Drop Down Menu
 

Surrealisme 1924/Surrealism 1924
Surrealismen var en international bevægelse og en retningen inden for moderne kunst og litteratur, den opstod i 1921 i Paris under inspiration fra dadaisme og Scuola Metafisica (italiensk kunstretning) og Freuds psykoanalyse. Surrealismen har også visse kunstneriske forudsætninger i symbolismen. Efter stilens storhedstid i 1920'erne og 1930'erne er surrealistiske bevægelser dukket op af og til, f.eks. den fantastiske realisme.
Surrealismen var den mest udbredte bevægelse i mellemkrigsårene og fik stor betydning for den abstrakte ekspressionisme i 1950'ernes USA.
Surrealismens litterære manifest "Manifeste du surréalisme" blev skrevet 1924 af den franske forfatter André Breton (1896-1966), men det fik også betydning for billedkunsten.
Surrealisme kan oversættes til overvirkelighed, og det var surrealismens mål at nå det virkeligt virkelige, det overvirkelige. 
Surrealisterne søgte sine motiver i drømmeverdenen og underbevidstheden under påvirkning af Sigmund Freud, de ville skildre menneskets dybeste lag i den ubevidste drømmeverden. Undertiden gjorde de brug af en malerisk automatisme, et tankens diktat, en metode der var ukontrolleret, for at skabe tilfældige billeder, som kunne stimulere fantasien.
Politisk var surrealismen kommunistisk orienteret, og dens formål på længere sigt var en omvæltning af samfundet som skulle give mulighed for at leve surrealistisk. Imidlertid blev surrealisternes relation til marxismen til en klods om benet for både kommunister og surrealister.
Den veristiske og den absolutte/organiske surrealisme
Surrealismen kan deles op i to hovedretninger, den veristiske og den absolutte surrealisme
Den veristiske surrealisme er det, man almindeligvis forstår ved surrealisme, hvor et billede består af genstande, der er gengivet næsten fotografisk, men anbragt i en sammenhæng som er overvirkelig, drømmeagtig, fantasifuld, som det f.eks. ses hos Max Ernst, Dalí, Delvaux, Magritte, Vilhelm Bjerke Petersen og Wilhelm Freddie.
Den absolutte surrealisme er mere abstrakt, gør brug af billedtegn i stedet for genkendelige genstande som det f.eks.ses hos Miró og Masson, den kaldes også organisk surrealisme.
Wilhelm Freddie introducerer i 1930 surrealismen i Danmark, og i 1934 blev gruppen Linien dannet, og var en dansk kunstnersammenslutning og forum for abstrakt og surrealistisk kunst.

Linien I - 1934-39

Stifterne var de abstrakte og surrealistiske malere, Vilhelm Bjerke Petersen, Richard Mortensen, Ejler Bille, Hans Øllgaard og Henry Heerup.
Linien I kunne i 1937 på Den Frie Udstilling (årlig københavnsk kunstudstilling, afholdt af en kunstnersammenslutning) præsentere værker af bl.a. Kandinsky, Klee, Miró, Max Ernst, Mondrian samt Asger Jørgensen (senere Jorn), Egill Jacobsen og Carl-Henning Pedersen.
Linien udgav tidsskriftet Linien, som udkom fra 1934-35.

Linien II - 1947

Her deltog kunstnerne Ib Geertsen, Paul Gadegaard, Helge Jacobsen, Niels Macholm, Albert Mertz og Knud Nielsen.

Linien III  - 1956 og 1958

Her deltog kunstnerne Richard Mortensen, Robert Jacobsen, Gunnar Aagaard Andersen, Ib Geertsen, Paul Gadegaard, Mogens Jørgensen, Ole Schwalbe og Søren Georg Jensen, billedhugger og sølvsmed, søn af sølvsmeden Georg Jensen.
I filmkunsten ses det surrealistiske udtryk hos den spansk-mexicanske instruktør Luis Buñuel (1900-1983), der var førende i den franske surrealisme i 1920'erne, hvor han sammen med Salvador Dalí optog den 17 minutter lange stumfilm "Den andalusiske hund" (Un chien andalou), 1929, som af André Breton blev anset for det første ægte surrealistiske filmværk. Filmen indledes med en scene, hvor Buñuel selv skærer i den kvindelige hovedpersons øje med en ragekniv. En anden scene viser en mand, der trækker to præster og to flygler hvorpå der er placeret to døde æsler. De stærkt visuelle og usammenhængende episoder og filmens titel skulle ikke give mening, filmen er befriet fra enhver logisk tolkning.

I 1930 kom filmen "Guldalderen" (L'Age d'Or), hvor en scene viser en ung pige, der opdager en ko i sin seng. Vache = ko på fransk, men vache kan også betyde strømer og kan således tolkes som en betjent, der vogter den unge piges seng.
I filmkunsten var der større muligheder end i maleriet for at skildre et drømmeforløb.

Surrealism - a movement of visual art and literature, flourishing in primarily Europe between World War I and World War II. The style arose in Paris in 1921 influenced by Symbolism, Dadaism, the Italian Scuola Metafisica and the theories of the pioneer of psychoanalysis, Sigmund Freud. 
The French writer André Breton (1896-1966) published the literary manifesto "Manifeste du surréalisme" in 1924, the manifest
o became important for the visual art. André Breton believed in the political, artistic and spiritual powers of Surrealism. However Surrealism and its relation to Marxism became a drag on both the surrealists and the Communists.  
The word surrealism translated literally from French, means "over-reality. The goal for surrealism was to reach the really real, the over-real - an absolute reality.
Influenced by Freud, the surrealists search their motifs in the dream world (creating dream-like scenes) and the subconscious. 
Surrealism could be divided into two main directions: Veristic Surrealism and Automatism (Absolute Surrealism, Organic Surrealism).

Veristic Surrealism: the objects were reproduced almost photographic and placed in a connection which was over-real, dream-like, imaginative (
Max Ernst, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Giorgio de Chirico, René Magritte, Vilhelm Bjerke Petersen, Wilhelm Freddie and Alfred Pellan). 
Automatism: thoughts dictation, free association, the automatic way in which the images of the subconscious reach the conscience, a form of abstraction, spontaneous without recognizable objects (e.g.
Joan Miró and André Masson). The automatists believed that lack of form was a way to rebel against them - and the Academic painters/the academic training.
Surrealism was the most influential art movement of the 20th century, the only one to spread outward from galleries and museums to movies. The movement got great influence on the American Abstract Expressionism of the 1950s. 
Magic Realism/Magical Realism was an American style of art during the 1920s with Surrealist overtones - an unusual realism (Ivan Albright, Paul Cadmus, George Tooker).
KUNSTNERE/ARTISTS
Freddie, Wilhelm
Freddie, Wilhelm (Christian Frederik Wilhelm Carlsen) (1909-1995). Dansk maler og billedhugger. Han var selvlært kunstner bort set fra korte studier i 1932 på Københavns tekniske skole og den grafiske skole ved Akademiet. I 1929 udstillede han for første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) i København. I 1930'erne foretog han rejser til Frankrig, Tyskland, Belgien, senere rejste han i Japan, Hong Kong, Indien og Iran. Han boede i Stockholm fra 1944-50, og fra 1963 boede han i vinterhalvåret i Verdelot i Frankrig. I slutningen af 1920'erne udførte han nogle af de første danske abstrakte malerier.

I 1929-30 malede Freddie "Frihed, lighed og broderskab"
og med dette billede blev surrealismen introduceret i Skandinavien, Freddie blev den førende danske surrealist.

Freddies billeder vakte både begejstring og forargelse, han blev beskyldt for pornografi, udstillinger blev lukket, og selv kom han i fængsel, og hans beslaglagte værker, der var en overtrædelse af sædelighedsparagrafferne, kom på Kriminalmuseet (nu Politihistorisk Museum) og først leveret tilbage til ham i 1963. Et eksempel på det, man dengang mente var pornografisk, var hans portrætbuste i forskellige materialer af en kvinde "Sexparalysappeal" fra 1936, og det provokerende var den diskrete penis, der er tegnet på den venstre kind med retning mod munden. Under besættelsen blev Freddie forfulgt af Gestapo på grund af billedet "Meditation over den antinazistiske kærlighed", 1936, med Hitler som baggrundsfigur, og han flygtede 1944 til Sverige. I slutningen af 1950'erne blev hans maleri mere abstrakt. Fra 1953-56 var Freddie medlem af kunstgruppen "Spiralen", fra 1966-71 af Grønningen og fra 1971 af Den frie Udstilling. Fra 1973-79 var han professor ved Akademiet og i 1976 modtog han Thorvaldsens Medalje.
Freddie, Wilhelm (Christian Frederik Wilhelm Carlsen) (1909-1995). Danish painter and sculptor. He was a self-taught artist apart from short studies in 1932 at the Technical School in Copenhagen, and at the Graphic School at the Royal Danish Academy of Fine Arts. In 1929 he exhibited for the first time at The Autum Exhibition for Painters in Copenhagen. In the 1930's he traveled in France, Germany and Belgium, later in Japan, Hong Kong, India and Iran. He resided in Stockholm from 1944-50 and from 1963, during the winter-half-year, in Verdelot in France. In the late 1920s he made some of the first Danish abstract paintings.

In 1929-30 Freddie painted "Liberty, Equality and Fraternity"
and with it Surrealism was introduced to Scandinavia. Freddie
became the most prominent Danish representative of the style.

His paintings provoked the spectators or filled them with enthusiasm. He was accused of painting pornography, his works were confiscated, exhibitions were closed, and he himself was put into prison. An example of his so-called pornographic works was the female portrait bust named "Sexparalysappeal", 1936 - a discreet painted penis on the left cheek pointed towards the mouth. During the German occupation of Denmark Freddie was pursued by the Gestapo because of his painting "Meditation on the Anti-Nazi Love", 1936 - with Hitler as a background figure, and in 1944 he had to fled to Sweden. In 1961 followed a new confiscation - in 1963 the works were handed back to him. In the late 1950s his paintings became more abstract, among the later works were e.g. "Voyageuses de Wagon-Lits", 1963, and "The Suicide. Drama on the Seine", 1965, (Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark). From 1953-56 Freddie was a member of the artist group "The Spiral", from 1966-71 a member of the art movement Grønningen, and from 1971 a member of The Free Exhibition. From 1973-79 he was professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. In 1976 he received Thorvaldsen's Medal.
Udvalgte værker/Selected works
"Landskab", 1932, Statens Museum for Kunst/"Landscape", 1932, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Sex-paralysappeal", 1936, Statens Museum for Kunst. Depositum fra KUNSTEN Museum of Modern Art, 2014.
"
Sex-paralysappeal"
, 1936, National Gallery of Denmark, Copenhagen. Long term loan from KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg, 2014.
"Psyko-fotografisk fænomen: Verdenskrigens faldne", 1936, museum jorn, Silkeborg.
"Psycho-Photographic Phenomenon: The Fallen of the World War", 1936, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
"Meditation over den antinazistiske kærlighed", 1936, Statens Museum for Kunst.
"Meditation on Anti-Nazi Love", 1936, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"En families genvordigheder", 1940, Statens Museum for Kunst/"The Trials of a Family", 1940, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Den gamle bro styrter i havet", 1935, museum jorn/"The Old Bridge Tumbles into the Sea", 1935, museum jorn.
"Sensibelt portræt", 1940, Statens Museum for Kunst/"Sensitive Portrait", 1940, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Monument", 1941, Statens Museum for Kunst/"Monument", 1941, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Venetiansk portræt", 1943, Statens Museum for Kunst/"Venetian Portrait", 1943, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Danserinde", 1943, Statens Museum for Kunst/"Dancer", 1943, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Cézannes atelier", 1944, Statens Museum for Kunst/"Cézanne's Studio", 1944, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Psykofotografisk fænomen: Sabotage", 1944, Statens Museum for Kunst.
"Psycho-photographic Phenomenon: Sabotage", 1944, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Solitude", 1947, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Solitude", 1947, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
"Skyggens fødsel", 1950, Statens Museum for Kunst/"The Birth of the shadow", 1950, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Et frieri", 1951, Statens Museum for Kunst/"The Proposal", 1951, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Tivoliplakat "Tivoli Danmark", 1993/Poster for Tivoli in Copenhagen "Tivoli Denmark", 1993.
Chirico, Giorgio De
Chirico, Giorgio De (1888-1978). Italiensk maler, opfinderen af det metafysiske maleri, Pittura Metafisica. Født i Volo i Grækenland, død i Rom. I 1900 begyndte han at studere på den polytekniske læreanstalt i Athen, og gik på aftenkursus i croquistegning. Omkring 1906 flyttede han til München, hvor han deltog i undervisningen på Kunstakademiet, og han begyndte at interessere sig for Arnold Böcklins og Max Klingers kunst og for Friedrich Nietzsches og Arthur Schopenhauers skrifter. I 1909 flyttede De Chirico til Milano, og i 1910 til Firenze. Fra 1911-15 boede han i Paris og udstillede i 1912 og 1913 på Salon d’Automne og på Salon des Indépendants i 1913 og 1914. De Chirico deltog i Guillaume Apollinaires ugentlige sammenkomster, hvor han mødte bl.a. Brancusi, Derain og Max Jacob. Under 1. verdenskrig (1914-18) rejste han i 1915 til Italien, hvor han mødte Pilippo de Pisis, Morandi og Carlo Carrà. De Chirico og Carrà grundlagde og udviklede i 1917 konceptet til den italienske kunstretning Pittura Metafisica, senere kaldet Scuola Metafisica, der have til formål at skildre en alternativ virkelighed, der beskæftigede sig med det ubevidste - det var en ny måde at se ting på og en ny sammenstillingen af forskellige kendte objekter i f.eks. øde gader eller bymiljøer. Motiverne viste det mystiske, det drømmeagtige, en frossen uvirkelig virkelighed med unaturalistiske farver og lys, menneskefigurerne var ofte fremstillet som statister eller modeldukker. Det karakteristiske for De Chirocos billeder var en fabulerende abstrakt kunst med billedelementer fra antik arkitektur og skulptur. Det metafysiske maleri var en reaktion mod både kubismen og futurismen under perioden med den italienske facisme, og trods bevægelsen korte levetid (1917-1919) skabte stilen præmisserne for surrealismen især med brugen af kendte elementer i urealistiske sammensætninger.
I 1918 flyttede De Chirico til Rom, hvor han havde sin første soloudstilling i Casa d’Arte Bragaglia samme år. I 1918-19 var han en af lederne af kunstnergruppen Gruppo Valori Plastici, som han udstillede sammen med i Berlin. Fra 1920-24 boede han skiftevis i Rom og Firenze. I 1921 blev der holdt en soloudstilling på Galleria Arte i Milano, og han deltog i Biennalen i Venedig for første gang i 1924. I 1925 vendte han tilbage til Paris, hvor han udstillede samme år på Léonce Rosenbergs Galerie l’Effort Moderne. I 1928 blev der holdt en soloudstillinger på Arthur Tooth Gallery i London
og på Valentine Gallery i New York. I 1929 designede han kulisser og kostumer til Sergei Diaghilevs balletproduktion "Le Bal", og hans bog "Hebdomeros" blev udgivet. De følgende år designede han til balletter og operaer og fortsatte med at udstille i Europa, USA, Japan og Canada. Efter 1930 dyrkede han et mere naturalistisk maleri og senere ud fra en nyklassicistisk opfattelse - han var blevet fanatisk modstander af moderne kunst. De Chirico var fra 1940 bosat i Italien. I 1945 udkom første del af hans memoirer "Memorie della mia vita".
De Chirico og Carrà grundlagde og udviklede fra 1917-19 konceptet til den italienske kunstretning Pittura Metafisica, senere kaldet Scuola Metafisica.

From 1917-19 De Chirico and Carrá founded and developed the concept for the Italian art movement Pittura Metafisica, later called Scuola Metafisica.
Chirico, Giorgio De (1888-1978). Italian painter, the inventor of Metaphysical Painting, Pittura Metafisica. He was born in Volos, located at the foot of the peninsula of Pelion at the centre of Greece, and he died in Rome. In 1900 he began studying at the Polytechnic Institute of Athen and took lifedrawing classes in the evenings. About 1906 he moved to Munich, where he attended classes at the Academy of Fine Arts and became interesting in the art of Arnold Böcklin and Max Klinger and in the books by Friedrich Nietzsche and Arthur Schopenhauer. I 1909 De Chirico moved to Milan and in 1910 to Florence. From 1911-15 he lived in Paris and exhibited at Salon d’Automne in 1912 and at Salon des Indépendants in 1913 and 1914. De Chiroco joined Guillaume Apollinaire's weekly gatherings, where he met among others Brancusi, Derain and Max Jacob. During World War I (1914-18), he left France for Italy, where he met Pilippo de Pisis, Morandi and Carlo Carrà. From 1917-19 De Chirico and Carrá founded and developed the concept for the Italian art movement Pittura Metafisica, later called Scuola Metafisica, their purpose was to portray an alternative reality - they created new compositions of various well-known objects. The motifs showed the mysterious, the dreamlike, a frozen unreal reality with unnaturalistic colours and light, the human figures often looked like wooden artist's mannequins.

De Chirico's paintings were characterized by an imaginative abstract art with elements from antique architecture and sculptures. Metaphysical painting was an reaction against both Cubism and Futurism during the period of the Italian Fascism. In spite of the fact that the movement lived short, the style created the premises for Surrealism particularly by using well-known elements in unrealistic compositions.
In 1918 De Chirico moved to Rome, where his first solo exhibition was held the same year at Casa d’Arte Bragaglia. In 1918-19 he was one of the leaders of the art group Gruppo Valori Plastici, with whom he exhibited in Berlin. From 1920-24 he lived alternately in Rome and Florence. In 1921 a solo exhibition of his works was held at Galleria Arte in Milan. In 1924 he participated in the Venice Biennale for the first time. In 1925 he returned to Paris, where exhibited at Léonce Rosenberg's Galerie l'Effort Moderne. In 1928 solo exhibitions were held at Arthur Tooth Gallery in London and in New York at the Valentine Gallery. In 1929 he designed pieces of scenery and costumes for Sergei Diaghilev’s ballet production "Le Bal", and his book "Hebdomeros, the Metaphysician" was published. The following years he designed for ballets and operas and continued exhibiting his works in Europe, Japan, the US and Canada. After 1930 he was engaged in naturalistic painting and later, out of a neoclassical understanding, he became a fanatical opponent of modern art. From 1940 De Chirico lived permanently in Italy. In 1945 the first part of his memoirs "Memorie della mia vita" was published.

Udvalgte værker/Selected works
"Det røde tårn", 1913, Pegy Guggenheim Samlingen, Venedig/"The Red Tower", 1913, Pegy Guggenheim Collection, Venice.
"Montparnasse banegården" (vemod ved afgang)", 1914, MoMA, New York.
"Gare Montparnasse (The Melancholy of Departure)",
1914, MoMA, New York.
"Den lærdes ophøjede ro", 1914, MoMA, New York/"The Serenity of the Scholar", 1914, MoMA, New York.
"Portræt af Dr. Albert C. Barnes", 1926, amerikansk opfinder og kunstsamler/"Portrait of Dr. Albert C. Barnes", 1926.
Miró, Joan
Miró, Joan (1893-1983). Spansk maler, skulptør, grafiker og bogillustrator. Han blev født i Montroig i Catalonien og døde i Palma de Mallorca. Hans far var guldsmed og urmager og ønskede at sønnen skulle uddannes indenfor handel. Miró tog en handelseksamen og fik ansættelse som kontorfunktionær, men et nervesammenbrud førte til at han opgav han sit kontorjob og genoptog de kunststudier, han havde fulgt samtidig med han gik på handelsskole. Fra 1912-15 studerede han kunst på Galís private akademi i Barcelona. Miró modtog tidligt opmuntring fra kunsthandleren José Dalmau, som arrangerede hans første soloudstilling i Barcelona i 1918. Hans første værker var inspireret af van Gogh og fra 1919 af Picasso og kubismen. I 1920 rejste Miró til Paris for første gang, hvor han fik han tilknytning til digterne Max Jacob, Pierre Reverdy og Tristan Tzara og deltog i dadaisternes aktiviteter. I 1921 blev der afholdt en soloudstilling af hans arbejder på Galerie la Licorne i Paris. I 1920'erne malede han en række stilleben. I 1923 udstillede han på Salon d’Automne i Paris. I 1924 sluttede han sig til surrealisterne, og året efter afholdtes en soloudstilling med surrealistiske billeder på Galerie Pierre i Paris. I 1928 besøgte han Holland og påbegyndte en serie af malerier inspireret af de hollandske mestre, og samme år udførte han sine første papircollager. I 1929 begyndte han at eksperimentere med litografier - hans første ætsning er fra 1933. I 1930'ernes første år skabte han surrealistiske skulpturer, der omfattede malede sten og fundne objekter. Han udstillede i København på udstillingen "Kubisme-Surrealisme" i 1935. I 1936 forlod han Spanien da borgerkrigen brød ud og boede i Paris indtil 1940 og vendte derefter tilbage til Barcelona.
I 1936 deltog Miró i udstillingen "Cubism and Abstract Art and Fantastic Art, Dada, Surrealism" på Museum of Modern Art i New York. I 1937 fik han til opgave at skabe et monumentalt værk til verdensudstillingen i Paris. Samme år udstillede han på "Liniens" udstilling i København.
I 1941 blev hans første større retrospektive udstilling holdt på Museum of Modern Art i New York, og samme år begyndte han på keramiske arbejder og tryk. Han opholdt sig i USA 1947-48. Fra 1954-58 arbejdede han stort set udelukkende med keramik og tryk. Han modtog medalje for grafisk arbejde på Biennalen i Venedig i 1954, og hans arbejder var udstillet på den første Documenta i Kassel i Tyskland i 1955 (verdens mest prestigefyldte kunstudstilling, afholdes nu hvert 5. år). I 1958 modtog han en pris for vægmalerier for UNESCO's bygning i Paris. I 1959 genoptog han maleriet. I 1960'erne begyndte han for alvor at arbejde med skulptur.
Retrospektive udstillinger blev afholdt på Musée National d’Art Moderne i Paris i 1962, i Grand Palais i 1974 og i 1978 på Musée National d’Art Moderne, hvor over 500 af hans tegninger blev vist. Kendetegnende for Mirós surrealistiske billeder er automatiske former efter tankens diktat. Ingen genkendelige elementer, dekorativ skiften af form og farve. Miro havde sammen med Kandinsky og Klee en afgørende indflydelse på de yngre moderne europæiske kunstnere.
Miró, Joan (1893-1983). Spanish painter, sculptor, graphics artist and book illustrator. He was born in Montroig, Catalonia, and he died in Palma de Mallorca. His father, a goldsmith and watchmaker, was determined that his son should get an education within business. To satisfy his father Miró became an office worker. While studying at commercial school he attended art school. A nervous breakdown led to he gave up his job to concentrate on art studies once again. From 1912-15 he took lessons at Galí's private academy in Barcelona. Early he received encouragement from the art dealer José Dalmau, who arranged his first solo exhibition in Barcelona in 1918. Miró's earliest works were influenced by van Gogh, and from 1919 by Picasso and Cubism. I 1920 Miró visited Paris for the first time, where he joined poets such as Tristan Tzara, Max Jacob and Pierre Reverdy and participated in some Dada activities. In the 1920s he painted a number of still-lifes. In 1924 he joined the Surrealists, and the following  year a solo exhibition of his Surrealist paintings were held at Galerie Pierre in Paris. I 1928 he visited the Netherlands and began a series of paintings influenced by the Dutch's masters - the same year he created his first collages, and the following year he began experimenting with lithography - his first etching is from 1933. In the early 1930s he created surrealistic sculptures. In 1936 Spain's civil war forced him to leave his country, he moved to Paris, where he stayed until 1940 and returned to Barcelona. In 1941 he began working with ceramics and prints. He lived in the US from 1947-48. From 1954-58 he worked almost entirely with ceramics and prints ("The Wall of the Sun" and "The Wall of the Moon", UNESCO, Paris). In 1959 he began to paint again. In the 1960s he seriously worked with sculptures. His surrealistic paintings were characterized by automatic forms and the thoughts dictation - decorative change of forms and colours, no recognizable elements. Together with Kandinsky and Klee Miró had decisive influence on the younger modern European artists. Miro's works had been exhibited in several large cities such as Paris, Copenhagen, New York and at the first Documenta in Kassel in Germany in 1955 (the world’s most prestigious art exhibition). In 1954 he received a medal for his graphic work at the Venice Biennale.
1 I 1976 åbnedes et Miró-museum, Fundació Joan Miró, i Parc de Montjuic uden for Barcelona.
In 1976 the Miró-museum, Fundació Joan Miró, in Parc de Montjuic in Barcelona opened to the public. 
2 "Oiseaux qui s'envolent" (Flyvende fugle), 1971/72, Kunsthaus Zürich.
"Oiseaux qui s'envolent" (Flying Birds), 1971/72, The Museum of Modern Art, Zurich.
Udvalgte værker/Selected works
"Jægeren (Catalansk landskab)", 1923, MoMA, New York/"The Hunter (Catalan Landscape)", 1923, MoMA, New York.
"Verdens skabelse", 1925, MoMA, New York/"The Birth of the World", 1925, MoMA, New York.
"En person kaster en sten på en fugl", 1926, MoMA, New York/"Person Throwing a Stone at a Bird", 1926, MoMA, New York.
"Reliefkonstruktion", 1930, MoMA, New York/"Relief Construction", 1930, MoMA, New York.
"Hirondelle Amour", 1933-34, MoMA, New York.
"Personer med stjerne", 1933, Art Institute of Chicago/"Personages with Star", 1933, Art Institute of Chicago.
"Kvinde", 1934, Art Institute of Chicago/"Woman", 1934, Art Institute of Chicago.
"Portræt af en mand i en ramme fra slutningen af 1800'tallet", 1950, MoMA, New York.
"Portrait of a Man in a Late-Nineteenth-Century Frame", 1950, MoMA, New York.
"Stor figur", 1956, Kunsthaus Zürich/"Large Figure", 1956,The Museum of Modern Art, Zurich.
"Månefugl", 1966, skulpturhaven, MoMA, New York/"Moonbird", 1966, The Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden, MoMA, New York.
"Figur", 1970, Fundació Joan Miró, Parc de Montjuic, Barcelona/"Figure", 1970, Fundació Joan Miró, Parc de Montjuic, Barcelona.
Malerdynastiet Giacometti
Giovanni Giacometti (1868-1933)
Schweizisk maler og grafiker. Introducerede Postimpressionismen i Schweiz.
Fætter til Augusto Giacometti (1877-1947) og far til:
Alberto Giacometti
(1901-1966)

Schweizisk skulptør maler og grafiker
Diego Giacometti
(1902-1985)
Schweizisk billedhugger og designer
Ottilia Giacometti
(1904-1937)
døde i barselsseng
Bruno Giacometti
(1907-2012)

Schweizisk arkitekt
Giacometti, Alberto

Giacometti, Alberto (1901-1966), schweizisk skulptør, maler og grafiker. Han er mest kendt for sine lange og magre menneskefigurer. Giacometti blev født i Borgonovo i kanton Graubünden i Schweiz og døde i Chur i kanton Graubünden.
I 1919 studerede han kunst i Genève i en kort periode, og afbrød sin uddannelse for at rejse med sin far
Giovanni Giacometti til Italien. I 1922 flyttede han til Paris for at studere skulptur og deltog af og til i undervisningen hos billedhuggeren Antoine Bourdelle. I 1925 udstillede han for første gang på Salon des Tuileries.
I sine forenklede abstrakte skulpturer var han inspireret af kubismen og den afrikanske kunst.
Fra 1931-35 var han knyttet til André Breton og surrealisterne og udviklede nye skulpturelle former, der nogle gange mindede om legetøj og spil. I 1932 havde han sin første soloudstilling på Pierre Colle Gallery i Paris. I 1935 kom det til et bittert brud med den surrealistiske gruppe. Giacomettis kunst var figurativ, og han vendte tilbage til sit tidlige formsprog, hvor menneskefiguren var genkendelig og anonym. Under 2. Verdenskrig opholdt han sig det første år i Paris, men i december 1941 rejste han til Genève, hvor han blev til krigens slutning. I september 1945 vendte han tilbage til Paris. I 1955 afholdtes hans første retrospektive udstillinger på museer i New York, London og i Tyskland. I 1959 forpligtede hans sig til at færdiggøre "Paris sans fin" (Paris uden ende) en grafisk serie med skildringer fra Paris, en hyldest til byernes by, der efter hans død blev udgivet i bogform.
I 1962 vandt Giacometti førsteprisen for skulpturer på Biennalen i Venedig. I 1964 modtag han Guggenheimprisen. I 1965 afholdtes tre retropektive udstillinger på henholdsvis Tate Gallery i London, MoMA i New York og Louisiana i Humlebæk, hvor flere af hans arbejder kan ses.

Giacometti, Alberto (1901-1966), Swiss sculptor, painter and graphic artist. He is best known for his tall and skinny human figures. Giacometti was born in Borgonovo in canton of Graubünden in Switzerland, and he died in Chur in canton of Graubünden.
In 1919 he studied art in Geneva for a short period of time, and interrupt his studies to follow his father
Giovanni Giacometti to Italy. In 1922 he moved to Paris to study sculpture and occasionally he attended Antoine Bourdelle's sculpture classes. In 1925 he exhibited for the first time at Salon des Tuileries.
His simplified abstract sculptures were influenced by Cubism and African art. From 1931-35 Giacometti joined the Surrealist group headed by André Breton, and devised innovative sculptural forms. In 1932 his first solo exhibition was held at Pierre Colle Gallery in Paris. After an acrimonious break with the Surrealist group in 1935 Giacometti went back to working from a model. During World War II he spend the first year in Paris, but in December 1941 he moved to Geneva, where he remained until 1945. In 1955 his first retrospective exhibitions were held at museums in New York, London and Germany. In 1962 Giacometti received the Grand Prize for Sculpture at the Venice Biennale, and in 1964 he won the Guggenheim International Award. In 1965 three retrospective exhibitions were held at respectively Tate Gallery in London, MoMA in New York and Louisiana, Museum of Modern Art in Humlebæk, Denmark. After Giacometti's death in 1966 his epic series of lithographs "Paris sans fin" (Paris without end) was published, the book was an homage to Paris.
"Kvinde på kærre", 1942, Holstebro.
"Woman on a Cart", 1942, Holstebro, Denmark.
Maren å æ woun/Woman on a Cart

"Kvinde på kærre"
(på jysk: "Maren å æ woun"), 1942, står foran Det Gamle Rådhus i Holstebro. Holstebro Kommune købte skulpturen i 1965 for 210.000 kr. (værdien er i 2020 omkring en milliard). Skulpturen blev i 1966 placeret foran Sankt Jørgens Kirke i Holstebro, men i 1978 flyttet til sin nuværende placering.
Byens borgere var i begyndelsen utilfredse med "Maren", hun var både dyr og mager, og der blev lagt madpakker til hende. Giacometti fremstillede ikke menneskets form, men dets skygge, derfor er hans figurer
ofte lange og magre. Den anonyme "Maren" symboliserer storbymenneskets isolation.

For at beskytte "Maren" mod hærværk er hun siden 2009 blevet sænket ned i et underjordisk rum mellem kl. 21 og kl. 10. Når "Maren" går til sengs og står op spilles "Hymne til Maren", komponeret af den færøske komponist Pauli Í Sandagerði, over lydanlægget på pladsen i henholdsvis en klokkespils- og messingblæserversion.
I 2009 blev
"Marens Venne-Laug" stiftet med bl.a. det formål "
At værne, promovere og løbende festligholdelse af mærkedage for Alberto Giacometti's skulptur "Kvinde på Kærre" (Maren)." "Marens Riddere" (kulturvægterne), 2010, er kommunens vægterkorps og Marens beskyttere.

"Woman on a Cart", 1942, in front of The Old Town Hall, Holstebro, Denmark. The female figure has been given the nickname "Maren". The sculpture was bought by The Municipality of Holstebro in 1965 and was in 1966 placed in front of Holstebro Church, and in 1978 moved to its present location. In the beginning "Maren" was unpopular among the townspeople, she was expensive and skinny, and the locals gave her packed lunches. Giacometti was sculpting not the human figure but the shadow that is cast, and that is why his figures often are thall and thin. The anonymous "Maren" symbolizes the isolation among urban people.

Udvalgte værker/Selected works
"Selvportræt", 1921, Kunsthaus Zürich/"Self-Portrait", 1921, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Skekvinde", 1926-27, Kunsthaus Zürich/"Spoon Woman", 1926-27, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Kvinde med halsen skåret over", 1932, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Woman with Her Throat Cut", 1932, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Kvinde med halsen skåret over", 1932, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig.
"Woman with Her Throat Cut", 1932, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Den usynlige genstand (hænderne holder tomrummet)", 1934, National Gallery of Art, Washington D.C.
"The Invisible Object (Hands Holding the Void)", 1934,
National Gallery of Art, Washington D.C.
"Gående kvinde", 1936, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Woman Walking", 1936, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Kvinde på kærre" (på jysk: "Maren å æ woun"), 1942, står foran Det Gamle Rådhus i Holstebro.
"Woman on a Cart", 1942, in front of The Old Town Hall, Holstebro, Denmark.
"Stående kvinde ("Leoni")", 1947, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Standing Woman ("Leoni")", 1947, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Stående kvinde", 1947, National Gallery of Art, Washington D.C./"Standing Woman", 1947, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Gående mand", 1947, Kunsthaus Zürich/"Walking Man", 1947, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Kærren", 1950, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Chariot", 1950, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Kærren", 1950, Kunsthaus Zürich/"The Chariot", 1950, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Skoven", 1950, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Forest", 1950, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Stort hoved af Diego" (hans bror), 1954, Kunsthaus Zürich/"Large Head of Diego" (his brother), 1954, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Tynd kvinde uden arme", 1958-60, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Thin Woman without Arms", 1958-60, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Tree originale afstøbninger til Chase Manhattan Plaza, "Gående mand", "Hoved på sokkel" og "Stående kvinde", 1960, Kunsthaus Zürich. I 1956 fik Giacometti en invitation til at udføre skulpturer til pladsen foran Chase Manhattan Banks skyskraber i New York, der var under opførelse på dette tidspunkt.
Three original plasters for Chase Manhattan Plaza
, 1960, "Walking Man", "Head on a Base" and "Standing Woman",
The Museum of Modern Art, Zurich. In 1956 Giacometti got an invitation to create a sculpture for the plaza in front of the Chase Manhattan Bank Skyscraper in New York, which was under construction at the time.
"Gående mand II", 1960, National Gallery of Art, Washington D.C./"Walking Man II", 1960, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Høj kvinde III", 1960, Museum Berggruen, Berlin/"Tall Woman III", 1960, Museum Berggruen, Berlin.
"Buste d'Annette IX", 1964-66, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Lotar II", 1965, Kunsthaus Zürich/The Museum of Modern Art, Zurich.
Giacometti, Augusto
Giacometti, Augusto (1877-1947), fætter til Giovanni Giacometti. Schweizisk kunstner. Født i Stampa i kanton Graubünden og død i Zürich. En af det abstrakte maleris pionere. Fra 1894-97 boede han i Zürich, hvor han tog eksamen som tegnelærer fra kunsthåndværkerskolen. I 1897 rejste han til Paris og begyndte på Skolen for dekorativ kunst og studerede under Eugène Grasset. Han brugte billeder fra kunsten i sit kunsthåndværk og designede mosaikker, glas, ure og plakater. Han elskede farver. Fra 1902 boede han i Firenze og studerede Fra Angelicos arbejder og de store renæssancekunstnere. Han fik sin første offentlige opgave i Schweiz i 1914, en mosaik til et springvand på universitetet i Zürich og en freske til en kirke. Han begyndte samtidig at fremstille en serie pastelmalerier. I 1917 blev han interesseret i dadaismen. Fra 1921 rejste han rundt i Europa, herunder Danmark, og på en rejse til London i 1928 så han William Turner, som han anså for at være grundlæggeren af impressionismen, hvilket der var delte meninger om. Krigen rystede hele Europa og kunstudstillinger og kunstmarkedet kom ind i en stilstand. I de sidste år af sit liv skrev han sin selvbiografi "Da Stampa a Firenze" (Fra Stampa til Firenze).
Glasmosaikruder beskrivende natten i Getsemane have, 1937, kirken i Adelboden, Schweiz.  
Stained glass windows, 1937, describing the night at Gethsemane, the church of the Swiss mountain village Adelboden.
"Fred", 1915, Albertina Museum, Wien.
"Peace", 1915, Albertina Museum, Vienna.
Magritte, René
Magritte, René François Ghislain (1898-1967). Belgisk maler, født i Lessines. I 1912 begik hans mor selvmord ved at drukne sig. I årene 1916-18 studerede Magritte ved Académie Royale des Beaux-Arts i Bruxelles. I 1920 fik han sin debut på Centre d’Art i Bruxelles. I 1922 giftede han sig med Georgette Berger og arbejdede en kort periode som grafisk designer på en tapetfabrik. I 1923 deltog han i en udstilling på Cercle Royal Artistique i Antwerpen sammen med Lyonel Feininger, El Lissitzky og László Moholy-Nagy. I 1916 malede han sit første surrealistiske billede "Le Jockey Perdu", og i 1917 udstillede han i Galerie Le Centaure i Bruxelles, og senere samme år flyttede han med sin kone til Perreux-sur-Marne nær Paris, hvor han kom i kontakt med surrealisterne André Breton, Jean Arp, Salvador Dali, Paul Eluard og Joan Miró. I 1929 bidrog han til den sidste udgave af bladet "Révolution Surréaliste". Han rejste til Belgien i 1930, og i 1933 fik han sin første soloudstilling i Palais des Beaux-Arts i Bruxelles. I 1940 flyttede familien til Carcassonne i Sydfrankrig, og i 1940'erne var Magritte en hyppig udstiller på Galerie Dietrich i Bruxelles. I 1953 skabte han vægmalerier til casinoet i Knokke-le-Zoute i Belgien. I 1954 blev der holdt en retrospektiv udstilling af hans arbejder i Palais des Beaux-Arts i Bruxelles, og i 1960 på Museum of Fine Arts i Houston og på the Museum for Contemporary Arts i Dallas. I 1965 rejste Magritte til USA for første gang, og anledningen var hans retrospektive udstilling på Museum of Modern Art i New York.
I Magrittes billeder ses ofte uhygge og chokeffekter.
Udvalgte værker/Selected works
"Billedernes bedrag" (dette er ikke en pibe), 1929, Los Angeles County Museum of Art.
"The Treachery of Images" (This Is Not a pipe), 1929, Los Angeles County Museum of Art.
"Rummets stemme", 1931, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Voice of Space", 1931, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Sort magi", 1933, Musée Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles/"Black Magic", 1933, Musée Royaux des Beaux-Arts, Brussels.
"Tilbagevenden", 1940, Magritte Museet, Bruxelles/"The Return", 1940, The Musée Magritte Museum, Brussels.
"Erindring", 1948, Patrimoine culturel de la Communauté français de Belgique.
"Memory", 1948, Patrimoine culturel de la Communauté français de Belgique.
"Lysets rige, II", 1950, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Empire of Light, II", 1950, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Lysets magt" (L'Empire des Lumieres) 1950-54, Musée Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
"The Empire of Lights" (L'Empire des Lumieres), 1950-54, Musée Royaux des Beaux-Arts, Brussels.
"Festmåltidet", 1958, Art Institute of Chicago/"The Banquet", 1958, Art Institute of Chicago.
"Slottet i Pyrenæerne" (La Chateau des Pyrenees), 1959, det israelske museum, Jerusalem.
"The Castle of the Pyrenees" (La Chateau des Pyrenees), 1959, The Israel Museum, Jerusalem.
"Den brutale kraft", 1960/"The Raw Nerve", 1960.
Ernst, Max
Ernst, Max (1891-1976). Tysk autodidakt maler og grafiker. Født i Brühl ved Köln, død i Paris. Ernst studerede filosofi ved universitet i Bonn, men opgav studiet for at koncentrere sig om sin kunstinteresse. Han var på det tidspunkt interesseret i psykologi og psykisk syges kunst. I 1911 blev han ven med August Macke og sluttede sig til den tyske gruppe "Rhinen Ekspressionisterne" i Bonn, gruppen var dannet af August Macke og fætteren Helmuth Macke. Ernst debuterede i 1912 på Galerie Feldman i Köln, og samme år på Sonderbund udstillingen i Köln så han værker af Cézanne, Munch, Picasso og van Gogh. Ernst deltog i 1913 i kunstnergruppen Der Sturms første udstilling og i dadabevægelsen i Köln sammen med Jean Arp, samme år mødte han Guillaume Apollinaire og Robert Delaunay
På trods af at Ernst gjorde militærtjeneste under 1. verdenskrig, fortsatte han med at male og udstillede på galleri Der Sturm i Berlin i 1916. Han vendte tilbage til Köln i 1918. I 1919 skabte han sin første collage og grundlagde Kölner-dadaistbevægelsen sammen med Johannes Theodor Baargeld alias Alfred Grünwald, de fik deltagelse af Jean Arp og andre kunstnere. I 1921 udstillede Ernst for første gang i Paris på Galerie au Sans Pareil. I begyndelsen af 1920'erne var han involveret i surrealist-aktiviteter sammen med Paul Eluard og André Breton. I 1925 udførte han sin første frottage -
gnedne aftryk af f.eks. et træstykke, ved hjælp af denne teknik skabte han i 1926 de grafiske blade til "Histoire Naturelle". I 1929 udgav han roman-collagen "La Femme 100 Têtes" og i 1934 "Un Sermain de Bonté". I 1930 samarbejdede han med Dali og Bunuel om filmen "L'Age d'Or"
(Guldalderen). I 1936 var 48 af Ernsts værker repræsenteret på Museum of Modern Art i New York på udstillingen "Fantastic Art, Dada, Surrealism". Ernst mødte den surrealistiske maler Leonora Carrington, som han boede sammen med til 1939, hvor han blev arresteret af nazisterne beskyldt for at  være spion og tilbragte nogle år i fransk koncentrationslejr, Leonora rejste til Spanien. Det lykkedes Ernst at flygte fra fangelejren og erfare, at Leonora havde haft psykiske sammenbrud. I 1941 flygtede han til USA sammen med Peggy (døbt Marguerite) Guggenheim, datter af Benjamin Guggenheim, der omkom ved Titanics' forlis og niece til Solomon Guggenheim, der oprettede Solomon R. Guggenheim Fonden. Ernst giftede sig med Peggy i 1942, og han blev i USA til 1949, i årene i USA skabte han sammen med Richter filmen "Dreams That Money Can Buy".

Igen bosat i Paris fra 1949 og skilt fra Peggy Guggenheim giftede han sig i 1953 med Dorothea Tanning. 
Ernst har i sine tidlige collager og i sine første surrealistiske malerier skabt stærkt personlige værker, der udløser en indre bunden kraft. Hans senere arbejder virker ofte tyngede af noget fortællende eller romantiske i opfattelsen - en romantisk fantasi inspireret af de tyske romantiske billeder og en virkelighedsnær surrealisme, verisme. 

I 1954 modtog Ernst den store pris på Biennalen i Venedig. Ernst udstillede i København på udstillingen Kubisme-Surrealisme i 1935 og Linien 1937. På Guggenheim-museet i New York blev i 1975 holdt en stor retrospektiv udstilling af hans værker, som samme år blev vist i mindre udgave på Musée National d’Art Moderne, Paris.

Udvalgte værker/Selected works
"Kvinde, gammel mand og blomst", 1923-24, MoMA, New York/"Woman, Old Man, and Flower", 1923-24, MoMA, New York.
"To børn trues af en nattergal", 1924, MoMA, New York/"Two Children are Threatened by a Nightingale", 1924, MoMA, New York.
"Kysset", 1927, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"The Kiss", 1927, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Moderskab", 1927, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf/"After Us-Motherhood", 1927, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
"Postbudet Cheval", 1932, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"The Postman Cheval", 1932, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"To figurer uden køn. Kimærer", 1933, Statens Museum for Kunst/"Two Sexless Figures. Chimerae", 1933, National Gallery of Denmark.
"Måneasparges", 1935, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Lunar Aspargus", 1935, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Bruden klædes på", 1940, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Attirement of the Bride", 1940, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Antipaven", 1941-42, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"The Antipope", 1941-42, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Ung kvinde i blomsterform", 1944, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig.
"Young Woman in the Form of a Flower", 1944, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"I Athens gader", 1960, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"In the Streets of Athens", 1960, Peggy Guggenheim Collection, Venice.

Dali, Salvador

Dali i Domènech, Salvador (1904-1989). Spansk maler, skulptør, forfatter og eksperimenterende filmskaber, født i Figueres. Han studerede kunst i Madrid på Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hvor han mødte den spanske digter og dramatiker Fererico Garcia Lorca, og den surrealistiske spanske filmskaber Luis Buñuel - sammen med Buñuel skabte han "Den andalusiske hund", 1929 og "Guldalderen", 1930. Dali var inspireret af Chiricos og Carràs metafysiske stil, han chokerede med sine gengivelser af makabre forestillingsbilleder i en pertentlig naturalistisk stil. Dali har udtalt: "Det erotiske krav er de intellektuelle æsteters ruin og skønheden er summen af vore perversiteter". Hans første soloudstilling blev holdt i 1925 på Galeries Dalmau i Barcelona. I 1928 flyttede han til Paris, hvor han stiftede bekendtskab med Picasso og surrealisterne. I 1930 udgav han bogen "La Femme Visible", der handlede om hans teorier. I 1934 giftede han sig med Gala. I 1940 rejste han til USA, hvor han arbejdede med teaterproduktioner, skrev, illustrerede bøger og malede. I 1941 blev der holdt en retrospektiv udstilling af han værker på Museum of Modern Art i New York. 
Dali vendte tilbage til Europa i 1948 og bosatte sig i den lille fiskerby Port Lligat i Spanien. I 1964 blev der afholdt en retrospektiv udstilling af hans arbejder, der blev vist i Tokyo, Nagoya og Kyoto. I 1980 blev en større retrospektiv udstilling holdt på Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou i Paris, og hans arbejder var udstillet på Tate Gallery i London.
Dalis mest berømte arbejder er "Erindringen holder ved", 1931, med de smeltende ure, Museum of Modern Art, New York og "Den brændende giraf", 1936-37, Kunstmuseum Basel. Dali illustrerede Dantes Guddommelige komedie, 1963 og arbejderne af surrealistiske forfatterer og digtere. I 1997 blev Salvador Dali Museet i Port Lligat indviet.
Dali i Domènech, Salvador (1904-1989). Spanish painter, sculptor, writer and experimental filmmaker, born in Figueras, northern Catalonia. He studied art in Madrid at Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, where he met the Spanish poet and dramatist Federico García Lorca and the Surrealist filmmaker Luis Buñuel - together with Buñuel he created "Un Chien Andalou" (The Andalusian Dog), 1929 and "L'Age D'Or" (The Golden Age), 1930. Dali was influenced by Chirico's and Carrà's metaphysical style, his macabre paintings in meticulous naturalistic style shocked the public. His first solo exhibition was held in 1925 at Galeries Dalmau in Barcelona. In 1928 he moved to Paris, where he made acquaintance with Picasso and the surrealists. In 1930 he published "La Femme Visible" (the Visible Woman) about his paranoiac-critical method. I 1934 he married Gala. In 1940 he moved to the US, where he worked with theatre productions, wrote, illustrated books and painted. In 1941 a retrospective exhibition was held at Museum of Modern Art in New York. Dali returned to Europe in 1948 and settled down in an small fishing village Port Lligat in Spain. In 1964 an important retrospective exhibition of his work was shown in Tokyo, Nagoya and Kyoto. In 1980 a major retrospective exhibition was held at the Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou in Paris, and his work was exhibited at the Tate Gallery in London.
Dali's most famous works are "The Persistence Of Memory" with the melting watches, 1931, Museum of Modern Art, New York and the "The Burning Giraffe", 1936-37 in the Kunstmuseum Basel (Basel Art Museum, Switzerland). Dali illustrated Dante's "La Divina Comedia" (The Divine Comedy), 1963, and the works of Surrealist writers and poets. In 1997 the Salvador Dali house-museum in Port Lligat was opened to the public.
Udvalgte værker/Selected works
"Selvportræt med rafaelisk hals", ca. 1921. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Self-Portrait with Raphaelesque Neck", c. 1921. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Havnen i Alghero", ca. 1923, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras/"Port Alguer", c. 1923, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Den store masturbatør", 1929, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.
"The Great Masturbator", 1929, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.
"Erindringen holder ved", 1931, MoMA, New York."The Persistence of Memory", 1931, MoMA, New York.
"Den endeløse gåde", 1938, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.
"The Endless Enigma", 1938, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.
"Blødt selvportræt med stegt bacon", 1941, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Soft Self-Portrait with Fried Bacon", 1941, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Brødkurv", 1945, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras/"The Basket of Bread", 1945, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Sankt Antonius' fristelser", 1946, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
"The Temptation of St. Anthony", 1946, Musées royaux des Beaux-Arts, Brussels.
"Sfærernes Galatea", 1952, Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras/"Galatea of the Spheres", 1952, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.
"Næsehorn", 1956, Puerto José Banús, Marbella, Spanien. Fotografi af Manuel González Olaechea y Franco. Se Albrecht Dürers "Næsehorn", 1515.
"Rhinoceros", 1956, Puerto José Banús, Marbella, Spain. Photographer Manuel González Olaechea y Franco. See Albrecht Dürer's "Rhinoceros", 1515.
Delvaux, Paul
Delvaux, Paul (1897-1994). Belgisk maler. Født i Antheit. Fra 1916-19 studerede han arkitektur og maleri på Académie Royale des Beaux-Arts i Bruxelles. I sine tidlige år var han inspireret af James Ensor. I 1938 deltog han i Exposition Internationale du Surréalisme på Galerie des Beaux-Arts i Paris. I 1944 afholdtes hans første retrospektive udstilling på Palais des Beaux-Arts i Bruxelles. I 1946 skabte Henri Storck og Paul Éluard en film om ham. I 1950 blev han udnævnt til professor på École Nationale Supérieure d'Art et d'Architecture i Bruxelles. Delveaux udstillede på Biennalen i Venedig i 1954. Fra 1965-66 var han præsident og direktør for Belgiens Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Hans arbejder fik et stort antal priser bl.a. Verdensudstillingens medalje i 1958 og Rembrandt prisen i 1973.  
Delvaux koncentrerede sig i sine billeder om menneskets ensomhedsfølelse - på øde gader i en idealiseret by med klassiske templer og bygningsværker vandrer søvngængeragtige nøgne kvindefigurer
om kun optaget af deres egen skønhed. Mennesket lever uvirkeligt i en tilstand af goldhed og passivitet.
Delvaux, Paul (1897-1994). Belgian painter born in Antheit. From 1916-19 he studied architecture and painting at Académie Royale des Beaux-Arts in Brussels. In his early years he was influenced by Ensor. In 1938 he participated in the Exposition Internationale du Surréalisme at Galerie des Beaux-Arts in Paris. In 1944 his first retrospective exhibition was held at Palais des Beaux-Arts in Brussels. In 1946 Henri Storck and Paul Éluard created a film about him. In 1950 he was appointed professor at the École Nationale Supérieure d'Art et d'Architecture in Brussels. Delvaux exhibited at the Venice Biennale, 1954. From 1965-66 he served as president and director of the Académie Royale des Beaux-Arts of Belgium. His work has received numerous awards e.g. the World Fair Medal in 1958 and the Rembrandt Prize in 1973. In 1977 he became an associate member of the Académie des Beaux-Arts of France. In his paintings he concentrated on the feeling of loneliness - in deserted streets in an idealized town with classical temples and buildings, and nude women walked in a somnambulistic trance centered on their own beauty. In a state of barrenness and passivity the human persons lived an unreal life.
Udvalgte værker/Selected works
"Daggry", 1937, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"The Break of Day", 1937, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Råbet i natten", 1938, Scottish National Gallery of Modern Art/"The Call of the Night", 1938, Scottish National Gallery of Modern Art.
"Manden på gaden", 1940/"The Man in the Street", 1940.
"Den bekymrede by", 1941, Privatsamling, Bruxelles/"The Worried city", Private Collection, Brussels 1941.
"Nattoget", 1947, Museum of Modern Art, Toyama, Japan/"The Night Train", 1947, Museum of Modern Art, Toyama, Japan.
"Sindsro", 1970, Groeningemuseet, Brügge, Belgien/"Serenity", 1970. The Groeningemuseum Bruges, Belgium.
"Dialogen", 1974, Musée d'Ixelles, Bruxelles/"The Dialogue", 1974, Museum of Ixelles, Brussels.
Bacon, Francis
Bacon, Francis (1909-1992). Autodidakt kunstner. Født i Dublin af engelske forældre. I 1925 forlod han Irland og rejste til London og senere til Berlin og Paris. I 1929 vendte han tilbage til London og arbejdede som møbel- og indretningsarkitekt, han udstillede møbler, tæpper og billeder i sit atelier. I 1934 arrangerede han sin egen soloudstilling i Sunderland House, London. In 1947-48 malede han slet ikke. Efter 1947 tilbragte han det meste af sin tid i Monte Carlo og dyrkede sin spillelidenskab. I 1949 havde han sin første store soloudstilling på Hanover Galleriet i London. Under 2. verdenskrig gjorde han militærtjeneste ved det engelske civile forsvarskorps. Han foretog rejser til Sydafrika fra 1950-52. Hans første soloudstilling udenfor England var i New York hos "The Durlacher Brothers". I 1954 deltog han i Biennalen i Venedig som Englands repræsentant. I 1955 holdtes hans første retrospektive udstilling på Institute of Contemporary Art, London. I 1959 udstillede han på Sào Paolo Biennalen i Brasilien. I 1962 arrangerede Tate Gallery i London en stor retrospektiv udstilling af hans arbejder. I øvrigt har han udstillet på Guggenheim Museet i New York, på Grand Palais i Paris og på Metropolitan Museet i New York. Bacon var inspireret af Picasso til midten af 1940'erne, fra midten af 1940'erne og 1950'erne af surrealisterne og i 1950'erne også af bl.a. Velàzquez og van Gogh. Hans billedudtryk var satire, skræk, smerte, sårbarhed og ensomhed ofte vist i forvrængede figurfremstillinger og selvportrætter.
Bacon, Francis (1909-1992). Self-taught artist. Born in Dublin to English parents. In 1925 he left Ireland and moved to London and later to Berlin and Paris. In 1929 he returned to London and make a living as furniture- and interior designer, he exhibited furniture, rugs and paintings in his studio. In 1933 his work was included in a group exhibition in London at the Mayor Gallery, and the following year he organized his own solo exhibition at Sunderland House, London. In 1944 he began to paint intensively. From 1947-48 he did not paint at all. After 1947 he mainly lived in Monte Carlo, where he spent much of his time indulging his passion for gambling. In 1949 his first major solo exhibition took place at the Hanover Gallery in London. During World War II he joined the Civil Defence Corps. In the period 1950-52 he traveled to South Africa. In 1953 his first solo exhibition outside England was held at the Durlacher Brothers, New York. In 1954 he visited Italy - his work was exhibited at the Venice Biennale. In 1955 his first retrospective was held at the Institute of Contemporary Art, London. In 1959 he was given a solo exhibition at the Sào Paolo Bienal, Brazil. In 1962 the Tate Gallery, London, organized a major retrospective of his work. Other exhibitions of his work were held at the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1963, at the Grand Palais in Paris, 1971, and at the Metropolitan Museum of Art, New York, 1975. 
He was influenced by
Picasso until the 1940s, from the mid 1940s to the 1950s by the surrealists, and in the 1950s by e.g. Velàzquez and van Gogh. His paintings, often distortion of the human figures and self-portraits, expressed satire, horror, pain, vulnerability and loneliness.
Udvalgte værker/Selected works
"Tre studier af Isabel Rawsthorne, 1967, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Three Studies of Isabel Rawsthorne, 1967, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Portræt af Isabel Rawsthorne stående på en gade i Soho", 1967, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Portrait of Isabel Rawsthorne Standing in a Street in Soho", 1967, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Pave Innocent X", Vatikanmuseet, Rom/"Pope Innocent X", Vatican Museum, Rome.

Lam, Wifredo
Lam, Wifredo (1902-1982). Cuban artist. Wifredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla was born in Sagua le grande, Cuba, as the son of a Chinese father and a mother of mixed African, Indian and European descent. Lam died in Paris. 
Lam's own multicultural heritage and his involvement with Santería, a religion rooted in African culture, became integral themes in his work, he brought together many elements - Latin American, African and Oceanic, his work often used voodoo, folklore, totems and jungle scenes to provide a brooding sense of forbidden fruits.
In 1916 his family moved to Havana, where he attended the Escuela de Bellas Artes. During the early 1920s, he exhibited at the Salón de la Asociación de Pintores y Escultores in Havana. In 1923 Lam moved to Madrid, where he studied at the studio of Fernando Alvarez de Sotomayor, the Director of the Museo del Prado and a teacher of
Salvador Dali. In 1929 Lam married Eva Piriz, who died of tuberculosis two years later, as did their young son. This tragic event may have
contributed to the dark and brooding appearance of much of Lam's later work. In the early 1930s, the effects of Surrealism were evident in Lam's work, as was the influence of Henri Matisse and possibly Joaquín Torres-García. In 1936 a traveling exhibition of the work of Pablo Picasso shown in Barcelona, Bilbao and Madrid proved inspirational to Lam both artistically and politically. He moved to Paris in 1938, where Picasso took him under his wing and encouraged his interest in African art and primitive masks. During that year he also traveled to Mexico, where he stayed with Frida Kahlo and Diego Rivera. He had his first solo show at the Galerie Pierre Loeb in Paris in 1939, and his work was exhibited with Picasso's at the Perls Galleries,  New York. During World War II, Lam spent most of his time in the Caribbean along with Claude Lévi-Strauss, André Masson, and André Breton, whose poem "Fata Morgana" Lam illustrated in 1940. Lam eventually made his way back to Havana in 1941. His first year in Cuba marked a watershed in his artistic development, he was introduced to the theories of Carl Jung, and by the end of 1942 he had begun his powerful painting "Jungle". Lam's exploration of mythic images paralleled that of his contemporaries in New York, the Abstract Expressionists, though Lam used specific subject matter. Lam created his own style by fusing Surrealism and Cubism with the spirit and forms of the Caribbean. Between 1942 and 1950 he exhibited regularly at the Pierre Matisse Gallery in New York. His second marriage, to Helena Holzer in 1944, ended in divorce in 1950. In 1946, after a four-month stay in Haiti, Lam returned to France via New York.

In 1948 he met Asger Jorn, who was a friend for many years. He traveled extensively until 1952, then settled for three years in Paris before resuming his travels again in 1955. In 1960 Lam established a studio in Albisola Mare on the Italian coast. The winter of that year he married the Swedish painter Lou Laurin. In 1964 he received the Guggenheim International Award, and in 1966–67 there were multiple retrospectives of Lam's work at the Kunsthalle Basel, the Kestner-Gesellschaft, Hannover, the Stedelijk Museum, Amsterdam, the Moderna Museet, Stockholm and the Palais des Beaux-Arts, Brussels.
Lam is considered one of the foremost Cuban artists and his work can be found in many major collections, both private and public. 

Lowery Stokes Sims: "Wifredo Lam and the International Avant-Garde, 1923-1982", University of Texas Press, 2002. 
Udvalgte værker/Selected works
"Brylluppet", 1947, Neue Nationalgalerie, Berlin/"The Wedding", 1947, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Uden titel", 1957. Gave fra Asger Jorn 1959 til museum jorn/"Untitled", 1957. Gift from Asger Jorn 1959 to museum jorn.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Mortensen, Richard (1910-1993)
Den grønne firkant", 1933, Statens Museum for Kunst.
"The Green Square", 1933, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Let svævende objekter", 1934, Statens Museum for Kunst.
"Lightly Floating Objects"
, 1934, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Bille, Ejler (1910-2004)
Befrugtning på grænsen mellem det gode og det onde", 1933, Statens
Museum for Kunst.
"Fertilization on the Borderland Between Good and Evil", 1933, National Gallery of Denmark.
"Fugl", Statens Museum for Kunst.
"Bird", National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Asger Jorn (1914-1973)
"Forår", 1939, Statens Museum for Kunst.
"Springtime", 1939, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Bjerke-Petersen, Vilhelm (1909-1957)
Dansk maler. Boede i Stockholm fra 1944. Ud over at male, skrev han bøger og artikler om abstrakt og surrealistisk kunst.
"Skiftende erotik", 1933, Statens Museum for Kunst.
"Alternate Eroticism", 1933, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Dyret i kvinden tilhører natten", 1934, museum jorn, Silkeborg.
"The Animal inside the Woman belongs to the Night", 1934,
museum jorn, Silkeborg.
"Klippens Drøm", 1935, Statens Museum for Kunst.
"The Dream of the Rock", 1935, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Romantisk paranoisk landskab", 1936, Statens Museum for Kunst.
"Romantic Paranoid Landscape", 1936, National Gallery of Denmark.
Carlsson, Harry  (1891-1968)
Dansk surrealistisk maler/Danish Surrealist painter.
"De tomme sæders passagerer", 1934, Statens Museum for Kunst.
"Passenger for the Empty Seats", 1934, National Gallery of Denmark.
 "Fabelfugen Prik", 1934, ARoS, Aarhus Kunstmuseum.
"The Fabulous Bird Dot", 1934, ARoS Aarhus Museum of Art.
"Et geni kommer til verden", ca. 1934, Statens Museum for Kunst.
"A genius is Born", c. 1934, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Ortvad, Erik (1917-2008)
Dansk autodidakt maler og tegner/Danish self-taught painter and draughtsman.
"Spildt mælk", 1936, Statens Museum for Kunst.
"Spilt Milk", 1936, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Olson, Erik (1901-1986)
Svensk maler/Swedish peinter.
"Heroisk monument", 1939-40, Statens Museum for Kunst.
"Heroic Monument", 1939-40, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Brauner, Victor (1903-1966)
Rumænsk maler. Oprindelig dadaist. 1930 surrealist.
Romanian painter.
"Nøgen kvinde og spøgelsesagtigt stilleben ", 1939, MoMA, New York.
"Nude and Spectral Still Life", 1939, MoMA, New York.
Kernn-Larsen, Rita (1904-1998)
Dansk maler/Danish painter.
"Fantomerne", 1934, Statens Museum for Kunst.
"Phantoms", 1934, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Selvportræt (kend dig/Dem selv)", 1937, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig.
"Self-Portrait (Know Thyself)", 1937
, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
Tanguy, Yves (1900-1955)
Fransk-amerikansk maler. Boede i USA fra 1939. Minutiøs perfekt teknik, uhyggelige drømmelandskaber.
French-American painter.
"Den atlaskes stemmegaffel", 1940, Metropolitan Museum of Art, New York.
"The Satin Tuning Fork"
, 1940,
Metropolitan Museum of Art, New York.
"På et ubestemmeligt sted", 1941, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig.
"In an Indeterminate Place", 1941, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
Masson, André  (1896-1987)
Fransk maler, grafiker og scenograf. inspireret af Juan Gris, og tilsluttede sig først kubismen og surrealismen fra 1924. Hans billeder er dynamiske i penselføring og rumopfattelse. Efter 1947 blev hans form roligere og farvevalget lysere. Loftsdekoration i Odéonteatret i Paris. 
"Pythia", 1943, Georges Pompidou Center, Paris.
"The Pythia", 1943, Georges Pompidou Center, Paris.
Matta, Roberto (1911-2002)
Chilensk arkitekt og maler. Arbejdede hos Le Corbusier i Paris i perioden 1935-37. Sluttede sig til surrealisterne i 1936. Boede i USA. Inspireret af naturvidenskaben og Freud har hans billeder symbolske tegn, og hans kølige lysende farveholdning skaber en gådefuld atmosfære i hans billeder.  
"Svimmel af længsel", 1944, MoMA, New York.
"The Vertigo of Eros", 1944, MoMA, New York.
Hundertwasser havde sin helt egen stil
Hundertwasser had his very own style
Hundertwasserhaus, Wien, 1982-1985/Hundertwasser House, Vienna, 1982-1985.
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000). Østrigsk maler, arkitekt og designer af bl.a. frimærker, telefonkort, flag og mønter, han var økolog og kæmpede for et liv i harmoni med naturen. Han blev født i Wien som Friedrich Stowasser, og døde som 71-årig af et hjertestop om bord på "Queen Elizabeth II" da han var på vej fra New Zealand, hvor han boede og arbejdede fra 1999.
Hundertwasser havde en stærk personlig stil, der har rødder i surrealismen og er kendetegnende ved labyrintagtig ornamentik. Som arkitekt tegnede han fantasifulde bygninger med organiske former
I 1948 studerede han kunst i tre måneder ved akademiet i Wien - hans eneste uddannelse. I 1949 foretog han rejser til Norditalien, Firenze, Rom, Napoli og Sicilien, hvor han mødte René Brô og 
fulgte ham til Paris. Han udviklede sin egen stil og tog navnet Hundertwasser. Han udførte to vægmalerier sammen med Brô i Saint Mandé i Frankrig. I 1952 udstillede han i Kunstklubben i Wien et dekorativ-abstrakt maleri. Omkring 1953 udviklede Hundertwasser teorien om transautomatisme, der var baseret på surrealisternes automatisme (tankens diktat), og begyndte at nummerere sine arbejder. I 1954 udstillede han i Paris på Atelier Paul Facchetti. 1959 stiftede han "Pintorariet" et akademi for skabende kunst, sammen med Ernst Fuchs og Arnulf Rainer. Hundertwasser var den første europæiske maler, der fik sine arbejder skåret i træ af japanske mestre. I 1961 blev der på biennalen i Venedig holdt en retrospektiv udstilling med hans arbejder. I 1984 fik han guldmedalje for de flotteste frimærker for UN i Geneve.
Hundertwasser har udstillet i det meste af verden, og i 1976 var København et af udstillingsstederne det år. I
"Kunst Haus Wien" er en permanemt udstilling med Hundertwassers arbejder.
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000). He was born in Vienna as Friedrich Stowasser. He died at the age of 71 of a heart attack while traveling from his adopted home in New Zealand to Europe aboard the Queen Elizabeht II cruise liner.
Hundertwasser was an Austrian painter, architect and designer of e.g. stamps, telephone cards, flags and coins. He became an ecologist before the word ecology became widely known, and he fought for a life in harmony with nature. Hundertwasser had a strong personal style influenced by Surrealism and characterized by maze-like ornamentation. As architect he created imaginative organic buildings. 
In 1948 he studied arts for three month at Vienna Academy of Fine Arts  - his only artistic training.
In 1949 he traveled in Northern Italy, Florence, Rome, Naples and Sicily, where he met the French painter René Brô, whom he followed to Paris. Hundertwasser developed his own style and adopted the name Friedensreich Hundertwasser. He painted two murals together with Brô in Saint Mandé, France. His fascination with the spiral developed from 1953, and soon thereafter he developed the theory of "transautomatism", which was based on Surrealist automatism. In 1954 he exhitited for the first time in Paris at Studio Paul Facchetti. In 1959, together with Ernst Fuchs and Arnulf Rainer, he founded "Pintorarium", an academy of all branches of art. Hundertwasser was the first European painter, who got his works cut in wood by Japanese masters. In 1961 a retrospective exhibition of his works was held at the Venice Biennale.
From 1999 he lived at worked in New Zealand.
His works have been exhibited worldwide. In The Kunst Haus Wien (Art House Vienna) is a permanent Hundertwasser exhibition.
Hundertwasserhaus/Hundertwasser House
Hundertwasserhaus i Wien, 1982-85, er en beboelsesejendom, der er levende kunst, det er et flerfarvet eventyrhus tegnet af en maler, det har søjler, kupler, buede former, linjer og flisemosaikker, hvor horisontale buede farveflader delvis adskiller etagerne, vinduesformerne er rundebuede eller rektangulære og omkranset af mosaikker. Hundertwasser mente at standard arkitektur ikke kunne kaldes kunst og erklærede at al bygningsdesign skulle tage udgangspunkt i beboernes opfattelse af æstetik.
Hundertwasser House, 1982-85, is a residential property, a multicolored adventure house designed by a painter, a house with columns, domes, tile-mosaics an horizontal colourful areas dividing the storeys, half-round or rectangular window forms are encircled by mosaics.
Hundertwasser felt that standard architecdture could not be called art, and declared the design of any building should be influenced by the aesthetics of its tenants.
Udvalgte værker/Selected works
"Den store vej", 1955, Belvedere Museum, Wien/"The Large Path", 1955, Belvedere Museum, Vienna.
Hundertwassers kunst forener den fjernøstlige filosofi og abstrakt kunst, det ubevidste og det rationelle, natur og kultur. Han opdagede zenbuddhismen i 1950'erne og rejste efterfølgende til Japan. Han søgte efter at erstatte begæret efter penge og magt med en indre ro. Spiralen symboliserer den lange vej til målet. Billedets centrum symboliserer roen. Hundertwasser ønskede at hans billede skulle placeres ved siden af Gustav Klimts "Kysset" så beskueren kunne sammenligne de to værker. Imidlertid hængte Hundertwassers billede i mange år i den østrigske forbundskansler Bruno Kreiskys kontor i Forbundskancelliet. "Dette vidunderlige billede i mit kontor er det mest inspirerende i den sandeste betydning, og når jeg har vigtige opgaver at udføre [...], hjælper Hundertwassers billede mig: fordi glæde, ro og fantasi er komponenter i et kreativt liv" (Bruno Kreisky, 1980).
Hundertwasser's art combines Far Eastern philosophy and abstract art, the unconscious and the rational, nature and culture. He discovered Zen Buddhism in the 1950s and traveled subsequently to Japan. He sought to put an end to the lust for money and power and to find inner peace. The spiral represents the long road towards this goal. The center of the picture promises Tranquility. Hundertwasser himself wanted his "Large Path" to be placed next to Gustav Klimt's "The Kiss" by way of comparison. In fact, the picture hung for many years in the Austrian Federal Chancellor Bruno Kreisky's office in the Federal Chancellery. "This wondrous picture in my study is the most inspirational in the truest sense, and when I have an important task to fulfill [...], Hundertwasser's painting helps me: since happiness, peace and imagination are the components of a creative life" (Bruno Kreisky, 1980).
Frida Kahlo 1907-1954
Realisme og fantasi/Realism and fantasy
Kahlo: "De mente jeg var surrealist, men det var jeg ikke" ... "Jeg malede aldrig drømme. Jeg malede min egen virkelighed".
Kahlo: "They thought I was a Surrealist but I wasn't" ... "I never painted dreams. I painted my own reality."
Udstillingen om Frida Kahlo på MUDEC i Milano, 1. februar - 3. juni 2018.
Frida Kahlo exhibition at MUDEC in Milan, February 1 - Juni 3, 2018.
 
MUDEC (Museo delle Culture), Milano, af den engelske arkitekt David Chipperfield.
MUDEC
(Museum of Cultures), Milan. The design of MUDEC was developed by the English architect David Chipperfield.
Frida Kahlo (1907-1954) var en mexicansk maler af især selvportrætter, der viser de lidelser, hun har været igennem i sit turbulente liv, hendes sygdom og hendes forhold til den revolutionære vægmaler Diego Rivera (1886-1957).
Hvis Kahlos livhistorie er beskueren ukendt, kan den aflæses i hendes billeder, der taler for sig selv om en tragisk og selvoptaget eksistens, om elendighed og fantasi, udført i en realistisk stil med surrealistiske overtoner.
Kahlo begyndte at male som 18-årig mens hun rekreerede sig efter en alvorlig busulykke, der førte til et liv i smerter og gentagne operationer. I 1922 mødte Kahlo sit livs kærlighed Diego Rivera for første gang i forbindelse med, at han udførte en vægdekoration på den skole hun gik. I 1927 meldte hun sig ind i det mexicanske kommunistiske parti, og her mødte hun igen Diego Rivera. De blev gift i 1929, skilt i 1940 og gift påny samme år. Deres ægteskab var langt fra fredsommeligt, det var lidenskabeligt, turbulent og kunstnerisk.
Surrealismens grundlægger André Breton besøgte Mexico i 1938 og blev ven med Frida Kahlo. Han så hende som surrealist og mente, at hendes arbejder hørte til i den surrealistiske bevægelse.
Om at være surrealist har Kahlo sagt, at hun aldrig har betragtet sig selv som surrealist "før André Breton kom til Mexico og fortalte mig, at jeg var surrealist", og "De mente jeg var surrealist, men det var jeg ikke" ... "Jeg har aldrig malet drømme. Jeg maler min egen virkelighed".
En ven af Frida Kahlo og Diego Rivera Bertram D. Wolfe skrev i "Vogue", 1. November 1938, en artikel i anledning af "Madame Rivera's" første kunstudstilling i USA på Galleriet Julien Lévy i New York. Artiklen hed "Opkomsten af en anden Rivera", og præsenterede Kahlos kunst som en slags naiv surrealisme, en selvopfundet surrealisme, fri for freudianske symboler og filosofi.
Frida Kahlo (1907-1954) was a Mexican painter of mostly self-portraits expressing the suffering she experienced during her turbulent personal life, her illness, and her relationship with the revolutionary muralist Diego Rivera (1886-1957).
Knowing nothing of Kahlo's life, the paintings speak for themselves about a tragic and self-absorbed existence, about misery and fantasy, depicted in a realistic style with surrealist overtones.
Kahlo began to paint at the age of 18 while recovering from a bus accident that devastated her body and caused her pain and medical problems for the rest of her life. In 1922 Kahlo met her future husband Diego Rivera for the first time, when he worked on a project at her high school. In 1927 she joined the Mexican Communist Party, where she met Diego Rivera again. They were married in 1929, divorced in 1940 and then married again that same year. Their marriage was far from placid, it was passionate, turbulent and artistic.
The founder of Surrealism André Breton visited Mexico in 1938, and became a friend of Frida Kahlo. He thought her work should be considered part of the Surrealist movement.
About beeing Surrealist Kahlo said, that she never considered herself as a Surrealist "until André Breton came to Mexico and told me I was one", and "They thought I was a Surrealist but I wasn't" ... "I never painted dreams. I painted my own reality."
The friend of Frida Kahlo and Diego Rivera Bertram D. Wolfe wrote in "Vogue", November 1, 1938 an article on the occasion of "Madame Rivera's" first U.S. art exhibition in New York's Julien Lévy Gallery. The article was entitled "The Rise of Another Rivera" and presented Kahlo's art as a sort of naive Surrealism, a self-made surrealism, free from Freudian symbols and philosophy
.
Udvalgte værker/Selected works
"Bylandskab", 1925/"Urban Landscape", 1925.
"Portræt af Alicia Galant", 1927/ "Portrait of Alicia Galant", 1927.
"Portræt af Miguel N. Lira", 1927/"Portrait of Miguel N. Lira", 1927.
"Frida i Coyoacán", 1927/"Frida in Coyoacán", 1927.
"Bussen", 1929/"The Bus", 1929.
"Portræt af Virginia (lille pige)", 1929/"Portrait of Virginia (Little Girl)", 1929.
"Hånden", 1930/"The Hand", 1930.
"Nøgenstudie", 1930/"Nude Study", 1930.
"Selvportræt ved grænsen mellem Mexico og USA", 1932.
"Self-Portrait on the Borderline Between Mexico and the United States", 1932.
"Skønhedssalonen", 1932/"The Beauty Parlor", 1932.
"Henry Ford Hospital", 1932.
"Selvportræt med halskæde", 1933/"Self-Portrait with Necklace", 1933.
"Nogle små stik", 1935/"A Few Small Nips, 1935.
"Erindring (hjertet)", 1937/"Memory (The Heart)", 1937.
"Selvportræt med seng (mig og min dukke)", 1937/"Self-Portrait with Bed (Me and my Doll", 1937.
"Portræt af Diego Rivera", 1937/"Portrait of Diego Rivera", 1937.
"Den døde Dimas", 1937/"The Deceased Dimas", 1937.
"Dorothy Hales selvmord", 1938/"The Suicide of Dorothy Hale", 1938.
"Dragefrugter", 1938/"Pitahayas", 1938.
"Jordens frugter", 1938/"Fruits of the Earth", 1938.
"Selvportræt med tornehalskæde og kolibri", 1940/"Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird", 1940.
"Selvportræt i rød og gylden kjole", 1941/"Self-Portrait in Red and Gold Dress", 1941.
"Selvportræt med fletning", 1941/"Self-Portrait with Braid", 1941.
"Portræt af Lucha Maria, en pige fra Tehuacan", 1942/"Portrait of Lucha Maria, a Girl from Tehuacan", 1942.
"Selvportræt som en Tehuana", 1943, alias "Diego i mine tanker" og "Tænker på Diego".
"Self-Portrait as a Tehuana"
, 1943, aka "Diego in My Thoughts" and "Thinking of Diego".
"Selvportræt med aber", 1943/"Self-Portrait with Monkeys", 1943.
"Rødder", 1943/"Roots", 1943.
"Portræt af Senora Natasha Gelman", 1943/"Portrait of Senora Natasha Gelman", 1943.
"Bruden skræmt over at se livet åbne sig", 1943/"The Bride Frightened at Seeing Life Opened", 1943.
"Diego og Frida, 1929-1944", i anledning af deres 15 års bryllupsdag/"Diego and Frida, 1929-1944", on the occasion of their 15th wedding anniversary.
"Den brækkede rygsøjle", 1944/"The Broken Column", 1944.
"Portræt af Dona Rosita Morillo", 1944/ "Portrait of Dona Rosita Morillo", 1944.
"Portræt af ingeniøren Eduardo Morillo Safa", 1944/"Portrait of the Engineer Eduardo Morillo Safa", 1944.
"Portræt af Mariana Morillo Safa", 1944/"Portrait of Mariana Morillo Safa", 1944.
"Uden håb", 1945/"Without Hope", 1945.
"Den sårede hjort", 1946/"The Wounded Deer", 1946.
"Selvportræt med medaljon", 1948/"Self-Portrait with Medallion", 1948.
"Stilleben med papegøje", 1950/"Still Life with Parrot", 1950.
"Stilleben med papegøje og flag", 1951/"Still Life with Parrot and Flag", 1951.
"Grædende kokosnødder", 1951/"Weeping Coconuts", 1951.
 Ny surrealisme/Neo-Surrealism
Kvium, Michael
Kvium, Michael (1955). Dansk kunstner, født i Horsens, hvor en stor samling af hans billeder kan ses på Horsens Kunstmusem.
Fra 1973-79 arbejdede han som karikaturtegner ved Horsens Folkeblad. Fra 1979-85 gik han på Akademiet i København. I 1985 dannede han sammen med bl.a. Christian Lemmerz performancegruppen "Værst", der eksisterede til 1989 og var en afløser for "Værksted Værst", der var et københavnsk atelierfællesskab (1981-84).
"Værst" (Michael Kvium, Christian Lemmerz, Sonny Tronborg og Ingunn Jørstad) lavede kortfilmen "Grød" i 1986, en 10 minutter lang parodi på en gennemsnitlig dansk families hverdag. I 1985 opførtes på Charlottenborg "Bjergbestigningen", hvor Kvium og Christian Lemmerz var iført lederhosen og tyrolerhatte.
Nogle af temaerne fra gruppens performances tolkede Kvium i sine malerier, hvor han kredser om bl.a. kroppens deformitet og forgængelighed.
"Jeg maler altid min egen blindhed og min egen kulturs blindhed. Jeg forsøger at male livet, som jeg ser det. Jeg bruger bare et grotesk sprog til at skildre virkeligheden. For hvis jeg forsøgte at afbilde virkeligheden 1:1, ville billedet blive lige så usynligt som selve virkeligheden, så jeg må stille mig et sted udenfor for at vise, hvordan jeg oplever det at være menneske", af Daniel Øhrstrøm, Kristeligt Dagblad, 2. februar, 2013.
2017-18 viste ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj en totalinstallation af Kvium med titlen "Cirkus Europa".
Udvalgte værker/Selected works
"Patent I-V", 1987, Horsens Kunstmuseum/"Patent I-V", 1987, Horsens Art Museum, Denmark.
"Rodeoscene", 1987, Statens Museum for Kunst/"Rodeo Scene", 1987, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Titelløst billede nr. 12", 1990, Horsens Kunstmuseum/"Painting without Title. No 12", 1990, Horsens Art Museum, Denmark.
"Uden titel", 1996, Horsens Kunstmuseum/"No Title", 1996, Horsens Art Museum, Denmark.
"Circus Humanus III", 1997, kunstmuseum TRAPHOLT, Kolding.
"Circus Humanus III", 1997, TRAPHOLT - Museum of Modern Art, Applied Art, Design and Architecture, Kolding, Denmark.
"Misfoster", 1999, Horsens Kunstmuseum/"Freak", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
"Startviden", 1999, Horsens Kunstmuseum/"Starting Knowledge", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
"Kys", 1999, Horsens Kunstmuseum/"Kiss", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
"Misfoster", 1999, Horsens Kunstmuseum/"Freak", 1999, Horsens Art Museum, Denmark.
"Dyb hvid", 2002, Horsens Kunstmuseum/"Deep White", 2002, Horsens Art Museum, Denmark.
"Blegt maleri", 2003, Horsens Kunstmuseum/"Pale Painting", 2003, Horsens Art Museum, Denmark.
"Double Blind", opstillet 2007 på Søndergade, Horsens, doneret af Horsens Folkeblads Fond.
"Double Blind", 2007, the pedestrian street, Horsens.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Sørensen, Arne Haugen (1932)
Dansk maler/Danish painter.
"Idyl med indbygget katastrofe", 1975, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Idyll with integrated disaster", 1975,
ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Ikaros - opgang og nedtur", 1980, Sorø Kunstmuseum.
 
"Icarus - Rise and Fall", 1980, Sorø Museum of Art, Denmark.
"Overfald i skovbryn", 1980, Retrospektiv udstilling Charlottenborg, 1987.
"Assault in the edge of a wood", 1980, retrospective exhibition at Charlottenborg, 1987.
Ærtebjerg, Kathrine  (1969)
Dansk maler/Danish painter.
"Forvandling, forsvinding", 2003, Statens Museum for Kunst.
"Transformation, Disappearance", 2003, National Gallery of Denmark.
"Hun var aldrig alene", 2004, Statens Museum for Kunst.
"She was never alone", 2004, National Gallery of Denmark.
École de Paris/Pariserskolen 1910-1950
School of Paris 1910-1950
Pariserskolen, École de Paris er en betegnelse for ikke-franske kunstnere, der boede i Paris fra omkring 1910. Pariserskolen var et center for international kunst fra før 1. Verdenskrig til efter 2. Verdenskrig. Kunstnerne samledes i Paris for at tage del i de mest avancerede tendenser i kunsten i tiden. Pariserskolen er ikke betegnelsen for én stil, men for mange stilarter og bevægelser. Fauvister, kubister og orfister hørte til skolen såvel som mange andre kunstnere, hvis malemåder ikke kan placeres i én kategori. Kunstnerne var foregangsmænd for mange af de moderne kunstretninger. Efter 2. Verdenskrig, da New York udfordrede Paris som kunstcentrum, fortsatte Pariserskolen med at udvikle store kunstnerpersonligheder og stilarter, og skolen var nu udvidet til at omfatte alle nonfigurative kunstnere. 
Kunstnere:
Marc Chagall. Amedeo Modigliani. Alberto Giacometti. Chaim Soutine.
Også en gruppe af middelalderens bogillustratorer betegnes École de Paris.
School of Paris, École de Paris was a group of non-French artists working in Paris from about 1910. The School of Paris was a center of international art from before World War I until after World War II. The artists gathered together in Paris to participate in the most acvanced tendensies of contemporary art. The School of Paris is not one style, the term describes many styles and movements. Fauvists, cubists and orphist belonged to the school of Paris, as well as many artists whose ways of painting cannot be placed in one category. The artists were forerunners of several modern styles of art. After World War II, when New York began to take precedence over Paris as art centre, the School of Paris continued to develop great figures of Modern art, and the school was then extended to encompass all non-figurative artists.
Artists:
Marc Chagall. Amedeo Modigliani. Alberto Giacometti. Chaim Soutine.
Also a group of medieval manuscript illustrators are described as École de Paris.
KUNSTNERE/ARTISTS
Staël, Nicolas de

Staël, Nicolas de (1914-1955). Russisk-fransk maler. Født i St. Petersborg, søn af baron og generalmajor Vladimir De Staël. Moderen opmuntrede ham tidligt til at tegne og male. I 1919, tvunget af den russiske revolution, emigrerede familien til Polen, faderen døde 86 år gammel i 1921 og moderen døde året efter 68 år gammel. Nicolas og hans to søstre blev sendt til en russisk familie i Bruxelles, hvor Staël senere tog sin kunstneriske uddannelse ved Académie Saint Gilles og Académie Royale des Beaux-Arts. 
I 1930 tog Staël til Holland og Frankrig, og studerede især billederne af
Rembrandt, Vermeer van Delft samt de franske kunstnere Cézanne, Matisse og BraqueI 1935 rejste han til Spanien og i 1936 til Marokko, hvor han mødte maleren Jeanne Guillou, som han blev gift med, Jeanne var mor til en lille dreng, den senere digter Antoine Tudal, familien flyttede til Frankrig i 1938. Staël malede på det tidspunkt stilleben og portrætter. Staël meldte sig til Fremmedlegionen i begyndelsen af 2. verdenskrig, han fremstillede landkort for legionscheferne, men blev hjemsendt i 1941 og vendte tilbage til Jeanne i Nice. I 1941-42 malede han "Portræt af Jeanne" og nogle få stilleben. I 1942 blev hans datter Anne født, og det år begyndte Stäel at fokusere på en ny abstrakt retning i sin kunst. I Nice mødte han Jean Arp og Sonia Delaunay. I 1943 rejste familien Paris. I Staëls kunst dominerede de frie abstrakte kompositioner som reflekterede hans opdagelse af den abstrakte kunst. I 1944 blev nogle af hans arbejder udstillet på Galerie Jeanne Boucher i Paris. I 1946 døde Jeanne Guillou, Staël levede på det tidspunkt i fattigdom. Han giftede sig senere med Françoise Chapouton, og de fik tre børn sammen. Staël begyndte at arbejde i større formater f.eks. hans "La Rue Gauget", 1949. I de følgende år blev flere kunsthandlere interesseret i hans kunst bl.a. den amerikanske Theodore Schemppe, der arrangerede udstillinger i Washington og New York. I 1951 publiserede Roger van Gindertael en bog om Staël, og Stäels ven, poeten René Char, udgav en digtsamling med træsnitillustrationer af Staël. Større udstillinger fulgte i New York, Paris og London, der blev skrevet artikler om ham, han var kommet ud at sin fattigdom og blevet berømt, men han led af depressioner og ensomhed og begik selvmord ved at kaste sig ud at et vindue i sit atelier i Antibes ved den franske Riviera.
Staël, Nicolas de (1914-1955). Russian-French painter. Born in St. Petersburg, son of the baron and major general Vladimir De Staël. His mother encouraged him to draw and paint at a very early age. The Russian Revolution forced the family to emigrate to Poland in 1919, his father died in 1921 at the age of 86, and his mother died the following year 68 years of age. Staël and his two sisters were sent to a Russian family in Brussels, where he later got his artistic education at the Académie Saint Gilles and Académie Royale des Beaux-Arts. In 1930 Staël traveled in the Netherlands and France, where he studied the paintings of particularly Rembrandt, Vermeer van Delft and the French artists Cézanne, Matisse and Braque. In 1935 he visited Spain and in 1936 Morocco, where he met the painter Jeanne Guillou with whom he got married. Jeanne was a mother of a little boy, the later writer Antoine Tudal. In 1938 the family moved to France, and during this time Staël painted still-lifes and portraits. At the beginning of World War II he enrolled himself in the French Foreign Legion, where he produced maps for the chiefs. He was demobilized in 1941 and returned home to Jeanne in Nice. In 1941-42 he painted "Portrait of Jeanne" and few still-lifes. In 1942 his daughter Anne was born, the same year Staël begun focusing on a new abstract direction in his work. In Nice he met Jean Arp and Sonia Delaunay
In 1943 the family left for Paris, in his art the free abstraction dominated the compositions, and reflected his discovery of the abstract art. In 1944 some of his painting were exhibited at Galerie Jeanne Boucher in Paris. In 1946 Jeanne Guillou died, Staël lived in poverty. Later he married Françoise Chapouton, and she gave birth to three children. Staël had begun to work on a larger scale e.g. his "La Rue Gauget", 1949. The following years several art dealers became interested in his works e.g. the American Theodore Schemppe, who arranged exhibitions in Washington and New York. In 1951 Roger van Gindertael published a book about Staël, and his friend, the poet René Char published a collection of poems illustrated with Staël's woodcuts. Exhibitions followed in New York, Paris and London, articles were written about him, he had became a wealthy and famous man, however he suffered from depressions and loneliness and committed suicide by throwing himself out of a window in his studio in Antibe at the French Riviera.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt