Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
 
Romantikken 1750-1850
Romanticism 1750-1850

Historicisme 1830-90/Historicism 1830-90

Klik på billederne for forstørrelse
Click on images for enlargement

 
Romantikken sættes ofte i modsætning til nyklassicismen, men i årene før 1800 er det vanskeligt at skelne mellem disse to retninger. De har mange idealer fælles og nyklassicismens antikbegejstring i de første år viser de store følelser.
Betegnelsen romantik kan dække flere perioders kunst, når det drejer sig om et stærkt følelsesmæssigt engagement, en nostalgi, en søgen tilbage til en tid man mente var bedre.

Romantikken var en åndelig retning, der kom fra Frankrig og Tyskland, den var en reaktion mod det nøgterne, og er blevet kaldt en virkelighedsflugt. Der kan være en tendens til overdreven sentimentalitet i billederne.
Romantikken stræbte efter et indhold, der kunne bevæge sindene, en mystik, en sværmerisk følelse og i maleriet kan det ses udtrykt i motiver, der viser
skovensomheden,
landsbystilheden
og
storslåede bjerge. Malerne forenkler og idealiserer den natur, som de afbilder, og billederne holdes i få mættede farver.

Betegnelsen romantik anvendes især efter 1800 om malerkunsten i Tyskland, Frankrig og England.


Tyskland her ses især landskabskunst med en naturmystik (Caspar David Friedrich). 
Nazarenerne var en tysk kunstnergruppe, grundlagt i 1809 af kunstneren F. Overbeck som et "Lukas-broderskab" i Wien, hvorfra det 1810 blev flyttet til klosteret San Isodoro i Rom. De øvrige medlemmer var bl.a. Schadow, brødrene Veit og Schnoor von Carolsfeld. Nazarenerne stod for en religiøs romantisk retning, og havde det mål af ville forny den religiøse kunst, så den blev intens og enkel, og de søgte deres forbilleder i middelalder- og renæssancekunst.

Frankrig her ses især en heroisk billedstil med motiver fra samtiden og historien (Gericault og Delacroix), der bruges stærke farver i bevægede kompositioner. 

England her ses en landskabskunst, naturiagttagelse (John Constable), eller fantasifuld naturoplevelse som bl.a. hos J.M.W. Turner.

Nordamerika her er den ledende romantiske bevægelse "Hudson River skolen". Mange af skolens kunstnere var inspireret af Archibald Alisons "Essay on the Nature and Principles of Taste", hvor forfatteren hævder at det skønne og storslåede ved den uspolerede natur kan fremme en god moral. Blandt landskabskunstner er Thomas Cole, Asher Brown Durand, John William Casilear, Thomas Moran, Jasper Francis Cropsey, Frederick Edwin Church, Albert Bierstadt.
 
Caspar David Friedrich, "Egetræ i sneen", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Caspar David Friedrich, "Oak Tree in the Snow", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
Nationalromantik skildrer et lands nationale særpræg, natur og bondebefolkning, historie, myter, sagn. I Danmark ses den hos bl.a. genremalerne Jørgen Sonne, Christen Dalsgaard og Frederik Vermehren.

Biedermeier 1815-1850 også kaldet Christian d. 8.-stil, dansk for senempire og omfatter især møbelkunst og interiørdekorationer fra 1820-40. Anvendt som en nedsættende betegnelse for den borgerlige livsførelse og stil der prægede Tyskland og Østrig 1815-48. I Tyskland og Østrig kan visse aspekter af malerkunsten også betegnes som Biedermeier, det gælder især skildringer af dagligdagen, genrescener og portrætter (K. Spitzweg, F.G. Waldmüller).
 
  Niels Laurits Høyen (1798-1870), Danmarks første kunsthistoriker, blev en indflydelsesrig person i kunstlivet. Han fik sin uddannelse i udlandet. Fra 1825 blev han lærer og forsker ved kunstakademiet og Københavns Universitet. Høyen mente, at kunsten skulle skildre det nationale og det nordiske, fædrelandets historie, folkelivet, landskabet. Mange fulgte Høyens opfattelse, andre fulgte kun delvist hans program bl.a. Christen Købke, der sprængte de formalistiske krav som Høyen og Eckersberg stod for i landskabs- og arkitekturbilleder. Høyen var medstifter af Kunstforeningen 1825. Han begyndte i 1826 at holde offentlige forelæsninger ved Kunstakademiet, og 1829 blev han professor ved Akademiet og 1856 docent ved Københavns Universitet. Direktør for Den kgl. Malerisamling.
  Constantin Hansen, 1855, "Portræt af N.L. Høyen", ARoS Aarhus Kunstmuseum.
 
Romanticism in painting arose in France and Germany as a reaction against Neoclassicism. Romanticism most often had been described as a spiritual sentimental style, an escapism, which emphasized the emotional, the mysterious, the weird, the romantic dramatic, the exotic, the occult, the remote. The Romantic art-movement often manifested itself in landscape painting, worshiped nature as wild, unbounded and ever-changing. Particularly the term "Romanticism" was used to refer to German, French and English painting after 1800.
 

The style's practitioners include

German painters:  
Caspar David Friedrich, Carl Blechen. "The Nazarens": Wilhelm Schadow, Philipp Veit and Schnoor von Carolsfeld. "The Nazarens" were a German religious romantic art movement founded in 1809.
French painters:  
Camille Corot, Antoine-Jean Gros, Theodore Gericault, Theodore Chasseriau, Eugène Fromentin.
English painters:  
John Constable, J.M.W. Turner, John Ruskin, George Stubbs, Thomas Gainsborough, Joseph Wright of Derby, John Martin.
North American painters:  
the leading Romantic movement was "The Hudson River School". Many painters of this school were influenced by Archibald Alison's book" "Essay on the Nature and Principles of Taste", where the author claimed that the beauty and magnificence of unspoiled nature could inspire good moral qualities. The American landscape artists were for example Thomas Cole, Asher Brown Durand,  John William Casilear, Thomas Moran, Jasper Francis Cropsey, Frederick Edwin Church, Albert Bierstadt.
 
Kunstnere/Artists

Goya, Francisco

"Den nøgne Maja, ca. 1797-1798, Prado Museet, Madrid.
"The Naked Maja, c. 1797-1798, Prado Museum, Madrid.
  Goya, Francisco (Francisco José de Goya y Lucientes) (1746-1828). Spansk rokokomaler og romantisk portræt- og hofmaler samt gravør og krønikeskriver. Anses både for at være den sidste af de store mestre (europæiske malere fra omkring 1200-1800) og den første af de moderne. Han var inspireret af Caravaggios dramatiske lys i sine malerier og af Johann Heinrich Füssli i sin grafik.
Goya blev født i Fuendetodos sydøst for Zaragoza, hvor familien senere flyttede til og hvor Goya arbejdede som forgylder. Da Goya var omkring 14 år gammel blev han elev hos den lokale kunstner barokmaleren José Luzán (1710-1785). I 1770 rejste han til Italien for at fortsætte sine kunststudier. I 1771 var han tilbage i Zaragoza, hvor han udførte fresker til katedralen. I 1773 giftede han sig med søsteren til den neoklassicistiske kunstner Francisco Bayeu y Subias Josefa Bayeu y Subias som han kaldte "Pepa", hun fødte ham syv børn, seks af dem døde i barnealderen.

Goya, Francisco (Francisco José de Goya y Lucientes) (1746-1828) Spanish court painter, graphics artist and chronicler.
 
Fra 1775-91 udførte Goya 63 store Gobelinkartoner for den kongelige gobelinfabrik i Madrid. Motiverne var folkelivsscener til Kong Karl 3. og Kong Karl 4. af Spanien til udsmykning på El Escorial og El Pardo paladset.
 
1 "Skovtur", 1776, Prado Museet, Madrid.
"The Picnic", 1776, Prado Museum, Madrid.
2 "Drenge med mastiffer", 1786-87, Prado Museet, Madrid.
"Children with Mastiffs"
, 1786-87, Prado Museum, Madrid.
 
Goya udførte bestillingsarbejder for den spanske adel, og i 1786 blev han udnævnt til hofmaler.
Omkring 1793 fik han en lidelse af ukendt art, der medførte døvhed og gjorde ham indadvendt, og hans arbejder ændredes til mørke besynderlige udtryk. Han blev mere og mere optaget af det fantastiske og dæmoniske og af kritisk og satirisk observation af mennesker. Han udviklede en dristig ny stil, der nærmede sig karikaturen. I sine religiøse fresker anvendte han en frisindet stil og en jordbunden realisme, som ikke tidligere var set i religiøs kunst.
Fra 1795-1797 underviste Goya i Madrid på San Fernando Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).
 
Fra 1797-98 udførte Goya "Los Caprichos" (de uberegnelige), udgivet i bogform 1799. Serien bestod af 80 raderinger, hvor han satiriserede  over menneskets tåbelighed og svaghed.
 
1 "Omsider fandt de en siddeplads" ("Ya tienen asiento"), (nr. 26).
"At Last They Have a Place to Sit" ("Ya tienen asiento"), (no. 26).
2 "Sikken køn lærerinde" ("Linda maestra"), (nr. 68). En gammel heks ("køn" lærerinde) transporterer en prostitueret på et kosteskaft. Den flaksende ugle hentyder til kunstnerens budskab. Det spanske ord for ugle er "búho" og var slang for prostitueret.
"Pretty Teacher" ("Linda maestra"), (no. 68).
 
Under krigen 1807-14 på den Pyrenæiske halvø/Iberiske halvø (Spanien, Portugal og Andorra), der var en del af Napoleonskrigene (1800-15), blev Goya i Madrid, hvor han portrætterede Josef Bonaparte, Napoleons ældre bror, (kong Josef 1. af Spanien fra 1808-13) og tjente således som hofmaler for franskmændene og var førstehåndsvidne til den franske besættelse af Spanien i 1808, hvor Napoleon 1. tvang Ferdinand 7. fra tronen, besatte størstedelen af landet og indsatte Josef som konge. Landet blev delt i modstandere og tilhængere af Napoleon.
 
Fra 1810-20 udførte Goya "Los Desastres de la Guerra" (krigens katastrofer) som var en serie på 82 raderinger hvor han i en stærke realismeskildringer dokumenterede krigens vold og vanvid, Napoleons styrkers hærgen i Spanien og hungersnøden i Madrid 1811-12. Serien blev først offentliggjort længe efter hans død.
 
1 "Den samme" (Lo mismo), (nr. 3). En mand med en økse er i færd med at hugge hovedet af en soldat.
"The same" (Lo mismo), (no. 3).
2 "På grund af en kniv" (Por una navaja) (no. 34). En præst bundet til en pæl holder et kors mellem sine foldede hænder. Hæftet på hans bryst er beskrivelsen af hans kriminelle handling, som var at være i besiddelse af en kniv.

"On account of a knife" (Por una navaja) (no. 34).

 
Goyas historiske malerier fra den spanske frihedskrig er nationale manifester.
1 "Den 2. maj 1808 i Madrid" eller "Kampen mod mamelukkerne", 1814, Prado Museet Madrid.
Under Napoleonskrigene var der et mamelukkorps i den franske hær, der var beordret til at nedkæmpe oprørere. Mamelukkerne kan betegnes som slavesoldater.
"The 2nd of May 1808 in Madrid" or "The Fight against the Mamelukes", 1814, Prado Museeum Madrid.
2 "3. maj 1808 i Madrid: henrettelse på Príncipe Pío bjerget" 1814, af Francisco Goya, Prado Museet. Kejser Napoleon 1. invaderede Spanien i 1808. Spanierne var utilfredse med kongen, Napoleons bror Josef Bonaparte, derfor udbrød der oprør overalt i Spanien, og i maj kom oprøret i Madrid. Spanske oprørere dræbte mange franske soldater, og franskmændenes reaktion herpå var, den 3. maj, at henrette tusinder af spanske civile og oprørere. Mange spaniere, herunder Goya, havde håbet på at franskmændenes tilstedeværelse ville have medført liberale reformer og ikke terrorkrig, og i sin skuffelse herover malede Goya dette billede, hvor fokus er på det politiske tyranni. I billedet ses henrettelsen af en spansk oprørsgruppe. Han har portrætteret sine landsmænd som martyrer.
 
"Goyas maleri viser én blandt talrige scener, hvor endnu flere hundrede indfødte blev mejet ned på den blotte mistanke om ikke at være franskvenlig"

Citat fra David Gress' artikel "Tres de mayo". Læs hele artiklen klik
her.


"The 3rd of May 1808 in Madrid: the executions on Príncipe Pío hill", 1814, by Francisco Goya. Prado Museum. Napoleon I of France invaded Spain in 1808. The Spanish people wertr discontented with the new king, Napoleon's brother Joseph Bonaparte, so everywhere in Spain rebellions broke out. In May the people of Madrid rose up against the French occupation. Many French soldiers were killed by the Spanish rebels, and the French army's reaction to this was to execute thousands of Spanish civilians and rebels. Many Spaniards, including Goya, had hoped that the French invasion would bring liberal reforms to the country and not terror. In disappointment at this Goya painted "The 3rd of May 1808" focusing on political tyranny. The motif shows the execution of Spanish rebels. He has portrayed his countrymen as martyrs.

 
I 1814, fik Goya tilgivelse for at have arbejdet for franskmændene, men hans arbejder fik ikke den store anerkendelse af Ferdinand 7., der havde besteget tronen for anden gang og indført et konservativt, absolutistisk styre.
 
I 1815 blev Goya truet med retsforfølgelse på grund af sit portræt af den nøgne Maja, der blev anset for at lede til moralsk fordærv.
 

Maleriet er berømt for den ligefremme og skamløse måde som modellen ser mod beskueren på. Det var, før Goyas billede, almindeligt at nøgenmodeller fremstod generte og blufærdige med bortvendte blikke. Med dette billede provokerede Goya ikke kun de gejstlige, men pirrede også offentligheden og udvidede kunstbegrebet.
Malerierne af Maja viser den samme kvinde nøgen og påklædt. Modellens identitet og hvorfor billedet er blevet udført er ukendt. Begge malerier blev først registreret i 1800 i inventarielisten for den spanske premierminister
Manuel de Godoy, hertug af Alcúdia. Billederne hængte i et rum forbeholdt nøgenmalerier. I 1808 blev maleriet opsporet af inkvisitionen sammen med andre af Godoys tvivlsomme billeder. Godoy og den tilsynsførende med hans samling Don Francisco de Garivay blev slæbt for en domstol og tvunget til at oplyse om kunstnerne bag de konfiskerede værker, som ansås for usømmelig og skadelige. Goya blev således afsløret og måtte ophøre som hofmaler.

 
1 "Den nøgne Maja/La Maja Desnuda", ca. 1797-1798, Prado Museet, Madrid.
"The Naked Maja/La Maja Desnuda", c. 1797-1798, Prado Museum, Madrid.
2 "Den påklædte Maja/La Maja Vestida", ca. 1803, Prado Museet, Madrid.
"The Clothed Maja/La Maja Vestida", c. 1803, Prado Museum, Madrid.
 
I 1816 udgav Goya "Tauromaquia", der var en serie på 33 raderinger af tyrefægtning.
In 1816 Goya executed "La Tauromaquia", a series of 33 prints depicting bullfight scenes.
 
1 "Måden hvorpå gamle spaniolere på hesteryg jagtede tyre i åbent landskab", (nr. 1).
"The Way in which the Ancient Spaniards Hunted Bulls on Horseback in the Open Country", (no. 1).
2 "Juanito Apinanis adræthed og dristighed i ringen i Madrid", (nr. 20).
"The Agility and Audacity of Juanito Apinani in the Ring at Madrid", (no. 20).
 
Fra 1819, 72 år gammel, flyttede Goya ind i et hus udenfor Madrid, som hed "Quinta del Sordo" (døv mands hus), navngivet efter dets tidligere ejer, som var døv. Her boede Goya afsondret, og var befriet for de begrænsninger han havde som hofmaler. Det var her han begyndte han på en mere og mere personlig stil.
 
"Pinturas negras" (14 sorte billeder), der blev udført som vægmalerier på hans hus og overført til lærred i 1874.
Pinturas negras (black paintings) is a group of 14 paintings originally painted as murals and in 1874 transferred onto canvas.
 
1 "Saturn fortærer den ene af sine sønner", omkring 1819-23, Pradomuseet, Madrid. Saturn (Kronos, gr.) er gud for korn og høst i romersk mytologi. I Hesiods digt Theogonien (7. årh. f.Kr.), en mytologisk beretning om universets skabelse og Zeus' vej til magten, er Titanen Kronos (gr.)/Saturn (rom.) omtalt som søn af Uranus (himmel) og Gaia (jord) og far til Zeus, Hades og Poseidon. Kronos omstyrter sin far og overtager magten - det var blevet forudsagt, at en dag ville Kronos selv blive styrtet af sin egen søn, hvorfor han slugte sine nyfødte børn for at undgå denne skæbne. Da hans hustru Rhea (gr)/Ops (rom.) fødte Zeus gemte Gaia ham i en hule i Ida-bjerget på Kreta. Kronos troede, han havde slugt Zeus, men narret af Rhea havde han slugt en stor sten svøbt i et klæde. Zeus befriede sine søskende og fordrev Kronos - Zeus styrede verden fra Olympen. 
"Saturn Devouring one of His Sons", about 1819-23, by, Prado Museum, Madrid.
2 "Tío Paquete", ca. 1820, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid. I Madrid var Tío Paquete en mand folk vidste hvem var. Han var blind, han opholdt sig i området omkring kirken San Felipe el Real. Han ernærede sig ved sang og guitarspil.
"Tío Paquete", c, 1820, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid.
Tío Paquete was in Madrid a well known blind man and a singer and guitarist.
 
1 Goya udførte en del af kuppelfresken i katedralen i Zaragoza/Vor Frue af Søjlen katedralen.

Goya painted a part of the cupola of the Basilica of Zaragoza/Our Lady of the Pillar.

2 Katedralen i Zaragoza/Zaragoza Cathedral.
3 Monument for Goya udført 1908 af Frederic Marés, Zaragoza.
Goya monument executed 1908 by Frederic Marés, Zaragoza.
4 Skulptur af Goya, El Escorial/Sculpture of Goya El Escorial.
5 Prado Museet i Madrid/The Prado Museum, Madrid.
6 Goya, 5 cent frimærke Spanien 1930.
Goya, 5c stamp Spain 1930.

Friedrich, Caspar David
(1774-1840). Tysk maler. Født i Greifswald og død i Dresden. Han var elev ved Kunstakademiet i København 1794-98, derefter bosat i Dresden. Friedrich var den tyske romantiks største landskabsmaler. I hans billeder ses en stærk, dyster og vemodig natur, i hvilken mennesket fremstår lille. Friedrich inspirerede symbolisterne og surrealisterne.

Friedrich, Caspar David (1774-1840). Considered the most important German Romantic painter. He was born in Greifswald, and he died in Dresden. He studied in Copenhagen until 1798 before settling in Dresden. He described nature as rough, gloomy and melancholic - small human beings vs a great nature. Symbolist and Surrealist artists were influenced by Friedrich.

"Kloster blandt egetræer", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Abbey among Oak Trees", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
1 "Måneopgang over havet", 1800, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Moonrise over the Sea", 1800, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Munk ved havet", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Monk by the Sea", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Munk ved havet", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Monk by the Sea", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Kloster blandt egetræer", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Abbey among Oak Trees", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "To mænd ved havet", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Two Men by the Sea", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
1 "Vandringsmand over et tågehav", ca. 1818, Hamburger Kunsthalle/"Wanderer Above the Sea of Fog", c. 1818, Hamburger Kunsthalle.
2 "Kridtklint på Rügen", 1818, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Schweiz.
"Chalk Cliffs on Rügen"
, 1818,
Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Switzerland.
3  "Kvinde på strand ved Rügen", ca. 1818, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Schweiz.
"Woman on the Beach of Rügen"
, ca. 1818
, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Switzerland.
4 "Havnen i Greifswald", ca. 1818-20, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Greifswald Harbour", c. 1818-20, Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "Aftenen", 1820-1821, Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover.
"The Evening", 1820-1821, Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover.
 
1 "Det ensomme træ", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Solitary Tree", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Kvinden ved vinduet", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Woman at a Window", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Dybt inde i skoven i måneskin", omkr. 1823, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Deep in the Forest by Moonlight", about 1823, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "En mand og en kvinde betragter månen", ca. 1824, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Man and Woman Contemplating the Moon", c. 1824, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
1 "Ruiner af Eldena klosterkirke nær Greifswald", 1824-25, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Ruins of Eldena Abbey near Greifswald"
1824-25, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Watzmann bjerget", 1824-1825, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Watzmann Mountain", 1824-1825, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Bjælkehytte dækket af sne", 1827, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Cabin Covered in Snow", 1827, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Egetræ i sneen", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Oak Tree in the Snow", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
1 "Riesengebirge", ca. 1830-35, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Riesengebirge Mountains", ca. 1830-35, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Livsstadier", ca. 1835, Museum der Bildenden Künste, Leipzig.
Et allegorisk billede, en meditation over dødelighed og livets flygtighed. En gammel mand, Friedrich selv, går frem mod to voksne og to børn, den lille dreng er hans søn Gustav Adolf der holder en svensk vimpel (Friedrichs hjemby Greifswald tilhørte fra 1648-1815 Svensk-Vorpommern), den lille pige er hans datter Agnes Adelheid, den unge pige hans datter Emma og manden med den høje hat hans nevø Johann Heinrich. De fem figurer korresponderer med de fem skibe. Scenen er en havneby ved det Baltiske hav i skumringstiden.
"The Stages of Life", c. 1835, Museum der Bildenden Künste, Leipzig.
An allegorical painting, a meditation on mortality and on the transience of life. An aged man, Friedrich himself, walking towards two adults and two children, the small boy holding up a Swedish pennant is his son Gustav Adolf (Friedrich's native town the Swedish Pomeranian town of Greifswald belonged to the crown of Sweden between 1648-1831) and the small girl his daughter Agnes Adelheid, the young girl his daughter Emma, and the man wearing af top hat his nephew Johann Heinrich. The five figures are echoed by five ships. The scene is a Baltic Sea port in the dusk.
3 "Klippehule i Harzen", ca. 1837/"Rock Cave in the Harz", c. 1837.
4 "Oldtidsgrav ved Gützkow", ca. 1837. H.M. Dronningens Håndbibliotek, Amalienborg.
"Prehistoric Grave at Gützkow", c. 1837. HM The Queen's Reference Library, Amalienborg Palace, Copenhagen.

Delacroix, Eugène

"Friheden fører folket på barrikaderne", 1830, Louvre, Paris.
"Liberty Leading the People", 1830, Musée du Louvre, Paris.
  Delacroix, Eugène (1798-1863). Fransk nybarok romantisk maler og rubenist. En af fransk romantiks største kunstnere. Kendt som farvens mester. I hans værker ses dramatisk bevægelse i farve, komposition og motiv. Delacroix var orientalist. I 1800-tallet begyndte franske og engelske kunstnere at male motiver fra Nærorienten og Nordafrika. Delacroixs dagbøger fra 1893-95 indeholder kunstfilosofiske betragtninger.

Delacroix, Eugène (1798-1863). French Neo-Baroque Romantic painter and Rubenist. The most important of the French Romantic painters. Known as "master of color".
   
 
1600-tals striden mellem tegningen og farven.
I 1671 opstod en strid på Det Kongelige Akademi for Maleri og Skulptur i Paris (Académie Royale de Peinture et de Sculpture) om hvorvidt det væsentligste i malerkunsten var tegningen eller farven. På den ene side stod poussinisterne, opkaldt efter den franske barokmaler Nicolas Poussin, der anså tegning som værende væsentligst. Poussinisterne støttede sig den platoniske forestilling om at den ideale genstand fra ideernes verden, som man alene kan se med sjælens øje, kunne genskabes i konkret form (ved tegning som formskabende) og ses med legemets øje i den sanselige fænomenernes verden.
På den anden side stod rubenisterne, opkaldt efter den flamske barokmaler Peter Paul Rubens, der var forkæmpere for farvens suverænitet.
Striden rasede i mange år før rubenisterne sejrede. Formålet med at male var ifølge rubinisterne at bedrage øjet ved at skabe en efterligning af liv eller af natur og manipulere med farven.
 
1 "Dantes bark", 1822, Louvre, Paris. Delacroixs første store værk, der signalerer et stilskifte fra nyklassicisme til romantik. Billedet beskriver en episode i Dantes "Inferno". Dante og Virgil udholder en farefuld overfart over floden Styx. På Dantes rejse til frelse er den romerske poet Virgil hans ledsager til himlens port. Om Dante se her.
"The Barque of Dante", 1822, Musée du Louvre, Paris. Delacroix's first major painting signaling a change of direction in his style from Neo-Classicism towards Romanticism. It depicts an episode from Dante's "Inferno". Dante and Virgil endures a fearful crossing of the River Styx. On Dante's journey to salvation the Roman poet Virgil is his guide to the gates of heaven.
2 "Forældreløs pige på kirkegård", 1924, Louvre, Paris/"Orphan Girl at the Cemetery", 1924, Musée du Louvre, Paris.
3 "Grækenland drager sit sidste suk på ruinerne af Messolonghi", 1826, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux.
"Greece Expiring on the Ruins of Messolonghi", 1826, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux.
4 "Sardanapalus' død", 1827-1828, Louvre, Paris/"The Death of Sardanapalus", 1827-1828, Musée du Louvre, Paris.
 
1 "Fanatikerne i Tanger", 1837-1838, Minneapolis Institute of Arts.
"Fanatics of Tangier", 1837-1838, Minneapolis Institute of Arts.
2 "George Sand og Frédéric Chopin", 1838. George Sand (1804-1876) var pseudonym for den franske forfatter Amandine-Aurore-Lucile Dupin.
"George Sand and Frédéric Chopin"
, 1838. George Sand (1804-1876) was a pseudonym for the French novelist Amandine-Aurore-Lucile Dupin.
3 "Jacobs kamp med englen", 1857-1861, freske, Saint-Sulpice, Paris.
"Jacob Wrestling with the Angel", 1857-1861, mural, Saint-Sulpice, Paris.
4 "Heliodorus' uddrivelse af templet", 1857-1861, freske, Saint-Sulpice, Paris.
"The Expulsion of Heliodorus from the Temple"
, 1857-1861, mural, Saint-Sulpice, Paris.
5 Delacroixs atelier i Paris/Delacroix's Studio, Paris.

Turner, William

"Fiskerbåde med høkere der pranger om fisk", 1837-38, Art Institute of Chicago.
"Fishing Boats with Hucksters Bargaining for Fish", 1837-38, Art Institute of Chicago.
  Turner, Joseph Mallord William (1775-1851). Engelsk lysmaler, impressionismens far. Karakteristisk er hans atmosfæriske landskaber og søstykker. Turner blev født i London som søn af en barber. I 1789, 14 år gammel, blev han optaget på Det Kongelige Kunstakademi (Royal Academy Schools). 17 år gammel lavede han topografiske tegninger til magasiner. Han var inspireret af bl.a. den hollandske maler Villem van der Velde. I 1790 og de følgende 10 år udstillede han akvareller på Royal Academy, og han udstillede oliemalerier fra 1796. I 1802 rejste han til Paris, hvor Lorrain og Poussin blev vigtige inspirationskilder for hans teknik og motivvalg. Ud over Frankrig rejste han i Skotland, Irland, Schweiz, Belgien, Holland, Tyskland og Italien. I 1807 blev han professor i perspektiv på Royal Academy. I 1840 mødte han kritikeren John Ruskin, som fik stor betydning som fortaler for hans kunst.
Turner testamenterede de fleste af sine værker til England. Hovedparten tilhører Tate Britain i London. En særlig afdeling for Turners kunst blev åbnet i 1987, "The Clore Gallery for the Turner Collection at the Tate Gallery", Clore Gallery er bygget sammen med Tate Gallery i London.
 
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851). The British painter of light, the father of Impressionism - atmospheric paintings - landscapes and seascapes. He was born in London as son of a barber. In 1789, 14 years old, he entered the Royal Academy Schools, and at the age of 17 he made topographical drawings for magazines. He was influenced by e.g. the Dutch painter Willem van der Velde. In 1790 and the following 10 years, he exhibited watercolous at the Royal Academy, and he exhibited oil paintings from 1796.
In 1802 he went to Paris in France, where
Lorrain and Poussin became important for his technique and his choice of motifs. Besides France he travelled in Scotland, Ireland, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Germany and Italy. In 1807 he became professor at the Royal Academy. In 1840 he met the critic John Ruskin, who became the great spokesman for his works.
Turner bequeathed much of his works to his native country. The majority of his works belong to Tate Britain in London. The Clore Gallery for the Turner Collection at the Tate Gallery, London, opened its doors to visitors in 1987.
 
1 "Den gamle London Bridge", ca. 1796, British Museum, London/"Old London Bridge", c. 1796, British Museum, London.
2 Anløbsbroen i Calais", 1803, National Gallery, London/"Calais Pier", 1803, National Gallery, London.
3 "Aostadalen snestorm, lavine og tordenvejr", 1836-37, Art Institute of Chicago.
"Valley of Aosta Snowstorm, Avalanche, and Thunderstorm", 1836-37,
Art Institute of Chicago.
4 "Den tapre Temeraire bliver slæbt til sin sidste ankerplads for at ophugges", 1838, National Gallery, London.
"The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up", 1838, National Gallery, London.
 
1 "Snestorm, dampbåd ved en havnemunding ", 1842, Tate Gallery, London.
"Snow Storm, Steam-Boat off a Harbour's Mouth", 1842, Tate Gallery, London.
2 "Begravelse på havet", 1842, Clore Gallery for the Turner Collection, London.
"Burial at Sea", 1842, Clore Gallery for the Turner Collection, London.
3 "Regn, damp og fart - Great Western Railway", 1844, National Gallery, London.

"Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway", 1844, National Gallery, London.

4 "Det nordre galleri", British Museum, London/"Northern Gallery", British Museum, London.

Constable, John

"Høvognen", 1821, The National Gallery, London.
"The Hay Wain", 1821, The National Gallery, London.
  Constable, John (1776-1837). Engelsk landskabsmaler, født i Suffolk, død i London. Han var søn af en velhavende møller, der ikke var særlig begejstret for sønnens kunstnerdrømme - en manglende begejstring mødte Constable også senere i livet bl.a. da han i 1829 blev medlem af akademiet i London, hvor han blev mindet om, at medlemskabet var en særlig ære, fordi landskabs-billeder ikke havde særlig høj status (historiemaleriet rangerede højest), og hans malerier vakte modvilje i England. Der var en uvant spontanitet og dristighed i hans malemåde, imidlertid blev hans udtryksform skelsættende i den europæiske kunst. Det eneste af hans billeder, der i tiden fik særlig interesse var "Høstvognen", der blev udstillet på salonen i Paris i 1824 - Delacroix gav udtryk for, at Constables malemåde fik ham til at ændre sin stil. Constable blev en af det moderne landskabsmaleris grundlæggere og fik betydning for Barbizonskolen og de franske impressionister. Han var inspireret af Ruisdael og Lorrain, men modstander af fantasiflugt, han viste stor interesse for himlen og udførte en række luftstudier. Constable undgik pittoreske motiver (modsat andre romantiske malere) og så det som sin opgave at male den ydmyge og helt anonyme natur. Han malede to udgaver af "Høstvognen" begge fra 1821, "Høstvognen I", 1821, tilhører Victoria and Albert Museum, London.
 
Constable, John (1776-1837). English landscape painter. He was born in Suffolk, he died in London. His father, a wealthy miller, was not very enthusiastic about his son's dreams of being an artist - a lacking enthusiasm Constable met later in life, e.g. when he in 1828 became a member of the Royal Academy in London, where he had been reminded that his membership was a special honour because landscape painting was not considered high status (history painting ranked highest), and his paintings were unpopular in his native country - there was an unaccustomed spontaneity and boldness in his way of painting, however his mode of expression became epoch-making in the European art. One painting, "The Hay-Wain", shown at the Paris Salon in 1824, attracted special attention. He became one of the founders of modern landscape painting, he influenced the Barbizon School and the French Impressionists, he himself was influenced by Ruisdael and Lorrain - Constable was against fantasy flight, he showed great interest in painting the sky and executed a number of air studies - he worked in the open air. Constable avoided picturesque motifs (contrary to other romantic painters) and saw it as his task to paint the humble and anonymous nature.
 
1 "Dedham Vale", 1802, National Gallery of Scotland, Edinburgh.
2 "Bådebyggeri nær Flatford Mill", 1815, Victoria and Albert Museum, London.
"Boat-building near Flatford Mill", 1815, Victoria and Albert Museum, London.
3 "Weymouth Bay", c. 1816, The National Gallery, London.
4 "Salisbury katedralen set fra biskoppens jorde", 1823, Victoria and Albert Museum, London. John Fisher, biskoppen af Salisbury, bestilte billedet. Biskoppen og hans hustru ses til venstre i billedet.
"Salisbury Cathedral from the Bishop's Ground", 1823, Victoria and Albert Museum, London. John Fisher, the bishop of Salisbury, commisioned the painting. The bishop and his wife can be seen at the bottom left of the painting.
5 "Kornmarken", 1826, The National Gallery, London.
"The Cornfield", 1826, The National Gallery, London.
6 "Stonehenge", 1835, Victoria and Albert Museum, London.

Schinkel, Karl Friedrich
(1781-1841) Født i Neuruppin i Preussen, død i Berlin. Tysk romantisk maler og nyklassicistisk arkitekt. Schinkel studerede på Bauakademie i Berlin under Friedrich Gilley. Fra 1803-05 rejste han i Italien og Frankrig. Som arkitekt opførte han i Berlin: Schauspielhaus, Altes Museum og Neue Wache.

Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841). Born in Neuruppin, Prussia, he died in Berlin. German romantic painter and neoclassical architect. He studied under Friedrich Gilley at the Bauakademie in Berlin. From 1803-05 he travelled through Italy and France. As architect he built in Berlin: Schauspielhaus, Altes Museum and Neue Wache.

Det nye vagthus (Neue Wache), Nyklassicisme, 1816, Unter den Linden, Berlin.
New Watchhouse (Neue Wache), Neoclassicism, 1816, Unter den Linden, Berlin.
"Middelalderby ved vandet", efter 1813, Neue Pinakothek, München.
"Medieval Town by Water"
, after 1813, Neue Pinakothek, Munich.
 
 
1 "Morgen", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Morning", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Udsigt til Mont Blanc", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin/"View of Mont Blanc", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Gotisk kirke på en klippe ved havet", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Gothic Church on a Rock by the Sea", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Gotisk katedral med kejserpalads", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Gothic Cathedral with Imperial Palace", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
1 "Udsigt over italiensk landskab", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"View of an Italian Landscape", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Klippebue", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Rock Arch", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Slot ved floden", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Castle by the River", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Rugard på øen Rügen", 1821, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"The Rugard at the Rügen Island", Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "Høstfestoptog", 1826, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Harvest festival procession", 1826, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
Schinkels nyklassicistiske arkitektur i Berlin/Schinkel's neoclassical architecture in Berlin
1 Det nye vagthus (Neue Wache), Nyklassicisme, 1816, Unter den Linden, Berlin. Oprindeligt vagtbygning for den deling, der skulle beskytte den preussiske kronprins. Siden 1931 mindesmærke for alle tyske krigsofre.
New Watchhouse (Neue Wache), Neoclassicism, 1816, Unter den Linden, Berlin. Originally a guardhouse for the troops of the Crown Prince of Prussia. Since 1931 war memorial.
2 Skulpturen i Neue Wache "Moder med sin døde søn" er udført af Käthe Kollwitz.
The sculpture "Mother with her Dead Son" in New Watchhouse is executed by Käthe Kollwitz.
3 Eduard Gaertner, "Neue Wache i Berlin", 1833, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Eduard Gaertner, "The Neue Wache in Berlin", 1833, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 Altes Museum, Berlin, 1825-28/Altes Museum (Old Museum), Berlin, 1825-28.
5 Skuespilhuset i Berlin, ca. 1825, maleri udført af tysk kunstner.
Schauspielhaus (drama theatre) in Berlin, c. 1825, painting by German artist.

Corot, Jean-Baptiste Camille

(1796-1875). Fransk maler af landskaber, figurbilleder og portrætter. Romantisk, men reagerede på romantikkens manglende kontakt med samtiden.

Corot, Jean-Baptiste Camille (1796-1875). French painter of landscapes, figure paintings and portraits. Romantic painter who reacts against the style's lack of contact with its age.
 
1 "Broen ved Narni", 1826, Louvre, Paris/"The Bridge at Narni", 1826, Musée du Louvre, Paris.
2 "Selvportræt med palet", 1834, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Self-portrait with Palette", 1834, Galleria degli Uffizi, Florence.
3 "Udsigt over Venedig: Den lille plads set fra Riva degli Schiavoni", 1835-1845, The Norton Simon Foundation, CA, USA.
"View of Venice: The Piazzetta Seen from the Riva degli Schiavoni", 1835-1845, The Norton Simon Foundation, CA, USA.
4 "Château de Rosny", 1840, Musée du Louvre, Paris.
 
1 "Udsigt over la Rochelle", 1851, G. Renand Samlingen, Paris/"View of La Rochelle", 1851, G. Renand Collection, Paris.
2 "Vejen til Sèvres", 1855-1865, Louvre, Paris/"Road to Sèvres", 1855-1865, Musée du Louvre, Paris.
3 "Minder fra Montefontaine ", 1864, Louvre, Paris/"Memory of Montefontaine ", 1864, Musée du Louvre, Paris.
4 "Katedralen i Mantes", 1865-69, Musée des Beaux-Arts de Reims/"The Cathedral of Mantes", 1865-69, Musée des Beaux-Arts de Reims.
 
1 "Kirken i Marissel nær Beauvais", 1866, Louvre, Paris/"Church at Marissel, near Beauvais", 1866, Musée du Louvre, Paris.
2 "Ville d’Avray", 1867, National Gallery of Art, Washington.
3 "Broen i Mantes", ca. 1868–1870/"The Bridge at Mantes", c. 1868–1870.
4 "Kvinden med perlen", 1868-70, Louvre, Paris. Kvindens hovedpryd, et blomsterblad, blev tidligere antaget for at være en perle. Corots fortolkning af Mona Lisa. 
"Woman with the Pearl", 1868-70, Musée du Louvre, Paris.
Dahl, J.C.
"Vinterlandskab ved Vordingborg", 1829, Statens Museum for Kunst.
"Winter Landscape near Vordingborg, Denmark", 1829,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
  Dahl, J.C. (Johan Christian) (1788-1857). Norsk maler født i Bergen og død i Dresden. Han kom i malerlære i Bergen og rejste senere til København, hvor han opholdt sig fra 1811-18 og uddannede sig på Kunstakademiet, hvor især Eckersberg var en stor inspiration for ham. Han studerede den Kgl. Malerisamlings ældre nederlandske landskaber. Eckersbergs præcise naturstudium og de nederlandske maleres stemningsbetonede landskaber blev bestemmende for Dahls kunst, som dog først fandt sit endelige udtryk efter, at han i Dresden for alvor var blevet bekendt med den tyske romantiks landskabsmaleri især Caspar David Friedrichs kunst. Dahl var romantiker og dramatiker, og detaljerne i hans maleri var baseret på indgående naturstudier. I 1824 efter en rejse til Italien, bosatte han sig i Dresden og blev professor ved Dresden Kunstakademi. Dahl fik stor betydning for dansk og norsk landskabsmaleri.
 
Dahl, J.C. (Johan Christian) (1788-1857). Norwegian painter. He was born in Bergen, Norway and died in Dresden, Germany. From 1811-18 he lived in Copenhagen and was educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts, at the same time he studied Dutch landscape paintings at the Royal Collection of Paintings. He was influenced by Eckersberg's paintings and the Dutch painters impressive landscapes, however it was in Dresden, he found his final expression - in Dresden he made acquaintance with German Romantic Painting (Caspar David Friedrich). Dahl was romanticist and dramatist, and the details in his paintings were based on accurate nature studies. In 1824, after a journey to Italy, Dahl settled down in Dresden, and he was appointed professor at the Dresden Academy of Fine Arts. Dahl got great influence on the Danish and Norwegian landscape painters.
 
1 Broen over Tryggevælde å med udsigt til Køge", ca. 1815, Statens Museum for Kunst.
"The Bridge across Tryggevælde River with a View of Køge, Zealand", c. 1815,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Vesuvs udbrud", 1820, Statens Museum for Kunst/"The Eruption of Vesuvius", 1820, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Etschdalen ved Roveredo", 1824, Statens Museum for Kunst/"The Etsch Valley near Roverede", 1824, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Slindebirken, vinter", 1838, Ny Carlsberg Glyptotek, København/"The Slinde Birch, Winter", 1838, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
5 "Københavns Havn i måneskin", 1846, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Copenhagen Harbour by Moonligh", 1846, Metropolitan Museum of Art, New York

  Sødring, Frederik
(1809-1862). Dansk landskabsmaler, inspireret af den norske maler J.C. Dahl.

Sødring, Frederik, (1809-1862)
. Danish landscape painter influenced by the Norwegian painter I.C. Dahl.
1 "Sommerspiret på Møns Klint. Måneskin", 1831, Statens Museum for Kunst.
"The Summer Spire on the Chalk Cliffs of the Island Møn. Moonlight", 1831,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Ruinerne af Brahehus ved Jönköping i Sverige", 1832, Statens Museum for Kunst.
"The Ruins of Brahehus near Jönköping, Sweden", 1832,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Ung kvinde siddende i et norsk landskab", 1834, Statens Museum for Kunst.
"Young Woman Sitting in a Norwegian Landscape", 1834,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
  Kyhn, Vilhelm
(1819-1903). Dansk nationalromantisk maler. Uddannet på Kunstakademiet i København 1836-40, elev af Eckersberg. Skildrede næsten udelukkende landskaber, især i Jylland, fortsatte traditionen fra Købke, P.C. Skovgaard, Lundbye og Dreyer.

Kyhn, Vilhelm, (1819-1903). Danish national romantic landscape painter, educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts 1836-40, and a pupil of Eckersberg.

   
 
1 "Parti ved Vejle Fjord", 1862, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"View at Vejle Fjord", 1862,
ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
 
Øvrige kunstnere/Other Artists
 
1 Dreyer, Dankvart  (1816-52) - dansk romantisk maler, elev af J.L. Lund og Eckersberg. En af Danmarks betydeligste landskabsmalere, inspireret af Lundbye og P.C. Skovgaard. Kendt for sine jyske landskaber, ofte med et oldtidsminde centralt placeret. Udstillinger i Paris og London.
2 Skovgaard. P.C. (1817-75) - dansk maler. Var tilknyttet den folkelige danske landskabstradition. Hans landskabsbilleder, i klare, lyse farver, er bygget over et simpelt kompositionsskema. Karakte-ristisk for hans billeder er det monumentale format, det rene landskabelige motiv, hvor figurerne, hvis der er nogen, altid kun er staffage, samt den overvejende lyse farveholdning. Til hans tidlige hovedværker hører Udsigt fra Frederiksborg Slot (1842) og Udsigt over Skarrit Sø (1845). Fra hans såkaldte store periode ca. 1845-ca. 1860 stammer de af hans landskabsbilleder, der tydeligst adskiller sig fra andre landes landskabskunst. Hans talent hvilede først og fremmest på evnen til at iscenesætte et motiv uden at blive teatralsk. Hovedværkerne fra denne periode er malerierne Landevej ved Vognserup (1849) og Bøgeskov i maj (1857), En sjællandsk landevej (1864) og Optrækkende tordenbyge over Nysø have (1870). Elev af Eckersberg. Romantik. Se Dansk Guldalder.
3 Cappelen, August Herman (1827-1852). Norsk maler. Romantiske naturbilleder, hovedsageligt skovmotiver fra Telemark.
 
Billedtitel:

Title:

"Uddøende urskov", 1852, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.
"Decaying forest"
, 1852, The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo.
4 Sonne, Jørgen (1801-90) - dansk maler. Elev af Eckersberg. Malede 1818-20 hovedsagelig dyrestudier og 1820-28 fortrinsvis slagscener. Efter studieophold i München og ophold i Rom malede han italienske billeder samt romantiske billeder fra Nordsjælland, bl.a. Sankt Hans nat. De syges søvn på Helenes grav ved Tisvilde (1847). Sonnes hovedværk er frisen på Thorvaldsens Museum i København: Thorvaldsens hjemkomst (1846- 48), restaureret af Axel Salto 1951-59. De slesvigske Krige inspirerede ham igen til slagscener, f.eks. Slaget ved Fredericia (1849), I Dybbøl skanser i april 1864 (1871) samt Danske husarer på heden uden for Dannevirke 1850 (1872). I disse billeder skinner hans nationale begejstring igennem, idet han kun skildrede de danske troppers fremgang, hans historiske billeder er dog prisværdig nøjagtige.
 
1 Gros, Antoine-Jean (1771-1835) - fransk maler, romantiker, barokkens farver og drama. Som 14-årig elev af J. L. David. Han mødte Napoleon i Italien og malede "Bonaparte på broen ved Arcole" (1799), billedet er på Versaillesslottet. Store billeder med skildringer fra Napoleons liv, "Napoleon besøger de pestbefængte i Jaffa" (1804) på Louvre, og "Slaget ved Aboukir" (1806) på Versailles-slottet. Dekorerede kuplen i Panthéon i Paris 1811-24. Hans kontakt med og inspiration fra Orienten fik betydning for franske romantiske malere som Ingres og Delacroix. Han afsluttede sit liv ved at drukne sig i Seinen. 
2 Gericault, Theodore (1791-1824) - fransk maler. Romantik, realisme og nybarokstil. En af de tidligste repræsentanter for det franske romantiske maleri. Uhyggelige og makabre motiver, "Medusas redningsflåde", og studier af sindssyge personer. Malede hestevæddeløbsscener og kavaleribilleder.  
3 West, Benjamin (1738-1820) - amerikansk-engelsk historie- og portrætmaler. Romantisk-klassicistisk stil, barokkens lysopfattelse. Præsident for Londons kunstakademi. Hovedværket er seks store billeder af Edward d. 3.'s historie, og var oprindelig malet til Windsor Castle, men nu på Hampton Court.
 
1 Copley, John Singleton (1738-1815) -  amerikansk maler. Anvendte barokkens lyseffekter. Skildrede i talrige portræt- og gruppebilleder  New Englands overklasse.
2 Stubbs, George  (1724-1806) - England. Dyrebilleder. Romantiske følelser overfor naturens storhed og voldsomhed.
3 Füssli, Johan Heinrich (1741-1825) - efter 1779 Henry Fuseli. Schweizisk maler og forfatter. Religiøse, mytologiske, litterære motiver. Mareridt. Inspireret af Michelangelo og manieristerne og Rembrandts belysning. Opholdt sig i Rom 1770-78 senere arbejdede han i England.
 
1 Blake, William (1757-1825) - engelsk digter, maler og grafiker. Førrenæssance formsprog, Michelangelos symbolik. Udgav en række digtsamlinger med egne kobberstik bl.a. "Sange om uskyld og erfaring" (1789 og 1794), "Thels bog" (1789), "Ægteskabet mellem himmel og helvede" (1790). Illustrerede Jobs Bog, Miltons "Paradise Lost", Dantes "Divina commedia"
2 Cozens, Alexander (1717-1786) - England. Landskaber, fri fantasi.
3 Greuze, Jean-Baptiske (1725-1805) - fransk maler og grafiker. Moraliserende, sentimentale genrebilleder og sødladne, tvetydige skildringer af unge piger. Jævne menneskers liv i teatralsk udtryk.
 
Historicisme 1830-1890
Historicism 1830-1890
 
Historicisme ses i 1800-tallet og er retninger der efterligner tidligere tiders kunst.
Nygotik
ca. 1750-1900 kom til at præge romantikken, også i Tyskland, hvor den romantiske "Sturm und Drang" bevægelse opstod omkring 1770
Nyrenæssance. Nybarok fra ca. 1840-1900. Nyrokoko
Den stilefterligning det enkelte land valgte var afhængig af hvilken historisk periode, man betragtede som væsentligst for landet. I England præges meget victoriansk arkitektur af nygotikken. I Italien og Frankrig var det især nyrenæssancen og nybarokken. I Tyskland var det hovedsageligt den romanske stil man genoptog, og i Danmark var det den nederlandske renæssance også kaldet Christian d. 4.-stilen. Efterligninger af stilarter ses også i møbelkunsten og brugsgenstande.
 
Johan Daniel Herholdt, Universitetsbiblioteket, Fiolstræde i København, 1857-61. Herholdts historicistiske arkitektur var en forløber for nationalromantikken.
 
Perioden i øvrigt
 
I Danmark var der liberale bevægelser og nationalromantik.
Napoleonskrigene. Den industrielle revolution, jernbane i England. Fotografiet 1830
Dronning Victoria krones 1827. Hegel 1770-1831. 
Marx og Engels, "Det kommunistiske manifest", 1848.


Byron (1788-1824) - engelsk digter.

Charles Dickens (1812-70) - britisk forfatter. "Pickwick Klubben (1837-39). "Oliver Twist" (1837-38). "Nicholas Nickleby" (1839). "David Copperfield" (1850).

Edgar Allan Poe (1809-49) - amerikansk digter. Fik stor betydning for Baudelaire og de franske symbolister.

Baudelaire - fransk digter. Kunstkritiker og Poe-oversætter. Digtsamlingen "Syndens blomster" (1857).

 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu