contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
H.M. Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen Of Denmark
Kunstner/Artist: Bjørn Nørgaard
Drop Down Menu
 
Centralt i gobelinen ses Ask Yggdrasil, livets træ, det allerhelligste træ.
Yggdrasils tre rødder omslutter nornerne, den ene rod strækker sig under Asgård, den anden under Jotunheim og den tredje strækker sig hen over dødsriget Niflheim. Træets grene breder sig ud over hele verden og når op over himlen og holder den på plads.

Centrally placed in the tapestry is Ash Yggdrasil aka The Tree of Life. In Nordic mythology the greatest of all trees.
The Norns are surrounded by the three roots of Yggdrasil, that reach into three distant, different lands: Asgaard (home of the gods), Jotunheim (land of the giants) and Niflheim (land of the dead). Yggdrasil's branches overshadow the whole world and reach into heaven and hold it up.
Ved askens rod ses de tre norner, Urd, Verdande og Skuld, fortids, nutids, og fremtids gudinder, der spinder menneskets skæbne, og hver gang en tråd klippes dør et menneske.

By the root of the ash tree are the three Norns, Urd, Verdande and Skuld, goddesses of the past, the present and the future. On their spinning wheel they spin the fate of man. The length of the string is the length of the person's life, every time the life thread is cut a person dies.
Foran asken foregår en hesteofring.
A horse-sacrifice takes place in front of the ash tree.
 
Lige over askens rod ses et portræt af H.M. Dronning Margrethe 2.
Above the root of Yggdrasil is a portrait of HM Queen Margrethe II.
 
I venstre billedhalvdel ved askens rod ses en liggende person og ved siden af personen er en dolk, her er foregået en kongeofring.

On the left half of the tapestry
a man is lying down at the foot of Yggdrasil and a sheath knife lies beside him. A king-sacrifice has taken place.
Centralt i billedhalvdelen ses en kvinde med nøgen overkrop, hun kan repræsentere en præstinde eller en hellig kvinde.

Centrally located is a woman nude from the waist. She represents a priestess or a holy woman.
Bag kvinden ses Kong Hårik 1. med hjelm og guldhorn

Behind the woman is King Haarik I, with helmet and golden horn.

Vikingetiden

Vikingerne drager ud,
se Historiske Krige.
Foran Hårik ved nederste bordure ses Kong Harald Klak (der regerede sammen med Reginfrid og Godfredssønnerne fra henholdsvis 812-813 og 819-27).

In front of Haarik by the lower border of the tapestry is King Harald Klak (who reigned together with Reginfrid and the sons of Godfred from 812-813 and 819-27 respectively).
I billedhalvdelens venstre side, placeret med front mod beskueren, ses Kong Hemming med hornet hjelm og spyd, han var nevø til Kong Godfred og dennes efterfølger.

To the left, facing the spectator, is King Hemming with horned helmet and spear. He was a nephew of King Godfred and his successor.
Kong Godfred
(d. 810) sidder yderst til venstre, han har snoet skæg.

King Godfred
(died 810) is sitting at the far left with braided beard.
 
Øverst i venstre hjørne ses torden- og frugtbarhedsguden Thor/Tor holdende sin hammer Mjølner i gribehandsken og i højre hånd tre lyn. Han kører hen over himlen i sin vogn, der trækkes af gedebukkene Tanngrisner og Tanngnjost. Bag Thor ses hans tjener Tjalfe. Til højre for bukkene ses Frigg/Sigyn, henholdsvis Odins og Lokes hustruer.

In the top left corner is Thor/Tor, the god of thunder and fertility holding his hammer Mjølner in a catching-glove, and in his right hand three lightning-bolts. He is driving his goat-drawn carriage across the sky. The goats are named Tanngrisner and Tanngnjost. Behind Thor is his servant Tjalfe. To the right of the goats is Frigg/Sigyn, respectively Odin's and Loke's wives.
Til højre herfor ses Odin ridende på sin ottebenede hest Sleipner. Ravnene Hugin (tanke) og Munin (erindring) sidder på hans skuldre.

Next to them is Odin riding on his eight-legged horse Sleipner and with his ravens Hugin (thought) and Munin (memory).
Til venstre øverst i billedhalvdelen ses tre hedenske ofre.
At the top to the left are three pagan sacrificial victims.
Til højre i askens top ses Tyr med sin hånd i gabet på Fenrisulven. Tyr mistede sin hånd, da rebet Gleipner blev strammet om den ustyrlige ulvs hals.

To the right in the top of Yggdrasil is Tyr
holding his hand in the mouth of the Fenris Wolf, who bites off his hand, so he has ever since remained one-handed.
 
I højre billedhalvdel rygvendte mod Ask Yggdrasil ses siddende Kong Knud den Store (Knud 2., regeringsperiode 1018-1035), stående bag ham ses Dronning Emma, som Kongen indgik ægteskab med i 1017.

On the right half of the tapestry, seated with his back towards Ash Yggdrasil, is King Canute the Great (ruled 1018-1035), standing behind him is Queen Emma, whom Canute married in 1017.
Støttende sig til en hellebard, ses Kong Svend 1. Tveskæg (regeringsperiode ca. 986-1014), ved hans side står hans hustru Dronning Sigrid Storråde.

Leaning on a halberd is King Swein I Forkbeard (ruled c. 986-1014). By his side stands his wife Queen Sigrid Storråde.
Bag Svend Tveskæg og Sigrid Storråde står Kong Harald Blåtand (d. ca. 987), ved hans side, med rødt hår, ses hans første hustru Dronning Gunhild.

Behind Swein Forkbeard and his wife is King Harald Bluetooth (died c. 987), by his side, his first wife Queen Gunhild (with red hair).
Bag Harald Blåtand ses Kong Gorm den Gamle (d. ca. 958). Han regerede fra Jelling og var gift med Dronning Thyra Dannebod, der ses stående lige bag ham.

Behind Harald Bluetooth is King Gorm the Old (died c. 958), the last pagan king of Denmark, who reigned from Jelling and was married to Thyra Dannebod, who is standing just behind him.
 
I askens grene ses en hjort spisende et skud, den er en af de fire hjorte, der i den mytologiske historie springer rundt i træet.

In the branches of Yggdrasil is a deer eating a plant shoot. It is one of four deers in the mythological history frolicking in the ash-branches.
Til højre for hjorten ses Kristus på korset, om ham slynger sig Midgårdsormen, der i mytologien slynger sig om Midgård og bider sig selv i halen, og som Thor uden held forsøgte at tilintetgøre. Motivet har lighed med Kristusfiguren, indrammet af båndslyngninger, på den store Jellingsten.

To the right of the deer is Christ on the Cross surrounded by the Midgård's Worm, which in the myth lay in the sea with its tail in its mouth, encircling the lands of the world and creating the oceans. The motif of Christ and the Midgård's Worm is influenced by King Harald's runic stone at Jelling, Jutland.
Til højre over Kristusfiguren ses liggende den synske gud Balder, der forudså sin egen skæbne, at jætten Loke lokkede Hørder, Balders blinde bror, til at skyde efter Balder med en pil af mistelten og dræbte ham.

To the right, above the figure of Christ, is the psychic god Balder laying down. He foresaw his own fate: the giant Loke persuaded Hørder/Hodur, Balder's blind brother, to throw a dart of mistletoe at him.
Til venstre for Balder ses elskovsgudinden Freja.

To the left of Balder is Freja, the goddess of love.
På træets øverste gren sidder Heimdal med sin lur Gjallerhornet, som han vil blæse i ved Ragnarok for at advare aserne om, at jætterne kommer.

At the top of the branch sits Heimdal holding his lure called the Gjallerhorn. At Ragnarok (the twilight of the Gods), he will blow the Gjallerhorn in warning, and it will be heard throughout the nine worlds.
I træets top sidder den vise Ørn, under den høgen Vedrfolner.

At the very top of Yggdrasil sits the wise Eagle and below him the hawk Vedrfolner.
 
På askens venstre side ses egernet Ratatosk, der piler op og ned af træets stamme og bringer hadske ord mellem fjenderne som er ørnen i toppen af træet og dragen Nidhug, der gnaver i Yggdrasils rødder. 

At the left side of the ash is the squirrel Ratatosk, who runs up and down the world-tree with messages and spreads gossip between the eagle at the top of the ash and the dragon Nidhug beneath its roots.
Dværgene bærende himlens hvælving, venstre nederste hjørne.

Dwarfs carrying the vault of heaven,
bottom left corner
.
Dværgene bærende himlens hvælving, højre nederste hjørne.

Dwarfs carrying the vault of heaven
,
bottom right corner
.
Nederst fra venstre mod højre ses Balder og Høder hos Hel,

Balder and Hørder with Hel.
Dværgene Brok og Sindre. De har bl.a. smedet Thors hammer Mjølner.

The dwarfs Brok and Sindre, who forged Mjølner, the hammer of Thor.
På havet ses ledingsflåden eller krigsskibe som et herred eller skibslaug på kongens befaling skulle stille til hans rådighed udruste og bemande. Fæstere og selvejere var ledingspligtige, de skulle deltage i krigstogter uden for landets grænser. Leding er den ældste skandinaviske militære organisationsform. I den sene vikingetid, måske før, havde Danmark en folkelig leding.
Se Bayeuxtapetet, klik her.

At sea are warships.
 
Poppos Jernbyrd
Ifølge historikeren Saxo Grammaticus (ca. 1150-1220) som på latin skrev Danmarkskrøniken Gesta Danorum (ca. 1200), på opfordring fra ærkebiskop Absalon, blev jernbyrd (glødende jern) som retsafgørelse indført. Jernbyrd er en gudsdom. 
Da missionæren og munken Poppo (som Saxo ikke omtaler) på Isøre Ting (ca. år 960) ville overbevise Harald Blåtand (d. ca. 987) om den kristne tro, lod kongen sig omvende, da Poppo holdt sin hånd iført en handske ind i ild til handsken blev glødende. Hånden viste sig at være uskadt da Poppo tog handsken af, Harald var dermed overbevist om, at den kristne gud var de nordiske guder overlegen, og ikke bare kongen, men hele folket var hermed blevet kristent.
Harald Blåtand (d. ca. 987) opførte den første trækirke i Jelling, og omkring 965 rejste han den store Jellingsten til minde om sine forældre: "Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin og efter Thyra moder sin, den Harald som sig vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne". Imidlertid om det var Harald Blåtand, der gjorde danerne kristne, eller om det var Ansgar som i 826 påbegyndte sin missionsvirksomhed i Hedeby, kan der være tvivl om, men Ansgars virksomhed blev afbrudt, så der er tvivl om dens blivende betydning. Da Harald Blåtand levede, eksisterede både asatroen og kristendommen, der havde været på fremmarch i landet i mere end hundrede år. 
Anders Bøgh skriver i sin bog "Dansk samfundshistorie fra istid til landboreformer", 1987,
at jernbyrd oftest bestod i at den anklagede skulle bære et stykke glødende jern ni skridt, hvorefter han kastede det fra sig. Hans hænder blev derefter forseglet med vanter. Udfaldet afhang af, hvordan hans hænder så ud, når vanterne nogle dage efter blev taget af. Gik der betændelse i sårene anså man manden for dømt af guderne. Modsat, hvis der ikke var betændelse i sårene, var han frikendt. Kvinder skulle tage en sten op fra en gryde med kogende vand med samme afgørelse efter nogle dage.
Se motiv i borduren.
 
Motiver i borduren/Border Motifs
Øverste venstre halvdel/Top left half
1 Regnar Lodbrogs banner syet af hans døtre. Motivet er Odins ravne. Banneret blev kendt og frygtet af alle fartøjer på Østersøen og det nordlige Atlanterhav.
The banner of Regnar Lodbrog made by his daughters. The motif is the ravens of Odin. The banner was well-knowned and struck fear into the heart of seamen on the Baltic and the North Atlantic Ocean.
2 Hedenske symboler: Odins hest Sleipner, et spyd og Odins guldring Draupner udført af dværgene Brok og Sindre i forbindelse med Lokes væddemål med dværgene.
Pagan symbols: Odin's horse Sleipner, a spear, and Odin's golden ring Draupner made by the dwarfs Brok and Sindre.
3 Regnar Lodbrog, vikinge- og sagnkonge og søfarer, internationalt berygtet, formentlig faldet i kamp mod den britiske Kong Ella.
Regnar Lodbrog, Danish legendary King, supposed to had been defeated in battle against the British King Ella.
4 Olof Skötkonung, den første kristne konge af Sverige (regeringsperiode ca. 995-1022), søn af Sigrid Storråde.
Olof the Treasurer/Olof Skötkonung (ruled c. 995-1022) son of Sigrid the Haughty/Sigrid Storråde. Olof was baptised, and he was the first Swedish king to remain Christian until his death.
5 Olaf 1. Tryggvason, vikingehøvding, konge af Norge, indførte kristendommen.
Olaf 1. Tryggvason, viking king of Norway, imposed Christianity on the areas under his control, the coast and the western islands.
6 Olav 2. Haraldsson, Olav den Hellige, konge af Norge, fortsatte med at kristne det norske folk.
Saint Olav II Haraldsson, King of Norway, continued the Christianization of the Norwegian people.
 
Øverste højre halvdel/Top right half
1 Odinkar, biskop i Ribe (d. 1043)/Odinkar, bishop of Ribe (died c. 1043).
2 Erik Blodøkse Haraldsson, kriger, hærmand og konge af Norge (regeringsperiode ca. 931-933).
Erik Bloodaxe Haraldsson, viking leader and king of Norway (ruled c. 931-933).
3 Rollo, nordisk vikingehøvding/Rollo the Viking aka Robert of Normandy.
4 Erik den Røde, opdagede Grønland i 985, gav landet navn.
Eric the Red, the viking warlord that discovered Greenland in 985 and gave it its name.
5 Regnar Lodbrogs banner syet af hans døtre. Motivet er Odins ravne. Banneret blev kendt og frygtet af alle fartøjer på Østersøen og det nordlige Atlanterhav.
The banner of Regnar Lodbrog, made by his daughters. The motif is the ravens of Odin. The banner was well-knowned and struck fear into the heart of seamen on the Baltic and the North Atlantic Ocean.
 
Nederste venstre halvdel/Bottom left half
1 Kors og slange fra Jellingstenen/The cross and the snake from the Jelling runic stone.
2 Den arabiske købmand Al Hakam/The Arab merchant Al Hakam.
3 Kristne symboler: Øvest livstræet, symboliserende opstandelse og evigt liv, det er omgivet af bevingede løver, der kan være et sindbillede på Kristus som hedenskabets besejrer, herunder fisken, der er et Kristussymbol. Skrives begyndelsesbogstaverne for Jesus Kristus Guds Søn Frelseren på græsk Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr fremkommer ordet ichthys, der betyder fisk på græsk. Under fisken ses en omvendt fugl, måske en due, symbol på Helligånden, omkring fuglen ses et anker (håb), et hjerte (kærlighed) og et kors (tro), "Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden." (1. Kor. 13,13).
Christian symbols: Tree of Life, symbolizing resurrection and eternal life. Winged lions a symbol of Christ's victory over paganism. A fish, symbol of Christ, Ichtys (Greek for fish) is an acronym for Jesus Christ God's Son Savior. An upturned bird, symbol of the Holy Spirit. An anchor (hope), a heart (love) and a cross (fait). "So now faith, hope, and lov abide, these three; but the greatest of these is love." 1 Corinthians 13:13.
4 Edmund 2. Jernside, konge af England (regerede fra april til november 1016), kaldet Jernside for sit mod og sin styrke.
Edmund II Ironside, King of England for only af few months in the year of 1016.
5 Ethelred 2. den Rådvilde, lidet bemærkelsesværdig og uduelig konge af England (regeringsperiode 978-1016), tvunget af de danske vikinger flygtede han i sikkerhed i Normandiet.
Ethelred II The Unready, King of England (ruled 978-1016).
6 Athelstan, angelsaksisk konge/Athelstan, Anglo-Saxon King.
 
Nederste højre halvdel/Bottom left right
1 Knud den Store, konge af Danmark 1018-1035, af England 1016-1035 og af Norge 1028-1035, søn af Svend Tveskæg.
King Canute the Great, King of Denmark 1018-1035, of England 1016-1035, and of Norway 1028-1035, son of Swein Forkbeard.
2 Lothar, frankisk konge/Lothar, Frankish King.
3 Ansgar (ca. 801-865), fransk adelsmand og missionær, kaldet nordens apostel, forsøgte at omvende de hedenske høvdinge til den kristne tro. I 826 begyndte han sin missionsvirksomhed i Hedeby. Af kongerne i Danmark og Sverige fik Ansgar tilladelse til at opføre kirkebygninger i henholdsvis Hedey, Ribe og Birka. I 832 blev han indsat som ærkebiskop i Hamborg. Ærkebiskoppen af Hamborg-Bremen Rimberg skrev ca. 870 "Vita Anskarii", et skrift om Ansgars liv og gerninger. Ansgar er blevet Helgenkåret.
Saint Ansgar (c. 801-865), French nobleman and missionary Archbishop of Hamburg (832), called "the Apostle of the North". "Vita Anskarii", ca. 870 by Rimbert, is a writing on Ansgar's life and works.
4 Wulfstan, angelsaksisk købmand/Wulfstan, Anglo-Saxon merchant.
5 Adam af Bremen (ca. 1040-1081) tysk historiskriver og kannik/Adam of Bremen (c. 1040-1081) German chronicler and canon.
6 Kors og slange fra Jellingstenen/The cross and the snake from the Jelling runic stone.
 
 
  Venstre side/to the left
 
1 Vikingeskibet Langskibet.
The Viking ship, the longship.
2 Vikingeborgen Trelleborg anlagt i 980-81.
The viking castle Trelleborg, built 980-81.
  Højre side/To the right
 
1 Den kristne missionær munken Poppos Jernbyrd. Om jernbyrd, se ovenfor.
The Christian missionary Poppo's ordeal by fire.
2 Harald Blåtands dåb.
The baptism of Harald Bluetooth. He was baptised by the monk Poppo.
3 Runealfabetet futhark. Gørlevstenene.
Runic alphabet futhark
. The stones of Goerlev.
 
 
Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace

Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat.
Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.

The first time Bjoern Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge
Skitsesamling (Sketch Collection).
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu