Drop Down Menu
K Ø B E N H A V N
C O P E N H A G E N
Drop Down Menu
Rosenborg Slot/Rosenborg Castle
Rosenborg Slot, opført af Christian 4. 1606-34. På Rosenborg slot, i dag museum, huses Den Kongelige Malerisamling, kronjuvelerne og Kong Christian 5.'s gobeliner/Rosenborgtapeterne, der nu er kommet tilbage til Rosenborg fra Christiansborg, hvor Dronningens gobeliner af Bjørn Nørgaard nu hænger.
Rosenborg Castle,
built 1606-34 by King Christian IV, former royal residence, today museum of cultural history. Is houses among other things the crown jewel and in the Great Hall the coronation chairs guarded by three silver lions.
Rosenborg, LEGOLAND.
 
1-3

Christian 4.'s krone udført 1595-96 af guldsmed Dirich Fyring. Kronen er åben svarende til de kroner som regenterne i Unionstiden anvendte.

4 Christian 5.'s krone, de enevældige kongers krone. Kronen er lukket. På de bøjler, der samler kronen ses øverst rigsæblet eller globen påsat et kors, som symboliserer, at kirken stod over kongemagten.   
Kronen blev fremstillet af guldsmed Paul Kurtz i 1671 til Christian 5., der var Danmarks anden enevældige konge. Kronen blev benyttet af de enevældige konger til og med Christian 8, da arveligt monarki med enevælde erstattes med arveligt monarki, da enevælden bliver afskaffet i 1849, og således har kronen ikke længere betydning da salvinger ikke fandt sted efter grundlovens indførelse, hvor regenterne blev udråbt.
Når en regent dør og lægges på castrum doloris (smertens leje), hvor den lukkede kiste stilles til offentligt skue lægges kronen på kisten. Castrum doloris indførtes med enevælden som en fast bestanddel i den kongelige begravelsesceremoni, hvor også de tre Rosenborg sølvløver placeres omkring båren, som dens vogtere.
Dronning Ingrids kiste stod på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke i november 2000 med løverne omkring båren. I 1796 lå Frederik 5.'s hustru Juliane Marie på castrum doloris og 204 år senere blev skikken genoptaget da Dronning Ingrid lå på castrum doloris.
H.K.H. Prins Henriks kiste stod på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke i 2018, og her stod løverne ikke omkring båren.

Under valgkongedømmet blev der foretaget kroninger og salvinger, men med enevældens indførelse (1660) blev der kun foretaget salvinger, kroninger blev overflødige, da kongen automatisk var konge når hans forgænger døde. Kongen var kun underlagt Gud og af Gud bestemt til at regere landet.
Salvingsceremonierne foregik i Frederiksborg Slotskirke. Kongen fik sin magt direkte fra Gud, hvis stedfortræder på jord Sjællands biskop, salvede kongen på isse, bryst og hånd.
Ved salvingsceremonien anvendtes salvingstronen, dronningens trone og de 3 sølvløver samt kronregalierne. Christian 5. var den første enevoldskonge, der blev salvet (1671). Under den fire time lange ceremoni blev Kongeloven af 1665 læst op.

1

Sølvløve, den ene af Riddersalens 3 sølvløver, der er tronens beskyttere. Løverne er udført 1665-70 af Ferdinand Kübich.

2

Salvingstronen (til venstre) og Dronningens sølvtronstol. Salvingstronen er udført af Bendix Grodtschilling og blev taget i brug ved Christian 5.'s salving i 1671. Det blev fortalt, at salvingstronen var udført af horn fra enhjørning, imidlertid er det ikke tand fra et fabeldyr, men fra en narhval. 

3 Trone.
4 Den Souveraine Konge Lov af 14. Novemb. 1665 også betegnet Enevoldsloven eller Kongeloven. Det var Peder Schumacher/Griffenfeld, der udarbejdede kongeloven, som Frederik 3. underskrev i 1665. Udstillet på Frederiksborg Museet.
1-2

Dannebrogordenen, Elefantordenen, Kroningskården ...

3 Tårnkammer/tidl. regalieværelse, hvor Christian 5. opbevarede kostbarheder.
4 Lågkrus i elfenben.
5 Smaragd smykkesættet. Smaragderne var oprindelig en gave fra Christian 6. til hans hustru Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.
6 Smykkesæt af perler. Perlekæden har tilhørt Christian 5.'s hustru Dronning Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.
7 Brilliant smykkesæt.
8 Smykkesæt af rosensten.
5-8 C.M. Weishaupt & Söhne, Hanau nær Frankfurt am Main i Tyskland har udført smykkesættene i 1840.
1 Frederik 2.
2 Sophie af Mecklenburg, Frederik 2.'s hustru.
3 Christian 4.
4 Christian 4.s blodplettede tøj fra Slaget på Kolberger Heide 1. juli 1644.
1 Christian 4. og hans hustru Anna Cathrine af Brandenburg sammen med Tronfølgeren Christian.
2 Christian 5.
3-4 Dobbeltportræt af Sophie Hedevig og Frederik 4., 1692, udført af G.A. Bois-Clair. Ses portrættet fra venstre side afsløres Sophie Hedevig og ses det fra højre side afsløres Frederik 4. Billedet er et vippebillede, dvs. motivet ændrer sig efter vinklen det ses fra.
1 Christian 7.
2 Frederik 6.
3
Frederik 6. med Dronning Marie Sofie Frederikke og Prinsesserne Caroline og Vilhelmine. Udført af C.W. Eckersberg, 1821.
4

Dronning Caroline Amalie. Udført af H.C. Jensen, 1879. I 1815 giftede Christian 8. sig med Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

1 Christian d. 8.
2 Frederik 7. som ung.
3

Prins Frederik 7.'s bryllup med Mariane af Mecklenburg-Strelitz den 22. juni 1841 i København.

4 Frederik 7.
Rosenborgtapeterne
om danske sejre i Skånske Krig (1675-79), udført af Bernt van der Eichen for Christian 5., indviet 1692
1 Christian 5. ses på den sorte hest. På den hvide hest til højre ses Prins Jørgen. Begge bærer Elefantordenen. Indtagelsen af Christianstad 15. august 1676. 
2 Sænkningen af det svenske flagskib "Stora Kronan" i "Slaget ved Øland", 1. juni 1676.
3 Christian 5. ses til venstre og til højre ses overfeltmarskal Johan Adolf hertug af Pløn. Begge herrer bærer Elefantordenen. Bag Hertug Johan Adolf ses generalløjtnant Frederik Arenstorff. Til venstre for kongen ses Prins Jørgen. Indtagelsen af Landskronas Kastel, august 1676.
4 To mænd slås om en dyne. Indtagelsen af Landskronas Kastel, august 1676.
1-2 Det danske flagskib "Christianus Quintus" anført af admiral Niels Juel. Søslaget ved Møn, 1. juni 1677.
3 Slaget ved Køge Bugt, 1. juli 1677.
4 Agterspejlet på "Fredericus Tertius" (i midten) samt på to øvrige orlogsskibe. Landgangen på Rügen, 17. september 1677.
Kongens Have eller Rosenborg Have/The King's Garden

1 Peter Husum, "Løven og hesten", 1625/Peter Husum, "The Lion and the Horse", 1625.
2 Thomas Brock, "Kamp med en slange", 1880/Thomas Brock, "Battle with a Snake", 1880.
3 Arthur Jacques le Duc, "Hjortegruppe", 1910/Arthur Jacques le Duc, "Group of Deer", 1910.
4 Vilhelm Bissen, "Dronning Caroline Amalie", 1896/Vilhelm Bissen, "Queen Caroline Amalie", 1896.
1-3 Herkulespavillonen, Kongens Have tegnet 1773 af arkitekten C.F. Harsdorff. Skulpturen "Herkules kæmper med løven", 1708, er udført af Giovanni Baratta.
The Hercules Pavilion designed 1773 by the Danish Neoclassical architect C.F. Harsdorff. The sculpture "Hercules Fighting with the Lion", 1708, is executed by Giovanni Baratta.
4 Herkules og løven, Kongernes Lapidarium.
1 Den Kongelige Livgarde på vej til kasernen i Gothersgade.
2 Georg Brandes. Buste udført 1902 af Max Klinger. Placeret på Georg Brandes Plads ved indgangen til Kongens Have.
Frederiksborg Slot i Hillerød/Frederiksborg Castle in Hillerød
Slottet blev opført af Christian 4. i perioden 1600-20. Byggestilen er Christian 4. stil/nederlandsk renæssancestil.
Slottet var oprindeligt herregården Hillerødsholm, som Frederik 2. overtog i 1560 og udvidede med to lave runde tårne, den karyatidesmykkede port og Herluf Trolle Tårnet (da herregården havde tilhørt Trolle). Slottet er opkaldt efter Frederik 2.
Christian 4. byggede hovedparten af det nuværende slot. I den ydre slotsgård er en fontæne af Adrian de Vries, der er en kopi, da den oprindelige blev taget af svenskerne i 1658. Slottet har 3 fløje, nordfløjen/kongefløjen, vestfløjen/kirkefløjen med kirke og riddersal, og østfløjen/prinsessefløjen. I 1859 brændte slottet da en kakkelovn blev overophedet, og det meste af interiøret blev ødelagt. Slottet blev genopført med midler fra bl.a. brygger J.C. Jacobsen af arkitekt
F. Meldahl. I 1878 blev slottet til nationalhistorisk museum.
Der har været kongelige vielser i Frederiksborg Slotskirke, senest i 1995, da det nu fraskilte par H.K.H. prins Joachim og Alexandra Christina, Grevinde af Frederiksborg blev gift.
Våbenskjolde for riddere af Elefantordenen og storkorsriddere af Dannebrogordenen er ophængt i Slotskirken.

The castle is built in the period 1600-20. It is named after King Frederik II (1534-88). The main part of the castle was built in Christian IV Style aka Dutch Renaissance Style by the son of Frederik II, King Christian IV. The Castle Chapel survived when the rest of the castle burnt down in 1859 and today it stands as in Christian IV's time - the castle was rebuilt by the brewer and patron J.C. JacobsenThe Danish Kings lived in Frederiksborg Castle for about a century and the absolute monarchs were crowned in the castle chapel from 1671. Since 1693, Christian IV's castle chapel has also served as the knight's chapel for the Order of the Elephant and the Knights of the Dannebrog. 
The Castle Gardens consisted of a romantic landscape garden and a baroque garden, re-created in 1996 according to studies of the architect J.C. Krieger's gardens from 1725.
The divorced couple HRH Prince Joachim and Alexandra Christina, Countess of Frederiksborg, were married in Frederiksborg Castle Chapel in November 1995.
The castle is Museum of National History - a collection of portraits, historical paintings and modern art.
Slotskirken/The Castle Chapel
Ved slotsbranden i 1859 forblev kirken i vestfløjen næsten uskadt.
Altertavlen i guld, sølv og ibenholt blev udført i 1606 af guldsmed Jacob Mores.
Under enevælden (1660-1848) blev de danske konger salvet i Slotskirken. I kirken er ridderkapellet (se nedenfor).

Prædikestolen er udført i sølv og ibenholt. På dens sider er Kristus flankeret af de fire evangelister. På fotografiet ses Matthæus med englen og Markus med løven.
Døbefonten af sølv er en kopi af den oprindelige forsvundne font. Den blev skænket af Christian 10. på hans fødselsdag den 26. september i 1920.

The Castle Chapel survived when the rest of the castle burnt down in 1859.
The altarpiece in gold, silver and ebony was executed in 1606 by the goldsmith
Jacob Mores.
During the absolute monarchy (1660-1848) Danish Kings were anointed in the Chapel. In the Chapel is The Knight's Chapel (see below).
The pulpit is made of silver and ebony. It is decorated with figures of Christ and
the Four Evangelists
. The photo shows Saint Matthew with his angel and Saint Mark with his lion.

The baptismal font made of silver is a copy (the original has disappeared) donated by King Christian X in 1920.

Ridderkapellet/The knight's Chapel
Våbenskjolde for riddere af Elefantordenen og storkorsriddere af Dannebrogordenen
Coat of Arms for Knights of the Order of the Elephant and Grand Commanders of the Order of the Dannebrog
Knight of the Order of the Elephant
Knight of the Order of the Elephant

1 "Niels Ebbesen undsiger grev Gert 1340". Udført 1909 af Karl Hansen-Reistrup.
2 "Marsk Stig og de sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping på St. Cæcilia nat 1286". Udført 1882 af Otto Bache.
3 "Sørgemesse over Erik Klipping i krypten i Viborg domkirke". Udført 1880 af F.C. Lund.
4 Christian 1. og Dronning Dorothea.
1 "Sigbrit gennemgår toldregnskaberne med Christian II". Udført 1873 af Kristian Zahrtmann.
Sigbrit Villoms/Villomsdatter var mor til kongens elskerinde Dyveke Sigbritsdatter. Sigbrit var kongens fortrolige og rådgiver om rigets finanser. Hun blev anklaget for hekseri og for at have ført kongen på afveje. I 1531 blev hun fængslet i Vilvorde nær Bruxelles og dømt til at blive brændt på bålet.
2 "Christian IV på Trefoldigheden" (udsnit). Udført 1866 af Wilhelm Marstrand. Kongen mistede sit højre øje under søslaget i 1644 på Kolberger Heide, og det var her "gotens hjelm og hjerne brast" (Johannes Ewald, "Kong Christian stod ved højen mast", 1779). 
3 Leonora Christina Grevinde Ulfeldt, 1621-1698, Kong Christian 4.'s datter.
4 "Kong Frederik III. 1609-1670 som dreng". Udført 1615 af P. Isaacsz.
1-2 "Arvehyldningen paa Slotspladsen i Kjöbenhavn den 18 Oktober 1660". Udført 1880 af Heinrich Hansen. Arvehyldningen i 1660 markerer overgangen fra valgkongedømme til arveligt monarki med enevælde. Foran Børsen var opsat en tribune fra hvilken Frederik 3. modtog arvehyldningen. Under Enevælden og frem til 1840 blev den nye konge kun salvet, da han allerede var kronet og "Konge af Guds nåde".
3 Den Souveraine Konge Lov af 14. Novenb. 1665 også betegnet Enevoldsloven eller Kongeloven. Det var Peder Schumacher/Griffenfeld, der udarbejdede kongeloven, som Frederik 3. underskrev i 1665.
4 Kong Frederik III.
1-2 Kong Christian 5.
3 Kong Frederik 5. udført 1751, af den svenske hofmaler Carl Gustaf Pilo.
4 Christian 7. Udført 1772 af Alexander Roslin.
1 Kong Frederik 6.
2 Kong Christian 9., 1818-1906. Udført 1896 af Otto Bache.
3 Kejserinde Marija Fjodorovna (Kejserinde Dagmar), 1847-1928. Udført 1885 af Jean Gautherin. Kejserinde Dagmar af Rusland blev genbegravet i 2006.
4 Ulrik Frederik gyldenløve i Haven paa sit Palæ, det nuværende Charlottenborg. Udført 1694 af Jacob Coning.
1 Tellurium. Astronomisk ur af forgyldt kobber på udskåret træfod. Udført af Lübeckerurmageren Nikolaus Siebenhaar 1644-1651 til Johan af Gottrop. Modellen viser jorden, månen og solens bevægelser efter Nicolaus Kopernikus' heliocentriske verdensbillede med solen som ubevægeligt centrum, hvorom planeterne bevæger sig.
2-3 Den gottropske Himmelglobus. Udført 1654-57 til hertug Friedrich III af Gottorp. En planetmaskine som viser universet sv.t. Nicolaus Kopernikus' heliocentriske verdensbillede.
4 Mæcenen I.C. Jacobsen.
1 "Stralsund indtages af danske, preussiske og sachsiske tropper 23. december 1715". Udført af G.Ph. Rugendas.
2 "Soldater holder Hvil". Udført 1850 af F.C. Lund.
3-4 "Episode af tilbagetoget fra Dannevirke den 5.-6. februar 1864". Udført 1864 af Nils Simonsen.
1 Oberst Max Müller ved Sankelmark d. 6.  februar 1864.
2 "Affæren ud for Svinemünde 17. Marts 1864". Udført af C.F. Sørensen.
3 Portræt af søhelten Niels Juel ovenover opbevaringsmøblet.
4 Jens Juel selvportræt. Udført 1767-1768.
5 N.A. Abildgaard "Lykkens tempel", 1785, malet som kaminskærm til hofmarskal Johan Bülows forgemak på Christiansborg Slot.
6 "Digteren Ingemann modtager et Guldhorn af unge Kvinder på sin 70' Födselsdag 8 Mai 1859". Udført 1860 af J. Sonne.
Udstilling i anledning af H.K.H. Prins Henriks 80 års fødselsdag i 2014
1 "Prins Henrik af Danmark. tre Livsstadier". Udført 2014 af Niels Strøbek. Fotos anvendt med Niels Strøbeks tilladelse.
2 Henrik, født 1934, Prinsgemal. Udført 1988 af Niels Strøbek.
3
"Tre Slægtled". Udført 2012 af Niels Strøbek.
Dronningen. Kronprins Frederik og den lille Prins Christian står i Riddersalen i Christian 9.'s Palæ (residenspalæet), Amalienborg Slot.
Dronningen og Kronprinsen er gallaklædte, de bærer elefantordenen i kæde. Dronningen er iført en kjole, som er omsyet fra den frakke, som Dronningen bar over sin blomstrede kjole til Kronprinsparrets bryllup. Hun bærer smaragdsmykkesættet, der oprindelig var en gave fra Christian 6. til hans hustru Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach. Kronprinsen er iført søværnets gallauniform.
Lille Prins Christian holder sin farmor i hånden og ser op på hende og er med sin benstilling billedets dynamikskaber.

Laurits Tuxens maleri "De Fire Slægtled", 1902, der hænger på Christiansborg Slot, kan betragtes som en slags forgænger for Strøbeks billede. Hos Tuxen er scenen sat i riddersalen på Rosenborg Slot. De fire slægtled er Kong Christian 9., hans søn (den senere Frederik 8.), hans sønnesøn (den senere Christian 10.) og oldebarnet (den senere Frederik 9.). Christian 9. sidder på salvingstronen med sit oldebarn og er flankeret af sin søn og sønnesøn, og forrest i billedet er de tre sølvløver, der er tronens beskyttere.

Se "Margrethe 2."

Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt