Drop Down Menu
Schweiz/Switzerland
B E R N

Bern, hovedstaden i Schweiz, er på UNESCOs Verdensarvsliste.
Bern, the capital of Switzerland, is a UNESCO World Heritage Site.

Drop Down Menu
Curia Confoederationis Helveticae
1-4 Regeringsbygningen. "Curia Confoederationis Helveticae" (Schweiz' føderale palads), nordfacaden. Bern blev hovedstad i Schweiz i 1848, og regeringsbygningen blev opført i perioden 1894-1902 af arkitekten Hans Wilhelm Auer fra St. Gallen.
House of Parliament. "Curia Confoederationis Helveticae" (federal Palace of Switzerland), the north facade. Bern was declared the Swiss capital in 1848, and the Parliament House was built between 1894-1902 by the St. Gall architect Hans Wilhelm Auer.
3 Skulpturgruppen på trekantgavlen er udført af Auguste de Niederhäusern kaldet Rodo. Den centrale figur symboliserer uafhængighed og de omgivende figurer den udøvende og lovgivende magt.
De to griffer udført af
Anselmo Laurenti symboliserer styrke (venstre) og intelligens (højre).
The sculpture group at the top of the pediment executed by Auguste de Niederhäusern known as Rodo. The central figure symbolizes independence and the surrounding figures the executive power and the
legislative power.
The two griffins
by Anselmo Laurenti symbolize strength (left) and intelligence (right)
.
4 Slutstenene i de tre indgangsbuer er udført af Maurice Hippolyte Reymond og symboliserer mod, visdom og styrke.
The keystones of the three entrance arches, designed by Maurice Hippolyte Reymond symbolize courage, wisdom and strength.
1 Slutstenene i de tre indgangsbuer er udført af Maurice Hippolyte Reymond og symboliserer mod, visdom og styrke.
The keystones of the three entrance arches, designed by Maurice Hippolyte Reymond symbolize courage, wisdom and strength.
2 "Oldtidens historie", 1901, statue udført af Maurice Reymond de Broutelles.
"Ancient history", 1901, statue executed by Maurice Reymond de Broutelles.
3-4 "Nyere historie", 1901, statue udført af Maurice Reymond de Broutelles.
"Modern history"
, 1901, statue executed by
Maurice Reymond de Broutelles.
1-2 Bundesplatz, indviet på den schweiziske nationaldag 1. august 2004. Pladsens springvand består af 26 vandstråler, der symboliserer Schweiz' 26 kantoner.
Bundesplatz
, (Parliament Square), inaugurated on the Swiss National Day, August 1, 2004. The fountain consists of 26 jets of water which represent the 26 cantons of Switzerland.
3 Den Schweiziske Nationalbanks (SNB) hovedkvarter (SNB har hovedkvarterer i Bern og Zürich).
The Swiss National Bank's (SNB) headquarter (SNB has executive offices in Bern and Zurich).
1-4 Hotel ***** Bellevue Palace.
1-3 Kultur Casino Bern, koncerthus, opført 1909/Kultur Casino Bern, concert hall, built 1909.
1 Kunstmuseum Bern."VEDO  DOVE  DEVO" (jeg ser hvad jeg skal. Alt er altid afhængig af den vinkel det ses fra, opfattelsen er aldrig entydig) bogstaver i neon af den græsk-schweiziske Arte Povera kunstner Nakis Panayotidis.
Museum of Fine Arts Bern."VEDO  DOVE  DEVO" (I see what I must. Everything is always related to the angle from which we view it, perception is never unequivocal), neon sign by the Greek-Swiss Arte Povera artist Nakis Panayotidis.
Kunstmuseum Bern/Museum of Fine Arts Bern
1 Fra Angelico, o. 1460, "Jomfru Maria med Jesusbarnet"/Fra Angelico, about 1460, "Madonna with Child".
2 Courbet, 1866, "Opvågning"/Courbet, 1866, "Awakening".
3 Manet, 1882, "Havegang i Rueil"/Manet, 1882, "Garden Path in Rueil".
4 Manet, 1883, "Amazone".
5 Monet, 1882, "Flydende is"/Monet, 1882, "Floating Ice".
1 Cezanne, 1883-85, "Provencalsk slette"/Cezanne, 1883-85, "Provencal Plain".
2 Cezanne, 1897, "Sainte Victoire-bjerget"/Cezanne, 1897, "Mount St Victoire".
3 Van Gogh, 1888, "Sædemanden"/Van Gogh, 1888, "The Sower".
4 Van Gogh, 1887, "Solsikker"/Van Gogh, 1887, "Sunflowers".
5 Toulouse-Lautrec, 1897, "Rødhåret kvinde på en sofa"/Toulouse-Lautrec, 1897, "Red-Haired Woman on a sofa".
1 Pierre Bonnard, 1905, "Fauner"/Pierre Bonnard, 1905, "The Fauns".
2 Pierre Bonnard, 1911, "Nøgen med en hue eller nøgen med en hat".
Pierre Bonnard, 1911, "Naked with a Hat".
3 Pierre Bonnard, 1934, "Anløbsbroen ved Cannes".
Pierre Bonnard, 1934, "The Jetty at Cannes".
4 Kirchner, 1912, "To nøgne kvinder i højformat".
Kirchner, 1912, "Two Female Nudes in Vertical Format".
5 Renoir, 1913, "Den sejrende Venus"/Renoir, 1913, "Venus Victorious".
6 Klee, 1932, "Ad Parnassum".
7 Klee, 1940, "Flora på klipperne"/Klee, 1940, "Flora on the Rocks".
"Tårnfontæne", 1983, Waisenhausplatz, af den tysk-schweiziske surrealistiske kunstner Meret Elisabeth Oppenheim (1913-1985). Bygningen i baggrunden er "Waisenhaus" (vajsenhus), opført 1782, et tidligere børnehjem, nu politistation.
"Tower Fountain"
, 1983, Waisenhausplatz, by the German-Swiss Surrealist artist Meret Elisabeth Oppenheim (1913-1985). The building in the background is "Waisenhaus", built 1782, a former orphanage, now police station.
Zytglogge
Klokketårn (Zytglogge) med astronomisk ur med klokkespil og figurer der bevæger sig, opført i 1530. Et astronomisk ur viser ud over klokkeslæt også f.eks. ugedag, dato og solens og planeternes placering.
Clock Tower (Zytglogge) with astronomical clock with carillon and moving figures, built in 1530.
1-3 Fængselstårnet (Käfigturm), opført i 1644. Det første tårn blev opført i 1256 og fungerede som forsvarstårn og fra 1405 som fængsel og blev revet ned i 1641.
Prison Tower (Käfigturm) built in 1644. The first tower, completed in 1256, was built as a
defensive tower and became a prison in 1405 and was demolished in 1641.
4-5 Hollændertårnet (Holländerturm) på Waisenhausplatz, formentlig opført i 1500-tallet som forsvarstårn og var en del af Berns bymur.
The Dutch Tower (Holländerturm) at Waisenhausplatz, probably built in 1500s as a defensive tower and was a part of the city wall of Bern.
Domkirken i Bern, påbegyndt 1421/Bern Minster, begun 1421
Ærkeenglen Michael/Michael Sjælevejer, vejer sjælene på dommedag/The Archangel Michael weighs the souls on Judgment Day.
Den senmiddelalderlige treskibet Skt. Vincent domkirke på Münsterplatz i Bern, påbegyndt i 1421, er den største kirke i Schweiz. Kirkespiret blev fuldført i 1893.
The Late Middle Ages three-naved Bern Minster of St Vincent at Münsterplatz, begun 1421, is the largest church in Switzerland. The church spire was completed in 1893.
Lignelsen om de ti brudepiger, Matthæusevangeliet, 25, 1-13.
"Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.
 Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen."
Lignelsen er fra den del af Matthæusevangeliet, der handler om Jesu genkomst. Brudgomen symboliserer Kristus. Olien symboliserer troen.
The Parable of the Ten Virgins, St Matthew, 25, 1-13
"Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five 
were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh."
1-4 Domkirkens hovedportal er udført af Erhart Küng (1420-1507)/The main portal of the Minster is executed by Erhart Küng (1420-1507).
1-2 "Dommedag", relief over hovedportalen/"The Last Judgement" relief above the main entrance.
3-4 Lignelsen om de ti brudepiger, Matthæusevangeliet, 25, 1-13/The Parable of the Ten Virgins, St Matthew, 25, 1-13.
1-2 Mosesbrønden, opført 1544 og genopført 1790 efter den blev beskadiget under en storm. Moses bringer De Ti Bud til Guds udvalgte folk, det jødiske folk. På Moses' hoved udgår to stråler, der refererer til 2. Mosebog, 34, 29-30. "Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham; men Aron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær."
Michelangelo har portrætterer Moses med to horn i sin statue i kirken San Pietro in Vincoli i Rom. Moses med horn skyldes formentlig en forkert oversættelse foretaget af den Hellige Hieronymus i sin Vulgata, den almindelige Bibel (på latin), som han oversatte i perioden 382-405.

Statuen på Münsterplatz er en schweizisk kulturværdi af national betydning.

The Moses Fountain (Mosesbrunnen), built 1544 and rebuilt 1790 (damaged during a storm). Moses is bringing The Ten Commandments to the Tribes of Israel, God's chosen people. At the head of Moses is two rays which refers to Exodus 34, 29-31: "When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the LORD. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him."
Michelangelo has portrayed Moses with two horns in his statue in the Church of San Pietro in Vincoli in Rome. Moses with horns can be a mistranslation done by Saint Jerome in his Vulgate version of the Bible, translated between 382-405.
The fountain at Münsterplatz is a Swiss Cultural Property of National Significance
.
3 Samsonbrønden (Simsonbrunnen), udført af Hans Gieng i 1544. I 1500-tallet var Samson et yndet symbol på styrke og blev anset som Bibelens Herakles, der i den græske gudeverden besejrer vilde dyr, uhyrer og alverdens ondskab. Samsons styrke sad i hans hår, og det var filisterkvinden Dalila, der lokkede denne hemmelighed ud af ham, og gav den videre til filisterfyrsterne, der berøvede den jødiske helt hans styrke ved at klippe håret af ham.
Statuen på Kramgasse er en schweizisk kulturværdi af national betydning og refererer til: Samsons ægteskab med en filisterkvinde, Dommerbogen, 14, 5-7:
"Så gik Samson og hans far og mor ned til Timna. Da de nåede til Timnas vingårde, kom en brølende løve imod ham. Da greb Herrens ånd ham, og han rev løven midt over med de bare næver, som om det var et kid. Men han fortalte ikke sin far og mor, hvad han havde gjort. Han gik ned og friede til kvinden, for hende syntes han om."

The Samsom Fountain (Simsonbrunnen) at Kramgasse, executed by Hans Gieng in 1544, is a Swiss Cultural Property of National Significance
.
Samson's Marriage, Book of Judges, 14, 5-7:
"Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. The Spirit of the LORD came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. Then he went down and talked with the woman, and he liked her.
4-5 Mange af de farverige statuer i Berns gamle bydel er udført i 1500-tallet af Hans Gieng.
Several of the colorful statues in the Old City og Bern is executed by Hans Gieng in the 16th century.
1 Einsteins Hus, Kramgasse 49. Albert Einstein (1879-1955), teoritisk fysiker født i Ulm i Tyskland, formulerede i 1905 sin relativitetsteori. Han boede med sin kone Mileva Maric og deres søn Hans Albert i to år (fra 1903) i denne lejlighed i Bern, som siden 1977 har været ejet af Albert Einstein Selskabet.
Einstein House, Kramgasse 49. Albert Einstein (1879-1955), theoretical physicist born in Ulm in Germany, formulated in 1905 the theory of relativity. He lived with his wife Mileva Maric and their son Hans Albert for two years (from 1903) in this apartment in Bern, which since 1977 has been owned by the Albert Einstein Society.
2 Hertug Berchtold 5. og bjørn, vægmaleri.
Duke Berchtold V and Bear, mural.
1-4 Berns gamle bydel er omkranset af Aarefloden/The Old Town of Bern is encircled by the Aare River.
Berner Lauben
Berner Lauben = arkader af seks kilometers længde, en af Europas største overdækkede indkøbspromenader.
Berner Lauben = arcades of six kilometers in lenght, one of Europe's largest covered shopping arcades.
Bjørnegraven 1857/The Bear Pit 1857
Bjørnegraven, et indhegnet område til bjørne, er en kulturarv af national betydning. Den ligger i den østlige udkant af Berns gamle bydel op til Nydeggbrücke og floden Aare. Denne bjørnegrav, den fjerde af slagsen, blev åbnet i 1857. I 1925 blev en mindre grav, til opdræt af bjørneunger, tilføjet. Berns første bjørnegrav blev registreret i 1441. I dag er bjørnegraven en del af den zoologiske have Dählhölzli. En tunnel forbinder den historiske bjørnegrav med den tilstødende bjørnepark, der åbnede i 2009, og er beliggende ved floden Aare og huser bjørnene Finn, Björk og deres datter Ursina. Sammen med Ursina fødtes i 2009 også hendes søster Berna, der lever i Bulgarien.
Berthold 5. hertug af Zähringen grundlagde Bern i 1191 og gav byen navn. Han sværgede i forbindelse med en jagt, at han ville opkalde byen efter det første dyr han nedlagde, og det var en bjørn. Byen kan også være opkaldt efter sagnfiguren Dietrich von Bern. Bjørnen er et symbol for byen og kantonen Bern.
The Bear Pit, an enclosure housing bears, is a heritage site of national significance. It is located at the eastern edge of the Old City of Bern next to Nydeggbrücke and the Aare River. This site is the fourth enclosure and was opened in 1857. In 1925 a smaller pit was added to raise the young bear cubs. Bern's first Bear Pits were recorded in 1441.
Today the Bear Pit is a part of the Zoological Garden Dählhölzli.
A tunnel connects the historical Bear Pit to the nearby BearPark next to the Aare River, which opened in 2009, and is home to the bears Finn and Björk and their daughter Ursina. Ursina's sister Berna lives in Bulgaria.
The city of Bern was founded in 1191 by Berthold V, Duke of Zähringen, who declared during a hunt that the city would be named after the first animal he shot, this turned out to be a bear. The bear is the symbol of the city and the canton of Bern.
Brosten med navnene på dem, der har doneret penge til den bjørnepark, der i 2009 blev etableret ved siden af bjørnegraven.
Paving stone with the names of the people, who financially supported the BearPark established in 2009 next to the bear pit.
Tierpark Dählhölzli/The Zoological Garden Dählhölzli
Zentrum Paul Klee
Zentrum Paul Klee i Bern, 2005, tegnet af den italienske arkitekt Renzo Piano (f. 1937), der også har tegnet bl.a. Kulturcentret Pompidou i Paris, 1977.
Zentrum Paul Klee in Bern, 2005, designed by the Italian architect Renzo Piano (b. 1937), who also designed, among others, the
Pompidou Center, 1977, in Paris.
Museet, indviet i 2005 er tegnet af den italienske arkitekt Renzo Piano og dedikeret til den schweiziske maler, grafiker og kunstteoretiker Paul Klee, født 18. december 1879 i Münchenbuchsee nord for Bern i kanton Bern, død 29. juni 1940 i Muralto nær Locarno i kanton Ticino. Han var søn af den tyske musiklærer Hans Wilhelm Klee (1849-1940) og den schweiziske sangerinde Ida Marie Klee (1855-1921) født Frick. Paul Klee giftede sig i 1906 i Bern med den tyske pianistinde Karoline (kaldet Lily) Stumpf (1876-1946). Sammen fik de i 1907 sønnen Felix.
I 1880 flyttede Paul Klee til Bern med sine forældre, her modtog han sin
første tegneundervisning fra sin bedstemor.
Klee studerede kunst ved Akademiet i München i 1900, hvor hans lærer var symbolisten Franz von Stuck. Klee var i Italien fra 1901-02, hvor han blev begejstret for den tidlige kristne og byzantinske kunst. Hans første arbejder var hovedsageligt raderinger og tegninger inspireret af Goya og Ensor. I 1906 bosatte han sig i München, der var et væsentligt center for avantgardekunst, og her udstillede han samme år sine raderinger for første gang. Venskabet med Wassily Kandinsky og August Macke tilskyndede ham til at slutte sig til "Der Blaue Reiter". I 1910 havde Klee sin første soloudstilling bestående af 56 værker. Udstillingen vistes i Bern, Zürich, Winterthur og Basel.
Et vendepunkt for Klee blev hans besøg i Tunesien i 1914 med Macke og Louis Molliet, han blev overvældet af det intense lys og farverne og bestemte sig for, at nu var han maler. Efter 1. verdenskrig (1920-31)
underviste Klee ved Bauhaus i Weimar og Dessau. 1931-33 var han professor ved akademiet i Düsseldorf, men han blev forvist af nazisterne, der kaldte hans arbejder degenereret kunst. 1933 rejste han til Bern.
Klees billeder kan ikke placeres under én bestemt periode, hans malemåder er ekspressionistisk, surrealistisk, kubistisk og primitiv.
The museum, inaugurated in 2005, designed by the italian architect Renzo Piano, is dedicated to the Swiss-born artist Paul Klee, born December 18, 1879 in Münchenbuchsee in the canton of Bern and died June 29, 1940 in Muralto near Locarno in the canton of Ticino. He was the son of the German music teacher Hans Wilhelm Klee (1849-1940) and the Swiss singer Ida Marie Klee (1855-1921) née Frick. In 1906 Klee married the German pianist Karoline (called Lily) Stumpf (1876-1946). Together they had a son named Felix, born in 1907.
In 1880 the Klee family moved to Bern, where Klee received his first drawing lessons from his grandmother.

In 1900 Klee studied art at the Acacemy in Munich, where his teacher was the Symbolist
Franz von Stuck. From 1901-02 Klee lived in Italy, where he became enthusiastic about the Early Christian and Byzantine art. His first works were mainly etchings and drawings inspired by Goya and Ensor. In 1906 Klee settled in Munich, an important center of avant-garde art, and in Munich that same year he exhibited his etchings for the first time. His friendship with Wassily Kandinsky and August Macke prompted him to join "Der Blaue Reiter". In 1910 his first solo exhibition, consisting of 56 works, was held. The exhibition was shown in Bern, Zurich, Winterthur and Basel. A turning point for Klee was his visit to Tunisia in 1914 with Macke and Louis Molliet. He was overwhelmed by the intense light and the colors, and decided to be a painter. After World War I Klee taught at the Bauhaus School (1920-31) in Weimar and Dessau. From 1931-33 he was professor at the Academy of Fine Arts in Düsseldorf, his work was condemned by the Nazis as degenerate art, and in 1933 he moved to Bern.
Klee's
unique style took elements of expressionism, surrealism, cubism and primitive art
.
Rekonstruktion af Paul Klees atelier i den treværelses lejlighed på Kistlerweg i Bern.
Reconstruction of Paul Klee's studio
in the three-room flat in Kistlerweg in Bern.
1 "Uden titel (Træer, Burghausen)", 1899/"Untitled (Group of trees, Burghausen), 1899.
2 "Uden titel (Aare landskab)", 1900/"Untitled (Aare Landscape)", 1900.
3 "Komedie", 1905/"Comedy", 1905.
4 "Uden titel (blomster i en vase)", 1908/"Untitled (Flowers in a Vase), 1908.
1 "Pige med kander", 1910/"Girl with Jugs", 1910.
2 "Bymiljø", 1915/"Urban Representation", 1915.
3 "Kulørte og grafiske vinkler", 1917/"Coloured and Graphic Angels", 1917.
4 "Naturskønne hieroglyffer med vægt på det himmelblå", 1917/"Scenic Hieroglyphs with emphasis on sky-blue", 1917.
1 "En drengs seksuelle viden", 1918/"A Boy's sexual knowledge", 1918.
2 "En drengs seksuelle viden", 1918/"A Boy's sexual knowledge", 1918.
3-4 "Uden titel (arkitektur på scenen)", 1918/"Untitled (Architecture on the Stage)", 1918.
1 "Huse ved havet", 1920/"Houses by the Sea", 1920.
2 "Uden titel (teltby i bjergene)", 1921/"Untitled" (City of Tents in the Mountains), 1921.
3 "Tre vinduer", 1921/"Three Windows", 1921.
4 "Nordsøbillede", 1923/"North Sea Picture", 1923.
1 "Tre tårne", 1923/"Three Towers", 1923.
2 "VAST (rosenhavn)", 1925/"VAST (Harbour of Roses)", 1925.
3 "Harmoni af den nordiske flora", 1927/"Harmony of the Northern Flora", 1937.
4 "Fiskemennesker", 1927/"Fish People", 1927.
1 "Landskab under tilblivelse", 1928/"Landscape coming into beeing", 1928.
2 "Svævende", 1930/"Hovering", 1930.
3 "Farvekort", 1930/"Colour Table", 1930.
4 "Hårlok", 1932/"Tendril", 1932.
1 "Hvordan alting gror!", 1932/"How everything grows!", 1932.
2 "Fabriksby", 1933/"Factory Town", 1933.
3 "Dessertfrugter", 1934/"Dessert Fruits", 1934.
4 "Gafler og snegl", 1937/"Forks and Snail", 1937.
1 "Blik i rødt", 1937/"Glance out of Red", 1937.
2 "Svovlområde", 1937/"Sulphur Region", 1937.
3 "Harmoniseret kamp", 1937/"Harmonized Struggle", 1937.
4 "Hast", 1938/"Haste", 1938.
1 "Tre eksotiske unge", 1938/"Three Young Exotics", 1938.
2 "Rustne skibe", 1938/"Rusty Ships", 1938.
3 "Frugter på blå baggrund", 1938/"Fruits on Blue Background", 1938.
4 "Park ved Lu.", 1938/"Park at Lu.", 1938.
1 "Pomona, overmoden", 1938. Pomona er den romerske gudinde for frugttræer, haver og frugtplantager.
"Pomona, Overripe", 1938. Pomona is
the Roman Goddess of fruit trees, gardens and orchards.
2 "Undersøisk have", 1939/"Submarine Garden", 1939.
3 "Uden titel (Sort hjerte og sort træ)", 1939/"Untitled (Black Heart and Black Tree)", 1939.
4 "Rødt øje", 1939/"Red Eye", 1939.
1 "Flodslugt ved Y", 1939/"River Gorge Near Y", 1939.
2 "Torsoen og slægtninge (ved fuldmåne)", 1939/"The Torso and Kin (at full moon)", 1939.
3 "Sammensætte sig selv", 1939/"Compose oneself", 1939.
4 "Lysflammer", 1939/"Candle Flames", 1939.
1 "Kirkegård", 1939/"Cemetery", 1939.
2 "Den smukke have", 1939/"The beautiful Garden", 1939.
3 "Bastard", 1939/"A Mongrel", 1939.
4 "Glasfacade", 1940/"Glass Facade", 1940.
1 "Død og ild", 1940/"Death and Fire", 1940.
2 "Uden titel", ca. 1940/"Untitled", c. 1940.
3 "Uden titel", ca. 1940/"Untitled", c. 1940.
Susten Pass forbinder kanton Uri med kanton Bern/connects the canton of Uri with the canton of Bern

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt