Drop Down Menu
D E N  D A N S K E  K U L T U R K A N O N  2 0 0 6

The Canon of Danish Art and Culture 2006

Drop Down Menu

Initiativet til Den danske kulturkanon blevet taget i 2004 af kulturminister Brian Mikkelsen, og i januar 2006 blev dens indhold offentliggjort. Ideen var at udarbejde en liste over hovedværker i dansk kultur, som er og fortsat vil være en væsentlig del af vores fælles kulturarv. I alt syv kanonudvalg på hver 35 medlemmer, udvalgt ud fra deres faglige kvalifikationer, fik til opgave at udvælge væsentlige værker. Direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab professor Jørn Lund blev leder af formandskabet. Kanonen indeholder 108 kunstværker inden for billedkunst, design og kunsthåndværk, arkitektur, film, litteratur, musik, scenekunst og børnekultur.
Den danske kulturkanon fik en broget modtagelse, eksempelvis blev udvælgelsesproceduren og indholdet udlagt som et politisk udtryk/regeringens kulturforståelse, som statslig smagsdommeri, nogle opfattede ikke Brian Mikkelsen som deres kulturminister og var imod, at deres værker indgik i kanonen.
In 2004 the Danish Minister of Culture, Brian Mikkelsen, announced the plan to compile a cultural canon, and in April 2005 he appointed seven canon committees corresponding to the seven main art forms within the Danish Ministry of Culture's remit: architecture, visual arts, design and crafts, film, literature, music, dramatic arts.
Billedkunst/Visual Arts
Bertel Thorvaldsen, 1803, "Jason med det gyldne skind", Thorvaldsens Museum.
Bertel Thorvaldsen, 1803, "Jason with the Golden Fleece", Thorvaldsens Museum.
Vilhelm Hammershøi, 1900, "Støvkornenes dans i solstrålerne", Ordrupgård, Charlottenlund.
Vilhelm Hammershøi, 1900, "Dust Motes Dancing in the Sunbeams", Ordrupgaard Collection, Copenhagen.
C.W. Eckersberg", 1813-1816, Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredie stokværk", Statens Museum for Kunst.
C.W. Eckersberg", 1813-1816, "A View through Three Arches of the Third Storey of the Colosseum", National Gallery of Denmark.
Solvognen, ca. 1300 f.Kr. (bronzealderen), kunstner ukendt, Nationalmuseet.
The Chariot of the Sun, c. 1350 BC. (Early Bronze Age), unknown artist, The National Museum of Denmark.
Jacques-François-Joseph Saly, 1771, Frederik 5.'s rytterstatue, Amalienborg Slotsplads.
Jacques-François-Joseph Saly, 1771, The equestrian Statue of King Frederik V, Amalienborg Palace Square.
Christen Købke, 1838, "Efterårsmorgen ved Sortedamssøen", Ny Carlsberg Glyptotek.
Christen Købke, 1838, "Autumn Morning on Lake Sortedam", Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
Unionsmesteren, ca. 1440, Opstandelsen, Undløse Kirke syd for Holbæk.
The Union Master, c. 1440, Resurrection, Undløse Church, south of Holbæk, West Zealand.
L.A. Ring, 1900, "Sommerdag ved Roskilde Fjord", Randers Kunstmuseum/L.A. Ring, 1900, "Summer Day at Roskilde Fiord", Randers Museum of Art.
Hans Brüggemann, 1521, Bordesholm alteret, Slesvig Domkirke.
Hans Brüggemann, 1521, Bordesholm Altar, Schleswig Cathedral, Germany.
Flora Danica, 1752-1803, flere kunstnere.
Flora Danica, 1752-1803, several artists.
Asger Jorn, 1957-1972, "Stalingrad", museum jorn, Silkeborg.
J.F. Willumsen, 1893-1928, "Det store relief", J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
J.F. Willumsen, 1893-1928, "The Great Relief", J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
Astrid Noack, 1937-1943, "Stående kvinde", Göteborgs konstmuseum.
Astrid Noack, 1937-1943, Standing Woman", Gothenburg Museum of Art.

 

Design og kunsthåndværk/Design and Crafts
Thorvald Bindesbølls livsværk. Vase, udstillet på TRAPHOLT.
Thorvald Bindesbøll's life's work. Vase, exhibited at Museum TRAPHOLT, Kolding.
PHs skærmsystem, fra 1925. Bedlampe i Tivoli.
PH's multi-shade system, from 1925. Flower bed lighting, Tivoli.
Verner Panton, 1960, Pantonstolen, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Verner Panton, 1960, The Panton Chair, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Vikingeskib, Skuldelev 2, bygget omkr. 1042 i Dublin. Ukendt.
Viking Ship Skuldelev 2, built around 1042 in Dublin. Unknown.
Knud V. Engelhardts livsværk, Knud V. Engelhardt (1882-1931.
Knud V. Engelhardts life's work, Knud V. Engelhardt (1882-1931).
Gedser Forsøgsmølle, 1957, Johannes Juul (1887-1969).
Gedser experimental wind turbine, 1957, Johannes Juul (1887-1969).
Kevihjulet, 1965, Jørgen Rasmussen (f. 1931).
Kevi Wheel, 1965, Jørgen Rasmussen (f. 1931).
Marie Gudme Leths livsværk, Marie Gudme Leth (1895-1997).
Marie Gudme Leths life's work, Marie Gudme Leth (1895-1997).
Facadesystem/Facade System, 2006, Fiberline Composites og schmidt hammer lassen.
Gertrud Vasegaard, 1956, testel/Gertrud Vasegaard, 1956, tea set.
Gunnar Aagaard Andersen, 1964, "Portræt af min mors Chesterfield". Stol af opskummet polymer. Udstillet The Museum of Modern Art, New York.
Gunnar Aagaard Andersen, 1964, "Portrait of My Mother's Chesterfield", exhibited at MoMA, New York.
Arkitektur/Architecture
C.F. Hansen, 1811-29, Vor Frue Kirke
København
.
C.F. Hansen, 1811-29, Our Lady's Church, Copenhagen.
Nicolai Eigtved, 1749-, Frederiksstaden i
København
med
Amalienborg som det centrale bygningsværk grundlagt af Kong Frederik 5.
Nicolai Eigtved, 1749-, Frederiksstaden, a suburban area with Amalienborg as centerpiece founded by King Frederik V.
Arne Jacobsen og Erik Møller, 1937-42, Aarhus Rådhus.
Arne Jacobsen and Erik Møller, 1937-42, Aarhus City Hall.
Kay Fisker, C.F. Møller, P. Stegmann, C.Th. Sørensen, Aarhus Universitet, 1931-.
Kay Fisker, C.F. Møller, P. Stegmann, C.Th. Sørensen, University of Aarhus, 1931-.
Ukendt arkitekt, Hover Kirke Ringkøbing,
12. århundrede.
Unknown architect, Hover Church, Ringkøbing, 12th century.
Jørn Utzon, 1957, Sydney Opera House.
Peter Bredsdorff, 1947, Fingerplanen, en plan for Storkøbenhavns udvikling.
Peter Bredsdorff, 1947, The Finger Plan, planning directives for Greater Copenhagen.
Michael G. Bindesbøll og Vilhelm Klein, 1854-56, Lægeforeningens boliger på Østerbro i København, kendt som "Brumleby".
Michael G. Bindesbøll and Vilhelm Klein, 1854-56, terraced houses in Copenhagen, known as "Brumleby", designed for The Royal Society of Medicine.
Glorup Herregård opført ca. 1580 som en renæssancegård og ombygget i barokstil i 1743-44 af den franskfødte arkitekt Johan Philip de Lange (ca. 1700-1766) og igen ombygget 1762-65 af den danske arkitekt Christian Joseph Zuber (1736-1802) efter udkast af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin (1720-1799).
Glorup Manor built c. 1580 as a four-winged Renaissance manor and rebuilt in the Baroque style 1743-44 by the French born architect Johan Philip de Lange (c. 1700-1766) and again rebuilt from 1762-65 by the Danish architect Christian Joseph Zuber (1736-1802) after the draft of the french architect Nicolas-Henri Jardin (1720-1799).
Mariebjerg Kirkegård/Mariebjerg Cemetery. Gentofte 1925-35, Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945).
Dyrehaven Jægersborg/The Deer Park. Jægersborg, København, 1846, Rudolph Rothe (1802-1877).
Storebæltsbroens østbro mellem Sjælland og Sprogø, 1991-98, DISSING + WEITLING arkitektfirma a/s.
Eastern Bridge/The Great Belt Bridge.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt