, og hun blev på mirakuløs vis ført til en bjergkløft, hvor to fårehyrder vogtede deres flokke. 

Dioscorus, der forfulgte sin datter, blev standset af den første hyrde, men den anden hyrde bedrog hende og blev forvandlet til sten og hans flok til græshopper. Stillet for provinsens embedsmand Martinianus, blev Barbara tortureret men stod ved sin tro. Om natten blev det mørke fængsel badet i lys og nye mirakler forekom. Hver morgen var Barbaras sår helede. Fakler som anvendtes til at brænde hende slukkedes så snart de kom nær til hende. Til sidst blev hun dømt til døden ved halshugning. Hendes far udførte selv dødsstraffen. Som straf herfor blev han ramt af et lyn på sin vej hjem, og hans legeme opslugtes af flammer. Barbara blev begravet af den kristne Valentinus, og ved hendes grav forekom mirakler. Freske af Barbara ses i Aarhus Domkirke.

Skytshelgen for matematikere, artillerister, tårne og fæstninger og bygningsarbejdere og håndværkere.
Attributter fangetårn og palmegren. Palmegrenen ses som attribut hos martyrer symboliserende åndens sejr over kødet (jf. også Palmesøndag).
Skt. Birgitta
(1303-1373). Allerede som barn modtog Birgitta åbenbaringer om Jomfru Maria og Kristus. I 1346 grundlagde hun Birgittinerordenen/Den Hellige Frelsers Orden hvis motto er "Amor Meus Crucifixus est" (min kærlighed er korsfæstet eller min kærlighed er den korsfæstede).

Kirkesproget var latin, men Birgitta indførte prædiken på modersmålet.

Birgittinerordenens krone er et hvidt kors og 5 røde cirkelformationer og symboliserer Kristi tornekrone og hans fem vunder.

Vadstena Kloster i Sverige er ordenens moderstiftelse.
Skt. Birgittas "Åbenbaringer" blev nedskrevet på latin af prioren for Alvastra cistercienserkloster Peter Olovsson. (Engelsk oversættelse af bog 1-3 ved Denis Searby).

Skytshelgen for pilgrimme, for læger, for en fredelig død, for Sverige og for Europa.
Attributter bog og pen, der refererer til hendes nedskrevne åbenbaringer.
Helgenkåret eller kanoniseret i 1391. I forbindelse med kanoniseringen skrev pave Bonifatius 9. "I disse sidste tider har den himmelske vingårdsmand besluttet, at noget godt også skulle komme fra Norden, og således har han kaldet en stærk kvinde fra det fjerne, fra de yderste egne", fra "Stærke kvinder i Herrens Vingård, Portræt af Birgittinerindeklostret i Maribo", Lisbeth Rütz, Katolsk Orientering, 05.09.2007.
Skt. Jørgen eller Skt. Georg
(d. 303). En legende fortæller at Skt. Jørgen reddede en prinsesse fra en drage: Dragen boede i et hav foran en by i Libyen, den krævede menneskeofre hver dag, og prinsessen fra byen skulle føres til dragen og ofres. Ridder Jørgen besejrede imidlertid dragen ved hjælp af korsets tegn, hvorefter han gennemborede den med en lanse. Prinsessen kunne nu lægge sit bælte om halsen på dragen og trække den med sig ind i byen, hvor Skt. Jørgen dræbte den med et sværd efter at kongen og alle hans folk havde ladet sig døbe. Dragen skal i kristen symbolik forstås som Djævelen.
Freske af Skt. Jørgen og dragen, Aarhus Domkirke.
"Sct. Jørgen og Dragen"/Dragespringvandet, 1986, udført
af Sten Lykke Madsen for Bing og Grøndahl, Store Torv, Holstebro.
Skytshelgen for bl.a. England (St. George), Portugal og Genova. Spejderbevægelsen. Korsriddere. 
Attributter rustning, hvid hest, sværd, drage, Skt. Georgskorset (rødt kors på hvid baggrund), Englands flag.
Skt. Katarina af Siena
(Caterina di Giacomo di Benincasa) (1347-1380). Hun blev som lægsøster tilknyttet Dominikanerordenen. Katarina modtog som barn åbenbaringer omkring Kristus.

I en af hendes åbenbaringer, som hun modtog som 7-årig, gav hun Jomfru Maria det løfte, at hun ikke ville have nogen anden brudgom end hendes søn Jesus Kristus, som hun elskede af hele sin sjæl. "Kristus sagde i en mystisk vision til Katharina af Siena, der også gælder alle os andre: "Jeg er kærligheden, mit barn, men du vil aldrig kunne forstå, hvad det vil sige, hvor langt min kærlighed måtte gå, for du kender ikke det bundløse dyb, den gemmer i sig. Tro mig, det har ikke været en fornøjelse for mig at elske dig." www.kristenblog.dk, 24.08.2007.

I en alder af 21 år beskrev hun en oplevelse, som hun omtalte som hendes "mystiske ægteskab med Kristus", og at hun blev givet en ring af Kristi hud, men hævdede også at ringen var usynlig.
I Siena er kirken Basilica Cateriniana di San Domenico
, hvor Katarinas hoved opbevares som relikvie.

Den hellige Katarina af Sienas grav, Santa Maria sopra Minerva, Rom.
Skytshelgen for SienaRom, Italien og Europa.
Attributter sårmærker (stigmata), kors, ring, lilje.
Helgenkåret eller kanoniseret i 1461.
Skt. Katharina af Alexandria
(287-305). Under kristenforfølgelserne først i 300-tallet omvendte hun under en heftig meningsudveksling 50 filosoffer. Hun blev tortureret ved at blive sat på et hjul med pigge, hjulet knustes, men Katharina blev ikke skadet og blev i stedet halshugget. Hun er en af de 14 nødhjælpere.
Caravaggio, "Skt. Katharina fra Alexandria", ca. 1597, Museum Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Skytshelgen for bl.a. filosofiske studier og håndværkere.
Attributter hjul (hel eller knækket), sværd, bog, krone, palme.
Skt. Kristoforus
En af de 14 nødhjælpere. Legenden fortæller at kæmpen Reprobus (betyder den udstødte) levede i Kanaans land, han ville tjene den største konge, som han fandt. Kongen jog Djævelen bort ved at korse sig, for når han gjorde korsets tegn havde Djævelen ingen magt over ham, hvorfor Reprobus konkluderede, at når kongen frygtede Djævelens magt, måtte Djævelen være større end kongen, og han ønskede at tjene Djævelen. Han drog ud og fandt sin nye herre i ørkenen. Djævelen viste sig at være bange for korset, fordi det var på et kors Kristus døde. Således måtte Kristus være mægtigere end Djævelen, og Reprobus ville nu tjene ham og gav sig igen på vandring. Han mødte en eneboer, der fortalte ham om en farlig flod, der havde taget mange mennesker og sagde til Reprobus, at han kunne tjene Kristus ved på sine skuldre at bære rejsende over floden. En nat var der en dreng, der bad om at blive båret over. Reprobus tog drengen på skuldrende og med sin stav i hånden gik han ud i floden. Drengen blev tungere og tungere og Reprobus følte han bar alverdens byrder på sine skuldre, og han bar den der selv havde båret alverdens synder på sine skuldre, Kristus, og hans navn blev nu Kristusbæreren/Kristoforus. Skt. Kristoffer er de rejsendes helgen.

Slesvig DomkirkeKristusbæreren

Skytshelgen for de rejsende.
Attributter stav, Jesusbarnet.
Skt. Laurentius

(31. dec. 225 - 10. aug. 258) led martyrdøden under Kejser Valerians kristenforfølgelser ved at blive ristet til døde. Laurentius var en af Roms syv diakoner (hjælpepræster) under Pave Sixtus 2., der især tog sig af de fattige. Da kejser Valrian forlangte paven fængslet blev Laurentius betroet at være pavelig skatmester, og ifølge en legende forærede Laurentius, efter pavens henrettelse, kirkens skatte til de fattige. Da det kom Kejser Valerian for øre, krævede han, at Laurentius skulle bringe ham kirkens værdier, og Laurentius bragte kejseren kirkens sande værdier: de fattige, de lamme, de blinde, hvilket gjorde kejseren så rasende, at han forlangte Laurentius ristet. Det menes dog at være mere sandsynligt, at Laurentius blev halshugget.
Skt. Laurentii Tårer = årligt tilbagevendende meteorsværm/

stjerneskud, der når sit højdepunkt omkring Laurentius' festdag den 10. august.

Firpas med Skt. Laurentius, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
Skt. Laurentius med sin rist på Michelangelos "Dommedag" i det Sixtinske Kapel i Rom.

 
Skytshelgen for bl.a. de fattige, bibliotekarer, brandmænd, kokke, bagere.
Attributter en Bibel og en rist.
Skt. Lucia
Santa Lucia (d. 13. december 304 i Siracusa). Led martyrdøden under kejser Diocletians kristenforfølgelser.

Ved nattetide bragte Lucia mad til de kristne i katakomberne, og for at finde vej bar hun en lyskrans.
Hun nægtede at gifte sig med den ikke-kristne mand, som hendes familie havde valgt til hende, hvorfor den udvalgte hævnede sig på hende ved at angive hende til myndighederne. Hun blev straffet med at blive sendt til et bordel, hvorfor hun rev sine øjne ud, for ikke at friste mænd, men øjnene voksede ud igen, og guddommelig indgriben hindrede, at hun kom på bordel. Hun blev herefter udsat for tortur og dømt til at blive brændt på et bål, men guddommelig indgriben endnu en gang hindrede at flammerne fik tag i hende, hvorfor dommeren stak hende ihjel med sit svær.

Lucias festdag er den 13. december i adventstiden og fejres med et Luciaoptog, en lysfest (lat. lux = lys).

Luciabruden bærer en hvid kjortel, der symboliserer Jesu dåbskappe, og om den er bundet et dt bånd, der symboliserer Lucias blod fra martyrdøden. Lyskransen, som Luciabruden bærer på hovedet er en jomfrukrone (båret af ugifte kvinder eller brude på bryllupsdagen), og symboliserer, at Lucia gav sit liv til Gud som Kristi brud.

Skytshelgen for blinde og folk med øjenlidelser og for sin fødeby Siracusa (Syrakus) på Sicilien.
Attributter hvid kjortel, rødt bånd, lyskrans.
Skt. Sebastian
(født i Narbonne i Gallien og uddannet i Milano, død omkring 287 e.Kr.). Som romersk officer i kejsergarden under kejser Diocletians hjalp han tilfagnetagne kristne og omvendte dem, og da det blev afsløret blev han henrettet af romerske bueskyttere, men overlevede fordi enken efter Skt. Castulus plejede ham. Da han var kommet sig opsøgte han den romerske kejser og bebrejdede ham hans grusomheder mod de kristne og blev endnu engang dømt til døden, men denne gang ved prygling. Hans lig blev kastet i Cloaca Maxima (et af verdens ældste kloaksystemer), og den følgende nat viste Sebastian sig for Skt. Lucina og viste hende hvor hans lig var og pegede på stedet på Via Appia, hvor han ville gravlægges, der hvor kirken San Sebastiano fuori le Mura  blev opført i første halvdel af 300-tallet. Kirken er en valfartskirke og ligger ved katakomberne af samme navn. Skt. Sebastians grav er i katakomberne under kirken, og i selve kirken ses hans alter med en liggende statue af ham udført af den italienske skulptør Antonio Giorgetti eller hans bror Guiseppe Giorgetti i midten af 1600-tallet.
Skytshelgen for bueskyttere, soldater, syge børn og døende, for pestramte og dyrelidelser m.m.
Attributter en bue.
helgenkåring eller kanonisering er den højtidelige proklamation af, at en afdød regnes som helgen. Paven har på kirkens vegne retten til at erklære en person for hellig. Den pågældende har levet et fromt liv og udført mirakler. Den der er blevet helgenkåret kan tilbedes.
Den makedonskfødte nonne Moder Teresa, der i 50 år arbejdede blandt fattige i Calcutta i Indien, blev i 2016 helgenkåret af Pave Frans som Sankt Teresa af Calcutta.
Før en helgenkåring kan finde sted, skal den pågældende saligkåres.

Helgesen, Poul
Før Luther kom med sine kritikpunkter af den katolske kirke havde den danske reformkatolske teolog og historiker Poul Helgesen (1485-1534) fremført kritik af misbrug i den katolske kirke - kirkens folk blev lastet for vellevned og hæmningsløs frækhed. Helgesen, der var inspireret af Luthers ideer, forelæste ved universitetet i København og påvirkede sine studenter til at tænke i lutherske reformatoriske baner.
Helgesen blev kaldt "Poul Vendekåbe", fordi han med tiden blev mere kritisk indstillet over for Luthers lære og praksis, samtidig med at han holdt fast i sin kritiske holdning over for den katolske kirke. Det latinske håndskrift Skibbykrøniken, som blev forfattet af Helgesen, omhandler perioden omkring 1500-1534, reformationsperioden, hvor striden rasede mellem kongemagt, adel, den katolske kirke og den fremstormende protestantisme.
helhesten tidsskrift, der udkom i 1941, de abstrakte ekspressionister, der stod bag tidsskriftet var Egill Jacobsen, Asger Jorn, Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen, de senere Cobra kunstnere. Helhesten er ifølge overleveringen en hest, der blev levende begravet, da en kirke blev bygget, den var trebenet og ofte hovedløs og viste sig på kirkegården for folk, der snart skulle dø. Den betegnes også kirkehest eller lighest.
horror vacui
er frygt for det tomme rum. Det er huller, hvor f.eks. blomstermotiver udfylder tomheden, ses ofte i Outsider Kunsten (Outsider Art/Art Brut).
fear of empty spaces aka cenophobia is the filling of the entire surface of an artwork with e.g. ornamental details, figures, shapes, lines often used in Outsider Art.
hostie nadverbrød (Kristi legeme), vinen Kristi blod. I middelalderen drak præsten vinen på menighedens vegne, da det samme bæger brugtes, og man frygtede smitsomme sygdomme og pest.
hvævl Se grafik.
hyrdebrev Rundskrivelse fra en biskop til stiftets menigheder og præster om en sag af almen interesse.
De danske Biskoppers Hyrdebrev af 29. september 1943 indledes således: "DEN DANSKE KIRKES STILLING TIL JØDESPØRGSMAALET. Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod." Læs hele hyrdebrevet.
I
Ibsskal IHS Ikaros Ikon Ikonografi/ikonologi Ikonoklasme Index Librorum Prohibitorum
Indre Mission Indviet jord inkarnation Inkvisitionen INRI Investiturstriden  Islam
Israels 12 stammer
Ibsskal (= Skt. Jakobsskal) pilgrimsmærke, skal af kammusling som i middelalderen blev givet til pilgrimme, der havde valfartet til apostlens Jacobs grav i Santiago de Compostela i Spanien. (Ib afledt af Jacob).
IHS
= ΙΗΣ = de tre første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ = Jesus på græsk. Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus.
= ΙΗΣ = first three letter of ΙΗΣΟΥΣ = Jesus in Greek. Jesus Hominum Salvator, our Saviour. A monogram of the name of Jesus Christ.
Ikaros
eng. Icarus


Græske guder og helte

gr. myt., søn af Daidalos/Daedalus, der i Knossos på Kreta byggede en enorm labyrint for kong Minos, som skulle skjule uhyret Minotaurus (med menneskekrop og tyrehoved og resultatet af Minos' dronnings forelskelse i en tyr). Daidalos og Ikaros blev holdt i fangenskab på Kreta, for ikke at røbe labyrintens hemmelighed. De flygtede fra Kreta flyvende på vinger af voks, skabt af Daidalos, Ikaros fløj for tæt på solen og vingerne smeltede, og han faldt i Det ægæiske Hav og druknede. I 1947 blev Matisses kunstbog "Jazz" udgivet i begrænset oplag indeholdende tryk af farverige collager, og mest kendt er nok "Ikaros".
the Greek myth about Icarus, who tried to fly from Crete wearing a pair of wax wings, created by his father Daedalus. Icarus flew too close to the sun, and the wax wings melted and he fell into the Aegean Sea and drowned. In 1947 "Jazz" was published - written and illustrated by Matisse, most known is probably "Icarus".
ikon
eng. icon
gr. for billede, et religiøst maleri på træ. Især kendt er de russiske ikoner og de græske ikoner. Også miniaturebilleder der henviser til et computerprogram eller funktion. 

a religious painting on wood. In particular referring to Russian icons or Greek icons.
ikonografi/ikonologi
eng. iconography/
iconology
kunstværkers symbolske indhold og mening, især anvendt til studier af renæssancekunsten. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" oprindeligt udgivet i 1939 af Oxford University Press, senere genudgivet.

the study and interpretation of figural representations, either individual or symbolic, religious or secular. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" originally published in 1939 by Oxford University Press.
ikonoklasme 
billedstorm. I reformationstiden kom det mange steder til ikonoklasme eller billedstorm, dvs. en ødelæggelse af religiøse billeder, symboler, monumenter og bøger. Når ikonoklasmen (billedstriden) dukkede op (igen) skyldtes det ikke mindst den reformerte læres to reformatorer schweizeren Ulrich Zwingli (1484-1531) og franskmanden Jean Calvin (1509-1564), der mente, at billederne kunne forårsage afgudsdyrkelse, og de opfordrede deres tilhængere til at fjerne religiøse billeder i kirkerne.
Den fransk reformerte adelsslægt på Liselund.
Striden mellem ikonoklaster og ikonoduler i Det Byzantinske Rige i 700-800-tallet.
Index Librorum Prohibitorum
den katolske kirkes kataloger over forbudte bøger, som stammer fra 1559 og ophørte i 1966.
indviet jord en kirkegård er hellig jord indviet af en biskop eller præst i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I den hellige jord venter kristne på opstandelsesdagen.
inkarnation
betyder at Gud blev menneske af kød og blod. Gud blev menneske i Jesus fra Nazaret.
Inkvisitionen
1231-1834
var en pavelig domstol der opsporede og dømte kættere. Det var Pave Gregor 9., der i 1231 oprettede den særlige domstol og udpegede munke til inkvisitorer, og i 1252 godkendte Pave Innocent 4. brugen af tortur for at få sandheden frem hos de mistænkte. De pavelige domstole varierede fra land til land gennem tiden i forbindelse med undersøgelser og udryddelser af forskellige former for kætteri.
Den Spanske Inkvisition (1478-1834) blev, med Pave Sixtus 4.'s godkendelse, grundlagt af Dronning Isabella og Kong Ferdinand til at overvåge troens renhed hos dem, der havde konverteret til kristendommen. De mange konverterede jøder, der blev kaldt nykristne eller conversos (de omvendte), blev forfulgt af inkvisitionen og ligeså kættere. I 1499 fik inkvisitionen bemyndigelse til også at forfølge muslimer.

INRI
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes konge).
INRI er forbogstaverne på den latinske indskrift/Titulus Crucis som Pontius Pilatus, den romerske statholder i Judæa, der dømte Jesus, satte på korset.
Forkortelsen INRI ses ofte i kunsten, men på Kristi Kors forekom forkortelsen ikke, men ifølge Johannesevangeliet hele teksten på tre sprog.
Johannesevangeliet 19, 19-22:
"
Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød:"Jesus fra Nazaret, jødernes konge." Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisklatin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: "Skriv ikke: "Jødernes konge", men: "Han sagde: Jeg er jødernes konge" Pilatus svarede: "Hvad jeg skrev, det skrev jeg."
Matthias Grünewald, Isenheimalteret, 1512-16, Colmar, Alsace.
Investiturstriden strid i 1000-1100-tallet med de tysk-romerske kejsere og pavestolen om retten til at udnævne personer til høje kirkelige embeder. Striden sluttede i 1122 med Wormskonkordatet/Pactum Calixtinum. Et konkordat er en traktat mellem her pave Calixtus II og den tysk-romerske kejser Henrik V.
Israels 12 stammer GT's tre patriarker/stamfædre: Abraham, Isak (søn af Abraham), Jakob (Af Gud givet navnet Israel. Søn af Isak). Jakob får 12 sønner, som er stamfædre til Israels 12 stammer. 
De 12 apostle svarer til Israels 12 stammer.
Matthæus 19, 28: "
Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer."
Marc Chagalls, Israels sønner, 1962, glasmosaikvinduer i synagogen ved Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem
Drop Down Menu
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt